Genadij Petrovič Malahov

L E C E N J E DVESTA NAJRASPROSTRANJENIJIH OBOLJENJA
(PREVOD S RUSKOG)

BEOGRAD 2007.

SADRŽAJ
OT) R U S K O G IZDAVAČA UVOD PRAKTIČNE PREPORUKE ZA PRIMENU L E K O V I T I H TERAPIJA., OPŠTI PODACI O LEKOVITOM BILJU Stanja Terapije lečenja R E C E P T I I P R E P O R U K E ZA LEČENJE OBOLJENJA ADENOIDITIS A D E N O M PROSTATE AFTE ALERGIJA ANEMIJA (MALOKRVNOST) ANGINA ARTRITIS ASTMA ATEROSKLEROZA BELO PRANJE BEONA BLEFARITIS B O L U GRLU BOI, U U Š I M A BOL U J E T R I , SLEZ1NI, P O D R E B R I C I I Ž U Č N O J KESI BOL U Ž E L U C U I C R E V I M A BOL U B U B R L Z I M A I M O K R A Ć N O J 115 116 87 87 90 92 93 95 100 104 107 108 110 111 112 113 114 fitopreparata 79 79 82 13 11 13

160 . 159 . 157 . 164 GRČEVI U CREVIMA G R Č E V I U JETRI GRIP GROZNICA GUBITAK APETITA GUŠAVOST HEMOROID1 HEPATITIS HEPATITIS H R O N I Č N I HERPES HIPERTONIČNA BOLEST HIPOTON1JA HOLECISTITIS INVAZIJA GLISTA IŠIJAS K A M E N U B U B R E Z I M A (LITIJAZA] K A M E N U ŽUČI KAŠALJ KATARAKTA KIJAVICA(RINITIS) KILA KLIMAKS KOL1TIS KOLPITIS KONJUKTIVITIS KOZMETIČKI DEFEKTI KOŽE KRATKO KRVARENJA LARING1T1S LIŠAJ LUPUS VIDOST 165 166 167 168 169 170 171 175 179 186 188 191 192 196 199 200 202 207 209 210 212 213 215 218 220 221 223 225 226 227 229 . 162 .BEŠICI BOL U O Č I M A BRADAVICE BRONHITIS BRONHIJALNA ASTMA CIROZA JETRE CISTA NA J A J N I C I M A CISTITIS ČIR NA Ž E L U C U 1 DVANAESTOPALAČNOM DERMATITIS DIJABETES EKCEM ENCEFALIT1S ENDOMETRITIS EROZIJA G R L I Ć A MATERICE FAR1NGITIS FIBROM FURUNKUL(ČIR) GAJMOR1TIS ( M A K S I L A R N I SINUSITIS) GASTRITIS GINGIVITIS GLAVOBOLJA GLOMERULONEFRITIS G L U V O Ć A ( G U B I T A K SLUHA) GLJIVIČNA OBOLJENJA KOŽE G O J A Z N O S T (L1POMATOZA) GORUŠICA GRČEVI GRČEVI U BUBREZIMA CREVU DEPRESIJA (MELANHOLIJA) 117 118 118 122 125 127 129 130 132 135 137 137 141 142 143 144 146 147 149 150 153 155 156 . 163 . 159 .

VAGINITIS) VAGINALNE INFEKCIJE 328 329 327 281 283 285 286 287 289 291 299 300 301 303 305 310 312 313 314 316 317 318 320 322 324 324 325 326 232 235 236 238 240 242 244 245 247 249 251 252 256 257 258 259 261 264 265 266 268 269 270 272 276 277 278 . PAREZE PARAPROCTITIS PARODONTOZA PIELONEFRIT1S PLEUR1TIS P N E U M O N I J A (UPALA P L U Ć A ) P O D A G R A ( K O S T O B O L J A) POLI A R T R I T I S POLIPI 2 3 1 POREMEĆAJ MENSTRUALNOG CIKLUSA PREHLADA PROLIV PROSTATITIS PSORIJAZA RADIKUL1TIS RAK RANE RANE OD LEŽANJA REUMATIZAM S I N D R O M IIRON1ČNOG U M O R A SKLEROZA SRČANE MANE S T E N O K A R D 1 JA ( A N G I N A P E K T O R I S ) STOMATITIS SVRAB ŠUGA TONZILITIS TRAHOMA TROMBOFLEBITIS TUBERKULOZA UJEDI UMOR NOGU UPALA D E S N I UPALA JAJNIKA UPALA M O Ž D A N E O P N E ILI KIČMENE MOŽDINE UPALA VAGINE ( K O L P I T I S .MALARIJA M A M U Z E NA PETI M A S N O T K I V O (LIPOM) MASTOPATIJA METEORIZAM MITHSLRI MUCANJE NAPRSLINE NA NOGAMA NEFRITIS NEKONTROLISANO MOKRENJE (ENUREZA) NEPLODNOST NEPRIJATAN Z A D A H IZ USTA NESANICA NEURODERMITIS OPADANJE KOSE OPEKOTINE OSPE OSTEOHONDROZA OSTEOPOROZA PARALIZE.

koje će vam pomoći da izbegnete greške.VARI K O Ž N O P R O Š I R E N J E VENA VITILIGO VRTOGLAVICA ZATVOR ZNOJENJE ZUBOBOLJA ŽULJEVI ŽUTICA P R E G L E D L E K O V I T O G BILJA 331 335 336 337 346 348 352 352 362 OD RUSKOG IZDAVAČA Za ljude koji žele da duže godina sačuvaju zdravlje i da žive dugovečno. čišćenjem organizma. s j e d n e strane. Čajevi. P. ulja i masti od biljnih siro­ vina deluju na organizam blaže. narodnih lekara. odvari. a sa druge strane . da ne ustuknete pred poteš­ koćama. Preparati od lekovitih biljaka dokazali su svoju pred­ nost u odnosu na hemijske lekove: pri njihovoj upotrebi u čovečji organizam dospeva čitav kompleks njemu bliskih (srodnih) biološki aktivnih materija. lekara-fitoterapeuta o lečenju više od 200 najraspr o s t r a nj enijih obolj e nj a. Unikatnost se sastoji u tome. U knjizi je korišćeno iskustvo čitalaca u lečenju raz­ nih oboljenja. Već vam je poznato kakve mere za izlečenje postoje i kako da ih pravilno primenjujete. n a m e n j e n a j e serija knjiga čuvenih autora. sa karakteristika­ ma individualnih osobina i bioloških ritmova čoveka. U pos- .sadrže se preporuke samog autora. proverene kroz njegovu višegodišnju praksu. p o m a ­ žu svakom čoveku da izvrši korekciju vlastitog programa samolečenja i da postigne najbolji efekat lečenja. Malahov predlaže. bolje ih podnose bolesnici. Metodi čišćenja organizma koji su predloženi upore do s receptima lečenja lekovitim travama. kao i da se oslobode raznih oboljenja. recepte lečenja urinom. Čuveni autor knjiga o samoozdravljenju G. ekstrakti. u njoj daju najraznovrsniji metodi lečenja. lekara. što se. znatno rede izazivaju sporedne alergijske reakcije. lekovitim travama i daje preporuke za lečenje razmatranih oboljenja.

organizam u eelini. Lekovite sile čovečjeg organizma zaista su neiscrp­ ne. Uzmite u obzir svoj uzrast. Zbog toga deci do tri godine starosti dozu treba smanjiti od 3 do 5 puta. računajući na lo. da ozdravite. koji će vam postaviti tačnu dijagnozu i tek posle toga počnite da sačinjavate vla­ stiti program samoizlečenja. Po pravilu. Pre nego pristupite lečenju u d o m a ć i m uslovima. kao posledica. Najefikasnija hemijska sredstva. Odredite kojem konslilucionom tipu pripadate. biološke ritmove organizma i godišnje doba. u kojima sa m n o m delile radost izlečenja i lugu poraza (neuspeha). koji su prezentirani u knjizi. kada mu se pojave prvi simptomi oboljenja. . sade jstvuj ući u ograničenom obimu sa ćelijama or­ ganizma i normalizujući njegovu delatnost. da se uspeh samoizlečenja u prvom redu sastoji u potpunom i sistematskom čišćenju organizma. mojim dragim čitaocima. N a d a m se da će vam recepti i preporuke navedene u knjizi pomoći u sanioizlečenju. Možete da se ponovo rodite! Želimo vam zdravlja! UVOD U toj knjizi uopštio sam moje iskustvo stečeno lečenjem najrasprostranjenijih oboljenja. čovek često počinje da obraća pažnju na svoje lično osećanje (zdravstveno stanje) tek posle toga.2 . PRAKTIČNE PREPORUKE ZA PRIMENU LEKOVITIH TERAPIJA Pristupajući samolečenju. šio čini glavne komponente dobrog zdravlja pravilno razmišljanje. da na prvi pogled bezopasna sredstva. koristeći se preporukama i re­ ceptima čuvenog autora. Usaglasite sve mere lečenja sa bioritmološkim fa­ ktorima i osobenostima godišnjeg doba. Svi recepti. mogu biti ne samo korisna. već i štetna po organizam. normalan dnevni raspored. ubeđen je autor. individualnu konstituciju. uništavaju druge orga­ ne i. ishrana mo­ nolitnim produktima pravilnim redosledom i optimalnim kombinovanjem. Odlično ćete izgledati i uvek ćete bili u formi. pun radosti i veselja. potrebno je znati tačnu dijagnozu oboljenja.lednje vreme lekoviti preparati od biljaka sve više se primenjuju u kompleksnom lečenju bolesnika. One će vam omogućili da pobedite bolest. Pre svega: 1. pomoći će vam da počnete novi život. i često prema ličnom mišljenju koriste recepte narodne medicine. treba uzeli u obzir svoj uz­ rast. Praksa pokazuje. odsustvo glupih navika. da ono može biti korisno i vama. psihičko spokojslvo. konsultujte se sa lekarom. deci od tri do sedam godina . Da se to ne bi desilo. . umerene terapije čeličenja organizma. 3. lečeći jedan organ. U traženju puta ka ozdravljenju ljudi počinju da se lece sami. Neki recepti su preuzeti iz vaših pisama.5-2 puta. Preparati biljnog porekla. zaboravljajući pri lom. deci od sedam do četrnaest godina 1. ne nanose štetu organizmu. dovoljna motorna aktivnost. 2. proračunati su za odraslog čoveka.3 puta.

5. jetru . zavisi kvalitet proce­ sa samoizlečenja. donja čeljust.vreme aktivnosti sledećih organa i sis­ U prvoj trećini aktivni su: mozak. za srce .2. Prva faza . grlo. U poslednjoj trećini aktivni su: lakata). vrat i vratni pršljenovi. lakođe. vezane za čišćenje organizma. pluća i nervni sistem. To se odnosi i na jetru i pluća. Ukoliko to ne uradite ili se prema nabrojanim preporukama lakomisleno odnosite. U toj fazi orga­ nizam se širi i tada je najbolje primenjivati terapiju čišćenja debelog creva. • Čistite i obnavljajte organe u vreme njihove naj­ veće aktivnosti. tada možete naneti štetu s v o m zdravlju. ona se obično deli na tri j e d n a k a vremenska dela (približno po 2. jer će po zakonu antagonizma oni j o š više gušiti suprotne slabe or­ gane. gornja čeljust U drugoj trećini aktivni su: eustahijeva truba.5 dana). Za jetru je to proleće.5 dana.deo*' organizma.leti. Od toga. a koji su slabi.4.zima. za pluća . čišćenja. Imajte u vidu porodičnu mikroklimu. Četvrta faza lunarnog meseca počinje sa trećom četvrtinom i završava se u četvrtoj četvrtini.u j e s e n .vreme aktivnosti sledećih organa i sis­ ramena. najbolje je čistili jetru u vreme njene 72-dnevne aktivnosti tokom godine. slabe bubrege. obrnuto. Na primer. koji su organi aktivni za v r e m e vašeg lečenja. Zbog loga što svaka faza traje u prošeku 7. Druga faza .. za v r e m e kojih je aklivan odgovarajući .3 . Treća faza lunarnog meseca počinje od punog m e s e ­ ca i završava se sa trećom četvrtinom. u to vreme. • Nikada ne stimulišite po prirodi j a k e organe.vreme između godišnjih doba (prelaska iz jednog u drugo godišnje doba). m e đ u s o b n e odnose sa najbližima. U toj fazi organizam se širi i tada najbolje sprovoditi terapije posebno jetre. lice. • S ciljem profilakse održavajte svoje slabe organe u vremenu njihove najslabije aktivnosti. Radi sprovodenja nekih zdravstvenih preporuka i terapija trebaće vam lunarni kalendar (informaciju o fazama Meseca možete naći u bilo k o m kalendaru). tema: i oči. za želudac . Precizirajle. Tokom četiri faze postepeno se aktiviraju odgovara­ jući organi čovečjeg organizma. za bubrege .u proleće. U toj fazi organizam se steže (grči) i može se najbolje fizički opteretiti. Na primer. a zatim realizaciji samoizlečenja. tema: je Prva faza lunarnog meseca počinje sa mladim rnesecom i završava se prvom četvrtinom. Pravilno izaberite vreme lečenja: • Najbolje vreme za lečenje bilo kojeg organa je vreme njegove najveće aktivnosti u toku godine. bubrege . pluća . stimulacija srca leti još više guši. stimulacija bubrega zimi j o š više guši srce i. Druga faza lunarnog meseca počinje sa prvom četvr­ tinom do punog meseca. ruke (do . Na primer.leto. U loj fazi organizam se steže (grči) i tada se može najbolje fizički opteretiti. srce po­ državajte zimi.jesen. Tek posle takvog „testiranja" može se pristupili pla­ niranju.

da se maksimum i minimum aktivnosti raznih bioloških procesa vremenski ne poklapa.U prvoj trećini aktivni su: grudi. U poslednjoj trećini aktivni su: stopala nogu. U drugoj trećini aktivni su: polne žlezde. (U ćelijama organizma do­ lazi do asimilacije hranljivih materija. mokraćna bešika i pravo crevo. ozdravljenja i jačanja organizma. D n e v n a aktivnost organa i funkcije organizma vezane za nju: Jetra Pluća Debelo crevo Želudac 1-3 sala 3-5 sati 5-7 sati 7-9 sali članci nogu. Važno je znali. peri­ staltika creva i lečnosti u telu.u 20 sali. Tako se. Uposlednjoj trećini aktivni su: belo crevo i organi trbušne duplje. maksimalne vredhosti temperature tela i krvnog pritiska uočavaju u 18 sali. Treća laza .vreme aktivnosti sledećih organa i sis­ tema: U prvoj trećini aktivni su: koža.u 13 sati. deo lela iznad ut­ robe (trbuha) i lakatni zglobovi. grudni deo kičme. počinju da teku brže. na primer. kod oboljenja od gripa) biološki sati čoveka. U drugoj trećini aktivni su: ruku. leukocita u krvi . da smanjenje temperature tela m o ž e da izazove prestrojavanje fizioloških ritmova i samim tim da poveća životni vek. pošto od njih.vreme aktivnosti sledećih organa i sis­ tema: U prvoj trećini aktivni su: bubrezi i deo oko krsta (slabina). Treba obratiti pažnju na karakter periodičnih (povremenih) promena temperature tela. tanko i de­ Pankreas (gušterača) Srce Tanko crevo M o k r a ć n a bešika Bubrezi Perikard „Tri grejača" Žučna kesa 9—11 sali 11-13 sati 13-15 sati 15-17 sali 17-19 sati 19-21 sat 2 1 . U drugoj trećini aktivni su: srce. Utvrđeno j e .u 23 sata. Dva puta dnevno ona se naglo sma­ njuje: oko 13 i oko 21 sat. Četvrta faza . Za vreme aktivnosti organa mogu se namenski sprovoditi mere lečenja.2 3 sata 2 3 .) Dnevni bioritmovi čoveka. Pri povećanju temperature tela (na pri­ mer. lelesne težine . kolena i trtični zglobovi. Radna sposobnost organa krvotoka u različito vreme dana takode je različita. kao i od ritma disanja zavisi nivo razmene materija. trenutne zapremine disanja . zad­ želudac. U poslednjoj trećini aktivni su: njica i butne kosti. obrnuto.1 sat Pojam „tri grejača" označava funkciju metabolizma U ćelijama čovečjeg organizma. U to vreme nije poželjno pod- . koje su upotreblja­ vane i prevarene u želudačno-crevnom traktu. zapešća koštani sistem. žučna kesa i jetra.

U pojmu životnih prin­ cipa termin „zdravlje č o v e k a " označava. Ovaj pojam obuhvata čitav kompleks pokreta: kretanje vazduha za vreme udisaja i izdisaja. Rukovodeći se tim podacima. Odgovara za cirkulaciju u organizmu. N o ć u se fiziološke aktivnosti podižu od ponoći do 1 sat posle ponoći. slina itd. kretanje krvi. mokraće. m o g u se regulisati vreme uzimanja hrane.od 16 do 18 sati. limfe i drugih tečnosti. žuči i sluzi međusobno uravnotežena i dovoljno snažna. Maksimum hemoglobina u krvi uočava se od 11 do 13 sati. . Čišćenjem creva u organizmu se stvara deficit kuhinjske soli i vode. Oslonac (osnovni položaj) log životnog principa je donji deo tela: od pupka do slopala nogu (uglavnom pravo crevo). kada je organizam maksimalno otporan na kiseoničko gladovanje. koji nemaju nikakve tvrde niti tečne supslance. Poznavajući biološke ritmove organizma. da su sva tri životna principa vetru. a u drugoj . Bez obzira na to. Pri tom se njene ćelije zapreminski poveća­ vaju skoro tri puta. T o k o m dana čovek više puta oseća podizanje fizio­ loške aktivnosti. m o ž e se pristupali lečenju.uveče i preko noći. odstranjivanje ekskrementa. brzina odvijanja hemijskih reakcija u ćelijama i bioloških procesa uopšte.hrana bogata ugljenim hidratima i mlečna hrana. dejslvu visokih temperatura i nedostatku kiseonika. M a k s i m u m šećera u krvi uočava se od 9 do 10 sati ujutro. To vreme je najpovoljnije za fizički rad i donošenje odluka. Danju su to periodi od 10 do 12 i od 16 funkcija lučenja bubrega.prostora i vazduha. U ranim jutarnjim salima u krvotok dospeva najveća količina mladih eritrocita. U prvoj polovini dana stvara se maksimalna količina žuči i samim tim se obezbeduju optimalni uslovi za probavu hrane (na primer. U to vreme stvara se želudačni sok najmanje kiselosti. da ne bi pravili greške pri izboru i da bi pravilno primenili metode lečenja treba da odredite svoju individualnu konstituciju. njena količina i kvalitet. U stvari. Životni princip vetra. l a k o se u jetri naizmenično stvaraju žuč i glikogen.vrgavati se većim fizičkim naprezanjima. Aktivnost organa za stvaranje krvi raspoređena je prema sledećem: koštana srž . slezina i limfni čvorovi —oko 17-20 sati. a m i n i m u m . masti). Maksimum fiziološke aktivnosti je od 5 do 6 sati ujutro. Njen m i n i m u m je u vremenskom razmaku između 2 sata do 18 sati. Zbog toga što se životni princip vetra sastoji iz primar­ nih elemenata . višak tog principa ima isušujuće i rashlađujuće dejslvo na organizam. Karakterističan je dnevni bioritam i za organe pro­ bave. u prvoj polovini dana treba da prcovladava hrana bogata belančevinama i masna hrana. U jutarnjim satima pojačava se peristaltika ereva i motorna funkcija želuca. Uveče je najizraženija noći i 5 časova ujutro. U drugoj polovini dana jetra nagomilava glikogen i vodu. a m i n i m u m .u ranim jutarnjim satima. dnevne i mesečne aktivnosti organa i sistema. ali poseduju osobine (kvalitete) suvoće i hladnoće. brzina misaonih procesa. To vreme često koriste intelektualci za stvaralački rad.

Jezik sa debelom naslagom. ereva lunkeionišu dobro. 6. crven. svest iritirana (razdražljiva). a u toku dana . remeti se probava hrane. Sluz se sastoji iz primarnih elemenata . 7. 8. U slabinama. To je apstraktna (zamišljena) toplola. To je oslonac orga­ nizma.u podne i u ponoć. a u toku dana . drhtavica i protezanje. 5. Simptomi Žuči su slcdeći: 1. pa zbog toga predstavlja vruću i vlažnu tvorevinu sa preovladavanjem vrućih svojstava nad vodenim. imamo mnogo energije. Komplikacije vetrovitih poremećaja uočavaju se leti. Žuč se sastoji iz primarnih elemenata . Noću nesanica. žed. 3. podiže se temperatura tela. imunitet itd.Ukoliko je veiar u normali . to jest za adheziju (spajanje) molekula i njihovo oblikovanje. 4. iznenadni grčevi. u grudima i u vilicama. Odgovara za materijalni prekomernogpovećanja životnog principa deo tela. pa zbog toga predstavlja hladnu i sluznu tvore­ vinu. sakrumu (krstima) i zglobnim udubljenjima (jamama). To je vatra organizma. Kod prekomernog povećanja tog životnog principa u organizmu se nagomilava hladna sluz. organa i tela u celini.vatre i vode. ćelije. 6. a danju je n e m o g u ć e zaspati. u ustima opor stran ukus: 3. suvoća kože. a takode i u mnogim drugim zglobovima oseća se bol. nesanica. 5. kao od udaraca (batina). Znojenje. disanje konfuzno (nejasno). Životni princip žuči. Glava se koči (trne) i javlja se vrtoglavica.početkom večernjeg sumraka i pri svi­ tanju. Kašalj sa mutnim ispljuvkom (šlajmom). Oslonac žuči je srednji deo tela od dija­ fragme do pupka. Odgovara za održavanje tem­ perature tela i odvijanje svih fizioloških reakcija: probava hrane. Mokraća crveno-žuta. Životni princip sluzi. sve cirkulacije u organizmu su u harmoniji. Simptomi povećanju životnog principa deei: 1. U očima žuto-crveni oblačić. prilično slan. odvojena od materijalnog tela. šum u ušima. 4. Pri lome ovaj princip funkcioniše na nivou molekule. 2. posle stajanja ostaje čisla. 2. zatvo­ ri. suvoća u nozdrvama. 7. Pri prekovatra su sle- m e r n o m povećanju tog životnog principa u organizmu se nagomilava vrelina. Zato se ta mesla smatraju osloncem životnog principa sluzi Simptomi sluzi su sledeći: prekomernog povećanja životnog principa .o d temena do dijafragme. Komplikacija žučnih poremećaja uočava se u jesen. Javlja se želja za kretanjem.naše razmišljanje j e dobro (jasno). oštri bolovi na zatiljku. sa jakim mirisom i parom. kao voda. jaki. Jezik suv. Glavobolja. zadah od tela. telo gori.zemlje i vode. Mršavljenje. koja se u prvom redu skuplja u gornjem delu t e l a . u ustima kiseo strani ukus. j a k o se peni (penuša). Ispljuvak (šlajm) crveno-žut. razmena materija. Mokraća prozračna. 8. hrapav.

uveče ili ujutro. slabost (malaksalost). pričljivi. Imaju spljošten grudni koš. Skloni su znojenju (naročito leti) više. vole pesme. njihova koža je hladna. otežana i u maloj količini. nedugovečni. potištenost. N e m a toplote. oči su bezstrasne. oni to mogu brzo zaboraviti. kiselom. Oni su crnopurasti (mrke boje kože). kiselo i slano. male. jastrebovima i lisicama. Obožavaju slatko. nego drugi tipovi konstitucija. Njihova kosa je retka. svrab kože. CZud-ši . vole vruće napitke i alkohol. gru­ ba. suva i ispucala. sa mutnim i suvim spoljašnjim i unutraš­ njim opnama (kožicama). Ljudi sa vrlo izraženom konstitucijom ovog lipa obično su fizički slabo razvijeni. Svojstveni su im entuzijazam i živost. Rastom su ili suviše niski ili visoki. formira se njegova konstitucija. 8. u toku dana . 5. 7. po navikama su slični supovima. Fiziološki procesi se odvijaju brzo. zglobovi slabo pok­ retni. 3. Jezik i desni su beli. Vrlo teško se popravljaju (debljaju). i dobro im se ističu zglobovi i kosti zbog slabo razvijenih mišića. borbu. Apetit je narušen. Slabo pamćenje. pojavljuju se bubuljice na koži. Tako. strpljivosti i smelosti. probava hrane oslabljena. koji od životnih principa preovladava u čoveku. 2. slabo podnose hladnoću. ispod kože se dobro uočavaju vene i tetive (žile). Psihološki. Sline i šlajm u grudima i glavi. vrućem. stolica je suva. u ustima bljutav (neslan) stran ukus. pri njihovom kretanju čuje se prasak zglobova. U zavisnosti od toga. telom mali. oči beličaste: 6.1. Imaju malu snagu volje sa sklonošću ka psihičkoj neuravnoteženosti. Vrh nosa je izvijen i zadignut. Očni kapci otečeni. 4. Mokraća bela. Oni su siromašni. Stvaranje mokraće je nedovoljno. KONSTITUCIJA VETRA Ruke i noge su im često hladne. tegobe u telu. m o m e n t a l n o shvativši nešto. bledi. trepavice su tanke (fine). smeh. malodušnosti. suvonjavi. pucnjavu. nežne su telesne konstrukcije. Nokti su grubi i lomljivi (krhki). ali se brzo umaraju. ali slabim pamćenjem. hladnog v r e m e n a ) . Oči m o g u biti upale. sa neznatnom parom i zadahom (mirisom). Bolovi u bubrezima i karlici. San im je brz. Cesto se javljaju problemi sa probavom hrane. Komplikovanje sluznih poremećaja uočava se u proleće (uopšte za vreme vlažnog. suve. Na telu imaju nekoliko mladeža t a m n e boje. sanjivost. Takvi ljudi (slika 1A) su posrbljeni. oni se karakterišu brzim shvatanjem (percipiranjem). kovrdžava. daju prednost slatkom. telo otiče. površan i zahteva manje vremena nego kod drugih. Oni hodaju i govore brzo. opreznost i smirenost. 9.

naročito emocije KONSTITUCIJA ŽUČI Ljudi konstitucije žuči (slika IB) imaju predispozicije (skloni su) za žeđ i glad.konstitucija žuči. Ne podnose m n o g o sunčevu svetlost. Skloni su slatkom. a Slika 1. gorkog i oporog ukusa. Znoje se i zaudaraju na znoj. izoštrenog su unio. Kod njih su manje izražene vene i tetive. nokti meki. vrh nosa sa tendencijom da pocrveni.Ti ljudi su srednjeg rasta. ruke i noge su im obično tople (čak i pri j a k o m mrazu). Vole da se bave onim vrstama sporta u kojima se zahteva brzina sa naizmeničnim odmaranjem. maj­ munima i jakšasima (demonima). što se ispoljava kroz odli­ čan apetit. zbog čega je njihov kostur manje izražen u poredenju sa ljudima vetra. C . rida ili braonkasta. ne vole vrućinu (kupanje u parnom kupa­ tilu) i izbegavaju težak rad. Po navikama su slični tigrovima. inteligentni. topla i prijatna pri dodiru. svilenkasta. Njihove oči mogu biti sive. u prohladnom stanju. crvenkasta. Čžud-ši . skloni su da budu dobri govornici. Ljudi sa navedenom konstitucijom su časloljubivi. plavičastih ili braonkastocrvenih po boji. Njihov grudni k o š j e širi nego kod ljudi konstitucije vetra. vitki.konstitucija sluzi.konstitucija vetra. zelene ili međeno-braonkaste. Trude se da brzo zarade novac i isto tako brzo ga tro­ še. Konjuktiva (vežnjača) ovih ljudi je vlažna. Svoju emocionalnost ispoljavaju burno. sa nijan­ som boje meda.. Bogatstvo i telo su im prosečni. prodoran. San im je srednje dužine i normalan. Koža im je meka. kosa i tela kod njih su žućkaste boje. prohladnom. oblik nosa zaoštren. Temperatura tela im je malo povišena (u smislu kožne pokrivke). gor­ kom. Prema nekim p o d a c i m a imaju m n o g o mladeža i pega. B . oporom. Oni stvaraju veliku količinu mokraće i ekskrementa (uglavnom žute boje i tečnog). elegantni. a očne jabučice umereno isturene. oholi. Fiziološki procesi u organizmu odvijaju se bolje nego kod lica sa konstitucijom vetra. Razmena materija je uglavnom aktivna. Boja lica im može bili žućkasta. Kosa je tanka (fina). a takodc hladne napitke. Lica sa ovom konstitucijom su sklona uzimanju veće količine hrane i napitaka.Osnovne konstitucije ljudi: A . creva dobra. crvenkasta. Vole hranu slatkog. Mišići su im srednje razvijeni. sa tendencijom da rano sedi i opada. a može biti i svetla. Skloni su znojenju. oštroumni. pogled A B C im je oštar.

su mesnati i beti. Njihova lica su vesela. . lako se oduševljavaju. više vole da posmatraju sa sirane. nestašicama (životnim. prekrasne telesne konstrukcije. koža meka. srećni i miro­ ljubivi. misaone sposobnosti. Upravo takva kombinacija omogućava da se dugotrajnim radom zadovolji svoja sujeta (oholost). osobine volje. Skloni su deb­ ljanju. Ruke su na dodir prohladne i vlažne. san zdrav i drugotrajan. Imaju široku dušu. Vole da se bave onim vrstama sporta u kojima se ispoljavaju individualne osobine ličnosti (lepota tela.Žučni+ vetroviti tip. imaju čvrst san. iako ne raspolažu velikim bogatstvom. tamne boje. Slični su po navikama lavovima i bivo/ima. po prirodi imaju dobru narav. blistava. Žučni + sluzni lip. Ali umeju da budu lakomi (gramzivi). Czud-ši Telo kod ljudi ove konstitucije je dobro razvijeno. K a o rezultat toga. Vole terapije vezane za toplotu: parna kupatila. Po obliku su okrugli. Obično su zdravi. Kosa je gusta. Oni imaju veliku životnu sposobnost. Psihološki su skloni strpljenju. Oni vole da demonstriraju svoj materijalni procvat. Visoki su rastom. Stolica im je meka. nego prethodni tipovi. Ti ljudi objedinjuju u sebi sve prednosti i nedostatke ovih tipova. živahna i svella. vene i tetive se ne vide. MEŠOVIT1 TIPOVI KONSTITUCIJA Kod ljudi konstitucije sluzi (slika 1C) tela je prohladno. apetit je umeren. u ishrani) i teškom radu odnose se suzdržanije. blede boje. Prema mnogim lišavanjima. privrženi sopslvenom posedu. raspolažu d o b r o m samokontrolom. praštanju i ljubavi. oni to pamte celog života. Uglavnom su to ljudi srednjeg rasla (ogromna većina stanovništva). bogato. bele i privlačne. kultura): boks. tenis. Njihovo shvatanje je sporije nego kod prethodnih tipova konstitucija. mržnje i zlobe („po navikama su slični tigrovima. Grudni koš im je širok. a konjukliva (vežnjača) bez tenden­ cija za crvenilom. žive dugo. Znojenje je kod njih umoreno. 2. beonjače vrlo velike. masaže. majmunima i demonima"'). evakua- 1. masna (može biti hladna i bleda). Oni vole hranu ljutog. KONSTITUCIJA SLUZI ci ja se odvija polako. Glad. umelničko klizanje. zglobovi i kosti se ne ističu. Fiziološki procesi u organizmu ovih ljudi se odvi­ jaju usporeno. žeđ. auto trke. Zadovoljavaju se malim i trenutnim stvarima. Umeju da zarađuju pare i da ih razumno troše.gncva. spokojnosti. muskulatura je dobro razvijena. oni . uspevaju da se obogate. Fizičkom kulturom i sportom slabo se bave. Tela su kod njih krupna. gorkog i oporog ukusa (nemaju ništa protiv da popiju al­ kohol i popuše). ali dalje od svoje četvrti ili građa oni ne žele ništa da znaju. Oči su im plave ili braon. ali zato kada j e d n o m nešto shvate. patnje podnose lako. meka. kosti se ne ispoljavaju. šah.

odvari od trava. podstiču ozdravljenje celog organizma. Oni pomažu čoveku da se izbavi od 80 posto oboljenja. po pravilu. U slučaju upornih zatvora rade se klistiri samo sa uljem. vole harmoniju u sve­ mu i ne zapadaju ni u kakve krajnosti. lanenog. žuči i sluzi približno isti. Na primer. U tom slučaju najbolje je koristiti lekovile klistire sa m a l o m zapreminom tečnosti . sprovode svoju liniju. Zauzeti pozu . drže situaciju u svojim rukama. Mnogi duhovni učite­ lji čovečanstva pripadali su tom tipu konstitucije. Uravnoteženi tip. sezamovog. već i celog organizma. koji intuitivno osećaju Prirodu. Priprema tečnosti za klistiranje: u 50-100 grama tople vode rastvoriti jednu kafenu kašičicu kuhinjske soli. obesili na visinu najmanje 1. Svako lečenje treba početi od čišćenja organizma. Organizam treba početi čistiti od debelog creva.) do temperature tela i pomoću gumene kruške uneti u debelo crevo. Nalili 1-1. Č I Š Ć E N J E D E B E L O G CREVA Od davnina klistiri se smatraju najefikasnijim i najprislupačnijim sredstvom za čišćenje ne samo debelog cre­ va. ili ulja. Kako pravilno primeniti klistir za čišćenje Potrebno vam je lonče Esmarha i gumena kruška (irigator) zapremine najmanje 100 grama. Drevni mudraci su ga smatrali najboljim. Na lonče pričvrstiti gumeno crevo. maslinovog. Za klistiranje se m o ž e ko­ ristili i svež ili ukuvan urin. već i. upijajući se u krv.6 čaša ekstrakta koristi z a j e d n o klistiranje.5 metar iznad poda. pa zbog toga ne polcenjujte taj j e d n o ­ stavan (prost) i efikasan način obnavljanja zdravlja. zatvoriti j e ) .1 0 0 grama. Kosmos. Klistiri za pročišćavanje stimulišu debelo crevo da se prazni. Radi dobijanja lekovitih sastava u toplu vodu dodaju se razne materije. 4. ili sapuna. Kamilica se u k u v a v a p o proračunu: supena kašika cvetova kamilice na 200 grama vode« od čega se 4 . Oni se rade sa gumenim kruškama (irigatorima) zapremine 5 0 . To su. Radi toga zagrejati 50-200 mililitara biljnog ulja (sLincokretovog. Vetroviti + služiti tip. to su j a k e lič­ nosti. na promenu situacije reaguju brzo. Kako čistiti organizam. pošto su kod njega životni principi vetra. nepokolebljivo. Lekoviti klistiri lece ne samo sluzokožu debelog creva. čiji slobodan kraj namazati uljem ili vazelinom. Klistiranje je poželjno vršiti posle pražnjenja debelog creva ujutro ili uveče. dugovečni ljudi. Ponekad je dovoljno samo očistiti organizam da bi čovek ozdravio. Klis­ tiranje se obično vrši uveče. ekstrakt kamilice sprečava stvaranje ga­ sova u debelom crevu i ispoljava blago koagulaciono dejslvo na sluzokožu.3. Za izbacivanje polipa i parazita primenjuju se klistiri sa ukuvanim urinom do jedne trećine ili j e d n e četvrtine prvo­ bitne zapremine. Po pravilu. G u m e n o crevo presaviti da voda ne bi isticala (ukoliko imate slavinicu.5 litar urina u lonče Bsmarha (termo* for).od 50 do 200 grama. Kod baklerijsko-sluzne patologije najbolje je primenjivali „živu v o d u " (vodu sa alkalnim svojstvima). Kod hroničnog kolitisa primenjuje se rastvor permangana (voda treba da bude bledo roze boje). konop- ljanog itd.

pretopljeni maslac . Z a t i m treba malo odležati. p o m o ­ ću g u m e n e kruške. Zatim mirno odležati na leđima ili d e s n o m boku 5-15 minuta. odnosno mlevene crvene paprike. stvaranja gasova. Po pravilu. koja se sadrži u mleku i dodatno javlja pri njegovom kvarenju. sušenja i dehidracije organizma. U takvom položaju ostati 30-60 sekundi. Ukoliko ne nađete seme morača. Prvi dan (dan uoči lečenja): do 21 sat pripremiti pra­ šak od semena sledećih komponenata u j e d n a k i m delovima (po jednu ka lenu kašičicu): mirodija. Sastav se koristi protiv zatvora. To pojačava dejslvo prvog sastava. suvoća i smanjivanje toplotnih sposobnosti) primenjuju se klistiri sa mlekom i uljem.100 grama.na kulenima i laklovima (karlica mora bili iznad ramena). Drugi sastav: osnova. Posle toga treba leći na leda i malo podići karlicu. Čim se pojavi nužda idite u toalet. flegmatičnim ljudima. Korisno je napraviti stoj na ramenima ili zabaciti noge iza glave. Rezultat terapije je da se asimiluje i neutralise supstanca suvoće i hladnoće. kao kod prvog (mleko i pretopljeni maslac). koliko mu je potrebno. Osim toga. ukoliko ne budete imali j a k i h potreba za nuždom.20 grama. Po pravilu. Isprobajte sve varijante i odaberite najpovoljniju za vas. mleko . Mikroklistiri Kod energetskog razbalansiranja organizma (dehidriranost. ČIŠĆENJE JETRE Čišćenje jetre pomoću trava Osim maslinovog ulja i limunovog soka za čišćenje jetre primenjuju se praško vi na bazi trava. a hladnoća . umesto njega uzmite . korijanđar. prirodno se normalizuje mikroflora creva. Treći sastav: osnova. dodati pola kafene kašičice (5-10 grama) kuhinjske soli. Suvoća i čvrstoća (tvrdoća) neutralist! se vlagom mleka i smekšavaju uljem. kim i anis. morač. Prvi sastav. posle 2-3 takva mikroklistira stolica postaje meka. ovčjeg ekskrementa. kao kod prvog. Semena sipati u mlin za kalu i samleti u prah. kojoj se dodaje prslovet dumbira ili bibera. kao kod prvog. uliva u debelo crevo (terapiju je prepo­ ručljivo primenjivati na zalasku sunca). uvući gumeno crevo u debelo crevo na dubinu 10-25 cen­ timetara. Sastav za mikroklistiranje se u toplom stanju. dodati pola ili jednu supenu kašiku zasićenog odvara pelina ili pola kafene kašičice isitnjenog belog luka. Taj sastav do­ punski neutralise sluz u organizmu i povećava toplotne sposobnosti organizma. organizam sam drži u sebi taj sastav onoliko vremena. Četvrti sastav: osnova. pa se zato m o ž e preporučiti gojaznim. To p o m a ž e kod poremećaja u žuči. otpustiti crevo (odvrnuti slavinicu) i postepeno puštati tečnost u debelo crevo.toplotom. laka i poprima oblik kobasice. koja je izazvala navedene poremećaje.

list eukaliptusa . korijandar. U svojim knjigama više puta sam ukazivao na to. kuvati na blagoj vatri 5 minuta. U 21 sat uzeli j e d n u kafenu kašičicu praška i raz­ mutiti u 50 miligrama sveže vode i o d m a h popiti.00. Uzeli 8 kafenih kašičica korenja revnik (Rheum palmatum). a sa njom i nečistoće.j e d n a kafena kašičica. U 17 sati popiti topli odvar (čaj) od s e m e n a trava.dve doze mirodije (morač ima jače đejslvo od mirodije). nema dovoljno energije za snažno proterivanje. razređuje žuč. otvara žučne kanale i ubrzava tok tečnosti.00 sati.j e d n a kafena kašičica. U 18 sati popili 120-150 miligrama toplog mas­ linovog ulja i o d m a h zatim popiti sok od gejpfruta ili limuna (koliko želite).izbacuju žuč.5 liter tople vode. 13. cvetovi kamilice . Ukoliko imate zatvor. List eukaliptusa. kim i anis su biljke koje imaju izrazita svojstva „vetra"". sipali u čašu i pokriti. da je glavna tajna uspešnog čišćenja jetre . samleti u mlinu za katu i sipati u drugu ča­ šicu. Mirodija.30.nadole. Drugi dan lečenja. da žuč. Uzeti 5 kafenih kašičica listova sene (Cassia acutifolia Delile). umotati u debeli peškir i ostaviti da odstoji do 17 sati. jetri. Ujutro posle stolice primenili klislir za čišćenje sa 1-1. ostatak praška treba saču­ vati. Navedena količina praška dovoljna je za tri čoveka. (ih u nadole biljnih prema izlazu. samleti u mlinu za katu i sipali u treću čašicu. Kod nekih ljudi.00 i 15. Tu smesu trava posle uzimanja praška. koji žive u žcluđačno-crevnom traktu. Kora krušine stimuliše proliv i peristaltiku creva. To znači da oni dodaju.30 sati. možete ga uzimati uveče po j e d n u kafenu kašičicu.snažno prolerivanje (proliv). pobuđuju u organizmu obrtno-oscilirajuću energiju. Posle proeediti i popiti. ponovo samleti u mlinu za kalu. iz raznih razloga. sredstava je već je i pravilno zajedničke potrebnu kolonije Rezultat stimulišemo ubijamo Prašak iz tri čašice dobro promešati. mi ne samo da slinui/išeino energiju. Koren revnika može se zameniti sa 8 kafenih kašičica krušine. Zatim popiti još 50 miligrama sveže vode. . Ukoliko jetru čisti j e d a n čovek. Primenjujući senu i revnik . žučnom mehuri i u samoj žuči. Zatim piti prašak. u 08. usmeravamo primene energiju mikroba. prema sledećoj šemi: u 08. kojeg treba pripremiti ujutro: Kora k r u š i n e . dok kod drugih energija ne može da se pravilno usmeri . Upravo je la energija potrebna da bi žuč postala točnijom i da bi se primorala jetra i žučna kesa da vrše snažnije kontrakcije . po j e d n u kafenu kašičicu na 50 miligrama sveže vode. Ceo dan ne jesti.jedna supena kašika. smilje . organizmu. morač. Samleveno seme sipajle u čašicu. preliti sa 400 miligrama ključale vode. Seme tih biljaka ima izražena fitoncidna svojstva i snažno deluje na patogene mikroorganizme. tj. skinuti sa vatre. razrađujemo sve to otkidamo i snažno izbacujemo iz organizma. Cvetovi kamilice i smilje su trave koje blagotvorno deluju na jetru i podstiču njenu funkciju. 10. zahva­ ljujući svojim posebnim svojstvima.jedna supena kašika. Zatim na deo tela oko jetre privezati toplu grejalicu (vruća se ne preporučuje) i leći na desni bok.biljna purgalivna sred­ stva.

nisu poželjni. U prethodnu pripremu spadaju: promena Ishrane smanjivanjem belančevinasle i masne hrane i povećanjem količinepovrća i voća u dnevnom obroku hrane. kiselo-mlečni produkti. krompir pire. supe od povrća. Posle prvog klistiranja popiti 150-200 miligrama soka od krompira (najbolje iz neočišćenog roze krompira) i 30 minula odležali mirujući. U 14 sati možete početi da jedete. Toga dana uzimajte što manje povrća. Međutim. Najpovoljnije vreme za i d e o m o l o m o čišćenje jetre je vreme njene maksimalne aktivnosti: od 23 do 3 sata (vre­ me aktivnosti žučne kese je od 23 do 1 sal. čak i kaše. voća i sokova. dobar efekat čišćenja m o ž e se postići i od 20 do 22 sata. Da bi prekinuli suviše jak proliv posle čišćenja jetre. Uspeh idomotornog čišćenja jetre i žučne kese umnogom zavisi od prethodne pripreme. Prekinuti sa svim terapijama.) Po želji može se piti sok od šargarepe ili smesa soka od j a b u k e i soka od cvekle u odnosu 5:1. ali samo sveže pripremljene. T o k o m nedelje posle čišćenja jetre organizam treba odmoriti. ujutro. Na lome se završava terapija za taj dan. Ukoliko je stolica spontana. Prvog dana oporavka može se piti čaj od trava sa medom. ali se ponavlja sledećeg dana. Sledećeg dana. koja se sprovodi sva­ kodnevno tokom čitavog perioda čišćenja (oko 2 nedelje). Mogu se jesti i salate od povrća. Ležite da spavate. Dvostruko čišćenje jetre To čišćenje jetre vrši se na isti način kao i obično čišćenje. Sledećeg dana. danas čistile jetru pomoću maslinovog ulja i limunovog soka i sledećeg dana ponavljate isto čišćenje. jedite rižu i kuvani krompir. Ujutro. l d e o m o t o r n o čišćenje jetre Jetra se m o ž e čistiti pomoću ideomotornih pokreta. Tokom tog dana produžiti zagrevanje jetre p o m o ć u grejalice i u 19 sati ponovo piti maslinovo ulje i limunov sok. Prvu terapiju čišćenja početi uveče oko 19 sati. klistir za pročišćavanje i prelazak na uobičajenu ishranu. pridržavajući se sedmođnevne ograničene dijele: kaše. Probava hrane treba sama da se normal i zuje. Opor ukus tih namirnica zaus­ tavlja proces proliva. Efekat dvostrukog čišćenja jetre je mnogo bolji. (Sok od krompira piti ujutro j o š 6—7 dana. ujutro. biljno ulje i drugo. svakodnevno . Bilo koji drugi produkti. a jetre od 1 do 3 sata). Čitav dan piti sokove u bilo kojim količinama. Radi toga pomoću grejalice dobro zagrejati jetru i produžiti i dalje grejati. uraditi klistir za čišćenje i ponoviti ga 2-3 puta svakog drugog sata. uraditi klistir za čišćenje ( m o ­ gu i dva). sokovi. da bi se očistilo debelo crevo. Na primer. To podstiee bolje čišćenje i smanjuje intoksikaciju na račun povratne asimilacije žučne šljake (nečistoća).oporavak. Toga dana do 14-15 sati jesti lake salate i malo kaše na vodi i pili sveže isccdene sokove. tada posle svake stolice. posle stolice. Treći dan .U 23 sala ponoviti sve što je urađeno u 18 sati (maslinovo ulje 120-150 miligrama. sok i grejalica).

svako­ dnevno uzimanje smesa od trava za izbacivanje žuči. ružmarin. a lišće maline ili šumske (domaće) jagode . Leto je upravo najpovoljnije vreme za takvo čišćenje. Završni deo ideomotornog čišćenja jetre i žučne kese sastoji se u tome.. Zatim kraći o d m o r i produ­ žiti sa skupljanjem-širenjem u smeru „ d e s n o .l e v o " .to je prirodna reak­ cija organizma. hajdučka trava. To je odlično sredstvo za čišćenje i lečenje hepatitisa i kamenja u žuči. poboljšava apetit i probavu. Po završetku dvonedeljnog čišćenja jetre. lakode 8 minuta. Na laj način. što se „slreslo" biće blagovremeno isprano u dvanaestopalačno crevo i dalje napolje kroz debelo crevo. ali se to može uradili i p o m o ć u biljaka i njihovih sokova.pojave zastoja u njoj.čiste se samo žučni kanali i žučna kesa od čvrstih (kompaktnih) tvorevina. . Takode je korisno lišće od maline.zagrevanje gtejalicom (termoforom i slično) dela lola oko jetre (oko 20-30 minuta) pred seansu ideomotornog čišće­ nja. kao i stara žuč koja podseća na mazut. Peršun odstranjuje zagušenje jetre. nana. iris. Ideomotorno čišćenje jetre treba raditi dve nedelje. trećeg ili četvrtog dana po 20 minuta. oko 6 minuta. poljski 1 j utić (Ranun­ ma/orana). tamnosive i crne boje. s ciljem profilakse. da posle kraćeg odmora (2-3 minuta) za­ mišljate. heloneje i različka (sve zajedno) svakoga dana po dve supene kašike 2—3 puta dnevno. koju „nakalemiti" na jetru. Za vreme terapije čišćenja mogu se javiti slabiji bo­ lovi u predelu jetre ili osećaj mučnine . stiskanje stomaka posle zagrevanja grejalicom. To će održavati jetru u dobrom stanju. Kamilica i grozničnica (Scutellaria galericulata) nezamenjivi su kod trovanja alkoholom i lekovima. Koncenlrisati se na jetru i u svesti stvorili j a s n u sliku. Treba početi sa trodnevnom dijetom na j a b u k a m a ili cilrusima. Koren lincure zajedno sa rotkvom stimuliše rad jetre. Petrovac je koristan kod žutice.. Samo čišćenje jetre zasniva se na lečenju sokovi­ ma tokom određenog vremenskog perioda. T o k o m dvonedeljnog perioda čišćenja jetre u ekskrementu se m o ž e videti žučno kamenje zelene. Najbolje sredstvo za lo je gladovanje. jetre i žučne kese. lo. Zamišljeni lik jetre treba da se skuplja i širi prema laktu muzike. žalfija. Salate i sok od maslačka sa lucerkom su dobri antioksidanti i obnavljači tkiva jetre. blagovanj culus polyantliemus) i maj Oran (Origanum (Hvssopus officinalis). koji u smeru toka kroz žučne kanale izlazi iz. U početku skupljanje i širenje ide u smeru .gore-dole i traje oko 8 minuta. „prilivni talas" u jetri. ekskremenl poprimi svezu žutu boju. Jetru je poželjno očistiti i na ćelijskom nivou. to ukazuje da treba završiti sa čišćenjem. Može se pili koncentrovani ekstrakt od petrovca. zauzeti udobnu pozu i opustiti se. Čišćenje jetre leti Čišćenje jetre p o m o ć u maslinovog ulja i limunovog soka je „ g r u b o " čišćenje . kovrdžavi kiseljak (Rumex crispus). Samo ideomotorno čišćenje jetre odvija se ovako: posle prethodne pripreme uključiti muziku. Kada se kamenje prestane pojavljivati u ekskremenlu. treba je čistiti svakog drugog. svakoga dana po pola sata. lišće od šumske jagode. a zatim . delelina.

ujutro popijte čašu vruće vode sa s o k o m od polovine limuna. kao s t o j e već navedeno. omogućava da se brzo izbacuje rastvorena šljaka iz krvi. Kao dopunu njima jesti kuvane bobove (grašak. dodajući u toplu vodu po pola do j e d n o g litra ukuvanog urina. Treći dan . da bi se dobro preznojili.preći na sveže produkte.100 grama soka od evekle i 300 grama soka od šargarepe. Za vreme petodnevne kure čišćenja svakoga dana ili svakog drugog dana primenjujte pročišćavajuće-smekšavajuće kupke.500 grama soka od šargarepe. Peti dan . polako. grožđa. To će stimulisati creva na čišćenje. Radi ubrzanja procesa čišćenja klistirajte se sa obič­ nim i ukuvanim urinom. Ukoliko se pojavi svrab na koži. ali će se ona izgubiti do kraja kupke. stvara m n o g o žučne šljake (nečistoća) i izaziva zastoj energije.300 grama soka od šargarepe. limuna. pa zato ne izlazite iz kade pre vremena. evekle. Č I Š Ć E N J E KRVI Čišćenje jetre treba početi sa trodnevnom terapijom sokovima (može se produžiti i do 5-7 dana).po 60 grama soka od celera i peršuna i 300 grama soka od šargarepe. koja u organizam dospeva sa sokovima. crvenog kupusa itd. lipe. Naučite se da kontrolišete svoje emocije i zapamtite. smilja. kupke i pripremanje ulja za m a s a ž u ko­ ristite elarska ulja kamilice (razne vrste). hajdučke trave i morača. Izbegavati hranu koja sadrži štetne materije. ne pušiti i ne konzumirati alkoholne napitke. Zatim se dobro obrišite i odležite u postelji jedan-dva sata. Preko noći možete staviti oblogu sa ricinusovim uljem ili urinom na stomak i jetru. zasićuju organizam spektrom crvene boje. Koriste se sve­ že iscedeni sokovi od voća i povrća crvene boje: sok od višnje. Sokovi crvene boje stimulišu reprodukciju krvi. da one u prvom redu uništavaju vas. podstiču obnav­ ljanje tkiva. Pijte koliko želite čistog j a b u k o v o g i soka od šargarepe. kao i biološki aktivnim materijama. Jetra je mesto gde se stvara energija gneva i mržnje. limunske vrbene. Četvrti dan . kljukve {pyococcus microcarpus). Trudile se da celo lelo bude pod vodom i da u kadi ostanete 25-30 minuta. S e m a petodnevne terapije sokom za čišćenje jet­ re (trudite se. Izvesno vreme osećaćete slabost. Za vreme kupke možete oselili mučninu. Isparljive materije tih ulja kroz kožu lako prodiru u organizam i podstiču izbacivanje nečistoća iz jetre. Za vreme čišćenja jetre trudite se da se što manje razdražujete. koja izbacuje pato­ logiju. kupine. To podstiču i eliksiri od cvetova. po 100 gra­ ma soka od evekle i krastavaca. a eukaliptus pomaže kod upalnih procesa u jetri. Maslačak i ženjšenj jačaju jetru. Eliksir od cvetova m a l o podstiče čišćenje jetre od nečistoća.po 300 grama soka od šargarepe i spanača. . Za obloge. da pijete samo protijevu ili namagnelisanu vodu): Prvi dan . Drugi elan . j e d n o m u nekoliko dana ujutro popijte čašu soka od evekle — m a l i m gutljajima. aktivirana voda. Prirodna. soju i slično) i pasulj. koja kvari krv.

pre uzimanja treba ga razblažiti toplom vodom (poželjno je da se v o d a prethodno magnetise . teglu zatvorite i postavile je u lonac sa ključalom vodom. Čišćenje bubrega s e m e n o m lana To je sredstvo za čišćenje bubrega kojeg su više­ struko proverili ruski seoski lekari.Da bi pomogli organizmu da što bolje izbacuje tok­ sine. listova breze i isit- Originalno čišćenje bubrega U 5 0 . svakog drugog sata. . možete u njega dodati limunov sok. najprostiji i najefikasniji način čišće­ nja bubrega. Zatim 1-2 minuta snažno mućkati da se sve dobro izmeša i popili u j e d n o m gutljaju. Čišćenje bubrega jelovim uljem l o j e . Sastoji se iz dve uzastopne etape: j e d n u nedelju piju se diuretici. Upozorenje. Da bi zaštitili zube. Posle dve nedelje čišćenja odmorite organizam (1-2 nedelje) i ponovite istu kuru lečenja. Obratite pažnju da njenih plodova šipka. na 30 minuta pre jela. Možete piti i kroz slamčicu. primenjujte klistire.bolje čisti). počnite primenjivati dopunske preporuke za izbacivanje kamenja i peska kroz mokraćne kanale. Uzeti kafenu kašičicu semena lana na čašu vode i skuvati. Smesu diuretika i jelovog ulja treba piti kroz slamčicu. to znači da se jetra uspešno čisti. Dva dana piti po pola čaše odvara od s e m e n a lana. Kura lečenja traje od 5 do 7 dana.7 0 grama sveže mokraće rastvorili 5 kapi jelovog ulja. Lonac držite na slaboj vatri 15-20 minuta. Posle saune odmah popiti udarnu dozu soka. Ukoliko v a m se učini da odvar od lana ima neprijatan ukus. Posle pauze od 2-3 dana ponoviti kuru. možda. Po potrebi možete ponoviti posle 1-2 meseca. i dalje ponavljajte sve dotle. Čim se u mokraći pojavi talog (obično 3-4 dana). prethodno možete isprati usta biljnim uljem. dok ne postignete željeni rezultat. Terapija čišćenja krvi može se pojačati odlaskom sva­ kog drugog dana u saunu. Sadržaj prelijte ključalom protijevom vodom. J e d n o s t a v n o čišćenje bubrega odvarom od trava Pripremite odvar od troskota. Pošto je od var od lana dosta gust. a sledeće nedelje njima se dodaje 5 kapi jelovog ulja i sve to pije se 3 puta dnevno. a ispod nje stavite neku tkaninu. Po 2-3 supene kašike svake k o m p o ­ nente sipajte u litarsku teglu. jer može da rastvori emajl na z u b i m a ! Neki ljudi sipaju ga u kapsule od lekova i gutaju. Ukoliko vas posle toga protera. Tako spro­ vesti od 2 do 5 kura. Smesu mokraće sa jelovim uljem piti prema ranije opisanoj šemi (čišćenje bubrega jelovim uljem) ili 3 puta dnevno 15-20 minuta pre jela. skinite sa vatre i ostavite da odstoji. ČIŠĆENJE BUBREGA smesa ne dodiruje zube.

bez naprezanja i traje 15-20 minula. što soli počinju tako intenzivno da se rastvaraju. Tkaninu ocediti i duž celih leđa staviti kao zagrevajuću oblogu. Stvar je u tome. slobodno. zbog toga. Oblogu držali preko noći. j e r m o g u nastupiti komplikacije. u sezoni lubenica. Ne srne se popiti sve odjednom. primcnjujle ekstrakt dok ne postignete željeni rezultat . videćete nestaju. Takvo čišćenje traje 2-3 nedelje do postizanja zadovoljavajućih rezultata. Zapamtite. zatim je tečno (židko). proces sisanja nije da sve postaje dovoljno pokretljivo i bolovi . nišador (amonijak). U početku mokraća može da vam bude mutna. fizičkim vežbama i drugim. Treba stvoriti zalihe lubenica i hleba od proklijale pšenice. Tu terapiju čišćenja možete kombinovati sa drugim sredstvima za čišćenje organizma od k a m e n a : pijenjem sve­ že isceđenih sokova. validol. Dopunski na deo tela oko bubrega sta­ viti grejalicu (lermofor). prestanu bolovi koji su vas mučili cele godine. Posle pauze od nedelju dana kura se može ponoviti. S obzirom da su komponente ekstrakta neškodljive. kao bombonu. Ulje je u početku gusto. ukoliko vam mokraća bude ru­ žičasta i budete mokrili skoro svakih pola sata. Ulje se ne srne gutati. Čišćenje bubrega p o m o ć u lubenice Ta prijatna terapija čišćenja primenjuje se leti. očistiće se svaka ćelija organizma. što će vam možda biti potrebna p o m o ć kada p o č n e da izlazi pesak i kamenčići. a žalim će postati prozračna i čista. to je . prestaće bolovi. Čišćenje organizma sisanjem biljnog ulja Uzeti j e d n u kafenu kašičicu (najviše do supene ka­ šike) biljnog ulja (najbolje od suncokreta). Poželjno je stalno primenjivati kupku sa toplom vodom i pripremljenim odvarom od trava.mala operacija bez noža.Uveče popili 2 čaše kao čaj. mnogo ste gladni . Terapija se sprovodi lako. staviti u prednji deo usta i sisati. Ko ima slabo srce. kao mleko. Č I Š Ć E N J E O R G A N I Z M A O D SOLI Čišćenje od soli pomoću lovorovog lista U 300 grama ključale vode spustiti 5 grama lo­ vorovog lišća. Za vreme čišćenja poželjno je prisustvo ukućana.lubenica sa hlebom. a u preostalom od varu rastvoriti 2 supene kašike soli i u tom rastvoru natopiti vu­ nenu tkaninu. treba unaprcd da pripremi korvalol. Terapiju ponavljati tri dana.lubenica. Nemojte se čuditi. kuvati 5 minula. Rastvor procediti i piti s prekidima tokom celog d a n a u manjim gutljajima. posle čega ga treba ispljunuti. Ispljunuta tečnosl treba da bude bela. Istovremeno će se čistiti zglobovi i kičma. Želite da jedete . kao voda. skinuti sa vatre i sipali u lermos da odstoji.to jest čistu mokraću. želite da pijete . Da se soli veoma dobro rastvaraju možete se uveriti posle dve nedelje. da nadraŽLiju mokraćnu bešiku. Ukoliko vas ne budu boleli i izvrtali se zglobovi. Ukoliko je žuta.lubenica.

Poželjno je uzimati na gladan želudac.5 . kada m o ­ žete uzimati po pola supene kašike. pojačava se razmena gasova. Istovremenim uzimanjem te tri k o m p o n e n t e u organizmu se uništavaju svi odrasli paraziti. Drugi dan: 1/4 kafene kašičice pre jela (sa v o d o m ) . vode. Tokom 6 dana uzimajte po pola supene kašike. njihove larve i jajašca. za dve nedelje.5 . možete uzeti dve i po kafene kašičice na čašu vode. Drugi dan: Treći dan: 2 kapi u 0. Ispljunuta leenost je inficirana i mora se ispljunuti u klozetsku solju.1 čaše vode.5 . Treći dan: 1/3 kafene kašičice pre jela. To je rezultat slabljenja žarišta oboljenja. Ne morate uzeti svu dozu istovremeno. 3 kapi u 0. može uveče pred spavanje. toksina. Trećeg do desetog dana: 1/3 kafene kašičice 3 puta dnevno pre jela. Produžite da povećavate dozu do 14. Lečenje hroničnih oboljenja m o ž e potrajati m n o g o duže. Č I Š Ć E N J E O R G A N I Z M A O D PARAZITA Čišćenje od parazita p o m o ć u „trojke" To je ekstrakt od ljuske oraha. posebno kod ljudi koji boluju od više oboljenja. kao i patogeni mikroorganizmi i gljivice.1 čaše vode. Četvrti dan: 1/2 kafene kašičice. na primer pre jela. najbolje natašte. 2. no. Tu terapiju treba primenjivali j e d n o m dnevno. Ukoliko vam je telesna težina preko 70 kilograma. Ekstrakt od oraha Prvi dan: 1 kap kapnite u pola čaše vode (to je prib­ ližno 100 mililitara).doveden do kraja. Za vreme sisanja organizam se oslobađa od mik­ roba. možete je uzeti u 2-3 puta pre jela. Karanfilie (u prahu) Prvi dan: 1/5 kafene kašičice 3 puta dnevno pre jela. Šesti dan: 2 kafene kašičice istovremeno u 1 čaši Posle nalivanja ekstrakta u vodu sačekati 15 minuta. trave pelina i praška od karanlilića. polazeći od stanja vlastitog zdravlja. Akutna oboljenja lcče se lako i brzo. prilikom primene datog metoda m o g u se pojaviti privremene komplikacije. Ne treba sipali ekstrakt od oraha u vruću vodu j e r to uništava njegovu protivparazitnu jačinu. Posle desetog dana: kafena kašičica j e d n o m nedelj­ Važno je shvatiti. Uzimanje pelina (u prahu) Prvi dan: uzmite prstohvat pre jela (sa v o d o m ) . Drugi dan: 1/4 kafene kašičice 3 puta d n e v n o pre jela. da se u početku treba lečili protiv parazita sa tri navedene komponente. a dalje sa ciljem pro­ filakse uzimati njihove udarne doze j e d n o m nedeljno tokom čitavog života. dana. Upozorenje.1 čaše vode. Četvrti dan: 4 kapi u 0. a za­ tim po pola supene kašike j e d n o m nedeljno. Koliko puta i kako dugo primenjivati tu terapiju svaki čovek odlučuje sam. Peti dan: 5 kapi u 0. . 3.1 čaše vode. aktivira se i normal i zuje razmena materija. 1.5 .

1/3 kalene kašićiee. koji se zadržava preko noći. ujutro 1 uveče. u proleće i jesen. a dnevna .5 gram. Od petog dana uzimati pelin 3 puta dnevno pre jela i uveče (4. jer karanlilić povećava arterijski pritisak. od 14 . Čišćenje pomoću pelina P o m o ć u pelina vrši se potpuno čišćenje od protozoa. Sada se ona m o ž e žvakati i držati u ustima. a za svež prašak karanliliea .) Klistiranje početi od drugog dana kursa lečenja i primenjivati ih 7 dana uveče. uzimati „trojku" jednom nedeljno do kraja života. (Kod nekih ljudi m o ž e pucati emajl na zubima. 1 kapsulu (jedna doza) na pola sata pre 1 1 vodom. U početku. Drugi dan . do 30 dana. Dalje. pre ručka i pre večere. Za pelin .0. Odvar od pelina priprema se na sledeći način: 1 kal'ena kašika pelina na 1 litar vode. Drugog dana se već mogu gutati po 2 cvelića i za 4 dana dozu povećati do pune kalene kašičice pelina. sa toplim ekstraktom pelina (42-43°C). U „trojku" ulazi: povratio (cvetria košarica). počevši sa pola litra. desni i usnu duplju. Posle prestanka uzimanja pelina emajl se m o ž e obnovili. a m o ž e se uzeti i sa v Ispiranje produžiti do prestanka svih simptoma infekcije mokraćnih kanala. Ruska „trojka* uzima se na sledeći način. trava od pelina i prašak od karanliliea.1 kapsulu (por­ ciju) „trojke" 3 puta dnevno: pre doručka. Posle pražnjenja debelog creva uradili drugi mikroklistir sa 50-100 grama odvara od pelina. dovodeći dozu sa pune kafene kašike do 1/4 .Ruska varijanta „trojke".doza je 200-300 miligrama i do 1 grama dnevno. čak se može uzimati i do 30 dana (samo ga ne smeju uzimati lica sa individualnom konstitucijom „vetra"). prvog dana. Pažnjal Kod čira na želucu i erozivnih gastritisa ne preporučuje se uzimanje „trojke '.1 kapsulu pre doručka i pred ručak. j e d n o m druge nedelje. natopiti pljuvačkom i sa pljuvačkom progutati. put) tokom 14 dana. U početku običan klistir sa 2 litra vode. Organizam treba postepeno privikavali na pelin. Istovremeno sa klistirima treba početi sa ispiranjem (špricom) vagine i uretre 2 puta dnevno. stavljati po jedan suvi cvetić na jezik. toplim od varom pelina (42-43°C).do 3 grama. Poželjno je uzeti sve tri komponente odjednom (povratič. Posle toga prolilaktički primenjivati terapiju obavezno 2 puta godišnje. j e r deziniikuje zube. i lako do 30 d a n a sa istovremenim zakapavanjem u nos.5 i 1. Oprezno primenj i va­ ti ovu terapiju kod hipertonije. Kuvati ne više od 30 sekundi i ostavili da odstoji 7-10 minuta. Jedna doza praška od cvetova povratiča je 1 gram. pelin i karanlilić). u kapsulama za lekove. što ukazuje na prepobudenost životnog principa „vetra 1 1 . 1 tako svaka 2 sata od jutra do večeri. Treba se ispirali 2 puta dnevno prve nedelje.ovi preparati izazivaju obilne menstruacije. Ne počinjali navedeno lečenje za vreme menstruaeije . Prvi dan jela. Treći dan i čitavu narednu nedelju . O v o lečenje je kontraindikativno za trudnice j e r m o ž e izaz­ vati abortus. oči i uši.

Vojtoviču postavili pitanje. čisti krv i donekle međućelijsku tečnost i podstiče aktivnost limfocila. obnavlja epitclno tkivo tankog creva i želuca. kada su svi metodi i sredstva iscrpljeni. nestaju polipi. rasterećuje probavni sistem. usled bolesti. sprovodilo u domaćim u s l o v i m a " . U ČIŠĆENJE ORGANIZMA slučaju. Kada je lečenje gladovanjem kontraindikativno: • Kod žena . Pri tome se m o ž e postići ubedljiv pozitivni efekat terapijama čišćenja. Zbog toga se lečenje. Kod svih oboljenja zabranjeno je gladovanje ukoliko je čovek. čak i u nepokretnom slanju. suzbija razne upale.". dobro čisti međućelijsku tečnost. ispoljava blagotvorno dejstvo na obnavljanju sluzokože ženskih polnih organa. Ali to ne znači da se kod njih ne može postići pozitivni efekat lečenja gladovanjem. potpuno čisti i obnavlja ćelije jetre i bubrega. ciste. između ostalog i lečenje gladovanjem.druga polovina trudnoće i dok traje dojenje. Kada su velikom specijalisti za gladovanje G. • Gladovanje od 14 do 21 dan. gangrena i drugi). običnom masažom i masažom urinom. celishođno je primeniti gladovanje. • Gladovanje u trajanju 3-7 dana. • Poodmakli stadijum zloćudnih tumora (metastaza) sa nepokretnošću čoveka. može da resorbuje neke infiltrate. tumore. • Niz psihičko-nervnih oboljenja u p o o d m a k l o m sladijumu sa nepokretnošću čoveka ili slaboumnošću (senilnošću).Ako se uslcd primenc pelina bude pobuđivao „veta. delimično čisti jetru i vezivno tkivo (telo postaje elastičnije). nepokretan. dobro rasterećuje sve ćelije organizma od šljake (nečistoća). pored navedenog. kao i veći- GLADOVANJEM Jakim dejslvom čišćenja gladovanje uništava u orga­ nizmu sve patološke procese. pored navede­ nog. . Rokovi gladovanja i efekat ozdravljenja • Gladovanje u trajanju 1-3 dana aktivira centralni nervni sistem po principu stresa zbog nedostatka hranljivih materija. • Gladovanje od 7 do 14 dana. omogućava mu da predahne. treba ga „smirivati" pomoću toplih kupki i mazanjem tela maslinovim uljem. A. • Poodmakli stadij um tuberkuloze sa nepokretnošću čoveka. • Poodmakli stadijum dil'uznih oboljenja vezivnog tkiva sa nepokretnošću čoveka. pored navedenog. može li se gladovati samostalno u d o m a ć i m uslovima. • Difuzni (rasprostranjeni) gnojni procesi unutraš­ njih organa (abscesi. on je odgovorio: „Drevna civilizacija nije imala bolnice. reguliše rad srčano-vaskularnog sistema. • Poodmakli stadijum zloćudnih oboljenja krvi sa nepokretnošću čoveka. potpuno čisti i obnavlja epite želudačno-crevnog trakta (ukoliko u njemu nema ozbiljne patologije).

snižavati i za 2-3 dana. Kod normalne telesne temperature režim pijenja je potreban radi kvalitetnijeg razlaganja masti. Jednostavno će vas više terati da mokrite i mokraća će bili svetlija. 5-6 litara i više. koji nisu potpuno očistili creva. delimično čisti koštano tkivo. Drugo. U lom slučaju temperatura će se prirodno. Za vreme „klasičnog** gladovanja dnevno treba piti najmanje dva litra vode. do kojih sam došao na osnovu ličnog iskustva i razmatranja preporuka i iskus­ tava drugih ljudi. prolijeva. Radi boljeg započinjanja gladova­ nekog purgativa (magnezijuma „Barbara'* u količini najmanje 60 grama. Moje preporuke: ukoliko ne želite da uzimate pur­ gativ. pri čišćenju želuca i creva brže se uključuju mehanizmi za prebacivanje na kvalitetni unutrašnji režim ishrane. kao i raznih tumora (dojke. polnih organa itd. normalizovali.ne žlezda unutrašnje sekrecije. imajući u vidu sledeće ciljeve: Prvo. ili so Prvo pravilo. Otoci. postepeno nestaju. U retkim slučajevima purgativ se m o ž e ponovo uzeti posle 2-3 dana gladovanja. deslilovana. „Klasično"gladovanje nja uzeti veću dozu u trajanju 20—30 dana. P o n o v n o uzimanje purgativa bez posebne potrebe nije poželjno. Radi toga treba se pridržavati 9 pravila. Purgativ se uzima pre odustajanja od hrane. koji su čak otporni na lečenje tekovima. pa čak i povraćanje. prva dva dana može ograničili uzimanje vode do litra. izazvati mučninu.). vruća i hladna. Drugo pravilo. Kod ljudi. i u lom slučaju voda se ne zadržava u orga­ nizmu. resorbovali glavni deo nataložene soli i presovane sluzi. ukoliko čovek koji gladuje u ekskremcntu uočava veliki količinu ekskrementnog kame­ nja. Može se piti prokuvana voda. Nisu uočene neke bitne razlike u postizanju l e k o v i t o proiilakličkog efekta pri promeni sastava vode. po pravilu. od otop­ ljenog snega (ukoliko je sneg čist). Ograničavanje količine vode celishodno je i u sluča­ jevima kada čovek gladuje s povišenom telesnom tempe­ raturom. odlično čisti i obnavlja vezivno tkivo i kožu. započnite gladovanje p o m o ć u nekoliko ( 2 . Dejstvo purgativa podstiče izbacivanje natrij u m a i vode iz čovečjeg organizma kroz creva. Za vreme gladovanja može se piti i više od dva litra vode. Devet pravila gladovanja Svaki razuman čovek m o ž e samostalno gladovati. Režim pijenja. može podstači izbacivanje kamenja iz žučne kese i mokraćne bešike. brže se gubi osećaj gladi. iako m n o g i .3 ) dvolitarskih klistira za čišćenje ili uradite Šank Prakšalanu sa 2-4 litra vode. 'lb m o ž e za izvesno vreme narušiti jonsku raz- menu u čovečjem organizmu. Ukoliko su kod čoveka koji gladuje izraženi otoci. na primer. Obično se pije sveza voda sa izvora ili č e s m e (filtr­ irana). Voda se m o ž e početi piti odmah čim počne da deluje purgativ. još 2-3 dana zadržava se osećaj gladi. rastvoriti u 3 0 0 400 mililitara vode i popili u jednom obroku). bez dopunskih terapija i sredstava.

Pijte vodu takve temperature. Klistiri za čišćenje. U gradskom paklu šetati na mestima gde ima manje transporta. Peto pravilo. na planinama. i što niste mogli postići ranije. koji u znatnom stepenu sprečavaju antitoksični efekat lekovitog gladovanja. Dalje se postupak odvija kao što je već opisano. medu kojima su i bikarbonati. Potpuna nepokretnost je relativna kontraindikacija (zabrana) za gladovanje. a j o š je bolje dobro se oznojiti. M o ž e se izvršiti svojevrsno masiranje . Esmarhovo lonče napunili sa lilar i po proključale vode. sledećih . Ukoliko su se . To je teško postići. Klistirati se treba približno nakon 24 sata posle dejstva purgativa. lupanje srca i drugi simptomi intoksikacije.umereno šetali. Za vreme lekovitog gladovanja sauna nije kontraindikalivna kod ishemije i niza drugih oboljenja srca. mora itd. Klistiranje se vrši na uobičajen način. Treće pravilo. parkovi. Treba se kretati na svežem vazduhu u prošeku 15-20 kilometara d n e v n o . preporučujem da u režim pijenja uključe j o š pola litra mineralne vode. jezera. Ljudi koji gladuju pri tom se ne osećaju komotno. Svako sledeće gladovanje sprovodićete po-novom. oko reka.) U organizmu se nalazi u pel osnovnih varijanti. Bikarbonati. koji teško podnose stadijum narastajuće acidoze. Četvrto pravilo. u tom slučaju. kao bui'eri (odbojnici). jačanja kožne barijere i borbe protiv suvoće kože i sluzokoža preporučuje se tuširanje ili kupka najmanje jednom dnevno. U zavisnosti od individualne konstitucije odaberite za vas najprihvatljivije vodene terapije. Jednom u 5—7 dana preporučuje se pariti u banji ili sauni. u daljem loku gladovanja možete aktivno vežbali fizičke vežbe. kojim se istovremeno masira trup i udovi. kojih ima u mineralnoj vodi. pošto se za vreme gladovanja suši koža i sluzokože. Prven­ stveno šetati van grada u šumi. U lelnje doba preporučuje se šetnja na vazduhu u lakoj odeći. ali nemaju nikakvih drugih komplikacija. a da deslilovana bolje cisti organizam od nečistoća. Od 3-4 dana gladovanja ljudima.ističu da otopljenu vodu piju sa velikim zadovoljstvom. Režim kretanja prilagodite svom ličnom osećanju. Vodene terapije. Kada je prohladno vreme treba obući topliju odeću. Režim kretanja. Kod njih se uočava slabost. Dovoljno g a j e koristiti j e d n o m u 7— 10 dana. Temperatura vode ne srne prelaziti 36° C. ublažavaju razvoj acidoznog vrhunca. Za vreme primene vodenih terapija ne treba često upotrebljavali sapun. D o b r o je primenjivati konlrastno tuširanje. Ugljen dioksid (CO. koja vam je najprijatnija. Pijte tečnosti po potrebi. Za gojazne osobe dobar je tuš Šarko. po mogućnosti u kupaćim kostimima. skverovi i šumarci. Poželjno je šetali takvim tempom da se blago oznojile. Radi boljeg izba­ civanja nečistoća iz organizma kroz kožu. Osobe sa malom telesnom težinom treba da režim kretanja ograniče do 5-10 kilometara dnevno. smenjujući naizmenično toplu i hladnu vodu. gde se nalaze zone odmora. kod ljudi mogu stvoriti ekskremenlni čepovi. U vodu dodati 2-3 kristalčića hipermangana tako da voda poprimi svetloroze boju. ali ne suviše. pošto se.istrljati likom od lipe svaki deo tela dok nc pocrveni. postićele za vreme sledećeg gladovanja. Ukoliko ste prvih dana gladovanja samo ležali.

odvarima od trava i rastvorom sode bikarbona. Higijena usne duplje. kolači. Birajte koji vam je naj­ pogodniji i gladujle 1. Ima ih četiri. u vodu za klistiranje umesto hipermangana dodaje se rastvor kamilice ili n a n e . Kao najbolje vreme za gladovanje preporučio bih vani vreme poslova. Ukoliko bolesnik ima hemoroide. Pojavljuju se naslage u usnoj duplji. Ujutro i uve­ če u trajanju od 30 minula preporučuje se masirati krvne sudove. obolelih od paradentoze. Odrecite se veslačkih (torte. to jest najmanje 6-7 puta dnevno. Prethodna priprema pre gladovanja • Pomoću raznih terapija čišćenja rasteretite svoj organizam od nečistoća. Ispiranje usne duplje treba vršiti pre svakog pijenja vode. • Primenom parnih terapija odslranićete veliki deo toksina iz tečnih sredina organizma. gladovanja za oko 50%. zagađenosti organizma. Ukoliko ih je m a l o .z a v i s i od dužine trajanja gla­ dovanja. Ne kontaktirati sa hranom. klisti­ rajte se dvaput dnevno . • Čišćenje jetre omogućiće vam da izbegnete krizna stanja za vreme gladovanja. S e d m o pravilo. čoko- šavanje tog pravila smanjuje lekovito-prolilaktički efekat . Ukoliko iz vas izlazi mnogo nečistoća. zatim kružna m a s a ž a stomaka.stvorili ekskrementni čepovi. tada svaki drugi. Masaža i samomasaža. pa čak i treći dan. ukoliko u njima postoje gnojne kesice i čepovi. Osino pravilo.kroz nos i usta. • Preporučujem da promenite ishranu i uzimate što više biljne hrane. Kroz usnu duplju iz maksilarnih i čeonih sinusa može slobodno izlazili gnoj. Kadi odstranjivanja tih nečistoća preporučuje se naizmenično ispiranje usne duplje hladnom v o d o m . 3 ili 4 puta godišnje od 7 do 30 dana. kao i iz zuba. 2. • Terapija sokovima dopunski će isprali vezivno tkivo i izlečiti bubrege. Ciste se od gnojnih sadržaja krajnici. Između lopatica i niže u trajanju 10-15 minuta masiranje vršiti pritiskanjem grudnog koša pesnieama ili prstima. erozije. masirajući naizmenično razne delove gornjih i donjih ekstremiteta (udova). Za vreme gladovanja ne preporučuje se nosili sintetičku odeću. treba li da ponovite slede­ ćeg dana ili ne. j e d n o m u dva do tri dana klistirajte se sa rastvorom soli ili urinom. Da li se klistirati ili n e . što će vam uštedeti energiju za drugi lekoviti rad u organizmu. U krajnjoj meri. Naru­ Deveto pravilo. individualne konstitucije i težine oboljenja. Za vreme gladovanja ogromna količina nečistoća (šljake) odstranjuje se „gornjim p u t e m " . Masiranje grudnog koša treba da vrši maser ili n e k o od ukućana. • Klisliranjem očistite debelo crevo od ekskrementnog kamenja i druge patologije. Efekat je bolji. poželjno je ponovili klisti­ ranje i to sa većom količinom vode. kantariona i niza drugih trava.ujutro i uveče. Šesto pravilo. Za vreme gladovanja više neće bili snažnih pražnjenja iz njega. Masirajte se ukuvanim urinom. kukove sa podramenieama. naizmenično golenice i ramena. Na osnovu izba­ čenog sadržaja creva odlučite se. Obično se klistiranje vrši pred primenu vodenih terapija. polipe ili gnojne rane (čir) na crevima. Jezik je j a k o obložen.

To će pođstači rad želudačno-crevnog trakta. Obil­ na večera smanjiće efekat gladovanja jer se time remeti bioritam rada organa za probavu. U zavisnosti od individualne konstitucije m o ž e t e praktikovati „klasično". Sada ste spremni za uzimanje hrane.3 6 sati. kao i od sokova od voća i povrća. odmah početi čistiti organizam na ćelijskom nivou. ' l o j e „ k l a s i č n o " gladovanje. • Posle prethodnog čišćenja organizma počnite da gladujete u dane Bkadaši (jedanaesti dan posle punog i mladog meseca) po 2 4 . gladovati ceo sledcći dan i završiti sa d o r u č k o m trećeg dana. a posle 1-2 meseca praktikujte j e d n o 2-3-dnevno gladovanje u drugoj ili četvrtoj laži lunarnog meseca.4 2 sata Gladovanje u trajanju od 24 sata treba započeli posle doručka tekućeg dana i gladovati do doručka sledećeg dana. Gladovanje u trajanju od 36 sati treba početi posle večere. Za vreme gladovanja uzdržavati se od bilo kakvog jela. Ukoliko se pije urin i voda. Već ćete imati dovoljno vlastitog iskustva. piće.lo je urinsko gladovanje. ili samo urin . Posle salate treba da sledi jelo od barenog povrća.lade. Slabim i neodlučnim osobama m o ž e se dozvoliti j e d a n izuzetak (samo jedan kod prvog gladovanja) za v r e m e gladovanja u trajanju od 24 sata. gladovati ceo sledeći dan i završiti uzimanjem hrane . posle večere. To se radi iz razloga da bi voda bila ukusnija i bolje rastvarala sluz i toksične materije. natrljajte belim lukom koricu hleba. prolijevu ili destilovanu vodu. b o m b o n e i slično) i mešovitih produkata (sendviči. nekoliko puta u druge povoljne dane lunarnog ciklusa ili samo u dane Kkadaši (dva puta mesečno). Ne preporučuje se gladovati od večere do večere. Ta salata će u želudačno-crevnom traktu delovati kao metlica. malo dinstani kupus.l o j e „ s u v o " gladovanje. Vaš jezik će se očistiti i postati roze. Gladovanje u trajanju od 42 sata početi u 12 sati trećeg dana. K a k o pravilno gladovati 2 4 . 36 ili 42 sata. Sve preporuke za gladovanje u trajanju 36 i 42 sala analogne su opisanom za gladovanje u trajanju 24 sata. namagnetisanu. Da bi izbacili toksine i nečistoću iz usne duplje. Postavite sebi pravilo da ne jedete noću i ne pijete posle jela. O p o r ukus stimuliše funkciju varenja u organizmu. dobro je sažvaćite i ispljunite. Ti dodaci del uju kao rastvarači toksičnih materija i sluzi. Za to vreme možete piti običnu. Ukoliko se uopšle ne uzima nikakva tečnost . Posle 2-3 meseca sličnog programa gladovanja bićete spremni za 5-7-dnevno gladovanje. Pri izlasku iz gladovanja prva brana treba da bude salata od svežeg povrća na bazi narendane šargarepe i narezanog kupusa (kao začin može se koristiti limunov sok). urinsko ili „ s u v o " gladovanje u trajanju 24. U tom slučaju za vreme gladovanja neće biti jakih pražnjenja i lako ćete podneti gladovanje. kaurma. krompir s mesom i slično). To m o ž e biti kuvana cvekla. U čašu destilovane vode može se dodali jedna kafena kašičica prirodnog meda ili jedna kafena kašičica soka od limuna.

večernji i noćni urin. Pre potrebe za stolicom uradite mikroklislir sa 100 grama običnog ili ukuvanog urina. Ljudi konstitucije „vetra"' treba da skrate rok gla­ dovanja na pola. najbolje leti. zamrznuti. Ljudi sa izraženom konstitucijom „ s l u z i " mogu duže da gladuju. Mršavi ljudi starijeg uzrasta najbolje je da gladuju u dane Ekadaši . zasićen raznim materijama i aktivirani urin. Vrste urina i njihove osobine Važna osobina primene urina je u tome. namažite čitavo telo. Z a m e n a za sok u zimskom periodu je odvar od trava s m e d o m . obloga i ulrljavanja. Što je ona jače izražena (tj. LEČENJE URINOM U receptima za lečenje mnogih oboljenja ja pre­ poručujem primenu urina . lime je kraće vreme gladovanja. Kod sledećeg obroka hrane uz salatu od povrća (zimi povrće malo dinstati) jesti hleb od proklijalog zrna (lica konstitucije „Sluzi").pijenje i spolja u vidu masaža. ili sa vodom po 10-15 dana. maslinovim uljem.bez vode. kraći je rok gladovanja.Ne treba izlaziti iz gladovanja sa hranom kao što su: m e s o . kao i orasi ili semena. . a shodno tome i odgovarajući uticaj na organizam. • Parni i neparni broj gutljaja urina. time čovek lakše podnosi gladovanje. srednji i poslednji deo mlaza urina pri mok­ renju. mleko. pored opštih. po 5-7 dana. Što je čovek mršaviji. u vidu „oraščića" i ozleduje anus. Treba imati na umu: što je čovek stariji. Ukoliko izađete iz gladovanja sa sokom od šargarepe ili sokom od jabuke i evekle. Vrste urina su: • Prvi. kako i kakav urin je najbolje upotrebljavali. Režim gladovanja. sir. • Jutarnji. veoma stari. Ukoliko tokom prvog-drugog dana ne budete imali spontanu stolicu ili je ona tvrda. S t o j e hladnije godišnje doba. J e d n o m u tri meseca mogu gladovati ili po 3-5 dana na suvo. ohlađen.3 6 sati. ukuvani. Pri tom. leti i u jesen (u dane Velikog.u proleće. samo svoja SVojstva. to će vas proterati i dopunski očistiti jetru i mokraćnu bešiku od stare žuči. Za takve ljude nije problem da gladuju 30-40 dana. u zavisnosti od stepena izraženosti te kons­ titucije. što posto­ je mnoge vrste urina i svaka ima. Dva puta godišnje gladovali. stari. posebno oko krsta (slabina). Ljudi srednje lelesne konstrukcije takode treba da gladuju u dane Ekadaši po 36-42 sala na vodi. time su rokovi gladovanja kraći. dnevni. Ljudi koji su gojazni. što je čovek deblji). Posle prethodnog čišćenja organizma lečenje se od­ vija efikasnije. Petrovog i Uspenskog posta) mogu gladovati od 7 do 15 dana.dva puta tokom lunarnog meseca (trajanje lunarnog meseca u prošeku je 29 dana). maslac. treba da imale jasnu sliku kada. Tri puta godišnje . • Sveže izlučen. krupni mogu gladovali svake nedelje od 24 do 42 sata. a može i supa od proklijalog zrna (lica konstitucije „Vetra"). riba. Gladovati na vodi ili limunovoj vodi 2 4 . Oni mogu gladovali na suvo .

to je individualni potencijal životne snage čovcka. U suštini. najviše zasićen životnom energijom. Eto zašto je jutarnja mokraća najkorisnija. pa zatim sve ostale žlezde. Ukoliko čovek pije urin i prekida. Suština interferencije sastoji se u lome. (talasni efekat). muški i ženski. odbijajući se od zidova bešike. koji se nalazi u mokraćnoj bešiei. trudnica. što se dva j e d n a k a talasa nailazeći j e d a n na drugi. • Jutarnja mokraća je najkorisnija jer je zasićena hormonima. u njima m o g u da se sadrže štetne energije. U prvom i posleđnjem mlazu urina sadrži se malo životne energije. resorbujc tumore. ali ukoliko budemo vraćali tu energiju (pijenjem urina ili masažom). aktivnost štitaste žlezde i pankreasa (gušterače) najveća je u rane jutarnje časove. a u drugom . Na primer.• Urin novorođenčeta.pot­ hranjuje" program razvoja čovečjeg organizma i održava ga u stabilnom stanju. a ukoliko pije naiskap . a od 15 do 3 (prema lokalnom vremenu) alkalna. koja donosi uspeh".nema nikakve neutralizacije. za njim hipofiza. • Od 3 do 15 sati u našem organizmu preovladava kisela faza. U mokraćnoj bešiei životna energija se. Svaki čovek ima strogo određenu količinu te snage. vrhunac sekrecije glukokortikoida u nadbubrežnoj žlezdi. Zato je centralni deo urina. da bi se sačuvala interferencija Jutarnji. koncentriše u centru. A. normalizuje unutrašnju sredinu organizmu. izazvanih suvišnom produkcijom hor­ mona u organizmu.. Vejnik je taj program nazvao „energijom vremena*' (hronalnom energijom). Gubitkom životne snage čovek počinje da stari. srednji i poslednji deo mlaza urina Postoji određeni oblik energije koji stalno . Prvi. Nikada ne propuštajte priliku da upotrebite taj . Ukoliko se koristi prva mokraća. ona bolje zarasla rane. Gubeći tu energiju.. dnevni. sledeći gutljaji usled interferencije mogu međusobno da se neutral isu. Parni i neparni broj gutljaja urina Urin treba piti naiskap ili piti neparni broj gutljaja. To je potrebno zbog toga. večernji i noćni urin U zavisnosti od vremena dana mlaz urina ima raz­ ličite osobine. Još više. I. . Dva sata pre buđenja aktivira se hipotalamus. mogu međusobno neulralisati ili pojačati. jer on ublažava bolove i bolje zarasla povređene sluzokože polnih organa.honnonalni koktel". samim tim prođužićemo sebi život. Pijenje srednjeg mlaza urina drevni ljudi su nazivali „tehnikom. U prvom slučaju efekat primene urina biće ravan nuli. dečji. koja je odgovorna za zdravlje i dužinu života čoveka. samim lim gubimo i život. • Na kvalitet i sastav urina utiče ishrana i e m o ­ cionalno stanje. • Jutarnji urin je kontrainđikativan (zabranjen) kod nekih vrsta tumora.pojačan. Taj urin posebno je dobar za upotrebu kod ženskih oboljenja (pijenje. Zato je kod navedenih poremećaja bolje koristili tu vrstu mokraće. ljudi zrelog doba. koje su izbačene iz centra bešike napolje. tamponi). starački urin.

a zatim je upotrebljavate (podgrejanu do temperature oko 37" C) s ciljem lečenja želuca od 7 do 9 sati. 'Iako se m o ž e postupati sa svakim organom.) on će prvo prema sebi „privlačiti" energiju organizma s ciljem obnavljanja primarnog svetlucanja i strukture. Veoma stari urin može se primenjivati spolja kao sredstvo za jačanje i stimulisanje organizma.k a o univerzalan lek. Bolesnom . zasićen raznim materijama i aktivirani urin Sveže izlučeni urin koristi se odmah po izbaci­ vanju iz organizma. elek­ trolite. tada će biti više njegovih produkata i metabolita. držati ga izvesno vreme na tamnom i hladnom mestu ili ga dovesti do ključanja i naglo ohladiti) i upotrebljavati u vreme najveće aktivnosti tog organa. U prvom redu gubi se svetlucanje (fluorescencija) i unutrašnja struktura se menja. Zdravom čoveku preporučuje se da upotrebljava taj urin radi profilakse. što se u našem organizmu naizmenično smenjuje aktivnost organa. Postoje dve vrste takvog urina: urin zdravog i bolesnog čoveka. produkte azotne razmene. Tako. zamrznuti. toplote. za zakiseljavanje organizma bolje odgovara noćni urin. U njemu se postepeno gubi životna snaga. u lo vreme skupiti urin. u jutarnjim i dnevnim satima bubrezi luče vodu. održavanja hormonalnog balansa na stabilnom nivou i s ciljem ekonomije energetskih i materijalnih resursa organizma. O n a se m o ž e koristiti kao hranlj ivi produkt. veoma stari. tečnokristalne strukture itd. Rezultat je da urin gubi i niz korisnih svoj­ stava. dok se ne izleči. odstajali. koji se uglavnom iz­ bacuje odmah posle sna • Zbog toga. Pojava mirisa amonijaka u urinu je znak rastvaranja belančevina u njemu i p r o m e n e kisele pll na alkalnu. noću . što izaziva gubitak životne snage. boli vas želudac. Oštar miris amoni- . produktima dnevnog metabolizma. Prema tome. primenjuje za m a s a ž u itd. Zato je radi normalizacije funkcije nekog organa potrebno znati vreme njegovog funkcionisanja. Na primer. Odslojali urin može se i treba ga prikupljati radi ukuvavanja. to se odražava na kvantitet i kvalitet sadržaja materija u urinu.• U drugoj polovini dana i uveče mokraća je zasićena hranlj i vim materijama. ukoliko je aktivna jetra (od 23 do 1 sat). • Aktivnost bubrega je promenljiva tokom dana. Veoma stari urin. na račun njegove p r o m e n e pH sa slabokiselog na alkalni. Sveže izlućeni. Vreme njegove najveće aktivnosti je od 7 do 9 sati. aktivirati ga (na pri­ mer. Ukoliko se koristi takav urin (pije. Na primer.titronove kiseline. Uveče se luči mokraća bolesti: nju treba koristiti rano ujutro (neparan broj gutljaja) za vlastito lečenje. ukuvani. Odstojalim se smatra urin koji je odstojao m a l o više od jednog sata posle izbacivanja iz organizma. Pri hlađenju urin gubi niz svojstava. za ras­ tvaranje raznih taloga kiselog porekla. stari. njenih metabolita: ukoliko je aktivan pankreas (od 9 do 11 sati). jone vodonika. ohlađeni. stavljate je u frižider na temperaturu 2-4° C i ostavljate da tu odstoji 3-4 dana. Skupljate mokraću koja se izlučila u to vreme. Odstajati urin. u to vreme u urinu će biti više materija koje proizvodi jetra. amonijak.

vodili Diuretik . ali se pri tom mora strogo računa o ishrani. Sto se so duže taložila. voće (suvo voće zimi). Dopunski.urin ukuvan do jedne četvrtine prvobitne zapremine. Diuretik se može i piti. bobove (pasulj. stari. sa polipima u debelom crevu. sluz.. Ukoliko čovek svesno izmeni ishranu i bude jeo kaše. Ona se m o ž e koristili za čišćenje rana i drugih površina na telu slavljenjem obloga na obolela (povređena) mesla. Diuretik se dobija na sledeći način: u emajliranu. Prvo treba primenili urin sa blagim mirisom amonijaka. što pri kontaktu diuretika. Urin sa jakim mirisom ne odgovara . Diuretik menja svoj ukus i boju. ćelije tih parazilnih degeneracija odumiru i odvajaju se. a zatim prema stepenu privika­ vanja . ali ne metalnu posudu sipati 400 grama bilo kog urina (svež. želucu. čajeve od trava. sa rusom i drugim ingređijentima. a još bolje . otklanjanje zapušenja. med. dok ne ostane 100 grama i lo je diuretik. već obrnuto. polipi i drugo. dva itd. Nekoliko načina pri me ne v e o m a starog urina • Za čišćenje debelog creva od prljavštine i parazita. Ja sam ga naz­ vao diuretik povodom njegovog ponovnog otkrića posle nekoliko hiljada godina. miris amonijaka može stimulisati radnu sposobnost čoveka. Setimo se preporuka drevnih lekara. orahe. koje ne uznemiravaju klistiri po Yokeru. Stavljati obloge od stare mokraće. slavili na vatru i kuvati sve dotle. a sam miris amonijaka služi kao sredstvo za izbacivanje toksina. staklenu. Kod mnogih ljudi posle prvih terapija klistiranja izlaze gliste. pomešani Ltd. Kod običnog čove­ ka on je veoma gorak. pomaže da se obnovi. dečji. • Za čišćenje krvnih sudova i odstranjivanje čepova. To se ispoljava u tome. najkvalitetniji diuretik se dobija od urina sakupljenog tokom dana. Možete uzeti litar. Urin treba d a j e odstajao najviše 2-3 dana na temperaturi 20° C. parazite.ukoliko je lo urin deteta do 5 godina starosti. za čišćenje krvnih sudova. da je sličan urin (sa mirisom amonijaka) dobro koristiti za đetoksikaeiju . uništavanje glista. Efekat unutrašnje i spoljašnje primene diurelika zapanjuje. otkidanja trulog tkiva. kao što su pokazali rezultati istraživanja naučnika. vodu. Da se ne bi izazvale opekotine.može izazvati opekotine na sluzokoži debelog creva. ali pri tom ništa ne nađražuje. • Za rastvaranje taloga soli takode stavljati obloge. tumorima itd. Rasterećuje se čitav sistem za lučenje. Diuretik usled osmoze usisava i zadržava u sebi šljaku (nečistoće). povrće (bareno zimi). Rezultat je da se organizam čisti. a paraziti izlaze napolje. ali pri ukuvavanju treba da ostane jedna četvrtina prvobitne zap­ remine.izbacivanje toksina iz organizma. time treba primenjivati urin sa što jačim mirisom. Primenjivati klistire sa jednim litrom starog urina. urina. .jaka podstiče Otvaranje pora na koži i bolje prodiranje urina u čovečji organizam. a gorak ukus ima posebna svojstva da „otkida". li drevnom indijskom tekstu Šivatnbukaljpa preporučuje se korišćenje ukuvanog urina. sa bla­ gim mirisom amonijaka. Napominjem.sa j a č i m mirisom.). na primer. kožu pret­ hodno treba namazati tankim slojem maslinovog ili suncokrelovog ulja.

Takav urin pri ukuvavanju nema gorak ukus i sadrži malo soli. Takav urin koristi se u vidu obloga za „pothranjivanje" organizma mineralima. zasićen raznim materijama Dodavanjem u urin različitih trava i njihovih smesa omogućava da se dopunski poveća sastav mikroelemenata u diuretiku. pri ukuvavanju urina u posudu sa urinom stavite dve kafene kašičice suvog morskog kupusa. mogu se pripremati „lekoviti hormonalni kokteli". pa i više) i jednostavno zdravih ljudi. Ona se može čuvati u frižideru duže vremena. U svim ostalim slučajevima ona se podgreva i kao takva primenjuje. On slimuliše rad srca. a preostali tečni deo. dok u njoj ne ostane pola. Na primer. U komoru za zamrzavanje (zamrzivač) stavlja se posuda sa prikupljenom m o k r a ć o m i zamrzava se sve dotle. stvaraju biološki aktivne materije. takođe. ali je najbolja od njih . Zamrznuti urin pođgrejavati j e iznad 40-50° C . Na nultoj temperaturi ona se može čuvati ne­ ograničeno. to je treća varijanta đobijanja biološki aktivnih materija iz urina. a obzirom da ima zlatnu boju deluje na . Zamrzavanje mokraće vrši se u komori za zamrza­ vanje u frižideru ili u zamrzivaču. Ne preporučuje se Urin A k o se sveže izlučen urin drži na hladnom (-3.počinju da se raspadaju prirodne materije. Zamrzavanjem dečje mokraće (od rođenja do 10 godina).). Za smanjivanje i normalizaciju telesne temperature ona se koristi u hladnom stanju stavjanjem obloga i pijenjem. U k u s diuretika malo podseća na prženi. organskim materijama. Urin se može dodati i u vodu za kupku radi podmlađivanja organizma.-4°C) i t a m n o m mestu. jače je izražen efekat podmlađivanja na organizam starijeg čoveka. boje meda. posebnim kristalima je koncenlrovani deo mokraće. prijatan i podseća na balzam (kao tamjan). a ostatak se pretvori u led. j e d n a trećina ili j e d n a četvrtina tečnosti. Rezultat zamrzavanja je led. a miris je svež. .. Koncentracija mokra­ će biće dovoljna ukoliko se zamrzne od pola do tri četvr­ tine tečnosti. Zamrznuta mokraća može se primenjivati na razne načine i u različite svrhe. što odgovara za zasićivanje organiz­ ma mikroelemenlima. mokraće trudnica (do 3-5 meseci trudnoće. tada se u njemu pod ulicajem nepovoljnih uslova.lamnif 1 patološku energiju i izbacuje je iz organizma. posuda se može prekriti celofanom i dobro zavezati. manje meseci trudnoće. Sto je đete mlade. u njegovom urinu biće minimalan sadržaj soli.grašak Ltd.ukuvavanje urina. Da se u komori (zamrzivaču) ne bi osećao miris mokraće. Ohlađeni urin Pored ukuvavanja. zasićen mineralima. Prema tome. urin se može koncentrovati i za­ mrzavanjem. Led se baca.

naglo ohla­ diti (na primer. muški i ženski. a m o ž e se primenjivati i u onkologiji (piti i stavljati obloge). unutrašnjeg lobanjskog i očnog pritiska. u k o m e takav urin duže vremena zadržava super strukturu. da bi kroz sebe propustio veliki tok toplotne energije. koje dugo ne zarastaju. Namagnetisani urin informacijama se brzo odvijaju. a zatim njena povećana energija iskoristila za jačanje organizma. Rezultat takvog naglog hlađenja je da se stečena super struktura „ z a m r z a v a " i možete je posle toga koristiti. sprečavanje i smanjivanje zgrušnjavanja krvi. Urin novorođenčeta. Najbolje je koristiti za spoljašnj u upotrebu. za smanjenje pritiska cerebro-spinalne tečnosti. naglo urin Njegovo glavno preimućstvo (urin deteta od j e d n o g meseca do 12-13 godina) je zasićenost i m u n i m telima i p r o g r a m o m razvoja. urin treba. Ukoliko bilo koji urin d o v e d e m o do ključanja. za lečenje bubrega (posebno ako su prisutne razne infekcije).Aktivirani urin ohladili. mi ga samim tim punimo energijom. natopili njime pamučnu tkaninu i stavili oblogu. usled čega on postaje aktivniji. Naglo ohlađen svež urin Dečji Koristi se za redovno pijenje i stavljanje obloga kod različitih oboljenja i poremećaja u organizmu. m o ž e se stalno primenjivati. dečji. o d m a h propustili kroz magnetotron. i koristiti ga po potrebi za obloge. za pojačanje probavnih procesa. za razliku od namagnetisanog. sprečavanje raznih infektivnih oboljenja. ispod protočne vode). gangrene i drugih sličnih oboljenja. kada je unutrašnja sredina organizma prema alkalnoj strani i organizam živ trune.on izjednačava opšti potencijal organizma. ljudi zrelog doba. M o ž e koristiti kao prirodni diuretik za odstranjivanje viška tečnosti iz organizma. s ciljem povećanja opšte energije organizma. što pove­ ćava dejstvo takvog urina na organizam. starački urin. Takav urin možete naliti u termos. ukuvali ste urin do j e d n e četvrtine prvobitne zapremine. trudnica. Na primer. Takav urin treba primeniti odmah posle hlađenja (do temperature oko 36-37° C). Urin novorođenčeta je lekovit. M o g u se kombinovati razne vrste urina. Da bi se ta struktura zadržala. Te osobine urina koriste se za sprečava­ nje procesa trulenja i vrenja. odlično p o m a ž e kod gnojnih rana. To posebno dobro odgovara u slučajevima kada su ljudi nepokretni. Urin Zasićen je novorođenčeta životnih procesa koji Propuštajući urin kroz magnetotron. rastvaranje tromba u krvi. inače će se struktura brzo raspasti. dehidriram . za kupke. Lekovitost aktiviranog urina je nekoliko puta j a č a i. . on tada menja svoju unutrašnju strukturu. posle dovođenja u stanje ključanja.

one Posebno koristan i svojevrstan. koji su odgovorni za razliku polova. funkcionisanje materice organa rađanje placente i organizma deteta. krompir. izbalansiran je po energiji i h o r m o n a l n o m sastavu. Od rafiniranih. koristeći gladovanje na urinu. neprirodnih produkata i mešovite ishrane dobija se loš urin. u prvom redu. S t o j e dele mlađe . da se pravilno hrani i da vodi aktivni način života. Osetite njegovo raspoloženje prema vama. . meda. Upoznajte ga sa situacijom. čajeva od trava. Takvog unikatnog izbora materija i „zapisanih" funkcija nigde nema. zdravog čoveka istog pola i vama slične konstitucije. Urin ljudi zrelog doba Posebno od 18 do 30 godina. zasoljenih. što je starije . ovladavanje svojim osećanjima. kao i od njegove „namagnetisanosti" muškim ili ženskim k o m p o n e n t a m a . ali ne duže od 1-3 meseca. meso.duže se uzima urin i obrnuto. U ishrani se mogu j o š upotrebljavati u manjim količinama. Starački urin Najbolje odgovara ljudima tog uzrasta za lečenje vlastitih oboljenja i poremećaja (zbog toga. razbalansiranim hormonalnim funkcijama itd. oraha. Na sastav urina i njegova svojstva utiču: kao rad majčinog za organizma. Kao dopunsko sredstvo za povećanje imuniteta m o ž e se koristiti svež dečji urin za obloge i ma­ saže (utrljavanje). umom. Ukoliko ste se odlučili da koristite urinskog donora za stimulaciju vlastitog organizma. Za lečenje oboljenja primenjivati samo vlastiti urin (setite se lečenja nozođima). virusnih i tumorskih oboljenja. Ukoliko se u ishrani upotrebljavaju produkti koji su bogati belančevinama.). tada birajte mladog. sa smanjenim imunitetom. kaša. U redim slučajevima i za kraće vreme može se koristiti i urin čoveka suprotnog pola. mlađ kravlji sir.Čovek koji želi da se izleći od infektivnih. pod uslovom pravilne kombinacije. mleko. jaja. đece. zavise od količine hormona. Upoznajte se sa njegovim načinom života. navikama i ishranom. Drugi ljudi ga m o g u koristiti samo u slučaju kada treba hitno aktivirati lučenje mokraće i slično. Njega je poželjno koristiti za korekciju funkcija čovečjeg organizma u uzrastu od 40 godina i starijem. treba da čisti vlastiti organizam na ćelijskom nivou. Dečji urin (deleta od j e d n e do deset godina starosti) zbog malog sadržaja h o r m o n a . Muški i ženski urin Ima svoje karakteristične osobine koje. Zato se i preporučuje da se kao „urinski d o n o r " koristi čovek istog pola. što čovek u tom uzrastu živi kao bespolno biće. Uticaj ishrane i emocionalnog stanja na kvalitet urina Urin trudnica Urin je najbolji posle uzimanja prirodnih produkata: povrća.kraće. m o g u koristiti osobe suprotnog pola. uporedo sa pijenjem dečjeg urina. radi podizanja imuniteta.voća.

manje Naučnici su dokazali da u čovečjem organizmu postoji stomačni (trbušni) mozak i crevni hormonalni sistem. Od 5 do 7 sati ujutro aktivira se funkcija lučenja organizma — prazni se debelo crevo. trbušni mozak na njihovu specifičnost reaguje stva- šljake (nečistoća) i parazita treba preći na pravilnu ishranu. delimično dnevnog) j o š više se podstiče to odvajanje nečistoća i na laj način lece skrivena žarišta infekcija shodno homeopatskom principu . za vreme j e d n o g godišnjeg doba u organizam dospevaju jedni hranljivi produkti. Od 13 do 15 sati aktivno je tanko crevo . Svaki deo želudačno-crevnog trakta izvršava svoju funkciju.slično deluje na slično. treba imati jasnu predstavu o tome. Na primer. Unikatni urin stvara se za vreme gladovanja. tu se luči žuč i sok iz pankreasa (gušterače).slinklerima. Njihova uloga je da se preko produkata. na primer. Trbušni mozak na to reaguje stvaranjem odre­ đenih hormona. koji propuštaju hranu u j e d n o m smeru. skoro do košlanog tkiva. u dvanaestopalačnom crevu za vreme probave hrane . Tako je. Ta izolacija je neophodna zbog toga.se razlazu na mokraćevinu i veću količinu azotnih materija.neutralna. koji dospevaju u organizam iz spoljašnje sredine. u želucu . Dobar urin je kada se čovek 2—3 dana uzastopce hrani hlebom od proklijalog zrna bez ikakvih primesa (začina). što svaki deo trakta ima svoju pH sredinu. . I što gla­ dovanje duže traje. Konkretne preporuke za dijetu nalaze se u narednom tekstu. prilagođavaju promenljivim uslovima te sredine. koji imaju alkalnu reakciju. pa pijenjem tog urina (samo dnev­ nog. čime se vremenski koordinira proces probave. Ti delovi su izolovani jedan od drugog specijalnim ventilima . a po stepenu produžavanja gladovanja . javljaju se drugi pro­ dukti. Nastupa drugo godišnje doba. U periodu između uzimanja hrane pH sredina u t a n k o m crevu je manje alkalna.kisela. koje se dalje razlazu do amonijaka. pH sredina u usnoj duplji alkalna. da bi se neutralisala kiselina koja dolazi iz želuca. Bez te povratne veze beskorisno je pričati čoveku o pravilnoj ishrani. a u debelom crevu .prelazi na sintetiziranje aminokiselina iz ketonskih tela. Pored toga. koristeći masno tkivo. Pravilna ishrana U procesu lečenja posle čišćenja organizma od kisela. što pri tom dolazi do jakog odvajanja nečistoća i urin se zasićuje njima. Zato je dijeta j e d a n od veoma važnih faktora.to je najbolje vreme za uzimanje prvog obroka hrane. kako funkcioniŠLi p r o b a v n i o r g a n i . U to vreme organizam prelazi na unutrašnju (endogenu) ishranu. belančevine u organizmu. Od 7 do 9 sati ujutro radi želudac . koji urinu daje speci ličan miris. Dalje se hranljive materije raspoređuju po orga­ nizmu i dolazi do unutarćelijske probave. time se organizam bolje oslobađa od laloga nečistoća (šljake) koji se nalaze duboko u organizmu. Z b o g loga. povrćem i voćem.to je naj­ bolje vreme za uzimanje drugog obroka hrane. Na osnovu vlastitog urina odmah ćete shvatiti kakvim produktima treba da se hranite i kako da ih pravilno upotrebljavate. azota i ugljen-dioksida. koji određuju ukus i miris urina.

.. pomaže kod prekomerne kiseline u organizmu. a zatim priključili na jednosmernu struju. ispiranju usta. a podstiče i normalizaciju kod su­ višnog negativnog potencijala tela. ispuštajući u rastvor svoje j o n e .Mrtva" voda je kisela. Na primer. . pH se podiže do 10-11. najprijatnija za tok bioloških procesa u organizmu. Otopite led i koristite đobijenu prolijevu vodu za piće i pripremanje hrane. . sredina postaje alkalna. gde se aktivno izdvaja vodonik. lonac izvaditi. javlja se veoma važna preporuka za ishranu-upotrebi j avaj te produkte koji su odgajani u regionu vašeg prebivališta i samo prema godišnjim dobima.tanjem posebnog spektra hormona.Gest školjke".. njen pH dostiže nivo 3-4. preporučuje se upotreba protijeve. Kada se uništi infekcija. LEČENJE VODOM „ Ž i v a " i „ m r t v a " voda „ Ž i v a " i „ m r t v a " voda dobijaju se m e t o d o m elektrolize. Protijeva voda Proces dobijanja protijeve vode u d o m a ć i m uslovima izgleda ovako: stavite posudu sa izvorskom vodom (pro* kuvanom i ođstojalom vodom ispod česme) u hladnjak frižidera ili zamrzivač. Čekati dok se voda u drugom loncu ne zamrzne do polovinc-trećine zapremine. Preporučuje se koristiti te vrste vode za lečenje ženskih oboljenja. Preostali led je prolijeva voda. „ Ž i v a " i „ m r t v a " voda može se veoma uspešno koristiti u raznim terapijama čišćenja . ima odlična dezinlikujuća svojstva i primenjuje se kod raznih infekcija. kod gorušice.žive" i „ m r t v e " vode. uništava trulež i obnavlja zdravlje). koje ću navesti u daljem tek­ stu.to je laka voda sa primesama. Led iz prethodnog lonca baciti. Anodna voda se pri raz­ laganju molekula vode zasićuje kiseonikom i poprima kisela svojstva. koji prilagođavaju tkiva i ceo organizam novim uslovima. primenili „živu" vodu da bi sluzokože što brže zarasle. Poželjno je da elektroda anode bude izrađena od čistog grafita. sa odabranim izomerima. Čim se na površini i zidovima lonca uhvati prvi led . . 8 0 % prečišćena. zatim izvadili lonac i prosuti vodu koja se nije zamrzla . vagine itd. Pod električnim n a p o n o m svaki me­ tal oksidira. „ Ž i v a " voda je alkalna. Na katodi. U m n o g i m receptima. vodu preliti u drugu posudu i vratiti u hladnjak (zamrzivač). U vezi s tim.klislirima. Prvo se koristi „ m r t v a " voda (ona zakiseljava orga­ nizam.zamrzla teška voda. „ Ž i v a " voda se priprema na sledeći način: sud sa običnom vodom pregraditi sa parcelom čvrste cirade i u svaku pregradu stavili po jednu elektrodu. Upozorenje. U sup­ rotnom slučaju organizam će se zajedno sa v o d o m zasićivati viškom j o n a sa anode..

to je obavezan uslov!).na treći itd. Prema lome. Ubacite na dno tegle parče silicijuma (kakvo imate). Ukoliko želite da je jednostavno pijete. sa obiljem mikrovrlloga u njoj. Levitirana voda. a zatim u nju stavite silicijum. . prema istraživanjima naučnika. prečišćava se vazduh. podstiče normalizaciju razmene materija i ima veliku spo­ sobnost prodiranja u porozne sredine. zapremina vode se može predstavili kao nešto.mrtva" voda mogu da se čuvaju veoma dugo. a da pri tom ne izgube svoja svojstva. ubrzava zarastanje malih rana na koži. I tako nekoliko puta. iako je bilo poznato da su naši pradedovi radi oplemenjivanja vode oblagali dno bunara silicijumom. Prostim mešanjem vode može se povećati njena površina .4 0 sekundi.Tako j e . Silieijuniska voda O lekovitim svojstvima silicij uma saznalo se skoro (nedavno). Uređaji za pripremanje „ ž i v e " i . drugi . normalizuje razmenu materija. na primer. time su veće i energetske mogućnosti vode. „Živa" i . Ispostavlja se. Kod disbaklerioza primeniti kiselu .. koju upotrebljavate za piće.. što se sastoji iz više slojeva. koja se velikom brzinom i u vrtlozima sliva sa planina. gde se nalazi tegla sa silicijumskom vo­ dom. Posle 2-3 klistiranja (jedno klistiranje dnevno) uraditi 1-2 klistiranja sa . Slična voda može se dobiti i u domaćim uslovima. u ustima. Stavite teglu na svetio mesto (ali da nije direktno izložena suncu . U prostoriji. Posle 2-3 dana silicijumska voda će biti spremna za upotrebu. Teglu prekrijte gazom. Levitirana votla Voda može da postoji u nekoj zapremini (posudi) ili u obliku površine (razlivena po površini). Ona u sebi sadrži ogromnu količinu energije.živom" vodom. Silicijuinska voda poboljšava lično osećanje. Približno lako postupa se i kod kolitisa debelog cre­ va.mrtve" vode pro­ daju se u apotekama. Upravo takva voda. a krajem dana — „živom'' vodom. To je voda planinskih potoka. koji m o ž e da obnavlja pitka svojstva čak i vode koja zaudara. Ta voda se na isti način može koristiti i kod klis­ tiranja.jedan sloj vode kliže u odnosu na drugi. bolje je da je prethodno skuvale. Radi toga vodu ili napitak treba sipati u mikser i. pove­ ćava otpornost organizma na oboljenja... Voda zasićena energijom na takav način vrlo retko se susreće u prirodi. miksirati je 2 0 . naziva se levitiranom. Pozitivna pomeranja u krvnoj slici obolelih registru" u se već posle šest neđelja od početka redovnog pijenja levitirane vode po proračunu oko litar i po dnevno. ohladite.mrtvu'* vodu. U teglu zapremine 3-5 litara (može 10 i više litara) naliti vodu. što je veća površina. poboljšava stanje želudačno-crevnog trakta.. kod ginekoloških oboljenja pot­ rebno ispirali vaginu „ m r t v o m " vodom 3—5 puta dnevno. Najčešće su koristili crni silicijum. menjajući brzinu obrtanja. zaustavlja krvarenje desni itd.

prelivene ključalom vo­ dom. treba oprati u tekućoj vodi i razrezati po dužini. koji će vam pomoći da se pravilno koristite receptima navedenim u knjizi.kada su potpuno sazreli. Ekstrakt . U n a r e d n o m tekstu izloženi su svi potrebni poda­ ci (prikupljanje. pravilnom ishranom preporučujem da se koriste i lekovite trave. stanja litopreparata. gladovanjem. Korenje pre sušenja. koje se priprema odslojavanjem lekovite sirovine. sušenje. u termosu ili u rerni koja se hladi.tečno lekovito stanje. tako i (što se najčešće radi) u vidu lekovilih stanja.u j e s e n ili u proleće. Mast .meko lekovito stanje za spoljašnju primenu. korenje .Kod lečenja raznih oboljenja uporedo sa čišće­ njem organizma. Većinu biljaka treba sušiti na t a m n o m i provetrenom mestu. pridržavajući se svih mera predostrožnosti i pravila rada sa toksičnim materijama. Napar . pomešanih u određenoj proporciji i prip­ remljenih prema receptima. Stanja fitopreparata Lekovite biljke mogu se primenjivati kako u svežem stanju. po pravilu.tečno lekovito slanje. Osušenu sirovinu čuvati u papirnim kesama (kuti­ j a m a ) na suvom mestu. su­ šenje i čuvanje otrovnih biljaka. Posebnu pažnju treba obratiti na pripremanje. u trajanju navede­ nom u datom receptu i posle toga procedi. urinoterapijom. težinska vrednost biljaka). čuvanje lekovitih biljki. koje se sastoji od lekovitih materija u prahu i takozvane os­ nove (masti i dr. Trava (čitava biljka sa stablom i listovima) i evetovi prikupljaju se za vreme evetanja.). Razlikuju se hlad­ ni i vrući ekstrakt. Pri pripremanju vrućeg ekstrakta siro- . plodovi . OPŠTI PODACI O LEKOVITOM BILJU Lekovito bilje Ireba prikupljati za vreme suvog i ved­ rog vremena.

vina se preliva određenom dozom ključale vode (navodi se u receptu), kuva 15 minuta na pari u posudi zatvorenoj pok­ lopcem, posle čega se ostavlja da odstoji (ohladi) 45 minuta i procedi kroz dva sloja gaze. Pri pripremanju hladnog ekstrakta isitnjena sirovina se preliva o d r e đ e n o m d o z o m prokuvane vode sobne temperature i ostavlja da odstoji osam sati (ili kako je navedeno u receptu), a zatim pro­ cedi. Ekstrakti se upotrebljavaju u hladnom stanju, čuvaju se u frižideru najviše 3-4 dana i pred u p o t r e b o m dobro promućkaju. Tinktura - tečno lekovilo stanje, koje u većini slu­ čajeva predstavlja ekstrakciju aktivnih materija iz lekovile biljne sirovine odstojavanje iste u alkoholu ili alkoholu razblaženom vodom. U domaćim uslovima priprema se m e t o d o m kvašenja (natapanja): isitnjena sirovina se preli­ va u određenom odnosu (prema receptu) alkoholom ili nje­ govim vodenim rastvorom, posuda se zatvara i ostavlja na tamno mesto da odstoji 7-10 dana uz p o v r e m e n o mućkanje. Posle odslojavanja tinkutra se procedi i stavlja u frižider da odstoji 2-3 nedelje, a zatim pro filtrira. Tinktura se čuva u zatvorenoj posudi na prohladnom i od sunca zaštićenom mestu. Odvar-tečno lekovilo slanje. Pri pripremanju odvara isitnjena sirovina preliva se određenom d o z o m ključale vode, ostavlja se da odstoji na pari (u vrućoj vodi) 2 0 - 3 0 minula, hladi 10 minuta na sobnoj temperaturi i procedi kroz dva sloja gaze. Odvari se čuvaju u frižideru najviše 3-4 dana i pre upotrebe se obavezno moraju promućkali.

Prašak -

tvrdo

lekovito

stanje

za

unutrašnju

i

spoljašnju primenu, koje se sastoji od j e d n e ili nekoliko lekovitih materija, isitnjenih u prah. Sveži sok — dobija se m e t o d o m ceđenja pod presom isitnjene sveže biljne sirovine. Doza za upotrebu je ista kao doza tinklure, a može se čuvati ukoliko mu se doda odre­ đena količina 2 0 % alkohola. Koncentrovani ekstrakt-lekovito slanje sa velikim procentom ekstrakta iz biljaka. Razlikuju se retki ekstrakti (1:1 na bazi etil alkohola), gusti i suvi. Dobijaju se p o m o ć u rastvarača (ekstragena) - vođenih, alkoholno-vođenih i drugih. U d o m a ć i m uslovima dobijaju se isparavanjem, u zatvorenoj posudi, običnih ekstrala ili odvara, najčešće do polovine prvobitne zapremine. Koncentrovani ekstrakti se dobijaju, takode, i iz tinktura, isparavanjem dela alkohola. Rok upotrebe i čuvanja ovih ekstrakta je nešto duži od obič­ nih ekstrakta i odvara, a naznačava se u kapima. Eliksir - lekovito stanje, koje predstavlja opšti ras­ tvor ekstrakta ili tinklure sa drugim lekovitim materijama. Emulzija - lekovito stanje, koje predstavlja sistem, sastavljen iz dve tečnosti koje se m e đ u s o b n o ne mešaju, od kojih se jedna lečnost nalazi u drugoj u vidu malih kapi. U narodnoj medicini jedna supena prema tradiciji o d r e đ e n o je vode. Na tako, da se na 20 kilograma telesne težine bolesnika uzima kašika smese trava i jedna čaša primer, ako je bolesnik težak 60 kilograma, tada se za pri­ premanje odvara uzimaju tri supene kašike smese trava na tri čaše vode. Ukoliko se smesa trava određuje u đelovima, tada se za njenu pripremu postupa na sledeći način (na primer, ukoliko se smesa sastoji iz navedenih trava): kantarion - 3

delft, nana - 2 dela, matičnjak - 1 deo. Na primer, ukoliko uzmete jedan deo od 30 grama, tada kantariona u smesi treba da bude 90 grama, a matičnjaka 30 grama.

biljaka za obloge sa parom sirovinu dobro isitniti, umotati u gazu. potopili na 1-3 minuta u lekoviti rastvor ili ključaru vodu i priviti na bolno mesto. gde držali dok se ne ohladi. Zatim skinuti oblogu, a na bolno mesto staviti vatu ili ga umotali zavojem. Tako ponoviti nekoliko puta dnevno.

Terapije lečenja
U d o m a ć i m uslovima lekoviti efekat ispoljavaju sledeće terapije, zasnovane na primeni lekovite biljne siro­ vine. Inhalacija - način unošenja u organizam lekovitih sredstava ili biološki aktivnih materija putem vazduhu kogu udišemo. Primenjuje se Za profilaksu i lečenje akutnih i hroničnih oboljenja gornjih disajnih puteva, bronhija i pluća. Obloge (komprese) - lekoviti višeslojni povez od gaze ili druge tkanine u kombinaciji sa vatom, papirom ili vodonepropusnom folijom. Obloge od višeslojne gaze, pot­ rebne širine, natapaju se u vrućem ekstaktu ili od varu, blago iscede i stavljaju na bolna mesta. Preko njih se stavlja vodonepropustljivi papir, zatim sloj vate i sve se umota suvim zavojem. Obloge se menjaju kada se osuši gaza ili tkanina. Kratkotrajne obloge - terapija lečenja, koja se sas­ toji u tome, što se višeslojna gaza natapa u lekovilom ras­ tvoru, blago iscedi i slavlja na bolno mesto, s tim što se (za razliku od običnih obloga) posle 2-3 minuta obloga skida i zamenjuje svezom. Obloge sa parom - terapija lečenja, koja se sastoji u dugotrajnom zagrevanju bolnog mesta stavljanjem na njega zagrejane šipkaste (rastresite, peskovile) ili kušaste materije. Pri upotrebi listova, cvetova ili trave (najčešće) Anis, seme Bor, pupoljci Breza, list Breza pupoljci Crvena delelina, cvetovi Čičak, koren Dani noć. trava Dinja, koren Eukaliptus, 10 listova Glog, cvetovi Glog. plod Grčica, list Naziv biljne sirovine Tabela 1

Težina nekih lekovitih biljaka
(Navedene težine nisu apsolutne, pa ih treba uzimati sa popravkom plus-minus 0,9 grama za supenu i 0,2 grama za kafenu kašičicu. - Primedba prevodioca) Supena kašika, grama 11,6 3,7 1,2 11,5 1,7 11,5 3,4 7,0 2,5 3.0 16,5 2,5 Kafena kašika, grama 3,2 1,6 0,3 4,3 0,7 4,0 1,2 2,8

0,5 5,7 0,8

Supena Naziv biljne sirovine kašika. grama 2,8 1,0 6,0 3,4 5,0 9,6 2,1 7,8 2,2 2,5 8,0 5,0 3,0 0,9 1,5 1,7 11,6 2.6 7.6 5,1 8,8 2,7 8,5 2,3

Kafena kašika. grama 0,9 0,3 2,5 1,1 1,5 Ođoljen, O m a n , koren Oskoruša, plod Ovas. zrno Pasji trn. plodovi Pelin, trava Peršun, list Petrovac, trava Podbel, list Povratič, cvetovi Rastavić, trava Ribizla, list Rusa. list Rusomača. trava Ruta vica, trava Smilje, cvetovi Srčenjak, koren Srdačica, trava Sremza, plod Sunovračica, trava Sipak, plod Šumska jagoda, list Šumski ružmarin, grane Troskot, trava Naziv biljne sirovine

Supena kašika. grama 8,0 11,8 9,5 14,0 14,0 2,5 1,7 2,7 1.4 4,2 1,1 1,4 1,2 3,1 1,5 1.5 13.3 5,0 12.0 5,5 15,5 2,0 3,8 1,8

Kafena kašika, grama 3,0 4,1 3.2 5,2 5.0 0.8 0,6 1,0 0,5 1,3 0,6 0,5 0,5 1,0 0,8 0,8 6,0 1,4 4.6 1,5 4,5 0,8 1,2 0,8

Hajdučka trava Hmelj, šišarke Hrastova kora Kamilica, trava Kantar ion, trava Kim, seme Kiprej, trava Klcka, plod Kokotac, trava Kopriva, trava Korijandar Krušina, kora Lanilist, trava Lipa, cvetovi Majkina dušica, trava Malina, list Maslačak, koren Maslačak, trava Mečje grožđe, list Mirodija, seme Morač, seme Nana, list Nar, kora . Neven, cvetovi

3,3
0,5 2,0 0,9 0.6 2,9 1,8 0.8 0,4 0.8 0.8 4.1 0.5 2.2 2,2 2,7 0,8 3,5 1,0

grama 1. list biljne sirovine kašika.9 15.9 0. trava Žilovlak (bokviea).3 RECEPTI I PREPORUKE ZA LEČENJE OBOLJENJA ADENOIDITIS Otežano disanje kroz nos asled uvećanja krajnika.9 2.to je jedan od uzroka slabog varenja (gasi probavnu vatru) i stvaranja m n o g o sluzi usled slabo svarene hrane. masti. Kaše od m o n o ­ litnog zrna sa m i n i m u m o m pretopljenog maslaca.0 3. • Piti čaj od trava sa m e d o m ili k o m p o t e od suvog voća.1 0. naglo smanjiti produkte koji stvaraju sluz: mlečni. Ukoliko imate potrebu za jelom. grama 3. • 1 Očistili organizam od mikroparazita p o m o ć u „trojke' . plodovi Žalfija. Jela sa belančevinom uz garnir od povrća. kerozina. s t o j e štetno. biljnih otrova. škrob. trava Vrani lova trava Z i m s k o zelje.8 3.8 1. Preporuke i saveti koje ću navesti pogodni su i za lečenje polipa u nosu. Sveže povrće u hladno godišnje doba rashlađuje čovečji organizam.5 5. popijte neki kiselomlečni napitak. belančevine.4 1. M o ž e se nabaviti i pripremljeno povrće.2 Kafena kašika.Supena Naziv Ušljivac.8 1. list Zova.3 1. Više jesti povrća i jela od njega. e veto vi Zova. ne pijte mnogo posle jela . Ne jedite noću. • Važan je pravilan redosled unošenja hrane: točnost pre jela. Preporuke: • Promeniti ishranu.4 0. slatkiše. Tek posle toga m o ž e se direktno . Ili sprovesti kuru čišćenja i protivparazilnog lečenja.

Na jedan sat pre pristupanja lečenju dobro je ispariti noge. koja. Č i m počnete da iskašljavate isperite nos ekstraktom ranilista i pijte po 3 0 .5 0 grama tog ekstrakta sve dok ne prestanete kašljati (l. Za dear. adenoidi i polipi). To može da traje nekoliko sati. • K o m p l e k s n o lečenje: . • Ukapali u nos po 1-2 kapi svežeg soka od krtole (gomolja) ciklame i leći u postelju. Ranilist . a zatim ujutro nalašle popili po 50-100 grama ekstrakta od pomoćnice. Zatim nastupa san.5 puta manja. Semenenko preporučuje da odvar od slatko-gorkog razvodnika (Solanum C.j. To će poboljšati cirkulaciju u nosnom ždrelu. Popili tokom dana. a u nos ukapavati svež sok iz lukovice ciklame {Cyclamen europaeum. Piti po j e d n u supenu kašiku 3-4 puta d n e v n o . • Jednu nos ekstraktom od ranilista (Belonica officinalis). adsharicum). • Supenu kašiku suvih isitnjenih listova pomoćni­ ce preliti sa čašom ključale vode. ekstraktom od duvana (15-20 kapi na 100 grama vode). kuvati na slaboj vatri 7-8 minuta. nego za odraslog čoveka. kašlje i da se znoji. u zavisnosti od uzrasta. dok iz nosnog ždrela ne izađe sva sluz. kašiku Posle toga isprati (Solanum se oslobodite od adenoida i polipa na sledeći način: popi­ dulcamara). P. Piti po 1-2 supene kašike 3 puta dnevno pre jela. ostaviti da odstoji jedan sat i procediti. Pili po četvrtinu čaše 3-4 puta dnevno pre jela. zdrav. po pravilu. • Pomoćnica se m o ž e zameniti svežim sokom od starog krompira (30-50 grama). supenu pomoćnice nigrum) preliti sa dve čaše ključale vode i ostaviti da odstoji 2 sata. iz nozdrva mu se luči velika količina sluzi. doza je 2 . Budi se. adenoidi ili polipi. koje podsliče iskašljavanje. U organizmu se nagomilava ugljenična kiselina. podsliče njihovo odvajanje (metođ disanja prema Bulejku). Ciklamu možete probati zameniti starim (koji malo miriše na amonijak) urinom ( 1 3 kapi). • Butejko predlaže da se oslobađanje od polipa i adenoida u nosnom ždrelu vrši m e t o d o m zadrške disa­ nja. koje su stvorili Za odrasle: uveče. prethodno se snabdeti m a r a m i c a m a za nos. Posle 10-15 minula bolesnik počinje da kiše. • Supenu kašiku isitnjenih listova i korenja ranilista prelili sa dve čaše ključale vode i ostaviti da odstoji. • Dve supene kašike jagoda (plodova) pomoćni­ ce preliti č a š o m vode. Recepti: • ti otrovni Fitoterapeut A. ostaviti da odstoji 2 sata i procediti.dejstvovali na kolonije mikroparazita.sa bilo kojim drugim sredstvom. izjednačujući mnoge reakcije u organizmu. Otprilike posle pola sata-sat ukapati u nos 1-2 kapi soka od ciklame i leći u postelju.

• Iz dnevnog obroka hrane isključiti ljuta jela. staviti na jezik i popiti sa toplom v o d o m . potreba za mokrenjem će se smanjiti. Kura lečenja traje od 1 do 6 ili 12 meseci.pojava zaostale mokraće u mokraćnoj bešici. • Primcna balzama Gerasimova takode olakšava tok oboljenja. • Očistili jetru. izazvan slabljenjem hormonalne fun­ kcije testisa i prostate sa starenjem organizma. • Piti urin. • Potpuno izbaciti iz upotrebe alkohol. i dodatne Pored pros­ (periuretralne) žlezde mokraćnog iz kojih se razvija dobroćudni tumor . • Očistili bubrege. Prema stepenu rasta adenoma . tate uvećane su kanala. Preporuke: • Očistiti debelo crevo. • Uri no terapija. tumor će nestati. Ta količina je proračunata na 2—2. u zavis­ nosti od ličnog osećanja. Flašu začepiti i ostaviti da odstoji dve nedelje na tamnom mestu. koje se javlja kod muškaraca starijih od Recepti: • Tokom 5-10 dana 4 puta dnevno na 30 minula pre jela piti po pola čaše „žive" vode. • Pridržavati se aktivnog režima kretanja. • Tokom dana piti dovoljnu količinu tečnosti. S ciljem profilakse preporučuje se uzimati mrazovnjak tokom meseca u proleće i u j e s e n . tečnosti treba da bude na 2-3 sata pre odlaska na spavanje). a vremenom ga i leci. Uzeti 50 miligrama praš­ ka mrazovnjaka. ali ne na suncu). ne suzdržavali se od potrebe za mokrenjem. smanjenje polne potencije. začine (poslednji obrok hrane. Uzimati svakog dana ujutro natašte na 1-2 sata pre jela. pore­ mećaj sna. sipati u staklenu flašu zapremine pola litra i tu naliti 200 grama votke (rakije).adenom. • Pripremili „živu" i prolije vu vodu. Uzrok bolesti: poremećaj međusobne veze žlezda unutrašnje sekrecije. Uzimati po 20 kapi ekstrakta jasi­ ke. Simptomi: učestala potreba za mokrenjem na fonu nedovoljnog izinokravanja. • lsitniti na komadiće dužine 3—5 centimetara 100 grama osušene kore jasike (sušiti je na bilo koji način. Pobijeni ekstrakt procedili (koru iscedili) i naliti u drugu posudu.5 meseca redovnog lečenja. tako da votka p o t p u n o prekrije koru (kora se odozgo može pritisnuti nekim drveetom). U datom slučaju na bolest će dejslvo vati nozođ adenoma prostate. • Borili se sa zatvorima.A D E N O M PROSTATE (hipertrofija prostate) Oboljenje 50-60 godina. što m o ž e uzrokovati upalna oboljenja bubrega ili akutnu anuriju (zadršku mokraće). p o s t o j e on zasićen svim n o z o d i m a koje proizvode bolesti. Pauze nisu poželjne. Balzam Gerasimova: us/ov/jeno povećanjem prostate. • Jako izraženo prolivtumorsko dejslvo ima mrazovnjak (Helleborus caucasicum). sipati u 15-20 grama vode i pili 3 puta dnevno pre jela. pa predstavlja izvanredan lekoviti mate­ rijal kojeg nam je priroda dala za lečenje. . Posle 3-4 dana počeće da se luči sluz.

Za vreme takvog lečenja promenite dijetu. ograničite upotrebu belančevina. Ispoljavanje alergije je strogo individualno. pola litra votke (rakije). Tegla treba da odstoji od 3 do 6 meseci. koji podstiču razvoj alergije su: poreme­ ćaji funkcija nervnog i endokrinog sistema. U alergijska oboljenja spadaju: bronhijalna astma. ljivanje. negativne emocije. Propolis sitno nastrugati nožem. napunjeni pro­ zračnom tečnošću. Uzimati po j e d n u kafenu kašičicu 1-3 puta dnevno pre jela. Alte se razvijaju kao samostalno oboljenje ili kao komplikacija drugih akutnih oboljenja. Faktori. U slučaju j a k o g oštećenja sluzokože usne duplje. alergijski artritis. a pri nižoj . mikroba i produkata njihove životne delatnosti. ostavljajući iza sebe karakteristične bolne žive ranice. Mehurići pucaju. AFTE Oboljenje sluzokože usne duplje. • Očistiti ti jetru. dobro isitniti n o ž e m ili u mašini za mlevenje mesa. 200 grama zelenih oraha i 200 grama propolisa. dermatitisi. vodom i votkom (rakijom). Sve sipati u staklenu leglu zapremine 3 litra i preliti svežim cvetnim (livadskim) m e d o m . alergija na lekove i hranu. posle ispiranja svežim urinom. Orahe ubrati kada je pun mesec (u t o m periodu oni sadrže veliki procenat joda i drugih mikroelemenata). • Pregršt vrhova i listova sveže trave c r n o g sleza {Maha sylveslris) preliti u termosu sa ključalom protijevom vodom. isk­ ljučite so iz ishrane. ispod je­ zika i čak u grkljanu. alergijska kijavica. • Ispirati usta sredstvima za dezinfekciju i spa­ Recepti: • Svežim urinom pola do dva minuta ispirati usta. ALERGIJA Povišena osetljivost organizma na dejstvo nekih fak­ tora okoline. koprivnjača. hranljivih produkata.pola litra protijeve vode. javljaju se mehurići. rede na desnima. ostaviti da odstoji 6-8 sati i time nekoliko puta dnevno ispirati usta. smanjena funkcija nadbubrežnih žlezda. Na vrhu i kraju jezika. . posebno želudačnocrevnih oboljenja. traume mozga. l e g l u postaviti na tamno meslo sa stalnom temperaturom vazduha od 35 do 40° C. koji se nazivaju alergenima (hemijskih m a t e ­ rija. pola litra meda. Pri višoj temperaturi uništavaju se fermenti. cvelni prah nekih vrsta biljaka i drugo). u trajanju od jednog minuta ispirali usta urinom u k u v a n i m do polovine ili četvrtine prvobitne zapremine. Preporuke: • Očistiti debelo crevo (afle mogu biti komplikacija žcludačno-crevnih oboljenja.usporava se proces fermentizacije.

Ozdravljenje obično nastupa posle 5-7 dana. • Stavljati obloge sa svežim urinom na glavu (sva­ kog drugog dana). vrtoglavica. • R e d o v n o čistiti organizam. koji takođe izazivaju alergiju. • Praktikovati urinoterapiju. prekomerno uništavanje krvi. Preporuke: • Očistiti creva običnim i ukuvanim urinom. alergcn i isključiti kontakt sa njim. Simptomi: bledilo kože. To će v a m p o m o ­ ći da se oslobodite od glista i najprostijih mikroorganizama (protozoa). vitaminima. sa kiseonikom i drugim ma­ terijama. a posle toga j o š mesec i po . • U dnevni obrok hrane uključiti povrće. orahe. (u broja crvenih krvnih To oboljenje izaziva nedovoljno snabdevanje važ­ nijih organa. suve kajsije. • Kafenu kašičicu suve trave pelina zakuvati sa četvrtinom litra ključale vode.od 1 do 6 nedelja. ostaviti da odstoji 10 minuta i Svakog dana piti urin u 4 sata ujutro . hleb od proklijale pšenice. m o ž d a će vas j a k o peći . sistematski trenirati organizam.trudite se da izdržite. • grama. čineći ga otpornim na spoljašnje uticaje. Pošto mrazovnjak odlično čisti jetru. poremećaj u rep­ rodukciji krvi. Recepti: • Pre odlaska na spavanje namazati oštećene delove kože „ m r t v i m " (koji je dve nedelje odstojao) urinom. • Kupke sa prokuvanim (toplim) urinom za stopala nogu (10 terapija). a za drugog pola litra (dozu odabrati individualno). voće. • Regulisati ishranu. zrnaca i hemoglobina. ponekad — nesvestica i astma. Za nekoga će to biti čaša. • Gladovanje. • U dnevni obrok hrane uključiti produkte bogate belančevinama.po 150 ANEMIJA ( M A L O K R V N O S T ) Bolesno slanje koje se karakleriše smanjivanjem odnosu na normalno slanje) mase krvi. Pri nepravilnoj ishrani žučni kanali se pune zgusnutom žuči i žučnim kamenjem.diuretikom (po 50 grama). Piti 3 puta dnevno po j e d n u čašu. pre svega mozga. • Svakog dana u 5 sati ujutro uzimati po j e d n u četvrtinu kašičice za senf praška mrazovnjaka sa čašom vode. Preporuke: • U prvom redu odstraniti uzrok gubitka krvi. radi boljeg izbacivanja žučne šljake (nečistoća) iz organizma preporučuje se ujutro i uveče piti vruću prokuvanu vodu.Radi profilakse alergijskih oboljenja treba otkrili procediti. Kura lečenja . • Očistiti jetru. Ne sapirati. gvoždem i koji stimulišu stva- . • Tokom 3 meseca trljati se svežim urinom. kaše. što podstiče razvoj alergije. Uzrok bolesti: znatan gubitak krvi.

• Mlečne produkte uzimajte odvojeno od druge hrane. koje pobolj­ šavaju sastav krvi i koje jačaju organizam. koje se lako asimiluje) i čašu šećera u kristalu i umutili dok se ne stvori bela pena. Kuvati da ključa 10 minuta i ostaviti da odstoji u termosu preko noći. kuvani pasulj. Pored oslobađanja od malokrvnosti. koja se sa­ drži u njima. pošto velika količina kalcij uma i fosfora. Uzeti 12 žumanaca (u njima se sadrži m n o g o gvoz­ da. laj recept posebno dobro odgovara ljudima sa ma­ njom telesnom težinom i ljudima. sve dobro promešali. Recepti: • Radi čišćenja krvi pomešali 50 miligrama praška mrazovnjaka sa četvrtinom kafene kašičice meda i to pojesti pre spavanja o k o 22-23 sata. a zatim pripremiti nove. sipali u termos i preliti sa tri čaše ključale protijeve vode. dve supene kašike kleke. • U sokovniku pripremiti sok od šargarepe. nikotin pogubno deluje na h e m o ­ globin. • Oe isti tili jetru. • Hranu je najbolje pripremali u tucanoj (liveno gvožde) posudi. • Prestati putiti. • Žene. flašu čuvali na prohladnom i t a m n o m mestu. meso. pošto se pri kuvanju produkti ishrane obo­ gaćuju gvožđem. Ekstrakt od šipka dobro čisti sistem krvotoka i po­ boljšava razmenu materija u organizmu. Uzimati po jednu supenu kašiku pre jela. voće. dobro iz­ mešati.to povećava sposob­ nost organizma da asimiluje gvožete. povrće). Pre­ poručuje se uz svako jelo uzimati tu smesu i uz to pili loplo. • [sitniti tri supene kašike trave kanlariona. Pomešati sokove u jednakim količinama i sipati u flašu. Posle odstojavanja uzimati po j e d n u čašu 3 puta dnevno u vrućem stanju. Kada se mast sa j a b u k a m a istopi. Dobićete smesu koja se može mazati na hleb.to takode sprečava kvalitetnu asimilaciju gvozda. • Ne smete piti kalu. Pet supenih kašika isitnjenih plodova preliti sa litrom protijeve vode. u nju dodati belu penu i čokoladu. dobro izmešati sa salom i sta­ viti u rernu da se dinstaju na slaboj vatri. jaja. čaj i druge napitke sa oporim ukusom o d m a h posle jela .ranje krvi (jetra. koje pate od anemije. grašak. Piti kao čaj u bilo koje doba dana. • Pre jela piti sveže sokove . • Za lečenje koristiti lekovite trave. Jabuke sitno izrezali. cveklc i rotkve. dve supene kašike koprive. Pripremljene sokove treba ispiti za nedelju dana. procediti je kroz sito ili gazu. treba da sprovedu šeslomesečnu kuru lečenja preparatima gvozda. pribavlja se telesna težina i poboljšava lično osećanje. oboljenja bubrega i . skoro vruće mleko. razlažući ga na belančevine i gvožde. kod kojih je prepobuđen Životni princip „vetra". • Uzeti 400 grama nezasoljenog sala od svinjskih iznutrica i šest velikih antonovki jabuka (one sadrže dosta gvozda). Kura lečenja sokovima traje 3 meseca. Zahvaljujući pri­ rodnom vitaminu C i drugim biološki aktivnim materijama šipak se primenjuje kod malokrvnosti. sprečava asimilaciju gvozda. • Sipak (plodovi). Narendati silno 400 grama čoko­ lade za kuvanje.

Po potrebi posle dve nedelje pauze ponovite kuru lečenja. Ipak ga ne mogu svijesti. Piti o d m a h posle pripremanja 2-3 puta dnevno pre jela. vitamini grupe B. normalizuje stolicu. za regulisanje razmene ugljenih hidrata itd. Kura lečenja traje od 1 do 6 i više nedelja. Preporučuje se kod malokrvnosti. Mrazovnjak se može primenjivati zajedno sa drugim travama. Na primer. Temperatura treba da bude nešto viša od sobne. Posebno ih je korisno piti u sezoni sazrevanja jagodastog voća. On se može piti po četvrtinu čaše sa s u p e n o m kašikom meda 2-3 puta dnevno pre jela. • Sok od šargarepe sadrži najbogatiji kompleks biološki aktivnih materija: gvožde. fruktoza i glikoza. pored gvozda. Smesu praška mra­ zovnjaka sa šećerom treba uzimati najviše j e d n o m nedeljno. Tri nedelje pijte po j e d n u kap ekstrakta sa naprstkom vode. 50 Sok od evekle i jabuka otklanja malokrvnost i grama soka od evekle i 150-250 grama soka od šargarepe. • • Možete uzimati i smesu sokova. prelijte pelin votkom (rakijom) ili razblaženim apotekarskim alkoholom i ostavile da odstoji dvadeset j e d a n dan na suvom i t a m n o m mestu. Takvim bolesnicima preporučuje se ekstrakt od 300 grama belog luka. normalizuje funkciju jetre i leci kožna oboljenja. nadoknađuje nedostatak hemoglobina. Sve sokove pijte samo u svežem stanju. pretvaraju u prah i mešaju sa jednakom količinom šećera. Sokovi se mogu piti po k u r a m a ili stalno . ostalog voća i povrća. • Pomešati 50 miligrama mrazovnjaka sa čet­ vrtinom kalene kašičice meda i to pojesti pre odlaska na spavanje.m o k r a ć n o g mehura. čisti mokraćne kanale od peska. Piti po 20 kapi ekstrakta r a z m u ć e n o g u četvrtini čaše mleka 3 puta dnevno. Drevni krvi: • Mnogi ljudi (konkretno. jod. Od davnina se preporučuje kod malokrvnosti. ujutro natašte. oboljenja jetre i kao tonizujuće sredstvo za jačanje organizma. • Radi sinteze hemoglobina n e o p h o d n o je prirodno gvožde. bakar. j a č a nervni sistem. kobalt.kako želite. Uzimali po jednu supenu kašiku soka sa m e d o m 3 puta dnevno pre jela. brom i druge. prelili sa litrom čistog alkohola i ostaviti da odstoji tri nedelje. žreci druida) j e d u sveže lišće mrazovnjaka ili ga suše u hladovini. Kura lečenja traje od 1 do 6 meseci i više. oko 22-23 sata. kalcijum i m n o g e vitamine. • Sok od rotkve sadrži gvožde. fosfora. Uzmite teglu zapremine 3 litra i napunite je svežim pelinom ubranim u maju mesecu. kalcijum. Očistiti luk i oprati. pre jela. gast­ ritisa. zato upotrebljavajte sok od evekle u k o m e se. • Beli luk je j e d n o od najboljih sredstava protiv malokrvnosti.3 0 grama soka od evekle i pomešati ga sa 150-200 grama soka od jabuka. C. • Svakog dana u 5 sati ujutro uzeti po četvrtinu kašičice za senf praška mrazovnjaka sa čašom vode. sadrže soli kalcijuma. počevši od sasvim male doze i postepeno dozu povećavati recepti primene mrazovnjaka za čišćenje . • Kod malokrvnosti m o ž e se koristiti i pelin. Sredstvo podsliče povećanje nivoa hemoglobina u krvi. P. pored ostalog. Piti ga 3 puta dnevno po 100 do 500 grama. kalijum. Uzeti 2 0 . Takav način uzimanja smese. magnezijum.

izvaditi iz nje sadržaj i pretvoriti u prah. Oseća se suvoća u grlu.nagnojenih silnih delova krajnika (folikule). • Ispiranje grla svežim i ukuvanim urinom. • Pomešati lišće i koren mrazovnjaka sa ražanim brašnom i ispeći ražani hleb. • Ispiranje grla dezinfikujućim rastvorima. Temperatura se brzo povećava. osećaj opšte slabosti. bubrega. • Originalni recept sređnjevekovnog alhemičara Paraceljsa: isitniti koren mrazovnjaka i njime napuniti ja­ buku. Ubrzo se javljaju bolovi (sevanje u kostima) u zglobovima i na leđima.do 4 grama. ukusniji je od običnog ražanog hleba. Lečenje mrazovnjakom bilo je veoma rasprostranjeno kod rimljana. kao i prisustvo hronične upale nepčanih krajnika (lonzilitis). Folikularna angina javlja se obično iznenada: po­ većanjem temperature do 3 9 ^ 0 ° C. Uzi­ mali po 2 grama praška pre jela (posebno se preporučuje u proleće i jesen). srca. Zahvaljujući tome. Kod odraslih se neznatno povećava temperatura. otvaranju usta. već i leci duševne bolesti. Na oteklim i pocrvenelim krajnicima vidi se velika količina okruglih žu­ tih tačaka . U drevna vremena za pripremanje praška koristila se cela biljka. Temperatura se povećava do 39-40° C. Oboljenje traje 3-5 dana. mnogobožački sveštenici doživljavali su duboku starost i nisu znali ni za unutrašnje. upala krajnika). javlja se drhtavica i opšta slabost. Bol u grlu (najčešće sa j e d n e strane) brzo se pojačava. Uzročnik - streptokoke. javljaju se bolovi u grlu. glavobolja. U udubljenjima krajnika (lakunama) stvaraju se gnojni čepovi. Kod angine se mogu javiti komplikacije . a zatim se javlja bol pri gutanju. naglo se pojačava pri gutanju. zarasla tkivo i produžuje život. Flegmonozna angina—gnojna upalatkivaokokrajni­ ka i stvaranje apscesa. Kaiaralna angina (najlakši oblik angine) počinje sa neznatnim otokom krajnika. ANGINA Akutno njem nepčanih infektivna krajnika. koji izbijaju na površinu kraj­ nika. [sitniti koren u prašak i davati bolesniku po 2 grama. glavobolja. što često prisiljava bolesnika da se odrekne od hrane i pića. a snažnijim pacijentima i više od 2 grama pre jela. ni za spoljašnje bolesti. To sredstvo ne samo da čisti krv. Sluzokoža ždrela postaje crve­ na. • Likvidacija hroničnih žarišta infekcije (zubi sa karijesom. • Ispiranje nosa svežim urinom. uzi­ malo se po 2 grama praška. dok kod đeee m o ž e dostići i do 40° C. . siomljenost. oboljenje sa prvenstvenim najčešće ošteće­ Preporuke: • Sto više pili lople napitke. Pojavu angine podsliče hlađenje organizma. • Masaža sa ukuvanim urinom. obavezno ubranu noću. oštrim bolom u grlu. Kod lakuname angine svi simptomi su izraženiji.oboljenje zglobova. Ujutro tu jabuku ispeći na slaboj vatri.

koja se obično javlja sa anginom. 15 minuta. Procediti i iscediti. Dobijenim rastvorom ispirajte grlo 5-6 puta dnevno. Za pripremanje odvara koristi se kora debljine 2-3 centimetra. U čašu soka od evekle sipali supenu kašiku sirćeta (ali ne sirćetne kiseline) i promešajte. • Uzimati ekstrakt bijele sabljice (Aloe arborescens). upotrebite koru ive (vrbe). Mazite oštećene krajnike sa prečišćenim kero- leci daščicom od jasike. Pre terapije zagrejati 50 grama unapred pripremljenog ukuvanog urina (može se čuvati u frižideru) do 37° C. Teglu zatvoriti gazom i ostaviti da odstoji tri dana.stavite oblogu od urina na puis. trećine. • Ispirajte grlo kerozinom. Ukuvava se u sledećem odnosu: dve trećine kore jasike i j e d n a trećina vode. U slučaju j a k o g oštećenja sluzokože usta i kod gnojnih krajnika (folikularna angina) treba jedan minut ispirati grlo svežim urinom. koristite drevni savet . a zatim u teglu do vrha sipali volku (rakiju). U staklenu teglu zapremine pola litra narezati do p o ­ lovine tegle listove bijele sabljice i odozgo zasuti šećerom u kristalu. Grlo ispirali nekoliko puta dnevno. • Radi sanacije usne duplje i krajnika pola-dva minuta ispirati usta i grlo svežim urinom. da ključa. • Odjednom ispiti 50-100 grama urina.do polovine. Ukoliko ne možete odjednom. kojeg je neprijatno piti. podzemnog stabla sa korenjem zečje stope nosnu duplju razblažite ga toplom vodom. • Ispirati urinom nosnu duplju 1-2 puta dnevno. Posle ispiranja sok ispljunite. prokuvane vode ili čaja od trava. • Tokom 3-5 dana pet puta posle jela ispirati grlo „ m r t v o m " vodom i posle svake terapije popiti četvrtinu čaše „žive" vode. Može se koristiti i ukuvani urin . pijete neparan broj gutljaja. Posle ispiranja grla ispljunite kerozin. ostaviti da odstoji i ispirati grlo. Ukoliko ne nađete koru jasike. pa i češće. • Fitoncidi iz kore jasike efikasno uništavaju strep­ tokoke. Kuvati. Ukoliko je urin prezasićen solima i nadražuje . a zatim ukuvanim do j e d n e polovine. Na s a m o m početku oboljenja angina se uspešno ringa vulgaris). koje izazivaju anginu. Kod grozničavog stanja stvara se urin velike koncentracije. pa čak i j e d n e četvrtine prvobitne zapremine (ukoliko je promenjena ishrana i urin nije zasićen solima). Sipajte u usta najviše do dezertne kašičice prečišćenog kerozina i ispirajte grlo. Leći na krevet i pritisnuti daščicu od jasike sa donjim delom čeljusti na grudi (dovoljno je le­ žati oko j e d n o g sata dnevno). To se može popraviti pijenjem veće količine protijeve. zatvoriti gazom i ostaviti da odstoji j o š tri dana.Recepti: • (Geum • Ispirati grlo odvarima od listova jorgovana (Syurbanum). Ispiranje ponavljali do potpunog ozdravljenja. • Da bi smanjili visoku temperaturu. Temperatura se snižava već prvog dana. • Ispirali grlo sokom od evekle. da bi on o d m a h dospeo u želudac. Dobija se slatko-gorki ekstrakt. četvrtine. • zinom. a trećeg da­ na obično nastupa izlečenje.

Pre upo­ trebe sastav obavezno promućkati. • Promeniti ishranu (vegetarijanska dijeta. • Primenjivati kupke za noge sa podgrejanim uri­ nom. posle čega odmah namazati oštećene (bolesne) delove tela uljem (maslinovim. i 150 mililitara 70%-og alkohola (zagreva i . Preporuke: • Očistiti debelo crevo i jetru.4 litra votke). ograničena pokretljivost. naliti 150 mililitara terpentina (ima zagrevajuća i prodiruća svojstva). U flašu zapremine pola litra staviti parče kam fora veličine četvrtine kocke šećera (ima razredujuća svojstva). • Obavezno posećivati saunu ili primenjivati vru­ će kupke. zagrevajuća i smekšavajuća svojstva. Deci davati po jednu kafenu kašiku 3 puta dnevno pre jela. pretopljenim). • Sastav za utrljavanje kod taloženja soli mora da. • Očistiti organizam od soli i šljake pomoću lovo­ rovog lista. Simptomi raznih oblika artritisa susreću se u raznim kombinacijama. • Za utrljavanje i masažu koristiti sastave koji podstiču rastvaranje soli u zglobovima. glado­ vanje. • Primenjivati metode urinolerapije. ima razredujuća.Uzimati po j e d n u supenu kašiku 3 puta dnevno pre jela. • Na upaljene zglobove preko noći stavljati obloge od starog i ukuvanog urina (naizmenično). po­ remećaj funkcije zglobova. pove­ ćanje telesne temperature . Dobijenim ekstraktom mazati kolena. • Gladovanje. 150 mililitara maslinovog ulja (ima smekšavajuća svojstva) prodire). Dobijeni sastav uveče pred spavanje u trlja vati na bolesna mesta i trljati dok se to mesto ne osuši. zatim zglo­ bove umotati vunenom tkaninom (ona dobro čuva toplotu. Simptomi: bolovi. prelili sa bočicom kolonjske vode i ostaviti da odstoji što duže (40 dana). Recepti: ARTRITIS Grupa oboljenja zglobova injeklivnog porekla i/i ko­ la su izazvana poremećajem ishrane zglobova. S t o j e stariji talog soli. • Kod bolova u kolenima uzeti 130 svežih cvetova maslačka. Oboljenje jednog zgloba .monoartrilis. deformacije. otoci. time tre­ ba da bude i stariji urin.poliartritis. • Koristiti sredstva narodne medicine. M o ž e se primenjivati i ekstrakt od suvih cvetova maslačka (70 cvetova prelili sa 0. • Umesto cvetova maslačka mogu se koristiti cve­ tovi nevena. crvenilo. Prethodno treba bolno mesto dobro ispariti. Artritis m o ž e biti samostalno oboljenje ili kao ispoLjavanje nekog drugog oboljenja. Trajanje terapije 15-20 minuta. hranu pripremati na protijevoj vodi). što podstiče aktiviranje procesa rastvaranja soli). ne­ koliko zglobova . Način pripreme i primene je isti.lokalno (kože iznad zglobova) i opšle.

soli i žitarica koje sadrže lepak. smanjiće se otoci. • Uzeli 5 grama lovorovog lista. propraćen fizičkom vazduha. Recepti: • Sredstvo protiv astme i skoro eliksir mladosti. sokove od povrća. Posle T o k o m 2-5 dana 3 puta dnevno pre jela piti po Piti svež urin (srednji mlaz) nekoliko puta dnev­ pola čaše „ m r t v e " vode. krvarenja itd. • Svakog dana u 5 sali ujutro uzeti po četvrtinu kašičice za senf praška mrazovnjaka sa čašom vode.9 dana) u dnevni obrok uključiti odvare od povrća. Na prvoj etapi ( 7 . Posebno p o m a ž e ljudima koji pale od gojaznosti i ljudima. kuvati 5 minuta i ostaviti da odstoji u termosu. i tokom dana pojesti židku (tečnu) kašu. Sredstvo se sastoji od 400 grama belog luka i soka iz 24 limuna. jaja.). Na drugoj etapi (tri i po meseca) upotrebljavati samo vegetarijansku hranu. Dolazi do energičnog raslvaranja soli. ali tako da na njega slučajno niko ne nabasa. da čovečji dnevni tri dana napraviti pauzu od neđelju dana i ponoviti kuru lečenja. začina. ASTMA Poremećaj frekvencije osećajem nedostatka i dubine disanja. Takvu dijelu držati godinu dana. koji prate napade artritisa. • Tokom dana preporučuje se nositi sa sobom jedan svež krompir. citrusa. krompir iznutra pocrni i na sebe privlači bolest. Za v r e m e lečenja mrazovnjakom preporučuje se ujutro i uveče piti vruću prokuvanu vodu (od j e d n e čaše do pola litra . beli luk. a posebno gladovanje. . Posle četiri meseca u dnevni obrok postepeno uključivali mlečne proizvode (jednom dnevno). Krompir treba zakopati u zemlju. mogu otkloniti simptome tog oboljenja. Kura lečenja traje od 1 do 6 i više nedelja. preliti sa 300 gra­ ma vode. Već posle m e s e c dana primetno će se smanjiti upala zglobova. obrok hrane utiče na oboljenja. Povremena dijeta.• Nauka je davno ustanovila. čajeve od trava. Procediti i ispiti u gutljajima tokom 12 sali (ne srne se odjed­ n o m ispiti sve . mlitav organizam". prinudavajući bolesnike da sedne. Bolovi brzo prestaju. žalim ga izgnječiti. Vegetarijanska dijeta. rafinada. Jesti bez soli. ne vadeći ga iz vode. Kod oboljenja srca astma se javlja pri opterećenju. bolovi u zglo­ bovima prestaju i oni postaju pokretljiviji. M o ž d a n a astma javlja se pri neposrednom (direktnom) nadražaju disajnog centra (tumori. • Ujutro natašte pojesti j e d a n sirov krompir. kod kojih je „trom. a zatim i u stanju mirovanja. Zatim jedan-dva krompira sa ljuskom (malo skuvana). posebno u hori­ zontalnom položaju. • • no. • Nekoliko sali kuvati krompir. odreći se mesa. izgubiće se utrnulost ekstremiteta i drugi simptomi.dozu birati individualno). Ukoliko je čovek ozbiljno bolestan. kao stoje artritis.može se isprovocirati krvarenje). mlečnih proizvoda.

uspostaviti funkciju srčane čakre. posudu dobro zatvoriti i ostaviti da odstoji 10 dana na sobnoj temperaturi. kao i individualnim osobinama organizma čoveka. zavezati lakom prozračnom tkaninom i ostaviti da odstoji 2 4 . toku. Važni uzroci su psihoemocionalna prenapregnutost. Početi od jed­ ne kapi i svaki naredni dan povećavati dozu za po j e d n u kap. dok ne dođete do 15 kapi. Dalje piti po 15 kapi 3 puta dnevno. piti sokove od po­ vrća. sok od celera. • Smanjiti psihičko-emocionalno i fizičko optere­ ćenje. nekih specifičnih uslova rada i drugo.Priprema se na sledeći način: isitniti luk. Uzeti 200 grama mase (što više soka). Uzimati j e d n o m dnevno pred spavanje: j e d n u kafe­ nu kašičicu smese razmutiti u pola čaše vode i popiti. • Preći na vegetarijansku dijetu. sve to pomešati i sipati u flašu (teglu) sa širokim grlom. karakteristično po arterija. Razvoj bolesti uslovljen je direktnim predispozi­ cijama. iz limuna iscediti sok. k a m e n u žuči i druga oboljenja. ali ne kao nje­ gov primarni uzrok. Piti ga 3 puta dnevno na 30 minula pre jela. • Umcreno se baviti fiskullurom i sportom. Pre upotrebe sredstvo treba promućkati. preliti je sa 200 grama 96%-og alkohola.2 8 dana (jedan lunarni ciklus). Razvoj ateroskleroze provocira slaba fizička aktivnost. zadebljanju njihovog organa • Potpuno se odreći pušenja i alkohola. Recepti: • • četvrtine. Posle toga procediti Piti neparan broj gutljaja urina (50-100 grama) Trljati telo svežim i ukuvanim urinom do j e d n e 2-3 puta dnevno. dok ne potrošite ekstrakt. sa oboljenje. čaj. koja traumira nervni sistem. Razvoj ateroskleroze podstiču: dijabetes. Ekstrakt se m o ž e ukapavati u kompot. elastičnosti zidova naknadnim sužavanjem snabdevanja poremećajem . ATEROSKLEROZA Hronično i gubitku otvora krvlju. uticaj napregnutog tempa života. • Očistiti krv i odstraniti sva začepljenja u krvo­ • Očistiti debelo crevo. Obično je napadnut (makar i neravnomerno) čitav arterijski sistem organizma. • Očistititi jetru. N a č i n pripremanja ekstrakta: 350 grama očišćenog belog luka dva puta propustiti kroz mašinu za mlevenje mesa. mleko (50 grama tečnosti). buke. gojaznost. Preporuke: • Normalizovati cirkulaciju energije u informaciono-energetskom polju. podag­ ra (kostobolja). Ishrana sa suvišnom količinom životinjskih masti ima bitnu ulo­ gu kao faktor rizika pojave ateroskleroze. • Ekstrakt belog luka na bazi alkohola čisti krvne sudove od masnih i krečnjačkih taloga i čini ih elastičnim.

. Preći na vegetarijansku dijetu. Najradikalnije je hirurško leče­ nje beone. Kod svih ženskih oboljenja posebno je ko­ ristan jutarnji urin. koja poboljšavaju vid i donekle podstiču resorpciju beone. isključiti rafinirane proizvode. ali u narodnoj medicini postoje sredstva. Trajanje terapije je od 15 minuta do jednog sata. BELO PRANJE Povećana količina sadržaja karaktera. • Primenjivati sedeće kupke uz dodavanje u vodu 5 0 0 . • Očistiti spoljašnje manifestacije života. • Očistititi jetru.diuretikom). svežeg urina. koje se razvija kao rezultat upalnih procesa u rožnjači i njenih trauma izazvanih upadanjem nekih tvrdih čestica ili hemijskih materija u oko. Posle 2-3 dana nakon ceđenja ekstrakt je spreman za upotrebu. Beona je vezivno tkivo. Kod akutne upale sluzokože polnih organa bolesni­ cima se preporučuje pelin i posteljni režim. • Ispirati se svakoga dana jutarnjim urinom.1 0 0 0 grama diurelika. on je najzasićeniji hormonima. • Regulisati ishranu. posebno glavu (ispiranje nosnog ždrela urinom). razlikuje belo pranje: kanala za lučenje. • Gladovanje.svojim ili dečjim. Radi povećanja zapremine tečnosti dozvoljeno je urin razblažiti vodom.1 0 0 grama Uočava se od lokalizacije vagine ipromena njenog se kod mnogih ginekoloških patološkog procesa materice. Beona u zavisnosti od lokalizacije i čvrstine (zadebljanja) m o ž e naglo da pogorša vid.i masu dodatno isccditi. • Očistiti debelo crevo. kao i vegeta­ rijanska dijeta. Dopunski preko noći stavljati u vaginu tampone sa raznim vrstama urina. U zavisnosti vagine. grlića materice i BEONA Stalno zamućenje rožnjače. • Preko noći stavljati u vaginu tampone natopljene urinom (u početku svežim . Preporuke: • Očistiti organizam od patološke sluzi. a kasnije . Recepti: • Piti naiskap j e d n o m dnevno po 5 0 . Posle toga istuširati se toplom vodom bez sapuna i isprati. Preporuke: • Boriti se sa zatvorima. oboljenja. Sedeće kupke primenjivati na sledeći način: sipati u lavor do 2 litra zagrejanog urina i šesti. on ublažava bolove i podstiče zarastanje oštećene sluzokože.

u zavisnosti od nuta. od toga će pocrveneti oko i poteći će suze. oblika oboljenja. vetar. dok ne ostane polovina. • U bakarnu posudu naspite 50 grama meda i 100 i kraslice. Za gnojni . ali je dejstvo te žuči mnogo jače. Kapnitc samo jednu kap sveže štukine žuči na beonu. Najčešće se javlja kod ljudi sa slabom ishranom.Recepti: • Još od biblijskih vremena postoji jednostavan. Smesu ukapavajte u oči . Simptomi blefaritisa su različiti. umor očiju. posebno glavu (ispiranjem nosne duplje svežim urinom). To sredstvo može se koristiti i kod drugih očnih oboljenja. U svako oko p o m o ć u pipete ukapavati po 3-5 grama urina.počnite od j e d n e kapi i postepeno povećavajte do 5 kapi. dim). • Gladovanje. gotrajno i uporno. Razvoj bolesti podstiču nepovoljni uslovi okoline (prašina. u dnevni obrok uključiti sokove od povrća (prvenstveno od šargarepe) i produkte. • Pridržavati se dijete koja j a č a organizam. strpite se. Terapiju ponavljati j e d n o m dnevno radi profilakse. Beona će spasti (otpašće sa rožnjače) pos­ le nekoliko minuta.gnojne krastice ili mali čirevi pored trepavica. a u ozbiljnijim slučajevima m o ž e češće do pot­ punog izlečenja. kapi svežeg urina. crvenilo očnih kapaka. Recepti: • • Svakog dana ispirati oči svežim toplim urinom. To je normalna re­ akcija. Najbolje je koristiti žuč tek ulovljene štuke. Preporuke: • Očistiti organizam od patološke sluzi. Zbog toga nemojte suviše da riskirate. kod dece . BLEFARITIS Upala krajeva očnih kapaka. Oboljenje se često javlja kod ljudi koji pate od dalekovidosti i astigmatizma očiju.kod tuberkulozno-alergijskih oboljenja i poremećaja razmene materija. Za obični i krljuštasti blefaritis karakte­ rističan je svrab. u većim Jedan Radi od prvih simptoma bola od tople oboljenja gornjih u grlu preporučuje i ispirati grlo disajnih se piti blagim Ohol janje je često du­ BOL U G R L U ublažavanja rastvorima količinama napitke trava. koji sadrže vitamin A. efikasan i dostupan metod za odstranjivanje beone (očne mrene) sa rožnjače pomoću riblje (štukine) žuči. dezin/ekcionim Recepti: • Ispirati grlo svežim urinom od pola do dva mi­ . krljušti puteva. Naravno. Kuvajte sve dotle. M o ž e se primenjivati i žuč drugih riba.

Zatim leći u postelju na desni bok. Recepti: • Kod akutnog stadij uma bolesti bol ublažiti stav­ ljanjem toplih obloga na u h o . • ringe/ Ispirali grlo odvarima od listova jorgovana (Sy­ sreopuca (Gnaphalium sylvalicum). PODREBR1CI I ŽUČNOJ KESI Signalizira o pojavi holangilisa. holecislilisa Bolovi se mogu ublažili toplotnim terapijama. da bi se očistila creva. Za ublažavanje bolova primenjuju se razne toplotne terapije (u d o m a ć i m uslovima to su grejalice i plava-ultravioletna svetlost). najbolje sa kamfornim alko­ holom razblaženim popola sa vodom. Piti smesu mleka sa pivom: pola litra mleka po­ mešati sa litrom piva i pili po j e d n u do j e d n u i po čašu smese . Možete isprobali sve vrste urina i odabrati koji vam najbolje odgovara. žim urinom j e d a n minut. • Piti u što većim količinama jak čaj od šipka. Izbegavati promaju i suvišno hlađenje. upalnim procesima u lim organima. Recepti: • • Pili 2-4 puta dnevno po 50-100 grama urina. Posle svake terapije popili četvrtinu čaše „ ž i v e " vode. i kamenja u lim organima. dijetom sa izbacivanjem iz ishrane produkata koji sadrže holesterin i pijenjem mineralnih voda.• Kod jake upale krajnika treba ispirati grlo sve­ BOL U JETRI. • Uzeti četvrtinu čaše maslinovog ulja i pomešati sa četvrtinom čaše soka od grejpfruta. SLEZINI. Istovremeno se mogu piti ekstrakti od lekovitih trava. Preko noći na deo tela oko jetre stavljati obloge stope (odvar od p o d z e m n o g stabla sa korenjem). spazmolilicima. natopljene od \amene tkanine. Ujutro ponoviti klistiranje. • pre jela. • Tokom 3^1 dana posle jela ispirati grlo „ m r t v o m " vodom. a zatim sa ukuvanim do polovine ili j e d n e četvrtine (za vreme lečenja iz dnevnog obroka ishrane isključiti so i produkte sa belančevinama). Urin se ranije ukuvava i pre upotrebe podgrejava do temperature oko 37° C. • Pomešati pola čaše rasola od kupusa sa istom količinom soka od svežeg paradajza i piti 3 puta d n e v n o posle jela. Stavljali u slušni kanal tampone. Popiti uveče. BOL U UŠIMA Najčešće se javlja kao prvi simptom otitisa (upale srednjeg uha). • urinom. • Nekoliko puta dnevno ukapavati po 5-10 kapi raznih vrsta urina u uši. zečje vulgaris). ukoliko nemate šipka pijte prokuvanu toplu vodu. najranije 2 sata posle jela. natopljene u diuretiku (odaberite za sebe najbolji urin). U slučaju potrebe lečenje se m o ž e ponoviti posle 4—5 dana. ali pre toga se isklistirati.

U prvom redu treba lečiti glavno oboljenje. • Ne jesti posle 16 sali. • U narodu se kod oboljenja jetre uzima crna rotkva. Recepti: • Za lečenje želuca i dvanaestopalačnog creva piti 2-3 puta dnevno po 100 grama svežeg urina. To pomaže da se organizam intenzivno zakiseljava i da se uni­ štavaju veoma otporne infekcije u bubrezima. BOL U BUBREZIMA I MOKRAĆNOJ BEŠICI Javlja upalom mokraći). aktivi ra n hladnoćo m. se kao glavni simptom oboljenja u izazvanih i (nefrilis. 80 grama svežeg i 20 grama ukuvanog urina. meteorizam.gladovanje na urinu sa m a s a ž o m celog tela u trajanju od jedan do tri sata. procediti i piti po četvrtinu čaše 3 puta d n e v n o . simptom oboljenja želudačno-crevnog trak­ • Piti po 50-100 grama svog. • Pridržavati se bioritmoloških preporuka u ishrani: ne jesti posle 16 sati. izdubi se u sredini i u udubljenje se sipa šećer u kristalu. • Na deo tela oko bubrega stavljati obloge od vunene tkanine.po 100 grama svaki drugi dan. natopljene u urinu (individualno odabrati). Postepeno uz sveŽ urin dodavali ukuvani urin do j e d n e polovine prvobitne zapremine: na primer. osim listova ne bacati). posle 2 dana . • Očistiti debelo crevo. • Isključiti iz ishrane produkte sa kvascem. enterokolitis. kamen burezima BOL U Ž E L U C U I C R E V I M A Recepti: Glavni ta. • Kod upornih bolova .5 centimetar ispod listova (odrezani vrh. Posle 24 sata u rotkvi se stvara sok. ostaviti da od­ stoji. Uzima se odsećeni vrh i njime zatvara udubljenje. s vrha odseće nožem 1. Obloge držati 2 sata i duže.• Kafenu kašičicu zmijine trave (Veronica cha- Pored tih vrsta urina može se koristiti dečji i urin maedrys) preliti sa pola čaše ključale vode. dok se ne postigne odgovarajuća kombinacija i efekat. Uzrok bolova može biti gastritis. koga treba uzimati po jednu kaienu kašičicu 3 puta dnevno na 15 minuta pre jela. dečjeg (dečaka starog 8 godina) urina do potpunog izlečenja. piti samo odvare (čajeve) itd. kolitis. Rotkva se stavlja u činiju (tako da „poklopac*' rotkve bude odozgo) i ostavlja da odstoji 24 sata. . glomerulonefritis. • Mikroklistiri sa ukuvanim urinom do j e d n e četvr­ tine prvobitne zapremine .70 grama svežeg i 30 grama ukuvanog itd.

Radi toga na jabuci ili krompiru treba da bude ispupčenje. glatka. Izazivaju ih virusi i zarazne su. bezbolni. bradavice će spasti. Ukapa vati pipetom po 3-5 i više kapi urina u većine očnih treba se oboljenja. • iznad Na svilenom koncu u vazduhu vezivati čvorove bradavice. U nekim slučajevima savelu ju da se trlja sa obe očni pritisak. na balom kamenu. sive boje. bradavice će spasti. nepokolebljiva". radeći. Sa polovinom na kojoj je ispupčenje natrljati bradavicu. Sakriti taj konac u sveže razrezan krompir i zakopati u zemlju. Radi toga treba staviti urin na sunce da se ispari i talogom lečiti oči. • Uzeti ostatak stabljike sa korenjem od klasja žitarica ili poljske travčice. prekini bradavice kod raba Božjeg (ime) otkini se". brežuljkasti poluloptasti u vidu sise. Zatim sastaviti obe polovine i zavezati ih istim koncem. • • Ispirati oči svežim. Vrhom slamke nekoliko puta . dijagnoze i proveriti obratiti očnom • Boriti se sa znojenjem nogu.BOL U OČIMA Glavni simptom postavljanja lekaru tačne (okulisti) Recepti: • svako oko. traume i povećano znojenje nogu. koristiti soli mokraće. Kada jabuka ili krompir istrune. Svoje dejstvo propratite molitvama ili bajalicama: treba da živite. se. da niko ne zna. Preporuke: • Bradavice treba otklanjati kada je mesec u opa­ danju (od p u n o g ka mladom mesecu). Samo sa takvim j a b u k a m a ili krompirima postićete 100% pozitivan efekat. U nekim slučajevima dovoljno je zakopati samo konac. izrasline Ponekad imaju Mogu se nalaziti na raznim delovima kože. • Koristiti metode urinoterapije: obloge. Radi „Majka Božja srdela je derala se (vrištala). kompresc. ali se najčešće susreću na dlanovima i stopalima. BRADAVICE Čvrsti. kojim su razrezane. Recepti: • Uklanjanje bradavica na jabuku ili krompir. plakala. Tu ne treba da budete. slična bradavici. toplim jutarnjim urinom (za Možete se koristiti drevnim preporukama lečenje je dobar dečji ili aktivirani urin). U nekim slučajevima savetuje se razrezati j a k i m koncem. Moja reč je čvrsta. izgovarajući pri tom: „Tu ne svake Površina im je koji se izdižu iznad nivoa kože. Kada krompir istrune. masaže. što dalje od kuće. kvrga. Zakopati jabuku ili krompir u zemlju. Pojavu bradavica podsliče stalno pritis­ kanje obuće. Končiću od svile. čvorići polovine. • Očistili organizam od sluzi (ispiranjem nosne duplje svežim urinom). Razrezati jabuku ili krompir popola.

Terapiju je najbolje primenjivati noću. • consolidu. osušili ga. U rastvoru sirćeta natopile gazu ili p a m u č n u tkaninu i stavljajte na bradavice. Trebaće v a m nekoliko noći da odstranile bradavice. • i. Vange. Možete je povremeno protresti radi boljeg mešanja i isparavanja aktivne komponente iz luka. Tu terapiju najbolje je primenjivati preko noći. dovoljno je odstraniti samo jednu. koristite celofan ili voštani papir. Ostavite bočicu da odstoji 10-15 dana na t a m n o m mestu. zasoljene i suve (prethodno ih raskvasiti). • Uzmite 9%-no sirce i ljusku od luka (fitoncid). dati mu da „zagrize" bradavice. bradavice će spasti. Posle toga tu slamku treba o d m a h zakopati na vlažno mesto sa k o r e n o m nagore. Tako se i govori: „Zrikavče. isilni u prah i posipali Kažu. U bočicu od 3 0 . Ispostavlja se. zrikavče . Ukoliko imate više bradavica. koja podseća na jod. marinirane. • Jedna žena je uspešno otklonila bradavice kod svoje u n u k e mažući kožu deteta m a š ć u protiv komaraca (dimctilftalal).daj mi j o d a " . • sokom. • Postoji jednostavan starinski način otklanjanja bradavica pomoću gljiva. Radi toga treba uhvatiti zrikavca zadnje nogice. da se tim načinom lečenja bradavice odstra­ njuju za 3-5 dana. • • klistiranjem Radi odstranjivanja bradavica na licu natapati ih Jedan od mojih čitatelja je svakog dana u 4. Savet D. izgovarajući bajalicu ili molitvu. Tokom prve dve nedelje primene urinoterapije otpale su mu bradavice sa prstiju i na rukama iznad zapešća.4 0 miligrama natrpajte isitnjenu ljusku od luka (punu bočicu) i prelijte sa 9%-im sirćetom. Nakidati žavornjaka (Delphinium elatuiu). Da se gljiva ne bi brzo sasušila. Približno posle nedelju dana ostale bradavice će potpuno nestati. Gljivu stavili na bradavicu i pričvrstiti. da ta tečnost ima svojstva da otklanja bradavice. • Drugi čitalac je tri meseca masirao ruke urinom i odstranio 14 bradavica. K o j e hvatao zrikavce zna da oni iz usta luče tečnost. kada slamka istrune. Bradavice se mogu odstraniti. provereni „letnji" melod odstranjivanja bradavica. 7. sličnu j o d u . držeći Postoji ga za drevni.ubosti bradavice. 13 i 18 sati pio po 150 grama svežeg urina. ukoliko se svakog dana natapaju jakim ekstraktom od pelina ili njegovim . koja ima svojstva da otklanja bradavice. sa ukuvanim urinom do jedne četvrtine svežim urinom ujutro i uveče. od kojih su 8 bile veoma velike i smetale su mu. bradavice. očistio creva prvobitne zapremine. Posle nekoliko dana. U tu svrhu m o g u se koristiti bilo koje gljive i u bilo kom stanju: sveže. Zrikavac iz usta izlučuje tečnost.

• Najbolji metod za lečenje bronhitisa: . ispirali nosnu duplju urinom i ponovo je pio svoju mokraću sakupljenu od 3 do 5 sati ujutro. • Navodim primer lečenja bronhitisa kod šesto­ godišnjeg deteta prema sledećem metodu: Od 3 do 5 sati ujutro skupljali su srednji mlaz dečje mokraće i dete je jednu nedelju svakog dana po j e d a n p u t naiskap pilo po 50 grama mokraće. . godinama. učes­ talost (ubrzani) pulsa. Preporuke: • Očistiti organizam od patološke sluzi. držali 1-2 sala. ostaviti da odstoji 4 sata. • • Radi lečenja infekcije u plućima i čišćenja pluća Uzeti 20 grama isitnjenog korenja omana.sve je to rezultat poremećaja funkcija organa za disanje i krvotoka. natop­ ljenom u diuretiku. mleko. • Promeniti ishranu. oboljenje bronhija sa oštećenjem Recepti: • Svakog dana u 5 sati ujutro uzeli četvrtinu kaši­ čice za senf praška mrazovnjaka. meso). Isti simptomi se obično uočavaju i kod progresije hroničnog bronhitisa. Najčešći simptomi akutnog bronhitisa su: opšta slabost. drhtavica. masti i namirnice sa koncentrovanom belančevinom (jaja. Posle nedelju dana dete je • Terapije sa toplotom. ozdravilo. Bronhitis se cesto javlja zajedno sa oboljenjem gor­ njih disajnih puleva. sa čašom vode. Akutnom bronhitisu često prethodi ka­ tar (upala sluzokože) gornjih disajnih putova. koja izaziva sva plućna oboljenja. Tri puta dnevno stavljali su mu obloge na grudi i gornji deo leda i isto lako dete je 3 puta dnevno pilo ekstrakt od korena slatkog drvceta.poželjno je gladovanje na urinu (dužina glado­ vanja zavisi od stepena oštećenja organizma). a hronični . pri pojavi prvih simptoma kijavice. .umotavati grudni koš vunenom tkaninom. da se bolesnik dobro oznoji i očisti kroz kožu. kašalj . plavetnilo usana . povišena temperatura tela (nije uvek) i uglavnom kašalj. Akutni bronhitis traje od nekoliko dana do nekoliko nedelja.piti 2-3 puta dnevno po 100 grama urina.u početku suv. Kura le­ čenja traje od jedne do šest nedelja i više. . ponekad sa sluzi koja se teško odvaja i koja posle postaje sluzno-gnojna. Presuli u termos. krompir). Bronhitis se više nije javljao. Kasnije su mu. Dalje se može pojaviti astma.BRONHITIS Upalna sluzokože. potpuno isključiti hranu sa škrobom (hleb.mesecima. • Urino terapija. sa čašom ključale prolijeve vode i kuvati na slaboj vatri 10 minuta. preliti od sluzi 5-15 minuta udišite pare starog urina. • Gladovanje. Razlikuje se akutni i hronični oblik bronhitisa. sa p o v r e m e n i m prog­ res ij ama (recidi vima). procediti i piti po supenu kašiku 3—4 puta dnevno pre jela.

negativnih emocija. na različite. Lonac dobro zatvorili i staviti na toplu plolnu da odstoji 3-6 sati. Piti po 100 grama posle jela. • Promcniti ishranu: isključiti hranu punu škroba. koren Podbel. lišće Andelika (Archangelica officinalis). u manjem loneu. obično štetne materije . slavili na šporel. pomešati 3 supene kašike svežih listova žilovlaka sa tri supene kašike meda.• Supenu kašiku suvog lišća žilovlaka (bokvice) BRONHIJALNA A S T M A A/ergijsko sluzokože. • Promeniti mesto boravka i preći u kraj sa suvom klimom.usled vremenskih promena. izmasirati mu gornji deo tela. Odličan je za decu. obezbediti pristup svežeg vazduha. • Ukloniti psihičku stegu. primeniti mu kupke sa vodom ili slačicom za ruke i noge. Supenu kašiku smese preliti sa dve čaše ključale protijeve vode i ostavili da odstoji u lermosu. koren 1 deo 1 deo 1 deo 2 dela 2 dela 2 dela 2 dela 5 delova. Pili po 50 grama toplog od vara (iz termosa) 3-4 puta dnevno. istrljati ga oko srca m e k o m tkaninom. hlađenja. Supenu kašiku smese preliti sa č a š o m namagnetisane protijeve vode. koren Slatko drvce. • Trljanje i masiranje tela urinom. lišće 1 deo 2 dela 2 dela. • Očistili jetru. • Vranilova trava Beli slez. plodovi Podbel. Sok pripremati samo za jedan dan. • Sok od rotkve pomešati sa m e d o m i piti po 1-2 supene kašike pre jela. Dobijenu tečnost u obliku sirupa piti po jednu kafenu kašičicu pre jela. mikroklistiri sa diuretikom). . Za vreme akutnog napada preporučuje se boles­ nika postaviti u polusedeći položaj. gušenja koji se ponavljaju. ostaviti da odstoji 2 sata. „školjku" u spoljašnjim oboljenje. posebno tkiva bronhi ja. natopljenom u vodi sa sirćetom ili solju. u dnevni obrok uključiti suvo voće. Napadi astme m o g u se javiti i bez dejstva alergena . prelili sa dve čaše ključale vode i oslaviti da odstoji 2 sata. Piti po supenu kašiku 4 puta dnevno pre jela. đinstano povrće bez ulja. • Gladovanje na urinu. • Kod napada kašlja. manifestacijama života. • Pijenje urina.alergene. Preporuke: • Očistili debelo crevo (klistiri sa svežim urinom. U osnovi bolesti leži povećana osetljivost orga­ nizma. trava Beli slez. cvet Samosejka. karakteristično po napadima sipali u termos. cvet Majkina dušica. usled spazma bronhi/a i otoka • Anis. cvet Crni slez (Malva sylveslris). dovesti do ključanja i sipati u termos. hleb od proklijalog zrna malo prosušen.

Oboleli od ciroze jetre žale se na slabost. propraćena je povremenim progresijama i ukoliko se ne leci obično se posle 1-5 godina završava smrću obolelog. intoksikacije (medu kojima i alkoholom). Tako je. • U nekim slučajevima za ublažavanje napada bolesti dovoljno je izvršiti samo čišćenje organizma. dvaput je na kraće vreme gladovao (36 i 40 dana). naduvenost stomaka. baviti se laganim trčanjem i primenjivati terapije sa vodom. nije bilo čak ni nagovešlaja kašlja. Preporuke: • Čišćenje organizma. • U drugom slučaju oboleli od bronhijalne astme popravio se za 4 dana urinskog gladovanja. niti stvaranja sluzi. svrab na koži.do 1. . Napadi gušenja smanjili su se od 4 .Recepti: • Efikasno je kompleksno lečenje: gladovanje. Jedan od mojih drugova. Posle čišćenja jetre napadi gušenja prestali su sasvim. na 1-2 sata. oboljenje. mučninu i povraćanje. nedovoljna i s hr a na b e 1 a n č e v i n a ma. uvećana jetra i slezina. s tim da se bolesnik obilno znoji i da se čisti kroz kožu. zasićen imunim telima. pijenje urina i trljanje urinom celog tela.noću.pijenje po 100 grama urina 2-3 puta d n e v n o : umotavanje grudnog koša vunenom tkaninom. Za njih je karakteristična dugogodišnja žutica. Pri t o m je jetra rida. natopljenoj u điureliku (ukuvani urin do j e d n e četvrtine).5-2 litra dnevno. Najbolje je piti dečji urin.poželjno je gladovanje na urinu (rokovi gladovanja zavise od stepena oštećenja organizma). koji je patio od bron­ hijalne astme (invalid II kategorije). Posle ozdrav­ ljenja treba produžiti piti urin. pro live ili zatvore. koji se dugi niz godina nije rastajao od aerozolnih lekova. • Trideset sedmogodišnji bolesnik pio je tri meseca urin . CIROZA J E T R E Hronično progresivno poremećajem strukturnih arhitektonike elemenata. . na primer. smežurana i zadebljana. j e d n a žena dva puta po dve nedelje sa pauzom od j e d n o g meseca čistila debelo crevo pomoću urina ukuvanog do jedne četvrtine prvobitne zapremine. Bitnu ulogu u razvoju bolesti imaju poremećaji krvo­ toka u jetri i autoimuni procesi. Uzroci su: virusni hepatitis i druga infektivna obolje­ nja. • Najbolji metod za lečenje svih plućnih oboljenja je: . • Ograničena dijela sa ograničavanjem masti. potpuno je ozdravio primenivši kompleksno lečenje.5 puta dnevno do j e d n o g napada . uvla­ čenjem drugih organa i sistema u patološki proces. • Isključili upotrebu alkoholnih napitaka. za vreme kojih je pio samo urin. da izbacuje si uz. jetre i koje se karakteriše svih njenih oštećenjem Ispoljava se funkcionalnom m a n o m (nedostatkom) jetre. Rezultat lečenja je da je prestao da upotrebljava aerosolne tekove. povećanim pritiskom u sistemu vratne vene. malokrvnost. Bolest se razvija sporo.

uvećanje trbušne duplje. Piti 3 puta dnevno po j e d n u šoljicu ekstrakta. Uzeti kaienu kašičicu suvog pelina. listova čička ubranih u maju i trave petrovca. povratiča. jetre preporučuje se piti odvar od ječma. korena omana. Uzeti 3 kilograma ječma. natopljene u urinu . • Boriti se protiv zatvora. • Pravilna ishrana. Recepti: • Gladovanje na urinu kombinovati sa pijenjem ekstrakla od pelina. bol u trbušnoj duplji. . • U m e r e n o fizičko opterećenje. Pili po četvrtinu čaše 3 puta dnevno na jedan sat pre jela. cvetova kantariona. a zatim u diuretiku. poremećaj probave ili otečenost. koji prelazi u cirozu vunene tkanine. neredovne. preliti sa 10 litara vode. Ž e n e konstitucije „vetra** moraju oprezno da piju ekstrakt. bolovi pri polnom aktu. • Preko noći stavljati u vaginu tampone. dok ne ostane litar vode. Piti j e d n o m dnevno naiskap po 50-100 grama vlastitog urina. oprati. cvetova kamilice. ohladiti. milavanju ćudni CISTA NA JAJNICIMA Tumorska tečnosti tumor. Ohladiti i uzimati po j e d n u supenu kašiku 3 puta dnevno na j e d a n sat pre jela. preliti sa 6 litara vode i ostaviti da odstoji 2 sata. Predstavlja ruacije. povećanje mase tela.Recepti: • Uzeli po 10 grama: Irave rastavića. bolne ili prekinute mensltvorevina. • Terapije sa parom.prvo u svežem. dodati kilogram meda i 100 grama maslaca i kuvati (da ključa) još 10-15 minuta. • • • Preko noći stavljati na telo oko jetre obloge od Masaža i trljanje tela urinom ukuvanim do četvr­ Kod hroničnog hepatitisa. posudu slaviti na vatru i kuvati dok ne ostanu 2 litra vode u posudi. natopljene u diuretiku. korena čička. • Emocionalna uravnoteženost. malo ga oprati. rast dlaka na licu. Posle toga staviti posudu na vatru i kuvati dotle. tine prvobitne zapremine. procediti i melasu iscediti. plodova šipka. • • Ispirati se ekstraktom od pelina. preliti sa četvrtinom litra ključale vode i ostaviti da odstoji 10 minuta. trave žalfije. • Gladovanje na urinu. u koja se javlja pri nago­ dobro­ šupljini jajnika. trave tros­ kota. • Ispirati se svežim urinom. Preporuke: • Čišćenje organizma. ostaviti da odstoji u zatvorenoj posudi 2-3 sata i piti po trećinu čaše 2 puta dnevno na 30 minuta pre jela. Četiri supene kašike smese preliti sa litrom ključale vode. Simptomi. hajdučke trave. Skinuti sa vatre. • Uzeti kilogram ovsa. Procediti.

sveže isceđene sokove od povrća i kaše od monolitne prekrupe. odstranjena je cista na desnom jajniku. tada primenilc bolji način ispiranja . Radi ispiranja patogenih bakterija iz mokraćne 6 čaša sveže isceđenog soka od bešikc svakog dana pijte 4 grama ujutro natašte. da između m o k r e ­ nja treba da prođe 3-4 sala.izmokrile se pre i posle po Inog akta. • Idile u toalet u određenim vremenskim razma­ cima. bakterije. • Konlrolisati emocije. Zatim ustanite i ponovo sedite (čučnite) . Najčešće se susreće akutni cislitis vezan za suvišno hla­ đenje organizma.50 Kod j e d n e žene (čilateljke) pre šest meseci • Pridržavati se dijete. da je štetno suviše dugo zadržavati mok­ raću. lučenje krvi pri kraju mokrenja. • J e d n o m u 3-4 meseca gladovati 7-14 dana. prečišćeni škrob (krompir. pasulj i slično). leukociti. koncentrovanu belančevinu (meso. OSTITIS Upala jekcije n nju. Recepti: • šargarepc. ona se ponovo javi­ la. uglavnom kod žena. • • Na deo tela oko jajnika stavljati obloge sa uri­ Kod upornih slučajeva bolesti piti diurctik . Zapamtile. Posle gladovanja pravilno se hraniti. pre­ ma karakteru lokalnih promena . a kasnije je na lekarskom pregledu nisu otkrili. Ispoljavanja cistitisa su: bolovi u donjem đelu sto­ maka i u krstima. Kada vam se učini d a j e mok­ renje završeno. U mokraći se uočavaju belančevine. Primenjivala je sledeći metod: 10 dana gladovanja. pila je 4 puta dnevno po 75 grama toplog (svežeg) urina. hemoragični itd. izazvana prodiranjem in­ .pokušajte da se j o š jed­ nom i/mokrile. učestalo i bolno mokrenje. • Piti sok od kljukve (može se zasladiti samo svežim sokom od jabuka). mlađ kravlji sir. eritrociti. • U dnevni obrok hrane uključili sveže povrće. U početku se cista smanjila na polovinu. leci li se pelinom. sagnite se i snažno pritisnite na deo tela oko mokraćne bešike (nešto iznad venerinog brežuljka). očistiti svoj organizam. sir.• nom.kataralni. mokraćne hešike. • Normalizovati stolicu. Tclesna temperatura obično je normalna. Radi toga treba mokrili u čučećem stavu. slatki napici lipa kole i slično). koja ne sadrži soli. kao i beskrajno mokriti. riba. Smatra se. peciva od finog brašna) i veslačke šećere (kolači. • Mokraćnu bešiku ispraznite potpuno. Preporuke: • Gladovati 36-42 sala jednom u dve nedelje (u dane fkadaši). bombone. ali sa leve strane. • Ukoliko intimni odnosi izazivaju cislitis. Prema toku bolesti može biti akutni i hronični.

zloupotreba ljute hrane. ČIR NA Ž E L U C U I DVANAESTOPALAČNOM C R E V U Hronično njem gnojnih oboljenje. • Za ublažavanje pečenja u m o k r a ć n o m kanalu u periodu progresiranja cistilisa 2 puta dnevno pijte po 300 grama sveže iscedenog soka od šargarepe (može i kombi­ nacija sokova od jabuke i evekle). nervno-psihička prenaprezanja. nesvesliee. Komplikacije su prodiranje čira u okolne organe . defekata na zidovima želuca dvanaesto- palaenog creva. Javlja se u svakom starosnom dobu. ne koristile sa­ Veličina čira je do 5-6 milimetara u prečniku. alkohola. (ilavne tegobe kod oboljenja su: povremeni bolovi ispod pođbratka.gnojni krvotok usled uništenja zidova krvnih sudova u okolini čira. Kod obične lokalizacije čira lo može dovesti do stenoze ožiljaka sa poremećajem evakuacije hrane iz. Prema najrasprostranjenijoj teoriji.gladan bol"). jetru. krvavo povraćanje (.. Važnu ulogu u nastajanju bolesti imaju naslednost. ali ponekad i dva istovremeno (po jedan na želucu i dvanaestopalačnom crevu). žučnu kesu ili žučne kanale. B o l j e propraćen goru­ šicom. povezani sa uzimanjem hrane. koje se karakteriše i/ili stvara­ cesa ili zida creva nastupa probijanje čira u trbušnu duplju.. Naj­ češće postoji jedan čir.prostatu.kafeni talog"). pore­ mećaj racionalnog režima ishrane. ali najčešće kod muškaraca od 25 do 50 godina starosti. U nekim slučajevima razvoju oboljenja prethodi gastritis. Leti jedite lubenice U neograničenim količinama. u nekim slučajevima bol se javlja posle pola sata-sat nakon jela. Druga opasna komplikacija . povraćanje. propračeno oštrim (kao nož) bolom u stomaku i razvojem peritonitisa. Ponekad oboljenje duže vremena protiče bez simptoma.• No primenjujte kupke sa penom. što se ispoljava kroz iznenadnu slabost. smanjuju kiselost vagine i m o g u da nadražuju ulaz u mokraćni kanal. Pri uništenju celog zida želuca usled gnojnog pro­ pun sa velikom količinom aromatičnih dodataka. u drugim . . Oni suše kožu. Kod hroničnih višegodišnjih čireva uočava se inten­ zivno razrastanjc zadebljanog tkiva od ožiljaka na njihovim krajevima. Kod čira na želucu u većine bolesnika produkcija želudačnog soka i njegova kiselina su uvećani. gnojna rana (čir) se javlja usled dejstva varenja želudaenog soka na sluzokožu (peplički čir). pa polni organi i mokraćni kanal žene ostaju bez zaštite protiv infekcije. koja se otklanja p o m o ć u sode bi karbona. Mogući su: mučnina. koji se javlja posle uzimanja hrane). Karakteristična je periodič­ nost toka bolesti: naizmenično smenjivanje perioda pro­ gresije (najčešće u proleće i u jesen) i remisija (popuštanja bolesti). zatvori. pušenje. tečnu tamnu stolicu (kao katran). akutnu ane­ miju. že­ luca.2-4 sata posle jela ili natašte (.

oboljenja. • Odložite donošenje odluka od kojih u m n o g o m za­ visi vaš dalji život. • Iz ishrane isključite produkte koji sadrže kofein i rafinirani šećer. brzo hodanje. trava N a n a . • Počnite nešto da radite. podstičc na aktivnosti. • Posebnu pažnju poklonile fizičkim vežbama. DEPRESIJA Bolesno potištenosti. • Učite se da sami podižete raspoloženje. jer čir na želucu je destruktivni (raspadni) proces. Opštenje sa prijatnim ljudima poboljšava raspoloženje. slanje pri (MELANHOLIJA) kome čovek ima osećaj nizu tuge. koja Dve kafene kašičice smese preliti čašom ključale vode. Kisela svojstva urina uništavaju gnojne procese u želucu. preliti sa j e d n i m litrom 70%-og alkohola i ostaviti da odstoji nedelju dana. Piti 3 puta dnevno po 15-20 kapi ekstrakta na kašiku vode. dok ne izađete iz depresije. pijte sveže iscedene sokove. Preporuke: • Treba stvoriti dovoljno jaku motivaciju.Recepti: • U dnevni obrok hrane uključiti smese sokova od belog kupusa i šargarepe (100 grama soka od kupusa i 200 grama soka od šargarepe). ostaviti da odstoji jedan sat i procediti. • Hranite se produktima koji pođstiču uravnoteživanje prepobuđenog životnog principa „vetar". kod mnogih psihičkih oboljenja. badmington i slično. Pri tom urin ne srne biti mnogo slan. lišće 20 grama 80 grama. • Svakog dana ujutro natašte piti svež urin. daju odličan efekat. p o ­ sebno na svežem vazduhu: hodanje. neuroza. bezizlaznog očaja. Piti po 100 grama 2-3 puta dnevno pre jela. nedovoljnom ishranom i nedovoljnom energijom zagnojenog dela. izazvan trulenjem. • Napravite plan jednostavnih poslova za 2-3 nede­ lje i metodski ih odradujte. Piti po j e d n u čašu 3 puta dnevno na 30 minuta pre jela. • Kičica. sve dotle. • Uzeti 3 0 . Pozitivne emocije daju organizmu snagu.4 0 grama brezovih pupoljaka. svojstveno psihičkih Depresija se često javlja kao reakcija na tešku ži­ votnu situaciju. . jedile više povrća i kaše. • Isključite iz upotrebe pušenje i alkohol. • Izbegavajte samoću. kao i pri d u ž e m uzimanja nekih lekova (aminazin) i fizičkih oboljenja. pa zbog toga iz ishrane za vreme lečenja isključite kuhinjsku so.

psihičke traume. Za opuštanje mišića i otklanjanje bola koristite ulje za masažu i u njega dodajte etersko ulje od maslačka. vrsta razmene materija. od ženjienja . • Mazati lice svežim urinom i piti jutarnji urin. intoksikacija. • Primenjujte eliksir od maslačka kao sredstvo za opuštanje mišića. tirkiza. Taj kompleks mera (obloge. infekcija. • Još bolje je stavljati obloge sa starim urinom. vruće kupke. mirna situacija — brzo će vam povratiti snagu i izvesti vas iz depresije. od blagovanja (Hyssopus officinalis) . On primorava krpelja da izađe. skleroze sudova pankreasa. dermatitis na koži. • Gladovanje na urinu i vodi.eliksir od kamilice. kedra i bora. • Glavno sredstvo . ćilibara. prejedanja. - usled apsolutnog ili relativnog (češće) (gušterače) Za pojavu oboljenja veliku ulogu ima nasledni fak­ tor. kojeg izazivaju spoljašnji randže. hormona pankreasa u prvom redu. žalfije. pomoranium pratense). • Da bi smirili nervni sistem pomaže nošenje slede­ ćih minerala: kvarca roze boje.za savladavanje osećaja krivice i otklanjanja emocionalne blokade. DIJABETES Hronično jem svih liidrata organizmu oboljenje. upalnih procesa. • Klistiranje urinom. majorana. gladovanje) potpuno lcči krpeljev dermatitis. ponekad . mandarine. prekomerne upotrebe uglje­ nih hidrala. koje se karakteriše poremeća­ ugljenih u nedostatka insulina. stresova. DERMATITIS Upalni proces naclraživači. Koristi se kod emocionalne napregnutosti. Tipični simptomi dijabetesa su: iznuravajuća žed. kamilice.• Kontrastno tuširanje. Recepti: • Za kupke koristite eterska ulja od iglice (Ge­ lavande. od rastavića . kao i sadržaj šećera u krvi.za jačanje endokrinog i imunog sistema. trljanje tela maslinovim ili drugim uljem. koja u sebi sadrži šećer. ametista. nesanice i pore­ mećaja varenja hrane na nervnoj bazi. klistiranje. ruže. matičnjaka. Krpeljev Recepti: • Stavljali obloge sa diurelikom (ukuvani urin do jedne četvrtine prvobitne zapremine).protiv fizičke iscrpljenosti. • Za opuštanje koristile tople kupke sa dodavanjem j e d n o g litra ukuvanog urina u njih. nezasitan („vučji") apetit i lučenje veće količine m o k r a ć e . dijabetes se može javiti kao rezultat traume. Osim toga.

Opšta količina tečnosti u tim slučajevima kreće se od 3 do 4 litra. Motorno opterećenje (kretanje) do osećaja blagog znojenja. sam peče hleb od proklijale pšenice i brašna sa ljuskom dodajući . * Na s a m o m početku oboljenja može se gladovati na urinu do 7-14 dana. Sada ne upotrebljava so. Radi toga treba uspostaviti normalnu sredinu u organizmu. • U početnim stadijumima može se primenjivati Sank Prakšalana. loše navike.oko 1. svrab kože i sklonost kožnim oboljenjima. • Seme ovsa smanjuje nivo šećera kod dijabetesa. * Dopunski primenjujle terapije. • Jedan muškarac izlečio se od dijabetesa glado­ vanjem (nekoliko puta po 20 dana). debelo crevo. • Kuvanje na protijevoj vodi.to sprečava prekomerno izbacivanje mineralnih soli iz organizma. bubrege — p o m o ć u urina. • Masiranje (trljanje) ukuvanim urinom. jetra i. • Uzeti 10 grama suve trave kičice i preliti je sa litrom ključale vode.sve radile u skladu sa bioritmovima organizma. očistiti ga na svim nivoima: krv. Progresija dijabetesa je dijabetična koma. koje guše „ velar" lople kupke i mazanje kože maslinovim uljem. Procediti i piti po želji u bilo koje doba dana i u bilo kojoj količini. * Pridržavajte se dnevnog rasporeda . Zato u organizmu treba stvoriti povoljne uslove za normalizaciju nervnog (imajući u vidu životni princip „vetra") i endokrinog sistema. koji nije nikome potreban. Proporcija zasoljene vode i urina je približno sledeća . napraviti invalida. * Posebnu pažnju poklonili ishrani. ukus gvozda u ustima. S obzirom d a j e dijabetes prepobudivanje životnog principa „vetra". koja stimuliše životne principe „ ž u č i " i „sluzi". * Promenili karakter. U nekim slučajevima to pomaže da se pankreas brzo oporavi. Preporuke: * U osnovi dijabetesa leži j a k o prepobudivanje ži­ votnog principa „vetra". Za vreme gladovanja pio je urin i protijevu vodu. Izlazak iz gladovanja vršiti sa ki­ selim mlekom.opšta slabost. vezivno tkivo. šećer u ishrani. Piti u toplom stanju po jednu čašu na sat pre jela.oni će od vas. Recepti: • Pijenje urina 6-7 puta dnevno.na 3 litra vode 500 grama urina. • Stavljanje obloga sa ukuvanim u r i n o m preko noći na stomak. treba postupati na sledeći način. mršavljenje (ili debljanje). * Ne žurite sa uzimanjem lekova . Ostaviti da odstoji j e d a n sat i procediti. Preporučuje se primenjivati Šank Prakšalanu j e d n o m u tri dana do potpunog izlečenja.5-2 litra). koje uništavaju organizam.d e b e l o crevo. * Emocionalno se smiriti i očistiti spoljašnje mani­ festacije života. * Pijte urin . Hrana mora biti prirodna. Primenjujte Sank Prakšalanu 1-3 puta nedeljno sa manjom količinom tečnosti (polovinu norme . Odvar čuvali u frižideru. Čašu ovsa preliti sa 5-6 čaša ključale vode i kuvati na slaboj vatri (da ne iskipi) 50-60 minuta. dodajući u zasoljenu vodu diuretik ili akti­ virani urin. * Izvršiti sve glavne terapije č i š ć e n j a . na kraju krajeva.. krv. pijenjem svežeg urina i klistiranjem sa diurelikom. ukoliko je potrebno. teško zarastanje rana.

d a j e ona očistila svoj organizam. Urin podsliče stimulaciju funkcija pan­ kreasa (gušterače). koja se probavlja (vari) uglavnom na račun vlastitih fermenata.m l e k o m i urinom . želudačno-crevnog trakta. luk. Prilagodio je način života svojoj konstituciji. aktivira njene fermente. Karakteriše se recidivima. Takvo lečenje odgovara ljudima. • Očistili debelo crevo. hemijski. koja se sadrži u njemu. jede pečeni krompir. Recepti: • kože. vrat. osećajem pečenja. Jedan od glavnih simptoma ekcema je svrab. posle čega ga 5-6 puta dnevno natapati „ ž i v o m " vo­ d o m . a uveče . podsliče obnavljanje strukture. • Očistili jetru. koji m o g u da Preporuke: asimiluju mleko. primenila terapije za smanjenje životnog princi­ pa „vetra" u organizmu. ili EKCEM hronično nezarazno svrabotn upalna i oboljenje raznoobrazsklonošću ka nervno-alergijske prirode. Ekcem najčešće napada otkrivene delove kože . Pojavu ekcema podstiču raznovrsni spoljašnji (me­ hanički. tek p o m u z e n o . ona bi se potpuno izlečila. sačekati da se osuši. Na takvo kompleksno lečenje .idealna hrana (u maloj količini).ukazuje i Avicena u Kanonu Ickarske nauke. termički) i unutrašnji (oboljenja jetre. nim Akutno ospama. • U nekim zapuštenim slučajevima dovoljno je piti ujutru urin i može se izlečili od te podmukle bolesti. a shodno lome. Međutim. (neparan broj gutljaja). kaše kuva na vodi. bubrega.s v e ž e . Tokom 3-5 dana primenjivati sledeću terapiju: oboleli deo kože natopiti „ m r t v o m " vodom. • Boriti se protiv zatvora. šake ild. mleko. i funkcija pankreasa. • • Svakog dana piti po 50-100 grama svežeg urina Na obolela mesta utrljavati stari urin. • Još jedan interesantan metod izlečenja dijabetesa. Tek p o m u z e n o mleko .ukuvani. • Jedna žena je poboljšala stanje i smanjila šećer u krvi tako. d a j e izlečio ekcem sleđećim metodom: čistio je debelo crevo klistirima sa . • Jedan od čitaoca pisao m i j e . endokrinog i nervnog sistema) faktori. Rano ujutro piti urin svog detela i odmah posle t o g a .mu surulku i suncokretovo ulje. što je 5 rneseci ujutro pila svež urin (srednji mlaz). • Dijeta sa ograničenom upotrebom kuhinjske soli. Ekeem se leci za 3-5 dana. najsvežije mleko posebnom energijom. koji stalno narušava mir (spokojstvo) i san bolesnika.lice. Uz to neobrano mleko. pije čaj od trava u kombinaciji sa šipkom. beli luk.

1 Irani se odvojeno. Sekundarni eneefalitisi su posledica oboljenja mozga pri opštoj ili lokalnoj infekciji. ENCEFALITIS Grupa nom. Recepti: • Kod krpeljevog eneefalitisa slerilizujte mokra­ ću bolesnika i špricem (injekcijom) ubrizgajte ispod kože bolesnika. krpeljev. • Odreći se hormonalnih preparata protiv začeća. Preporuke: • Izbegavati stresove. Lečiti se do potpunog ozdravljenja. stalno ih obnavljajući čim se osuše. gripa.dugotrajno i po 36-42 sata j e d n o m nedeljno. Upalni proces može da napadne prvenstveno belu ili sivu materiju mozga (lo banjske nerve i drugo). uglav­ Izazivaju ga: stafilokoke. jednom nedeljno . upalnih oboljenja mozga. Izbacio je dronjke. • Čišćenje organizma.zaMseljenom vodom i diuretikom (urinom ukuvanim do j e d n e četvrtine prvobitne zapremine). rubeole i drugih. organizmima. Gladovanje u dane posta . izazvan virusima difuznog lišaja). na primer. a zatim je čistio jetru i bubrege.sauna. • Redovno se baviti fizičkim vežbanjem. • Mcditaciona ginekološka masaža i emocionalnoVoljna molivisanost za ozdravljenje ženske polne sfere. • Umesto injekcije mogu se stavljati obloge sa m o ­ kraćom na deo tela oko bubrega. Krvne sudove je očistio ekstraktom od belog luka. eneefalit komarca i eneefalit. Čišćenje debelog creva i jetre u drugoj fazi lunarnog meseca prošlo je veoma dobro. bolovi u donjem delu stomaka. • Lečenje pelinom („trojkom*"). Posle toga poboljšalo mu se lično osećanje. kod reumatizma. izazvana. virusima. dugačke bele vrpce i mnogo zelenog kamenja. • Smanjiti upotrebu masti i ulja. redovno sisa zejtin. malih boginja. bakterijama i drugim patogenim mikro­ . j e d n o m dnevno — kontrastno tuširanje. Tok bolesti je akutan: povišena temperatura. Primami eneefalitisi izazivaju se prodiranjem u m o ­ zak neurotropnih virusa (epidemijski. a m o ž e biti i uzrok nep­ lodnosti. ENDOMETRITIS Upala sluzokože unutrašnjeg dela materice. gonokoke i crevni bacil. ospica. • Kure gladovanja na urinu po 7-14 dana. streptokoke. • Fizička aktivnost. Razlikuju se primarni i sekundarni eneefalitisi.

• Očistili organizam od patogenih mikroorganizama p o m o ć u pelina i „trojke". I tek posle loga treba primenjivati tampone sa ukuvanim ili starim urinom. streptokoke. . Piti 3 puta dnevno po j e d n u šoljicu (ljudi sa prepobudcnim životnim principom „vetra" treba da oprezno primenjuju pelin). • Poznati su primeri izlečenja erozije grlića mate­ rice prema sledećem metodu. U tom slučaju treba lcčiti glavno oboljenje. Preporuke: • Očistili debelo crevo. Ona je prvo sakupila dečji urin. • Izbegavati stresne situacije. • Kafenu kašičicu suvog pelina preliti sa četvrtinom litra ključale vode i ostaviti da odstoji 10 minuta. treba svakog dana piti urin. koji ju je izazvao. koji odvaja odumrlo tkivo. Razlikuju se urođena. Svež urin ima protivupalno i prolivbolno dejslvo. Urođena erozija obično se javlja u dečjem uzrastu i ne zahteva lečenje. gljivice kvasca itd. Kada se uništi infekcija. • Jedna od čitateljki izlečila je eroziju materice p o m o ć u aktiviranog dečjeg urina. • Preko noći stavljati u vaginu tampone. • Gladovanje na urinu. (ilavni simptom oboljenja je: gnojno i gnojno-sluzno belo pranje.Recepti: • Posle čišćenja creva i jetre primeniti kombinovano lečenje: gladovanje na urinu sa pijenjem odvara od pelina u trajanju 7 i više dana. za ubrzano zarastanje sluzokože vagine i grlića materice koristiti „ ž i v u " vodu. natopljene uk u van im urinom. • Očistiti jetru. „ M r t v a " voda brzo uništava truležnu sredinu. trihomonade. zatim g a j e zagrevala do ključanja i naglo ohladila do temperature tek pomuzenog mleka (oko 37° C) i time se ispirala. šećer). Ujutro se ispirati svežim toplim urinom. konlrolisati e m o ­ cionalno stanje. Recepti: • Ispirali vaginu „ m r t v o m " vodom. • Iz ishrane isključiti produkte koji stvaraju sluz (škrob. Stvarna erozija javlja se kao rezultat upalnih procesa pod ulicajem patogene mikrollore (gonokoke. Osim toga. stvarna i lažna erozija. Potpuno ozdravljenje nastupa posle 10-15 dana.). EROZIJA GRLIĆA M A T E R I C E Defekt epiteta sluzokože vaginal nog tie la grlića ma­ terice. Ekstraktom pelina može se ispirati ujutro i uveče. Lažna erozija zavisi od upalnog procesa. • Boriti se protiv zatvora. • Tamponi se mogu stavljati i sa svežim ili dečjim urinom. a preko noći stavljati tampone natopljene u vlastitom odstojalom (starom) urinu.

su prvenstveno proizvod estrogena. krajnika (tonzila). FIBROM Dobroćudni tumor. sok od cvekle sa s o k o m od jabuka. • Ne uzimati hormonalne preparate protiv začeća. • Čišćenje organizma (posebno jetre). koji provocira stvaranje libroida. • Gladovanje na urinu u trajanju od 7-14 dana. koji stvaraju sluz. . Uzroci hroničnog faringitisa su: često ponavljanje akutnih oboljenja grla. pođstiču stvaranje tumora i cisti. Ispirati grlo nekoliko puta dnevno svežim uri­ Kod osećaja suvoće u grlu podmazivati zadnji Fibrom materice je zadebljano mišićno tkivo na zi­ dovima materice. hleb od proklijalog zrna. nije rak. uticaja prašine. koji poboljšavaju rad jetre (ekstrakt od kičice.). • Očistiti jetru. • Ne upotrebljavali meso životinja. Recepti: • • • Ispirati nosnu duplju svežim urinom. ili samo cveklu. • Ispirati grlo sokom od cvekle. • Uljne inhalacije. • Iz dnevnog obroka hrane isključiti ljute začine i zaprške. što veoma snažno utiče na njihovo normalno funkcionisanje. • Borili se protiv zatvora. dugotrajni nadražaj sluzokože grla pri pušenju. Preporuke: • Izbegavati abortuse. • Gladovati 24 sata (od doručka do doručka). Krupni fibromi m o g u deformisati oblik materice i promeniti raspored unutrašnjih or­ gana. zloupotrebi alkoholnih napitaka.FARINGIT1S Akutna ili kronična upala sluzokože grla. Preporuke: • Očistiti debelo crevo. osećaj pečenja. • U dnevni obrok hrane uključiti kaše od monolitnih zrna (posebno od proklijalih zrna). zid grla bilo kojim biljnim uljem (radi toga 2-3 puta dnevno ukapavali ulje u nos). grebanja („golicanja"'). Fibrom materice ima oko 2 0 % žena starijih od 35 godina. • Sanacija nosne duplje dezinfekujućim rastvorima. štetnih gasova i suvišnog hlađenja. • Obavezno očistiti spoljašnje manifestacije života p o m o ć u disanja. Može se razvijati jedan ili nekoliko fibroma. n o m u trajanju od nekoliko minuta. bol pri gutanju. odvare i ekstrakte. Hormoni. Veličina fibroma može biti od veličine zrna graška do košarkaške lopte. temperatura tela normalna ili povišena do 37° C. koji se razvija iz vezivnog tkiva. • Ograničiti upotrebu masti i šećera. koji se sadrže u mesu životinja. Smatra se. da oko 9 9 % fibroma ima dobroćudnu prirodu. poseb­ no kada se guta pljuvačka. beli luk. hronično oboljenje nosa i maksilarnih sinusa. Ti produkti. kantariona i tel. Ispoljavanje akutnog faringitisa: suvoća u grlu.

• Čim se počne razvijati krupni furunkul. tako i pri lečenju skrivenih furunkula. Po pravilu. treba blago utrljavati urin na upaljeno mesto 3-4 puta d n e v n o i češće u trajanju od 10 minuta.od 1 do 6 nedelja i više. a jetra neutralizuje višak estrogena). • Mlečno-biljna dijeta. povećano znojenje i lučenje masti. • Održavati ličnu higijenu. Preporuke: • Očistiti debelo crevo. • Ispirali se svežim urinom. sepsa). Ukoliko vam bude oprošteno. pričvrstili ih flasterom i redovno tokom dana preko flastera natapati urinom. • Ograničite upotrebu kafe. da bi se oslobodili suvišne telesne težine. preležali neko oboljenje. • Očistili jetru. Recepti: • Svakog dana ujutro piti po 5 0 . koji pate od avitaminoze. Piti po j e d n u kafenu kašičicu ujutro natašle. • Redovno radite fizičke vežbe i terapije za čeličenje organizma. Posle utrljavanja ne sapirati urin. • Mogu se stavljati obloge od urina. a pri ukuvavanju urina u njega staviti pelin. • • Uzimati po kurama od 2—3 nedelje prečišćeni Reeepti: Svakog dana ujutro u 5 sati uzeti po četvrtinu kerozin. Dovoljna su 2-3 dana da furunkul splasne. • Iz dnevnog obroka hrane isključili šećer i masti. i okol­ uglav­ Pojavu furunkula podstiču nečistoća i mikrolraume kože. Pri lokalizaciji furunkula na licu moguće su teške komplikacije (gnojni meningitis. stajilokokama. kašičice za senf mrazovanjaka sa čašom vode. svakog dana pred spa­ vanje treba tražiti oproštaj od nerođenog deteta. • Ukoliko ste imali abortuse. poremećaj razmene materija i slično. smanji­ li nivo estrogena u organizmu i povećali imunitet. .1 0 0 grama svežeg urina. Kura lečenja . F U R U N K U L (ČIR) Akutna gnojno-nekrotična upala kesice dlake nog vezivnog tkiva. napitaka i produkata koji sadrže kofein (čokolada).• Ne upotrebljavajte alkoholne napitke (alkohol je štetan za jetru. • Radi čišćenja organizma od patogenih mikro­ organizama primeniti kuru lečenja „trojkom". zlatastim izazvana gnojnim bakterijama. nom. • U vaginu stavljati tampone. natopljene ukuvanim urinom. furunkuli se javljaju kod ljudi koji su slabi. Urin pomaže kod furunkula kako u početnom sta­ dij umu. o tome ćete saznati u snu.

slepoočnieama. usled različitog potencijala čestica sluzi. odbija čestice sluzi j e d n u od druge i time pođstiče razredivanje sluzi. Smekšavanje . Skuvati vodu u loncu. dok se rastvoreni mentol isparava. sa naizmeničnim ispiranjem prohladnom vodom. a zatim treba isprati (oplaknuti) glavu prohladnom v o d o m . glavobolja. Recepti: • Da bi očistili maksilarne i čeone šupljine od presovane sluzi-pihtija u njima (bilo koja prehlada stvara bujicu sluzi. Raditi dva puta dnevno . . sluz delimično izlazi. Skuvati krompir sa ljuskom. da je čine tečnom i izbacuju iz maksilarnih sinusa. obrazima. • Urinoterapija. jagodičnoj kosti. • Gladovanje. Radi što uspešnijeg rastvaranja sluzi u vodu se mogu dodavali razne materije.GAJMORITIS (MAKS1LARN1 SINUSITIS) Upala sluzokože (maksilarne) gripom.ujutro i uveče. Terapija traje sve dotle. infektivnim oboljenjima. 4. testa sa mastima. Seansa traje 10-15 minuta. Simptomi: osećaj pritiskanja i naprezanja u obolelim sinusima. treba po redosledu proći sve etape čišćenja: pret­ voriti stvrdnutu sluz u tečnu. koja se luči kroz maksilarne i čeone sinuse. izliti vodu i napariti se iznad vrućeg krompira. čeljustima i zubima. Propolis (ekstrakt sa alkoholom). koji se. u nju sipati pola kafene kašičice ekstrakta propolisa i napariti se nad loncem. Izglačati sa jedne strane disk od ebonita (prečnik 110 milimetara. po principu pihlija. podbratku) u smeru kretanja kazaljke na satU. 3.5 puta). kijavicom. • Zagrevanje. Terapija traje 5 minuta. debljina 10 milimetara). Preporuke: • Očistiti organizam.tvrdu koricu). postepeno pretvara u kserogel . • Iz ishrane isključiti namirnice koje stvaraju sluz: mlečne proizvode. Najbolje je lo raditi pomoću lokalnih kupki sa parom ili vodom. Nekoliko takvih terapija dovoljno je da se razredi sluz. Za j e d n u sekundu napraviti jedan krug preko lica. akutnom i drugim (kao i koštan ih zidova) gajmorove često iskomplikovana malim (progresirana) velikim kašboginjama. pokrivši glavu peškirom i dišući kroz nos. koji. Ijom šupljine. I/glačanom siranom ebonitnog diska gladiti se po licu (čelu. neuralgični bolovi na čelu. Radi toga treba mentol u zrnu rastvoriti u loncu sa ključalom vodom i nad njim se napariti. Pare mentola imaju sposobnost da razređuju presovanu sluz. izbaciti tečnu sluz iz maksilarnih sinusa.zagrevali glavu na bilo koji način. Primenjuje se da bi se njegovim trljanjem po koži stvarao električni potencijal. Pot­ rebno je uraditi seriju takvih zagrevanja ( 3 . ali jedan sloj sluzi ostaje. Razblaživanje sluzi. biljke: 1. 2. sluzno-gnojne izlučevine iz nosa.

Kod dece.zagrevaju. Terapija traje 10-15 minuta. Posle izvesnog vremena počinje dejstvo rotkve. Dalje izgovarajte isto toliko puta: Em-M-M-M. pušenje i druge intoksikacije i infekcije) i endogenim (funkcionalni poremećaji nervnog . Izbacivanje sluzi. Dobijenu melasu stavljati na maksilarne (nosne) i čeone sinuse. Čeoni i maksilarni sinusi čiste se i izgovaranjem različitih zvukova. sluha i GASTRITIS Upalna Razvoj trajni oboljenje gastritisa sluzokože želuca. koja bi privlačila gnoj i sluz na sebe. razreduj u i deziniikiiju. udahnite i izgovorite 5-6 puta: En-N-NN. Navedene osećaj a mirisa. razredujućih. jednolična poremećaj ishrane. Urin se može zameniti sa toplom zasoljenom vo­ dom. da bi došlo do potrebnog dejstva. Najbolji i najdostupniji je topa) vlastiti urin. Na primer.5. Posle prevođenja pihtijaste sluzi iz tvrdog u tečno stanje (čak i delimično). terapije primenjuju se do potpunog čišćenja maksilarnih sinusa i normalizovanja vida. Obično je dovoljno primeniti 2-5 takvih terapija (jedna dnevno) da bi se oslobodili gnoja u maksilarnim sinusima. a isto tako lako prolazila kroz sitastu kost i rastvarala kserogel. To će podstači bolje lučenje sluzi i gnoja. Radi toga treba isprali nosnu duplju takvom tečnošću. toliko vremena treba i strpi ti. zloupotreba alkohola. a drugom uvlačiti tečnost u nosnu šupljinu i ispljuvavati kroz usta. na. terapiju skratiti. Jednu crnu rotkvu srednje veličine samleti u mašini za meso. podstičući izbacivanje sluzi. U dane kada se primenjuje lečenje crnom rotkvom savetujem da ujutro i uveče ispirate nos vlastitim urinom i da ga ukapavate po 5 kapi u nos. • Čišćenje maksilarnih i čeonih sinusa p o m o ć u zvuka. Posle takve vibracione gimnastike isperite nosnu duplju urinom ili zasoljenom vodom. drobećih i dezinfikujućih svojstava može ispoljiti jak lekoviti efekat kod maksilarnog sinuzitisa. Crna rotkva na račun svojih jakih prodirućih. ugruške i stimulišu ishranu tkiva. koja se nalazi u gornjem nosnom kanalu i del i nosnu šupljinu od mozga. On se m o ž e zameniti m o r s k o m vodom ili jednostavno slanim rastvorom vode. koje se oseća kao jako pečenje (peckanje). s obzirom na njihovu nežnu kožu. To ukazuje da su isparijive materije rotkve počele da deluju . nju treba odstraniti kroz sitastu kost. Odozgo povezati peškirom. (dugo­ ishra­ uslovljen je ekzogenim prejedanje. To isto uradili i sa drugom nozdrvom. U krajnjoj meri. Može se ispirati i sa toplom vodom sa dodavanjem rastvora Lngola (2-3 kapi na 200 grama vode). Ispiranje se vrši na sledeći način: zatvoriti j e d n u nozdrvu. Takve vibracije dobro „rastresaju" sluz. koji izazivaju vibracije u glavi.

krvarenje desni. distrofični i drugi karakter. • Uzeti po 20 grama kore od p o m o r a n d ž e . nervno-relleksivni ulicaj od različitih obolelih organa — creva. Hronični gastritis alroliranjem. žarišni i difuzni. • Gladovanje. • Higijena usne duplje. trovanja lužinama ili ki­ selinama. . otok. bizmutom i drugim) na tkivo desni. zloupotrebe alkohola. GINGIVITIS Oboljenje desni. pelina prelili sa 70%-im alkoholom u odnosu 1:5. Hronični • Jednu kafenu kašičicu suve isitnjene kore ive (vrbe) preliti čašom prokuvane i ohlađene vode. Razlikuju se sledeći oblici gastritisa: akutni i "iro­ nični. sa povišenom ili smanjenom kise­ linom. Gastritis • sa povišenom kiselinom Supenu kašiku meda rastvoriti u čaši tople (37° gastritis C) vode i piti 3 puta dnevno na sat i po pre jela. • Urinoterapija. karakteriše se hroničnim upal­ nim procesom sluzokože želuca sa njegovim postepenim • Supenu kašiku meda rastvoriti u čaši tople (37° C) vode i piti polako 3 puta dnevno na 10-15 minuta pre jela. želuca i drugih) faktorima. masne. Preporuke: • Ispiranje usta rastvorima. Piti jednom dnevno po 20 grama. • Uzdržavanje od jake i ljute hrane. trave kičice i tu smesu preliti sa litrom ključale vode. a može se javili i kao ispoljavanjc poremećene lokalne ili opšte reakcije organizma. ostaviti da odstoji 2 sata i procediti. manganom. hipertrofični. bol. Akutni gastritis favlfa se usled prejedanja. listova grčice. koji imaju protivupalno đejstvo. Osušenu i sitno narezanu travu Gingiviti se javlja pri uticaju nepovoljnih spoljašnjih faktora (intoksikacija olovom. pečenje. Ostavili da odstoji 4 sata i procediti. atrolični. Piti po j e d n u čašu 3 puta dnevno pre jela. koje ima upalni. uzimanja grube. ljute. Recepti: Gastritis • sa smanjenom kiselinom Ekstrakt pelina.sistema. uzimanja lekova koji nadražuju. Piti po 2 supene kašike 2-4 puta dnevno pre jela. trave pelina. suviše hladne ili suviše vruće hrane. Preporuke: • Dijeta. teško svarljive. neugodan zadah iz usta. ostaviti da odstoji 21 dan i procediti. trave babinog zelja (Cnicus benedict us). Ispoljava se kroz hiperemiju. erozivni i polipozni.

šećernim sirupom ili m e d o m . Stavljati obloge sa urinom na glavu. Preporuke: • Očistiti debelo crevo. maksilarni sinuzitis. opšta slabost. Jastuk treba da bude dugačak koliko je širina ramena. trova­ (angina. preliti sa pola litra ključale protijeve vode i ostaviti da odstoji 6-8 sati. Osnovni simptomi su: nemoć. GLOMERULONEFRITIS GLAVOBOLJA Akutni organizma oblika bolesnih sla­ Glavni difuzni glomerulonefritis je oštećenjem infekcija opšte oboljenje sa prvenstvenim bubrega. krvava mokraća.karijes zuba. razne nervne i psihičke poremećaje. posebno glavu (ispiranjem nosne duplje svežim urinom). pove­ ćan arterijski pritisak. Glavobolja pro­ Piti po 100 grama srednjeg mlaza urina.• Recepti: • • Ispirati usnu duplju urinom. poremećaja nervnog sistema. lazi posle 3 0 . glavo­ bolja. Stavljanje obloga sa ukuvanim urinom na desni. Na mesta gde se skupljaju insekti uveče na pod postaviti staklene teglice. kao i prehlada i suvišno hlađenje organizma. hronični tonzilitis. a potiljak i telo budu u istoj ravni. Procediti i ispirali usta nekoliko puta dnevno. • Sto više piti sokove i jesti povrće i voće. • Očistiti organizam od patološke sluzi. pneumonija itd. režim . Mogu se koristiti i obični riđi. • Pregršt svežih vrhova i listova crnog sleza sipali u termos. Preporuke: • Iz ishrane isključiti slano i ljuto. regulisali spavanje. bolovi u slabinama. tada je za njeno otklanjanje dovoljno rada i odmora. šarlah. Jastuk se stavlja ispod vrata tako. nja.).5 0 minuta. od najrasprostranjenijih uzrok bolesti je Cesto se javlja uz oboljenja unutrašnjih organa. Recepti: • Ekstrakt od velikih crnih bubašvaba (sa brko­ vima). Recepti: • • • Popiti pola čaše „ m r t v e " vode. Bubašvabe se po štapiću penju Ukoliko se glavobolja javlja kao rezultat j a k o g fizič­ kog umora. Bolest podstiču hronična upalna žarišta . Glavobolju otklanja tvrdi jastuk-valjak. iznutra ih namazati slatkim. ishranu. • Boriti se sa zatvorima. ali je efekat lečenja sa crnim bolji. a spolja od vrha teglice do dna prisloniti neki štapić. streptokokama Jedem nja. a debljinu treba odabrati tako da v a m bude udoban. otok lica. da treći i četvrti vratni pršljen leže na jastuku. • Gladovanje.

oprati u votki bubašvabe (najbolje ih je uzimati pincetom) i prebaciti u drugu leglu. Potrebno vam je oko pola tegle bubašvaba. dva puta dnevno je pio po 150-200 grama urina. telesna težina mu se povećala do 120 kilograma. Radi loga treba oko tri dana 2 puta dnevno istrljati stopala diuretikom (ukuvanim urinom). noktima čoveka. Isprobajte sve vrste urina i odaberite koji vam najbolje odgovara.na teglu. dlakama i Cesto obolevaju sluzokože i unutrašnji organi. tj. napunjenu do polovine votkom (rakijom) ili alkoholom. u njoj ne bude belančevina. Recepti: • Kod gljivičnog oboljenja stopala na koži tre­ ba stvoriti kiselu sredinu. Piti sve sve dotle. nosa i grla urinom. očislio je jetru. Svi simptomi oboljenja su nestali. • Sluh se može obnoviti ukapavanjem po 5-10 kapi urina. odraslima . izazvana patogenim koje kao paraziti žive na rožnatom sloju kože.po jedna kafena kašičica 3 puta dnevno pre jela. Do inlieiranja dolazi pri tesnom kontaktu. (Devojčica moje poznanice je tokom čitave kure lečenja popila lilar i po ekstrakta.po jedna supena kašika 3 puta dnevno pre jela. Imao je velike otoke. a bubašvabe baciti. Ekstrakt procediti kroz nekoliko slojeva gaze. Bubašvabe možete skupljali nekoliko dana uzastop­ ce i stavljati u teglu sa votkom. Istina. Na klinici Tomskog medicinskog instituta tim m e t o d o m izlečen je 18godišnji dečak.) GLUVOĆA (GUBITAK SLUHA) Recepti: • U mojoj praksi postoje slučajevi izlečenja gluvoće ispiranjem ušiju. Dečak je izlečen ekstraktom od crnih bubašvaba. GLJIVIČNA OBOLJENJA KOŽE Zarazna oboljenja. nekoliko puta dnevno. tada gljivice prestaju da se raz­ množavaju. preko predmeta lične higijene. ali nivo votke (rakije) ili alkohola mora da bude iznad sloja bubašvaba. Za vreme lečenja majka joj je davala hranu bez soli. Pekari su mu svakog dana ispumpavali tečnost. upadaju unutra i ne mogu izaći. Doze: deci . ascitis. masirao se ukuvanim urinom i primenjivao urinske kupke (litar starog urina na kadu vode). Ujutro ih presuti u čašu i u nju naliti malo votke. Posle toga teglu zatvorili poklopcem i ostaviti na prohladno mesto da odstoji 15 dana. gljivicama. on je još očistio creva ukuvanim urinom. Ekstrakt treba da bude lamnobraon boje. . u nos. ali se ona ponovo nagomilavala. Jedan čovek star 58 godina na taj način izlečio se od gluvoće. jela je dosta povrća i voća i pila sokove. dok analiza mokraće ne bude nor­ malna.

gladovanje na urinu snažno pođsliču mr­ šavljenje kod ljudi konstitucije „vetra". Oboljenje u čijoj osnovi leži pre ovi adiv arije procesa nagomilavan/a (raspadanja). • Vegetarijanska dijeta. Preporuke: • Očistiti debelo crevo. oko srčane kese i srčane kapsule.hipolalamuska disregulacija). masnog ishrane masti nedovoljnoj aktivnosti njenog raz­ mišića. Značajnu ulogu ima naslednost (konstiluciono-porodični faktor). Dve takve terapije bile su dovoljne da se infekcija pod n o k t o m uništi. • Svakog dana 2-3 puta dnevno popiti po pola čaše soka od šargarepe. koji se klatio. Trljanja maslinovim uljem. pri čemu često počinje u dečjem uzrastu. • Gladovanje na urinu. između zidova. Susreće se kod svih uzrasta. Prao je noge u vlastitom urinu i natapao je nokat. • Aktivniji način života. Gladovanje na urinu. urinom koji se ispario do polovine prvobitne zapremine na suncu. GOJAZNOST Suvišno nizmu sinteze laganja usled i taloženje pojačane (LIPOMATOZA) tkiva pri u čovečjein orga­ Recepti: • Svakog dana piti po 50-100 grama svežeg urina. • Očistiti jetru. • Terapija sokovima. • • Trljanje i masaža tela diuretikom (urinom uku­ Mikroklistiri sa diuretikom. žlezda unutrašnje sekrecije (pre svega . Jedan od osnovnih mehanizama razvoja gojaznosti je poremećaj koordinacije razmene masti i ugljenih hidrala. Nokat mu je potamneo. Jedan muškarac je izlečio takve gljivice. • Gljivično oboljenje nokata na nogama. Ujutro i uveče trljati se u k u v a n i m urinom. klisti­ ranje diuretikom. što dovodi do njihovog pojačanog pretvaranja u salo. trbušnom salu. koje su ga mučile 10 godina. (Masaža. kao i nepoštovanja režima ishrane i kretanja.• Oboleli del©Vi kože mogu se istrljati svežim urinom i piti jutarnji urin. vanim do j e d n e četvrtine prvobitne zapremine). • Primeniti kompleksno lečenje: piti jutarnju sred­ nju porciju (mlaz) urina. raslojavao se i jedva se držao na prstu.) • Piti sok od beloglavičastog kupusa (kupus po­ jačava životni princip „vetra"). nad procesima . Nokat je očvrsnuo i postao normalan. Gojaznost može biti posledica nekih oboljenja cenlralno-nervnog sistema. Čišćenje jetre i creva. Kupke ujutro i uveče. poremećaja razmene materija. lspoljava se kroz znatno povećanje telesne težine na račun nagomilavanja sala u potkožno-masnom vezivnom tkivu.

kao i za poremećaj motorike jednjaka. Uočava se kod nekih oboljenja . • Očistiti jetru. Kod zdravih ljudi gorušica se javlja u slučaju kada ne podnose neke hranljive produkte. čira na želucu (kod povećane kiseline želudačnog soka). GRČEVI Spontani napadi grčenja mišića. za vreme i posle fizičkog naprezanja. Zato treba piti više tečnosti.GORUŠICA Neprijatan osećaj pečenja duž jednjaka. Gorušica prestaje. jela. što dovodi do normalizacije kiselosti u njemu. oko 2 2 . želuca i dvanaeslopalačnog creva. koji se karakterišu krajnjim stepenom njihovog naprezanja. • Uzeti 50 miligrama praška mrazovnjaka. posebno pre. holecistitisa. Grčevi mišića često se javljaju usled dehidracije organizma.po j e d n u supenu kašiku 3 puta dnevno. • Profilaktičkim kurama u proleće i u jesen uzi­ mali mrazovnjak: 50 miligrama praška mrazovnjaka popiti sa toplom vodom. iskopanog u jesen. Uzimali j e d n o m dnevno. ujutro naraste na 1-2 sala pre jela. Prašak uzimati po jedan gram 3 puta dnevno pre Gorušica je vezana za ubacivanje kiselog sadržaja želuca u jednjak. a ekstrakt ili odvar . • Mnogi čitaoci pišu da kod gorušice piju vlastiti urin i da im to odlično pomaže. Recepti: • Prašak i odvar od korena pelina. Urin normalizuje funkciju želuca. Preporuke: • Očistiti debelo crevo. • Promeniti ishranu radi smanjenja kiselosti želu­ dačnog soka. Recepti: • Popiti pola čaše „žive" vode. kao i kod niza nervnih poremećaja.2 3 sata. p o m e ­ šati sa četvrtinom kafene kašičice m e d a i pojesti pre odlaska na spavanje.gastritisa. .

karaktera.5 grama pelina. nervnim potre­ sima. voćni sok od kljukve). vodu. izazvana premorom. skuvati. Napad traje od nekoliko minuta do nekoliko dana i obično se završava prolivom. ukoliko se pije u top­ lom stanju sa j e d n o m kašičicom meda. © Obilno piti (lipov čaj. propraćeni su meteorizmom. • Na deo tela oko bubrega stavljali obloge (vunena tkanina. sve vreme menja položaj tela. • Očistiti jetru. Kada nemaju napad grčeva bolesnici pate od spastičnih zatvora. Pili po jednu dezertnu kašiku 3-4 puta dnevno. • Očistiti debelo crevo. • Boriti se protiv zatvora. I (vi 165 . Dodati 353 grama šećera i kuvati dok se ne zgusne.GRČEVI U B U B R E Z I M A Oštri dijafragme. kulature kanala pri stežući bolovi karike. skuvati. Recepti: • Uzeli 69. Piti kao čaj 3-4 puta dnevno natašte. potopiti ga na 24 sata u Uzrok grčeva u crevima je nestabilnost nervnoendokrinog sistema.3 0 minuta. preliti sa č a š o m ključale protijeve vode i ostaviti da odstoji 2 0 . potopili ga na 24 sata u vodu. Preporuke: • Mlečno-biljna dijeta. nesanice i razdražljivosti. Često se javljaju mučnina i povraćanje. • Uzeti 69. Mokrenje je učestalo i bolno. Dejstvo ekstrakta pojačava se. • Izbegavati prekomerno umaranje i nervne pot­ rese. U trenutku napada grčeva bolesnik ne može da sedi na mestu. natopljena u urinu). Češće se susreće kod žena. (grčevi) njenih u slabinama čašica ili i ispod mus­ GRČEVI U C R E V I M A Oboljenje funkcionalnog ziva nervozom creva. • Dijeta sa ograničavanje ugljenih hidrata i pro­ dukata sa kvascem. procediti. Piti po j e d n u dezertnu kašiku 3-4 puta dnevno.5 grama pelina. koje se još na­ uslovljeni grčevitim bubrežne iznenadnom prekidu kontrakcijama glatke oticanja mokraće. Preporuke: • Očistiti spoljašnjc manifestacije života. Recepti: • Jednu kaienu kašičicu suvog lišća od breze sipati u termos. Bolovi se lokalizuju u donjem delu stomaka i imaju napadni karakter. Dodati 353 grama šećera i kuvati dok se ne zgusne. procediti. mokraćnog Grčevi u bubrezima najčešće se javljaju pri zatva­ rani u mokraćnih kanala kamenjem ili nagomilavanjem mok­ raćnih soli. lučenjem čvrstih opni.

GRIP Akutno zarazno virusno oboljenje čoveka.• Jednu kafenu kašičicu suvog pelina preliti sa Recepti: • Uzeti u jednakim delovima lišće žalfije. a ponekad i srčanovaskularni sistem. Opasan je ukoliko se iskomplikuje. četvrtinom litra ključale vode i ostaviti da odstoji 10 minuta. kalaralnim pojavama. Bolovi se javljaju u desnoj podrebrici i šire se na eeo stomak. koje napada organe za disanje. Prenosi se vazdušnim putem . • Radi sprečavanja napada očistiti debelo crevo i jetru. Dve supene kašike smese preliti sa pola litra vode. • Urinoterapija. • Radi ublažavanja bolova . kao čaj. Uzimati po j e d n u dezertnu kašiku sirupa 3-4 puta dnevno na 30 minuta pre jela. GRČEVI U JETRI Jedan od glavnih simptoma kamena u jetri. po 50-100 grama. Piti 3 puta dnevno po j e d n u šoljicu. osećajem lomljenja u zglobovima i mišićima. imaju napadni karakter. • Na deo tela oko jetre stavljati obloge. • Uzeti 100 grama pelina i potopiti ga na 24 sata u bunarskoj vodi. Piti 3 čaše odvara dnevno. Piti po jednu supenu kašiku. N a p a d u grčeva često prethodi mučnina i osećaj težine u desnoj podrebrici.kapljicama. terapije sa parom u sauni. visokom temperaturom. procediti i doliti ključale vode do pola litra. dečji) urin 2-3 puta dnevno. plodove kleke i travu pelina. Karakte­ riše se glavoboljom. uzetih u jednakim količinama. drhtavicom. . • Piti svež (ili aktiviran hladnoćom. Dodati 400 grama šećera ili m e d a i kuvati j o š 15—20 minuta. • Ne pušiti. Preporuke: • Gladovanje. natopljene u urinu. • Pili 4—5 puta dnevno ekstrakt od listova pelina i žalfije.tople terapije. Za vreme lečenja piti tečni odvar od riže. nervni. kuvati 10 minuta na slaboj vatri. Preporuke: • Isključiti iz ishrane masnu hranu. Kuvati ga 30 minula na slaboj vatri u dobro zatvorenoj posudi. Dve supene kašike smese preliti č a š o m ključale vode i ostaviti da odstoji 2 sata. ljuta jela i alkoholne napitke.

ostaviti da odstoji 21 dan na tamnom mesti i procediti. • Ekstrakt pelina. gležnjeve nogu. Preporučuje se piti po čašu vina pre jela. • Popiti odjednom 50-100 grama urina.4 grama.oko bubrega) stavljati obloge sa urinom. uzimate hranu. dodati u to nastrugane kore od limuna i ostaviti da odstoji dve nedelje. čoveka. na patogeno se materija. Uzimati po 4. • Osloboditi se od glista i protozoa p o m o ć u pelina i GROZNICA Opšta (infekciju. čelo. tuširati prohladnom v o d o m . Travu preliti sa belim vinom. • Da bi se smanjila visoka temperatura tela na mesta gde se oseća puis (zapešća ruku. • Sprovesti kuru lekovitog gladovanja. • Uzeti 50 grama pupoljaka breze. a najbolje . za lečenje prehlade. Osušenu. pijte urin i sa njim ispirajte grlo. travu pelina preliti sa 70%-im alkoholom u odnosu 1:5. • Vino od kičice [Erythraea centaurium) je popu­ larno sredstvo za pobuđivanje apetita. . organizma drugo). • Očistiti jetru. temperature itd. Recepti: traumu Karakteriše razmene povećanjem pramenom Recepti: • Sok od pelina. a uveče popiti pola čaše „žive" vode. bronhitisa i kijavice. reakcija i tela. iscediti sok i biljku osušiti na suncu. preliti sa 500 grama votke (rakije) i ostaviti da odstoji 10 dana. prekinite da Za lečenje koristite recepte koji se preporučuju vodom.Recepti: • • • Tokom 8-12 dana ispirati nos i usta „ m r t v o m " Čim uočite da ste oboleli od gripa. Uzimati po pola do j e d n e kafene kašičice sa 50 grama vode 3 puta dnevno na 15-20 minuta pre jela. GUBITAK APETITA Najčešće je vezan za bolesno ili oslabljeno stanje Preporuke: • Očistiti creva klistiranjem sa svežim urinom i mikrokl isti rima sa ukuvanim urinom do j e d n e četvrtine prvo­ bitne zapremine. M o ž e se polivati hladnom vodom. Uzimati po 20 grama j e d n o m dnevno za povećanje apetita posle preležanih iscrpljajućih oboljenja. Svež pelin isitniti. sitno izrezanu. dejslvo krvotoka „trojke".

. To se ispoljava kroz poboljšanje apetita i normalizaciju telesne težine. • hrasta. tada oni podstiču izbacivanje nečistoća iz organizma. muškarci 3 puta češće od žena. vezanih za njih. lupanjem srca. a to vas oslobađa od upornih đisbakterioza i oboljenja. a ukoliko postoji upala . creva.• Piti neparan broj gutljaja svežeg urina. tumori na karlici i u trbušnoj duplji. koji izazivaju pove­ ćani pritisak i zastoj krvi u venama male karlice i venoznim spletovima pravog creva (hronični zatvori. • Aktivni način života. pove­ ćanom razdražljivošću. Na mesto gušavosti stavljati svezu koru od Piti srednju porciju (mlaz) urina i svakog dana trljati telo urinom ukuvanim do jedne četvrtine prvobitne osmoze urin uvlači vodu u šupljinu creva i s a m i m tim čisti zidove dvanaestopalačnog creva. U salate. U početnom stadij umu bolesti na anusu se oseća svrab. GUŠAVOST Uvećanje šlitne žlezde u obliku tumora. kao i kod zloćudnih tumora štitaste žlezde i upalnih promena na žlezdi. ciroza jetre. dugotrajno stajanje za vreme rada. pečenje. morski kupus i druge ingređijente. bareno povrće i kaše dodavati mleveni morski kupus.bol. Ukoliko je doza veća. toplota. trud­ noća). kod žena . drhtanjem prstiju ruku. Usled Recepti: • Radi lečenja organizma i pothranjivanja mikroelementima primenjivati urinske mikroklistire sa po 2 0 . • P o t p u n o čišćenje organizma od šljake (nečis­ toća). Uočava se kod bazedove bolesti. Urin podstiče normalizaciju mikroflore. • zapremine. Razvoj bolesti podstiču faktori. • Obogaćivali hranu produktima koji sadrže veli­ ki procenat joda. naglim oscilacijama raspoloženja. koje se Od hemoroida obično obolevaju ljudi srednjeg i starijeg uzrasta. HEMOROIDI Cvornovalo proširenje vena pravog prvenstveno javlja oko anusa. Poremećaj funkcije štitaste žlezde izaziva pore­ mećaj razmene materija u organizmu. Preporuke: • Očistiti spoljašnje manifestacije života. u koga dodavati odvare od trava.5 0 grama urina. buljookošću. Spolja se oboljenje ispoljava i z m e n a m a kontura vrata. M o ž e se pojaviti i usled smanjenja funkcije lučenja h o r m o n a štitaste žlezde pri nedovoljnom unošenju joda u organizam. kao i poremećaj psi­ he.nepravilan položaj materice.

U rastopljeni maslac sipati sitno isitnjene trave (poželjno u prahu) i dobro promešati. Recepti: • Jednu kafenu kašičicu praška slačice staviti u usta i držati u ustima dok se ne zgrudva i resorbuje.zejtinom) i ubaciti ga u pravo crevo. To ponoviti 2-4 puta. treba očistiti režanj belog luka. Skinuti lonac sa vatre i postaviti ga na mesto gde ćete vršiti zagrevanje (na primer. okađivanje itd. pomešati sa vrućim maslacem i od te smeše napraviti svece (naliti istopljeni maslac u konusne oblike od folije i staviti u frižider). Regulisati ishranu. • alkohol. ili stavljanje tampona natopljenih • U emajlirani lonac sakupiti svu svoju mokraću od j e d n o g mokrenja. Umotati se ćebetom. koja „smiruju" životni princip „ v e t r a " (zagrevanje. Sedeti 10 minuta. otkla­ njanje portalne hipertonije. • Mazanje hemoroidnih čvorića uljem od pasjeg trna (Hippophae rhamnoic/es) u tom ulju.). • Uvlačili analni otvor 8-10 puta uzastopce (ta vežba se naziva mula-bhandha: mula . bandha skupljanje). Posle svakog vršenja nužde te svece stavljajte u anus. • Isprali hemoroidne čvoriće toplim urinom. • Primena sredstava. • Ako su hemoroidi unutrašnji. ležeći. Umotali se ćebetom do pojasa i sedeti 10 minuta. • Pojačana terapija sokovima. sedeći ili u hodu.koren. namazati ga uljem (maslacem ili biljnim uljem . Maslac prethodno treba rastopili na vodenoj pari. • Četiri supene kašike slačice rastvoriti u tri litra ključale vode. • Možete 2-3 režnja češnjaka isitniti (islucati).8 puta). • Zagrevanje anusa. Ta vežba otklanja zastoj krvi i m o ž e se raditi stojeći.Preporuke: • Lečenje m o ž e biti lokalno (direktno dejstvo na hemoroidne čvoriće) i opšte (normalizacija krvotoka. • Izbegavati suvišno hlađenje i dehidraciju or­ ganizma. U mokraću nasuti 1 supenu kašiku sode bikarbona i šesti. • Pranje vlastitom mokraćom posle delekacije. Istovremeno staviti u anus tampon od vate. Naliti u kolu (lavor) i šesti iznad toga. Mogu se primenjivati sedeće tople kupke sa do­ davanjem u vodu soka iz 5 režnjeva češnjaka u trajanju od . Postaviti lonac na vatru i dovesti do ključanja. mlečno-uljni. • 10 minuta. čišćenje jetre 4 . natopljen u p r o k u v a n o m suncokretovom ulju. • Uzeli 5 grama praška od cvetova (sa drškom) hajdučke trave i 5 grama listova maline i pomešati ih sa 50 grama svežeg maslaca. • Isključiti zatvore (u slučaju potrebe . sa svežim urinom).male doze prirodnih purgativa ili mikroklisliri sa uljem. • Sedeće prohladne kupke ili pranje prohladnom vodom posle delekacije. a zatim na njih stavljati od 3 do 5 puta p a m u č n e ili vunene obloge natopljene u soku od belog luka ili razblaženom nas­ truganom belom luku. isljučiti ljuta i slana jela. Dobijenu smesu čuvati u frižideru. u koru ili lavor).

limfolok). lonac zatvoriti drvenim poklopcem sa otvorom i nad p a r o m iz lonca zagrevati anus 2 0 . menjajući ih čim se osuše. U težim slučajevima bolest proliče u akutnom obliku (slanju) i uvek je propračena žuticom. a j o š bolje čajem od trava). Za 2-3 dana prestaje krvarenje i naprsline zaraslaju. fizičko i psihičko mirovanje. Za vreme lečenja iz ishrane izbaciti sveže mleko i crni čaj (crni čaj može se zameniti zelenim čajem. prolivom i bolovima u desnoj podrebrici. Za v r e m e tog lečenja piti vodu u kojoj su se 30 mi­ nuta kuvali čisti opiljci od gvozda. • U litar i po mleka staviti 4 velike glavice crnog luka. lučenjem tamne sistema. Zagrevanje vršiti najviše j e d n o m nedeljno.3 0 minuta zagrevati anus na pari rastvora stipse. skinuti sa vatre.Uveče pred spavanje smesom namazati anus. pok­ lopiti lonac drvenim poklopcem sa otvorom u sredini (ili zamotati krajeve lonca debelim peškirom). HEPATITIS Akutna virusom Karakteriše se uvećanjem jetre i slezine. izazvana jiltrirajućim . nervnog i srčano-vaskularnog clifuzna upala jetre. šesti na poklopac i 2 0 . neznatnim povišenjem temperature. skuvanih u prelopljenom maslacu i osušenih u toploj rerni. • Svakog jutra 2-7 dana ispirati naprsline „mrt­ v o m " vodom. • Sisanje biljnog ulja (zejtina) ujutro natašte i klis­ tiranje limunovim sokom ili sirćetom od jabuka. Obično su tri zagrevanja dovoljna da bi se postigao vidljiv lekoviti efekat. Uveče se mokraće i bezbojnog ekskrementa. Koagulacioni i skupljajući efekat stipse je toliko jak. a zatim u ključaloj vodi rastvoriti 45 grama stipse i dobijeni rastvor kuvati 15-20 minuta na blagoj vatri. a zatim stavljati tampone sa „ ž i v o m " vodom. smanjenjem apetita. kuvati (da ključa) na slaboj vatri 15-20 minula. Primena ulja vlazi i sma­ njuje to j a k o dejstvo. a tokom dana pojesti 5-10 k o m a d a plo­ dova kleke. Preporuke: • Ograničeni režim. Posle toga preporučuje se namazati anus vazelinom i uzeti bilo koji biljni purgativ. oštećenjem želudačno-crevnog trakta. Naliti u emajlirani lonac (šerpu) dva litra vode i kuvati dok ne proključa. isključivanje hrane koja nadražuje i lekova (osim apsolutno indikativnih). • Zagrevanje anusa parama stipse (alauna). Skinuti sa vatre. Tu terapiju primenjivati svakoga dana dok se ne potroši smesa. Za vreme tog lečenja poželjno je ujutru natašte popiti čašu sveže surutke. jetru i tečne sredine (krvotok. koje imaju jaka koagulaciona svojstva.3 0 minula. da može izazvati zatvor i j a k o stezanje (skupljanje) pravog creva. Hepatitis obično počinje sa opštom slabošću orga­ nizma. • Očistili debelo crevo. Posle trodnevne pauze lečenje mazanjem ponoviti.

). produkte bogate holesterinom (mozak. • Karakter dijete može se bitno menjati u zavisnosti od težine stanja obolelog. oblika oštećenja jetre i osobenosti individualne konstitucije. drugi . podrhtava i skuplja se. pržena jela. prvi obrok hrane ujutro . 40 grama stabljika s lišćem (Xeranthemum (Cichorium intvbus). kolače sa masnim kremom. 30 grama 60 grama 50 grama . 40 grama (Hypericum perforatum).3 6 sati. tako i pojedinačnih lekovitih biljaka. 20 grama (Asarum europaeum). senf. kraće šetnje ujutro i uveče pred spavanje.odvari od trava sa m e d o m i semenke. jetru. Recepti: • Zilovlak . suviše slanu hranu. suvomesnale proizvode. povrća. začine i ljute dodatke j e l i m a (luk. 40 grama annum). sladoled i druga hladna jela i napitke. • U m e s t o soli koristiti mleveni osušeni morski ku­ pus. ekstrakta od šipka. • Zabranjeno je jesti: teško rastvorljive masti (gove­ đe. • Redovno gladovanje (jednom neđeljeno ili u dane Ekadaši) po 2 4 . cvetovi Kanlarion. kako ona vibrira. • Posle jela disati kroz desnu nozdrvu. ekstraktivne materije (odvare od ribe. jako sirce i drugo). treći . gljiva. srce. beli luk. 10 grama (Calendula officinalis). • Količina hrane treba da bude umerena (jesti 3-4 puta dnevno).oko 15-20 minuta zamišljati. papriku.bokvica (Plantago major) Vodopija koren Kanlarion Smilje cvetovi Neven cvetovi Kamilica cvetovi Krušina kora (Rhamnus frangura). ostaviti da odstoji 30 minula i procediti. 30 grama (Chamomi/la recutita). ekstrakta i odvara od raznih trava pripremljenih sa protijevom v o d o m .voće i mlad kravlji sir. • Pili ekstrakte i od vare (čajeve) kako od smesa. svinjsko salo i drugo). Ujutro kuvati da ključa 5 minuta. Oni se mogu koristiti kao dopunsko ili osnovno sredstvo za lečenje. kakao. konzerve. Uzimati po 3/4 čaše 15 minuta pre jela. najbolje je uno­ siti je pijenjem svežih sokova od voća. buljone i predjela od njih). što podstiče bolju probavu i pomaže bolesnoj jetri. • Količinu tečnosti ne ograničavati. trava Kopilnjak trava Lan seme (Linum usitatissimum).može vršiti ideomolorno čišćenje jetre . 30 grama 20 grama Dve supene kašike smese preliti sa pola litra sveže vode i ostaviti da odstoji preko noći. alkoholne napitke. Na primer. tiha. riblje ulje. • Urinolerapija. jagodastog voća. uzimanjem kompota. bubrege itd. • Spokojna atmosfera.sveže isecden sok. ovčje. guščje. telesne „vatre". četvrti . mesa. od­ mor. lososa. • Smilje. Takvo disa­ nje izaziva u organizmu stvaranje toplote.salata i kaša. opuštajuća muzika.

Posle toga 4 sata ništa ne piti. U tu svrhu mogu se korisitili ekstrakti i odvari (čajevi) od smesa trava. plodovi 50 grama Uzeti 2-3 supene kašike smese.3-4 puta. U vašima se (obič­ no se koriste čovečje) sadrži materija. Trajanje lečenja . • Kantarion Troskot Vodopija (cikorija) Smilje Kamilica. trava Breza. Uzimati po jednu dezertnu kašičicu sirupa 3-4 puta dnevno na pola sata pre jela. trava 30 grama Šipak. Piti po četvrtinu eaše 3 puta dnevno pre jela. prema mišljenju nadrilekara. trava 30 grama Dve supene kašike isitnjene smese uveče preliti sa pola litra sveže vode i ostaviti da odstoji preko noći. 40 grama kora (zamena iva. preliti sa 3 čaše ključale vode. Supenu kašiku smese preliti litrom ključale vode. Posle svaka 2 meseca napraviti đvoneđeljnu pauzu.).po 20 grama. • Stavite u sredinu od hleba 3-4 žive vaške i progutajte. otkloniti spazme. ostaviti da se ohladi i procediti. Recepti: • Plodovi morača i kima. 30 grama 20 grama HEPATITIS HRONIČNI Glavna namena lekovitog bilja u lečenju hroničnog hepatitisa j e : poboljšati odvajanje žuči i sekreciju fermenata. Piti po četvrtinu čaše 3 puta dnevno. kora Neven. ostavili da odstoji 2 sala na toplom mestu i procediti. dodati 400 urama šećera ili meda i još kuvati 15-20 minuta. vrba) 50 grama 50 grama čaj (Pedicn/uris comosa). Ujutro kuvati dok ne proključa. • Mrtva kopriva (Lamium album). • Piti sirup od pelina: 100 grama trave potopiti u bunarsku vodu i ostaviti da odstoji 24 sata. 40 grama (Mentha arvensis). koja. Uzimati po 1/4 čaše 15-20 minuta pre jela.s) sipati u čašu ključale vode. Napraviti pauzu od dve nedelje i kuru ponoviti. đclovati protiv upale i alergijskih reakcija. Uzimati po pola čaše 2 puta dnevno 15 minuta pre jela mesec dana. piti ih pre jela u toplom stanju . cvetovi Krušina. kora od krušine. ubija uzročnike žutice i hepatitisa. zatim pola sata kuvati na slaboj vatri u dobro zatvorenoj posudi. pupoljci Jasika (Popu/us tremu/a). • Kafenu kašičicu zmijine trave (Veronica ehamaedrv. Ekstrakte je najbolje pripremati u termosu ( 2 . lišće nane . ostaviti da odstoji 2 sata i procediti. trava Nana lišće Jetreni trava Hajdučka trava (Achillea millefolium).3 supene kašike isitnjene smese na pola litra vode).najmanje pola godine.Rusomača (Capsella bursapastoris med.po 10 grama. . hajdučka trava i trava kičice . ostaviti da odstoji 30 minuta i procediti. cvetovi 40 grama 20 grama 30 grama 40 grama 10 grama 30 grama 30 grama Kantarion.

2 5 dana. ostaviti da odstoji 2-3 sata i procediti. traVa 10 grama Uzeti 4 supene kašike smese na litar ključale vode. • Uzeti 3 kalene kašičice isitnjene trave krasuljka (llcllis perennis).Uzeti uveče 20 grama smese.. preliti je litrom vode. koren Šipak. preliti sa 3 čaše ključale vode. Uzimati po pola čaše 30^10 minuta pre jela najmanje 3 puta dnevno tokom 2 0 . cvetovi Mrtva kopriva. plodovi Šipak. trava O m a n (Inula helenium). Uzimati po pola čaše 3 puta dnevno pre jela kod hroničnog hepatitisa. preliti sa litrom vode. • Uzeti 40 grama isitnjene zelene ovsane slame. Uzimali po jednu trećinu do polovine čaše 3 puta dnevno kod hroničnog hepatitisa. ostavili da odstoji 2 sata i procediti. prelili sa j e d n o m i po čašom hladne. koren . Piti po 3 čaše dnevno. 50 grama (Levisticum officinale). trava Kantarion. ostavili da odstoji u zatvorenoj posudi 2-3 sata. cvetovi Čičak (Arctium lappa)... • korenjem officinalis). listovi ubrani u maju 10 g r a m a 10 grama 10 grama 10 grama 10 grama 10 grama 10 grama 10 grama 10 grama 10 grama 10 grama procediti i piti po 2-3 supene kašike pre jela kod hroničnog Uzeti 2 supene kašike smese. ostaviti da odstoji 30 minula. cvetovi (Genista tinetoria). hepatitisa. • Uzeti 4 grama semena ili listova selena. lišće Smilje. latice (cvelni listići) Rastavić. prokuvane vode. • Kamilica. pa procediti. Uzimati po j e d n u supenu kašiku 4 puta dnevno. procediti. Troskot. 30 grama 30 grama (Fragaria veseo). ostaviti da odstoji preko noći i ujutro kuvati da ključa 5-7 minuta. odstoji čaši ključale Uzeti 30 grama isitnjene smese. • Rastavić. 50 grama Petrovac (Agrimonia eupatoria). • Selen koren Jagoda šumska lišće Žuti lica trava Vresak. trava 20 grama 20 grama 20 grama 30 grama 10 grama 30 grama 15 grama 15 grama Uzeli 3 kalene kašike podzemnog stabla sa mladih ostavili izdanaka da ili trave u špargle (Asparagus vode. Uzimati po četvrtinu čaše 3 puta dnevno jedan sat posle jela. cvetovi Jagoda šumska. . plodovi Žalfija. trava Čičak. cvetovi Povratič [Tanacetuiu vulgare) Hajdučka trava. kuvati da ključa 5-6 minuta. preliti je sa 400 mili­ litara sveže vode. ostaviti da odstoji 3 sata i uzimati po 150 grama 3 puta dnevno 30^10 minuta pre jela. cvetovi Neven. preliti ih sa 150 mililitara hladne vode (može se j e d n a kalena kašičica semena prelila sa 150 mililitara ključale vode) i ostavili da odstoji 3 sata. izdanci Bela breza. trava Kamilica. stavili na vatru i kuvati da ključa 2 minuta.

dodali j e d a n kilogram meda i 100 grama maslaca i kuvati j o š 10-15 minuta. radi poboljšanja raspoloženja. preliti sa 10 litara vode. cvetovi Neven. ostaviti da odstoji 30 minuta i procediti. cvetovi Breza. cvetovi Kantarion. Uzimati po jednu supenu kašiku 3 puta dnevno j e d a n sat pre jela. cvetovi Rusa. dok ne ostane j e d a n litar vode. Skinuti sa vatre. a zatim pripremiti sledeću porciju. Ukupno treba uzeli 3 porcije. Zatim napraviti pauzu od 7 dana i ponoviti kuru. ostaviti da odstoji j e d a n sat na toplom mestu . Uzimati po j e d n u supenu kašiku 30 minula pre jela. lišće Zilovlak (bokvica). oprati ga od prašine. Procediti. listovi Mirodija. To je kvalitetna zamena. Uzimati po j e d n u supenu kašiku 3 puta dnevno. Skinuti sa vatre i ohladiti. • Pelen. procediti i iscediti. • Ukoliko beonjače požute i pojavi se blago žutilo na koži. lišće Sipak. • preporučuje Kod hroničnog hepatitisa narodna medicina da se uzima kljukva sa m e d o m . plodovi Dve supene kašike smese preliti 50 grama 20 grama 20 grama 20 grama 30 grama 30 grama 20 grama 20 grama 200 grama sa pola litra (Oxycoccus palustris) sa m e d o m (da ukus bude kiselo-sladak). Ukoliko nemate kljukvu. na to mesto staviti vruću oblogu i popiti pola čaše maslinovog ulja. • Smilje. • Uzeti 3 kilograma ječma. treba isitniti (izgnječiti) i Kljukvu pomešati Sve dobro izmešati da bi se rastvorio med. ohladiti. trava Kukuruzna stigma (svila) Breza. • Uzeti j e d a n kilogram ovsa. Uzimati po 2 supene kašike 3 puta dnevno pre jela i pred spavanje. oprati ga. • Sibirski narodni lek kod hroničnog hepatitisa: iziendati crnu rotkvu i iscediti sok kroz gazu. Kada se potroši sva smesa napraviti pauzu od mesec dana. seme Zova. mlado lišće Kopriva. Zatim staviti na vatru i kuvati sve dotle. cvetovi Sipak.• Ukoliko se pojave jaki bolovi ispod desnog Sok od rena Sok od limuna Prirodni med 300 grama 300 grama 300 g r a m a rebra. plodovi 10 grama 20 grama 20 grama 20 grama 10 grama 10 grama 10 g r a m a 200 grama Dve supene kašike isitnjene smese preliti sa 2 čaše ključale vode. možete uzeli sok od kartopa (Viburnum opitim) sa m e d o m . • kova: Sok od cvekle 300 grama Na jetru blagotvorno deluje smesa sledećih so­ ključale vode. trava Kamilica. prelili sa 6 litara vode i ostaviti da odstoji 2 sata. primenjivati tople klislire sa ođvarom od cvetova kamilice (2-3 puta nedeljno). tada treba istovremeno sa uzimanjem ekstrakta. Dobro izmešati j e d a n litar soka sa 400 grama tečnog meda. Uzimati po pola čaše 3 puta dnevno pre jela u toplom stanju tokom 2-3 nedelje. Uzimati po četvrtinu čaše 3 puta dnevno j e d a n sat pre jela. trava Smilje. trava Rćistavić. staviti na vatru i kuvati dok ne ostanu 2 litra.

ublažava u njoj i žučnim kanalima upalni proces.6 0 sekundi. odbijanje od zida (za ljude koji su j a k o slabi) ili poda. preporučujem da se posle lečenja he­ patitisa pristupi jednogodišnjoj kuri lečenja kavkaskim mrazovnjakom (Helleborus caučasicum). Veoma je dobro ukoliko se 10-15 minuta pre kontrastnog tuširanja u kožu utrlja stari urin.i procediti. • Radi zasićenja organizma energijom i ispiranja šljake (nečistoća) veoma je dobro kontrastno tuširanje. Pripremanje: supenu kašiku meda rastvoriti u čaši tople vode (37° C) i popiti odjednom. Za lečenje i obnavljanje funkcije jetre Uzeti 15 grama mumijo i rastvoriti u 500 mili­ predlaže se uzimati mumijo. U/imati po pola čaše 3 puta dnevno 30 minula pre jela tokom m e s e c i po dana. • Zbog loga. 2 kure godišnje . Terapiju primenjivati 2—3 puta dnevno. kod hroničnog holecistilisa i gastritisa sa uvećanim procentom kiseline med treba uzimati 3 puta dnevno 1. Uz to piti voćni sok. Mumijo poboljšava asimilaciju u probavnom kanalu. Lečenje se počinje sa uzimanjem 30 kapi. Treba piti svakoga dana tokom 1. na . Pri prepisivanju meda bolesnicima sa oboljenjem jetre i žučnih kanala treba imati u vidu procenat kiseline u želudačnom soku.u proleće i u jesen. Uzimati 3 puta dnevno po jednu čašu na pola sata pre jela 10 dana. savijanje tela napred i u siranu. Zatim napravili pauzu od dve nedelje. Obnavlja se disajni koeficijent u jetri i smanjuje sadržaj šećera u krvi.o k o 5 sekundi). želuca i debelog creva. koji žive u krvi. • Lečenje vodom. Med daje energetski materijal jetri. kru­ ženje lelom. kamena u žuči i posle odstranjivanja žučne kese. mleko ili mineralnu vodu. • Terapija medom.5-2 meseca. Kod intenziviranja hroničnog he­ patitisa svakoga dana treba primenjivati kupke za smirenje (35-36° C ) . Tako. Lekovita gimnastika sastoji se iz jednostavnih primer. hladna voda 15-20" C . • Uzeli 3 grama mumijo i rastvoriti u 3 litra ključale vode. Taj ekstrakt je koristan kod intenziviranja (progresije) • oboljenja. postepeno povećavajući dozu do 60 kapi. Tako piti 7 dana. s t o j e virusnu infekciju veoma teško izbacili iz organizma. a zatim napraviti pauzu od 5 dana. a ujedno je i dobro sredstvo za izbacivanje žuči. • Radi otklanjanja svraba kože primenjivati uobi­ čajene kupke (36-37° C) u trajanju 15-20 minuta svakoga dana ili svakog drugog dana. Kura lečenja traje 21 dan.3 0 . po 10-15 kontrasta (vruća voda 40-45° C . Jetra ima potrebu za mikroelemenlima. Lečili se do ozdravljenja. Ta biljka je otrovna i deluje na patogene gljivice. viruse i mikrobe. blago masiranje tela oko jetre. Samo jednogodišnja vežbi: hodanje u mestu. čučnjevi. Povećava se količina nukleinskih kiselina. 1 imII i medućelijskoj tečnosti. Odlično pomaže ako se dva puta dnevno operu noge u prohladnoj vodi. Za kuru lečenja potrebno je 60 grama. koji se u dovoljnim količinama sadrže u medu. Dalje uzi­ mati po jednu kafenu kašičicu 2 puta dnevno 30 minuta pre jela. • • Mumijo. upijanje kiseonika i lučenje ugljenične kiseline u tkivima jetre.5-3 sata pre jela. Med je indikativan kod hroničnog hepatitisa. litara (pola litra) ključale vode temperature 60-70° C.

One brzo prolaze. • (Filipendula Uzeti dve kafene kašičice cvetova medunike ulmaria. ekstrakt od duvana. a zatim procediti. urin. držati 15—20 minuta 2—3 puta dnevno. Herpes se često javlja na fonu drugih infek­ tivnih oboljenja (grip. • R e d o v n o čistiti organizam. Doza: pola kašičice za senf sa kafenom kašičicom meda. Virus se prenosi kontaktnim putem. Kod difuznog herpesa natopiti p a m u č n u tkaninu u ekstraktu i stavljati na mesta sa ospama i piti po j e d n u . čeličenje. da se možete oslobo­ diti ospi. • Kompleksno lečenje: urinoterapija. Ekstrakt odlično pomaže i kod gripa (u istoj dozi). • Dijeta. smanjenje imuniteta. Osim toga. malarija i drugih). dopunski piti ekstrakt . • Ne praviti o d j e l a kult. mrazovnjak podstiče razmenu materija i obnavlja funkciju jetre. kerozin. mrazovnjak. Izvor infekcije je bolestan čovek ili nosilac virusa. • Fizičko opterećenje. F. • Pola godine piti kerozin u 6-nedeljnim kurama sa pauzama. Kod ospi herpesa na usnama .na bolno mesto stav­ ljati vatu natopljenu u ekstraktu medunike i nevena. hipovitaminoza. • Gladovanje u dane Ekadaši po 24-48 sati. • Iskoreniti glupe navike i sklonosti. imaju doze i trajanje lečenja. Preporuke: • Izbegavati stresne situacije. • Starim urinom mazati ospe herpesa u akutnom stadij umu. Treba ga uzimati uveče.kafenu kašiku ekstrakta na 100 grama ključale vode 3 puta dnevno. otkloniti progresiju oboljenja. da je raznim infekcijama u organizmu došao kraj. koje je karakteristično po ospama na koži i shtzokožama sa grupisanim mehurićima. pravilna ishrana. Veliku ulogu HERPES Virusno oboljenje. sipati ih u litarsku teglu i preliti sa pola litra votke (rakije). koje slabe organizam. Hraniti se pravilno. penumonija. gladovanje. Recepti: • Primenjivati jake fitoncide. hexepeterala) i jednu kafenu kašičicu cvetova nevena. Upravo u to vreme on najpovoljnije deluje na jetru. ali da se ne možete potpuno izlečiti. Kao samostalna oboljenja postoje prosti herpes (takozvana groznica) i difuzni herpes (difuzni lišaj). Teglu zatvoriti polietilenskim poklopcem i ostaviti da odstoji mesec dana na t a m n o m mestu uz p o v r e m e n o mućkanje. Ukoliko je herpes uzeo maha. Razvoj oboljenja pod­ stiče suvišno hlađenje organizma. Sva ta sredstva deluju na virus herpesa koji je zaseo duboko u organizmu. povećati imunitet. • Pre odlaska na spavanje uzeti kašičicu za senf mrazovnjaka sa kafenom kašičicom meda. Savremena medicina smatra. na 2-3 sata pre spavanja.kura primene mrazovnjaka može garantovati.

trčanja. već i podstiču čišćenje organizma. • Trudite se da ne jedete posle 18 sati. odvar od trave ili čašu jogurta (kiselog mleka). metod Streljnikove. • Dugotrajan boravak na vazduhu. voće. uši i nos. sistema. da bi se oslobodili svakodnevne napregnutosti. U o č e n o j e . • Jedna žena se izlečila od hipertonije na sledeći način: potpuno je očistila organizam. • Normalizovati kapilarni krvotok terapijama sa v o d o m . nepovoljna životna situacija. vezane za nagomila­ vanje ugljenične kiseline u organizmu. Razvoj bolesti podsti­ ču: nervna prenapregnutost. • Naučiti se opuštanju. čiji je glavni • Urinoterapija. pijenjem uri­ na. • Izbegavati stresne situacije. disanje koje čisti spoljašnje manifestacije života (opis tih metoda možete naći u mojim knjigama). klice). • Očistiti jetru i debelo crevo. uglavnom s v e z o m hranom (salate. Obzirom da urin ima blago diuretično svojstvo on izbacuje suvišnu vodu iz organizma. podstiče otvaranje kapilara i rezultat toga je smanjenje arterijskog pritiska. • Povremeno gladovati.supenu kašiku ekstrakta razblaženog u 200 grama vode 3 ^ puta dnevno. kapilarni krvotok i smanjuju arterijski krvni . Recepti: • vode. obične gimnastike (posebno atletske). m a s a ž o m sa ukuvanim urinom i potpunim čišćenjem Tokom dana 2 puta piti po pola čaše „ m r t v e " Uzroci nastanka hipertonične bolesti vezane se za funkciju centralnog nervnog sistema. HIPERTONIČNA B O L E S T Oboljenje simptom povišen srčano-vaskularnog krvni pritisak. • Fizičke vežbe do lakog znojenja u vidu šetnji. Preporuke: • Dovoljno dug san. • Raditi vežbe za disanje. primenjivati autogeni tre­ ning. ukoliko se lečenje počne na vreme. ispirala oči. popijte svež sok. poboljšavaju kapilarni krvotok. • Pravilna i racionalna ishrana. • Mnogi čitaoci poboljšali su svoje stanje i pot­ puno se izbavili od hipertonije gladovanjem. One ne samo da opuštaju. suvišna ishrana (posebno masnom m e s n o m h r a n o m ) i slabo pokretan način života. takođe po­ boljšavaju pritisak. difuzni herpes se m o ž e izlečiti za nedelju dana. Ukoliko pre spavanja imate neodoljivu želju da jedete. a zatim je svakog dana pila po 2-3 gutljaja urina. umivala se njime. Gladovanje upravo podstiče čišćenje organizma na nivou vezivnog tkiva i povećava opšti energetski potencijal organizma. koja podstiče ot­ varanje krvnih sudova i opuštanje mišića: m e t o d Butejka. ritmičko disanje joga.

Trebalo je m n o g o duže gladovati . To omogućava da se poveća cirkulacija u organizmu i izbace nečistoće. Jedan 60-godišnji muškarac pokušao je da popravi svoje stanje urinoterapijom (uradio je m n o g o mikroklistira sa običnim i ukuvanim đo jedne četvrtine urinom. tada sve što je radio na taj uzrok ne deluje. To. Prvo. pojavom „školjke u spoljašnjim manifestacijama" zbog jakih emocionalnih preživljavanja. Pritisak je progresirao. Lečenje se uglavnom svodi na opšte jačanje orga­ nizma. vrtoglavica.20-30 dana. Za­ tim probati disanje prema Streljnikovoj. otoci su izazvani time. sklonost nesvestici. pripremati hranu na protijevoj vodi. želuca i nogu. koja povećavaju životni princip „vetra" — gladovanje. Treće. Uspeh svih tih terapija obavezno treba potkrepiti pravilnom ishranom i pravilnim načinom života. mlitavost. posebno arterija. gladovanjem (po 5. gladovanjem u trajanju od 5 dana nije se moglo postići to.otok jetre. dok je j o š imao jak životni poten­ cijal. koja se nalazi u grudima tog čoveka je posledica preživljenog j a k o g uzbuđenja. . posećivati vlažnu saunu 2-3 puta nedeljno i redovno šetati. HIPOTONIJA Smanjenje smanjenja tonusa arterijskog pritiska srčano-vaskularnog ispod 105/65 mili­ metara živinog stuba kod muškaraca i 95/60 kod žena usled sistema. Javlja se slabost. 7 i 12 dana) i čišćenjem organizma (5 puta je čistio jetru). A ukoliko je uzrok p o v e ć a n o g pritiska na emocionalnoj bazi. uz primenu ekstrakta lekovitih biljaka. njegov način života ostao je kao s t o j e i bio. ali tim terapijama nije očistio tečne sredine u organizmu. Peto. J e d n o m rečju. • Povećanje krvnog pritiska često je p o v e z a n o sa postepenim zagađenjem organizma. metod čišćenja spoljašnjih manifestacija života. Rezultat je da mu se pojavio otok srca. Upravo u tom delu organizma stvorili su se glavni otoci. psihička stega ili „energetska školjka". Četvrto. gubitkom elastič­ nosti krvnih sudova. on nije promenio ishranu. Komentarisaću greške tog čoveka.organizma. Uradio je analize. stoje taj čovek želeo. Piti sveže isceđene sokove. M o r a o je leći u bolnicu. pospanost. U starosti je on opao. trebalo je primenjivati metode za opuštanje i smirivanje organizma: relaksaciju. da se stimuliše energija organizma. • Fizičke vežbe. glavobolja. s t o j e očistio creva i jetru je dobro. Počeo je da se j a k o zadihava i kašlje. otok pluća. Drugo. već 11 meseci to radi). Ustvari. stoje primenjivao sred­ stva. bolest je zapuštena. Sa samoizlečenjem je tre­ balo početi m n o g o ranije. Šesto. tako ogromno čišćenje organizma u tom sta­ rosnom uzrastu trebalo je vršiti postepeno i blago. klistire sa urinom. autogene treninge. Pijenje urina u d a t o m slučaju m a l o koristi. koje su ukazivale na srčane m a n e sa raz­ vojem srčane astme. Preporuke: • Vodene terapije. umor.

• Zabranjuju se: teško rastvorljive masti (goveđe. • Ne ograničavati količinu tečnosti. jetru i tečne sredine • Sisati biljno ulje (zejtin) ujutro natašte i primenji­ vati klistire čišćenja sa limunovim sokom ili j a b u k o v h n sirćetom. Početak bolesti je akutan. najbolje je piti sveže sokove od voća. • Posle jela disati kroz desnu nozdrvu. ekstrakt od šipka. odmor. Na primer. • Ekstrakti i ođvari kako od smesa. Uveče se može primenjivati iđeomotorno čišćenje j e t r e . ponekad i na deo tela oko srca.od vari od trava sa m e d o m i semenke. Mogu se koristiti kao osnovno ili dopunsko lekovito sredstvo. losos. Bol se prenosi (reflektuje) na desno rame. buljoni i predjela . Takođe se javlja ukoliko u organizmu postoji hronična žarišna infekcija (na primer. guščje. fizičko i psihičko mirovanje. mesa. prvi obrok hrane ujutro .sveže isceden sok. • Broj dnevnih obroka hrane ne srne biti veliki ( 3 . povrća. drugi . koji se pojačava pri kre­ tanju. Coveka uznemirava in­ tenzivan bol u desnoj podrebrici. ođvare i ekstrakte od trava pripremljene na protijevoj vodi. ekstraktivne materije (čorbe od ribe. desnu lopaticu. tako i od poje­ dinih lekovilih biljaka. (lesto se javlja kod kamena u žuči (takozvani kameni holecislitis). kraće šetnje ujutro i uveče pred spavanje. kompote. • Redovno gladovanje (jednom nedeljno ili u dane Ekadaši po 24—36 sali).4 puta dnevno). podrhtava. Cesto se holecistitis kombinuje sa holangitisom. aktivira telesnu „vatru". • organizma. • U m e s t o soli upotrebljavati suvi morski kupus. četvrti .. M o ž e biti akutan i hronični. temperatura tela se povećava. opuštajuća muzika. vrši kontrakcije u trajanju 15-20 minuta. HOLECISTITIS Upala žučne kese (ineluira). tonzilitis) ili parazitno oboljenja (na primer.salata i kaša.žive" vode. to aktivira životnu snagu orga­ Pritisak se normalizuje. gljiva. što doprinosi boljoj probavi i pomaže bolesnoj jetri. Preporuke: • Ograničeni režim. nizma i podsliče životni tonus. Takvo disanje podstiče stvaranje toplotc u organizmu.z a m i s l i l i kako ona vibrira. svinjsko salo i drugo). • Urinoterapija. treći . posle virusnog hepatitisa i drugih infektivnih oboljenja. Razvoj bolesti podsliče zastoj i promena sastava žuči. isključili hranu i lekove (osim apsolutno indikativnih) koji nadražuju.Recepti: • • Dva pula dnevno piti po pola čaše . kašljanju. opistorhoza).voće i mlad kravlji sir. Javlja se potreba za povraćanjem i povraćanje. • Mirna situacija. Očistiti debelo crevo. Piti ujutro urin. u položaju tela na desnom boku. ovčje. jagodaslog voća. tiha.

produkti bogati holesterinom (mozak. osobina individualne konstitucije. • Pomešati pola čaše rasola od kupusa sa istom količinom soka od svežeg paradajza i piti 3 puta dnevno posle jela. • U narodu kod oboljenja jetre uzimaju crnu rotkvu.po 2 grama. Pili ujutro i uveče po 200 mililitara pre jela. cvetovi kamilice. U slučaju potrebe može se ponovili lečenje posle 4-5 dana. riblje ulje. trava kičice . kojeg treba uzimali po jednu kafenu kašičicu.od njih). pržena jela. Piti po pola čaše 3-4 puta dnevno nakon jednog sata posle jela. u sredini izdube. pokriju sa odrezanim vrhom i stavljaju u činiju. kakao. • Četvrtinu čaše maslinovog ulja pomešati sa četvrtinom čaše soka od grejpfruta. slatke pavlake i masti. biber. suhomesnati proizvodi. srce. uz prethodno klistiranje.). trava g r č k e . konzerve. 3 puta dnevno na 15 minuta pre jela. Zatim leći u postelju na desni bok. bubrezi itd. da bi se očistila . sladoled 1 druga hladna jela i napici. Posle 24 sala u udubljenju se stvori sok. sa čašom ključale vode. jako sirce i drugo). trava kičice . • • Piti po 50-100 grama urina 2-4 puta dnevno. kolači sa masnim k r e m o m . • Karakter dijele može se bitno menjali u zavisnosti od težine stanja obolelog. tada jednostavno pijte toplu prokuvanu vodu. ostaviti da odstoji pola sata. Jednu kafenu kašičicu smese preliti čašom ključale vode. beli luk. Popiti uveče. slačiea. jetra.5 čašu pre jela. Smesu preliti sa 2 čaše vode i ostaviti da odstoji preko noći. chamaecirys) prelili dnevno. • Što više piti jak odvar (čaj) od šipka. alkoholni napici. procediti i piti po četvrtinu čaše 3 puta od vunene tkanine. Ujutro kuvati 5 minuta i procediti. M o ž e se uzimati istovremeno sa ekstraktima od lekovitih trava. cvetovi smilja . najranije 2 sata posle jela.po 10 grama. ljuta paprika. Preko noći stavljati na deo tela oko jetre obloge creva. Ukoliko ne­ male šipka. od režu je na 1. • Trava kantariona. • • Piti smesu mleka sa pivom: pola litra m l e k a po­ Kafenu kašičicu zmijine trave (Veronica mešati sa litrom piva i piti po 1-1. trava steže. Ujutro ponoviti klistiranje. oblika oštećenja jetre. suviše slana hrana.5 centimetar ispod lišća. natopljene u diuretiku (najbolje je da sami odaberete vrstu urina). • Dijeta sa isključivanjem jaja. lako da „ p o k l o p a c " bude odozgo. ostaviti da odstoji jedan sat i procediti. sipaju šećer u udubljenje.po 40 grama. Recepti: • Koren idirola. mirodije i ljuti začini (luk. koren maslačka . cvetovi smilja.15 grama.

• Preporučena narodna sredstva za izbacivanje glis­ ta veoma oprezno koristiti. Aktivna komponenta je pelinovo ulje. procediti i popiti natašte.6 sati. jer su neka od njih kontraindikativna kod određenih oboljenja (trudnoća. oboljenja želudačno-crevnog trakta). • Uzeti po 2 supene kašike kore krušine i cvetova kamilice. pa ga treba jesti.INVAZIJA GLISTA Crvi iz grupe hebninata. Posle poslednjeg uzimanja (drugog dana) uzeti purgativ. Ostaviti da odstoji 4 . Recepti: • Uzeti 2 supene kašike hrastove kore i preliti sa 200 mililitara ključale vode.u j e d n a k i m delovima. • Piti po 100 mililitara ekstrakta od pelina ujutro i uveče pre jela. Osušene cvetne košarice istucati u stupi (a van u) i uzimati (posle čišćenja creva) u smesi sa šećerom. cvetova smilja i povratiča . sistema za reprodukciju krvi. m e d o m . oštrica koristi se osu­ šeni cvetovi sa peteljkama od citvara (Artemisia cina). • Najbezopasnije sredstvo od svih sredstava protiv glista je seme od bundeve. • Kod vlasoglava uzimati gust odvar od smese trave kičice. koji parazitiraju u orga­ nizmu čoveka i živolinja. • Za oslobađanje od oštrica klistirati se ekstraktom pelina (posle čišćenja creva) sa belim lukom. procediti i popiti natašte. tokom 2 dana. dinstati na slaboj vatri 15 minuta i ostaviti da odstoji 30 minuta. Za izbacivanje solitera: uveče Kupke sa ekstraktom od anisa isteruju m n o g e . • Kod kolitisa i gnojnih rana izazvanih glistama (što se skoro uvek dešava kod invazija glista) osim sredstava za izbacivanje glista treba uzimati i sredstvo za opšte jačanje organizma i zarastanje rana: uzeti supenu kašiku suvog korenja koprive. • gliste. sirupom po 5 grama citvarnog semena (za odrasle) 3 puta dnevno na 1. • Natašte pojesti nekoliko listova zelenog kiseljaka (Rumex acetosa). Oboljenje treba da dijagnostikuje samo lekar. organa za disanje. pri kontaktu sa životinjama. ostaviti da odstoji 4 . O n o paralizu je nervni sistem glista. Uzimati po 2-3 supene kašike 3 puta dnevno. teška oboljenja sa groznicom. slatkim. pri upotrebi slabo obrađenog mesa životinja i riba. preliti sa 200 mililitara ključale vode. da u zdravom probavnom traktu glis­ tama nema mesta! • Klistiri za čišćenje. Izazivaju oštećenje želudačno-crevnog trakta. preliti sa čašom ključale vode.5-2 sata pre jela. U čovečji organizam dospevaju ukoliko je slaba lična higijena. • Za oslobađanje od askarida. alergiju i drugo. Radi toga treba uzeti čašu ekstrakta i u njoj skuvati glavicu belog luka srednje veličine.6 sati. menstruacija. pa se i lečenje vrši u skladu sa preporukama lekara. centralnog nervnog sistema. Preporuke: • Zapamtite.

m o ž e samleti u mašini za meso (mikseru). infekcija od okolnih organa. koji se preporučuju za radikulitis. a drugi da se seme zasladi šećerom. Na bolna mesta stavljati obloge sa diuretikom ukuvanim do jedne četvrtine prvobitne zap­ semena bundeve i posle jednog sata uzeti jaku dozu purga­ tiva. • Stavljali glinene obloge (kataplazije). Recepti: • Tri puta dnevno pre jela popiti po tri četvrtine čaše „ ž i v e " vode. Odlično izbacuje solitera. • Neki narodni lekari (nadrilekari) preporučuju da se za vreme uzimanja semena bundeve pije mleko.• Ujutro natašte pojesti dve pune supene kašike IŠIJAS Oboljenje nervnih završetaka sakrumsko-slabinskog dela kičmene moždine. • • Jedite ujutro što više belog luka (što više. ali voditi računa o tome da samlevenog semena ne bude manje od dve pune supene kašike. Simptomi: oštar bol pri pokretanju podignute noge. „puzanja mravi". uglavnom nerva stražnjice (ishijalgusa). lim Ujutro natašte uzeti beli luk sa mariniranom bolje). haringom. Bol prolazi tokom dana. Seme se. Praksa pokazuje. ukuvane u urinu. • (urinom remine). B o l j e propraćen osećajem utrnulosti kože. • Za lečenje koristiti recepte. pri sagibanju glave prema grudima u ležećem položaju sa ispruženim nogama i drugi. postaju mlitavi. Posle dva sata uzmite purgativ. Uzroci: hlađenje tog dela tela.4 0 mi­ nula. • Pojedite 10 režnjeva belog luka i uz to pijte vruće ili toplo ne pasterizovano mleko. po želji. . da vrlo brzo izlazi ceo soliter. ponekad posle 2 0 . pošto m n o g o zrna ostaje u mašini. Mišići bolne noge gube tonus.

Napraviti pauzu od 2—3 meseca i ponoviti kuru lečenja. ishrana. • Urinotcrapija. ali najviše mesec dana (da se ne stekne zavisnost). Jedan od uzroka oboljenja su gnojno-upalni proce­ si. Uzimati po j e d n u dezertnu kašiku sirupa 3-4 puta dnevno na 30 minuta pre jela. Poremećaj fizičko-hemijskog sastava mokraće do­ vodi do taloženja kristala i amorfnih soli. posebno pielonefritis. koje u kombinaciji sa organskom b a z o m (ugrušci krvi. da bi zaštitili zube pret­ hodno isprati usta biljnim uljem. fibrin.K A M E N U BUBREZIMA (LITIJAZA) Oboljenje. Veliki značaj imaju način života. Kamenje m o ž e biti u j e d n o m ili oba bubrega. . preliti sa čašom ključale protijeve vode i ostaviti da odstoji u termosu 20—30 minuta. a zatim 1-2 minuta snažno mućkati da se kom­ ponente dobro izmešaju. Posle toga dodati 400 grama šeće­ ra i kuvati j o š 15-20 minuta. • Češće jesti dinju. u bubrežnim karticama ili njihovim čašicama koje se sadrže u mokraći. zejtinom). napadima bub­ režnih grčeva. • Sok od domaće kruške kao diuretično sredstvo. • Jednu čašu ovsa preliti sa 5-6 čaša ključale vode i kuvati na slaboj vatri 50-60 minuta. a zatim kuvati 30 minuta na slaboj vatri u dobro zatvorenoj posudi. p o m e ­ šati sa četvrtinom kafene kašičice m e d a i pojesti pred spa­ vanje oko 2 2 . hiperfunkcija žlezda oko štitaste žlez­ de itd. ćelijski detritus. Le­ čenje je namenjeno čišćenju mokraćnih kanala od peska.oboljenje žlezda unutrašnje sekrecije. pošto na toplom brzo ukisnc. Pili kao čaj 3-4 puta dnevno natašte. paziti da ne iskipi. • Uzeti 50 miligrama mrazovnjaka u prahu. Karakteriše se bolovima u slabinama. pošto ona čisti mokraćne kanale i izbacuje kamenje. Lečiti se dok ne nastupi olakšanje (krene pesak. više kamenja ili pojedinačno. Popiti u j e d n o m gutljaju (vodili računa da smesa ne dodirne zube. koje se karakteriše stvaranjem kamenja Recepti: • Uzeti j e d n u kafenu kašičicu osušenih listova breze (sakupiti u rano proleće).2 3 sata. Odvar čuvati u frižideru. potopiti u hladnu vodu i držati 24 sata. • U 50-70 grama svežeg urina nakapati 5 kapi jelovog ulja. Procediti i piti u neograničenim količinama. Dejstvo ekstrak­ ta se pojačava. U nekim slučajevima doza brezovog lišća m o ž e se povećati do j e d n e dezertne kašike. • Sok od peršuna. © Sok od krastavaca . konkretno. što ukazuje na resorpciju kamenja u bubrezima). kao i osobenosti tla i vode za piće. bakterije i drugo) stvaraju kamenje. Kura lečenja traje 6-12 meseci. • Uzeti 100 grama pelina. ukoliko se pije u toplom stanju sa j e d n o m kašičicom meda. Preporuke: • Gladovanje.najbolje diuretično sredstvo. iz materija. rede . malo ili u obliku velikog korala.

pri pipanju jetre oseća se jak bol. Pre nego što izgnječite krompir treba ga malo posoliti. Ujutro pažljivo izliti odstojalu vodu rede u žučnim kanalima. da prokisne. koji sadrže holesterol. krečnjačko i belaneevinasto) i meso vito kamenje. pigmentno. približno oko 3 litra. kuvati j o š 4 sata na tihoj vatri. i ljuta jela. izazivajući pri tom žučne (jetrene) grčeve i žuticu. Posle napada u ekskrementu bolesnika ponekad se nalazi žučno kamenje. • Češće posećivati parne saune i primenjivati vruće kupke. Po potrebi lečenje ponoviti posle pauze od 1 do 2 meseca. KAMEN U ŽUČI Oboljenje. izrezati okca i kuvati ga sa ljuskom u 6 litara vode sa pok­ lopljenom posudom. da se od njega dobije tečno pire i ostaviti da se ohladi preko noći. To je često propraćeno pov­ raćanjem. natopljene u diuretiku. Izgnječiti ga. • Očistiti jetru. Tokom noći iz gustog pirea iscediće se tečnost. drhtavicom. Rezultat je da će se krompir posle tako dugog varenja jako raskuvati. Trajanje n a p a d a j e od neko­ liko sati do nekoliko dana. dobro ga oprati. lima (holangitis). M o k r a ć u sakupiti i ostaviti je da odstoji. • Odvojena ishrana: isključiti iz dnevnog obroka produkte. • Čišćenje bubrega i izbacivanje kamenja će biti m n o g o brže ukoliko na deo tela oko bubrega svakog dana. Glavni simptom su napadi oštrih bolova u desnoj podrebrici sa karakterističnim refleksnim bolom u desnoj lopatici. kao i od kretanja kamenja kroz žučne kanale. Zatim je ispariti (evaporirati). da bi se životinja uplašila i pomokrila. u žučnoj kesi. so prikupiti i rastvoriti u maloj količini ključale vode. • Terapija sokovima. u trajanju 1-A sata. • Isključiti alkoholne napitke. Kada voda proključa. Simptomi oboljenja mnogo zavise od propratnih upalnih p r o m e n a u žučnoj kesi (holecistitis) i žučnim kana- . Protiv probadanja u slabini. koje se karakteriše stvaranjem kamenja Recepti: • Uzeti jedan kilogram krompira. • Starinski (drevni) recept. Ujutro rano treba uhvatiti jare za nos i dobro ga stegnuti.• Uzimati 5-7 dana smesu urina sa j e l o v i m uljem 3 puta dnevno na 15—20 minuta pre jela. P r e m a sastavu razlikuje se j e d n o r o d n o (holesterinsko. njihova težina i oblik variraju u širem opsegu. jačati trbušne mišiće. takozvani „jetreni" grč. bolova u leđima i protiv litijaze (kamena u bubregu) p o m a ž e so iz jareće mokraće. Preporuke: • Očistili debelo crevo. Uzimati po 2 0 . povišenjem telesne temperature. • Više se kretati. Broj kamenja. budete stavljali obloge od vunene tkanine. Napraviti pauzu od 2 do 3 dana i kuru lečenja ponoviti. Uraditi ukupno 2-5 kura lečenja.2 5 kapi dnevno.

Poželjno je produžiti sa gladovanjem i uzimanjem ulja sa kiselim sokom i purgativa sve dotle. pri izlasku kamenja m o g u se javiti jaki bolovi . Uzimati po 2 supene kašike 3 puta dnevno na 3 0 . U svaku čašu iscediti sok od j e d n o g limuna. sok od limuna. koji ukazuju na prolazak kamenja kroz mokraćne i žučne kanale. • Gladovati 24 sala (pili samo vodu). N a k o n j e d n o g sata posle klistiranja popiti jednu čašu maslinovog ulja i čašu kiselog soka (na primer. Nakon petnaest minuta posle uzimanja maslinovog ulja sa kiselim sokom treba popiti čašu i po nekog purgativa. Krompirova voda može se čuvati u frižideru. Ukoliko je količina vode nedovoljna . a pire se može baciti. Nisu retki slučajevi. sok od mahovice. dok iz jetre ne izađe svo kamenje. da bi znali koje je veličine kamenje. Posle toga pristupiti terapiji sa soko­ vima. pa sok). a zatim dugo kuvati na blagoj vatri. Žučno kamenje izbacuje se sa ekskrementom kroz anus. tada pogledajte da li su izašli kamenčići. evekle i krastavaca (u j e d n o m obroku popiti 480 grama soka .trpite. Ne preporučuje se piti vodu. Za rastvaranje kamena u žuči potrebna je ta voda. tako da voda kipi. Osim toga. Posudu zatvoriti i dovesti do ključanja. već i leci jetru i p o m a ž e kod vo­ dene bolesti. U slučaju j a k e žedi može se popili gutljaj slane vode. poželjno je svakoga dana piti po litar i po smese sokova od šargarepe.U prethodno pripremljene tegle od tri litra i zatvoriti ih polietilenskim poklopcem. • Sa nekoliko pročišćavajućih klistira očistiti želudačno-crevni trakt.skovati j o š krompira. pripremite novi odvar. K a d a se izbaci kamenje nije suvišno da se ponovi rentgenski snimak da bi se uverili da više nema kamenja. Ukoliko vam se pojavi mučnina. grejpfruta itd.300 grama soka od šargarepe i po 90 grama soka od evekle i krastavaca). dobro ih oprati i očistiti. Pre početka izbacivanja žučnog kamenja treba uradili rentgenski snimak. ali je bolje savladali žed i uopšle ne pili vodu.4 0 minula pre jela tokom 40 dana. kada je za rastva­ ranje svog kamenja potrebno primenjivati terapiju 5-7 dana. koliko ga je i gde se nalazi. Krompirova voda ne samo da drobi i izbacuje k a m e ­ nje i pesak iz žučne kese.). Pri t o m e se žučno kamenje rastvara postepeno i bezbolno. Posle 15 minuta (ili kada zaželite) nakon toga možete piti vodu. Posle dva do tri dana terapije sa s o k o m javiće se grčevi koji traju 10—15 minuta. treba da ležite i sisate limun. Kao i u prvom slučaju.ne pijte. M o g u se javiti jaki bolovi. Za to je obično potrebno 5-6 sati. Pili treba j e d n o za drugim (ulje. Uzeti nekoliko glavica evekle (težine od 800 do 1000 grama). Ukoliko prokisne . Ukoliko vas prolera. Oni su boje smaragda ili prljavo-braon. staviti u lonac (šerpu) od pel litara i preliti sa tri litra protijeve vode. Načinprimene: pre upotrebe krompirovu vodu malo pođgrejali. Krajem nedelje može doći do krize čišćenja. • Kamenje u žuči može se postepeno i bezbolno rastvoriti dužim i redovnim pijenjem soka od evekle. Za vreme terapije sa sokovima svakoga dana piti po deset-dvanaesl čaša vruće vode. Rezultat . Posle toga prestaju svi bolovi i rastvoreno mokraćno kamenje izlazi sa m o k r a ć o m u vidu sitnog peska. Posle 24 sata gladovanja treba uraditi klistir za čišćenje.

Preporuke: • Očistiti organizam od patološke sluzi. kod velikog kašlja . kod upale glasnih ž i c a promukao (pištav). bronhijalna astma). Pre upotrebe sirup podgrejati. Čišćenje maslinovim uljem traje od dve do tri ne­ delje.5-2 meseca i najbolje je to raditi u proleće i u j e s e n . Posle deset dana pauze ponoviti. a cvckla postaje bela. Za v r e m e prolaska žučnog kamenja kroz žučne kanale mogući su bolovi. neizbežno ćete se izlečiti. • Očistiti debelo crevo. pomešati sa tri čaše svežeg. povećavajući dozu postepeno. Javlja se kod upale sluzokože disajnih puteva (grk­ ljana. Kura lečenja traje 1. „grebanja" u grlu pri upali grla često izaziva mučni „ p r o m u k l i " suvi kašalj. • Gladovanje na urinu. • • Pili svež sok od ugasa (Nasturtium officinale) .lo je jedna doza. Osećaj „golicanja".je da se dobija gust sirup. bronhija) i plućnog tkiva (upala pluća. . Način upotrebe: piti po tri četvrtine čaše sirupa nekoliko puta dnevno. tuberkuloza.napadi kašlja. Dobićele oko litar i nešto više sirupa.1 0 0 grama urina (odjednom) pre jela. Može se piti 30 minuta pre jela i u pauzama između obroka nakon 1-2 sata posle jela. Radi otklanjanja i ublažavanja kašlja pre svega treba delovati na glavnu bolest. Za to vreme ne preporučuje se uzimali ništa ljuto. kako tvrde mnogi narodni lekari. ali ih treba trpeti. • Uzimati maslinovo ulje na pola sata pre jela. koje podstiču iskašljavanje. Samleti u mašini za meso čašu semena od ko­ noplje. • Za lečenje kamena u žuči piti 3 puta d n e v n o po 5 0 . Istovremeno se klislirati sa diuretikom (ukuvanim urinom). • novog ulja. Kod upale grkljana kašalj m o ž e biti „grudni". Posle godinu dana ponoviti kuru lečenja i. Kod bolova u desnoj podrebrici na deo tela oko jetre staviti zagrevajuću oblogu i popiti pola čaše masli­ • Rastvorili jednu supenu kašiku meda u čaši tople vode (37° C) . „lajući". a cveklu izrendati i iscediti kroz gazu u drugu posudu. Kašalj može biti i alergijskog porekla. Razlikuje se vlažni (sa lučenjem sluzi) i suvi kašalj. Početi od polovine kafene kašičice i doći do kafene šoljice. Dobijeni odvar procediti dok je j o š topao i piti ga natašte pet dana po j e d n u čašu dnevno. koju on prati. • Piti ekstrakte i odvare (čajevc) od lekovitih trava. p o s e b n o glavu (ispiranje nosne duplje urinom). Odvar izliti. Zatim oba odvara sjediniti. Piti polako 3 puta d n e v n o (3 doze) na 10-15 minuta pre jela.po j e d n u kafenu kašičicu 3 puta dnevno. KAŠALJ Jedan od karakterističnih simptoma oboljenja organa za disanje. nepasterizovanog mleka i kuvati dok ne ostane jedna čaša. • Stavljati obloge na grudni koš.

• Uzimati vitamine (posebno C i B 2 ). ostaviti da odstoji u termosu oko sat i procediti. • Anis. lišće Anđelika. Šesti na stolicu i ispraviti kičmu. koje podstiču lečenje kašlja (Sahađža- pranajama-3). koje izaziva smanjenje jasnoće vida. • Supenu kašiku suvih listova žilovlaka (bokvice) sipati u termos i preliti čašom ključale vode. Otvor zatvorili odrezanim parcelom rotkve i ostavili da odstoji 4 sala. skoro zrela i zrela katarakta. Katarakta se obično javlja na oba oka. Izdisaj treba da traje duže od udisaja. Uradili ravnomeran. • Gladovanje na urinu. Piti po 50 grama top­ • Supenu kašiku pupoljaka bora preliti č a š o m klju­ čale protijeve vode. Posle loga možete izdahnuli kroz nos. u prošeku od tri do pet godina. žeg urina i ispirati grlo svežim ili ukuvanim urinom do polo­ vine prvobitne zapremine. • Masirati grudni koš ukuvanim urinom. • Urezati u rotkvi udubljenje i napuniti ga m e ­ dom. Piti po j e d n u supenu kašiku 4 puta dnevno pre jela. koren Slatko drvce. Razlikuju se tri stadijuma zamućenja očnog sočiva: početna katarakta. Piti po 1-2 gutljaja pri napadima kašlja. cvetovi Majkina dušica. Ostaviti da odstoji 2 sata i procediti. Supenu kašiku smese sipali u čašu namagnelisane ti dok ne proključa i sipali u termos. 1 deo 1 deo 1 deo 2 dela 2 dela 2 dela 2 dela 5 delova. Zatim pri zadrški disanja istegnuti uvis vrat i pritisnuti pođbrađkom na udubljenje ispod vrata.1 0 0 g r a m a sve­ • Vežbe.do osećaja blagog napinjanja udisaj kroz nos.Recepti: • • Ukapavati u nos po 3-5 kapi urina. cvetovi Samosejka. log odvara (iz lermosa) 3-4 puta dnevno. Vežbali 2-3 minuta. Rokovi nje­ nog sazrevanja su različiti. • Ne primenjivati vruće kupke. ali snažan . • Očistiti spoljašnje manifestacije života. Dobijeni sok sipali u čašu (posudu) i pili po j e d n u supenu kašiku pre jela. Preporuke: • Očistili organizam od patološke sluzi. . nego na drugom. Sok od rotkve podstiče intenzivno izbacivanje sluzi i leci kašalj za vrlo kratko vreme. • Fizički se ne prenaprezati i ne podizali terete. Posle loga kuva­ KATARAKTA Trajno zamućen/e očnog sočiva ili njegove kapsule. Svakog dana naiskap pili po 5 0 . plodovi Podbel. ali n a j e d n o m oku sazreva nešto ranije. trava Beli slez. posebno glavu (ispiranje nosne duplje urinom). koren protijeve votle i ostaviti da odstoji 2 sala. cvetovi Crni slez.

posebno glavu (ispiranje nosne duplje urinom). upala srednjeg uha) se javljaju veoma Kronična kijaviea javlja se kao rezultat višekrat­ nog bolovanja od akutne kijavice i ispoljava se stalnim gustim izlučenjima iz nosa. peršiin . poremećajem disanja kroz nos i poremećajem čula mirisa. stavljati na oči obloge od urina. • Ukapavanje se može zameniti običnim ispiranjem očiju urinom ujutro. Kao samostalno oboljenje akutna kijaviea se javlja češće za vreme vlažnog i hladnog godišnjeg doba. • Gladovanje na urinu. dok Se ne ukuva do polovine prvobitne zapremine. treba gladovati na urinu. oflalm i je. © Očistiti debelo crevo. čas drugom nozdrvom iz čaše. • U bakarnu posudu sipati 50 grama meda i 100 grama urina.5. upotreba sokova podstiče lečenje živih rana na rožnjači. traume sluzokože. smireno uvucite u nos što više urina. Smesa se koristi za stavljanje obloga na oči ili za ukapavanje u oči (po 5 kapi). Terapiju ponovite nekoliko puta. Primenjujuei taj metod mnogi čitaoci su se izlečili od tog ozbiljnog oboljenja. Kuvati sve dotle. Otvorite usta i pustite da tečnost polako isteće. često kijanje. Za vreme napada javljaju se: svrab u nosu. celer . Na kraju pažljivo i dobro pročistite nos. velikim sadržajem ugljenih hidrata i škroba. faktori predisponiranosti su: opšte i lokalno hlađenje organizma. Preporuke: • Očistiti organizam od patološke sluzi. Po pravilu. Osim toga. obilne vodnjikave lućevine. • Da bi otklonili urođenu kataraktu. slavile gr­ lić čajnika u nozdrvu i polako. • Očistili jetru. gripa i drugih infektivnih oboljenja. • Piti sok od peršuna u kombinaciji sa drugim kijaviea završava se izlcecnjem. • Iz dnevnog obroka hrane isključili produkte sa sokovima (šargarepa . Alergijska kijaviea je lokalno ispoljavanje alergije pod dejstvom prašine. zapušenosl nosa. a najbolje iz malog čajnika sa uskim grlićem.Recepti: • Nekoliko puta dnevno pi petom ukapa vati po 3-5 kapi urina u svako oko. Može biti samostalno oboljenje ili simptom akutnog katara gornjih disajnih puteva. Suština terapije sadrži se u sledećem: ušmrkavati urin čas j e d n o m . endivija (Cichorium endivia) .2. mehanički ili hemijski nadraživači.7.2 dela). akutna . ukuvanog urina sa m e d o m u bakarnoj posudi. Prema tome. Recepti: • Ispirali nos svežim urinom. retko. da bi odstranili ostatke urina. Komplikacije (oboljenje maksilarnih sinusa. konjuktivitisa. cvetnog praha u periodu cvetanja biljaka i drugog. Tok kijavice je u vidu napada kijavice. KIJAVICA (RINITIS) Upala sluzokože nosa.

U tu svrhu treba svakog dana na kilu stavljati cepanicu od jasike i držali 30 minuta. razni faktori koji poveća­ vaju pritisak u trbušnoj duplji (jako naprezanje kod zatvora.• Ukapavajle u nos po 3-5 kapi svežeg urina. godini KILA Ispadanje ispod kože organa trbušne duplje kroz defekte na prednjem trbušnom zidu. drugih produ­ kata ishrane koji uzbuđuju. Upoređo sa poremećajem menstrualnog ciklusa kod nekih žena se uočavaju pojave takozvanog klimakteričnog sindroma . razđražljivost. urođeni defekti zidova mišića. plačljivost. Za pripremanje ekstrakta samleti mlade orahe i poto­ pili u kerozin u odnosu 1:10.Javljaju se nervno-psihički poremećaji: uzbuđenost. centimetara. skinuti koru i dobro obraditi. Kod nekih se javlja veliki apetit.po srednjoj liniji stomaka iznad pupka. Pojavu kile podstiče smanjenje elastičnosti trbušnih mišića (češće kod starijih). znojenje i posle toga hladna drhtavica. usled čega može doći do gojaznosti. lupanje srca. Recepti: • Kila ispod pazuha uspešno se leci cepanicom od jasike. slab­ ljenjem erekcije. • I Ironična kijavica leci se ekstraktom od oraha sa kerozinom. crvenilo kože. Kod više od polo­ vine žena klimaks prolazi bez problema i nije propraćen bolesnim stanjima. . Posle tri meseca kila će nestali. • Na maksilarne sinuse stavljajte urinske obloge. S j e d n e strane cepanicu treba potpuno otesati radi udobnijeg korišćenja. . KLIMAKS Prelazni period od pol ne zrelosti do starijeg uzrasta. nesanica. godini starosti (najčešće u 47. uz povremeno mućkanje. ali traje duže. Ostaviti da odstoji 2-3 meseca na tamnom mestu. životne traume. Manje je izražen. Kod muškaraca klimaks obično nastupa između 50 i 60 godina starosti. uzne­ mirenost. kao i poslastica.navala krvi u glavu. • Ograničiti upotrebu kale. čokolada. š u m u ušima i brzo umaranje. Najčešće se kila javlja oko pupka i pazuha. česti porođaji. Kod muš­ karaca klimaks je propraćen smanjenjem polne strasti. jaka preživlja­ vanja i uzbuđenja. vrućina (temperatura). Preporuke: • Izbegavati emocionalne stresove.5 4 . glavobolja. Kod žena se ispoljava kroz poremećaj menstrual­ nog ciklusa u 4 5 . Piti po 2-3 kapi tokom 1-3 nedelje. Ekstrakt treba da bude lamnobraon. Cepanica se priprema na sledeći način: uzeti cepanicu od jasike prečnika oko 8 centimetara i dužine 15-30 Starosti) i u prošeku traje 15-18 meseci. izvršene operacije. podizanje velikog tereta). rede . dugotrajni mučni kašalj.

Redovni polni snošaji održa­ vaju tonus mišića karlice. • Sprečavati dehidraciju organizma (ne primenjivati sredstva za pranje koja suše kožu. • Umivali se i trljati telo svežim urinom. poboljšaju proce­ si cirkulacije i organizam dopuni energijom).do litra dnevno). • Ispiranje i pranje spoljašnjih polnih organa svežim urinom normalizuje sluzokožu. krčanje i stvaranje veće količine gasova. Akutni kolitis može preći u hronični. suše sluzokožu. Razlikuje se akutni i hronični kolitis. Kura lečenja . spaslični bolovi u stomaku i proliv. • Za vreme navala (priliva) krvi u glavu prekinite privremeno posao. . Kupke primenjivati uveče. urin ukuvan do jedne četvrtine prvobitne zapremine i stari urin.sa primesom sluzi i sukrvice. grubi poremećaj ishrane.12-14 kupki.sluz sa primesom krvi. Uzroci: infekcija. sedite. Kod akutnog kolitisa infeklivnog porekla može se povećali i telesna temperatura. Kod hroničnog kolitisa uočava se smanjenje apetita. • Regulisali odmeren način života (uzimanje hrane U vreme aktivnosti želuca i creva. boriti se protiv zatvora). procediti i dodati u vodu za kupku (36-37° C). odreći se histaminskih preparata. Omogućile navali (prilivu) da kroz vaš organizam prođe kao talas. Kod proliva stolica je 3—4 puta dnevno. a u težim slučajevima . Kod akutnog kolitisa uočava se opšla slabost. KOLITIS Upala debelog creva. kuvati da ključa 10 minula. naprotiv. često u vidu kaše ili tečna. Sadržaj pražnjenja creva je u vidu kaše ili tečan sa primesom sluzi. gubitak apetita. a u težim slučajevima . pražnjenje za v r e m e aktiv­ nosti debelog creva. To je najefikasnije sredstvo protiv navala krvi u glavu i ne izaziva sporedne efekte. • U m e r c n o bavljenje fiskulturom i sportom (to pomaže da se stvore nedostajući hormoni. • Ne odricati se seksa. Međutim. opšta slabost. intok­ sikacije. sveže iscedeni sokovi . Poremećaj stolice . koje sadrže pri­ rodne eslrogene (slatko drvce). • mladića. • Kod hormonalnih poremećaja 2-3 puta dnev­ no pili po 50-100 grama vlastitog urina ili urina detetaIsitnjeno korenje pelina preliti hladnom vodom iz bunara. M o ž e se javiti osećaj nađuvenosti u stomaku. rad i odmor kada je za to povoljno vreme).često se naizmenično smenjuju zatvori i proliv. ostaviti da odstoji 2 sata. mučnina. opustile ruke i noge.vetra". Tupi ili spazmatični bolovi u stomaku često se javljaju pred ili posle delekacije.• U dnevni obrok hrane uključili produkte sa vi­ sokim sadržajem biološki aktivnih materija (hleb i supa od proklijalog zrna. To se posebno odnosi na žene konstitucije . Recepti: • Redovno pili ekstrakte od trava..

Asana „Zmija". dla­ novima se uprite u pod. Za vreme lečenja piti tečni odvar od riže umesto čaja.5 grama pelina. cvetovi 10 grama 20 grama 20 grama 20 grama 10 grama Uzeti 2 supene kašike smese.Recepti: • Čitaoci dele sa m n o m iskustvo lečenja te boles­ ti. • Slatko drvce (Glycyrrhiza glabra). Dve supene kašike smese preliti č a š o m ključale vode i ostaviti da odstoji 2 sata. O d m a h posle loga ležite na tepih. skuvati. ostaviti da odstoji 2 sata i procediti. . popijte dve čaše vruće vode. trava Nana (menta). Uzimati po 100 grama 2 puta dnevno pre jela. • Za lečenje želudačno-crevnog trakta piti svež urin ujutro natašte i pre jela . kora Smilje. Dodati 353 grama šećera i kuvati dok se ne zgusne. Jedan od njih se dugo mučio od spazmatičnog kolitisa i savet je našao kod jogista. licem okrenutim nadole. uzetih u j e d n a k i m količinama. Piti 4-5 puta dnevno po j e d n u supenu kašiku. • Kod kolitisa i drugih oboljenja creva 4 . ruke savijte u laktovima. preliti sa pola litra ključale vode. ostaviti da odstoji 1-2 sata. Slika 2. ali da vam ne prži usne. pete i vrhove nogu sastavite. Piti po 2 supene kašike 2-4 puta d n e v n o pre jela. .v e o m a j e d n o s t a v n a i efikasna. • Sprovesti nekoliko 7-8-dnevnih gladovanja na • Kantarion. kuvati da ključa 1-2 minuta. trava urinu sa mikroklistirima (za mikroklistire koristiti diuretik). sedeći na stolici. trava Krušina. trava Kantarion. ostaviti da odstoji 30 minuta. koren Rusa. Leci se gnojni kolitis. potopiti ga na 24 sata u vodu. To je vežba . • Uzeti 69. 20 grama 20 grama 20 grama N a v e d e n e trave pomešati i preliti sa j e d n i m litrom ključale vode.asana „ Z m i j a " . popiti tokom dana u pet obroka (piti 20-25 dana).5 puta dnevno piti ekstrakt od listova pelina i žalfije. procediti. a podbradak da vam dodiruje tepih.2-3 puta dnevno po 100 grama. Piti po supenu kašiku 2-3 p u t a d n e v n o . Ujutro natašte. • Jednu kafenu kašičicu suve isitnjene kore ive preliti čašom ohlađene prokuvane vode i ostaviti da odstoji 2 sata. lišće Kamilica.

• Gladovanje na urinu. Recepti: • Piti j e d n o m dnevno naiskap po 5 0 . • Očistiti jetru. • Ispirati se odvarom od pelina.sa ukuva­ nim. Treća varijanta: prvo . . drugo .KOLPIT1S Upala sluzokože vagine. • Boriti se protiv zatvora. toplom ili zamrznutom v o d o m . i ubili štetni mikrobi. • Umotavati cvetiće pelina (oni nisu veći od glave šibice) u loptice od hleba i gutati pre ili posle jela. • Ispirati se svežim urinom. Varijanti može biti više.5 0 grama ujutro natašte. • retikom).1 0 0 grama vlastitog urina. Preko noći stavljati u vaginu tampone. Preporuke: • Očistiti spoljašnje manifestacije života. belančevina i škrobne hrane. Druga varijanta: prvo ispiranje sa starim urinom. ograničiti upotrebu slatkiša. gljivicama. gljivice. a zatim diu- Javlja se pri inficiranju vagine raznim mikroorga­ nizmima (gonokoke. • Očistiti debelo crevo. da bi se j a k o m alkalnom sredinom očistila sluzokoža vagine . Ljudi saprepobuđenim životnim princi­ p o m „vetra" moraju oprezno da upotrebljavaju ekstrakt od pelina. kao i usled hemijskih i mehaničkih trauma. natoplje­ ne u r i n o m (prvo vlastitim svežim ili dečjim. • Kod infektivnih oboljenja vagine savetujem da se vrše kontrastna ispiranja: prvo ispiranje sa starim ( 4 . • Promeniti ishranu. strepio. Upozorenje.sa dečjim urinom. drugo . ekstrakta od pelina (lečiti se 7 i više dana). Drugo ispiranje podsliče normalizaciju kiselosti vagine i lečenje sluzokože. tinom litra ključale vode i ostaviti da odstoji 10 minuta. Prvo ispiranje sa starim urinom potrebno je zbog toga. • • • • Primenjivati vruće sedeće kupke uz dodavanje u Kod upornih slučajeva oboljenja piti diuretik Gladovanje na urinu kombinovati sa pijenjem Kafenu kašičicu suvog pelina preliti sa četvr­ vodu 500-1 000 grama diurelika.7 dnevnim) urinom.sa starim urinom. pri poremećaju razmene materija. nedostatku h o r m o n a u orga­ nizmu.i stafilokoke). Piti 3 puta dnevno po j e d n u šoljicu. • Očistiti organizam od patoloških mikroorgani­ zama p o m o ć u pelina i „trojke".

a mokraća dečaka pođstičc normalizaciju razmene materija u koži. rastvorenim u malo prokuvanom urinu dečaka. • Izbegavajte jaku svetlost. Tim ohlađe­ nim rastvorom. dejstvo direktnih sun­ čevih zraka. ponekad lačkastim krvarenjima is­ pod konjuktive i otocima.KONJUKTIVITIS Upala vezivne opne oka . žim urinom na oči i gladovanje. • Gladovanje na urinu. bojazan od svetlosti.primenjivati minske soli. ispirati oči. treba da primenile isparljive. Misaono zagrevanje postepeno treba dovesti do maksimalno mogućeg. Ožiljci • Mirzakarim Norbckov i Larisa Fontina razradili su i sa uspehom primenjuju efikasan melod. svežim urinom. odstranjuje Ikivo ožiljka. Osim toga. Da bi ih odstranili. resorbujuće mate­ rije. Konjuktivitis je najrasprostranjenije oboljenje oči­ ju. K O Z M E T I Č K I DEFEKTI K O Z E Tamne pege • Pri tamnjenju kože lica prhnenjuje se ekstrakt od nišadora sa svežim urinom od dečaka. . Nišador je upravo pogodan za to. Akutni konjuktivitis ispoljava se gnojnim izlučevinama iz očiju. Preporuke: • Očistiti organizam od patološke sluzi. Radi toga treba držati urin na suncu da se ispari i talogom ispirati oči. • Možete koristiti drevne preporuke . što jasnije zamišljajući na mestu ožiljka kako nešto gori. Prema kliničkom toku razlikuju se akutni i hronični ko­ njuktivitis. plamen aparata za autogeno varenje. • Zatvoriti oči i opustiti se. dugu električnog varenja: zamisliti kako taj plamen spaljuje. u njima se sadrži neophodan materijal za zarastanje rana. Za lečenje očiju odlično odgovara dečji i aktivirani urin. Zamisliti deo tela oko ožiljka i u mislima ga početi zagrevati. U prvom planu su subjektivni osećaji . nagrizajuće. posebno glavu (ispiranje nosne duplje urinom). crvenilom (hiperemijom) konjuklive očnih kapaka i očne jabučice. Uz to oni pojačavaju j e d n u od funkcija „žuči". Na hiljade njihovih učenika uspešno su izlečili ožiljke.osećaj zagađenosti očiju. Med i m o k r a ć a su odličan antiseptik. obuhvatajući ožiljak sa svih sirana i iznutra.konjuklive. pomoću kojeg se čovek može sam osloboditi raznih ogrebotina i ožiljaka. Potamnjenje kože is­ poljava se pojavom pigmenata na koži. Recepti: • • • Ukapavali u oči po 3-5 kapi svežeg urina. što češće. Hronični konjuktivitis protičc sa umercno izraže­ nim p r o m e n a m a konjuklive. Ukapavanje se može zameniti ispiranjem očiju U složenijim slučajevima stavljali obloge sa sve­ • Rane i povrede oka najbolje je lečiti m e d o m . koja je odgovorna za vid.

mladog tkiva na mestu ožiljka. stavila kao oblogu. Na mestu ožiljka treba da izazovete osećaj ledene hladnoće. stvaranje novog. ubadanje. i ne mislim d a j e to radila prema n e k o m specijalnom metodu ili postupku.Uz jasno zamišljanje vatre (plamena) zamisliti kako vas tu nešto pecka (peče).j o š j e d n o m je stavila placentu na mladež. lime će se uspešnije resorbovati ožiljak. To je prvi deo rada na ožiljku. svrab. Jasno zamišljajte kako vam je koža glatka. saprala. O n a je bila polupismena žena. Dopunski izazvati osećaj pojačane cirkulacije krvi na tom mestu. roze boje. R e ­ cept je jednostavan. Kada osećaj hladnoće dopunite osećajem peckanja. stavljala placentu na mladež. nije bilo frižidera i placentu su čuvali u koli. pre svega. češanje za v r e m e rada na ožiljku ukazuju na simptome p r o m e n e i nestajanja ožiljka. kajsije. skoro do gubitka osetljivosti. Na mladež treba staviti parče placente o d m a h posle teljenja krave. Kada izazovete maksimalno jasnu i intenzivnu sliku resorpcije i obnavljanja ožiljka. podstiču resorpciju mladeža. Pečenje. koje se nalaze u pla­ centi. trzanje (grčenje). Ukoliko je imala slobodnog vremena . Što su ti osećaj i jači. spanač. KRATKOVIDOST Karakeriše se slabim vidom na daljinu. vitaminom A (šargarepa. Drugi deo je analogan prvom. pečenje. nežna. Natrljala. elastična. O tome sam saznao iz pisma moje čitateljke. na m e s t u ožiljka treba da osećate golicanje. ispoljavajući se naglim pogoršanjem ispred očiju. tu sliku treba izvesno vreme zadržati u svojoj svesti. ona g a j e nasledila od majke. Ožiljak se topi i nestaje. da bi organizam za to vreme m o g a o da reaguje na ožiljak. To treba raditi kada izlazi mesec i uz molitvu. jetra morskih životinja). na tom mestu zamišljajte sliku mlade kože. Cesto prooteža­ vida. mladih ćelija. a sastoji se u sledećem: kada joj se otelila krava ona je placentom (posteljicom) trljala mladež. pojavom mušica Preporuke: • Dijeta koja jača organizam sa uključivanjem pro­ dukata bogatih. sir. mleko. gresira. čitanjem. grebanje. Radi loga je potrebno da se misaono koncentrišete u trajanju od 1 do 5 minuta. U to vreme. Drugim recima. crna ribizla. sapirala mladež i ponovo stavljala placentu. zeleni luk. . ali se u m e s t o toplote izaziva hladnoća. • Raditi specijalne vežbe za jačanje očiju. u bunaru. Nestanak ožiljka može se ceniti kao realno podmladivanje organizma. kada se ta žena lečila. Postupak odstranjivanja ožiljka poželjno je prime­ njivati za vreme energetski jakih dana po lunarnom kalen­ daru. nim Mladeži • Biološki aktivne materije.

to ponoviti do 100 puta. organa. deo kuće ili nešto drugo. blizu na sliku. malu markantnu (upadljivu) lepu marku (veličine oko 3x3 centimetra) ili nalepnicu (poželjno zelene boje). Nalcpite na prozorsko staklo. potrebno je raditi sledeću vežbu.• Ljudi koji imaju velik stepen kratkovidosti treba da izbegavaju težak fizički rad.očigled­ na i skrivena. Treba gledati oko 3-5 sekundi . nešto niže ispod nivoa očiju. • Očistiti spoljašnje manifestacije života. Obavezan uslov: treba gledati bez naprezanja. uma (pamćenja) nekoliko puta dnevno ukapavati u nos po 5-20 kapi raznih vrsta urina. ostaviti da od- risa. • Uzeti j e d n u kafenu kašičicu suve isitnjene kore ive. • (plodova) T o k o m dana pojesti 1-2 kafene kašičice j a g o d a limunovca kineskog {Schizandra ehinemis). 8. • Očistiti organizam od patološke sluzi. čula mi­ oči. Uzeti 9 šišarki. Suština vežbe sastoji se u treniranju aparata za akomodaciju. preliti ih sa litrom vode i kuvati na pari (u vreloj vodi) 30 minuta. kada opadne lišće. a kod unutrašnjih . U zavisnosti od mesta krvarenja razlikuju se spoljašnja i unutrašnja krvarenja. Na ulici iza prozora u daljini odaberite neki objekat . One se odlično vide zimi i u j e s e n . s t o j e prijatno za gledanje. Za lečenje je dobar dečji i aktivirani urin. Radi čišćenja mozga. 6. da između vaših očiju i nalepljene slike rastojanje bude oko 20—25 centimetara. Vežbati treba svakog dana do potpunog obnavljanja oštrine vida. Svako krvarenje je opasno zbog toga. a zatim 3-5 sekundi u daljinu na odabrani objekat. mirno i slobodno. preliti sa j e d n o m čašom ključale vode. patološke promene sasta­ va krvi ili promene na samom zidu ki'vnog suda. KRVARENJA Uzroci povredom unutrašnjih krvarenja krvnih mogu hiti traume sa mehaničkom oboljenja zidova sudova. p o s e b n o glavu. To je priprema za vežbu. • • • Jednom dnevno ukapavati po 3-5 kapi urina u Stavljati na oči obloge sa svežim urinom. 10 dana) uz istovremeno stavljanje obloga sa diuretikom (urinom ukuvanim do j e d n e četvrtine) na nosnu kost. Recepti: • Koagulaciona svojstva ive (vrbe) koriste se za sprečavanje krvarenja kod žena. ne žmireći. Za to je najbolji odvar od šišarki ive (iz kojih se pojavljuju listići). Piti kao čaj. obnavljanja vida. bez ograni­ čenja.drvo. • Da bi korigovali oslabljeni vid. • Gladovanje na urinu. što se smanjivanjem količine krvi koja cirkuliše kroz krvotok remete (narušavaju) svi procesi razmene u organizmu. Stanite ispred prozora tako. Recepti: • Ima dosta primera obnavljanja vida posle neko­ liko kura lekovitog gladovanja na urinu (2.

stoji 2 sata i procediti. Glavni simptomi hroničnog laringitisa su: poremećaj govora i suvi kašalj. akutnih respiratornih oboljenja i drugih oboljenja. golicanju u grlu. oštećenog bolešću. • Gladovanje na urinu. a šafran podstiče obnavljanje tkiva. Piti po 2 supene kašike 2-4 puta dnevno. Razlikuju se crveni ravnomerni. • Uzeti 2 supene kašike soka od evekle. Akutni laringitis najčešće je prouzrokovan infekci­ j o m i javlja se kod gripa. Posle ispiranja popiti po četvrti­ nu čaše „žive"' vode. a prenosi se poljupcem i polnim snošajem. LARINGITIS Upala sluzokože grla. Mokri (mehurasti) lišaj. • Ispiranje usta svežim urinom u trajanju od L1ŠAJ Oboljenje kože razne etiology e. • Svež sok od pelina podstiče zaustavljanje spoljašnjih krvarenja. jednu kafenu kašičicu sirupa od šipka. Razlikuju se akutni i hronični laringitis. • Zabranjuje se pušenje i upotreba alkoholnih na­ pitaka. ljuspasti. koji j a k o svrbe. Izaziva ga filtrirajući virus. • Pridržavati se režima ćulanja. roze. Faktori koji ga podstiču su: pušenje i upot­ reba alkohola. Može biti i simptom infektivnih obolje­ nja. • Kod laringitisa u bilo kom stadij umu p o m a ž e is­ piranje grla urinom u koga dodali prstovet šafrana. se u druge ospe. kao što su male boginje i šarlah. i ujedno obnavlja krv. Ispoljava se šiljato izasutim čvorićima. sok od pola limuna i to sve izmešati. Ta kombinacija. mehurasti. Tu je urin dezinfekciono sredstvo. p o s e b n o glavu (ispiranje nosne duplje urinom). a zatim se javlja suvi kašalj. podstiče efikasnost lečenja. Piti 2-3 puta dnevno. Crveni ravnomerni lišaj često se javlja u vezi sa nervno-psihičkim preživlj avanj ima. raspoređenim po grupama na upaljenoj koži. I spolj ava se u vidu si tni h crveno-plavih čvorića. u vidu mekinja i raznobojni lišajevi. Preporuke: • Očistiti organizam od patološke sluzi. u čijem se centru koci koga su glavni elemenal ospe — silni čvorići koji svrbe i ne transform isu . • Tokom 3-5 dana 5 puta dnevno posle jela ispira­ ti grlo „ m r t v o m ' ' v o d o m . Ispoljava se kroz ose­ ćaj suvoće. m e đ u s o b n o g pojačanja. Recepti: • Ispiranje nosne duplje svežim urinom. 250 mi­ lilitara kefira (jogurta). nekoliko minula. Hronični laringitis je posledica ponavljanja akut­ nog laringitisa. • Udisati pare starog urina 10-15 minuta.

Za vreme lečenja prištiće mazati urinom. tada piti najviše 3-5 gutljaja mokraće. • T o k o m 3-5 dana oboleli d e o kože natapali „ m r t v o m " vodom i ostavili da se osuši. Posle preležanog roze lišaja stvara se imunitet. Roze lišaj obično se javlja u proleće ili u jesen. Obično se javlja na otvorenim delovima tela. U tom slučaju ona će delovati kao homeopatsko sredstvo na uzrok oboljenja. koji su ranije bili zah­ vaćeni tuberkulozom. Uzročnik (bacil tuberkuloze) m o ž e da prodre u čovečju kožu kroz mesta gde je oštećena. opšteg stanja organizma i zato mogu biti veoma raznovrsni. vratu. • Kod difuznog lišaja gladovati i piti mokraću. na gležnjevima. Ukoliko je mokraća gorko-slanog ukusa (to ukazuje na jaku zagađenost organizma. S ciljem profilakse tokom j e d n o g meseca u proleće i u jesen uzimati mrazovnjak.nalazi ulegnuće slično pupku. koje podsećaju na komadiće čipke. orožavela i ljušti se.iz unutrašnjih organa i limfnih čvorova. Kurenov navodi sledeći recept. dobijen od životinje. golenicama i p o l n i m organima. sve dok se lišaj p o t p u n o ne izgubi. prvenstveno na pregibnim površinama podlaktica. prolazi posle prvog trljanja. lišaj. Recepti: • N. posle čega 5-6 puta dnevno natapali „ ž i v o m " vodom. . Kura lečenja traje od 1 do 6-12 meseci. posle 10-15 minuta „ ž i v o m " vodom i j o š 5-6 puta tokom dana „ ž i v o m " vodom.) Lišaj se leci za 3-5 dana. Kod roze lišaja zabranjeno je prati telo sapunom. uzročnik je nepoznat. Crveni lupus ispoljava se u jasno ocrtanim mrljama roze ili bleđocrvene boje. poprima braon nijansu i počinje da se ljušti. bočnim stranama tela. Krajevi pega uokvireni su crveno-roze bojom. (Ujutro natapati „ m r t v o m " vođom. Natrljati lišaj presećenim popola kišmišom (vrsta grožđa bez semenki) ili suvim grožđem. udovima i veoma retko na licu. lokalizacije procesa. usled gladovanja izbacuje sc šljaka i soli sa urinom). Centar pege počinje da žuti. Kao što praksa pokazuje. • Uzeti u usta 50 miligrama praška mrazovnjaka i popiti sa toplom vodom. Tok i simptomi bolesti zavise od aktivnosti uzročni­ ka. to će ublažiti bol. puteva njegovog prodiranja. LUPUS (lokalna tuberkuloza kože) Najteži i veoma čest oblik tuberkuloze kože. Čvorići su raspoređeni po grupama. pojavom roze pega na telu. Preporuke: • Očistiti spoljašnje manifestacije života. ali mnogo češće . Oboljenje počinje u akutnom obliku. Crveni lišaj često napada sluzokožu usne duplje. • Očistiti jetru. Uzimati j e d n o m dnevno ujutro natašte na 1-2 sala pre jela. stvarajući mrežaste bele pege (mrlje). • Radi profilakse i lečenja oboljenja očistiti debelo crevo. Površina tih mrlja je zadebljana.

• Očistiti debelo crevo diuretikom. lomljenje u mišićima . • Pridržavali se biorilmova. koja prenose malarični ko­ marči. Ispoljava se kao ospa na jagodičnim svodovima i zidu nosa. Posle loga javljaju se napadi groznice. Za pripremanje smese uzeti supenu kašiku heljdine prekrupe. kada pupoljci tek počinju da bubre (to je trenutak buđenja đrveta). koji prodiru u eritrocite. Sve lo sipati u porculansku solju (posudu). Piti po dve supene kašike na svaka dva sata. • Preći na odvojenu ishranu. Svakog dana piti po 100-150 grama svežeg uri­ MALARIJA (povratnu groznica. jezgru oraha. Recepti: • Dečji crveni lupus leci se korenčićima mlade ive (stare do dve godine). Jednoćelijski organizmi (plazmodije) od zaraženog komarca dospevaju u čovečju krv. temperatura i znojenje. korenja na čašu ključale vode. a putem krvi u jetru. • Pili protijevu vodu i hranu pripremati na protijcvoj vodi. primenjivati kupke sa jelovim uljem. Tok bolesti je progresivan. čajnu kašičicu međa.Crveni sistemski lupus javlja se posle insolaeije. dva režnja sušene kajsije. Kura lečenja traje 29 dana (lunarni ciklus). dve suve šljive. čvorića. Takav dodatak hrani može se uzimali godinama. gde se bespolno razmnožavaju i dospevaju u krv kao mlađi pa­ raziti. • na. dobro izmešati i ostaviti da odstoji preko noći na toplom mestu. režanj limuna. močvarna groznica) Grupa bliskih oboljenja. pet supenih kašika hladne. • Za vreme lečenja odvarom od korenčića ive preporučuje se ujutro uzimati po j e d n u supenu kašiku sme­ se za jačanje. Pre upotrebe ih isitniti i preliti sa ključalom v o d o m u odnosu jedna supena kašika isitenjenog suvog grožđa. solju obavezno poklopiti. Kasnije se javlja glavobolja. za vreme ko­ jih se naizmenično smenjuju drhtavica. • Pariti se u sauni (banji). normalizovati vreme unošenja hrane u organizam: ujutro i u podne. otopljene vode. Oprane korenčiće ive osušiti u rerni dok ne počnu malo da krčkaju. • Očistiti jetru. Korenčići se pripremaju u rano proleće. Ostavili da prenoći i ujutro dovesti do ključanja. 10 j a g o d a hlađenja i ozračavanja organizma rendgenskim zracima. Ospa se m o ž e javiti po ćelom telu u vidu eriteme. purpure (pelioze). • Gladovanje. Preporuke: • Očistiti spoljašnje manifestacije života. nikakve uži­ ne. • Kategorički se zabranjuje boravak na suncu. kafenu kašičicu preprženih kostiju od krupne rogate stoke. Lečenje je najbolje početi sa mladim mesecom. Upalni proces postepeno obuhvata serozne opne i sve organe. koprivnjače. U dnevni obrok uneti proklijalu pšenicu i hleb od prokli­ jalog zrna.

Postepeno na j e d n o m delu kosti izrasta koštani šip (čukalj. U zavisnosti od osetljivosti kože količina ljute pap­ rike se može povećavati ili smanjivali. pođstiče ispiranje soli). Jednu kafenu kašičicu suve isitnjene kore ive preliti čašom hladne prokuvane vode. isil­ niti ga (izgnječili) dok je vruć i pomešati sa j e d n o m kafenom kašičicom kerozina. Piti po 2 kafene kašičice 2-4 puta dnevno pre jela. ta europaea). Taj recept se pokazao kao veoma efikasan. • Skuvati neočišćen krompir srednje veličine. stoća). Pri pritiskanju određenog dela petne kosti oseća se bol. Svež pelin isilniti. Bolesnici se žale na bolove raznog intenziteta oko pete (sa njene donje sirane) pri fizičkom opterećenju.1 zglobovima. dolazi do malo­ krvnosti. • l fzimati 3 puta dnevno pre jela po 1 gram praška od kore ive. Vreme terapije . ostavili da odstoji 2 sata i procediti. Preko loga navući biljku osušiti na suncu. Protivmalarijsko dejstvo ima kora ive.4 grama. da se pojavi i na zadnjoj površini petne kosti. Počnite sa 2 0 . uvećavaju se slezina i jetra. Recepti: • • Uveče na pete stavljati obloge sa urinom (podDanju u čarape sipati travu vi li ne kose (Cusciističe oksidacione procese. koji pri hodanju i fizičkom opterećenju izaziva bolove u donjim ekstremitetima. tj. koji se pojačava kada se slupalo savija nadole. obući čarape na noge i tako hodati c e o dan (stvara alkalnu sredinu. M a m u z a se obično stvara na tabanima. . Uzimati po 4. a zatim čarapu.3 0 minula. • U 200 grama običnog kerozina sipali 10 grama ljute crvene paprike i ostaviti da odstoji dve nedelje. Namočiti vunenu tkaninu veličine 10 x 10 centi­ metara. ali se dešava. Brzo slaviti na parče najlona. Zahvaljujući lome kerozin prodire u mamiizu i brzo rastvara soli. a zatim produžujte vreme terapije. staviti na Koštana izraslina na delti peine kosti. koji uništavaju m a m u z e ) . a ljuta paprika pove­ ćava njegovu aktivnost. malo iscediti i staviti na petu. MAMUZE NA PETI kesu od celofana (plastičnu kesu). Posle terapije operite nogu sa sapunom i toplom vodom i u petu ulrljajte malo meda. iscediti sok i Preporuke: • Potpuno čišćenje organizma od soli i šljake (neči­ • Dejstvo kiselom i alkalnom sredinom na zagađene đelove stopala. m a m u z a ) .prema ličnom osećanju. Kerozin ima ulogu rastvarača. Recepti: • • • Popiti odjednom 50-100 grama urina. Sok od pelina.

Površina lipoma je glatka. meni sasvim n e p o t r e b n o ! Zavrti se. Ujutro oprati nogu toplom vodom. Prvo nacrtajte vertikalnu liniju. r u m o r polako raste i može biti velikih razmera. K r o m p i r služi za zagrevanje. ponekad sa udubljenjima (pregibima). niti masirati njime.horizontalnu. Preko zavoja navući čarapu. a zatim sleva nadesno . ali ni u k o m slučaju nemojte utrljavati ulje.m o ž e se pojaviti opekotina. • Piti odvar. . koji izbacuje šljaku (nečistoće). Žuljevi i lipomi nestaju bez traga. lipome. da je ta bajalica veoma efikasna. ravna. uvrti se. Kaj u licu protiv žuljevu i m a s n o g tkiva • Namažite ricinusovim uljem žuljeve na kosti­ ma. u tamni vihor pretvori se. Čuvajte se da „kerozinsko p i r e " ne dospe na nežmi kožu . obuhvati zveri. Pri pipanju veoma podseća na nagomilanu masno­ ću u potkožnom vlaknastom vezivnom tkivu kod gojaznih ljudi. Procediti i piti umesto vode tokom dana od pola do litar i po dnevno. Preporučujem da se prema t o m e od­ nosite krajnje ozbiljno. Leče­ nje traje četiri meseca. obleti oko ljudi. ljuska od crnog luka i plodovi šipka. nije obavez­ no dodavati ljusku od luka. Kažu.7 litara vode. Ukoliko vas ne uznemiravaju bubrezi. Koncentrišite se i izgovarajte u sebi: „Divlje-barsko. (Tu kerozin deluje kao odličan organski rastvarač. Obloge se stavljaju sve dotle.petu sa m a m u z o m i zaviti zavojem. Za to je obično potrebno od 3 do 10 tera­ pija (noći). dovesti do ključanja i kuvati na slaboj vatri 10 minuta. 2-3 supene kašike isitnjenih plodova šipka i 2 supene kašike ljuske od luka (odvar od ljuske luka leci pielonefritis). Uzeti 5 supenih kašika isitnjenih jelovih iglica (po­ željno mladih iglica). U sastav takvog odvara ulaze: jelove iglice.) Navedenu terapiju najbolje je raditi uveče i držali preko noći. Posudu dob­ ro zamotali i ostavili da odstoji preko noći. po stepama projuri i u viru se utopi". dok se m a m u z a ne resorbuje (splasne). M A S N O TKIVO (LIPOM) Dobroćudni tumor od masnog tkiva. T u p o m stranom noža nacrtajte na ne­ poželjnom izrastaju krst. preliti sa 0. smekšavanje i upijanje rastvorene soli.

). u čijem polnom životu postoje odstupanja (poremećaji m e n ­ strualnog ciklusa. • Ležite na leđa. • Iz ishrane isključili životinjske masti. obliku i obrisima svake od mlečnih žlezda. Podignite jednu ruku uvis. da li ima nekih promena u veličini. Proverite.da nema ispupčenja ili zadebljanja. • Prolilaktički čistite organizam (u proleće i u je­ sen). oboljenja jajnika itd. Pažljivo stiskajući bradavice. a šaku stavite ispod glave. Ispitajte deo tela ispod pazušnih uđubljenja. • Nemojte se nervirali. Glavni simptomi su: oticanje i bolovi u mlečnim žlezdama (dojkama) u pređmenstrualnom periodu. Ispruženim prsti­ ma. . Ispitajte svaki deo dojke. Uradite prstima kružne pokrete. izbegavajle emocionalne stresove. opipajte svaki deo mlečne žlezde . Ovakvu samoproveru mlečnih žlezda treba vršili najmanje j e d n o m u mesecu. da nema nekih lučenja iz njih. E. gde se takode nalazi tkivo mlečne žlezde. Pažljivo pogledajte. • Vitamini A. počevši od gornjeg kraja dojke i spiralno pomerajte prste prema bradavici. Preporuke: • Ograničili upotrebu kale i drugih napitaka koji sa­ drže kofein. pogledajte. abortusi. To isto uradile i sa drugom m l e č n o m žlezdom. pri pipanju u žlezdama se uočavaju mali čvorići i uvećani delovi žlezde. grupe B. jod i selen ublažavaju bolove u mlečnim žlezdama. pažljivo opipajte levu dojku. • Ne pušiti. blago bolni pri pritiskanju. sastavivši prste i držeći ih ispružene. Opustite ruke. Negativne emocije koče (sprečavaju) stvaranje hormona i slabe organizam. • Ne jedite suviše hladne produkte (sladoled) i ne pijte ohlađene napitke. lučenje iz bradavica serozne ili sukrvične tečnosti. Na isti način ispitajte i desnu dojku. mlaz). zmu. Kako sami da proverite mlečne žlezde (dojke) • Pregled je najbolje vršiti ispred ogledala. • Posle spoljašnjeg pregleda mlečnih žlezda ispitaj­ te ih prstima. stavile jastuk (ili presloženi peškir) ispod levog ramena. D e s n o m ru­ kom. U m e s t o soli koristiti suvi morski kupus.MASTOPATIJA Difuzne ili čvornovate promene tkivu mlečne žlez­ izazvane poremećajem hormonalne ravnoteže u organi­ Oboljenje se najčešće javlja kod mladih žena. uđubljenja na koži i promena u njenoj strukturi. • Ograničiti upotrebu kuhinjske soli i produkata koji su njom zasićeni (slana riba i slično). ne pritiskujući suviše jako. zatim ih podignite iznad glave. Recepti: • Radi zakiseljavanja unutrašnje sredine organizma svakog dana piti po 50-100 grama svežeg urina (srednji de. da li ima naboranih delova kože.

Kod hormonalnih poremećaja 2-3 puta dnevno

Recepti: • Za lečenje želuđačno-crevnog trakta 2-3 puta dnevno natašle na 30 minuta pre jela piti po 100 grama svežeg urina. U svež urin postepeno dodavati urin ukuvan do polovine prvobitne zapremine. Na primer: 80 grama svežeg i 20 grama ukuvanog; posle 2 dana - 70 grama svežeg i 30 grama ukuvanog itd.. dok ne dobijete odgovarajuću kombi­ naciju i postignete efekat lečenja. • • • Klistiranje svežim urinom, a zatim mikroklistir Stavljati urinske obloge na stomak. Suvu travu kičice samleli u prah i uzimati po 1.5 Uveče uzeti 2 supene kašike kičice i sipati u tersa diuretikom.

pili po 50-100 grama vlastitog urina ili urin ljudi mlada­ lačkog uzrasta. • Stavljati obloge sa svežim urinom ili diuretikom na mlečne žlezde. • U d n o terapiju kombinovati sa gladovanjem. Uko­ liko budete redovno gladovali po 36—42 sata u dane Ekadaši (jednom u dve nedelje). mastopatija će sama nestati za 3—6 me see i.

METEORIZAM
Naduvcnost stomaka usled suvišnog nagomilava­

gram dnevno na jedan sal pre jela. • mos. a zatim preliti sa 2 čaše ključale vode i ostaviti da odstoji do jutra. Ujutro procediti i piti po 100 grama 4 puta dnevno na 30 minuta pre jela. • • U avgustu (uoči cvelanja) iscediti sok pelina i Jednu kafenu kašičicu suve trave pelina preliti pili 3 puta dnevno po j e d n u supenu kašiku sa m e d o m . sa četvrtinom litra ključale vode i ostaviti da odstoji 30 minula. Piti po 1-2 supene kašike 3 puta dnevno.

nju gasova u prohavnom traktu. Meteorizam je često simptom više oboljenja (uobi­ čajeni zatvori, neuroza, hronični kolitis, peritonitis, neprohodnost creva i drugih). Razvija se usled upalnih procesa u crevima.

Ispoljava se osećajem težine i naduvenosti u stoma­
ku, podrigivanjem, štucanjem, napadima grčevitih bolova. Preporuke: • Očistiti debelo crevo. • Očistili jetru. • Odstranili psihološku stegu (..školjku"') u crevima čišćenjem spoljašnjih manifestacija života. • Regulisati ishranu (izbaciti iz. ishrane slatkiše, mleko. kupus).

MITESERl
Zajednički naziv za razne kožne ospe, povezane sa poremećajem funkcije lojnih Razlikuje se nekoliko vrsta mitesera. Obični, ili mladalački, miteseri javljaju se u periodu polnog sazrevanja, a lokalizuju se na licu, grudima i leđima. Izgledaju kao roze čvorići, koji dostižu veličinu zrna graška, ponekad sa lojnim čepovima (komeđoniiria). Često se gnoje. Za njihov nastanak od značaja su hormonalni poremećaji, infekcije, nasleđnc predispozicije. Crveni i roze miteseri javljaju se najčešće kod žena starijih od 40 godina i karakterišu se pojavom na koži lica trajnih proširenja malih krvnih sudova (kapilara) i crvenih čvorića, ponekad nagnojenih. Profesionalni i medikamentozni miteseri javljaju se usled kontakta sa produktima nafte, uzimanja preparata sa jo­ dom, bromom, hormonalnih i drugih preparata. Preporuke: • Očistiti creva. • Očistili jetru. • Iz dnevnog obroka hrane isključili produkte sa velikim sadržajem ugljenih hidrata. • Mlečno-biljna dijeta. Recepti: • Redovno se umivali vlastitim jutarnjim toplim urinom. On je bolji od vode, sapire prljavštinu, masti, ostat­ ke znoja i orožalog sloja kože i uz to zasićuje kožu minekoje sit često

ralnim materijama. Posle umivanja urinom sačekajte da se urin upije u kožu, a zatim umijte lice prohladnom v o d o m . • Posebno su korisna urinska umivanja o s o b a m a žlezda. sa suvom kožom. • Ne srne se umivali niti suviše hladnom, niti suvi­ še toplom vodom. Koža na licu to ne podnosi. J e d n o m ne­ deljno treba se umivati sapunom. Sapun suši kožu, a urin je čini elastičnom i štiti je. • Ljudi, koji imaju masnu kožu, poželjno je da se umivaju ujutro i uveče sa nekim toaletnim sapunom. On podsušuje kožu i č i n i j e normalnom. Ujutro je najbolje umivati se prohladnom vodom. Ona osvcžava. Uveče se umivajte kontrastnom vodom - naizmenično toplom i prohladnom. Slično umivanje stimuliše krvne sudove, što povoljno utiče na kožu lica. • Ukoliko imate crne mifesere, tada umivajte lice m e k o m spužvom ili tamponom od vale, natopile ih dobro penom od sapuna, a zatim istrljajte lice ukuvanim urinom. • Ukoliko imate normalnu kožu, umivajte se dva puta dnevno - ujutro i uveče. Ali je bolje da sapunom umivate lice uveče, da bi koža preko noći obnovila svoja zaštitna svojstva. • Urinoterapija na fonu gladovanja, izazivajući snažno čišćenje organizma i stimulaciju izgubljene snage, podstiče obnavljanje organizma i oslobađa ga od mitesera. Jer miteseri su simptom toga, d a j e krv zagađena i da šljaka (nečistoće) izlaze napolje kroz kožu. • Mnogi čitaoci mi pišu o tome. da su se oslobodili crvenih mitesera posle svakodnevnog umivanja svežim toplim urinom.

• Crveni miteseri često svedoče o tome. d a j e koža izgubila svoja zaštitna svojstva, došlo je do pomaka prema truležnoj strani. Urin normalizuje zaštitnu funkciju kože, povećava njenu kiselost, i lo je obično dovoljno za njeno izlečenje.

počinjete govorili tek kada počnete izdisali. govorite samo pri izdisaju, sa smeškom na usnama, ne žureći i ne naprežući se. Čim osetile da ste izdahnuli skoro sav vazduh, ućutite, napravite kraću zadršku disanja, zatim - udisaj, i ponovo počinjete govoriti tek sa početkom sleđećeg izdisaja, isto tako ne žureći, slobodno, radosno i sa blagim smeškom na usnama, sa osećajem ubeđenosli i smirenosti. Da bi postigli potpun uspeh u obnavljanju normalnog govora treba veštački da izazivate osećaj dobrote prema ljudima, ukoliko se on ne javlja sam po sebi. dok vam lo ne prede u naviku: trudite se da uvek budete u takvom slanju. Govorite uvek sa osmehom. Prilikom primenjivanja tog metoda bolesnika treba izolovati od svih na oko mesec dana. S t o j e moguće manje sa njim razgovarali. Osim j e d n o g čoveka, sa njim niko ne srne biti. Odrastao čovek može biti sam. Uveče piti čaj eve sa travama koje smiruju (koren od odoljena - Valeriana officinalis, srdačica Peonorus cardiaca, matičnjak Melissa officinalis, nana - Mentha piperita i druge) i, naravno, nema pušenja, ni alkohola, ničeg što uzbuđuje (ostali čajevi, kala. čokolada itd.). Glavno j e - strpljenje. Navedeni vremenski period od mesec dana dovoljan je da prođe mucanje.

MUCANJE
Poremećaj govora u vidu zadrške zvukova, i njihovog ponavljanja usledgrčenja mišića rata za izgovaranje reći. Javlja se obično u detinjstvu posle preplašenosti (straha), infekcija, intoksikacije i drugih uzroka. Preporuke: • Očistiti spoljašnje manifestacije života. • Ojačati nervni sistem. • Pili odvare od trava, koje imaju smirujuće dej­ stvo. • Primenjivati kupke sa ekstraktima od trava. • Odreći se pušenja, alkohola i napitaka koji uzbu­ đuju. Recepti: • Ukoliko mucale (zamuckujete), probajte da ura­ dite sledeću vežbu. Uzmite neki tekst i počnite da ga čitale naglas pre­ ma sledećem metodu: ravnomerni udisaj, mala zadrška disanja, ravnomerni izdisaj. Suština metoda je u lome. šio slogova apa­

motornog

NAPRSLINE NA NOGAMA Recepti: • U vodi sa sapunicom isparili noge. P a m u č n u salvetu predvostručili. tečnosti i životnih belan- . a zatim suve čarape. čišćenjem spo­ ljašnjih manifestacija života. natopiti u urinu. Trljajući delove nogu sa izrastaj ima. 3 puta dnevno. • 1/. Razlikuju se akutni i hronični nefritis. malom količinom mokraće sa primesom belančcvina i krvi u njoj. jer zdrave noge su pola zdravlja.begavati suvišna hlađenja organizma. a noge oprali u top­ loj vodi. čajeve). javlja u periodu ozdravljenja od angine ili laringitisa.urinske čarape". isprali noge u podgrejanoj vodi i dobro obrisati. • Za vreme čevina (mesa). To je veoma korisna terapija. Koža na stopalima može se blago istrljati plavcem (plovućcem). Ispoljava se iznenadnim razvojem otoka i a s t m o m (rezultat prepunjenosti vaskularnog sistema zadržanom tečnošću). Akutni ncfriiis može bili samostalno oboljenje. Preko toga navući polielilensku kesu. potopili noge u zagrejanu „ m r t v u " Vodu. • Odstranili „školjku" oko bubrega. Ponekad ima karakter epidemijskog oboljenja (najčešće u ratno doba — uticaj hlađenja organizma i drugih uslova). Preporuke: • Normalizovati ishranu. intenziviranja (progresije) bolesti stroga dijeta sa ograničenjem soli. odstra­ nili odumrlu kožu. po pravilu. • Stavljati obloge sa ukuvanim urinom na noge. Obloge stavljati preko noći. koje se. pridržavajući se bioritmoloških preporuka (ne jesti posle 16 sati. Hronični nefritis često se susreće kao samostalno oboljenje. samo piti odvare• Očistili debelo crevo minskim klislirima. Akutna upala NEFRITIS bubrega.. ne brišući ih. saprati ih toplom vodom i. Ujutro skinuli . blago iscediti i stavili oko nogu. Recepti: • Pili po 50-100 grama svežeg urina odjednom pre jela. Za to vam je potrebno 200 grama urina ukuvanog do četvrtine pr vobi tne zaprem ine. Pri tom godinama i desetinama godina kod boles­ nika može da preo vlada va arterijska hipertonija.

• Na deo tela oko bubrega stavljati obloge od vu­ nene tkanine.4 0 grama brezovih pupoljaka. • Uzeti 3 0 . Ta biljka se može koristili za lečenje enureze (noćnog mokrenja) kod dece bilo kog uzrasta. potopiti u bunarsku vodu. potrudite se da idete u toalet u određenim vremenskim razmacima.6 0 minuta (paziti da ne iskipi). Posle toga dodati 400 grama šećera ili meda i kuvati još 15-20 minula. • Oslobađajte se suvišne lelesne težine. . preliti sa litrom 70%-og alkohola i ostavili da odstoji nedelju dana. Obloge držati naj­ manje dva sata. • Izbegavajle alkohol. • Jedite više prirodnu hranu. aktivirani. Recepti: • Supenu kašiku mirodije preliti čašom ključale vode. • Jednu čašu semena ovsa prelili sa 5-6 čaša ključale vode i kuvati na slaboj vatri 5 0 . ne dozvolile da se prepuni. diuretik i slično). Odvar čuvati u frižideru. pri kojem bolesnik ne oseća potre­ bu za mokrenjem i mokraća se luči spontano. ostaviti da odstoji 2-3 sala i sve ispili odjednom (piti jednom dnevno). • U težim slučajevima . koji mogu pojačati nekontrolisano mokrenje. NEKONTROLISANO MOKRENJE (ENUREZA) Bolesno slanje. Nekontrolisano mokrenje može biti stalno ili samo noću (enureza).gladovanje na urinu sa masažom celog tela u trajanju od I do 3 sata. Uzimali po 15-20 kapi na kašiku vode 3 puta dnevno. Uzimati po j e d n u dezertnu kašiku 3-4 puta dnevno na 30 minuta pre jela. Taj postupak omogućava da se zakiseli organizam i unište veoma otporne injekcije u bubrezima. • Uzeti 100 grama pelina. ostaviti da odstoji 24 sata i zatim kuvati na slaboj vatri u dobro zatvorenoj posudi. • Skromna kućna biljka „muhogon'' (plektranlus fruticosus) isleruje iz kuće (stana) muve Pleelranlhus i moljce. Stalno nekontrolisano mokrenje javlja se kod oboljenja centralnog nervnog sistema. natopljene u urinu (individualno odaberite urin: dečji. Procediti i piti bez ograničenja. To su diuretici. • Trenirajte mokraćnu bešiku. • Piti odvar od ljuske crnog luka. Preporuke: • Ne pijte previše tečnosti. • Redovno praznile mokraćnu bešiku. napitke i lekove koji sadrže kofein. koja sadrži celulozu. • Prestanite da pušite.

mokraćnih kanala i mokraćne bešike.2 0 . Odsustvo NEPLODNOST trudnoći' kod žena u uzrastu kada žena može da rada deeu. u vaginu preko noći. piti urin ( 3 . Kod upornih slučajeva. Zamišljajte kako tečnost puni mokraćnu bešiku. čišćenje debelog creva. pripreme i piju kao čaj. Neplodnost može biti veza­ na i sa oboljenjem muškarca. natopljenih svežim ili ukuvanim urinom. Odvar pre upotrebe treba da bude sveže pripremljen. Da bi postigli potrebne rezultate tre­ ba da uradite najmanje 100-200 vežbi dnevno. a zatim ukuvanim). • Obratite pažnju na rad creva.Pregršt listova biljke preliti ključalom prolijevom vodom i kuvati na slaboj vatri oko 4CM-5 minuta. Preživljavanja ostav­ ljaju „čvoriće" u spoljašnjim manifestacijama života. koji remete rad po Inog aparata. Ukoliko uspete da makar i u znatnoj meri usporite isticanje mokraće. Dok izbro­ jite do „tri". posle promene ishrane. stavljanje tampona. tj. dok se mokrenje p o t p u n o ne normalizuje. da koristite potrebne mišiće. Preporuke: • Naučite da se konlrolišete. znači. piti ujutro natašte po 50 grama diuretika. u kojoj se pred spavanje kupa dete. opustite se i zamislite sliku bubrega. • Blagovremeno lečite upalna oboljenja polnih orga­ na. Posle toga ponovite sve ispočetka.3 0 minuta. Za vreme mokrenja potrudite se da stegnete mišiće. Zahvaljujući tom metodu mnogi su se izlečili. Naučite se da ih spontano stežete. Istovremeno prinesite uz uho navijen budilnik i u trenutku. Voda za kupanje ne srne biti toplija od 29-30° C. • Ukoliko je neplodnost izazvana poremećajem hormona ili nedorazvijenošcu polnih organa . Najčešći uzrok su upalna oboljenja unutrašnjih polnih organa i njihove anomalije. a zatim produžite sa mokrenjem.kantariona i kičice. kada je mokraćna bešika .prepuna". One se uzimaju u jed­ nakim količinama. • Specijalne vežbe za jačanje sfinklernog mišića mokraćne bešike. kada treba da idete u toalet. kako se ona puni sve više i više. • Ruski narodni lekari od pamtiveka smatrali su d a j e najsigurnije sredstvo protiv nekontrolisanog mokrenja smesa dve trave .masirati telo urinom (diuretikom). Recepti: • Ukoliko je neplodnost rezultat oboljenja polne sfere žene preporučuje se ispiranje urinom (svežim. • Ležite na krevet. Kod čestih potreba za mokrenjem preporučuje se iz ishrane isključiti diuretične produkte (celer. Upozorenje. prez­ relo grožđe i šparglu) sve dotle.4 puta dnevno po 100— 150 grama) i primenjivati sedeće urinske kupke. borite se protiv zat­ vora. koji stežu mokraćni kanal i zaustavljaju mokraću.. Za vreme mokrenja snagom volje naprežite mišiće i zadržavajte isticanje mokraće. Vreme kupanja u kadi . Dobijem odvar sipati u kadu. uključite budilnik i odmah se „probudite". lubenice. .

. U tom slučaju treba potpuno očistili organizam. kada je gravitaciona energija Zemlje najjača. • Održavanje listova topole u svežem stanju (tri dana) u ženskom urinu ukazuje na normalan životni poten- cijal žene. pripremljene na uobičajeni način (kuvanje. Veoma važan uslov je da ih dobro sažvaćete. • Neplodnost polnog partnera može se odrediti stavljanjem zrna sočiva (leće) u urin. U svež.spontani pobačaj. muškarac je sposoban da proizvodi potomstvo. • • Utrljavati urin u desni radi dezinfekcije usta. Takvo „lečenje" treba početi u zimsko vreme. kao i posle svakog jela. ujutru natašte redovno uzimati proklijalu pšenicu ili hleb od proklijalog zrna. ostaviti da odstoji jedan sat i proce­ diti. Najbolje ga je primenjivati spolja. Radi lečenja želuca pili po 100 grama svežeg urina ujutro natašte i pre jela 2-3 puta dnevno. smatralo se da žena može da rada. potop­ ljeno u urin. a ukoliko ne proklija . Svakog dana treba pojesti po 5 0 . listova nane i žalfije.• Žene koje imaju jedno dete. • Veoma je efikasan urin aktiviran hladnoćom. Priprema se tako što se urin ostavi da odstoji 4-5 dana na tamnom mestu pri temperaturi 2^1° C. predenje). urin postepeno dodavati ukuvani urin do polovine prvobitne zapremine. vanja glavnog oboljenja Recepti: • Za odstranjivanje neprijatnog zadaha iz usta pri­ premili ekstrakt od jednakih delova pelina. NEPRIJATNI ZADAH IZ USTA Može biti uzrok oboljenja želudačno-crevnog trak­ Posle odstranji­ taj simptom iščezava. • Radi dopune nedostajuće gravitacione energije u ishrani upotrebljavajte kosti od kokoši i kunića (pitomog zeca).še organizam.on je neplodan. u vidu masaže. Ukoliko je laj potencijal smanjen žena nema dovoljno energije za normalnu trudnoću. radi stimulacije funkcije rađanja treba da gladuju na urinu 2-4 nedelje. Uzeti jednu supenu kašiku smese. Ukoliko sočivo.1 5 0 grama koštanog tkiva. • U davna vremena sposobnost za rađanje su proveravali na sleđeći način: žena je trebala da se pomokri na sveže listove topole. • Svežim urinom nekoliko minuta ispirati usta 2-3 puta dnevno. on neverovatno snažno stimuli. Ispirati usta nekoliko puta dnevno. Zatim nekoliko puta dnevno masirali telo aktiviranim urinom (diuretikom). ta ili usne duplje (parodontoza. proklija. gingivitis). ali ne mogu doneti plod do kraja . preliti sa 200 mililitara ključale vode. • Neke žene zatrudne. a drugo i pored velike želje ne mogu da rode. Ukoliko posle tri dana listovi ostanu zeleni.

To smiruje. flašu sa vodom. P* Nekima pomaže da brzo zaspe ukoliko se na sat vremena pre odlaska na spavanje poliju kolom hladne vode (istuširaju). pa je korisno pre U postelju stavite toplu grejalicu (lermofor) ili Telo treba da se odmori od odeće. Zatim se pokrijte zagrevanje će izazvati prirodan san. Preporuke: • Svakog dana prošetati pre spavanja. a sa povrćem i voćem — smiruje). • Skinite sa sebe pokrivač i tako odležite izvesno vreme dok vam ne postane hladno. Nesanica može biti izazvana raznim oboljenjima opšteg karaktera. opušta i podsliče san. • Pre spavanja ispijte čašu toplog mleka ili vode sa kaienom kašičicom meda (med zagreva organizam). a ljudima konstitucije „sluzi" posteljina koja zagreva i suši. krepak i zdrav san. • Korisno je u spavaću sobu obesiti ikonu i pre spa­ vanja se obavezno pomoliti. što podstiče da brže zaspite. utiče na dobar. • Pre spavanja provetrite prostoriju i spavajte sa zal a m nj e n i m prozori m a. amelistom .NESANICA Kod nesanice čovek dugo ne može da zaspi ili se budi znatno ranije od uobičajenog.podstiče da brzo zaspite. • krpom). a san mu se preko noći U drugim slučajevi­ više puta prekida u dužim intervalima. spavanja isparili noge. Epizodna nesa­ nica može se javiti i kod zdravih ljudi pri premorenosti ili psihičkoj uzbudcnosti. • Pri izboru posteljine imali u vidu individualnu konstituciju.polako ravnomerno udahnite i isto tako izdahnite. • Luk. ma sanje dugotrajan. • Povremeno odimite prostoriju miomirisima. koji se jede u većoj količini pre spavanja. Ljudima konstitucije „ ž u č i " odgovara pos­ teljina koja hladi. astme. često je propraćena poremećajem krvotoka ili nervnog sistema. čaj. Topli vazduh zagrevaće nos. Brojite od 100 unazad do jedan. tam­ j a n o m (Bosve/ia car I eri i). • Uveče ne pijte kafu. ljudima konstitucije „vetra" posteljina koja zagreva i vlazi. • Koncentrišite pažnju na disanje i potrudite se da ga bez napora produžile . Pred spavanje stavite na domali prst prsten sa San podstiče zagrevanje tela. • Ležeći u postelji. . alkoholne napitke i ne pušite pre spavanja. napadima kašlja. dlanom zatvorile nos i podišile u dlan. Recepti: • • • • Spavajte obnaženi (goli) ili u lakoj spavaćici. • Spavati na lanenim čaršavima leti i vunenim tam­ ne boje zimi (zagreva). Zamislite da su brojevi napisani kredom na tabli (zamišljajte da ih brišete ali nedovoljno dubok. • Večerajte najkasnije do 17 sati (hrana sa mesom i belančevinama uzbuđuje organizam.

to pojačava efekat hlađenja. daje čovek u „ o s l o n a c " . • • • Uzglavlje kreveta ne srne da bude u uglu. ohladiti i procediti. sok od grožđa. Piti po čašu odvara pre spavanja. Ekstrakt mirisati pred spavanje. Pare ekstrakta • odoljena Za poboljšavaju lično osećanje i lece nesanicu. San će brzo nastupiti. • Ukoliko je nesanica izazvana prilivom krvi u glavu. izazivaju­ ći naizmenično u njemu loplotu. Posle izvesnog vremena san se normalizuje. M o ž e se koristili i apotekarski ekstrakt odoljena. koji pate od nesanice i često se bude noću. majkine dušice. Posle nedelju dana san se normalizuje. To automatski izaziva prvenstveno disanje kroz levu nozdrvu. • Proliv nesanice efikasan je odoljen. Smatra se da za vreme sna čovečja duša putuje. izvesno hlađenje organizma. treba leći na desni bok. Ona treba da ude u lelo čista. đa ukoliko pored kreveta postavite (Geranium sanguineitm). podsliče se ždralinjak-krvavac . Zimi radi zagrevanja organizma treba spavati na levom boku i vatom zapušiti levu nozdrvu. seme korijandra. Ukoliko plan slana ne omogućava da se tako okrene krevet. Da bi veslački izazvali hlađenje. M o ž e se vatom zapušiti desna nozdrva . na primer. a to znači.nečistoću" u čaši sa vodom. preliti sa 70%-im alkoholom ili volkom (rakijom) i ostaviti da odstoji na tamnom mestu od dve (za alkohol) do četiri Uočeno je. tada je dobro na listove nogu stavljati obloge ođ slačice ili narendanog rena.. Kod nesanice i nervne uzbuđenosti napunile jastuk osušenim odoljenom. preporučuje se da spavaju okrenuti smerom sever­ ing. sedefa (Ruta graveolens) i matičnjaka. a ujutro se vraća. • Treba da znate da se organizam pri disanju kroz desnu nozdrvu zagreva. nane. kuvati 15 minuta na slaboj vatri. srdačice. golicanje i hladnoću. organ i lečite ga. • Ljudima. koncentrišile se na neki deo tela. a pri disanju kroz levu nozdrvu hladi. preliti ih sa čašom ključale vode. korenje o m a n a i divlje ruže. Istovremeno se preporučuje piti rasol ođ slanih krastavaca sa m e d o m (jedna supena kašika meda na čašu rasola ođ krastavaca). to Preko noći postavite na uzglavlje čašu vode. poboljšanje sna preporučljivo je koristiti jastuke napunjene raznim travama. nedelje (za votku). • Uzeli 15 grama suvih cvetova jagorčevine (Pri­ nuda veris). sapravši sa sebe svu . Jednu petinu flaše od pola litra napuniti isitnjenim korenjem odoljena.• Da bi se oslobodili od misli o važnim poslovima. kada su sparne noći. • Smirujuće deluju i produkti koji imaju izrazilo sladak ukus. Treba ga popili po j e d n u čašu ujutro natašte. Vodu ujutro prolijte. osećaj zaštite. pa ćete posle sna biti umorni. Tako. LIglovi Krevet j e d n o m siranom treba da n a l e t e uz zid. Ljudi sa niskim krvnim pritiskom treba da upotrebljavaju listove breze. upijaju energiju. • san. tada treba spavati sa glavom okrenutom na istok. na primer. za ljude sa p o v e ć a n i m arterijskim pritiskom odgovaraju osušeni listovi breze. Primena tog metoda omogućava v a m da brzo zaspete leti. U po­ četku napraviti samo nekoliko dužih udisaja kroz nos i postepeno produžavati terapiju do nekoliko minuta.

i oko medice (perineuma). • Jedna žena bolo vala je od difuznog neurodermitisa više od 20 godina. kada organizam „uvlaci" sve unutra. • Očistiti creva. • Snažno utrljavati urin u kožu glave i stavljali ob­ loge sa urinom u prvoj i trećoj fazi lunarnog ciklusa. povrće i sveže iscedene sokove. Posle izlaska iz gladovanja koža se konačno očistila. • Iz dnevnog obroka hrane isključiti hranu koja sa­ drži veću količinu ugljenih hidrata i masti. koji dopun­ ski slimuliše kožu glave. slano. • Očistiti jetru.to čini kosu .NEURODERMITIS Najteže Karakteriše na koži oboljenje iz grupe dermatoza sa svrabom. sa naknadnim promenama itd. • Terapija sokovima (redovno piti sveže iseeđcn sok od šargarepe. • Gladovanje na urinu. Najčešći uzrok opadanja kose je seboreja kože na glavi ispod kose. Stari urin deluje na koren kose biološki aktivnim materijama. • Istovremeno sa utrljavanjem i oblogama piti po 100-150 grama jutarnjeg urina (srednji mlaz) . Preporuke: • Očistiti spoljašnje manifestacije života. kada se skuplja. lakatnim i podlakatnim jamicama. naglašeni reljef kože se jakim (zadebljanje. poremećaji rada jetre. Posle dvomesečne specijalne pripreme gladovala je na urinu 24 dana (primetno poboljšanje tek od Oboljenje uslovljeno. kiselo). OPADANJE KOSE Usled češanja može doći do vlaženja kože. svrabom grubost. procesa razmene. kao i oštrinom (nagrizajućim dejstvom) amonijaka. 22. • Očistiti debelo crevo. intoksi­ kacije. poremećajem funkcije žlezda unutrašnje sekrecije. Preporuke: • Očistiti spoljašnje manifestacije života. Uzroci neurodermilisa mogu biti nervno-endokrini poremećaji. • Natapati oštećene delove kože urinom. Neurodermitis se najčešće lokalizuje na vratu. • Promeniti ishranu (isključiti ljuto. teškim infektivnim oboljenjima i stresovima. Recepti: • Svakog dana piti po 50-100 grama svežeg urina (srednji mlaz).). u prvom redu. dana gladovanja). probave. Dolazi do čišćenja organizma i koža počinje da se obnavlja. Recepti: • Masaža dela glave sa kosom starim urinom. • U nekim slučajevima za potpuno izlečenje neurođermitisa dovoljno je odstraniti zatvor. • Uzimati u većoj količini voće. kao i sok od celera pomešan sa sokom od j a b u k e ili evekle).

Posle toga je isprala kosu žumancelom i ponovo toplom vodom bez sapuna. Recepti: • Ukoliko postoje mehurići (vodeni) treba ih pro­ bosti. * četvrti stepen . neurođerm i li sa.nekroza kože (suva ili vlažna sa rastapanjem odumrlog tkiva).osušena tamnocrvena pokorica. na uticaj spoljašnjih faktora lekova. OSPE Osnova oboljenja su alergijske (hrane. Bolest se može javili u bilo koje vreme posle dospevanja alergena u organizam (ođ nekoliko sati do neko­ liko meseci) i karakteriše se akutnim početkom: ospe su propraćene povišenom temperaturom i naglim pogoršanjem opšteg stanja organizma. ekcema. oštećeni deo kože natopiti „ m r t v o m " v o d o m .ugljenisanje kože i tkiva ispod nje. aerozola Najčešće obolevaju ljudi. • Jedna žena je za dan i po ukuvanim urinom iz­ leći la opekotinu od otvorene vatre na ruci. Klasifikacija opekotina prema ocenaina dubine pato­ loških promena u tkivu: * prvi stepen . Kosu je osušila peškirom i uvezala ga oko glave. • Još jedan metod održavanja kose.crvenilo i otok. . • Pri mazanju kose urinom dopunski se može koristiti ulje od repice. Zatim tokom dana 7-8 puta natopili „ ž i v o m " vođom. sluzokože. koji su skloni alergijskim oboljenjima i koji su prethodno bolovali od koprivnjače. Posle sušenja. jača koren kose.blistavom. očešljala je kosu i lako je ponavljala j e d n o m u 10-14 dana. Kada je dobro natopila kosu urinom.). reakcije organizma itd. Ona je prvo oko 15-30 minula u koren kose utrljavala stari urin. Terapiju primenjivati 2-3 dana. stavljala je polietilensku kapicu i glavu umotavala peškirom. Za lo vreme opekotine zaraslaju. OPEKOTINE Povrede kože. K o s a joj je postala neuobičajeno lepa. a posle 5 minuta „ ž i v o m " vodom. 'lako je hodala 30 minuta đo j e d n o g sata i žalim isprala kosu toplom vodom. * treći stepen .stvaranje mehurića. bez sapuna. oslobađa je ođ peruti i daje kosi prirodnu boju. * drugi stepen . dejslva hemijskih materija. Umesto mehurića i zagnojene rane . elektri­ čne struje i jonizujućeg zračenja na kožu. koji je uspešno primenjivala j e d n a žena. Radila je sleđeće: stavila je oblogu i s a n j o m hodala dan i noć. a zatim je jednostavno natapala oštećene đelove kože urinom. kao i tkiva ispod kože us­ led visokih temperatura.

Telo masirati ili mazali sve dok se koža potpuno ne očisti. • godina. Posle tri dana sapirala je kožu toplom. Lečila ih je na sledeći način: svakog dana ujutro i uveče trljala je vrat urinom (posle toga nije sapirala). Za vratni deo . aktivirati rast mišićnog korzeta. koji na njih dospevaju sa hranom. za slabinski deo . • Aktivirati reakcije lečenja. a zatim prohladnom vodom i ponavljala terapiju. poboljšati krvotok. kostiju OSTEOHONDROZA Grupa prvenstveno upalnih oboljenja ispod hrska­ infekcije vice dugih cevaslih kostiju skeleta i apofiza kratkih kostiju koja se javljaju usled specifične gnojne i zglobova. na švedskoj steni. za grudni deo .Preporuke: • Očistiti debelo crevo (dokazano je da kožna oboljenja „ s e d e " u crevima). • Kod upornih slučajeva oboljenja treba očistiti spoljašnje manifestacije života. • Lokalne kupke ili opšte kupke sa urinom. isključite hranu sa škrobom. Recepti: • Masaža ili trljanje tela svežim. Terapiju je najbolje primenjivati u drugoj i četvr­ toj fazi lunarnog ciklusa.nakloni glavom u razne strane. od kojih je patila više od 5 skeleta. • Radi jačanja imuniteta piti 1-2 puta dnevno po 5 0 . kru­ ženja. • Očistiti jetru. aktiviranim ili ukuvanim urinom do jedne četvrtine prvobitne zapremine. kada organizam izbacuje iz sebe šljaku i druge nečistoće. • Gladovanje na urinu. a zatim prohladnom v o d o m . ubrzati rast zdravog kolagenog tkiva u međupršljenskom disku. slatkiše i pređite na odvojenu ishranu.zgibovi na razboju. Provocirajući faktori: hronične mikrotraume pri fi­ zičkim prenaprezanjima i oboljenja izazvana prehladom. ojačati koštano tkivo. To može biti vešanje na razboju. Posle sušenja ponoviti terapiju j o š nekoliko puta i oprati telo toplom v o d o m bez sapuna. deblokirati međupršljenski segment. • Povremeno čistiti hrskavice i tetive od patogenih taloga. ojačali tetive i mišiće i na taj način smanjiti intenzitet degenerativno-dislroličnih procesa. Tako je radila do potpunog izlečenja. U težim slučajevima osteohondroza može da napad­ ne sve kosti i zglobove. Preporuke: Radi izlečenja kičme p o m o ć u fizičkih vežbi treba resiti nekoliko zadataka: • Usporiti patogeni proces: oslabiti pritisak na međupršljenski disk. • Promenite ishranu. Recepti: Klasifikacija vežbi za lečenje kičme: • Vežbe za đekompresiju raznih delova kičme.1 0 0 grama dečjeg urina. Jedna od čitatelj ki je za dva i po meseca izlečila uporne alergijske ospe na vratu.

U tu svrhu odgovaraju vežbe za krupne mišićne grupe: podizanje tegova sa u m e r e n o m težinom do 10 puta zaredom. zgibovi na razboju.razna snažna savijanja napred-nazad.j o g a vežba „ L u k " . Opšla dužina trajanja vežbanja lakvog kompleksa vežbi treba da bude najmanje 10 i ne više od 3 0 .vibrogimnastika Mikulina. sa tegovima itd. Prepo­ ručujem da od svake klasifikacije izaberete po 1-2 vežbe. nalazeći se u jednom položaju. razgi banja. j o g a poza „Zmije' . B e z toga će vaš trening za kičmu biti nepotpun. diskovi gube te kvalitete. da ih izlečimo. naklonima i kruženjem. U početku to treba raditi oprezno. 1 • Plivanje u toploj vodi različitim stilovima o m o ­ gućava da se lako i bezbolno „postave" svi pršljenovi na svoja mesta i da se obnovi njihova m e đ u s o b n a pokretljivost. Tonusne leđne mišiće odlično trenira poza „Zrikavca". lako i izometrijske vežbe. naklon nogama desno-levo i kruženje. Hladna voda može dopunski izazvali mišićne spazme i iskomplikovati (progresirati) bolest. Za slabinski deo korisni su razni nakloni. a u toploj vodi se mišići opuštaju i oslobađaju pritisnute i zablokirane međupršljenske diskove. koja se vežba po 520 sekundi. Ritmična grčenja. Preporučujem da se pridržavate režima pijenja i da ne dehidrirate organizam bez posebne potrebe. okretaje kičme) mišićna vlakna. U tu segmenta njihanjem (ljuljanjem). Dehidracija veoma snažno utiče na stanje hrskavičnog tkiva.). most. tetive i zglobnu tečnost. • Vežbe za razvijanje optimalne gipkosti kičme. Bez sličnih treninga. nakloni kroz specijalnu klupu . Ljudi koji pate od progresivne ostehondroze treba veoma oprezno da koriste hladnu vodu. treba stvo­ riti jak krvolok.omiljena vežba dizača tegova. Za grudni deo .podizanje nogu uvis na švedskoj steni. U tu kategoriju spadaju asane jogista i druga istezanja. Da bi dobro nahranili krvlju tetive i mišiće leda. koja se jav­ ljaju za vreme trčanja. Pri kraju vežbanja obavezno uradite vežbu za jačanje trbušne presije (trbušnih mišića). • Da bi sami razradili medupršljenske diskove o m o ­ gućavaju vam razne vibracione vežbe . primoravaju međupršljenski disk da se nadima. isperemo iz njih šljaku (nečistoće). kao i ljuljanje ležeći na stomaku . koja im pomaže da zaleče čak i veoma teške traume slabinskog dela kičme. U vodi čovečje telo gubi težinu. Tonusna vlakna eele kičme dobro se treniraju vežbom pod nazivom „Zlatna ribica". hodanje. • kategoriju Vežbe za poboljšanje pokretljivosti blokiranog vežbi spada postepeno istezanje blokiranog segmenta kičme na bilo k o m delu k i č m e n o g stuba. Za vratni deo kičme odgovaraju nakloni i okretanja sa spoljašnjim opterećenjem (vlastitim rukama. . • S obzirom da kičma pridržava tonusna (obezbedujii dugo održavanje kičmenog stuba u j e d n o m polo­ žaju) i motorna (obezbeduju sagibanja. I.. ulevo-udesno. Imaćete kompleks vežbi. što znatno poboljšava njegovu ishranu i ujedno trenira resorna svojstva. treba raditi kako dinamičke. a zatim amplitudu povećavati. Prema stepenu uvežbanosti usložnjavajle vežbe i povećavajte opterećenje.4 0 minuta. koji će vam omogućiti da svestrano ojačate kičmu. trčanje. na kraju. to jest da upija (apsorbuje) okolnu tečnosl.

Povremeno vršiti dubinsko čišćenje organiz­

• Ne uzimali nikakve lekove i materije, koje ote­ žavaju asimilaciju kaleijuma u organizmu. • Ne trčati na duge staze. • Prekinuti sa svim terapijama čeličenja organizma, od kojih osećate hladnoću. • Normalizovati san, ne raditi u noćnim smenama. Recepti: • Čišćenje organizma p o m o ć u raznih terapija. • Čišćenje od patogenih mikroorganizama p o m o ­ Radi lečenja želudačno-crevnog trakta i likvida­

ma gladovanjem. Pomoću gladovanja može se kvalitetno čistiti hrskavično tkivo od štetnih materija. Tako, na primer, trodnevno gladovanje naglo povećava gipkost kičme, a s e d m o d n e v n o j o š više.

OSTEOPOROZA
Postepeno smanjivanje koštane mase, koje izaziva

ću pelina ili „trojke". • urina. • Mikroklistiri sa diuretikom. cije disbakterioze svakog dana piti po 50-100 grama svežeg

krlost i lomljivost kostiju. Preporuke:

Uglavnom oholevaju žene.

• Redovno se baviti sportom, što sprečava gubitak koštanog tkiva. Preporučuje se trčanje, tenis, hodanje, atlet­ ska gimnastika i druge vrste sporta, koje nisu vezane sa velikim rizikom traumiranja. • Upotrebljavati hranu bogatu kalcijumom, m a g n e ­ zij u m o m , borom, kao i vitaminima D (pivarski kvasac) i C. Prethodno očistiti jetru, jer se hranlj ive materije neće asimilovati. • Izvori kaleijuma. kao i vitamina i mineralnih mate­ rija su: povrće sa zelenim listovima, orasi i s e m e n k e . m o n o ­ litno mleko (pomuzeno), švajcarski sir i neke druge vrste sireva. • Nivo kaleijuma u organizmu smanjuju pušenje, alkohol, šećer i druge veslačke poslastice ( b o m b o n e , čoko­ lada, žvakače gume i slično), masti, suvomesnati proizvodi i sirevi, slatki i hladni bezalkoholni napici. i

PARALIZE, PAREZE
Poremećaj perifernog motornih funkcija kako centralnog, lako

porekla.

Uzroci su razni procesi u moždanoj kori, ili povre­ da povratnog nerva. Često se javljaju posle nekih akutnih infekcija (grip). Simptomi i tok bolesti zavise od stepena oštećenja jednih ili drugih mišića. Lečenje treba usmeriti na otkla­ njanje uzroka oboljenja.

Recepti: • Prašak i odvar od korenja pelina, iskopanog u jesen, primenjuje se kod paraliza, pareza i grčeva. Prašak uzimati 3 puta dnevno po jedan gram pre jela, a ekstrakt ili odvar - po j e d n u supenu kašiku 3 puta dnevno. • Uzeti 50 miligrama mrazovnjaka i popiti sa top­ lom v o d o m . Uzimati ga jednom dnevno ujutro natašte na 1-2 sata pre jela. Kura lečenja traje od 1 do 6 (12) meseci. • Uzeti 50 miligrama mrazovnjaka i pomešati ga sa četvrtinom kafene kašičice meda i to pojesti pred spavanje, oko 2 2 - 2 3 sala.

48 godina, visina 187 centimetara, težina 75 kilograma). On je morao da se dobro pomuči, pre nego je postigao željeni uspeh. Pre svega on je odlučio da se oslobodi od 2 5 godišnjih zatvora: prestao je da upotrebljava purgative, oslobodio se straha da ide u toalet bilo gde van kuće. Bez obzira na slabost, glavobolje, strašne bolove pri defekaciji, odlučio je da riskira (želeći da izbegne operaciju), počevši sa mikroklistirima sa ukuvanim urinom, tamponima sa njim i pijenjem ujutro natašte po 100 grama svežeg urina. Prvo se normalizovala stolica, ali tri nedelje su ga mučili jaki bolovi. I tek posle mesec dana oni su se stišali, prestao je da izlazi gnoj, curila je samo krv. Problem je bio u tome, kako postaviti tampon na fistulu. I bolesnik je izmislio napravu: uzeo je šuplju plastičnu cevčicu prečnika 12 milimetara i dužine 70 milimetara, glatko zavarenu Cesto se spontanog poluloptom n a j e d n o m kraju i otvorenu na drugom kraju. Zatim je duž cevčice u dužini 40 milimetara urezao otvor. U cevčicu je stavljao natopljeni tampon i cevčicu je uvodio u anus sa urezanim otvorom prema fistuli. Za uguravanje vate u cevčicu napravio je od drveta nešto što podseća na šipku za čišćenje puške. Ubrzo je mogao da ostavlja cevčicu u anusu preko noći. Posle dva meseca uspeo je da otkloni sve bolove, samo mu je j o š fistula krvarila. Tada je zamenio ukuvani urin sa s o k o m od aloje, a na tampon je počeo da nanosi mast od meda sa propolisom radi ubrzavanja zarastanja rane. Posle nedelju dana bolje prestao. Za svo vreme lečenja hranio se povrćem i voćem, kašama, nije jeo meso i trudio se da primenjuje principe odvojene ishrane.

PARAPROKTITIS
Upala vezivnog tkiva oko pravog creva. komplikuje prskan/a stvaranjem gnojnih ranica. gnojnica često ostaju fistule. Posle

Recepti: • • Primenjivati mikroklistirc sa gustim ekstraktom Još je Avicena ukazivao, kako se p o m o ć u uri­ od svežih cvetova nevena i piti sibirsko k a m e n o ulje. na lece fistule. Uzeti dečju mokraću i stalno je mešati u olovnom avanu (stupi), dok se ne zgusne i ne isuši, a zatim je upotrebljavati. „Mokraćno ulje" je j e d n a od varijanti ukuvanog urina. • O tom načinu oslobađanja od fistule u anusu pisao mi je jedan čitalac (on je tipična konstitucija „vetra":

PARODONTOZA
Sistemsko oštećenje tkiva oko zuba — paraclonta, je se ispoljava progresivnom ćelija). Simptomi - krvarenje ujutro naslage na zubima. Preporuke: • Higijena usne duplje. • Urinoterapija. Recepti: • Uzeli j e d n u kafenu kašičicu suve isitnjene kore ive. prelili čašom ohlađene prokuvane vode, ostaviti da od­ stoji 2 sata i procediti. Ispirati usta 2-3 puta dnevno. • no. • • Utrljavati urin u desni nekoliko puta dnevno. Na delove desni napadnute parodontozom stav­ kanala. Ispirati usta svežim urinom nekoliko puta dnev­ iz desni, lepljiva pljuvačka, atrofijom alveolnih (zubnih ko­ rega. Upala

PIELONEFRITIS
čašično-karličnog sistema i parenhime bub­ izraslina

Razlikuje se sekundarni (njemu prethode druga obo­ ljenja bubrega i mokraćnih kanala) i primarni; akutni i hro­ nični; jednostrani i dvostrani pieloncfritis. Počinje sa iznenadnim podizanjem telesne tempera­ ture, opštom slomljcnošću, mučninom, povraćanjem, inten­ zivnim bolom u slabinama. Cesto se javlja učestalo i bolno mokrenje. Preporuke: • Normalizovati ishranu u skladu sa biorilmom (ne jesti posle 16 sati). • Mlečno-biljna dijeta. • Očistiti spoljašnje manifestacije života. • Obilno piti tečnosti s ciljem ispiranja mokraćnih • Gladovanje na urinu. Recepti: • Tri puta dnevno pre jela piti po 5 0 - 1 0 0 grama svežeg urina odjednom. • Na deo tela oko bubrega stavljati obloge od vu­ nene tkanine, natopljene u urinu (dečji, aktivirani, diuretik - sami odaberite). • U težim slučajevima - gladovanje na urinu sa m a s a ž o m celog tela u trajanju od 1 do 3 sala. • Piti odvar od ljuski crnog luka.

ljati obloge (aplikacije), dobro natopljene u starom ili svežem urinu. Trajanje lečenja je individualno za svakog čoveka.

da se sluz (šlajm) rastvori i izbaci. drugo. (plućne maramice) kod tuberkuloze. reumatizma i drugih oboljenja. organizma. • Obloge na grudni koš. Recepti: • Jedna žena imala je težak oblik pleuritisa. Simptomi: bol u grudnom košu. Prethodno su očistili debelo crevo. b a b a j e odnela dete kući i izlečila • svojim sredstvima: tri puta dnevno pojila je devojčicu toplim svežim urinom. preliti ih sa litrom 70%-og alkohola i ostaviti da odstoji nedelju dana. tako. kašalj. • Gladovanje na urinu. prvo. a obloge .• Uzeti 30-^tO grama brezovih pupoljaka. izvršio opšte zakiseljavanje . tj. na­ gomilalo se m n o g o sluzi u grudnom košu. • Neki čitaoci izlečili su pielonefritis na sledeći način: pili su urin bez ograničenja. • Očistiti debelo crevo. a što joj je ostajalo urina stavljala je obloge („na rebarca"). Razlikuje se suvi (fibrozni) i egzudativni (gnojni) pleuritis. Urin je delovao na višak vode kao diuretično sredstvo. da se bolesnik dobro preznoji i da se očisti preko kože.kao zagrevajuće sredstvo. • Umotavati grudni koš v u n e n o m tkaninom. p o v e z a n sa disa­ njem. Lečili su je bez uspeha. • Devojčica od godinu i po dana bolovala je od pleuritisa. Uvidevši da se lekari ne mogu izboriti sa bolešću. odstranio je infekciju. Primenila je sle­ deći metod lečenja: počela je da pije urin od sina i brzo se oporavila. • Iz dnevnog obroka hrane isključiti hranu sa škro­ bom. na­ topljenom u diuretiku. Uzimati 3 puta dnevno po 15-20 kapi na kašiku vode. Urin je. • Piti 2-3 puta dnevno po 100 grama urina (najbolje je piti dečji. • Za rastvaranje sluzi i boljeg izbacivanja šlajma uzimati ekstrakte od lekovitih trava (vidi u poglavlju o Pneumoniji). zasićen imunim telima). koja stvara višak sluzi. povišena telesna temperatura. hranom koja sadrži mnogo škroba. zadejstvovao je imunim telima mladog organizma. Preporuke: • Očistiti organizam od patološke sluzi. klistirali se sa 250 grama diuretika. astma. Pleuritis u tom uzrastu je rezultat pogrešne ishrane PLEURITIS Upala pleure pneumonije.

P N E U M O N I J A (UPALA PLUĆA)
Upalni proces hi o l ama. Izazivaj u je virusi, pneumokoke i stafilokoke i drugi. Akutna upala pluća može bili libro/na - sa oštećenjem dela pluća, iznenadnim početkom oboljenja, visokom tempe­ raturom, bolom u grudnom košu pri disanju. Početak žarišne pneumoniae manje je akutan, često se javlja kao progresiranje bronhitisa, gripa i drugih obo­ ljenja. Bolesnika uzncmirava slabost, drhtavica, bol u grud­ n o m košu, suvi kašalj. Preporuke: • Očistiti organizam od patološke sluzi. • Gladovanje na urinu. • Boriti se protiv zatvora. • Hrana bogata vitaminima (u tečnom stanju), isk­ ljučiti produkte sa škrobom. • Obilno pili tečnosti. • Masaža, motorna aktivnost. • ZagrevaJLiće obloge na grudni koš. • Ekstrakti i od vari od lekovitih trava, koji imaju iskašlj avaj uče dej stvo. Recepti: • Popili odjednom 50-100 grama svežeg urina (srednji mlaz). • Kod visoke temperature stavili oblogu sa urinom na puis. u alveolama, plućnom tkivu, bron­

• •

Trljanje grudnog koša vunenom tkaninom, na­ Uzeti 20 grama isitnjenog korenja o m a n a . pre­

topljenom u diuretiku. liti sa 200 grama protijeve vode i kuvati na slaboj vatri 10 minuta. Ostaviti da odstoji u lermosu 4 sata i procediti. Piti po j e d n u supenu kašiku 3-4 puta dnevno pre jela. • Supenu kašiku suvih listova bokvice (žilovlaka) sipati u termos, preliti čašom ključale vode, ostaviti da od­ stoji 2 sata i procediti. Piti po j e d n u supenu kašiku 4 puta dnevno pre jela. • Kod napada kašlja uzeti 3 supene kašike svežih listova bokvice i pomešati sa tri supene kašike meda. Šerpu sa s m e s o m dobro zatvoriti i slaviti na toplu ringlu (šporet) i držati na toploj ringli 3-6 sati. Uzimati po j e d n u kafenu kašičicu sirupa pre jela. Sredstvo je dobro za decu. • Supenu kašiku pupoljaka (šišarkica) od bora prelili čašom ključale protijeve vode, ostaviti da odstoji u lermosu oko jedan sat i procediti. Pili po 1—2 gutljaja kod napada kašlja. • Supenu kašiku suvih cvetova crne zove preliti u lermosu sa pola litra ključale protijeve vode, ostaviti da odstoji j e d a n sat i procediti. Pili uveče po 100-200 grama u toplom slanju. Može se malo zasladili medom. • Anis, zahvaljujući svojim posebnim isparljivim svojstvima, „razbija" ugruške sluzi i podstiče njeno izba­ civanje iz organizma. Obično se primenjuje u smesi sa dru­ gim biljkama. Anis, plodovi Podbel, lišće Andelika. cvetovi Crni slez, cvetovi 1 deo 1 deo 1 deo 2 dela

Samoscjka, cvetovi Majkina dušica, trava Beli slez, koren Slatko drvce, koren

2 dela 2 dela 2 dela 5 delova.

odstoji 4 sata. Dobijeni sok sipati u čašu (posudu) i piti po jednu supenu kašiku pre jela. • Narezali svezu rotkvu na vrlo tanke kriščice ( 6 - 8 komada). Svaku kriščicu preliti livadskim m e d o m . Sok koji se stvori piti po supenu kašiku svakog sata. Podsetnik. Zbog toga, što navedene biljke imaju lekovita svojstva j e r su pune elerskih ulja, koja se brzo ispa­ ravaju, pripremljene ekstrakte i sokove treba čuvati u dobro zatvorenim posudama, ne prelivati ih suviše i ne cediti. Upo­ trebljavati tokom dana, a sledećeg dana pripremiti novi. • Čašu zrna od ovsa (bolje neopranog) preliti sa pola litra mleka. uz mešanje. ukuvati na pari na slaboj vatri

Supenu kašiku smese sipati u čašu namagnelisane protijeve vode i ostavili da odstoji 2 sata. Posle toga kuvati dok ne proključa i sipali u tennos. Piti po 50 grama loplog odvara (iz termosa) 3^1 puta dnevno. • Vranilova trava ima posebna eterska ulja, ko­ ja razmekšavaju sluz i podstiču njeno izbacivanje iz orga­ nizma. Zato ona predstavlja jako sredstvo za iskašljavanje. Koristi se sama ili u smesi sa drugim biljkama. Vranilova trava Beli slez, koren Podbel, lišće 1 deo 2 dela 2 dela.

do polovine prvobitne zapremine. Ukuvani ovas protrljati kroz sito dok se ne dobije čaša tečne kašice (boje kafe sa mlekom). Kašicu popiti u jednom obroku pre jela. Takvu lekariju treba pripremali 3 puta dnevno. Melasa od zrna ovsa može se isprati mlekom kroz silo i popili (u ležim slučajevima). Ostatak melase bacili. Približno posle nedelju dana počeće čišćenje pluća od sluzi. To se ispoljava u vidu j a k o g i dugotrajnog kašlja (po 2 0 - 3 0 minuta). Kod ljudi, koji ozbiljno boluju od pneumonije. može se lučiti zelena sluz (šlajm) u vidu presovanih parčića.

Supenu kašiku smese sipati u termos, preliti sa dve čaše ključale prolijeve vode i ostaviti da odstoji. Pili po 100 grama posle jela. • Kartop sluzi. (Viburnum Odlično opuhis). Ukus za gorak, opor antagonist sredstvo iskašljavanje.

Primenjuje se odvar od cvetova i plodova. Radi pojačanog dejslva može se dodavati med. Čašu plodova prelili litrom Vrtiće protijeve vode (može se namagnelisati) i kuvati 10 minula. Sipati u termos, dodati tri supene kašike meda. Pili po 100 grama • puta dnevno. Rotkva ima gorak ukus, koji je antagonist sluzi.

Iseedili sok iz rotkve, pomešati sa m e d o m i uzimali po 1-2 supene kašike pre jela. Sok pripremali samo za j e d a n dan! Čuvati u frižideru u dobro zatvorenoj posudi. • Urezati u rotkvi udubljcnje i napuniti ga m e d o m . Otvor zatvoriti odrezanim parčetom rotkve i ostaviti da

PODAGRA
Hronično ne materija. oboljenje,

(KOSTOBOLJA)
izazvano poremećajem razme­

kljuca 10 minula i procediti, Odvar sipali u kadu (36-37° C ) . Kupku primenjivati uveče. Kura lečenja - 12-14 terapija.

Karakleriše se taloženjem mokraćnih soli u kostima, hrskavicama i tetivama. Razvija se postepeno. Propraćeno je j a k i m bolovima, posebno noću. Koža oko obolelog zgloba otekne, postaje tamnocrvena, povećava se temperatura. Podagra najčešće napada velike prste na nogama, rede - male zglobove na laki. Preporuke: • Očistiti debelo crevo. • Očistiti jetru. • Očistiti zglobove od soli p o m o ć u lovorovog lista. • Stroga dijeta, hranu pripremati na prolije voj vodi. • Vruće obloge na obolele zglobove, lekovite kup­ ke. Recepti: • Urin odlično čisti organizam od soli, obnavlja Na obolele zglobove izgubljenu pokretljivost zglobova. lo naizmenično). • • Piti urin nekoliko puta dnevno. Uzeti j e d n u kafenu kašičicu isitnjene kore ive, bova. Istovremena

POLIARTRITIS
ili naizmenična upala nekoliko zglo­

Ispoljava se bolovima u zglobovima, lokalnom natečenošću, hiperemijom kože. Moguća je nepokretljivost i deformacija zglobova. Preporuke: • Potpuno očistili organizam od soli i šljake u skladu sa biološkim ritmovima. • Stroga dijeta sa ograničavanjem ugljenih hiđrata, kuhinjske soli i tečnosti. • Obloge na obolele zglobove, suva toplota. • Posećivati saunu ili primenjivati vruće kupke, pos­ le čega odmah namazati zglobove maslinovim uljem ili prelopljenim maslacem. Recepti: • • urina. • Na bolne zglobove savetujem da stavljate glinu, ukuvanu u urinu (stavljati u vrućem stanju). Glina, kuvana u urinu, bolje odstranjuje otrove. Preko gline staviti tkaResorpciju soli u obolelim zglobovima podstiču Pili nekoliko puta tokom dana po 5 0 - 1 0 0 grama obloge sa diuretikom ili starim urinom (naizmenično).

stavljali obloge sa diuretikom ili vrlo starim urinom (raditi

prelili sa čašom ohlađene proključale vode, ostavili da od­ stoji 2 sata i procediti. Pili po 2 supene kašike 2 - 4 puta dnevno. • Kupka sa koronom pelina. Isitnjeno korenje pe­ lina preliti vodom, ostaviti da odstoji 2 sata, zatim kuvati da

P. ograničiti upotrebu produkata koji stvaraju sluz. skuvana sa ljuskom. čajevi od trava sa m e d o m ili kompoti od suvog voća. pa to sve umotali suvom tkaninom i pričvrstili. • Tek posle takve pripreme namenski delovati na kolonije mikroparazita. • Ceo dan nositi sa sobom jedan svež krompir. Korisna su . Poslcdnji obrok hrane treba da bude najkasnije do 18—19 sati. • Druga varijanta upotrebe krompira kod reuma­ tizma i poliartritisa. rafiniranu i veštačku hranu. da ukapava u nos sok isceden iz lukovice ciklame. • Krompir pripremljen na poseban način pomaže da se izleči deformišući poliartritis (recept Alme Nekse). i tokom dana pojesti tu tečnu kašu. Taj krompir treba zakopati u zemlju tako. slatkiša. materice. želuca i dr. Tu varijantu su od davnina primenjivali cigani. zatim ga izgnječili. monolitne kaše sa m i n i m u m o m pretopljenog maslaca.ninu ili voštani papir. ne izli vaj ući odvar. • artritisa. prvog dana treba popili 90 grama svežeg i 10 grama ukuva­ nog urina i tako postepeno povećavati količinu ukuvanog do prihvatljive doze ili do postizanja rezultata. a zatim da ispira nos ekstraktom od ranilista (vidi Adenoids). poste­ peno dodavati ukuvani i preći na ukuvani urin. on iznutra pocrni i prima na sebe bolest. • Pridržavati se pravilnog redosleda unošenja hrane: piti tečnosti pre jela. Svi produkti moraju biti prirodni. Na primer. • Ne jesti noću. Semenenka). Pacijent treba da pije otrovni odvar od razvodnika (Solanum dulcamara). Zatim jedan-dva krompira (malo prekuvana). da do njega slučajno neko ne dode. • Očistiti organizam od parazita pomoću „trojke". Ipak to treba primenjivati oprezno. ne piti mnogo posle jela (to je jedan od uzroka slabog varenja i stvaranja obilja sluzi usled slabo svarene hrane). kerozina i biljnih otrova. koji su preporučeni za lečenje jela od povrća. Preporuke: • Promeniti ishranu. Za v r e m e pijenja urina ne upotrebljavati slanu. belančevinasta jela sa garniram od povrća.). Recepti: • Postoji efikasan metod oslobađanja od polipa i adenoida primenom samo jedne terapije (metod filolerapeuta iz Bclgorodske oblasti A. Koristili recepte. škroba i belančevina. Razmat­ raju se kao stanje pred oboljenjem od raka i podležu odstra­ njivanju. raznih neoplazmi u že­ POLIPI Dobroćudnu tvorevine iz epiteta sluzokože (usne lucu i tankom crevu preporučuje se piti urin ukuvan do j e d n e četvrtine prvobitne zapremine i dečji urin. • Za oslobađanje od polipa. M o g u da se stvaraju žive rane i da krvare. prvo početi sa svežim urinom. pojesti bez soli. koji stvaraju polipe ili adenoide. O n a se sastoji u sledećem: ujutro natašte pojesti jedan svež krompir. Treba dugo kuvati neočišćeni krompir (sa ljuskom). U k o ­ liko je čovek ozbiljno bolestan. duplje.

kamenjem i šljakom posle osnovnog čišćenja debelog creva. Menoragija i algodismenoreja javljaju se kod nedorazvijenosti polnih organa. kako im je POREMEĆAJ Ispoljava ja). Menoragija može izazvati simptome malokrvnosti.• Mnogi čitaoci su mi pisali o tome. Uzrok amenoreje su akutne i hronične infekcije. • Izbegavati suvišna hlađenja organizma i dugo­ trajno zadržavanje na suncu. (menoragija).dve nedelje. in­ toksikacije. Kura lečenja . promenama vremena. (algodismenore- Poremećaji (nercdovnost)menstrualnogciklusa mogu biti izazvani stresovima. prekomernim fizičkim opterećenjem. razdražljivošću. Za deset seansi polipi su nestali. Metod lečenja: ukapavati su u nos deteta svež urin toliko puta dnevno. • Jedna od čitateljki izbacila je polipe iz materice na sledeći način: narendala je nepotpuno dozrele plodove japanske j a b u k e kaki (Diospyros kaki) i stavljala na polipe (lečenje je vršeno u poliklinici). • Promeniti ishranu (vegetarijanska dijeta). To je interesantan recept zasnovan na koagulacionim (oporim) svojstvima japanske jabuke kaki. jetre i gladovanja na urinu. nepravilnog položaja materice.u nosu i slično. • U m e r e n o bavljenje sportom. posle nekoliko dana izašao je koren polipa iz materice. kada su se polipi na jednjaku. dugotrajan. nedostatkom ishrane ili sna. koja leži u osnovi polipa. ja) preobilnošću menstruacije. koliko je dete mokrilo. po pravilu. • Ima mnogo primera. upalnih oboljenja i tumora u materici. • Boriti se protiv zatvora. čestih porođaja. japanska jabuka kaki „veže za s e b e " patogenu energiju. propraeena je glavoboljom. . osećajem priliva krvi u glavu. odsustvom bolnošću CIKLUSA (amenore- dete prošlo bez operacije pri odstranjivanju polipa iz nosa. Što se tiče mehanizma lečenja. oboljenja endokrinog sistema. se MENSTRUALNOG neredovnošću. U tim slučajevima menstruaeija počinje ranije ili kasnije u odnosu na uobičajeni termin. • Izbegavati emocionalne stresove i prenaprezanja. Mislim da se može primenjivati i za lečenje drugih polipa . upalni procesi polnih organa. Proces lečenja je. želucu i crevima odvajali (otkidali) i izlazili napolje zajedno sa sluzi. Preporuke: • Potpuno čišćenje organizma u skladu sa biorilmovima.

Radi lakšeg izbacivanja krvi za vreme mensSipati u termos jednu kafenu kašičicu brezovih glavu. najbolje pomažu sedeće kupke sa podgrejanim urinom dečaka u koji dodati istucani beli luk. posebno • Očistiti debelo crevo. • Ispirati se svežim urinom. koje m o g u biti uzrok poremećaja. • • Kod amenoreje. pupoljaka.Recepti: • mlaz). četvrtine. navedena kombinacija uništava bakterij­ ske infekcije. Takav potencijal postoji u mokraći dečaka. Ako je urin dosta koncentrovan solima i nađražuje nosnu duplju . • Iz dnevnog obroka hrane isključiti produkte sa škrobom i produkte sa velikim sadržajem belančevina (hleb. Do kraja dana bolest će nestati. reumatizam i druga). Preporuke: • Očistiti organizam od patološke sluzi. koje pate od poremećaja menstrualnog pelina . Pored loga.po jednu supenu kašiku 3 puta dnevno. j e d n e trećine. preliti sa pola čaše ključale vode i ostaviti da odstoji 1-2 sata. • Gladovanje na urinu najmanje 24 sata. . • toplotne terapije. ciklusa. U m e s t o velike količine vode piti tačno onoliko. meso. a uveče popili pola čaše „ ž i v e " vode. Piti po 50-100 grama svežeg urina (srednji PREHLADA Hlađenje organizma ili njegovih pojedinih delova.razblažiti ga toplom vodom. masti). • Kod prvih simptoma prehlade prekinuli sa svakim uzimanjem hrane. Radi pojačanja efekta m o g u se koristiti razne vrste ukuvanog urina: do polovine. Da bi se javila menstruacija potreban je visoki potencijal životne energije organizma. prehlade t o k o m dana 8-12 puta ispirati nos i usta „ m r t v o m " vodom. • Radi profilakse oboljenja izazvanih prehladom ispirati nos svežim urinom 1-2 puta dnevno i češće. a dodavanjem belog luka on postaje „ t o p a o " . kako razblaženi sa svežim urinom. usled čega se javljaju neka oboljenja (grip. koliko želite. upala pluća. Kao rezultat unošenja u organizam žene „toplote" i energije podstiče se normalizacija tog ciklusa. Iritacije piti odvar od brezovih listova ili pupoljaka. • Ekstrakti i ođvari od lekovitih trava. tako i bez njega. katari gornjih disajnih puteva. dismenoreje piti ekstrakt od Ženama. koji bi je podstakao na to. Recepti: • Kod prvih simptoma gripa. • Odvar od mladih listova breze: 10 grama na čašu vode. Piti po 2 supene kašike 3 puta dnevno. slatkiše. • • • Stavljati urinske obloge na donji deo stomaka.

posebno su korisni za malu decu. Može se mah) zasladiti m e d o m . a u jastuk stavljati režnjeve belog luka. Ukoliko je čovek gadljiv i ne može da pije urin. s t o j e efikasno kod angine. Pored toga.gladovanje i strogo mirovanje. • U složenim ili teškim slučajevima primenjivati gladovanje na urinu. jetre. Da bi se izbegla dehidracija organizma (posebno. Preporuke: • Dijeta. tada u vodu dodajite limunov sok. • Ujutro piti po 50-100 grama svežeg urina (odjed­ nom ili neparan broj gutljaja).3 0 minuta. Piti po dve supene kašike 2^4 puta dnevno pre jela. preko dana na glavi nositi turban (kapu). koja je dospela u pluća. lakode privezati glavice belog luka. Piti uveče po 100-200 grama u toplom stanju. Ukoliko za sat vremena ne prestane proliv. • Jednu kaienu kašičicu isitnjene kore ive preliti čašom ohlađene prokuvane vode. • Popiti pola čaše „ m r t v e " vode. ostaviti da odstoji 2 sata i procediti. • Supenu kašiku suvih cvetova zove preliti u termosu sa pola litra ključale protijeve vode. . • Iz dnevnog obroka hrane isključiti sveže povrće i voće. pri čemu piti sav urin. na vrata i prozore stana (kuće). ostaviti da odstoji oko j e d a n sat i procediti. • Isitniti i pretvoriti u kašicu 100 grama belog luka. lečenje ponoviti. • Ne piti posle jela. Ukoliko vam je teško da gladujete. • Kod prehlade dobro su se pokazali i mikroklistiri. i Poremećaj funkcije pražnjenja. Posle 5 dana potpuno ćete ozdravili bez ikakvih komplikacija. Preporučuje se jesti dobro ukuvanu kašu od riže sa malom količinom morske soli i pretopljenim maslacem. Može se jesti kuvana riža ili piti odvar od riže. Posle prestanka proliva postepeno produžite sa pijenjem urina. zbog oboljenja želuca.• Radi lečenje infekcije. • Preko noći stavljati oko vrata ogrlice (girlande) od belog luka. Bol u stomaku prestaje posle 2 0 . kao i j a k o gazirane napitke. • Islrljali sokom od belog luka krevet bolesnika. ostaviti da odstoji nedelju dana i procediti. preliti sa 500 grama maslinovog ili suncokretovog ulja. m o ­ že da stavlja obloge od svežeg ili starog urina na grlo. lih Može se pojaviti kod suviše snažne peristaltike cre­ va. protijevu ili magnetisanu vodu. PROLIV creva sa pojavom tečnih učesta­ čišćenja pluća od sluzi preporučuje se 5-15 minuta udisati pare starog urina. upale sluzokože creva. u kojem sakriti režnjeve belog luka. Recepti: • Najbolja pomoć . Ekstraktom ispirati usta kod prvih simptoma prehlade. • Izlečiti želudačno-crevni trakt urinoterapijom. ukoliko živite u državi sa toplom klimom) piti otopljenu.

Uzimati po 20 kapi ekstrakta od jasike na 15-20 grama vode 3 puta dnevno pre jela. Čim proliv počne da prestaje. Kod apscesa prostate svi patogeni simptomi j o š su izraženiji. samo ne na suncu). preliti sa 200 grama votke (kora se m o ž e sabiti p o m o ­ ću štapića). odmah prestati sa uzi­ manjem kapi. učestalim mokrenjem. čišćenjem spoljašnjih manifestacija života. teglu dobro zatvoriti i ostaviti da odstoji na t a m n o m mestu dve nedelje. • Očistili debelo crevo. primese gnoja u mokraći. najčešće na laktovima. Ospe kod psorijaze mogu se javiti na bilo k o m delu kože.• Pregrade između jezgri od 200 grama oraha pre­ liti sa pola litra alkohola i ostaviti da odstoji 2—3 dana. streptokokama. (srednji mlaz). poremećaji razmene materija i funkcija endokrinih žlezda. isilniti na parčiće duži­ ne 3-4 centimetra. akutna zadrška mokraće. • Gladovanje na urinu najmanje dve nedelje.5 meseca. poremećajem polne funk­ cije. Na pojavu psorijaze utiču nervno-psihičke traume. Uzi­ mati 3-4 puta dnevno po 6-10 kapi razmućenih u 50 grama tople vode (čašica za rakiju). M o g u ć e je povećanje lelesne temperature. lom tuberkuloze. • • • Tokom 5-10 dana 4 puta dnevno na 30 minuta Svakog dana piti po 50-100 grama svežeg urina Koristiti recepte. • Normalizovati krvotok i unutrašnju sredinu orga­ nizma. izazvana injek­ baci- Dobijenu tamnobraon tečnost (oko 100 grama) izliti u drugu posudu. Recepti: • Uzeti 100 grama osušene kore jasike (sušiti na bilo koji način. oštri bolovi u medici (perineumu). Simptomi akutnog prostati tisa su: pečenje u mokra­ stajilokokama. Preporuke: • Odstranili „školjku" oko prostate. učestalo i bolno mokrenje. oko krsta i na delu . cijom gonokokama. tupim bolovima u medici (perineumu) i oko slabina i krsta. Hronični prostatitis može biti rezultat (ishod) akut­ nog prostatitisa ili da se razvija kao samostalno oboljenje. da ne bi došlo do zatvora. preporučene za lečenje a d e n o ­ pre jela piti po pola čaše „žive" vode. Karakteriše se opštom slabošću. sipati u staklenu teglu zapremine pola litra. kolenima. PSORIJAZA (krlj uštasti lišaj) Hronično recidivno nezarazno oboljenje kože. Kura lečenja traje 2—2. ćnom kanalu. PROSTATITIS Akutna ili kronična upala prostate. ma prostate.

Procediti i 2-3 puta dnevno utrljavati na bolna mesta. Karakteriše se intenzivnim bolom. Oboljenje se javlja na bazi degenerativnih procesa u medupršljenskim diskovima. prebacivati i prenositi ve­ će terete. sakrumski radikulitis. koncentrisan oko slabina i sakruma (krsta) sa refleksijom na spoljašnju-zadnju površinu bulina. Slabinsko-sakrumski radikulitis najčešće se susreće. stopala j e d n e ili obe noge. koji opterećuju medupršljenske diskove. plivanjem (ali ne za vreme progresije oboljenja). • Očistiti jetru. • Prema podacima Armstronga. • Gladovanje na urinu. Na taj način od psorijaze su se izlečili mnogi čitaoci. preliti sa pola litra votke (rakije). . h o ­ danju. • Svakog dana piti po 100 grama jutarnjeg urina. ko­ je se javlja usled oboljenja (oštećenja) završetaka nerava kičmene moždine. kašljanju. bez raznih užina. pri čemu potpuno isključili vežbe za trbušne mišiće. intok­ sikacije. psorijaza spada u oboljenja koja se uspešno lece gladovanjem na urinu i dejstvom urina kroz kožu. tetivama.3 puta dnevno po j e d a n sat. uglavnom. regulisati vreme unošenja hra­ ne u organizam . Preporuke: • Očistiti spoljašnje manifestacije života. RADIKULITIS Najčešće oboljenje perifernog nervnog sistema. Preporuke: • Potpuno čišćenje organizma od soli i šljake. golenice. kijanju. utrljavati ukuvani urin u telo. • Ponekad je za izlečenje psorijaze dovoljno neko­ liko puta očistiti jetru i creva. vratno-ramcni. • Uzeti 100 grama brezovih pupoljaka. poremećaji razmene materija. • Spavati na tvrdom krevetu. Kod nekih bolesnika ospe su propraćene oticanjem i bolovima u zglobovima (takozvana artropatska psorijaza). Recepti: • Gladovanje na urinu kombinovati sa trljanjem obolelih delova kože urinom . pojačava se pri kretanju. uz povremeno mućkanje. Uzroci radikulitisa su: traume. • Umereno bavljenje fiskulturom. čija površina podseća na naprstak.glave sa kosom. zglobovima kičme i ima tendenciju razvoja u hronični radikulitis sa recidivima. • Zabranjeno je podizati. • Očistiti debelo crevo.ujutro i u podne. koji je. mnogobrojna oštećenja završetaka nerava. • Promeniti ishranu. U nizu slučajeva obolevaju nokti. U zavisnosti od stepena oštećenja završetaka razliku­ ju se: gornji vratni. podskakivanja i trčanje. • Za vreme progresiranja bolesti kontraindikativni su skokovi. ostaviti da odstoji 10 dana na tam­ nom mestu. Svi oni po svom toku mogu biti akutni i hronični.

Piti samo danju. Smesu staviti na p a m u č n u tkaninu u vidu lepinje debljine jedan centimetar i slaviti na bolno meslo. kao pri stavljanju obloga sa slačicom. treba trpeti koliko možete. pravilno kombinovati produkte ishrane. . Osećaće se pečenje. kada sve iz organizma ide napolje. • Meditacione vežbe. zamešanu sa uri­ nom (stari. posle jela ne pili ništa. Na primer. • Očistiti spoljašnje manifestacije života. Recepti: • Na bolna mesla stavljati obloge od vunene tka­ nine. Ćelije raka raznose se po organizmu krvo­ tokom i. Preko gaze stavili voš­ tani papir ili celofan (najlon). • Koren rena oprati. ne srne se jesti uveče. čiti nepovoljne uslove rada (niska temperatura vazduha pri velikoj vlažnosti). Pri tom se često povreduju krvni ili limfni sudovi. Rezultat je da se stvaraju sekundarna žarišta (metastaze). Terapiju primenjivati uveče do potpunog ozdravljenja. Za pojedine vrste raka karakteristično je metasta­ zi ran je u određenim organima. • Natapati u urinu gazu presloženu u nekoliko slo­ jeva i stavljati na bolne delove leđa. pa se umotati peškirom i vu­ nenim šalom i tako leći u krevet. uglavnom. što zloćudne tvorevine čine obo­ ljenje. natopljene u diuretiku ili vrlo starom urinu (menjali ih naizmenično).4 0 minuta. Ujutro se istuširali toplom vodom bez sapuna. Bez obzira na to. dojke ili štitaste žlezde često metastazira u kostima. Preporuke: • Gladovanje u kombinaciji sa urinoterapijom. • Tri puta dnevno pre jela popiti po tri četvrtine čaše „ ž i v e " vođe. ne treba brzo jesti. koji su objedinjeni pojmom predtumorsko slanje. lekovitih svojstava biljaka.dobiće se smesa slična pavlaka. limfotokom i talože se u raznim orga­ nima i tkivima. dečji) staviti u platnenu vrećicu i nositi oko pojasa (slabina). očistiti. • Konlrastna polivanja. promešati . • Potpuno čišćenje organizma. dodati vlastiti urin. u narodu postoji niz preporuka i recepata za lečenje raka korišćenjem. • Razne fizičke vežbe. • Ne smete se prejedati. uglavnom. Karakteristično svojstvo raka je sposobnost pre­ rastanja u susedna (okolna) zdrava tkiva i njihovo uništa­ vanje (infiltracioni rast). • na.• Izbcgavati suvišna hlađenja organizma. prosta­ te. Kataplazije primenjivati u drugoj i četvrtoj laži lunarnog meseca. koje se teško leci čak i metodima savremene medicine. Ponekad bol prolazi za 2 0 . isklju­ Zloćudni (umor na RAK epitelnom tkivu. Piti nekoliko puta dnevno po 50-100 grama uri­ Pojavi raka obično prethode patološki procesi. ukuvani. rak pluća. samljeti u mašini za m e s o . • Glinenu kataplaziju (oblogu). motivacije za smirivanje.

a još bolji . Začin: med. Na primer. ukuvani. dečji). Glina mora biti čista. Ukoliko se primenjuje 42-dnevna kura prema Broj su.3 grama): * šargarepa . beli luk. Pri gladovanju 2—4 puta dnev­ no klistirati se svežim urinom i njegovim varijantama (sta­ ri. Dobiće se masa konzis­ tencije pavlake. da voda potpuno prekrije glinu. Tokom dana treba staviti po 2-3 aplikacije (obloge). uz povremeno mešanje. limun. Posle osam dana žena se izlečila. Ostavili da odstoji ne­ koliko sati.5-2 litra tople vode (38° C) dodati 100 grama odvara od zelene kafe (nepržene). Bez obzira na lo. * šargarepa .3 (najjači sok kod onkoloških oboljenja). karfiol. lepljiva i dobro prosušena na suncu. • Efekat će biti mnogo bolji ukoliko se glina zamesi sa urinom. • Upotrebljavajte med. cvekla . kao i oksidacione lermente.13.7.Recepti: • • Utrljavati u kožu.3.10. ili j e d n a supena kašika j a b u k o v o g sirćeta. ne pribegavajući hirurškoj operaciji. krastavac . .češće. • Gladovanje i 42-dnevna kura prema Broj su uz primenu klistira za čišćenje. sok od plodova kartopa (trećina-četvrtina čaše sa medom u odnosu 1:1 . * šargarepa . kupus. obnavljala je čim je osetila da se glina osušila i da je vruća.u jednakim delovima. bobovi. cvekla . Obloga se ne srne ponovo koristiti. 1 unca = 28. čiji se delicit javlja kod tumorskih oboljenja. sveže isceđen sok od šargarepe efikasno resorbuje (splašnjava) tumore i gnojne rane raka.cvekla. spanač . staviti na bolno mesto i pričvrstiti. tada se treba 6-8 puta dnevno klistirati sledećim sastavom: u 1. pečen krompir. kao i urin deteta do tri godine starosti u trajanju od 2 sata. šargarepu. zahvaljujući če­ mu će organizam dobij ali prirodni vitamin A i gvožde. soja.10. • Primenjivati terapiju sokovima. sipati u posudu (ne dozvoljavajući nikakav dodir sa metal- nim predmetima). Isušenu glinu isitniti u prah. na njoj je bila veća količina gnoja. citruse. Posebno je korisno povrće .4 puta dnevno pre jela).6. bitne zapremine. Oblogu držati najviše do tri sata. u težim slučajevima . Jedna žena se izlečila od raka dojke tako s t o j e o s a m dana (danju i noću) stalno na grudima držala glinenu kataplaziju. najbolje je zakopati je u zemlju.3. cvekla . Navešću nekoliko reeepata sokova na bazi šargarepe (težina je data u uncama. svaki put. isečeni kupus . glineni prašak preliti aktiviranom vodom tako. * šargarepa . • Glinene kataplazije. što na samoj dojci nije bilo nikakvih gnojnih rana. 3—4 kafene kašičice limunovog soka i 200 grama soka od cvekle. šargarepa. grejpfrut) ili narendana kisela jabuka. • Najbolji su sokovi od cvekle i šargarepe. Salata za čišćenje krvi: krupno narendali cveklu.urinom ukuvanim do j e d n e četvrtine prvobitne zapremine. kada je odvajala glinu sa dojke.6.stari urin (sa blagim mirisom Utrljavati u kožu urin ukuvan do četvrtine prvo­ amonijaka). sok od kruške (pola do jedne čaše sa j e d n o m supenom kašikom meda 3 puta dnevno).3 . Na prethodno namočenu prirodnu tkaninu naneti sloj gline debljine 2-4 centimetra. jabuka .3. kiseli sok (pomorandža.

Posle toga počnite da radite prema sledećem prog­ * Očistiti spoljašnje manifestacije života od „školjke". ubacivala urinske t a m p o n e u vaginu i primenjivala mikroklistire. a trajanje 1. stavljala je obloge. Suma. Radi profilakse mrazovnjak je najbolje uzimati u mesečnim kurama u proleće i u jesen. Napustite grad.ujutro nataš­ te.supa": smesa sokova od povrća sa velikim sadržajem kalij uma . da vas uspokoje. le itd. kako sa tegovima. vežbe iz sistema Niši ja.5-2 sata. kataplazije.. Glavno je —vero vati u nepoznam (nedostupnu) i neiscrpnu sposobnost svog organizma za samoobnavljanje uz pomoć prirodnih sila. Početnu dozu (50 miligrama ili četvrtina kašičice za senf—na vrhu noža) praška mrazovnjaka preliti sa 50 grama ključale vode sobne temperature. Kao varijanta fizič­ kog opterećenja mogu se radili vežbe disanja prema Streljnikovoj.Suvi" obrok (jedanput dnevno). • • Odvar od trave kičice primenjuje se spolja kod Jedna žena izlečila se od raka jajnika na sledeći raka dojke (mlečne žlezde). • .terati krv da teće celog dana. po 15-20 minuta trljala se ukuvanim urinom. privremena izolacija. Češće biti obnažen (go) u toploj prostoriji. Varijante programa za borbu protiv t u m o r a Prva varijanta Prvi korak na putu prema zdravlju treba da bude ujedinjenje sa Prirodom. . da bi i talog dospeo u organizam. • Ekstrakt od pelena sa alkoholom primenjuje se kao protivlumorsko sredstvo kod raka materice i želuca. Po potrebi dozu povećati posle 15 dana do 150 miligrama (pola kašičice za senf) i pridržavati se te doze. • Druga žena je 10 dana gladovala. * Redovno (od 2 do 6 puta) čistiti debelo crevo klistiranjem sa ukuvanim urinom. način: pila je dnevnu porciju urina. • Pri lečenju onkoloških oboljenja lakođe se koristi prašak mrazovnjaka. Pili 3 puta dnevno pre jela po 2 0 . To pojačava čišćenje organizma kroz kožu. vodom sa sokom od evek­ * Redovno fizičko opterećenje. Najbolje je vežbati ujutro i uveče po 30-45 minuta.šargarepa (7 delova). da vas ništa ne bi uznemiravalo. tako i bez njih. * Kontrastna polivanja 2-4 puta dnevno po 11 i više ciklusa u seansi. reka. Tu „ s u p u " piti 2 puta dnevno pre jela. Ujutro natašte. jezero treba da smire vašu psihu. na jedan sat pre jela. celer (4 dela). Treba da se osećate da ste delić Prirode i da upijate njene lekovite sile. peršun (2 dela) i spanač (3 dela). Intenzitet umeren. otputujte u selo. polja. pila 4 puta dnevno po 75 grama svežeg urina i potpuno se izlečila od ciste na jajnicima.2 5 kapi sa vodom. slavili u usta 50 miligrama praška mrazovnjaka i popiti sa toplom vodom. Glavno je . Kura lečenja traje od 1 do 6 ili 12 meseci.Sveza kalij umova . Pre upotrebe promućkati (promešali).. Kura lečenja traje 6-12 meseci. Uzimati j e d n o m dnevno . ramu: na 1-2 sala pre jela.

* Ukoliko je potrebno .) i slimulišu životnu snagu organizma (mumijo. Noćurak (Chamaenerion angustifolium). Zakuvavaju sc kao obični čaj u sledećem odnosu: j e d a n deo zelenog čaja i dva dela noćurka. koje se sadrže u soku evekle. suše pri temperaturi 105° C u trajanju od 5 minula. Radite fizičke vežbe. Čistite spoljašnje manifestacije života. ponovo gladovanje uz navedeni program. Posle 2 0 . Redovno se u trajanju od 2 sata masirajte sa starim ili ukuvanim urinom. izrendati ili samleti u mašini za meso. Poznata je kao sredstvo za iskašljavanje. a kod raka pluća m o ž e da otklanja metastaze. * Pridržavati se režima ishrane. Koriste se cvetovi sa peteljkama i lišće biljke. Evo ne­ kih lekovitih biljaka koje nisu štetne. rusa) ili kako to naizmenično primenjivati? M o ž e li se piti nešto drugo? . Druga varijanta Odgovor: Mogu se piti lekovite trave i urin.upornost i istrajnost) gladovanje i vaša duhovna snaga okončaće sa onkologijom i učiniti organizam zdravim. upotrebljavajući produkte koji uništavaju onkologiju (cvekla. To ponavljali svakog dana. Sakupljaju se u fazi cvelanja (u julu).* Pili dovoljnu količinu sokova na bazi šargarepe i evekle. leuzeja . Lekovito dejstvo nevena zavisi od žute materije u njemu. Osušenu čagu preliti hladnom protijevom vodom. ali i efikasnija. koja ispoljava isto dejstvo na organizam. ukoliko je potrebno. Ljubičica (Viola odora/a). Način primene: istu količinu sitno iseckane bokvice i tamnog (šumskog) meda pomešati i ostavili da odstoji tri nedelje na toplom mestu. U procesu lečenja raka čitaoci postavljaju sledeća pitanja: * M o g u li se piti mokraća i lekovite trave (gavez. Dobro deluje na imuni sistem. karakter p o m o ­ ću molitvi. kupus. kanlariona. a u težim slučajevima . a zatim dosušuju na prozorskoj dasci. ostaviti da odstoji 4 sata. Jedan deo popiti tokom dana. procediti i pili tokom dana. (Vodu ne bacati već je ostaviti Ta varijanta je teža. kao pri­ rodne boje. sočivo-leća.stavljati razne aplikacijeadsorbente na obolela mesta. Bokvica (Plantago major). Čaga (brezova gljiva).dva puta dnevno. Ukoliko ne od prvog. šargarepa. U literaturi se opisuju slučajevi izlečenja raka jezika i raka grkljana pomoću ljubičice. Piti vlastiti urin 3-5 puta dnevno po 100 grama. tim bolje) pravilno izađite iz gladovanja. menjajte svoju ličnost. ukoliko ne od drugog. praštanja i blagoslova. Način primene: pregršt listova ljubičice zakuvati sa dve čaše ključale vode i ostavili da odstoji 24 sata. tada od trećeg puta (glavno je .Leusea carlhamoicks i slič­ no). kontrastna polivanja.4 0 dana obnavljanja (rekonvalescencije). posle čega dobijenu tečnost piti 3 puta dnevno po jednu supenu kašiku. Posle 15-25 dana gladovanja (što duže. Neven (Calendula officinalis). a sa drugim delom se uveče napariti. Daleko od svetovne sujete počnite da gladujete na urinu. Ekstrakt podeliti na dva j e d n a k a dela. tada od drugog. Primenjuje se kao čaj: 2 kafene kašičice cvetova na 2 čaše ključale vode. sokovi itd. Primenjuje se kod raka pluća i želuca.

kuvati 30 minuta. Pili po 2 supene kašike 3 puta dnevno i stavljati obloge na ranu.) Dobijenu masu prelili sa pel delova protijeve. lim bolje za vas. Med i mokraća su odlič­ ni anliseptici. Posle toga tečnosl izliti. Osim gladovanje treba proći sve etape čišćenja. Rok čuvanja ekstrakta je najviše četiri dana. Međutim. a to znači. koji p o m a l o kipi. kada se ohla­ di. jer ćete tada gladovanje pođneti mnogo lakše i brže postići pozitivne rezultate. kao i inficirane rane (gnojne) zara­ slaju stvaranjem granulacionog tkiva sa naknadnim stva­ ranjem ožiljaka. iscedenu teenost sipati u vodu. Masaža sa urinom dopunski štiti ruke masažera. Mehaničke povrede lavi tost i kože i sluzokože. • Stavljali obloge sa odvarom od brezovog lišća ili pupoljaka. od posekotina. Ciste rane (neinficirane) zaraslaju direktnim srastanjem njihovih krajeva. poboljšanje cirkulacije krvi. • Da li je potrebno zaštititi ruke g u m e n i m rukavi­ cama ili nečim drugim za vreme masaže obolelih od raka? Odgovor: Može i bez zaštitnih sredstava. Rane sa većim defektom tkiva. • Za vreme ukuvavanja mokraće stvara se pena i talog. u kojoj je ranije bila potopljena čaga. namagnetisane vode i ostaviti da odstoji 2 dana. Preporuke: • Potpuno čišćenje organizma i urinoterapija pod­ stiču brzo zarastanje svih vrsta rana. Odvar od mladih listova breze: 10 grama mladih lis­ tova breze preliti sa čašom vode. Treba li ih odstraniti? Odgovor: ne treba odstranjivati. i što pre počnete to da radile. aktiviranje procesa oksidacije i slično. Ali poželjno je da bolesnik sam sebe masira nekoliko puta svakog dana. • Koliko vremena treba da prođe posle masaže da bi se saprala mokraća? Odgovor: posle 5-10 minuta. zatim 5-6 puta dnevno natapati samo „ ž i v o m " vodom. ostaviti da odstoji jedan sat i procediti. samo paziti da pena ne iskipi na plolnu šporeta (ringlu). nego kada gladujete bez prethodnog čišćenja organizma. Za njega je to dobro.derane i druge.za kasnije. Odvar od pupoljaka: sipati u termos kafenu kašiči­ cu brezovih pupoljaka. Recepti: • Rastvorili med u urinu dečaka. Za 5-6 dana rana zarasta. koristi se samo prozračni deo ukuvanog urina. ostatak iscediti. Pili po jednu čašu na pola sata pre jela. • Gnojnu ranu isprali „mrtvom*' vodom. Ohlađenim rastvorom ispirali rane. • M o ž e li bolesnik sam sebe masirati ili to mora obavezno raditi neko drugi? Odgovor: bolesnik treba sam sebe da masira. . preliti sa pola čaše ključale vode i ostaviti da odstoji 1-2 sala. ra/. jer to su pokreti. a posle 3— 5 minula „živom"' vodom. od uboda. ako bolujete od raka? Odgovor: Treba. RANE tkiva teta sa narušavanjem će­ Razlikuju se rane od vatrenog oružja. • M o ž e li se gladovati.

preliti ih sa jednim litrom 70%-og alkohola. Recepti: • Nasuti u termos jednu kafenu kašičicu brezovih pupoljaka. petama i lopaticama. faringilis. nego kod odras­ lih: j a č e su izražene upalne promene. Za vreme zagrevanja glina aktivno asimiluje.• Ispirati rane ekstraktom od brezovih pupoljaka mesta. koji izazivaju znojenje. čisti. Čim se glinena aplikacija (obloga) ugreje. da bi se držalo na rani i čvrsto prilegalo uz nju. Glinu treba razmutiti u ohlađenom ukuvanom urinu (do jedne četvrtine). • Gladovanje. vezivnog u koje tkiva se karakteriše sistemu. Kod akutnog ili predakutnog toka i blagovremeno primenjene terapije obično nastupa potpuno izlečenje.4 0 grama brezovih pupoljaka. zadnjici. a preko nje glinu pomešanu sa urinom. Ekstraktom natapati obolela mesta. Za lečenje je dobra svaka glina: bela. savetujem da sa mokraćom primenile i glinu. ostaviti da odstoji 7 dana i procediti. Za pripremanje ekstrakta uzeli 3 0 . • Da bi iz rane izvukli gnoj i druge štetne materije. . debljinom sloja 1-1. treba je zameniti. Preporuke: koji su duže vremena nepokretni. Kod dugotrajnog i latentnog (prikrivenog) toka reumokarditisa m o g u se po­ javili srčane mane.4 0 grama brezovih pupoljaka. upija. češće se javljaju srča­ ne mane. preliti sa litrom 70%-og alkohola i ostaviti da odstoji nedelju dana. Trljati obolela • Uzeli 3 0 . šarlah i druge) i predis­ pozicije organizma. • Čišćenje organizma od soli i šljake. taj proces se prekida i može se odvijati u obrnutom smeru. ključale vode i ostaviti da odstoji 1-2 sala. Čim se zagreje. Tako treba raditi do ozdravljenja. mekog tkiva kod oslabljenih i teško Kod dece reumatizam ima teži tok. crvena. • Uzeli 10 grama brezovog lišća. REUMATIZAM Infektivno-alergijsko rasprostranjenim nom oboljenjem lokalizacijom procesa oboljenje.5 centimetar. Najčešće se stvaraju na krstima (sakrumu). Na ranu staviti mokru pamučnu tkaninu. Ekstraktom trljati obolela mesta. sa prvenstve­ srčano-vaskularnom Za razvoj oboljenja odlučujuću ulogu imaju preležane infekcije (angina. preliti čašom sa alkoholom. Sve to prevezali. RANE OD LEŽANJA Odumiranje obolelih ljudi. Uočene su razne varijante toka reumatizma. • Piti odvare. dok se ne dobije masa slična pavlaci. preliti sa pola čaše ključale vode i ostaviti da odstoji 1-2 sata. žuta.

žalim salata ili dinstano povrće. Piti po 2 čaše eks­ trakta dnevno. • bez soli). zasićene biološki aktivnim materijama i fitoncidima. Preporuke: • Razmotrili način života. pomažu kod mnogih oboljenja i posebno kod reumatoznih oboljenja srča­ nog mišića. Za lečenje srca. kalu. 20 g r a m a 20 grama vima sijom.jedan-dva krompira. smanjena. • Iz dnevnog obroka isključiti razne stimulalore i rafinirane produkte (čaj. nešto kasnije . ostaviti da odstoji 30 minuta i procediti. upola osećajem jakog umora. • U dnevni obrok uključiti prirodnu svezu hranu. • Uzeti 3 0 . • N a č i n života uskladiti sa bioritmovima Prirode. Recepti: • Pravilno se hraniti . Supenu kašiku smese preliti č a š o m ključale vode. plodovi Pelin. suše i od njih se priprema odvar. sposobnost je Supenu kašiku smese preliti č a š o m ključale vode. • Anis. maslac i slično). Piti po 2 supene kašike 2-4 puta d n e v n o pre jela. prelili sa j e d n i m litrom 70%-og alkohola i ostaviti da odstoji 7 dana. oštećenog reumatizmom. ostaviti da odstoji 2 sata i procediti. koren Lipa. Ujutro natašte pojesti jedan sirov krompir. sveže isceđene sokove od povrća i voća.Recepti: • Prolećni pupoljci ive (maljave kuglice). trava Grčica lišće Bela vrba (Salix alba). Piju se kao čaj. • Jednu kafenu kašičicu suve isitnjene kore ive prelili čašom ohlađene prokuvane vode. • Svakog dana vežbati fizičke vežbe. šibati ivovim prućem. Piti po 2 čaše eks­ trakta dnevno. skuvana sa ljuskom (pojesti . • Slatko drvce. Ekstraktom trljali obolela mesla. natopljenim u kerozinu. • Primeniti nekoliko kura lečenja od parazita. 30 grama 30 grama 30 grama. koji traju mesecima. šećer. • Očistili organizam od šljake. obolele od reumatizma.pre jela. SINDROM HRONIČNOG UMORA Karakteriše se stalnim u mišićima. posle toga monolitna kaša ili jelo sa belančevinom) i k o m b i n o v a n o . pupoljci ive se pripremaju u rano proleće. pospanošću i depre­ a ponekad i godinama. cvet 40 grama 60 grama. bolo­ Radna grozničavim stanjem. uzimali hranu određenim redosledom (tečnost . bombone.4 0 grama brezovih pupoljaka. Istovremeno sa utrljavanjem piti po 15-20 kapi na kašiku vode.u skladu sa bioritmovima organizma. kolače. • Zglobove. cvet (Menyanthes trifoliata). ostaviti da odstoji 30 minuta i procediti. kora Lipa.

Razraslo vezivno tkivo m o ž e se smežuravati. Sačuvajte optimizam. krečnjaka u njemu. Za žene je najprih­ vatljivije kontraslno tuširanje (topao m l a z .5 0 sekundi. • Jedanput nedeljno treba gladovati po 36^12 sata.mlečne smese. već i delimično izbacuje šljakunečistoće iz njega). pri kojoj je ravnomerno zadebljanje i smanjenje organa propraćeno p r o m e n a m a na njegovoj površini (neki delovi se naizmenično istežu i iz­ dižu . Skleroza m o ž e biti žarišna i difuzna. promene koje nastaju starenjem. poboljšava voljne osobine. Rasporedite energiju i vreme na poslove. „brežuljkasta jetra"). trenira životnu snagu organizma (povećava njen potencijal). koje oba­ vezno morate da uradite. jednom nedeljno . Nemojte se rasplinjavali u svakodnevnom radu.cirozu. mikrobima. Od svih poslova odaberite najvažnije i rešavajte ih. poremećaji razmene i drugi. To stimuliše imunu zaštitu (povećava aktivnost leukocita). obnavljanje i podmladivanje organizma. čisti organizam. • Naučite se odricanju od nečega. • Ni u kom slučaju ne dozvolite da padnete u depresiju (melanholiju) i ne žalite se. a kasnije . razne terapije čeličenja organizma. sifilis i druge). • Promeniti ishranu. .sauna sa vlažnom parom (ona ne samo da opušta organizam.3 0 . soli. reuma­ tizam.• Radi dopunjavanja životne snage primenjujte Zadebljanje SKLEROZA vezivnog tkiva nekih organa ili tkiva. • otklanja stresove. često sa taloženjem amiloida. što iza­ ziva deformaciju organa . obično hronične (tuberkuloza. bez čega možete proći. Uzroci odumiranja elemenata parenhime kod skle­ roze mogu biti upale. prohladan .5-8 sekundi i tako naizmenično 5-10 puta). • Samounišlavajući način života: umesto prirodne ishrane dojenčeta . Misli o umoru i žalost j o š će vas više deprimirali. hialina. Preporuke: • Jednim od glavnih uzroka skleroze smatram infi­ ciranje dojenčeta od sirane odraslih ljudi (posebno njemu bliskih) . • Redovno čistili organizam od šljake.njihovim virusima. Posledica .u organizmu se si vara truležna sredina. Kod skleroze organa dolazi do odumiranja funkcio­ nalno važnih elemenata njegove parenhime i njihova z a m e na sazrelim. • Koristile emocionalno-voljne motivacije za dopu­ nu životne snage.„zrnasti bubreg". poremećaji krvotoka (venozni zastoj). ponekad grubo vlaknastim vezivnim tkivom.veštački pro­ dukti i kombinacija produkata koji se m e đ u s o b n o ne podu­ daraju. pato­ genih mikroorgani zama.

• Sačuvali veru u brzo ozdravljenje. smanjite dozu praška ili prekinite uzimanje praška. To je najbolja varijanta za lečenje skleroze. prethodno proključale vode. koji deluju na širok krug patogenih mikroorganizama. kao i u krvi. Zato se može koristiti za lečenje skleroze. Primenili 3-5 takvih kura. • Uzimati po jedan gram praška od kore ive 3 puta dnevno pre jela. Piti ujutro natašte po pola do j e d n u kafe­ nu kašičicu kerozina. antisepličko. popiti ekstrakt đuvana sa alkoholom koji sipati u 100 mililitara . Sav duvan sipati u čistu teglu zapremine 200 mililitara. zaustavljaju krvarenja. Jednu kafenu kašičicu suve isitnjene kore ive preliti čašom ohlađene. Obično se dobija oko 150 mililitara prozračnog ekstrakta duvanabraonkasto-zelene boje. Kao koristiti duvan iz j e d n e kutije cigareta. ona je brzo poslala najbolje antisepličko sredstvo (izdvojili su je iz kore ive). Napraviti pauzu od nedelju dana i ponoviti kuru lečenja. Primana. Ekstrakt je poželjno čuvali u frižideru. preznojavajuće. Za vreme lečenja konlrolišile lično osećanje. M o ž e se koristili i kero­ zin za avione. koji je spreman za upotrebu (protiv raka i protiv parazita). smirujuće i proti vmalarijsko dejstvo. žučnim kanalima. održavali i podsticati unutrašnju radost. na jedan sat pre jela. • Salicilna kiselina. Recepti: Za čišćenje organizma najbolje je primenjivati takve otrove. • 1-kstrakl od nikotina lakode se može koristili za „izvor" nikotina (sirovinu) preporučuje se lečenje skleroze. virusa i gljivica: • Karbolna kiselina. difterijske bacile itd. Ne preporučuje se upotreba kerozina koji se koristi kao raslvarač. U/imali po dve supene kašike 2—4 puta dnevno pre jela. koagulaciono. Ukoli­ ko se pojave neki sporedni simptomi. snižavaju telesnu tempe­ raturu. Kura lečenja traje 2 nedelje. prelili alkoholom (vOtkom. • Preparati od kore ive (Salix alba) imaju protivupalno. Njen rastvor ima izražena baktericidna svojstva u odnosu na vegetativne oblike mikro­ organizama: hemolitičke streptokoke. Napra­ viti pauzu od nedelju dana. ostavili da odstoji dva sata i procediti. slično karbolnoj kiselini. dobro zatvorili leglu poklopcem i držati u frižideru dve nedelje pri čemu svakoga dana protresti teglu. Kura lečenja traje 2 nedelje. Posle dve nedelje ekstrakt procediti kroz nekoliko slojeva gaze. Kada završite sa kurama lečenja praškom od kore ive odgladujte 7-10 dana radi izbacivanja suvišne količine salicilne kiseline iz organizma. j a k o izraženih otrovnih svojstava. Pri lečenju skleroze (za uništavanje mikroparazila) treba svakog dana ujutro natašte. rakijom) do samog vrha. Upravo to je i potrebno kod lečenja skleroze mozga. Obični prečišćeni (svetli) kerozin prodaje se u fla­ šama i namenjen je za osvetljenje. Nemajući mirisa i bez. posle čega odgladovati od 3 do 7 dana za izbacivanje suvišnog kerozina iz organizma (kerozin obično sam lako izlazi). • Kerozin (prečišćen) ima dezintikujuća svojst­ va i zahvaljujući tome uništava razne mikroorganizme u želudačno-crevnom traktu. ublažavaju bolove i podstiču zarastanje rana. ponoviti i tako 3-5 kura.

Pri tom je veoma važno pridržavati se šeme uzimanja preparata. i 2 1 . dana 37. • Najefikasnije sredstvo protiv svih parazita je . i 30. Kljukva je i dragocen prehrambeni produkt. i 36. dana 13. i 12. Tokom 42 dana dozu postepeno povećavati od 1 do 13 kapi dnevno. Takode se primenjuje za lečenje oboljenja bubrega. dana 25. diuretično. i 33. O n o ne samo da suzbija razne upalne i infektivne procese u organizmu. dana 16. Korisni su svezi sokovi od plodova kljukve.2. povišenog krvnog pritiska. kod smanjene sekrecije želudačnog i pankreatskog soka. 26. dana 28.3 0 grama soka od evekle). • Kljukva (Oxycoccux paluslris) se može koris­ titi kao dodatak ishrani uz bilo koji od navedenih metoda lečenja skleroze. posle saune pijete sveže iseedene sokove od šargarepe i evekle (200 grama soka od šargarepe + 2 0 . 32. kako se primenjuje frakei- Zatim dozu treba smanjivati . do 42. Kljukva se koristi kao prolivskorbutno. 8. Piju se pre jela po jedna čaša (2—3 supene kašike plodova kljukve na 200 grama vode i j e d n a supena kašika meda).po j e d n u kap svaka . dana 34. reumatizma. • Može se koristiti Trakciono gladovanje na uri­ nu. koji se upotrebljava u svežem stanju. 14. i 24. već i obnavlja sve što je bolest na­ činila u organizmu. Kljukva se zabranjuje (kontraindikativna) kod čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu. 35. i 15. dana 7. 2 3 .visoka temperatura. O tome. Oni sadrže m n o g o ursolove kiseline. dana 19. mok­ raćnih kanala i mokraćne bešike. koja je po fiziološkom dejstvu bliska hormonima. kod oboljenja izazvanih prehladom. anemije i kao profilaktično sredstvo koje sprečava stvaranje kamenja u bubrezima. dana 10. S ekstraktom nikotina ne smeju se uzimati nikakvi drugi preparati. dana 22. i 18. Upozorenje: ekstrakt duvana je jak otrov. dana 3 1 . bronhitisa. Sema uzimanja preparata: 1 kap 2 kapi 3 kapi 4 kapi 5 kapi 6 kapi 7 kapi 8 kapi 9 kapi 10 kapi 11 kapi 12 kapi 13 kapi 1. Na llašicu sa otrovom nalepite etiketu sa natpisom otrov. 29. i 6. a zatim obrnutim redosledom smanjivati dozu i dovesti je do prvobitne (1 kapi). dana 4. i 9. niti ekstrakti. inseklieidno i protivmikrobno sredstvo. Ukoliko 2-3 puta nedeljno idete u saunu. i 3. možete znatno suzbiti životnu aktivnost patogenih mikroba i povećati imunu zaš­ titu organizma. glaukoma. i 27.3 0 grama soka od evekle) ili od jabuka i evekle (200 grama soka od jabuka 4 2 0 . piti šest dana po 13 kapi. 11. To će se uspešno odraziti na proces lečenja skleroze. angine. 17. 20.prokuvanc vode sobne temperature. dana tri dana. Nije doz­ voljeno predoziranje. 5. U lekovite svrhe koriste se plodovi kljukve. protivupalno. Adisonove bolesti.

ono gladovanje. ospice) u prvoj polovini trudnoće. • Izbegavati teža fizička opterećenja. Preporuke: dolazi do nedostataka krvnih su­ Dve supene kašike smese uveče sipati u termos i preliti sa 2 čaše ključale vode. Srčane mane mogu duže vremena da traju bez ikak­ Smese od trava. U to vreme aktivan je kanal srca i terapija je najefikasnija. • Očistiti debelo crevo. koje se mogu koristiti za lečenje 100 grama 100 grama 100 grama Stečene srčane mane su rezultat srčanih oboljenja posle rođenja. Recepti: • Pili vlastiti urin. • Isključiti pušenje i upotrebu alkoholnih napitaka. septičkog endokarditisa. opisano je u mnogim mojim knjigama (Gladovanje itd. • Trljati telo urinom. Lečenje je hirurško.). kombinaciju jednog srčanog zalistka. . Razlikuju se urođene i stečene srčane mane. • Otkloniti psihološku stegu oko srca čišćenjem spoljašnjih manifestacija života. čemu doprinose intoksikacije i neka oboljenja majke (na primer. Ujutro procediti i u/imali po 100 grama 4 puta dnevno. a kasnije dova. povezane sa srcem. • I Icljđa (b'ago/ivruiu escu/eutum). Ujutro procediti. SRČANE Stalne njegovu MANE koje narušavaju nepravilnosti grade srca. sužavanje (stenoze) otvora srčanih tih mana. podeliti na 4 dela i popiti tokom dana. One se ispoljavaju kroz nedostatke srčanih zalistaka koji se čvrsto ne sastavljaju prilikom zatvaranja. cvetovi Nana 75 grama 75 grama 100 grama. Moguće je izolovano oštećenje pretkomora i komora ili otvora magistralnih krvnih sudova. • Stavljali minske obloge (diuretik) na segmente kože. skleroze • Srđaeiea Imela (I heum album) Glog. r e d e . ali isto tako i oštećenje nekoliko srčanih zalistaka. najčešće reumokardilisa. i krupnih krvnih sudova u prvoj polovini unutarutrobnog razvoja ploda. (rođene su rezultat poremećaja pri formiranju srca ođ 11 do 13 sati po lokalnom vremenu. Najčešće se javljaju mane levog pretkomorsko-komorskog aparata srčanih zalistaka (takozvane mitralnc srčane mane). Najbolje je to radili oko podne funkciju. cvetovi Glog.a t e r o s k l e r o z e . sifilisa. • Dijeta. cvetovi Dve supene kašike smese uveče sipati u termos i prelili sa 2 čaše ključale vode. vih simptoma.

Preporuke: • Potpuno čišćenje organizma radi normalizacije cirkulacije energije u informaciono-energetskom polju. Preležao je infarkt miokarda. šišarke • Odoljen. trava 30 grama 30 grama 20 grama 20 grama. Prema m o m m e t o d u počeo je da primenjuje urinoterapiju. pojačala se potencija. STENOKARDIJA (ANGINA PEKTORIS) Oblik jacijom ishemijskog oboljenja srca. postojanje akut­ nih i hroničnih infekcija. Piti po trećinu-četvrlinu čaše ekstrakta 2-3 puta STOMATITIS Upala sluzokože usne duplje i njene distrofične pro­ Uzroci: povrede raznog karaktera. srčano-vaskularna oboljenja. intoksikacija. . ob­ navljanje funkcije srčane čakre. organa za probavu. di­ jabetes. stimulišu srčani mišić i rastvaraju trombe u sistemu krvotoka. • U m e r e n a motorna aktivnost. nekoliko minuta. avitaminoze. koren Srdačica. koji stežu u centru ili levoj polovini grudnog koša sa iradiu levu ruku. • Muškarac star 53 godine bolovao je od stenokardije. Recepti: • Posle čišćenja creva i jetre 2-3 puta dnevno piti po 5 0 . Posle 4 meseca ublažili su se bolovi u grudima. • Dijetetska ishrana sa ograničavanjem produkata. koji sadrže holesterin. kada je srce najsposobnije za samoobnavljanje. i traju obično rede . koren Hmelj. 30 grama 30 grama 20 grama 20 grama. zrna ili 2-3 kašike proklijale pšenice. Napadi se jav­ ljaju pri fizičkom opterećenju. mene. obo­ ljenja sistema krvotoka. uzbuđenju. mirovanja. odstranjivanja zagušenja u krvotoku. • Profilaktične kure gladovanja. nervna oboljenja. prestali su zatvori. koje se sadrže u urinu. pio je urin i trljao se njime. plodovi dnevno kod bolova u srcu. u rukama se pojavila snaga. Došlo je do znatnog poboljšanja zdravlja: normalizovao se san. osećaj straha i slabost. dva puta je čistio jetru. inficiranje parazitnim gljivicama. lišće Srdačica.u stanju Piti po pola čaše ekstrakta 3 puta dnevno. napadi bolova Odoljen. dinom leta.1 0 0 grama urina (neparan broj gutljaja). • Nana. lišće Hajdučka trava Anis.• • Obavezno svakog dana jesti hleb od proklijalog Prpfiiaktičke kure za jačanje srca sprovoditi sre­ • Masaža i trljanje tela urinom. Materije. Čistio je debelo crevo.

obo­ gojaz- njega doda soda (bikarbona). ljenja. posebno na polnim organima. otprilike pregršt. • Boriti se protiv zatvora. Ostavile da odstoji oko 6-8 sali. ponekad izaziva furunkule i apscese. med sprečava razmnožavanje gljivica i bakterija. • Regulisati ishranu. posle spavanja. Kao što je poznato. Kod kožnih oboljenja u svrhu profilakse u proleće i u j e s e n uzimati tokom j e d n o g meseca.Preporuke: • I ligijena usne duplje. isljučiti hranu sa ugljenim hidratima. Ukoliko nemate sveže trave možete koristili osušenu (jedna supena kašika trave na čašu vode). Recepti: • Uzeli 50 miligrama praška mrazovnjaka. Recepti: • Nakidajte. • Staviti na jezik 50 miligrama praška mrazovnjaka i popiti sa toplom vodom. • Stomatitis kod male dece dobro je lečiti m e d o m . da nikakva druga tečnosl ne kože gde vas svrbi (masaže. • Očistiti jetru. pomešati sa četvrtinom kalene kašike meda i pojesti pred spavanje. bazaliomi prekriveni živim ranama. alergije. kod glista. nost). svakodnevno ili svakog drugog dana. Uzimati j e d n o m dnevno ujutro natašte. Starijoj deci preporučujem da ispiraju usnu duplju urinom. oko 22—23 sata. poremećaja razmene Svrab se pojačava noću. (dijabetes). alkohol i ljuta jela. pomaže kod svraba na telu. Pot­ puno ozdravljenje nastupa posle 2-3 dana. U tu svrhu umočiti prst u med i m e d o m dobro namazati usnu duplju deteta. svežih vrhova i lis­ tova crnog sle/a. • Opšte kupke (36-37" C) u trajanju 15-20 minula. oboljenja žlezda za unutrašnju sekreciju oboljenja jetre. koje izazivaju stomatitis. Kura lečenja traje od 1 do 6-12 meseci. • Deci sa alioznim slomatitisom dati da sisaju mokre pelene. stavile u termos od pola litra i prelijte ključalom prolijevom vodom. . Bol obično prolazi uveče prvog dana lečenja. zloćudnih tumora. Preporuke: • Očistiti creva. • • Posle čišćenja creva utrljavati urin na delove Poznavaoci tvrde. kao urin. procedi te i ispirajte usta nekoliko puta dnevno. koje se javlja koci kožnih materija (podagra. obloge). Tim sredstvom lece se gnojni čirevi i šuga na glavi. na 1-2 sata pre doručka. posebno ukoliko se u SVRAB Patološko stanje. podstiče ljude da se češu.

preliti sa pola litra ključale vode. Cesto je propraćen opštom slabošću i glavoboljom. Dobij enim rastvorom ispirati grlo 5-6 puta dnevno. Zatim u teglu naliti votku (rakiju) i ostaviti da odstoji j o š 3 dana. Deca . Posle 7-10 dana nakon inficiranja između prstiju.ujutro i uveče. Pili po j e d n u supenu kašiku 3 puta dnevno pre jela. Urin se može zameniti limunovim sokom. Grlić legle povezati gazom i ostaviti da odstoji 3 dana. pupoljci 10 grama 15 grama 20 grama 20 grama 15 grama. Recepti: • • Na obolele delove kože stavljati obloge sa sve­ Pripremiti mast od listova o m a n a isitnjenih u žim urinom . • Iz dnevnog obroka isključiti ljutu hranu. . oboljenje kože. najčešće nepčanih. peckanje u grlu. na pregibima gornjih ekstremiteta. Natapati obolele delove kože 2-3 puta dnevno t o k o m 7-8 dana. izazvano parazitiranjem Upala TONZILITIS krajnika (tonzila). posebno noću i kada je toplo. • Piti dosta toplih napitaka. • Nekoliko puta dnevno ispirati usta svežim uri­ nom. Recepti: • U 200 grama soka od cvekle rastvoriti supenu kašiku sirćeta (ali ne sirćetne kiseline). Procediti i ostatak dodatno iscediti. prednjim bočnim delovima tela (kod dece često po čitavom telu) javljaju se izasuti pravi ili povij eni pojase vi dužine do 1 centimetar (takozvani šugavi put). • Pelin. suvoću sluzokože usta. M a s t nanositi na obolele delove kože ujutro i uveče t o k o m 7-8 dana.po j e d n u kafenu kašičicu 3 puta dnevno pre jela. ponekad se pri gutanju ima osećaj da se u grlu nalazi neko strano telo. Do zaraze dolazi pri direktnom kontaktu sa boles­ nikom. koren Bor. kuvati 5 minuta.ŠUGA Zarazno krpelja šuge. na bočnim strancima prstiju. Preporuke: • Očistiti organizam od patološke sluzi. p o s e b n o • Ispirati grlo dezinfekcionim rastvorima. • Ujutro i uveče mazati mesta koja svrbe sa bre­ zovom smolom. Uz to se često javljaju gnojna oštećenja kože. Uzeti 3 supene kašike isitnjene smese. preko predmeta i odeće. trava Kleka. prah ili jednogodišnjeg pelina u odnosu 1:3. • Gladovanje na urinu 24 sata (od doručka do do­ ručka). • Teglu od pola litre napuniti do polovine listovima bijele sabljice (Aloe arborescens) i presuti sa šećerom u kristalu. Tonzilitis se ispoljava kroz bol. ostaviti da odstoji jedan sat i procediti. Bolesnika uznemirava jak svrab. glavu. pupoljci Breza. plodovi O m a n .

odrezati vrh limuna i iz njega nacediti do dvadeset kapi soka u čašicu za rakiju. • Iz dnevnog obroka hrane isključili produkte sa velikim sadržajem škroba i ugljenih hidrata. • Radi unošenje u organizam vitamina A piti sveže iscedene sokove (najbolje od šargarepe).Za bolje čišćenje više odgovara smesa koja se sastoji od 9 0 . Preporuke: • Očistiti organizam od patološke sluzi. Da bi se unutrašnji deo očnih kapaka dobro podmazao. dva-tri dana zaredom. TRAHOMA Hronično ni. već pažljivo saviti očne kapke i namazati ih iznutra. • zilitis. tim bolje. Ukoliko se ne leci izaziva upalu rožnjače. preporučene za anginu. • D o b r o sredstvo je topao svež urin. jedna kafena kašičica sirupa od šipka i sok od pola limuna. vata i drveni štapić veličine drvceta šibice. Ispirati oči pri svakom mokrenju. Obično je dovoljno oko 7 dana da bi se bolest potpuno izlečila. Prvi put namazati samo spolja. tim raspadaju i ostavljaju ožiljke.10-20 minuta. posebno glavu. Vatu omotati oko vrha šibice. Primenjujući taj metod mnogi su izlečili hronični ton- Recepti: • Za lečenje su potrebni: limun.6 0 % svežeg i 10—40% starog ( 4 . sa koje prethodno ostrugati sumpor. Odlično pomaže. ili ukuvanog ili zamrznutog urina. da se lece svi skoro slepi ljudi od te bolesti. 250 mililitara kefira (jogurta). stvaranje beone i slepilo. . Uzeti limun. Za v r e m e ispiranja preporučuje se držati što duže urin u ustima . • Gladovanje na urinu. • Koristiti recepte. zadebljava se. virusno oboljenje očiju: konjuktiva crve­ koje se za­ stvaraju se sivkaste folikule. Vatu umakati u sok i mazati očne kapke. svakoga dana j e d n o m dnevno. • Tri puta dnevno polivati čitavu glavu j a k i m ekstraktom od listova i mladih izdanaka crne ribizle (ekstrakt treba da bude toplo-vruć). • Lekoviti koktel: 2 supene kašike soka od evekle. Piti neparan broj gutljaja urina natašte i ispirati nos. Trećeg dana namazati ne samo spolja. Taj ekstrakt piti kao čaj nekoliko puta dnevno: što češće. Praksa pokazuje. treba žmirkati.7 dana odstojalog). šibicu i parče hidroskopne vate.

rede — šuplje. Da bi se ta ljuska skinula. Za lečenje se uzima žutozelena ljuska ploda divljeg kestena. zadebljanje duž vena. d a j e ekstrakt m u h o m o r a dovolj­ no piti 2-3 nedelje. koji zapu- Pijte na 30 minuta pre jela 3 puta dnevno po j e d n u supenu kašiku. • Kod tromboflebitisa pomaže i gljiva m u h o m o r (muhara). Poznavaoci tvrde. a m o ž e i po kurama od nekoliko dana. Ukoliko se tromboflebitis ne povuče. isitniti ih i prelili sa pola litra votke (rakije) ili alkohola. Radi toga je potrebno stavljati urinske obloge na obolele delove nogu. tada posle de­ setodnevne pauze ponoviti kuru lečenja. do­ vedite do ključanja i kuvajte 10 minuta na slaboj vatri. Ljuska nabubri i m o ž e se lako skinuti nožem. magareći) kcsten(Aescnlushippocaslanum) leci čak i teže oblike tromboflebitisa. povećava se telesna temperatura. Ljudi. Uzimati 3 puta dnevno po j e d n u kafenu kašičicu eks­ trakta pre jela. Kura traje 12 dana. Najopasnija progresija tromboflebitisa je otkidanje tromba (ili njegovog dela) i dospevanje u plućnu arteriju. Za v r e m e le­ čenja m o g u ć e je da urin nadražuje kožu . šava otvore vena. da bolovi prestaju prvih 12 sati. da bi se izbavili od tromboflebitisa. Uzeti 3-4 m u h o m o r a sa crvenim šeširićima i belim lačkama na njima (Amarita muscaria). Najčešće obolevaju vene donjih ekstremiteta i male karlice. Javlja se crvenilo. Od nje se pravi ekstrakt sa votkom (rakijom). ali treba probati i druge vrste urina. raznih operacija.namazati uljem od Uzroci tromboflebitisa su: infekcija. vratne. suve plodove treba držati u vodi 12 sati. Ski­ nite sa vatre i ostavite da odstoji oko 6 sati. infektivnih oboljenja.TROMBOFLEBITIS Upala zidova vena sa stvaranjem tromba. Recepti: • Divlji (konjski. usporen krvotok i povećana koagulacija krvi. Radi profilakse odvar se može piti j e d n o m u tri m e ­ seca. bol. jetrene vene. Smatram. Ostaviti da odstoji na t a m n o m mestu tri dana i čuvati u flaši sa zatamnjenim staklom. d a j e za to najbolji stari urin (odstajao 4 .7 dana). Početak bolesti je akutan. kažu. koji su primenjivali odvar od ljuske divljeg kestena. Ujutro mesta gde su stavljane obloge oprati toplom vodom. To je posebno korisno za starije ljude. . Posle 2—3 dana splašnjava otok. Obloge se stavljaju preko noći do potpunog ozdrav­ ljenja. U emajlirani lonac (šerpu) nalijte 200 grama hladne protijeve vode i u nju stavite dva grama ljuske od plodova divljeg kestena (otprilike dva kestena srednje veličine). traume vena. zloćudnih tvorevina (neoplazmi). Bolest se ponekad javlja kao komplikacija (progresija) posle porođaja. Kod oboljenja dubokih vena javljaju se jaki bolovi u ekstre­ mitetima. Radi profilakse tromboflebitisa preporučuje se piti ekstrakt 2-3 dana u toku meseca. a zatim potpuno nestaje. • Urin pomaže da se otklone čak i „ g r o z d o v i " vena na nogama. Razlikuje se tromboflebitis površinskih (česte varikozne promene) i dubokih vena.

pasjeg trna. Za prikupljanje urina biće v a m potreb­ no oko 30 dana (zavisi od lunarnog meseca). Kada mokrile. Dobijenu so koristiti na sledeći način: j e d a n gram te soli razmutiti u 100 grama ključale vode. Razvoj bolesti podstiču: slabljenje organizma u vezi sa nedostatkom kvalitetnih životnih belančevina i vita­ mina (vitamina C) u hrani. hronični bronhitis. Preporuke: • Očistiti organizam od patološke sluzi. vremeno pijenje urina—pouzdano sredstvo za zakiseljavanje organizma i sprečavanje bilo kojeg patološkog procesa. Počnite da sakupljate urin na početku lunarnog cik­ lusa i završite sa završetkom lunarnog ciklusa. okrenite se licem prema Istoku. Urin čuvajte u staklenoj posudi. Ishrana mora biti uglavnom biljna. Upotrebljava se za vreme dok traje oboljenje ili u svrhu profilakse. • Mogu se pripremiti soli na bazi urina (Amritkalaš) i upotrebljavati ih za pothranjivanje organizma mine­ ralima. Da bi se pripremilo jako sredstvo za lečenje. M o ž e se pomešati sa medom. TUBERKULOZA Infektivna nih promena. oboljenje sa stvaranjem specifičnih upal­ Recepti: • • Radi zakiseljavanja sredine organizma svakog Utrljavanje urina u kožu i gladovanje uz isto­ dana 3 puta dnevno piti po 50-100 grama svežeg urina. • Terapija sokovima. Posle toga prikupljeni urin sipajte u široku posudu (emajliranu) i sta­ vite na sunce da se potpuno ispari. neka oboljenja (dijabetes.suvi ili sa šlajmom. nepovoljni radni uslovi i profe­ sionalna štetnost po zdravlje. Mršavljenje. povišena telesna temperatura. alkoholizam i druga). koje često imaju oblik malih kvrga. urin treba sakupljati noću . u nizu slučajeva iskašljavanje krvi ili samo neznatna primesa krvi u šlajmu (ispljuvku).od 22 sala do izlaska sunca. da bi mlaz urina presecao magnetno polje zemlje. škrobove). Simptomi: odsustvo apetita. Za to će v a m trebati o k o mesec dana. prvenstve­ i sa predispozicijama no u plućima i limfnim čvorovima. između ostalog i tuberkuloznog. kašalj . • Gladovanje na urinu. Povremeno se mogu praviti pauze ili stari urin zameniti svežim. Glavni izvor širenja oboljenja je oboleli čovek. povećano zamaranje. Rastvor se m o ž e piti ili se njime trljati.vazdušno-kapljičnim putem. • Kvalitetna ishrana sa velikim sadržajem vitamina. ka hroničnom toku bolesti. starosne osobine organizma (deca i stariji ljudi u većem stepenu su podložni oboljenju). da bi se alkalno nadraživanje neutralizovalo kiselim. . • Iz d n e v n o g obroka isključiti produkte koji stvaraju sluz ( m l e k o . ukuvanim. Pre­ nošenje infekcije . česta prekomerna znojenja noću.

dugog stajanja na nogama. stanje donjih ekstremiteta posle dnevnog • Svežim urinom ispirati usnu duplju u trajanju od pola do dva minuta.UJEDI Ujedi psa. to odlično otklanja umor i jača noge. Ukoliko se obloge ostave na n o g a m a preko noći. Pojavio se oštar bol i otok. bol. Procediti i ispirati usta nekoliko puta dnevno. zmije. • Stavljati obloge sa ukuvanim urinom na desni. preliti sa pola litra ključale protijeve vode i ostaviti da odstoji 6—8 sati. stanje rane. • Na umorne noge dobro deluju kupke sa ukuvanim urinom. Recepti: • Ukoliko se posle ujeda insekta pojavi veliki otok. Da bi se smanjio bol kod ujeda. svrab. Posle 3-4 sata na mestu ujeda nema ništa. • Nekoliko puta dnevno urinom masirali desni. su za čoveka. pre svega uradite toplu kupku. To će omogućiti da ih rasteretite i poboljšate krvotok u njima. na taj deo tela stavljati svezu mokraću. dugog hodanja. Terapija . Na mesto uboda o d m a h je stavila ukuvani urin (diuretik). • Korisno je bosim nogama kotrljati oklagiju ili ho­ dati po rosnoj travi. ubrzalo zara­ narodna medicina predlaže sledeća sredstva. gingivitis. Nasapunjajte četku i masirajte noge odozdo nagore. • Ženu je ubola osa. iako su ranije kod nje u sličnim slučajevima bolovi trajali po 2-3 sata. UPALA DESNI Karakteristična propraćena upalnim i (parodontoza. tada će spasti stara koža i pojaviće se nova . u parodontu Recepti: UMOR NOGU Bolesno opterećenja. za mnoga stomatološka oboljenja.mlada i zdrava. • Ukoliko se za vreme pranja noge masiraju četkom. a preko toga navući kesu od celofana. osećaj pečenja. Ukoliko imate proširene vene takva masaža se ne srne radili. a tragovi uboda (ujeda) bili vidni 2-3 dana. Posle 30-40 minuta prestaje bol i osećaj svraba. M o g u se namočiti sokne u ukuvanom urinu i obući na noge. alrofičnim promenama stomal it is). Posle 15—20 minuta od uboda nije ništa ostalo. Recepti: • Ukoliko su vam noge umorne. insekata u većini slučajeva opasni u trajanju 3-4 sata sa takvim oblogama otklanja umor. • Pregršt (šaku) vrhova i listova svežeg crnog sleza sipati u termos. crvenilo.

• Žalfija 100 grama . koren Ranilisl (Beloniea officinalis). preliti sa 3 čaše hladne vode. iz materice. • Očistiti jetru. • Med Aloja Oman. Ostaviti da odstoji najmanje 2 sata i piti tokom dana. Preporuke: • Va/.UPALA JAJNIKA Javlja se kao rezultat širenja infekcije kanala za lučenje upalnih oboljenja. koren Lobaznik. 100 grama 50 grama 50 grama ili metastaznim putevima kod drugih Smesu preliti sa dva litra belog vina i kuvati (da ključa) na pari (vodi) jedan sat. Recepti: • Svakog dćina ujutro isprati se svežim urinom. stavili na slabu vatru i kuvati 30 minuta sa poklopljenim loncem. mlečno-biljna dijeta. • Isključiti alkoholne napitke i ljuta jela. Piti p o j e d i n i supenu kašiku 3-4 puta dnevno na 30 minuta pre jela. koren 100 grama 100 grama 100 grama 75 grama 75 grama. natopljene u diuretiku. nene tkanine. • • Primenjivati vruće sedeće kupke sa dodavanjem Na deo tela oko jajnika stavljati obloge od vu­ u vodu 5 0 0 . Upala moždane opne • Beli slez. Skinuti sa vatre. Kura lečenja traje 2-3 nedelje. trava Žalfija. koren Čičak. Skinuti sa vatre i popiti u toku dana.1 0 0 0 grama diuretika. Tri supene kašike smese trava sipali u emajlirani lonac. Kasnije se javlja gnojno belo pranje i bol u preponama.dušne i sunčane kupke. koren Kopriva. • Izbegavati hlađenje organizma. ostaviti da odstoji j e d a n sat i procediti. U akutnom stadij umu karakteriše se oštrim bolom. visokom temperaturom i uvećanim jajnicima. UPALA M O Ž D A N E O P N E ILI K I Č M E N E MOŽDINE Recepti: • Supenu kašiku maka i supenu kašiku korena od gaveza (Symphytum officinale) sipati u termos i preliti sa dve čaše ključalog mleka. • Vegetarijanska. • Očistiti debelo crevo. natopljene svežim urinom ili diuretikom. trava 50 grama 50 grama. koren Perunika (Iris). • Preko noći stavljati u vaginu t a m p o n e .

ujutro i uveče ispirali se eks­ Dve supene kašike smese trava uveče sipati u termos i preliti sa dve čaše ključale vode. U takve faktore spadaju: menstruacija (posebno njen završetak). UPALA VAGINE VAGINALNE INFEKCIJE Ispo/javaju se u vidu svraha. list Majkina dušica Matičnjak Lipa. • Dva puta dnevno .Žilovlak. korišćenje oralnih sredstava za kontracepciju ili kortikosleroida. Piti 3 puta dnevno po j e d n u kafenu šoljicu t o k o m 1-7 dana. nedostatka hormona u organizmu. VAGINITIS) Javlja se ganizmima. nizak nivo hormona estrogena u periodu m e n o pauze. . emocionalna preživljavanja. Recepti: • Gladovanje na urinu. rati se svežim ili ukuvanim urinom. gljivica Candida albicans. • • Svakog dana piti 100-150 grama svežeg urina. Ujutro procediti i piti 4 puta dnevno po 50 grama na 30 minuta pre jela. • Gladovanje na urinu kombinovali sa pijenjem ekstrakta od pelina. Upozorenje. • Cvetiće pelina (oni su veličine glave šibice) uba­ civali u kuglice hleba i lo gutali pre ili posle jela. cvetovi 75 grama 75 grama 75 grama 75 grama. Radi uspostavljanja kisele sredine u vagini ispi­ koci inficiran/a razmene vagine raznim poremećaja materija. Vaginalne infekcije mogu izazvati i neke hemijske materije. Rizik razvoja gljivične infekcije vagine povećava se pri postojanju bilo kog faktora. traume. bolo­ vima u vagini. Ljudi sa prepobudenim životnim prin­ cipom vetra" treba oprezno da upotrebljavaju pelin. Ujutro procediti i piti 4 puta dnevno po 100 grama. koje podsećaju na mladi kravlji sir. osećajcm težine u donjem delu stomaka. kao i usled kemijske ili mehaničke mikroorganizmi. Jednu kaienu kašiku suve trave preliti sa četvrtinom litre ključale vode i ostaviti da odstoji 10 minuta. na primer. trihomonade. traktom od pelina. gnojni Uzroci oboljenja: (KOLPITIS. pečenja i belih izmikroor­ iučevina iz vagine. koji izobličavaju normalni hormonalni fon organizma. Karakteriše se pojavom sluzno-gnojnog ili gnojnog belog pranja. stresovi. koji slabi organizam žene. Upala kičmene moždine • Supenu kašiku svežih cvetova loze grožđa uveče sipati u termos i prelili čašom ključale vode.

pritiskanja vena male kartice tumorom ili matericom kod trudnica. • Ne hodajte dugo u mokrom kupaćem kostimu.Preporuke: • Nosite donje rublje od pamuka. • • Redovno 3-4 puta godišnje gladujte na urinu po Gladovanje na urinu kombinovati sa pijenjem 5-10 (ponekad i više) dana. • Leti izbegavajte da nosite hula hop čarape i drugu odeću koja pri leže uz telo. a isto lako često izaziva pojavu troličnih gnojnih rana (čireva). Razvoj oboljenja podstiče otežano oticanje krvi us­ led tromboze vena. a na­ jbolje je da ih se odreknete. Recepti: • nom. sapun. kelneri i slični). Jednu kafenu kašičicu suve trave preJ e d n o m dnevno pijte naiskap po 5 0 . Ponekad se varikozno proširenje vena javlja kod ljudi. • Očistiti spoljašnje manifestacije života. Varikozno proširenje vena često se javlja kod ljudi sa ravnim stopalima. • Upotrebljavajte lični pribor za toaletu (peškir. radnici na utovaru). • Ekstraktom od pelina ispirati se dva puta d n e v n o . povećanje dužine. • Svakog dana pijte jogurt. Pili 3 puta dnevno po j e d n u šoljicu za kafu. pošto topla i vlažna sredina pogoduju razvoju gljivica. on smanjuje verovatnoću ponavljanja infekcije. to m o ž e promeniti pIT vagine i stvoriti uslove za razmnožavanje gljivica. ugrušaka u vidu čvorova. • Posle izlaska iz kade. zatvora. • Očistiti jetru. VARIKOZNO P R O Š I R E N J E V E N A Pramena na venama.1 0 0 grama vlastitog urina (urin delujc kao oksidant i kao homeopatsko Radi uspostavljanja kisele sredine u vagini sva­ kog dana se ispirajte špricem sa svežim ili ukuvanim uri­ lili sa četvrtinom litra ključale vode i ostaviti da odstoji 10 minula. stvaranje vijuga i . ili kod ljudi koji dugo stoje (kuvari. Preći na vegetarijansku dijetu. • Gladovanje. prvenstveno se ošte­ ćuju potkožne vene. • Naučite da se borite protiv stresova i ne budite previše emocionalni. Cesto je propraćeno otocima ekstre­ miteta. tuširanja ili kupanja dobro obrišite kožu oko polnih organa suvim peškirom. • Regulisali ishranu. Preporuke: • Očistiti debelo crevo. koja se izražava kroz njihovo širenje u vidu kesica. • Uzdržavajte se od polnih snošaja za vreme lečenja gljivične infekcije. • sredstvo). Oboljenje se razvija postepeno. • Ne jedite mnogo slatkog. frizeri. liku od lipe i slično). koji se bave teškim fizičkim poslom (kovači. isključiti rafinirane proizvode.ujutro i uveče. ekstrakta od pelina. • Veoma oprezno upotrebljavajte antibiotike.

Posle 3^4 sata promeniti oblogu. umotati u celofan i učvrstili elastičnim zavojem. U tom p o č e t n o m položaju skupljati i ispružati noge. Popiti pola čaše „ m r t v e " vode. da se pete odvoje od poda za jedan centimetar i naglo ih spustiti na pod. O k o gaze omotali celofan i lo učvrstiti elastičnim zavojem. Ponoviti 20 puta. U lom slučaju treba naduvene vene i vene koje krvare oprati „ m r t v o m " vodom. • Odrecite se upotrebe alkohola i pušenja. zadržati se u t o m položaju 5 sekundi i opustiti se. zatim natopiti parče gaze „živom " v o d o m i staviti na bolesne delove vena. Pripodići se.• Povremeno gladovati od 7 do 14 dana. Oblogu držati na nozi dok se potpuno ne osuši. • krvarenjem Često se varikozno proširenje vena komplikuje iz ispucalih (isprskalih. • Specijalne fizičke vežbe kod varikoznog pro­ širenja vena na nogama: 1. Preporučuje se ponavljati vežbe tokom dana 3-5 puta za j e d a n minut. Kod svake vežbe uraditi najviše 60 pokreta. tabure ili ih upreti u zid. Leći na leda. . koje ne otežava kretanje krvi. Naduvene vene se resorbuju (splašnjavaju). supenu kašiku te kašice pomešati sa istom količinom kiselog mleka i tu smesu ravnomerno naneti na gazu. • Sa hranom uzimati neophodne materije za jačanje zidova vena. koju zatim stavili na delove nogu sa proširenim ve­ nama. • Borite se sa suvišnom telesnom težinom. Paradajz izrezali na kriščiee i staviti na delove tela sa proširenim venama. Lečenje traje 3^4 dana. a rane zaraslaju. treba isitniti i pretvoriti u kašicu sveže ubrani n a d z e m n i deo muške paprati. Radi toga koji žive u krvi i na zidovima vena. • Ne stojite i ne sedite dugo n a j e d n o m mestu. Gazu sa nanesenom smesom staviti na delove nogu (tela) sa proširenim venama. da bi krv oticala. male karlice i slično. • Raditi specifične fizičke vežbe za normalizaciju krvotoka u v e n a m a nogu. Posle nekoliko dana kura lečenja m o ž e se ponoviti. • Nosite komotnije rublje. Tako raditi 2-3 dana. • Češće držati noge u podignutom položaju.). Vežbe raditi smireno. • titi Kada su uzrok proširenja vena mikroparaziti. puknutih) venoznih čvorića. Recepti: • Supenu kašiku sveže ubranog lišća i cvetnih gla­ vica pelena (Artemisia absinthium) pažljivo isilniti u stupi (avanu). ne žureći. Držati dok se gaza potpuno ne osuši. • Kod varikoznog proširenja vena dobro p o m a ­ že vibrogimnaslika Mikulina: podići se na vrhove prstiju nogu tako. preporučuje se koris­ mušku paprat (Dryopteris filix-mas schott. podići i slaviti noge na stolicu. umotati u celofan i učvrstiti elastičnim zavojem. • Za lečenje varikoznog proširenja vena koriste se sazreli plodovi paradajza. Napraviti pauzu od 10 sekundi. • Čitati emocionalno-voljne motivacije za ozdrav­ ljenje vena i nogu. Supenu kašiku dobijene kašice pomešati sa istom količinom kiselog mleka i naneti ravnomernim slojem na gazu. a posle 2-3 sata početi piti po pola čaše „ ž i v e " vode 4 puta dnevno u r a z m a c i m a od 4 sata. više se krećite.

• Da bi sprečili pojavu komplikacija. ruke ispružiti n i z t c l o . Zadržati se u tom položaju 3-5 sekundi i vratiti se u početni položaj. To ponovili sa levom nogom. Vežbu uraditi 5-10 puta.2. treba od­ straniti faktore koji ometaju normalan krvotok. Ekstrakt popiti za jedan dan. Ponoviti 4 . ruke staviti ispod glave.3 sekunde i spustiti. Ponavljati vežbe sve dok ne osetite cirkulaciju krvi u nogama. Žarišta viti liga mogu se pojaviti na bilo k o m delu kože. na pojedinim Obično počinje u mlađem uzrastu (češće kod žena) pojavom belih pega na koži razne veličine i oblika. ki". tada obolelu nogu treba postaviti u horizontalni položaj. zeleni luk. 5. limun. 4. papriku. Kosa na obolelim delovima sedi. Podig­ nuti desnu nogu s t o j e moguće više. Pege se postepeno šire. Disanje spontano. • Utrljavati u pege 3%-ni borni alkohol. Podigavši noge vršiti pokrete „makazica" u vertikalnoj i horizontalnoj ravni. peršun. ob­ • Jedile. Leći na stomak. Ukoliko tokom radnog dana morate dugo da sedite. To isto ponoviti sa levom n o g o m . spanać. Leći na leda. zadržati je u tom polo­ žaju 2 . N o g a m a raditi kao da vozite bicikl. stvarajući prostrane delove mlečno-bele boje. • Očistiti jetru (najmanje 5-7 terapija). Leći na leda. Vežbu uradili po 4 . Preporuke: • Očistiti spoljašnje manifestacije života od „školj­ • Izbegavajte duži boravak na suncu.5:1:1. podići noge uvis pod pravim uglom. Za to vre­ me jesti što više cvekle i šargarepe. loge). vom VITILIGO Poremećaj pigmentacije. celer. Vežbati dok se ne pojavi izrazit osećaj zamora.5 sat scdenja malo prošetali. normalnog pigmenta koji se ispoljava defovima odsust­ kože.6 puta sa j e d n o m i drugom nogom. kupus. zadržali ih u tom položaju oko jednog minuta i polako spustiti. Pijte ekstrakt od šipka. Leći na leda. • Primenjujte metode urinoterapije (mazanje. • Razmutili jednu kafenu kašiku praha boraksa (prodaje se u apoteci) u pola čaše tople vode i utrljavati u pege (lečenje traje dugo). ne Listajući iz posteljine). sok od šargarepe. . Savivši ruke u laktovima telo približiti podu i visoko podignuti desnu nogu. 6.1 0 puta sa j e d n o m i drugom nogom. Recepti: • Istucati 2 supene kašike semena pastrnjaka (Pastinaca saliva) i preliti čašom ključale vode. Zauzeti stav četveronoške. Preporučuje se posle 1-1. Dobar efekat lečenja postiže se umotavanje noge elastičnim zavojem (zavoj treba postaviti ujutro. s t o j e moguće više. Bolesnici nemaju nikakvih subjektivnih osećaja. slivaju jedna u drugu. ruke priljubiti uz buline. j a b u k e i drugo voće. pastrnjaka i krompira u odnosu 1. 3.

koji urin vam bolje odgovara . propraćeni naduvenošću creva i slabim izbacivanjem VRTOGLAVICA Osećaj poremećaja stabilnosti nja okoline. kolitis i drugi. • Piti po 100-150 grama svežeg jutarnjeg urina (srednji mlaz). Na oštećene delove kože stavljati obloge sa diu­ gasova. mršavljenja. hipertonije. Jednom dnevno. • Joga vežba „širšasana"" (stoj na glavi) podstiče snabdevanje krvlju glave i na račun loga pomaže da se oslo­ bodite vrtoglavice nervnog porekla. Uzrok zatvora: organske promene creva. Sami isprobajte. malog mozga. Svakoga dana uveče mazati pege j a k i m rastvo­ Mazati oštećene delove kože urinom. sedećeg načina života i nere­ dovnog jela. sužavanje creva izazvanih ožiljcima.• Mazati pege sokom od sveže smokve ili sredinom od dinje. Ujutro procediti i piti 4 puta dnev­ no pre jela. povraćanjem. • Detelina Vi 1 ina kosa L e m n a (Lcmna minor) Astragal (Astragalus danicus) Kantarion 100 grama 75 grama 100 grama 100 grama 100 grama. creva u trajanju dužem od dva Tri supene kašike smese uveče sipati u termos i pre­ liti litrom ključale vode. h e m o r o idi. Cesto je simptom oštećenja vestibularnog aparata. uzeti jednu kafenu kašičicu praška. posle preležanih težih oboljenja. Može biti propraćena gađenjem. nepravilne ishrane. Spaslični zatvori javljaju se kod dugotrajnih spazama mišića creva usled psihičkih preživljavanja. • • • retikom. Karakteristični su tupi bolovi u donjem delu stomaka. tumori. Zatvor se javlja kod slabo pokretljivog načina života. . Recepti: • Kod sistematske vrtoglavice dobar efekat se postiže uzimanjem morskog kupusa u prahu. moždane kore. • ukuvani. Razlikuju se alonični i spaslični zatvori. ZATVOR Zadrška pražnjenja dana. nesveslicom. i prividnog okreta­ čni zatvori javljaju se zbog slabljenja mišića creva usled malokrvnosti. Alonirom mangana. smanjenjem sluha. m o ž d a n o g stuba.svež. pred ručak. stari. Utrljavati u pege urin ili stavljati obloge na njih. neuroza. šumom u ušima. kod slabljenja opšteg tonusa organizma. pušenja. hroničnih profesionalnih trovanja.

krajnji položaj asane.kako pravilno preći iz početnog u krajnji položaj: 3 . • Fizioterapija. šljive). Preporuke: • Očistiti debelo crevo. sokove od cvekle i spanaća.krajnji položaj: 1 . maslacem i maslinovim uljem. kiselo mleko. ribe. gazirana hladna voda. • Vežbe za stomačne mišiće. • Hranu dobro sažvakati. I evo . stiskanje stomaka rukama. . • Ograničiti uzimanje lekova sa purgalivnim đejAtonični zatvor • Upotrebljavajte produkte koji će vas proterati: sveže šljive. • Upotrebljavati produkte sa većim sadržajem celu­ loze (crni hleb. smokve. zatvor • Upotrebljavati biljnu hranu. belog hleba. kumiš i druge kiselomlečne produkte. • Terapija sokovima.stoj na glavi. kakaoa. Šljive jesti natašte i tokom dana. kaša od riže i griza. Desno . hladna trlja­ nje i polivanja stomaka.Širšasana . jabuke. • Od napitaka preporučuju se sveže iscedeni sokovi. plivanje i jahanje. cvekla. • Začinjavali hranu slatkom pavlakom. kaša od heljde. Spastični samo u vidu kaša. • Ograničiti upotrebu mesnih i ribljih supa. • Regulisati ishranu. koja sadrži celulozu. • Preporučuju se sledeće vrste sporta: hodanje. • Stvaranje uslovnog refleksa za pražnjenje creva. • Ne zloupotrebljavati klistiranje. krastavci. keksa. stvom. supe od povrća. . • Povrće i voće kuvati i u takvom stanju jesti. • U dnevni obrok uključiti kefir koji je odstojao dva dana. laga­ no trčanje. radi smanjivanja spazama creva. Slika 3. hladan tuš.kako pravilno zauzeli početni položaj: 2 . med. kupus. suve šljive. mekih sorta mesa. • Odstraniti psihogene uzroke zatvora. mineralna voda zasićena ugljendioksidom.m c d u p o / c za vcžbanje. krompir pirea.Alimentarni zatvor • Ne praviti duže pauze između obroka hrane.

kao trećeg dana. grejalice (termofor). Takvo klistiranje preporučuje se i ljudima. Preporučujem da se prvo „raširi" debelo crevo p o m o ć u tih klistira. • Posteljni režim. čime sprečava spazam debelog creva). klis­ tiranje se m o ž e ponoviti j o š 3 dana. Trećeg dana sa 2 litra vode i 2 supene kašike seme­ na lana. Od devetog do jedanaestog pauza. a posle 10 dana normalizuje stolica. Naliti u Bsmarhovo lonče (ili termofor zapremine 2 litra) i tu dodali 2 supene kašike ulja od slačice (ono zageva i smekšava. Od petog do sedmog dana klistiranje se nastavlja sa istom količinom kao trećeg dana. Navedena smesa (oko j e d n o g litra) klistiranjem se unosi u debelo crevo uveče pred spavanje. Zamena za ulje od slačice priprema se na sledeći način: uzeti 200 grama maslinovog ulja i u . Navedene komponente imaju opuštajuće i prodiruće dejstvo. Ohladiti. • Uzeti litar vode i u nju sipati j e d n u supenu kašiku lana. • Kao prirodno purgalivno sredstvo kod atoničnih 15 grama kore zatvora m o ž e se koristiti čaj od kore krušine (Rhamnus frangula). Kada se ohladi izliti vodu. dok su korisni čaj. a gustiš (mekinje) pojesti natašte. j e č m a ili listovima crnog sleza) preliti sa četiri čaše vode. zagrevajuće obloge.• Zabranjuju se hladni napici (posebno gazirani). Zabranjuje se masaža i gimnastika. preliti ih njega dodati j e d n u kafenu kašičicu praška od slačice i dobro promešati. kala sa slatkom pavlakom (šlagom). dana primenjivati klistire. Dvanaestog dana U zavisnosti od situacije i zdravstvenog stanja. ključalom vodom i ostaviti da odstoji. a o s m o g dana treba napraviti pauzu. a zatim produžiti kuvati 20 minuta na slaboj vatri. ili 6 dana. tople sedeće kupke. • Topli uljni i mlečno-uljni kl isti ri. Kuvati dok ne proključa. kuvati dok ne proključa. Upravo su tako ranije i radili: čaj. (Nemojte zaboravili da nalijete ulje od slačice — 2 supene kašike). Četvrtog dana treba napraviti pauzu. Recepti: Atonični • zatvor Ujutro uzeli 2 supene kašike mekinja. Uzimanje mekinja dobro je kombinovati sa klist i rima. koji tek počinju da čiste creva i pri tom imaju problema sa prolaskom vode u creva. Obično se posle 5 dana poboljšava probava. a dalje da se primenjuju obični klistiri za čišćenje sa dva litra vode ili urina. ali sa litar i po vode i j e d n o m i po supenom kašikom semena lana. dodati jednu supenu kašiku soli i/ili dve supene kašike ulja od lana ili konoplje. Tečnost za klistiranje mora biti topla. ili svih 12 dana. Drugog dana radi se sve islo. Spastični zatvor krušine preli val i su sa pola litra ključale vode i pili kao procediti. • Supenu kašiku istucanog lanenog semena (može se zameniti semenom od ovsa.

Piti kao čaj po pola čaše 2-3 puta dnevno. • Kod di skine ličkih zatvora dobro je na stomak stav­ ljali obloge sa toplim urinom ukuvanim do j e d n e četvrtine prvobitne zapremine i klistirati se toplom vodom. Mogu se primenjivati topli klistiri sa svežim urinom. Uzeti 1/4 litre vode i prokuvati sa šećerom. očistiti i izrezati na komadiće. Počnimo pažljivo da pritiskamo rukom što dublje prema jetri. niti prepisivati bubrega Zato creva. • Pritiskanje stomaka za uspešno čišćenje orga­ na trbušne duplje i jetre. Kontraindikacije. • J e d n o m . težeći da prodremo što dublje. Korisni su mlečno-uljni mikroklistiri uveče. 200 zatvaranja creva. želudac. Korisno je redovno trčanje uj utro. Dalje premešlamo ruke na dvanaestopalačno crevo.d v a puta dnevno uzimati po j e d n u supe­ nu kašiku želea. kupus). Uzimati po 1-2 kalene kašičice tog slatkog. ali op­ rezno (stolica m o ž e biti veoma obilna i bolna). vena pravog revnik može krvoproliće njegova prime na se ne preporučuje ljudima koji pate • Kod mlitave peristaltike creva i poremećaja m o ­ hemoroida. Vodili računa da se revnik ne prekuva i raspadne. Od j e d n o g kilograma sorbila. kilograma bilo kakvih jagodastih plodova ili jabuka skuvati obično slatko. • Kod veoma upornih zatvora na karlicu i stomak treba stavljati vlažne urinskc poveze (obloge). Kada vođa proklju­ ča dodali revnik i kuvati dok sc parčići revnika ne skuvaju. skri­ vanih bez šećera.povećajte dozu. raz­ ličite salate (šargarepa. a zatim uraditi mikroklistir. Ležeći. U mesto šećera može se koristiti med. koristeći za to četiri ispružena prsta ruke ili pesnicu (slika 5). ali se pri tom m o r a vodili računa o reakciji organizma. korom od limuna i đumbirom. • Piti vodu u kojoj su se dugo kuvale šljive ili ovas. Jedno pritiskanje sa vibracijama . A k o ne­ ma bola. rasol od kupusa u top­ lom stanju. pritiskajte svaki deo stomaka. kao čekićem koji odskače. pripremljenog od zrelih plodova zove. od što obolelim u (kamena Ove preparate sa ne treba i davati lilijaze od podagre izazvali (kostoholje) oksalatnim iz bubrezima) kamenjem. grama šećera. • Kod proktogenog zatvora (zastoj ekskremenla u pravom crevu) preporučuje se masaža pravog creva i mikroklistiranje ukuvanim urinom.• Kod upornih zatvora može doći do mehaničkog • Uzeti 500 grama peteljki (drški) revnika. Prvi obrok hrane obavezno treba da sadrži grubu vlaknastu hranu. preliti sa litrom ključale vode i oslavili da odstoji. držite pritisnutu ruku sve dok se bol ne izgubi. Možete počeli od jetre. Piti 4 . pritisnuvši prstima na maksimalnu dubinu vr­ šimo vibracione pokrete. Na taj način pritiskamo čitav stomak. da biste se bolje opustili. Ukoliko je dejstvo slabo . Tada treba p o m o ć u prsta ili kafene kašičice izvući ekskrementne mase iz pravog creva. prstohvat dumbira [Zingiber officinalis) ili suvog grožđa. Peteljke (drške) oprati. tanko crevo i ponavljamo sve radnje.5 puta dnevno sok od rotkve. Ohladili i piti. kiselo mleko (jogurt) i čaj od suvih višanja i jabuka. tada. pa u tom slučaju klistiri nisu efikasni. torne funkcije želuca uzeti 30 listova vranilove trave. koru od limuna. • Slatko za pročišćavanje. Ako se pojavi bol.

naprotiv. m o g u izazvati ispadanje hemoroidnih čvorića. To je odlična priprema pre ideomotornog čišće­ nja organa trbušne duplje. • Jedna od mojih čitaleljki izlečila je uporne zatvore prema sledećem metodu: Sedam dana je gladovala na urinu.po 100 grama svakog drugog dana. koji boluju od h e m o roida. Treba očistiti spoljašnje manifestacije života. simptomi por­ talne hipertonije se smanjuju i iščezavaju. ruka Posle svakog mikroklislira sa ukuvanim urinom izlazila je na ulicu da lagano trči (ubrzano hodanje). Slika 4. koji se javlja u trbušnoj duplji. kao varijanta jednostavne i efikasne posteljne gimnastike. To poboljšava snabdevanje trbušne duplje krvlju. Sedmog dana nastupila je reakcija čišćenja (1. smanjuje zastoj i simptome portal ne hipertonije.5 čaša braon tečnosti).zauzima oko pola minuta. Na slici prsti j e d n e ruke priliskaju. Rezultati su počeli da se postižu petog dana lečenja. to je znak daje zastojni. patološki proces portable hiper­ tonije dovoljno d u b o k o prodro. Ukoliko se za vreme pritiskanja stomaka pojave bo­ lovi. a druga pomaže da se taj pritisak pojača. posle koje je uradila klistiranje sa dodavanjem ekstrakta od ruse (sedefa). • Radi profilakse zatvora i normalizacije stolice primenjivati klistire sa urinom ukuvanim do j e d n e četvrtine prvobitne zapremine . Oni snažno stimulišu energiju organizma i kod ljudi. otvara se veliki broj krvnih sudova. Za čitav stomak potrebno je oko 5-7 minula. . dubo­ ku masažu unutrašnjih organa. Ukoliko ukuvani urin ne odstrani z a t v o r . Zatvor je potpuno izlečila. . Njiho­ va umerena primena. Pri daljem pritiskanju i gnječenju. Pritiskanjem stomaka izvodimo specijalnu. leci hemoroide. Drevni mudraci su preporučivali da se pritiskanje stomaka radi ujutro. Upozorenje.n j e g o v uzrok je u spoljašnjim manifestacijama života. Nemojte zloupotrebljavali veoma koncentrovane klistire sa ukuvanim urinom. usled povećanog pritiska.Pritiskanje stomaka rukama. Posle izlaska iz gladovanja produžila je sa mikroklistirima.

Prekomerno znojenje može biti izazvano i nizom oboljenja. Nestaje neprijatan miris i znojenje. Kuvati na slaboj vatri 2 0 . Pamučne čarape natopiti u urinu ukuvanom do j e d n e četvrtine prvobitne zapremine i navući na noge. Uzeti pelinu kafene kašike ili na vrhu noža pečene stipse. • Kod jakog znojenja nogu primenjivati kupke za noge sa odvarom od hrastove kore (50-100 grama na . Koru hrasta isitnili u prašak i taj prašak svakog dana sipati u čarape sve dotle. Recepti: • Svakog jutra dobro naprašiti praškom borne kise­ line između prstiju i tabane nogu. pa j o š j e d n e suve čarape. Tako hodati 2-4 sata. pošto se može pogoršali san. Noge normalno treba da se malo znoje. koje se nalaze u koži. a otklanja i umor.prašak od stipse. Povećam) znojenje je ipak najčešće rezultat nepridržavanja elementarnih higijenskih pravila. noge pre spavanja oprati sapunom. Isprati noge toplom vodom bez sapuna. razmutili u čaši vruće vode i natapati mesta na koži sa povećanim znojenjem. • Provereno sredstvo protiv znojenja . pa se zato pre­ poručuje svaki dan prati noge hladnom v o d o m . Preporuke: • Svakog dana se tuširati toplom vodom. koja pomaže vodeni i slani zakonita prirodna reakcija organizma.u mladalačkom uzrastu. Sipati ga u čarape sve dotle. • Za smanjenje znojenja nogu i smekšavanja kože m o ž e se koristiti jak odvar od ovsene slame. dok se znojenje nogu ne smanji na polovinu. održava normalna lelesna i lučenje znoja. dok se ne normalizuje znojenje nogu. To je j a č e sredstvo od praška. • Kod znojenja nogu dobro pomažu „urinske čarape". • Hladna voda ima dejstvo sušenja. Ta terapija takode čini suvu kožu na stopalima normalnom. stalno luče znoj. temperaturo.3 0 minuta. Pri povećanja temperature vazduha povećava se To je da se halans. Primenjivati kupke za noge sa njim u trajanju po 15-20 minuta. To znatno poboljšava slanje kože. a zno­ jenje ruku i nogu . • Kora od hrasta ima koagulaciona i taninska (šta­ vi) svojstva i na račun toga suši kožu. Tada prekinuti terapiju. Za v r e m e hladnog godišnjeg doba ne preporučuje se uveče prati noge hladnom vodom. Uvcčc oprati noge toplom vodom. koje imaju antiseptičko dejstvo i suše. • Noge se mogu prati rastvorom od pečene (pr­ žene) stipse. • Kupke za noge sa odvarom od lekovitih biljaka. Opšte znojenje se često pojačava u klimaksu. litar vode).ZNOJ EN JE Znojne žlezde. Preko toga stavili celofansku (najlon) kesu.

tim bolje) desni na mestu ispalog zuba. • Zubi se ne smeju podvrgavati raznim traumirajućim opterećenjima: gristi tvrdo. potrebno je zađejstvovati svest i pomoću nje aktivirali prog­ ram rasta zuba u spoljašnjim manifestacijama života. m o ž e i ujutro. Dopunski se preporučuje uzimati j e d n o m dnevno za vreme jela po 0. Odvar ostaviti da odstoji. Jedna čaša odvara proračunata je na dva dana leče­ nja. • Hrana treba da sadrži dovoljnu količinu kaleiju­ ma. Terapija se primenjuje u trajanju 2 0 . Najvažnije je. Štetna je i suviše kisela hrana. • Radi sprečavanja oštećenja emajla na z u b i m a ne jedite m n o g o vruću i hladnu hranu. Pre svake upotrebe odvar podgrejati. golicati hrastovim ili brezovim štapićem po 20 minuta dnevno (što češće. Odvojeno od toga u pola litra volke (rakije) sipati 10-20 grama sitno narendanog propolisa i. Ispirati usnu duplju „ m r t v o m " v o d o m u trajanju Lečenje zuba ekstraktom od iđirota i ekstraktom 5-10 minuta. upalnih procesa mekog tkiva stvaranjem Preporuke: • Posle svakog uzimanja hrane isprati usta toplom vodom. procediti i sa toplim odvarom ispirati usta. • Skumpina [Cotinus coggygria. Radi toga treba blago češkati. a propolis plombira sve mikropukotine i ubija mikrobe. sa smesom ispirali usta oko tri minuta. konja itd. Iđirot ublažava bolove u korenu zuba.1 gram praška od samljevenih zuba (svinje. R e d o v n o čistiti zube. ostaviti da odstoji nedelju dana.ZUBOBOLJA Najčešće i naknadnih zuba sa se javlja zbog oštećenja zuba od karijesa i nadkosnice gnojnih rana (gnojanica).). Kafenu kašičicu osušene skumpine preliti čašom klju­ čale vode i kuvati na slaboj vatri 5 minuta. kao i upotreba velike količine šećera. Posle toga staviti . • Da bi ispali ili odstranjeni zubi ponovo narasli. Ne srne se gutati . Pomešati po j e d n u kafenu kašičicu ekstrakta idirota i propolisa. Ukoliko uspele da j a s n o i opipljivo u mislima „vidite" proces rasta zuba. najmanje dvaput godišnje ići kod stomatologa radi profilaktičkog pregleda i lečenja zuba. Proces takvog rada vremenski se poklapa sa procesom rasla zuba . Lečenje traje oko mesec dana. preliti sa pola litra volke (rakije) i ostaviti da odstoji nedelju dana. Uzeti pola čaše korenja idirota. osetite kako vam rastu zubi. takođe. krave. tera­ piju ponoviti 5-6 puta sa malim pauzama.3 0 minuta pre spavanja. Recepti: • • propolisa. Rhus cotinus) efi­ kasno odstranjuje razne infekcije iz usta i podstiče lečenje zuba. • U trajanju 2-3 minuta ispirati usta urinom. Zahvaljujući lome prestaju bolovi u zubima i oni se čak obnavljaju.oko 2-3 meseca. da se u mislima vratite u detinjstvo i da jasno predstavite sebe u tom uzrastu. otkidati konac zubima i slično.može doći do jakog spazma creva. tada će on realno izrasti.

• Za jačanje zubnog emajla treba urinom ispirati usta 30 minuta. gde su li zubi? Evo li moji zubi. evo četiri. umesto blaga možete dobili j o š veće zlo. M o l i m za čvrsteveoma čvrste zube kod raba Božijeg (ime). uteši moju zubobolju. " © „ I d e m ni ulicom. Oj stara babo. što će uginuli plombirani zub bili stalni izvor infekcije u vašem organizmu. amen. amin. Neke vrste plastike uništavaju tvrda tkiva i zubnu srž. nesanicu.to vam ukazuje na trovanje živom. pa i 81 put. natopljenu u urinu. srebrnih rogova. po kanalima. kao i urin zasićen solima morskog kupusa. daj meni svoje ispale. sedam puta. nije tegobna. Oj vuče. © „Oj meseče. pre nego plombirate zub. sluge Božje. a tvoja moć je velika. daj mi svoje. mesecoviču. U ime Oca i Sina i Svetoga duha. • Ukoliko imate plombe na zubima i bez uzroka osećate razdražljivost. odnesi zlo (nesreću) pod nebesa. a m i n " (bajati iznad malog čvora ili rotkve).na zub vatu. već preko čistog polja. Amen. evo dva. ne bole zubi. već kroz tamnu šumu. ni putem. devet puta. natopljenu u tom ekstraktu. na veki v e k o m . zeče. evo tri. uznemirenost. U susret mi ide zec. gde su ti zubi? Daj mi svoje. već po pustim uli­ čicama. Idem ni po zemlji. A najstrašnije u tome je. uzmi moje. tri puta. M o ž e se koristiti urin ukuvan do polovine prvobitne zapremine. Amin. vlažnu borovu šumu. U susret mi ide stara baba. U susret mi ide sivi vuk. Evo ti zub. na okeanu. ni po vodi. stoji mati Prečista Bogorodica i prepodobni Antipije. iscelitelj zuba. da vas. na Bujan u stoji saborna apostolska crkva. izazivaju pulpitis. si­ gurno. na ostrvu. ni putem. On umoljava i moli sluge Božje za raba Božjeg (ime). moja tuga nije mala.uzmi: uzmi moju tugu. preliti sa 500 grama votke (rakije) i ostaviti da odstoji 10 dana. opštu slabost organizma . Pri dugotrajnom ispiranju usta dopunski se ispolja­ va lekovito dejstvo na ceo organizam preko aktivnih zona ukusa. Ne mogu da podnesem tugu. gde su ti zubi? Ti uzmi vučje zube. Sidi meseče. preko cvelne livade. Premda i one nisu bezopasne. . po jarugama. zainteresujte od kakvog materijala da stavite p l o m b u i da li taj materijal ima sertifikat da je bezopasan. Idem ni putićem. depresiju. Bajalice protiv zubobolje Bajalice treba izgovarali uverljivo (ubedljivo). Zamenite amalgamske plombe sa keramičkim ili plastičnim. • Uzeti 50 grama pupoljaka breze. sivi vuče. dečji) i zadržati se na urinu koji vam najbolje pomaže. diuretik. za svaki sat. za svaki dan. svi su tvoji . " © „Na moru. Tu veliki značaj ima magija brojeva. Drugim recima. sakrij od mene zubobolju. Zato se. koje se nalaze na jeziku. a m e n . zlat­ nih nožica. Možete probati razne vari­ jante urina (stari. Kod intenzivnog bola na bolesni zub stavljati vatu. a u nekim slučajevima 49. Oj zeče. U suprotnom plombirani zub m o ž e brzo da ugine i da se raspadne.

majski listovi Rusa trava Sipak. Pomoću nje leci se hepatitis. Uzeti 4 supene kašike (uvršene) isitnjene smese. kuvati 1-2 minuta. Smetaju pri hodanju. dobro poklopili i ostaviti da odstoji 2 sata. • Koristili preporuke jogista. cvetovi . Uzimati po j e d n u čašu 3-4 puta d n e v n o . Preporuke: • Terapije čišćenja organizma. • Redovno primenjivati tople urinske kupke za noge sa 5 0 0 . plodovi (Chelidonium majus). pos­ taviti na vatru i dovesti do ključanja. prelili litrom sveže vode. kao da su naslagani i nabijeni. preliti sa čašom ključale vode. Recepti: • Veronika {Veronica officinalis). Uzeti kafenu kašičicu cvetova. Žuljevi mogu biti u vidu čvorova i pločasti. • Sikaviea (Silybum marianum). kolitis. Piti po pola čaše 2-3 puta dnevno na 30 minula pre jela. u bojom krvi nagomilavan/a i produkata njegove Žutica najčešće prati kamen u žuči i hepatitis. 40 grama 40 grama Javljaju se kod dugotrajnog traumiranja nogu tesnom obućom. a zatim hladnom. (Calluna vulgaris). . • Pridržavanje režima ishrane i dijele.1 000 mililitara urina. cvetovi Divlja verbena (Verbena officinalis). ŽUTICA Obojenost usled suvišnog bilirubina tkiva čovečjeg organizma žutom žučnog pigmenta razmene. a zatim procediti. koji povoljno ulicu na jetru i njene funkcije. • Preduzimanje zdravstvenih mera. često izazivaju bol i pečenje. umotali preko toga celofan (najlon kesu) i preko toga navući suve čarape. Ujutro isprati noge toplom vodom. Predlažem d a j e upotrebljavate za lečenje jetre. 20 grama 40 grama. 30 grama 30 grama 20 g r a m a loboda 30 grama (Hieracium pilosella). Ta smesa preporučuje se i kod hroničnog hepatitisa. ostaviti da odstoji jedan sat i procediti. žutica. Ta trava je v e o m a korisna za jetru.ŽULJEVI Ograničeno zadebljanje orožavelog dela kože. Recepti: • Uveče slavili oblogu sa diuretikom na stopala: obući čarape natopljene u urinu. ciroza jetre. Ona sadrži blage litoncide.30 grama. Ona iz organizma izbacuje toksine i radijaciju. • Različak (Centaurea cyanus). ostaviti da odstoji 30 minuta. lišće Vresak trava Breza. trava Zečja trava N e v e n . holecistitis. skinuti sa vatre. upala žučnih kanala.

• Viparila-karani. * Ujutro. pošto ima neko purgativno dejstvo.3-4 puta i Padahastasanu . Uhvatiti rukama slabine (krsla).kljukva. Produžiti podizati noge. On smesi daje prijatan ukus i sadrži izvesnu količinu kaleiju­ ma. a laktove osloniti na pod. podići noge u vertikalni položaj i u tom položaju se zadržati nekoliko sekundi. Glava leži na podu. treba o d m a h uraditi sledeće vežbe: leći na leda i vežbati Viparitakarani (opis vežbe sledi) 4-5 minuta. odvojivši karlicu od poda. neki ljudi. . zatim Majurasanu .4-5 puta. malina i slično) i kaienu kašičicu soli (prvenstveno uzeti morsku nerafiniranu so. Opirući se r u k a m a o pod. Posle pauze od 1-3 nedelje kura se m o ž e ponoviti. koji se izbacuje iz organizma zajedno sa ekskrementom i otrovnim materijama. zatim dospeva u debelo crevo i razreduje njihov sadržaj. Taj. noge ispružene vertikalno uvis (zauzeti položaj prikazan na slici 5). Opisaćemo navedene vežbe u j e d n o s t a v n o m obli­ ku. a zatim ga pomoću posebnih vežbi prolerati kroz probavni trakt i izbacili iz organizma. treba da uradi terapiju čišćenja pod nazivom „Sahađža-basti-krijja". leđa su ispravljena. Jogisti tvrde.5 litar čiste (protijeve ili izvorske) tople vode i dobijenu smesu ispili. Polako podizati noge približno do ugla od 30 stepeni i zadržati ih u t o m položaju. ispod glave ne srne se ništa stavljati. preliti sa 1. čim se oboleli od žutice probudi. savijajući ih „prema sebi". Za j e d n u kuru lečenja potrebno vam je 100 grama sikavice. kartop. ko nije u stanju da vežba Majurasanu. da ni jedan poznati purgaliv. U narednih pet minula javlja se velika potreba za deiekacijom. neka 5-6 puta odvežba Salabhasanu. kao što to čini Sahadža-basti-krijja. Zajedno sa prethodnim vežbama one daju dobre rezultate. Pridržavajući telo na rukama ispraviti Irup. treba navedenim v e ž b a m a da dodaju j o š Bhudžangasanu. ruke niz telo. ujutro i uveče. dlanove priljubiti uz pod. možda. kao i regulisanju ishrane. U toj terapiji limunov sok istovremeno predstavlja lek i dijetetski produkt. Njena suština je sledeća: popiti specijalni rastvor. Ardha-čakrasanu i D h a n u rasanu.Recept je jednostavan: uzimati po j e d n u kaienu kašičicu semena (celog ili samlevenog) sikavice 2 puta dnev­ no. U zavisnosti od individualne konstitucije. • Preporuke jogista kod lečenja žutice i hepatitisa (prema Svami Sivanande). Prosečno su potrebne dve kure lečenja da bi se jetra normalizovala. pre jela. Rastvor se priprema na sledeći način: pola čaše li­ m u n o v o g soka (u našim uslovima m o ž e se uzeti bilo koji prirodni kiseli produkt-namirnica . uzrasta i stanja creva. Voda ispira raspadnutu žuč i sluz iz želuca i tankog creva. j e r so sprečava asimilaciju vode i time olak­ šava njen prolazak kroz probavni trakt). Da bi se voda provela kroz probavni kanal. nikakav klistir nisu u stanju da to urade lako neškodljivo i tako efikasno. Ove preporuke mogu se koristiti kao samostalno le­ čenje ili kao dopuna opisanim melodima lečenja. Leći na pod na leđa. Noge ispružiti. koji je apsolutno potreban za održavanje zdravlja. Lečenje se sastoji u primeni terapija koje čiste i jača­ ju organizam.

Krv se sliva u organe trbušne duplje i gornje delove tela. Stanje tih žlezda direktno se odražava na rad svih ostalih žlezda za unutrašnju sekreciju. snage i mladosti. * Salabhasana. koji mora da savladava silu teže pri prolasku krvi u donje delove tela. koje spadaju u Visma-granthi. Tokom vežbe zadržava se slaba M u l a b a n d h a (kon­ trakcija mišića anusa). Krvni sudovi nogu se odmaraju. Leći na pod licem okrenutim pre­ ma podu. istegnuti kičmu. Sema disanja ista. Udahnuti i spustiti nogu. Udahnuti i uz lagano izdisanje odgurivati se rukama od poda. oslanjajući se rukama o pod. toksina i žučne šljake u organizmu. Lekovito dejstvo. Preokrenuti položaj tela u Viparita-karani-mudri otklanja deo opterećenja u sistemu krvotoka. v e o m a polako i pažljivo . slabo varenje. Koža se ne smežurava i kosa ne sedi duže vremena. Opustiti noge i malo odležati na leđima. Na materijalnom nivou u to čvorište spadaju štitasta i paraštitasta (paratireoidna) žlezda. Radi toga treba saviti noge prema glavi. „Visma" . . Staviti pesnice vertikalno na pod sa velikim prstima nadole.spustiti trup (telo) na pod. ruke spustiti i priljubiti dlanovima na pod i. anemiju. opuslivši čitavo telo. posebno u vrat i glavu.Završni položaj Viparita-karani. povećava apetit i opšti životni tonus organizma. da luče­ nja žlezda Visma-granthi ima glavni značaj u borbi protiv oboljenja i podsliče očuvanje zdravlja. Ruke u laktovima m o g u se malo saviti. ruke ispružili niz telo. R e č je o stimulaciji ispiraju svezom krvlju. da vežbanje Viparita-karani-mudre održava mladost u telu. Ponoviti j o š dva puta sa obe noge.energetski čvor finog tela. . krajnici i druge tvorevine u vratu. Usled stimulacije energije kretanja i energije vatre u strukturama spoljašnjih manifestacija života Viparitakarani-mudra podstiče neutralizaciju i uništavanje virusa.kičmeni pršljen za pršljenom . Klasični traktati o Jogi tvrde. istežući i podižući nazad-uvis što više desnu nogu. Eto zašto ta vežba otklanja zatvore. Ponoviti j o š dva puta.označava deo vrata. Isto uraditi sa levom nogom. energetskog čvorišta u predelu vrata. Z a t i m podići obe noge. Te kontrakcije ne dozvoljavaju da se energetsko polje čoveka podiže uvis. podbradak spustiti na pod. Z a t o se mozak i štitasta žlezda dopunski snabdevaju i obilno Slika 5. Stegnuti ruke u Vadžra-mudru — simbol munje (pesnice sa velikim prstima uvučenim u pesnicu). a „ g r a n t h i " .Vežbu treba završavati pažljivo i bez žurbe. Smatra se. Ta vežba ispoljava snažan blagotvorni uticaj na strukture. u k o m e se treba zadržati 2-5 minuta.

sačekajte dok sa­ držaj želuca ne iscuri napolje.čišćenje sadržaja želuca pomoću ccvčice. već sačekati 5-7 minula. Time se ispoljava i efekat čišćenja na jetru. . Lekovito dejstvo. to zahteva određeni trening. žučnu kesu i žučne kanale.na pankreas (gušteraču) i dvanaestopalačno crevo. Preporučuje se da se terapija ponovi. nevarenje različitog porekla. treba se jedan do dva dana uzdržati od uzimanja hrane. da ta terapija čišćenja otklanja i sprečava poremećaje u jetri. a drugo (Sahadža-danda-dhauti) širi efekat čišćenja širi efekat čišćenja „dublje" . Ne preporučuje se upotreba ni­ čega ljutog. Preporučuje se ne žuriti sa izvlačenjem sonde.Prema slepenu uvežbanosti broj ponavljanja vežbe može se povećali. Naravno. jer to ukazuje na lo. Radi toga se preporučuje uzeli dezinfekovanu želudačnu sondu. potruditi se da potpuno progutate sondu . Ta tera­ pija kod žutice stvarno ima čarobno dejstvo. m o ž e se javiti potreba za povraćanjem. da je dvanaestopalačno crevo zablokirano slabo svarenim ostacima hrane. zatvore. Malo se nagnuti napred i konačno iscedio iz sebe ostatke vode i sluzi. gubu (lepru). • Posle defekacije i umivanja . Ne treba očajavati. Snaga će se pojaviti sa praksom. da će u tom slučaju doći i do čišćenja pankreasa (gušterače).3 0 minula. Ko n e m a snage da podigne obe noge odjednom. . Jogisti kažu. Upozorenje! Pri vežbanju Šalabhasane vrši se pri­ tisak na pluća i srce. zbog čega se ova vežba strogo zabranjuje licima sa slabim plućima i srčanim poremećajima. kožna obo­ ljenja.Sahadža-dandadhauti . Posle nedelju-dve upornih pokušaja sonda će doći do želuca.Završni položaj u Šalabhasani. Lakša varijanta. ne­ ka u početku trenira samo sa naizmeničnim podizanje desne i leve noge. naviku i samokontrolu. slanog. Kada se kraj sonde nade u želucu. Posle gladovanja uraditi Sahadža-bastikrijja. Jogisti ukazuju. dok se potpuno ne napuni želudac.kroz nju treba da se izlije sadržaj želuca. narušavanje kiselosti želudačnog soka. neuralgije. Kod većine ljudi. leukodermiju. Posle toga iz­ vući sondu i dobro je oprati toplom v o d o m i s a p u n o m . kataralne poremećaje i čak tuberkulozu. gorkog i kiselog. Posle toga najbolje je pojesti rižu skuvanu u vodi sa malo pretopljenog maslaca ili neku drugu laku neutralnu hranu. Po završetku te terapije ne preporučuje se uzimati hranu narednih 2 0 . Sve j o g a vežbe za čišćenje treba da se vežbaju ujutro na prazan želudac. Ukoliko creva ne pro­ rade posle primene Sahadža-basli-krijja. grčeve. da bi želudac Slika 6. Smatra se. zagrejati čistu vodu i piti je sve dotle. tvrdog. da prvo ispiranje (Vamana-dhauti) čisti samo želudac. Ukoliko terapija nije uspela. čim kraj sonde uđe malo dublje u grlo.

Prvo pol i vati glavu. isprati oči i lice. i 3 dana nije davala devojčici ništa da jede . Smatra se.samo urin i vodu. Smesu popiti u toplom stanju tokom dana. . oprati glavu. • Pripremiti smesu od jedne čaše vruće vode. Međutim posle prohladne vode telo se nikada ne briše! Jogisti preporučuju da se mokro telo snažno istralja mokrim rukama.na stražnjicu i zadnji deo karlično-bedrenog zgloba. od žutice na sledeći način: davala joj je da pije njen urin. Obično polivanje ili tuširanje jogisti preporučuju da se vrši na sledeći način. zatim dva—tri minuta mlaz vode usmeriti na pupak i polne organe i deset sekundi do minuta . Jogisti preporučuju da se vodena terapija primenjuje na sledeći način. • Jedna žena je izlečila kćerku. Lekari su konstatovali da je zdrava. Voda za kupanje treba da bude prijatno prohladna leti i malo topla — zimi. Četvrtog dana žutica je nestala. stresti telo i obući se. Zimi se umesto izdanaka hmelja m o g u uzeti 2 supene kašike isitnjenih šišarki hmelja. temperatura je spala. Z a t i m u d o b n o šesti u kadu. stavljala obloge od urina na deo tela oko jetre. Zatim.* Kupanje. bol u boku je nestao. staru 5 godina. potopiti ih preko noći u smesu mleka sa vodom (1:1) i smesu popiti tokom dana. Posle tople vode telo obrisati peškirom dok se ne osuši. trljajući ih i polivajući prema individualnim potrebama. natopljenom u urinu. Posle toga politi vodom gornji deo tela i završiti kupanje. Kura lečenja traje 10-12 dana. Prvo treba prohladnom v o d o m namočiti šake ruku. Posle toga poli vati ostale delove tela. da se tako može u telu sačuvati „snaga vode". umotavala puis na ruci gazom. Ono sledi po završetku Sahadža-dandadhauti. počevši od stomaka. zagnjurivši u vodu donji deo tela do p u p k a na nekoliko minuta. Tuširanje. j e d n e čaše vrućeg prokuvanog mleka i 2 supene kašike soka od mladih izdanaka hmelja.

Rusomača (Capse/la (Gnaphalium (Polygonum (Leonorus (Primus padus) Rusa (Che lido ni um maj us) Rulavica Smilje Srčenjak Srdačica Sremza Kim (Carum carvi) (Chamerion (Juniperus (Melilotus angustifolium) communis) officinalis) sativum) (Xeranthemum Kopriva (Urtica dioica) (Coriandrum K r u š i na (R hamni is frangula) Lan i list (Linaria vulgaris) Lipa (IVia cordata) Majkina dušica (Thymus serpyllum) Sunovračica (Bidens cernua) Sipak (Rosa maja I is) Šumska jagoda (Fragaria vesca) Šumski ružmarin (Ledum palustre) . rubriim) bttrsa-pastoris) uliginosum) annum) bistortd) cardiaca) {Betula pendula) lappa) officinalis) globulus) Nar (Punica granat um) Crvena detelina (Trifolium pratense) Čičak (Arctium Dinja Glog Glog Grčiea (Menyanthes trifoliaia) I lajdučka trava (Achillea millefolium) I Imclj (flumulus lupulus) I Irastova kora (Ouerccus robur) Idirot (Acorus calamus) recutita) perforatum) Kamilica Kanlarion Kiprej Kleka Kokotac Korijandar (Chamomilla (Hypericum Daninoć (Viola tricolor) (Sanguisorba (Crataegus Eukaliptus (Eucalyptus O m a n (Inula helenium) (Avena saliva) (Hippophae (Artemisia absinthium) sanguined) Pcršun Petrovac (Petroselinum (Agrimonia 1 } od be 1 (Tussilago far fara) Povratič (Tanacetum Raslavić (Equisetum Ribizla (Ribes nigrum.PREGLED LEKOVITOG BILJA Anis Bor Breza (Anisum (Pinus vulgare) svlvestris) Malina (Rubus idaeus) Maslačak Mečje Morač Nana Neven Odoljen Oskoruša Ovas Pasji Pelin trn Mirodija (Taraxacum (Antehum (Foeniculum officinale) uva-ursi) grožđe (Arctostaphylos graveolens) vulgare) (Mentha piperita) (Calendula (Valeriana (Sorbus officinalis) officinalis) aucuparia) rhamnoides) crispum) eupatoria) vulgare) arvense) R.

Troskot (Polygonum aviculare) U šiji vac (Pedicular is comosa) Vranilova trava (Origanum vulgare) Zimsko zelje (Pirola rotundifolia) Zova (Sambucus nigra) Žalfija (Salvia officinalis) Zilovlak (Planlago major) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful