CONTABILITATE FINANCIARĂ

TESTE GRILĂ
1. Depunerea aporturilor în natură cu ocazia constituirii societăŃilor
comerciale pe acŃiuni, se reflectă în contabilitate astfel:
a) 456 = 1011;
b) 205 = 456;
c) 456 = 1012;
d) 1012 = 1011;
e) 1012 = 456.
2. AlegeŃi formula corectă, în cazul subscrierii sumei de 12.000 lei, de către
acŃionari:
a) 456 = 1011
12.000;
b) 212 = 456
12.000;
c) 1012 = 1011
12.000;
d) 1012 = 456
12.000;
e) 5121 = 456
12.000.
3. AlegeŃi formula contabilă
rezultate în urma reevaluării,
30.000 lei
a) 212
=
105
b) 212
=
281
c) 212
=
101
d) 105
=
212
e) 281
=
212

corectă, în cazul înregistrării unor rezerve
care măresc valoarea unei clădiri cu suma de
30.000;
30.000;
30.000;
30.000;
30.000.

4. AlegeŃi formula contabilă corectă, în cazul trecerii rezervelor legale la
capitalul social, în valoare de 600 lei:
a) 1061
=
456
6.000;
b) 1012
=
1061
6.000;
c) 1011
=
1061
6.000;
d) 1061
=
1012
6.000;
e) 1061
=
105
6.000.
5. AlegeŃi formula contabilă corectă, în cazul micşorării capitalului social în
valoare de 740 lei, în vederea acoperirii pierderilor din exerciŃiul financiar
precedent:
a) 1012
=
117
7.400;
b) 1012
=
129
7.400;
c) 1012
=
121
7.400;

1

750. în cazul înregistrării unei subvenŃii de primit de la bugetul de stat în valoare de 500 lei: a) 445 = 131 500.270. b) 205 = 722 1. e) 131 = 445 500.750. 10. 2 . în situaŃia realizării unui brevet din producŃie proprie în valoare de 1. e) 531 = 205 1.270.750 lei: a) 201 = 531 1. cu repartizările efectuate în cursul anului.270 lei: a) 121 = 129 1.400. d) 2801 = 201 1.270.750. în valoare de 1. e) 201 = 512 1. d) 6811 = 205 1.400. d) 101 = 129 1. AlegeŃi formula contabilă corectă. pentru închiderea contului 129 „Repartizarea profitului”. 6. c) 512 = 205 1. e) 129 = 121 1. b) echipament tehnologic achiziŃionat. c) 131 = 1012 500. b) 512 = 131 500.400. în situaŃia amortizării cheltuielilor de constituire a unei entităŃi în valoare de 1. Ce semnifică următoarea înregistrare contabilă: 2131 = 456 a) subscrierea acŃionarilor la capitalul social. c) 2801 = 203 1. 9.400.d) 1011 e) 117 = = 117 1012 7. c) retragerea aportului acŃionarilor la capitalul social. 8.270. d) primirea aportului în natură la capitalul social. 7. b) 121 = 107 1. e) reevaluarea echipamentelor tehnologice aduse de acŃionari ca aport la capitalul social. d) 131 = 512 500.400.400.270.400 lei: a) 205 = 721 1. AlegeŃi formula contabilă corectă. 7. AlegeŃi formula contabilă corectă.750.400.750. c) 121 = 101 1. b) 6811 = 2801 1. AlegeŃi formula contabilă corectă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful