PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

INSTITUT PERGURUAN GURU MALAYSIA KAMPUS BATU LINTANG
BORANG PENILAIAN PENGAJARAN MIKRO
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Nama Pelajar : ……………………………… Kumpulan / Semester : ………………………
Tunjang / Komponen : ………………………Tajuk / Aktiviti : ……………………………….
Tahap / Tahun : ……………………………… Tarikh:.........................................................

Teknik Menulis Objektif Pengajaran
Kemahiran
Kejelasan
Kepaduan
Realistik
Mengikut Kurikulum
Berasaskan proses pengajaran
Strategi dirancang
Dapat menentukan aktiviti
pengajaran
Dapat dicapai
Mudah diukur
Sumber sesuai dengan isi
pelajaran
Jumlah

1

2

3

4

5

Cadangan pembaikan

Ulasan Guru Pelatih:
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Ulasan Pensyarah:
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________

.......PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN INSTITUT PERGURUAN GURU MALAYSIA KAMPUS BATU LINTANG BORANG PENILAIAN PENGAJARAN MIKRO Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Nama Pelajar : ……………………………… Kumpulan / Semester : ……………………… Tunjang / Komponen : ………………………Tajuk / Aktiviti : ………………………………................................. Teknik Menulis Memulakan Pengajaran Kemahiran 1 2 3 4 5 Cadangan pembaikan Set Induksi menarik Dapat mengaitkan dengan pengajaran lepas Dapat menimbulkan minat Penggunaan teknik mencapai matlamat Perkaitan disusun dengan baik Teknik memulakan pengajaran Menarik perhatian Motivasi Pelajar Teknik digunakan sesuai Kesan kepada pelajar Jumlah Ulasan Guru Pelatih: ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Ulasan Pensyarah: ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ............ Tahap / Tahun : …………………………… Tarikh:.........

.PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN INSTITUT PERGURUAN GURU MALAYSIA KAMPUS BATU LINTANG BORANG PENILAIAN PENGAJARAN MIKRO Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Nama Pelajar : ……………………………… Kumpulan / Semester : ……………………… Tunjang / Komponen : ………………………Tajuk / Aktiviti : ………………………………......................................... Tahap / Tahun : ………………………………Tarikh: .......……… Teknik Memberi Penerangan Kemahiran 1 2 3 4 5 Cadangan pembaikan Permulaan Penerangan Sajian Ilustrasi Penerangan Menarik Perkembangan Pemikiran pelajar Kefahaman Fakta Dapat menghuraikan Proses Penerangan sesuai dengan kebolehan pelajar Kesan kemahiran memberi penerangan Pelajar dapat memahami penerangan Dapat meneguh pengajaran Jumlah Ulasan Guru Pelatih: ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Ulasan Pensyarah: ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ .

......PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN INSTITUT PERGURUAN GURU MALAYSIA KAMPUS BATU LINTANG BORANG PENILAIAN PENGAJARAN MIKRO Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Nama Pelajar : ……………………………… Kumpulan / Semester : ……………………… Tunjang / Komponen : ………………………Tajuk / Aktiviti : ……………………………….........……… Teknik Memberi Contoh Kemahiran 1 2 3 4 5 Cadangan pembaikan Mudah Menarik Berkaitan dengan tajuk pengajaran Penggunaan media Penyertaan Pelajar Dapat menjelaskan konsep Penggunaan jawapan pelajar Mengekalkan minat Proses pembelajaran cepat Jelasnya kesimpulan Jumlah Ulasan Guru Pelatih: ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Ulasan Pensyarah: ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ....... Tahap / Tahun : ………………………………Tarikh: ............................

.......... Tahap / Tahun : ………………………………Tarikh: ..........PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN INSTITUT PERGURUAN GURU MALAYSIA KAMPUS BATU LINTANG BORANG PENILAIAN PENGAJARAN MIKRO Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Nama Pelajar : ……………………………… Kumpulan / Semester : ……………………… Tunjang / Komponen : ………………………Tajuk / Aktiviti : ……………………………….......................……… Teknik mengolah isi pelajaran Kemahiran 1 2 3 4 5 Cadangan pembaikan Penyusunan bahan teratur Faktor sesuai Isi berturutan Ada peningkatan isi pelajaran Senang atau susah Konkrit atau abstrak Fakta atau teori Umum atau spesifik Dekat atau jauh Keberkesanan pengajaran Jumlah Ulasan Guru Pelatih: ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Ulasan Pensyarah: ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ .......

............................. Tahap / Tahun : ………………………………Tarikh: ..……… Teknik Mempelbagaikan Pendekatan Kemahiran 1 2 3 4 5 Cadangan pembaikan Pendekatan Mekanis Pendekatan Fonetik Pendekatan Bunyi Kata Pendekatan bunyi Kata Pendekatan Prinsip membina Dapat melakukan kegiatan pembelajaran Keseronokan belajar Tahap pencapaian meningkat Pendekatan diketahui kepada belum diketahui Berjaya mengekalkan minat Keberkesanan pengajaran Jumlah Ulasan Guru Pelatih: ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Ulasan Pensyarah: ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ...PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN INSTITUT PERGURUAN GURU MALAYSIA KAMPUS BATU LINTANG BORANG PENILAIAN PENGAJARAN MIKRO Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Nama Pelajar : ……………………………… Kumpulan / Semester : ……………………… Tunjang / Komponen : ………………………Tajuk / Aktiviti : ………………………………................

.. Tahap / Tahun : ………………………………Tarikh: ...................PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN INSTITUT PERGURUAN GURU MALAYSIA KAMPUS BATU LINTANG BORANG PENILAIAN PENGAJARAN MIKRO Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Nama Pelajar : ……………………………… Kumpulan / Semester : ……………………… Tunjang / Komponen : ………………………Tajuk / Aktiviti : ……………………………….......……… Teknik Menggunakan Bahasa Kemahiran 1 2 3 4 5 Cadangan pembaikan Intonasi Pernafasan Tekanan suara Laras bahasa Lancar dan Fasih Kejelasan Kecekapan Tatabahasa Betul Kecepatan Keberkesanan Berbahasa Jumlah Ulasan Guru Pelatih: ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Ulasan Pensyarah: ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ......................

.................................PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN INSTITUT PERGURUAN GURU MALAYSIA KAMPUS BATU LINTANG BORANG PENILAIAN PENGAJARAN MIKRO Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Nama Pelajar : ……………………………… Kumpulan / Semester : ……………………… Tunjang / Komponen : ………………………Tajuk / Aktiviti : ………………………………........... Tahap / Tahun : ………………………………Tarikh: ..……… Teknik Menyoal Kemahiran 1 2 3 4 5 Cadangan pembaikan Hentian Sebentar Menerima Jawapan Dorongan dan galakan Meminta penjelasan lanjut Berjaya menguji kefahaman Sesuai dengan sukatan pelajaran Membangkitkan semangat ingin tahu Mengalih tumpuan Ubah haluan Menjemput bukan sukarelawan Jumlah Ulasan Guru Pelatih: ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Ulasan Pensyarah: ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ....

........……… Teknik Menggunakan Bahan Bantuan Mengajar Kemahiran 1 2 3 4 5 Cadangan pembaikan Kesesuaian saiz Kesesuaian dengan pelajar Kaitan dengan isi pelajaran Penglibatan deria Penggunaan mengikut urutan Cepatnya proses pengajaran Kepentingan pelajar Menarik perhatian pelajar Pengalaman baru Keberkesanan pengajaran Jumlah Ulasan Guru Pelatih: ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Ulasan Pensyarah: ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ....... Tahap / Tahun : ………………………………Tarikh: ............................PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN INSTITUT PERGURUAN GURU MALAYSIA KAMPUS BATU LINTANG BORANG PENILAIAN PENGAJARAN MIKRO Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Nama Pelajar : ……………………………… Kumpulan / Semester : ……………………… Tunjang / Komponen : ………………………Tajuk / Aktiviti : ……………………………….......

............PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN INSTITUT PERGURUAN GURU MALAYSIA KAMPUS BATU LINTANG BORANG PENILAIAN PENGAJARAN MIKRO Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Nama Pelajar : ……………………………… Kumpulan / Semester : ……………………… Tunjang / Komponen : ………………………Tajuk / Aktiviti : ………………………………...............……… Teknik Memberi Penerangan Kemahiran 1 2 3 4 5 Cadangan pembaikan Permulaan Penerangan Sajian Ilustrasi Penerangan Menarik Perkembangan Pemikiran pelajar Kefahaman Fakta Dapat menghuraikan Proses Penerangan sesuai dengan kebolehan pelajar Kesan kemahiran memberi penerangan Pelajar dapat memahami penerangan Dapat meneguh pengajaran Jumlah Ulasan Guru Pelatih: ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Ulasan Pensyarah: ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ............ Tahap / Tahun : ………………………………Tarikh: ...........

....PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN INSTITUT PERGURUAN GURU MALAYSIA KAMPUS BATU LINTANG BORANG PENILAIAN PENGAJARAN MIKRO Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Nama Pelajar : ……………………………… Kumpulan / Semester : ……………………… Tunjang / Komponen : ………………………Tajuk / Aktiviti : ……………………………….......................................……… Teknik Menggunakan papan Tulis Kemahiran 1 2 3 4 5 Cadangan pembaikan Saiz tulisan sesuai Tulisan kemas dan tepat Gambar rajah jelas Tulisan sesuai dan dapat dilihat seluruh kelas Nota dan bahan tersusun Kapur warna sesuai Penggunaan warna menarik Penglibatan aktiviti pelajar Memudahkan konsep susah Penggunaan yang sesuai Jumlah Ulasan Guru Pelatih: ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Ulasan Pensyarah: ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ... Tahap / Tahun : ………………………………Tarikh: ....

...... Tahap / Tahun : ………………………………Tarikh: ..................PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN INSTITUT PERGURUAN GURU MALAYSIA KAMPUS BATU LINTANG BORANG PENILAIAN PENGAJARAN MIKRO Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Nama Pelajar : ……………………………… Kumpulan / Semester : ……………………… Tunjang / Komponen : ………………………Tajuk / Aktiviti : ………………………………........……… Teknik Variasi Rangsangan Kemahiran 1 2 3 4 5 Cadangan pembaikan Pergerakan Pengajar Pergerakan Anggota Perubahan Pertuturan Perubahan tumpuan deria Penglibatan lisan pelajar Bentuk penglibatan fizikal pelajar Penggunaan pelbagai kaedah Mengekalkan minat Pengajaran menarik Penggunaan peralatan berkesan Jumlah Ulasan Guru Pelatih: ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Ulasan Pensyarah: ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ..................

.... Tahap / Tahun : ………………………………Tarikh: ..........……… Teknik Memberi Peneguhan Kemahiran 1 2 3 4 5 Cadangan pembaikan Menerima jawapan murid Galakan dan motivasi Interaksi dengan murid Mesra dan bersopan Peneguhan gerak isyarat Peneguhan lisan Memberi pujian Meningkatkan keyakinan murid Meningkatkan pencapaian akademik Pembinaan keyakinan diri Jumlah Ulasan Guru Pelatih: ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Ulasan Pensyarah: ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ...............PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN INSTITUT PERGURUAN GURU MALAYSIA KAMPUS BATU LINTANG BORANG PENILAIAN PENGAJARAN MIKRO Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Nama Pelajar : ……………………………… Kumpulan / Semester : ……………………… Tunjang / Komponen : ………………………Tajuk / Aktiviti : ……………………………….....................

........PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN INSTITUT PERGURUAN GURU MALAYSIA KAMPUS BATU LINTANG BORANG PENILAIAN PENGAJARAN MIKRO Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Nama Pelajar : ……………………………… Kumpulan / Semester : ……………………… Tunjang / Komponen : ………………………Tajuk / Aktiviti : ……………………………….............……… Teknik Maklum Balas yang membina Kemahiran 1 2 3 4 5 Cadangan pembaikan Melayani soalan-soalan murid Memberi rangsangan Mengalih tumpuan Keikhlasan dan bersopan Melayani maklum balas yang negatif Peningkatan semangat murid Pembinaan keyakinan diri Murid memberi respon positif Maklum balas bermakna Memberi kesan terus Jumlah Ulasan Guru Pelatih: ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Ulasan Pensyarah: ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ .......... Tahap / Tahun : ………………………………Tarikh: ...................

.................……… Teknik mengawal keadaan bilik darjah Kemahiran 1 2 3 4 5 Cadangan pembaikan Mengenali murid Memastikan peraturan kelas Kawalan kelas Hubungan dengan murid Pengurusan disiplin Kawalan semula jadi Kawalan terpimpin Kawalan laissez faire Tindakan yang diambil Keberkesanan kawalan kelas Jumlah Ulasan Guru Pelatih: ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Ulasan Pensyarah: ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ .....PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN INSTITUT PERGURUAN GURU MALAYSIA KAMPUS BATU LINTANG BORANG PENILAIAN PENGAJARAN MIKRO Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Nama Pelajar : ……………………………… Kumpulan / Semester : ……………………… Tunjang / Komponen : ………………………Tajuk / Aktiviti : ……………………………….................. Tahap / Tahun : ………………………………Tarikh: ..........

........PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN INSTITUT PERGURUAN GURU MALAYSIA KAMPUS BATU LINTANG BORANG PENILAIAN PENGAJARAN MIKRO Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Nama Pelajar : ……………………………… Kumpulan / Semester : ……………………… Tunjang / Komponen : ………………………Tajuk / Aktiviti : ……………………………….........................……… Teknik Membuat Penutup Kemahiran 1 2 3 4 5 Cadangan pembaikan Memberi makna kepada murid Penutupan kognitif Mewujudkan pengetahuan dan pengalaman Keberkesanan pengajaran Keberkesanan pengajaran Sesuai dengan isi Pencapaian objektif Mengulang isi pelajaran Membuat rumusan Penutupan sosial Penerapan nilai murni/patriotisme Jumlah Ulasan Guru Pelatih: ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Ulasan Pensyarah: ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ......... Tahap / Tahun : ………………………………Tarikh: ........

.........……… Teknik Membuat Penilaian Kemahiran 1 2 3 4 5 Cadangan pembaikan Mendapat maklum balas Mengesan punca kelemahan Mengesan kelemahan mengajar Penilaian formatif Penilaian suamtif Mengesan kelemahan murid Bersesuaian dengan kebolehan pelajar Boleh digunakan bagi pengkayaan Boleh digunakan untuk pemulihan Jumlah Ulasan Guru Pelatih: ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Ulasan Pensyarah: ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ........... Tahap / Tahun : ………………………………Tarikh: ...................PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN INSTITUT PERGURUAN GURU MALAYSIA KAMPUS BATU LINTANG BORANG PENILAIAN PENGAJARAN MIKRO Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Nama Pelajar : ……………………………… Kumpulan / Semester : ……………………… Tunjang / Komponen : ………………………Tajuk / Aktiviti : ………………………………...........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful