Rujukan 140/3 Bil.

Index (………………)

Lekatkan Gambar Bersaiz Paspot Di sini

SUKARELAWAN POLIS DIRAJA MALAYSIA
BORANG PERMOHONAN UNTUK MENGANGGOTAI PASUKAN SPDRM KONTINJEN SABAH
(Sila tulis dengan tulisan sendiri dalam HURUF BESAR menggunakan ball-pen biru atau hitam) 1. Nama Penuh : (Sama seperti ejaan di dalam Kad Pengenalan)

2. No. KPT (baru) 5. Tempat Lahir (Daerah/Negeri) (biasa) ( tarik nafas) 8. Alamat rumah -

3. No.K/P Lama

4. Tarikh Lahir (hh/bb/tttt) 6.Ukuran Tinggi 7.Lilitan dada c m / c m

c m
-

T

e

l

h

p

9. Bangsa

10. Taraf Kerakyatan

11. Taraf Perkahwinan 12 b. Agama

12 a.Umur Tahun

13. Nyatakan Daerah SPDRM Yang Dipohon

14. Jarak dari rumah/tempat tinggal ke Ibu Pejabat Polis Yang Dipohon Km 16. Pekerjaan sekarang:

15. Kelulusan Akademik Tertinggi

17. Gaji / Pendapatan sebulan (RM)

( Kakitangan Kerajaan/Swasta hendaklah disertakan surat kebenaran / persetujuan ketua jabatan / majikan. Bagi pemohon yang berniaga perlu disertakan pendaftaran perniagaan / lesen berniaga )

17 a. Masa bekerja hakiki: . 17 b. Pengesahan Majikan: 1

.pertubuhan...NGO: Jawatan 24. Nama & Alamat Jabatan / Majikan T e l - 19.... nyatakan tahun ... Nama & Alamat Waris ( Next of kin ) T e l - 20.. ..1 24..Trade Union atau NGO.. Kegemaran dalam sukan : ( Nyatakan jenis permainan / sukan ) 22. 25 b. .Adalah disahkan bahawa maklumat pekerjaan dan majikan adalah betul. Tanda tangan dan Cop Majikan 18. Majikan MEMBENARKAN / TIDAK MEMBENARKAN penama ini untuk menjadi anggota Sukarelawan Polis Diraja Malaysia... sebutkan jenis kelasnya : ...... Sekiranya anda memiliki lessen memandu....parti politik...1 Tel: Jawatan 25 a.....1 20.. .. Adakah anda bersedia untuk berkhidmat mengikut hukuman-hukuman Ketua Polis Negara ? ______________________________________________________________________________________ 2 .2 21... ...... Nama Perujuk permohonan anda 24. . Sekiranya anda menjadi seorang ahli mana-mana persatuan.... Nyatakan : Nama Persatuan.. 23....Pertubuhan... Pernahkah anda membuat permohonan sebelum ini? Jika Ya......... Nyatakan pengalaman-pengalaman di dalam badan-badan berunifom ( jika ada ) T T a a h h u u n n - 20......Parti Politik......

Sijil Kelahiran 3 .” 28. . ) ( Nama : Bertarikh : ……………………………….. Sukarelawan Polis DiRaja Malaysia Kontinjen Sabah. Ibu Pejabat Polis Kontinjen Sabah.. Majukan Permohonan anda ke alamat : Komandan.P. Sabah ( U. Perakuan Pemohon: “Saya sahkan bahawa saya pada masa ini tidak berkhidmat di dalam mana – mana Pasukan Sukarelawan yang ditubuhkan oleh Kerajaan dan butir-butir yang saya nyatakan di atas adalah betul dan benar. : Urusetia Pengambilan Rekrut SPDRM ) Alamat surat menyurat pemohon : * * Sila sertakan satu salinan sijil serta dokumen yang telah disahkan seperti berikut bersama-sama borang permohonan ini : a. Tanda tangan Pemohon : …………………………………………. Tanda tangan Saksi : ………………………………………… ( Nama: Jawatan : ……………………………….26. 88560 Kota Kinabalu. ) 27.

d. f. Kad Pengenalan Sijil-sijil Kelayakan Akademik Sijil Berhenti /Tamat Persekolahan Surat Kebenaran / Persetujuan Ketua Jabatan / Majikan (jika berkaitan ) Pendaftaran Perniagaan / Lesen Berniaga (jika berkaitan ) Lesen Memandu ( jika ada ) Sijil-sijil Aktiviti Ko-kurikulum / Sukan / Kegiatan Luar (jika ada ) Sijil Kemahiran Asas ( jika ada ) Borang yang tidak lengkap atau jika maklumat didapati tidak benar / palsu. c.b. 4 . h. g. permohonan tidak akan diproses. i. e.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful