THEMADOSSIER BIBLIOTHEEK VLISSINGEN

Bijgeloof

Inleiding
Bijgeloof is het geloof of de overtuiging dat er bovennatuurlijke krachten in het spel zijn die van invloed kunnen zijn op toekomstige ontwikkelingen, en dat bepaalde handelingen deze krachten kunnen neutraliseren, oproepen of bijsturen. Meestal heeft het betrekking op het verwerven van geluk en het afweren van ongeluk. Bijgeloof heeft vaak betrekking op voorwerpen en symbolen. Dergelijke overtuigingen worden vaak bijgeloof genoemd als ze niet-religieus zijn of buiten traditionele geloofsovertuigingen vallen. In het verleden speelde het een belangrijke rol in het dagelijks leven. Bijgeloof verklaarde toevalligheden en gaf de mogelijkheid om risico op ongeluk af te wenden. In WestEuropa heeft bijgeloof tegenwoordig een verwaarloosbare invloed op het openbare leven, maar het is nog steeds wijdverbreid in de samenleving. Bijgeloof komt waarschijnlijk voort uit de menselijke eigenschap, verschillende concepten met elkaar te verbinden, zelfs als er geen werkelijk verband is. Strikt genomen blijkt het erg lastig om onderscheid te kunnen maken is tussen geloof en bijgeloof.

Meer lezen

Kranten, tijdschriften en folders
Wel of geen stoelenrij dertien in vliegtuig In: de Telegraaf, 18-04-2011 Is het u wel eens opgevallen dat veel luchtvaartmaatschappijen geen stoelenrij 13 in hun vliegtuigen hebben? Soms is dat als gevolg van bijgeloof. Dertien is per slot van rekening in veel culturen het ongeluksgetal, soms blijkt er een andere verklaring achter te zitten. Waarom bijgelovige gokkers meer verliezen Op: Z24.nl, 22-04-2011 Gokkers die zich laten misleiden door mythes als 'de gelukkige hand' verliezen vaker, en maken minder hoge winsten. Meer artikelen Volledige tekst

Volledige tekst

Beeld- en geluid
Bijgeloof Satirisch filmpje over bijgeloof. Bron: youtube

Bijgeloof Bijgeloof: in Nederland is het vrijwel uitgestorven, maar in de rest van de wereld tieren allerlei vormen van bijgeloof nog welig. De correspondenten van Metropolis gingen wereldwijd op zoek naar allerlei vormen van bijgeloof. Bron: Metropolis Bijgeloof Bijgeloof, het is en blijft een vreemd iets.. Katten brengen ongeluk, Scherven geluk en Tarot kaarten kunnen je toekomst voorspellen? Bron: SpletschVlog

Boeken en dvd’s
Bijgeloof van alledag / Paul Spapens Beknopte wetenswaardigheden over bijgeloof.

Een wereld vol bijgeloof / Bart Laurijs Overzicht van de oorsprong en betekenis van allerlei vormen en uitingen van hedendaags bijgeloof.

Het ongewone alledaagse / Ann Verlinden Sociologisch onderzoek naar geloof en bijgeloof in Vlaanderen.

Meer boeken

Websites
Bijgeloof 1. Bijgeloof is tamelijk wijdverbreid. We hebben hier de dertien bekendste voorbeelden bij elkaar gezet, en we hebben geprobeerd de verklaring erbij te vinden. Uitleg over bijgeloof, met verschillende soorten bijgeloof. De wortels van het bijgeloof. Herkomst van bijgeloof. De belangrijkste bijgelovige symbolen toegelicht.

Bijgeloof 2.

Bijgeloof 3. Bijgeloof 4.

13 meest voorkomende bijgeloven
Bron: www.moorsmagazine.com 1. 2. 3. 4. 5. Als je pad gekruist wordt door een zwarte kat kun je leed en onheil verwachten. Wie over te veel voorspoed spreekt moet dat afkloppen op ongeverfd hout. Een hoefijzer brengt geluk. Een klavertjevier brengt geluk. Als iemand je een mes geeft moet je een muntje teruggeven, anders worden de vriendschapsbanden doorgesneden. Fluiten in een theater of op een schip brengt ongeluk. Een paraplu binnenshuis openen brengt ongeluk. Als je een spiegel breekt kun je zeven jaar ongeluk verwachten. Een koopman moet even spuwen op zijn eerst verdiende geld van de dag. Wie onder een ladder doorloopt roept onheil over zich af. Wie zout morst kan narigheid verwachten. Wie schoenen op tafel zet kan armoede verwachten. Het cijfer dertien brengt ongeluk.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Bibliotheek Vlissingen, samengesteld op 11 mei 2011

Disclaimer
Dit themadossier (samengesteld door Bibliotheek Vlissingen) heeft niet tot doel diepgaande wetenschappelijke informatie te verstreken. Na totstandkoming van het dossier zijn de opgenomen informatie en verwijzingen aan veroudering onderhevig. Het kan voorkomen dat links naar websites niet meer werken. De samenstellers van dit dossier hebben getracht naar zo betrouwbaar mogelijke informatie te verwijzen. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden die mogelijk in de informatie en/of publicaties voorkomen. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient door de gebruiker altijd op juistheid te worden geverifieerd. Beslissingen van de gebruiker op basis van informatie in dit dossier zijn voor zijn eigen rekening en risico. Meer themadossiers: www.vlissingen.nl/themadossiers of op Scribd.