Filtrarea in hidraulica

10.1 Notiuni generale.
Cauzele poluarii
Filtrarea este necesara pentru evitarea panelor in instalatiile hidraulice, mai ales ca, 70-
80% dintre acestea se datoreaza poluarii uleiurilor hidraulice.
O filtrare corecta va avea ca efect:
· evitarea unor costuri fiananciare enorme datorate panelor;
· prelungirea duratei de viata a componentelor hidraulice si deci,
diminuarea operatiilor si a costurilor de intretinere.
O filtrare corecta se face alegand un sistem de filtrare corespunzator fiecarei instalatii
hidraulice.
a) Poluarea originala :
· Datorita stocarii materialului : in componente , in tubulatura ;
· Din fabricatie : rezervor sudat, polizat, sablare, etc.
b) Marea poluare la punerea in functiune a instalatiei :
· Datorita montarii instalatiei ;
· Datorita impuritatilor din tuburile flexibile ;
· Datorita impuritatilor din cilindrii ;
· Datorita garniturilor de etanseitate ;
· Datorita impuritatilor din ulei.
c) Poluarea aparuta in timpul functionarii:
· Datorita impuritatilor aparute in timpul reparatilor ;
· Datorita impuritatilor care apar la inlocuire 222l1110c a tuburilor
flexibile ;
· Datorita deteriorarii garniturilor de etanseitate ;
· Datorita uzurii;
· Datorita adaugarii unui nou ulei peste uleiul vechi, uzat.

10.2 Tipuri de poluare si rolul filtrelor in instalatiile hidraulice
Contaminarea uleiurilor hidraulice se manifesta esential sub patru forme :
· Contaminare termica
· Contaminare gazoasa
· Contaminare lichida
· Contaminare solida
Analizele efectuate in diverse intreprinderi au aratat ca cu cat este mai redus numarul
de particule solide din lichidul hidraulic cu atat se mareste mai mult durata de viata a
agregatului.
Generarea particulelor solide este datorata frecvent suprasolicitarilor mecanice si
hidrodinamice. Aceste particule provoaca, atunci cand circula nestingherite prin sistem,
uzuri mecanice. Uzura mecanica, provoaca la randul ei cresterea numarului de particule
solide.
Reactia in lant la dezvoltarea particuolelor si aglomerarea lor, poate fi diminuata sau
prevenita prin folosirea unor filtre bune in instalatie.
Filtrarea eficienta a uleiului este esentiala intr-o buna functionarea a unei instalatii
hidarulice.
Efectele contaminarii cu solide se poate observa si in figura 1 :
Notiuni generale despre hidraulica
Hidraulica este stiinta care studiaza legile de echilibru si de miscare a fluidelor din
punctul de vedere al aplicatiilor in tehnica.
Denumirea de hidraulica provine din cuvintele grecesti ³hidra´(apa) si
³aulos´(tub).Notiunea a fost initial pusa in legatura cu orga de apa (instrument musical
in Grecia antica) unde caracteristicile sunetelor erau realizate de inaltimea coloanelor
de apa.
Hidraulica studiaza in principal lichidele care sunt fluide practice incompresibile,ele nu
au forma proprie,ci sunt perfect plastice la efortul de compresiune.Lichidele in cantitati
mici iau forma sferica,iar in cantitati mari iau forma recipientului,prezentand o suprafata
libera.
1.Locul hidraulicii in industrie
Hidraulica are un vast domeniu de aplicabilitate.Aceasta s-a extins considerabil.La ora
actuala nu exista nici o ramura a tehnici unde sa nu isi gaseasca aplicabilitate.
Exemple:
- Industria constructoare de masini:in tehnica automobilului,locomotivei,aviatiei,navale
in industria usoara si alimentara s-au extins sistemele hidraulice de comenzi,actionari si
automatizari,amortizoare,suspensii hidraulice etc.
- Transporturi:principiile de functionare ale celor mai multe mijloace de transport sunt
bazate pe legile hidraulicii.Astfel sunt vapoarele si submarinele,avioanele,vehiculele pe
perna de aur,etc.De asemenea transportul fluidelor in conducte si canale,transportul
hidraulic si pneumatic al diferitelor materiale in suspensie(pulberi,paste,grane).
- Metalurgie:siderurgie,in industria grea,de o importanta deosebita este problema apei
de racire la furnale,laminoare,dispozitive hidraulice ale forjelor si preselor etc.
- Masini hidraulice:reprezinta de asemenea un domeniu vast de aplicabilitate:turbine
hidraulice sau eoliene,turbine de foraj,pompe de diferite tipuri etc.
2.Tipuri de lichide hidraulice si proprietatile acestora
Proprietati
Principalele proprietati ale lichidelor hidraulice sunt:
a)Densitatea reprezinta masa unitatii de volum:
Ea variaza cu temperatura si presiunea,dar pentru variatii mici se poate considera
constanta.Valoarea densitatii influenteaza atat pierderile de presiune din sistem cat si
pierderile volumice (probleme de etansare pentru mica).
b)Greutatea specifica reprezinta greutatea unitatii de volum:
c)Vascozitatea este proprietatea fluidelor de a opune rezistenta la curgere,datorita
interactiunii intre particulele constituente.
Vascozitatea poate fi:
‡dinamica (µ)-reprezinta raportul dintre tensiunea tangentiala (IJ) si gradientul de viteza
al masei de fluid:
‡cinematica (v)-reprezinta raportul dintre vascozitatea dinamica si densitatea
fluidului.Din punct de vedere fizic reprezinta rezistenta opusa de fluid deplasarii sub
greutate proprie.
Vascozitatea cinematica se poate exprima si in unitati tehnice,grad ENGLER(ÛE) pentru
Europa;relatia dintre cele doua unitati este:
Vascozitatea uleiului variaza cu temperatura,fapt ce influenteaza pierderile volumice si
energetice din sistem.Influenta temperaturii trebuie luata in considerare,deoarece
transportul de energie intre pompa si motor are loc cu pierderi ireversibile,insotite de
caldura care modifica temperature uleiului.
d)Compresibilitatea-indica variatia relative a volumului unitar de lichid supus unei variatii
unitare de presiune.Este exprimata printr-un coeficient de compresiune relativa (ȕ) sau
prin modulul de elasticitate volumica Ev.
Ca valori medii ale modulului de elasticitate la temperatura de 20ÛC si de presiune
atmosferica,se pot considera valorile:
cm2/daN] pentru uleiurile minerale;o0l·)7ª47´ = 0- Ev = (1,3«1,7)·104 daN/cm2, [
- Ev = (0,8«1)· 104 daN/cm2 pentru lichidele sintetice;
- Ev = 2,1·104 daN/cm2 pentru apa;
- Ev = 4·104 daN/cm2 pentru glicerina.
e)Punctul de aprindere este tempertatura la care vaporii de ulei se aprind.In sistemele
de actionare hidraulica acest punct de inflamabilitate nu are importanta prea mare
deoarece temperatura agentului motor in aceste sisteme este mult mai mica decat
temperatura de inflamabilitate a uleiului.In schimb,la presele hidraulice pentru presare la
cald actionate cu ulei mineral este foarte importanta.De asemenea,in cazul depozitarii
uleiurilor in legatura cu prevenirea incendiilor.
f)Puritatea agentului de lucru
Impurificarea uleiului de substante care provin din afara (substante mecanice ca:
praf,nisip,particule de metal etc) are urmari grave putand duce la deteriorarea
elementelor hidraulice in miscare.Impuritatile se determina prin gravimetrie.Uleiul se
poate impurifica si cu produsi lichizisi in special cu apa.Prezenta apei poate fi
considerata si vizual,in unele cazuri,dupa culoarea tulbure pe care o da uleiurilor.Calculul sistemelor hidraulice sub presiune în regim permanent

Generalităţi
Definiţia unui sistem hidraulic«şi apoi exemple din domeniul instalaţiilor«

Caracteristicile mişcării fluidelor în sistemele hidraulice
Inst. hidraulice se calculează aproape întotdeauna în ipoteza mişcării permanente,
uniforme şi
turbulente, iar la celelalte tipuri de mişcări se face numai o verificare a instalaţiilor, dacă
este cazul.


Caracterizarea sistemelor hidraulice sub presiune
-mărimi geometrice: diametrele di ale tronsoanelor, lungimile li ale tronsoanelor,
configuraţia
spaţială, cotele geodezice zi ale nodurilor
-mărimi hidraulice: debitul Q şi sarcina H
vezi fig. 7.1: schema unui sistem hidraulic
Tipuri de probleme care pot să apară:
-de verificare: a) se cere Q dacă se cunosc caracteristicile geometrice şi sarcina H
b) se cere H dacă se cunosc caracteristicile geometrice şi debitul Q
-de dimensionare: se cere determinarea diametrelor conductelor instalaţiei, dacă se
cunosc Q şi H şi
celelalte caracteristici geometrice ale sistemului.
Ecuaţii disponibile: ecuaţia de continuitate şi ecuaţia energiei.

Clasificarea sistemelor hidraulice
-funcţie de lungime: lungi, scurte, locale
Sistem hidraulic lung: cel la care termenii cinetici din ec. lui Bernoulli pot fi neglijaţi, iar
pierderile

simplificată nefiind cu mai mult de 2% diferit faţă de cel obţinut din ec. completă).
Practic,
sistemele se consideră lungi dacă au o lungime mai mare de 100 m.
Sistem hidraulic local: cel la care pierderile de sarcină distribuite se pot neglija în raport
cu
pierderile de sarcină locale.
-funcţie de nr. şi modul de legare al conductelor: simple, serie, paralel, mixt
-funcţie de materialul conductelor: fontă, oţel, azbociment, mat. plastice, etc.
Calculul sistemelor hidraulice scurte
Fig. 7.2 indică elementele componente ale unui astfel de sistem, împreună cu informaţii
referitoare
la modul de trasare al liniilor caracteristice: linia piezometrică, respectiv linia energetică
(remember
pag. 180,188,191«)
Ca exemplu de calcul, se presupune necunoscut debitul Q al sistemului şi se scrie ec. lui
Bernoulli
între secţiunile de intrare şi ieşire. După însumarea pierderilor de sarcină liniare şi locale
pe toate
tronsoanele (cond. legate în serie), se exprimă din ecuaţia de continuitate vitezele pe
fiecare tronson
în funcţie de viteza de pe tronsonul de ieşire din sistem (Vn := V). Astfel, pierderile de
presiune pot
fi calculate pe baza unui aşa-numit ȟ* - coeficient de rezistenţă hidraulică redus la
secţiunea de
ieşire din sistemul hidraulic.
Folosind notaţia 7.17 se ajunge la o mărime deja cunoscută: M ± modulul de rezistenţă
hidraulică al
sistemului (vezi pag.277).
Deci pierderile de presiune se pot calcula cu ajutorul formulelor 7.18,7.19 şi 7.20.
Urmează exprimarea vitezei V şi în final stabilirea unei formule generale (de principiu)
pentru
debitul Q.

Uzura mecanica. Reactia in lant la dezvoltarea particuolelor si aglomerarea lor. Aceste particule provoaca.2 Tipuri de poluare si rolul filtrelor in instalatiile hidraulice Contaminarea uleiurilor hidraulice se manifesta esential sub patru forme : · · · · Contaminare termica Contaminare gazoasa Contaminare lichida Contaminare solida Analizele efectuate in diverse intreprinderi au aratat ca cu cat este mai redus numarul de particule solide din lichidul hidraulic cu atat se mareste mai mult durata de viata a agregatului. uzuri mecanice. 10. Efectele contaminarii cu solide se poate observa si in figura 1 : . atunci cand circula nestingherite prin sistem.· · Datorita uzurii. Filtrarea eficienta a uleiului este esentiala intr-o buna functionarea a unei instalatii hidarulice. uzat. poate fi diminuata sau prevenita prin folosirea unor filtre bune in instalatie. provoaca la randul ei cresterea numarului de particule solide. Generarea particulelor solide este datorata frecvent suprasolicitarilor mecanice si hidrodinamice. Datorita adaugarii unui nou ulei peste uleiul vechi.

Notiunea a fost initial pusa in legatura cu orga de apa (instrument musical in Grecia antica) unde caracteristicile sunetelor erau realizate de inaltimea coloanelor .Notiuni generale despre hidraulica Hidraulica este stiinta care studiaza legile de echilibru si de miscare a fluidelor din punctul de vedere al aplicatiilor in tehnica. Denumirea de hidraulica provine din cuvintele grecesti ³hidra´(apa) si ³aulos´(tub).

Astfel sunt vapoarele si submarinele.transportul hidraulic si pneumatic al diferitelor materiale in suspensie(pulberi.Metalurgie:siderurgie.De asemenea transportul fluidelor in conducte si canale.relatia dintre cele doua unitati este: Vascozitatea uleiului variaza cu temperatura.Tipuri de lichide hidraulice si proprietatile acestora Proprietati Principalele proprietati ale lichidelor hidraulice sunt: a)Densitatea reprezinta masa unitatii de volum: Ea variaza cu temperatura si presiunea.avioanele.actionari si automatizari.Masini hidraulice:reprezinta de asemenea un domeniu vast de aplicabilitate:turbine hidraulice sau eoliene.paste. b)Greutatea specifica reprezinta greutatea unitatii de volum: c)Vascozitatea este proprietatea fluidelor de a opune rezistenta la curgere.pompe de diferite tipuri etc. 2.ci sunt perfect plastice la efortul de compresiune.iar in cantitati mari iau forma recipientului. Vascozitatea poate fi: ‡dinamica (µ)-reprezinta raportul dintre tensiunea tangentiala ( ) si gradientul de viteza al masei de fluid: ‡cinematica (v)-reprezinta raportul dintre vascozitatea dinamica si densitatea fluidului. .La ora actuala nu exista nici o ramura a tehnici unde sa nu isi gaseasca aplicabilitate.Valoarea densitatii influenteaza atat pierderile de presiune din sistem cat si pierderile volumice (probleme de etansare pentru mica).dispozitive hidraulice ale forjelor si preselor etc.de o importanta deosebita este problema apei de racire la furnale. 1.ele nu au forma proprie.laminoare.Din punct de vedere fizic reprezinta rezistenta opusa de fluid deplasarii sub greutate proprie.navale in industria usoara si alimentara s-au extins sistemele hidraulice de comenzi.Locul hidraulicii in industrie Hidraulica are un vast domeniu de aplicabilitate. Hidraulica studiaza in principal lichidele care sunt fluide practice incompresibile.deoarece .turbine de foraj.Lichidele in cantitati mici iau forma sferica. Exemple: .in industria grea.Transporturi:principiile de functionare ale celor mai multe mijloace de transport sunt bazate pe legile hidraulicii.fapt ce influenteaza pierderile volumice si energetice din sistem.locomotivei.grad ENGLER(ÛE) pentru Europa.Influenta temperaturii trebuie luata in considerare.prezentand o suprafata libera.de apa. .datorita interactiunii intre particulele constituente.dar pentru variatii mici se poate considera constanta.amortizoare.vehiculele pe perna de aur. .Aceasta s-a extins considerabil.grane).etc.Industria constructoare de masini:in tehnica automobilului. Vascozitatea cinematica se poate exprima si in unitati tehnice.suspensii hidraulice etc.aviatiei.

transportul de energie intre pompa si motor are loc cu pierderi ireversibile.insotite de caldura care modifica temperature uleiului.Este exprimata printr-un coeficient de compresiune relativa ( ) sau prin modulul de elasticitate volumica Ev.se pot considera valorile: cm2/daN] pentru uleiurile minerale.· . d)Compresibilitatea-indica variatia relative a volumului unitar de lichid supus unei variatii unitare de presiune. Ca valori medii ale modulului de elasticitate la temperatura de 20ÛC si de presiune atmosferica.

nisip.1·104 daN/cm2 pentru apa.in unele cazuri.Ev = (0. . iar la celelalte tipuri de mi c ri se face numai o verificare a instala iilor. e)Punctul de aprindere este tempertatura la care vaporii de ulei se aprind. hidraulice se calculeaz aproape întotdeauna în ipoteza mi c rii permanente.Ev = 2.3«1.in cazul depozitarii uleiurilor in legatura cu prevenirea incendiilor. Calculul sistemelor hidraulice sub presiune în regim permanent Generalit i Defini ia unui sistem hidraulic« i apoi exemple din domeniul instala iilor« Caracteristicile mi c rii fluidelor în sistemele hidraulice Inst.Ev = (1.particule de metal etc) are urmari grave putand duce la deteriorarea elementelor hidraulice in miscare.8«1)· 104 daN/cm2 pentru lichidele sintetice.Uleiul se poate impurifica si cu produsi lichizisi in special cu apa.De asemenea.In schimb.In sistemele de actionare hidraulica acest punct de inflamabilitate nu are importanta prea mare deoarece temperatura agentului motor in aceste sisteme este mult mai mica decat temperatura de inflamabilitate a uleiului.la presele hidraulice pentru presare la cald actionate cu ulei mineral este foarte importanta. . f)Puritatea agentului de lucru Impurificarea uleiului de substante care provin din afara (substante mecanice ca: praf.7)·104 daN/cm2.Ev = 4·104 daN/cm2 pentru glicerina. dac este cazul.Prezenta apei poate fi considerata si vizual.!F. uniforme i turbulente.dupa culoarea tulbure pe care o da uleiurilor.Impuritatile se determina prin gravimetrie. [ . .

2 indic elementele componente ale unui astfel de sistem. Clasificarea sistemelor hidraulice -func ie de lungime: lungi. -func ie de nr. cotele geodezice zi ale nodurilor -m rimi hidraulice: debitul Q i sarcina H vezi fig. Practic. complet ). plastice. locale Sistem hidraulic lung: cel la care termenii cinetici din ec. lui Bernoulli între sec iunile de intrare i ie ire. legate în serie). se exprim din ecua ia de continuitate vitezele pe fiecare tronson în func ie de viteza de pe tronsonul de ie ire din sistem (Vn := V). etc. paralel. 180. serie. mat. Dup însumarea pierderilor de sarcin liniare i locale pe toate tronsoanele (cond. lui Bernoulli pot fi neglija i. 7. configura ia spa ial . împreun cu informa ii referitoare la modul de trasare al liniilor caracteristice: linia piezometric .Caracterizarea sistemelor hidraulice sub presiune -m rimi geometrice: diametrele di ale tronsoanelor. lungimile li ale tronsoanelor. azbociment. iar pierderile simplificat nefiind cu mai mult de 2% diferit fa de cel ob inut din ec.191«) Ca exemplu de calcul. o el. Astfel.coeficient de rezisten hidraulic redus la sec iunea de . i modul de legare al conductelor: simple. sistemele se consider lungi dac au o lungime mai mare de 100 m. Ecua ii disponibile: ecua ia de continuitate i ecua ia energiei. respectiv linia energetic (remember pag. scurte. dac se cunosc Q i H i celelalte caracteristici geometrice ale sistemului. Sistem hidraulic local: cel la care pierderile de sarcin distribuite se pot neglija în raport cu pierderile de sarcin locale.188. pierderile de presiune pot fi calculate pe baza unui a a-numit * . Calculul sistemelor hidraulice scurte Fig. se presupune necunoscut debitul Q al sistemului i se scrie ec.1: schema unui sistem hidraulic Tipuri de probleme care pot s apar : -de verificare: a) se cere Q dac se cunosc caracteristicile geometrice i sarcina H b) se cere H dac se cunosc caracteristicile geometrice i debitul Q -de dimensionare: se cere determinarea diametrelor conductelor instala iei. 7. mixt -func ie de materialul conductelor: font .

20.ie ire din sistemul hidraulic. . Urmeaz exprimarea vitezei V i în final stabilirea unei formule generale (de principiu) pentru debitul Q. Folosind nota ia 7.19 i 7.18.17 se ajunge la o m rime deja cunoscut : M ± modulul de rezisten hidraulic al sistemului (vezi pag.7.277). Deci pierderile de presiune se pot calcula cu ajutorul formulelor 7.