Sekolah Kebangsaan Cheneh Baru 2, 24000 Kemaman

Ruj. Kami : 09 Mei 2011 Semua Ibubapa / Penjaga, Murid Prasekolah SK. Cheneh Baru 2, 24000 Kemaman, Tuan / Puan ,

: SKCB(2)02/13/030 Tarikh

............................................................ ............................................................ Tuan, KEBENARAN IBU BAPA / PENJAGA Saya ............................................................................................................................. ....... kepada ..... dari PRASEKOLAH dengan ini *MEMBENARKAN / TIDAK MEMBENARKAN * anak / jagaan saya menyertai Lawatan Sambil Belajar Ke Taman Rekreasi dan Mini Zoo Kemaman pada ................................................ . 2. Saya faham bahawa pihak sekolah telah pun memberikan segala penerangan dan mengambil langkah keselamatan dan pengawasan sepanjang lawatan tersebut diadakan. 3. Saya bersetuju untuk memaklumkan pihak sekolah sekiranya terdapat apaapa perubahan kesihatan fizikal anak/jagaan saya sebelum tarikh lawatan berkenaan. Saya juga telah memastikan bahawa anak/jagaan saya faham bahawa setiap peraturan dan arahan yang diberikan oleh pihak sekolah dan guru pengiring hendaklah di patuhi bagi memastikan keselamatan mereka. 4. Saya memberi kebenaran kepada pihak sekolah atau wakilnya memberi apa-apa pertolongan cemas kepada anak / jagaan saya jika didapati perlu. Sekian,terima kasih ibu bapa/penjaga .....................................................................................................................

LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE TAMAN REKREASI DAN MINI ZOO KEMAMAN Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa, Jawatankuasa Prasekolah Sekolah Kebangsaan Cheneh Baru 2 akan mengadakan Lawatan Sambil Belajar Ke Taman Rekreasi dan Mini Zoo Kemaman sebagaimana perincian berikut: Tarikh Masa : 25 Mei 2011(Rabu) : 7.00 pagi - 6.00 petang

3. Pihak sekolah akan berusaha sedaya upaya untuk menjaga keselamatan murid-murid dan memastikan segala peraturan dipatuhi oleh anak jagaan tuan/puan sepanjang lawatan ini diadakan demi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini daripada berlaku. 3. Sila kembalikan jawapan yang dilampirkan bersama surat ini selewatlewatnya sebelum atau pada 19 Mei 2011. Sekian, terima kasih.
“MELESTARIKAN PENDIDIKAN TERBILANG”

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah,

…………………………............. (ADNAN BIN HAJI AWANG) Guru Besar,

............................................................. Nama ibu bapa/penjaga:

No K/P : *Potong mana tidak berkenaan .