Mr,.

kaiani,n

Si'

A^n n

9<JlZV +
9ec 2
St.l cr t:.........,.....

n'"h

9n

'(2-\

(' a l -z a u 1 t& rr)
Gz-d 16 *

=

$ 2 ' ti E

3ttr-

f (ci

('t-tc

-2tr/1

l- Ct z/r, Ic

n

l v .p

__ trt.Lf,

Ar.pr

e Z.rJ

lr u
I Ao.trt.^,b4

rfr

a1,>*o+,

-

_

,. I
--t,'lz(

frr*
o.,.rvhrc)(at.zf -to

= Eo, + tz, (zoo - yt-'lr)(G4

t ( zt> o' s t' ud)(" 9'

Eg

-o't ot'ic

=E

r - gb

-t% )

z Lr f} .t.eea
= L,

T.* rrro A

- Clr.vf -so)(2tc-zf>t

ar.C-tr.1!-

e --tEt"at
joo

-€D)F

t+ g ? Iv . 2f + oo 2 6 r)6 p -o r) 10.)ut'Jcit:../r .O .l .^ . + c { t.ot( ...os) * zoo r?* ) .(-2 ? i -r -k4--- y 1c It +r")' tr * .(6 t= ) = *3' zYtrc - 49.it (2O = ..'D -(e-z) -c E ( o.

f v t u ) L v 6 + ) . t..6 . ) .2r .l( " .r9 ( +r) \J .(qv)LvEa) * c.+ r ) lC trcz.oo'lfuf_:lJ:it r.

*r) u9= lu6"Q 6 ( gr'cz' + tu6- ' ? tC' "2 ) u ' + 3 )L e Z x.r = ?2T.t^-. -1...- -6 6r N -.'.oab ..p")=4)*w ! -t^/-. Ct ..' t.. L. F 4{rL-.- zv.- *7. o' F ' . t qt .<J*-.S u ti ccl :.ls *? art + t +i- 6r..: .2<+ L)*.1it 4.. l = E*. L 4). 6 E^.. ve.o tarr trs .ay (te o -s t.?3.-t t^)^ ..t n-J -cf12.47: * E1* t U** - 6 +o ..-Cust*.y3: -t e e )L 4 2 . a- + A)-.ta-qr .L = J a t a-r2 E = z '.4 - L:".dt.E^.tcr.7t ? t3-7.kC !lZl:_!::r$_qr<-i*. : s tr+r.u. 2 4 - (+&-*.ta t) * C 9* ) --e .r | i ^q -74..i -E I a r o l.al q -Zrc -l Q.:d t . @ Qz.- > -.arS 3 .^ - 0 't ) " *t - o? l.

T = D e *" tu"'l U 7 (s = D E---- t^l -'i r n4 2ig N.c) ts. * f J ''J--) lnco.t t t) ur .J 52'- .1 --..p ^ *g= Gi ) Vt ..r--J \ (9 e..- (urts.