• • • • • •

Tekst en afbeeldingen toevoegen aan dia's. Navigeren in het PowerPoint-venster. Een ontwerpsjabloon toepassen. Dia-inhoud ordenen met behulp van indelingen. Hand-outs en notities afdrukken. De presentatie voorbereiden.

Training

Start > Help en ondersteuning > Training > PowerPoint

Snelzoekkaart: Uw eerste presentatie maken
Met dia's en tekst werken
De wizard bevat inhoudsjablonen met standaardtekstinhoud voor dia's en een standaardontwerp. De wizard openen:

Wizard AutoInhoud

1. 2. 3.

Klik op Nieuw in het menu Bestand. Klik op Wizard AutoInhoud in het taakvenster Nieuwe presentatie. Doorloop de wizard en klik op Voltooien wanneer u klaar bent.

De door u gekozen presentatie wordt geopend in Microsoft PowerPoint®. Vervang vervolgens de voorbeeldinhoud door uw eigen inhoud. Dia's kopiëren met behulp van de diazoeker:

1. 2. 3.
4.

Terwijl de huidige presentatie geopend is, plaatst u de aanwijzer op het tabblad Dia's op de plek waar u de nieuwe dia's wilt invoegen. Klik op Dia's uit bestanden in het menu Invoegen.

Dia's uit een andere voorstelling invoegen

Gebruik de knop Bladeren om de presentatie te zoeken met de dia's die u wilt kopiëren, selecteer de presentatie en klik op Openen. Houd CTRL ingedrukt terwijl u op de dia's klikt die u wilt kopiëren.

5. 6.

Als u de huidige opmaak van de dia's wilt behouden nadat deze zijn ingevoegd, schakelt u het selectievakje Bronopmaak behouden in. Klik op Invoegen om de geselecteerde dia's op te nemen, en op Alles invoegen om alle dia's op te nemen. Wanneer de hoeveelheid tekst de beschikbare ruimte in de tijdelijke aanduiding overschrijdt, wordt de tekst automatisch verkleind zodat deze past en wordt de knop Opties voor AutoAanpassen weergegeven. Deze knop biedt opties voor het aanpassen van de tekengrootte en blijft aanwezig totdat u een andere bewerking toepast op de dia. Belangrijk: Tekst AutoAanpassen

• •

Als u de wijzigingen aan de tekengrootte ongedaan wilt maken, klikt u op Tekst niet meer AutoAanpassen aan deze tijdelijke aanduiding. Als u Opties voor AutoAanpassen volledig wilt uitschakelen, klikt u op AutoCorrectie-opties instellen. Schakel de volgende selectievakjes op het tabblad AutoOpmaak tijdens typen van het dialoogvenster AutoCorrectie uit: Titeltekst AutoAanpassen aan tijdelijke aanduiding en Hoofdtekst AutoAanpassen aan tijdelijke aanduiding.

Met notities en andere afdrukken werken
Notitiepagina's weergeven Klik op Notitiepagina in het menu Beeld. Voeg meer notities toe in deze weergave en pas extra tekstopmaak toe.

Een afbeelding of andere inhoud invoegen Pas in het taakvenster Dia-indeling een inhoudsindeling toe (gebruik tijdelijke aanduidingen die pictogrammen bevatten). Selecteer een van de volgende twee opties: Notities naast dia's of Notities onder dia's. Op de dia klikt u op het pictogram van de gewenste inhoud. klikt u op de pijl en klikt u vervolgens in de lijst op Nieuwe dia invoegen. Tip Als u een nieuwe dia wilt invoegen met de gewenste indeling. 2. Via het menu Invoegen : 1. Als u de ontwerpsjabloon enkel wilt toepassen op een aantal dia's. en klik vervolgens op de miniatuur van de gewenste indeling om deze toe te passen. selecteert u de desbetreffende dia's (houd CTRL ingedrukt terwijl u op de diaminiaturen klikt) en klikt u vervolgens op de gewenste ontwerpsjabloon.Als u een afdrukvoorbeeld wilt weergeven van dia's. notities en hand-outs voordat u deze afdrukt. Uw notities en dia's afdrukken in Word: 1. 2. Ontwerpsjablonen toepassen Klik op Diaontwerp in het menu Opmaak (of klik op de knop Diaontwerp op de werkbalk Opmaak). Een dia-indeling toepassen: 1. U kunt de notities bewerken en afdrukken vanuit Word.of zwart-witafdrukopties wilt instellen of als u toegang wilt tot het dialoogvenster Koptekst en voettekst. Wijs Verzenden naar aan in het menu Bestand en klik op Microsoft Office 2. Microsoft Word biedt onbeperkte ruimte voor notities. om deze te selecteren. Klik in het menu Invoegen op het type inhoud dat u wilt invoegen. Word wordt geopend en de dia's en notities die u hebt gemaakt. 2. Klik vervolgens op de tijdelijke aanduiding waarin u de inhoud wilt invoegen. Indeling en ontwerp Een ontwerpsjabloon toepassen: 1. Als u de ontwerpsjabloon wilt toepassen op alle dia's in de voorstelling. Notities naar Word verzenden Word. wijst u de miniatuur van de gewenste indeling aan. Controleer of de diaminiatuur is geselecteerd waarop u de indeling wilt toepassen. worden ingevoegd. Klik op de knop Afdrukken als u iets wilt afdrukken. Als u kleuren. selecteert u een optie in het vak Afdrukken. 2. Pas de gewenste inhoudsindeling toe. selecteert u één diaminiatuur en klikt u vervolgens op de ontwerpsjabloon om deze toe te passen. klikt u op de knop Afdrukvoorbeeld werk: Afdrukvoorbeeld bekijken en afdrukken op de werkbalk Standaard. Pictogrammen in een indeling gebruiken: 1. . klikt u op het menu Opties. Een dia-indeling toepassen Klik op Dia-indeling in het menu Opmaak (of klik met de rechtermuisknop op een diaminiatuur op het tabblad Dia's en klik vervolgens op Dia-indeling in het snelmenu). Ga in het afdrukvoorbeeld als volgt te • • • Als u een type afdruk wilt kiezen.

waaronder de positie van tekst wijzigen. bent u in staat het volgende te doen: • • • Wijzigingen aanbrengen in het diamodel. kunt u deze functie gebruiken om de presentatiebestanden in te pakken in een map. Druk op ESC om naar de laatste weergave terug te keren. Of: Klik op de dia waarmee u wilt beginnen en klik vervolgens op de knop Diavoorstelling in de linkerbenedenhoek van het venster. Werken met verschillende sets modellen om specifieke groepen dia's te wijzigen in een diavoorstelling waarvoor meerdere ontwerpsjablonen worden gebruikt. de tekenstijl wijzigen. Tip Als u niet zeker weet of op de presentatiecomputer PowerPoint 2003 is geïnstalleerd. Uw presentatie inpakken Extra hulpbronnen Meer cursussen Als u meer wilt weten over het gebruik van speciale animatie-effecten. en vervolgens de cd-brandsoftware van een andere leverancier gebruiken om deze map op cd te branden. Wanneer u deze cursus hebt voltooid. Met de functie Inpakken voor cd. Als u een presentatie vanuit PowerPoint wilt inpakken en vervolgens wilt kopiëren op cd. U kunt de modelweergave snel openen door op SHIFT te drukken en deze toets ingedrukt klikt linksonder in het PowerPoint-venster. voegt u de Microsoft Office PowerPoint 2003 Viewer toe wanneer u Inpakken voor cd uitvoert. Zie PowerPoint Help voor meer informatie over de PowerPoint Viewer. Als u werkt met Microsoft Windows 2000. Kijken wat het effect van het titelmodel en het diamodel is. Alle rechten voorbehouden. hebt u een cdbrander en Microsoft Windows® XP of hoger nodig. die nieuw is in Microsoft Office PowerPoint 2003. Snelle methode te houden terwijl u op de knop Normale weergave Terugkeren naar de Ga op een van de volgende manieren te werk: . gaat u naar de cursus Animaties I: vooraf ingestelde en aangepaste animatie. de indeling wijzigen en een afbeelding toevoegen.De presentatie voorbereiden Schakelen naar de diavoorstellingsweergave: Een voorbeeld bekijken van de diavoorstelling • • Druk op F5 (om te beginnen met de eerste dia) of op SHIFT+F5 (om te beginnen met de huidige dia). kunt u alle presentatiebestanden bundelen en vervolgens kopiëren naar een map of cd. © 2007 Microsoft Corporation. Training Start > Help en ondersteuning > Training > PowerPoint Snelzoekkaart: Efficiënt presentaties ontwerpen met modellen Werken met modellen • De modelweergave openen Wijs Model in het menu Beeld aan en klik op Diamodel. en aanvullende ontwerpopties bekijken.

Deze verandert vervolgens in een dikke gearceerde lijn. achtergrond en logo. Klik op de opdracht Normaal in het menu Beeld. selecteert u alleen de alinea in kwestie. opvulkleur. Opmerking Deze opdracht is alleen beschikbaar in de modelweergave en alleen wanneer het titelmodel niet automatisch is ingevoegd. maar de wijzigingen u bij nader inzien niet bevallen en u de oorspronkelijke eigenschappen van de tijdelijke aanduiding wilt herstellen.normale weergave • • • Klik op de knop Normale weergave in de linkerbenedenhoek van het venster. Vervolgens herstelt u deze als volgt: klik in het menu Opmaak. wordt hiervoor het ontwerp overgenomen van de dia die eraan voorafgaat. bijvoorbeeld het gebruikte lettertype. Als u alleen een teksteigenschap. Als u tijdelijke aanduidingen wilt verplaatsen. die verschijnt wanneer u de rand aanwijst. klikt u op de rand van de tijdelijke aanduiding. Als u de eigenschappen van een tijdelijke aanduiding. gebruikt u de aanwijzer in de vorm van een pijl met twee punten . Zoek in het taakvenster Diaontwerp de miniatuur van de sjabloon die u wilt toepassen. Klik op de knop Modelweergave sluiten op de werkbalk Diamodelweergave. wilt wijzigen. Een tweede ontwerpsjabloon toepassen 2. Selecteer in de normale weergave de dia's waarop u de tweede ontwerpsjabloon wilt toepassen. • • • Selecteer het juiste model (hetzij het titelmodel hetzij het diamodel). Raadpleeg voor tips voor het toepassen van een andere achtergrond of kleurencombinatie de les Kleurencombinatie.of alineawijzigingen wilt aanbrengen in het diamodel en andere tekst. bijvoorbeeld het lettertype of de tekengrootte voor één alinea in een tijdelijke aanduiding voor hoofdtekst. Voor minimaal één ontwerpsjabloon Standaardontwerp (de ontwerpsjabloon die standaard in een nieuwe presentatie wordt gebruikt) wordt namelijk alleen het diamodel automatisch ingevoegd. klik op Modelindeling.of alineawijzigingen in het titelmodel. Klik met de rechtermuisknop op een geselecteerde miniatuur en klik op Dia-indeling in het snelmenu. enzovoort). of wanneer u het titelmodel hebt verwijderd. Selecteer de diaminiaturen waarop u de indeling wilt toepassen. 2. • Als u de eigenschappen van een tijdelijke aanduiding wijzigt (grootte. verwijdert u eerst de tijdelijke aanduiding. gaat u als Het ontwerp van ingevoegde dia's behouden . Een indeling van het type Titeldia toepassen 1. Als u het oorspronkelijke ontwerp van de dia's wilt herstellen. Als u in de dia's de wijzigingen wilt zien die u in een titelmodel hebt aangebracht. moet u een indeling van het type Titeldia toepassen. wilt wijzigen. Met meerdere sjablonen en modellen werken 1. tekst. moet u eerst het diamodel wijzigen. U kunt het bijbehorende titelmodel als volgt invoegen: Een titelmodel invoegen • Klik in de modelweergave op Nieuw titelmodel in het menu Invoegen. Het diamodel staat altijd boven het bijbehorende titelmodel voor de dia. gebruikt u de aanwijzer in de vorm van een pijl met vier punten . Vervolgens kunt u de gewenste wijziging aanbrengen. • • Als u tekst. Dit is de eerste in de galerie. is het handig om te weten hoe dit in zijn werk gaat. Klik in het taakvenster Dia-indeling op de indeling Titeldia. klik op de bijbehorende pijl en klik op Toepassen op geselecteerde dia's. Hoewel dit in de cursus niet aan de orde is geweest. De rand van de tijdelijke aanduiding verandert in een rand bestaande uit schuine lijnen. schakel in het dialoogvenster dat verschijnt het selectievakje in van de tijdelijke aanduiding die u wilt herstellen en klik op OK. Breng vervolgens de gewenste wijziging aan. Deze verschijnt wanneer u een formaatgreep aanwijst. • Tips voor het wijzigen van het model Als u het formaat van tijdelijke aanduidingen wilt wijzigen. Wanneer u dia's binnen of tussen presentaties kopieert en plakt.

Modellen verwijderen 2. Als u meerdere versies van een ontwerpsjabloon hebt. 1. . als ze daarin nog niet voorkomen. . Alle rechten voorbehouden. Klik op de werkbalk Diamodelweergave op Model verwijderen. 1. Aanvullende informatie Lees het volgende onderwerp voor een gedetailleerde beschrijving van de manier waarop u de modellen kunt gebruiken bij het ontwerpen van een nieuwe sjabloon: Zelf sjablonen maken. De juiste ontwerpsjabloon toepassen 2. 2. die wordt weergegeven onder de dia's die u hebt Klik op de knop en klik op Opmaak van bron behouden in het bijbehorende De stijlen van de oorspronkelijke ontwerpsjablonen worden weer op de dia's toegepast en de modellen voor de sjablonen in kwestie worden toegevoegd aan de modelweergave. Typ Namen van modellen wijzigen 2. menu. Ga in het taakvenster Diaontwerp naar het gebied Gebruikt in deze presentatie. Bekijk de sjablonen die momenteel in gebruik zijn in het gebied Gebruikt in deze presentatie in het taakvenster en pas de sjabloon toe die de wijzigingen bevat die u op dia's wilt toepassen. 1. Klik op de werkbalk Diamodelweergave op Model behouden Selecteer de modellen die u wilt kopiëren. Selecteer in de normale weergave de dia's waarop u de ontwerpsjabloon wilt toepassen. Klik in het menu Invoegen op Diamodel dupliceren. leest u de Scherminfo om te bepalen welke u precies wilt toepassen. Selecteer de modellen waarvan u de naam wilt wijzigen. de nieuwe naam in het dialoogvenster en klik op Naam wijzigen. © 2007 Microsoft Corporation. Klik op de werkbalk Diamodelweergave op Naam van model wijzigen. 2. Selecteer de modellen die u wilt verwijderen. 1. Modellen behouden Selecteer de set modellen die u wilt behouden. . Een set modellen dupliceren 2. 1. Klik op de pijl bij de miniatuur van de gewenste sjabloon en klik op Toepassen op geselecteerde dia's.volgt te werk: 1. Raadpleeg zo nodig de Scherminfo om te bepalen welk model u wilt gebruiken. Zoek de knop Plakopties gekopieerd. 3.