You are on page 1of 22

VOCABULARIO CASTELLANO-PORTUGUÉS EN

GEOTÉCNICA

245
Abatimiento: abaixamento. Aforo: aforamento.
Abatir (el nivel freático): abaixar. Agente defloculante: agente dispersante,
Abrasión: abrasāo, desgaste. antifloculante.
Abrasividad: abrasividade. Agente dispersante: agente dispersante,
Abrasivo: abrasivo. antifloculante.
Absorber: absorver. Aglomerado: aglomerado.
Absorción: absorçāo. Aglomerante: aglomerante, aglutinante.
Aceite: ólio. Aglomerante arcilloso: aglutinante argiloso,
Aceleración: aceleraçāo. ligante argiloso.
Acelerógrafo: acelerógrafo. Agradación: colmatagem, colmataçāo,
Acelerómetro: Acelerómetro assoreamento.
Acequia: canal. Agregado: inerte, agregado.
Achicar: por a seco o cabouco, rebaixar. Agregado angular: agregado angular.
Achique: esgotamento de água, por a seco o Agregado reactivo: agregado reativo.
cabouco, rebaixamento. Agua: água.
Acidez: acidez. Agua absorvida: água absorvida.
Ácido: ácido. Agua adsorvida: água adsorvida.
Ácido fúlvico: ácido fulvico. Agua capilar: água capilar.
Ácido húmico: ácido humico. Agua de combinación: água de combinacāo.
Acreditación: acreditacāo. Agua de composición: água de combinacāo.
Activación: activacāo. Agua de escorrentía: água de escoamento.
Actividad: actividade. Agua de infiltración: água de infiltracāo.
Acueducto: aqueduto. Agua de saturación: água de saturacāo.
Acuicludo: aquicludo. Agua freática: água freática.
Acuífero: aquífero. Agua gravitacional: água gravitacional, água
Acuífero artesiano: aquífero artesiano. livre.
Acuífero colgado: aquífero pendurado, Agua higroscopica: água giroscópica.
aquífero suspenso. Agua juvenil: água juvenil.
Acuífero confinado: aquífero confinado. Agua libre: água gravitacional, água libre,
Acuífero libre: aquífero livre. Agua meteórica: água meteórica.
Acuífero saltante: aquífero artesiano. Agua subterránea: água subterránea.
Acuifugo: aquifugo. Aguas abajo: jusante.
Acuitardo: aquitardo. Aguas arriba: montante.
Acuñamiento: enchimento do interespaço, Aguja Proctor: penetrómetro Proctor.
rocha-revestimento. Aire: ar.
Adherência: aderência Aire atrapado: ar incorporado, ar ocluso.
Adherir: aderir. Aire comprimido: ar comprimido.
Adhesivo: adesivo, aderente. Aireación:arejamento, aeraçāo, ventilaçāo.
Adhesión: adesāo, adesividade. Aireación: areacāo, arejamento, ventilaçāo.
Adiabático: adiabático. Airear: arear.
Aditivo: aditivo. Álcalis: alcalis.
Adobe: adobe. Alcalinidad: alcalinidade.
Adsorción: adsorçāo. Aleatorio: aleatório.
Aeropuerto: aeródromo, aeroporto. Alga: alga.
Aerofotografia: fotografía aérea. Algodón: algodao.
Afloramiento: afloramento. Aljibe: poço.
Aflorar: aflorar. Almacenamiento: armazenagem.
Aforar: aforar. Almirez: almofariz, gral, morteiro.

246
Alófanas: alofanas (variedade de argila). Ángulo de fricción interna verdadero: ángulo
Alteración: remeximento, perturbação, de atrito verdadeiro.
amolgamento. Ángulo de fricción residual: ángulo de atrito
Altitud: altitude, altura, elevação. residual.
Altura: altura. Ángulo de reposo: talude natural, ángulo de
Altura crítica: altura crítica. repouso.
Altura de ascenso capilar: altura de ascensāo Ángulo de resistência al corte: ángulo de
capilar. resistència ao corte, ángulo de resistència ao
Altura sobre el nivel del mar: altura, quota. cisalhamento.
Alud: avalanche, alude. Angulo de talud: inclinaçāo de um talude,
Alúmina: alumina. ángulo de talude.
Aluvial: aluvial, aluvionar. Anhidrita: anhidrita.
Aluvión: aluviāo. Anillo: anel.
Amasar: amassar, amolgar remolgar. Anillo de corte: anel cortante.
Ambiental: ambiental. Anillo de carga: anel dinamométrico.
Ambiente: ambiente. Anillo de consolidación: anel de
Amenaza: ameaçā. consolidacāo.
Amorfo: amorfo. Anillo toroidal: O ring.
Amortiguador: capacete de estaca, chapéu de Anisotropía: anisotropia.
estaca. Ánodo: ánodo.
Amortiguación: amortecimento, atenuaçāo. Antrópico: antropico.
Amortiguamiento: amortecimento, Aparato: aparelho, dispositivo.
atenuaçāo. Aparato de Casagrande: Aparelho de
Amortiguamiento histerético: amortecimento Casagrande, concha de Casagrande.
histerético. Aparato de corte directo: aparelho de corte
Amplitud: amplitude. directo, aparelho de cisalhamento
Análisis: análise. direto.caixa de corte, caixa para ensaio de
Análisis granulómetrico: Analise cisalhamento direto, molde para ensaios de
granulométrico. corte.
Análisis termodiferêncial: Analise Apique: furo.
termodiferential. DTA. Apisonadora patecabra: cilindro de pés de
Análisis termogravimérico: Analise carneiro, rolo pé de carneiro.
termogravimetrico. TGA. Apuntalar: sustentar con contrafortes,
Ancho: ancho, largo. escorar.
Anchura: anchura, largura. Arcilla: argila.
Anclaje: ancoragem, placa de ancoragem. Arcilla activa: argila ativa, argila expansiva.
Anclar: ancorar. Arcilla bentonítica: argila bentonítica.
Andesita: andesita. Arcilla con bloques: argila com mataçōes.
Añejamiento: envelhecimento. Arcilla con cantos rodados: conglomerado,
Angular: anguloso. argila com mataçōes.
Angulo de corte: ángulo de corte, ángulo de Arcilla dispersiva: argila dispersiva.
cisalliamento. Arcilla dura: argila consolidada, argila dura.
Angulo de fricción entre muro y suelo: Arcilla expansiva: argila activa, argila
ángulo de atrito terras-muro, ángulo de expansiva, argila dilatante.
atrito, entre muro e solo. Arcilla firme: argila consolidada, argila dura.
Ángulo de fricción interna: ángulo de atrito Arcilla fracturada: argila fraturada, argila
interno trincada.
Arcilla grasa: argila gorda.

247
Arcilla laminada: argila lamelar.
Arcilla magra: argila magra.
Arcilla plástica: argila plastica, gumbo.
Arcilla sensitiva: argila sensitiva, argila Bache: buraco, caldeirāo, ninho.
sensível. Bacteria: bactéria.
Arcilla sensible: argila sensitiva, argila Balanza: balança.
sensível. Balasto: balastro, inerte, lastro.
Arcilla tixotrópica: argila tixotropica. Balastro: balastro, inerte, lastro.
Arcilla ultrasensible: argila ultrasensivel. Balde: balde.
Arcilla varvada: argila laminada, argila. Banco: banco, degrau.
estratifcada, argila varvítica. Banco de grava: cascalheira.
Arcillolita: argila compacta, argilito. Banda de capilaridad: franja capilar.
Arcilloso: argiloso. Banqueo: desmonte, desmonte por bancos,
Arco: arco. desmonte por degraus.
Arena: areia, sábula. Barlovento: barlavento.
Arena bien gradada: areia bem graduada. Barra: barra, haste.
Arena mal gradada: areia mal graduada. Barrena: trado.
Arena movediza: areia movediça. Barrera flotante: flutuantes de proteçāo.
Arena uniforme: areia uniforme Barreta: cinzel.
Arenilla: arenito argiloso, arenito siltoso. Basalto: basalto.
Arenisca: arenito, grés. Basamento: embasamento, firme, substrato,
Argilita: argilita. substrato rochoso.
Argilización: argilizacāo. Báscula: balança.
Artesiano: artesiano. Base (de un pavimento): base (dum pavimento),
Ascenso capilar: altura de ascensāo capilar camada de base.
Asentamiento: assentamento, recalque. Base de la presa: base da barragem.
Asentamiento diferencial: assentamento Base granular: camada de base.
diferêncial, recalque diferêncial. Base intercambiable: base trocável.
Asentar: assentar, recalcar. Bauxita: bauxita.
Asiento diferêncial: assentamento diferêncial, Bentonita: bentonita.
recalque diferêncial. Berma: berma, banqueta.
Asiento por consolidación: assentamento Biotita: biotita.
devido a consolidacāo, recalque por Bitumen: asfalto, bitume.
adensamento. Bituminoso: asfáltico, bituminoso.
Asfáltico: asfaltico, bituminoso. Bloque de anclaje: bloco de ancoragem.
Asfalto: asfalto. Bloque: godo grosso, mataçāo, bloco.
Asfalto: asfalto, bitume. Bloque de anclaje: bloco de ancoragem.
Astilla: estilha, lasca. Bloqueo: blocos de encunhamento.
Ataguía: ensecadeira. Bloqueo, acuñamiento, relleno: enchimento
Ataguía celular: ensecadeira celular. do interespaço, rocha-revestimento.
Atapulgita: atapulgita. Bolo: bolo grosso, bloco, matação.
Atenuación: atenuacāo. Bomba: bomba.
Atenuar: atenuar. Bombear: bombear.
Atmósfera: atmosfera. Bombeo: bombagem.
Automatización: automatizaçāo Bordo: menor distāncia
Auger: auger, trado. Botella: frasco.
Avalancha: alude, avalanche Bóveda: abóbada
Azar: azar. Brecha: brecha.

248
Broca: coroa, ponteira cortante. Cambio volumétrico: variaçāo de volume,
Broca de barrena helicoidal: trado, variaçāo volumétrica.
ferramento ou ponta tipo trado. Camisa: tubo de revestimento.
Broca de diamante: coroa de diamante. Campo: campo.
Broca para perforación: coroa para Canal: canal.
sondagem. Cantera: pedreira.
Broca tipo cáliz: sonda calyx Canto: godo grosso.
Bronce: bronze. Canto rodado: calhau rolado, seixo, pedra.
Bulbo: bulbo. Cañada: canhada, canhada.
Bulbo de esfuerzos: bulbo de tensōes. Cañón: canhão.
Bulón: chumbador, parafuso. Çāo. lín: caulim, caulino.
Bulldozer: trator de lāmina Çāo. linita: caulinita, caulinite.
Burbuja: bolha, borbulha Çāo. linización: çāo. linisacāo.
Bureta: bureta. Capa: camada, estrato, substrato, leito.
Buzamiento: declive, mergulho Capa límite: camada límite
Capa vegetal: terra vegetal, terreno veghetal
superficial.
Cabeza: carga. Capacidad admisible de soporte: pressāo
Cabeza artesiana: carga artesiana. admissível do solo.
Cabeza capilar: carga capilar. Capacidad de campo: capacidade de campo
Cabeza constante: carga constante. Cabeza Capacidad de carga: capacidade de carga.
variable: carga variável. Capacidad de carga permisible: pressāo
Cabezal: capuz de estacas, coxim de estacas. admissível do solo.
Caisson: caixāo, tubulāo. Capacidad de carga pemisible de pilotes:
Caja: caixa. carga admissível de estacas.
Caja de cizalladura: caixa de corte, caixa para Capacidad de intercambio: capacidade de
ensaio de cisalhamento direto, molde para troca.
ensaios de corte. Capacidad de soporte segura: capacidade
Cal: cal. segura de carga.
Calcáreo: calcário. Capacidad de soporte: capacidade de carga.
Calcio: cálcio. Capacidad higroscópica: capacidade
Calcita: calcite, calcita. higroscópica.
Calcreto: calcreto. Capacidad máxima de soporte: capacidade
Cálculos: cálculo, compuctaçāo ultima de carga.
Calibrador: calibrador. Capacidad última de soporte: capacidade
Calibrar: aferir, calibrar, tarar. ultima de carga
Calicata: furo, sondagem. Capacidad útil: volume ativo.
Caliche: caliche. Capilar: capilar.
Calidad: qualidade. Capilaridad: capilaridade.
Caliente: quente. Capilaridad: capilaridade.
Caliza: pedra de cal. Carbón: carvāo mineral.
Calor: calor. Carbonatación: carbonatação.
Calorímetro: calorimetro. Carbonatos: carbonatos.
Cámara: câmara, caverna. Cárcava: voçoroca.
Cámara fotográfica: câmara fotográfica. Carga: carga.
Cámara para inspeccionar sondeos: câmara Carga admisible: capacidade de carga, carga
de inspeçāo em sondagems. de segurança.
Carga concentrada: carga concentrada.

249
Carga de fondo: carga de fundo. Cimentación: foundação, embassamento,
Carga muerta: peso própio. porão.
Carga viva: carga viva, sobrecarga. Cimentación compensada: foundação
Cargador: carregador. celular, foundação flutuante.
Cargas explosivas: cargas de explosivos Cimentación con pilotes: foundação por
Carpeta de rodadura: revestimento estacaria, foundação por estacas.
superficial. Cimentación continua: ensoleiramento geral,
Carta: carta, mapa. foundação por radier flexível.
Carretera: estrada. Cimentación corrida: sapata continua
Carretera de concreto: estrada de betāo, Cimentación flotante: foundação celular,
estrada de concreto. foundação flutuante.
Carta de plasticidad: Carta de placticidade. Cimentación profunda: foundação profunda
Cartografía: mapeamento. Cimentación sobre zapatas: foundação em
Cartografiar: mapear. sapatas.
Cascajo: pedregulho. Cimentación somera: foundação rasa,
Caso registrado: histórico de casos, exemplos foundação superficial.
típicos. Cimentar: fundar
Catión: cation. Cincel: cinzel, puntero.
Catión intercambiable: cation trocável. Cinta (refuerzo de entibado): cinta, longarina.
Cátodo: cátodo. Círculo crítico: círculo crítico.
Cauce: canal. Círculo de Mohr: círculo de Mohr.
Caucho: borracha. Circunferência: circunferência.
Caudal: caudal, debito, descarga, vazāo. Cizalladura: cisalhamento, corte.
Caverna: caverna. Clasificación: clasificaçāo.
Cavidad: cavidade. Clave: coroamento, teto.
Cavitación: cavitaçāo. Clima: clima.
Cazuela: copo. Clinómetro: clinómetro.
CBR: índice californiano, índice de suporte Clivaje: clivagem.
California. Clorita: clorita.
Cedência: fluência, rastejo. Cloruro: cloreto.
Cegamiento: assoreamento, colmatação Coagular: coagular.
Celda: célula, cámara. Cobalto: cobalto.
Celda de carga: célula de carga Cobertera: cobrimento.
Celda de presión: célula de pressão Código de edificación: regulamento de
Cementación: cementação construçāo, código de obra.
Ceniza: cinza, jorra, escoria. Coeficiente de balasto: coeficiente de
Ceniza volante: cinza volante. recalque.
Ceniza volcánica: cinza vulcânica. Coeficiente de capacidad de soporte: factor
Centrifuga: centrifugadora. de capacidade de carga.
Centrifugadora: centrifugadora. Coeficiente de compresibilidad: coeficiente
Certificación: certificação. de compresibilidade.
Cepa: viga de foundação. Coeficiente de compresibilidad volumétrica:
Cesio: césio. coeficiente de compresibilidade volumétrica.
Chert: silex. Coeficiente de consolidación: coeficiente de
Chorro: jato. consolidaçāo.
Chuzar: punçar. Coeficiente de fricción interna: coeficiente
Ciénaga: lameiro, lamaçal. de atrito interno.

250
Coeficiente de la reacción de la subrasante: Compactar: adensar, compactar.
coeficiente de reacçāo do solo, módulo de Compacidad: compacidade.
reaçāo do solo, coeficiente de recalque. Compatibilidad: compatibilidade.
Coeficiente de permeabilidad: coeficiente de Comparador: deflectómetro.
permeabilidade. Compresibilidad: compressibilidade.
Coeficiente de presión activa de tierras: Compresión: compressāo.
coeficente de impulso activo de terras, Compresión biaxial: compressāo biaxial
empuxo ativo. Compresión confinada: compressāo
Coeficiente de presión de tierras: coeficiente confinada.
de impulso de terra, coeficiente de empuxo Compresión no confinada: compressāo no
de terra. confinada, compressāo uniaxial.
Coeficiente de presión de tierras en reposo: Compresión simple: compressāo no
coeficiente de impulso de terra, coeficiente confinada, compressāo uniaxial.
de empuxo de terra en repouso. Compresión triaxial: compressāo triaxial.
Coeficiente de profundidad: fator de Compresión uniaxial compressāo no
profundidade. confinada, compressāo uniaxial.
Coeficiente de uniformidad: coeficiente de Compresor: compressor
uniformidade. Concentración: concentraçāo
Coeficiente de viscosidad: coeficiente de Concreto: betāo, concreto.
viscosidade. Concreto ciclópeo: concreto ciclópico.
Coeficiente higroscópico: coeficiente Concreto lanzado: concreto projetado.
giroscópico. Condensación: condensaçāo.
Cohesión: coesāo. Condensador: condensador.
Cohesión aparente: coesāo aparente. Condensar: condensar.
Cohesivo: coerente, coesivo. Condición artesiana: condiçāo artesiana.
Colada: betonagem, dosagem. Conductividad hidráulica: coeficiente de
Colada de barro: corrente de lama, corrida de permeabilidade, conductividade hidráulica.
lama. Conducto: conduto, duto, tubulaçāo.
Colapsable: colapsível. Confinar: confinar.
Colapso: colapso, rotura, ruina. Confinamiento: confinamento.
Colmatación: colmatagem, colmataçāo, Conglomerado: conglomerado.
assoreamento. Conjunto de diaclasas: familia de juntas.
Colmatar: colmatar, assorear. Cono de penetration: cone de penetraçāo.
Coloides: colóides. Cono holandés: cone holandês.
Coloidal: colóidal. Consistência: consistência.
Color: cor. Consolidación: adensamento, consolidaçāo
Colorimetría: colorimetria. Consolidación anisótropa: adensamento
Columna: coluna. anisotrópico, consolidaçāo anisotrópica
Coluvial: coluvial. Consolidación dinámica: adensamento
Coluvión: colluvium, deposito coluvial. dinamico, consolidaçāo dinámica.
Combustión: combustāo. Consolidado: adensado, consolidado.
Compacidad: compacidad. Consolidar: adensar, consolidar.
Compactación: compactaçāo. Consolidómetro: célula de adensamento,
Compactación con rodillas: compactaçāo por edómetro.
cilindramento, compactaçāo por rolamento Contaminación: contaminaçāo.
ou cilindragem. Contaminar: contaminar.
Compactación relativa: compactacāo relativa. Contenido de agua: teor de humidade, teor
Compactador: equipamento de compactacāo. de umidade.

251
Contenido de cal: teor de cal. Curva de asentaamiento: curva de
Contenido de humedad: teor de humidade, asentamientos, curva de recalques.
teor de umidade. Curva acumulativa: curva acumulante, curva
Contenido óptimo de agua: teor óptimo de cumulativa.
humidade, teor ótimo de umidade. Curva de carga-asentamiento: ensaio de
Contenido de frecuências: conteido de carga-assentamento, curva carga-recalque.
frequências. Curva de compactación: curva de
Contracción: contracto, contraccāo. compactaçāo.
Contracción lineal: contraccāo linear, Curva de compresión: curva de compressāo.
contracāo linear Curva de consolidación: curva de
Contracción volumétrica: contraccāo adensamento.
volumétrica, contracāo volumétrica. Curva de descarga: curva de empolamento
Contrafuerte: contraforte. de descarga, curva de expansão de descarga.
Contrapresión: contrapressāo. Curva de remanso: curva de remanso
Control automático: controle automático Curva de saturación: curva de vazios de ar
Copa: calice, copo, taça. zero, curva de saturação.
Corona de perforación: coroa para
sondagem.
Corrasión: corrasāó. Deflexión: deflexão, flexa.
Corriente de aire: correnhte de ar. Deformación: deformação.
Corrosión: corrosāo. Deformación axial: deformação axil
Corrosivo: corrosivo. Deformación compresiva: deformação
Cortar: cortar. compresiva.
Corte: cisalhamento, corte// corte Deformación elástica: deformaçāo elástica.
transversal, secçāo transversal. Deformación directa: deformaçāo direta,
Corte de perforación: detrito de sondagem. deformação linear.
Corteza: crosta. Deformación máxima: deformaçāo máxima,
Cortina: cortina. deformaçāo pico
Costa: costa. Deformación por cizalladura: deformaçāo de
Costero: costeiro. cisalhamento, deformaçāo de corte
Costos comparativos: custos comparativos. Deformación por cortante: deformaçāo de
Cota: quota. cisalhamento, deformaçāo de corte
Creta: calcário friável, cré, greda, grês. Deformación residual: deformaçāo residual.
Criba: malha. Deformación volumétrica: deformaçāo.
Crisol. Cadinho, crisol. volumétrica.
Criterio de falla: criterio de rotura. Deformímetro: deflectómetro.
Cuarcita: quartzito. Degradación: degradação.
Cuarzo: quartzo. Delantal (presas): camada de proteçāo.
Cuchara: trado. Deformación: deformaçāo.
Cuchara de sondeo: limpadeira, balde de Deformímetro: medidor de deformaçāo.
sondagem. Degradación: degradaçāo.
Cuenca: bacia. Densidad: baridade, densidade.
Cuenca de captación: bacia de recepçāo, Densidad aparente: baridade, densidade
bacia de captaçāo. volumétrica
Cuña: cunha. Densidad del suelo seco: baridade seca,
Curado: cura, envelhecimiento. densidade seca.
Curar: curar, envelhecer. Densidad del suelo saturado: baridade,
Curva: curva. saturada, densidade saturada.

252
Densidad saturada: baridade saturada, Deslizamiento rotacional: escorregamento
densidade saturada. rotacional.
Densidad seca: baridade seca, densidade Desmonte: desmatamento, limpeza.
seca. Desviación: derivaçāo, desvio.
Densidad volumétrica: baridade volumétrica. Desvío: derivaçāo, desvio.
Depósito: depósito. Detector: detetor, indicador.
Depósito aluvial: depósito aluvionar, Deterioro: deterioraçāo.
depósito aluvial. Detonador: detonador, estopin.
Depósito coluvial: colluvium, depósito Detrito: detrito.
coluvial. Diabasa: diabasa.
Depósito torrêncial: depósito torrêncial. Diaclasa: junta.
Depósitos de acarreos: depósitos de fundo Diafragma: parede diafragma.
de rio. Diagénesis: diagenese.
Depósitos de delta: depósitos deltáicos. Diatomita: diatomita.
Depósitos de marea: depósitos de maré, Difracción: difração.
depósitos lodosos de maré. Difracción de rayos X: difracção (difração)
Depósitos de playa: depósito de praia. de raios X.
Depósitos de talud: talus, talude detrítico. Difractometría de rayos X: difractometria
Depósitos de terraza: depósitos en terraços. (difractometria) de raios X.
Depósitos de escombros: depósitos de Difusión: difusão.
detritos. Dilatación: dilatação, deformação
Depósitos superficiales: depósitos volumétrica.
superficiais. Dilatância: dilatância.
Depósitos de delta: depósitos deltáicos. Dilatância: dilatância da areia, empolamento
Derrame lateral: derrame lateral. da areia.
Desaireación: desareação. Dinámica de suelos: dinámica de solos.
Desairear: desarear. Dinamitar: desmontar a fogo.
Desbrozar: desmatar, limpiar. Dique: dique, margem, banco.
Descarga: caudal, débito, descarga, vazão. Dique: açude, dique, levada.
Descomponer: alterar, descomponer. Discontinuidad (diaclasa, falla, grieta, plano de
Descomposición: descomposição estratificación): descontinuidade.
Descompresión: descompressão. Diseño: projeto.
Desecar: dessecar, excicar. Disipación: disipacāo.
Desecar: dessecação, excicação. Disminución: abatimento.
Desembalse: abaixamento. Dispersión: dispersão.
Desescamar: descolar. Disponible: disponível.
Desescame: descolamento. Distribución de esfuerzos: distribução de
Desfase: diferença de fase. tensões.
Desgarrabilidad: escarabilidade. Distribución granulométrica: granulometría.
Desgaste: abrasão, desgaste. Distribución por tamaños de partículas:
Deshidratación: deshidratação. granulometría.
Desmonte: desmonte, limpeza. Doblar: dobrar.
Desplante: profundidade de fundação. Doble amplitud: amplitude dupla.
Deshidratación: deidratação. Doble capa difusa: dupla camada elétrica.
Desierto: deserto. Doble capa eléctrica: dupla camada elétrica.
Desintegración: disintegração. Dolerita: dolerita.
Deslizamiento: escorregamento. Dolina: dolina.
Dolomita: dolomita.

253
Draga de almeja: escavadeira de mandíbulas. Ensayo: ensaio, prova, teste.
Dren: dreno. Ensayo a volumen constante: ensaio a
Drenar: drenar. volume constante.
Drenaje: drenagem. Ensayo con control de deformación: ensaio
Drenes verticales: drenos verticais. de deformaçāo controlada.
Dúctil: ductile. Ensayo con control de esfuerzos: ensaio de
Ductilidad: ductilitidade. tensāo controlada.
Duna: duna. Ensayo consolidado sin drenaje: ensaio de
compressāo consolidado rápido, ensaio de
compressāo rápido preadensado.
Ebullición de arenas: passagem à movediça. Ensayo consolidado y drenado: ensaio de
Ecuación constitutiva: equação constitutiva. compressāo consolidado lento, ensaio de
Edáfico: edafico. compressāo lento preadensaado.
Edafología: edafologia, pedologia. Ensayo de abrasión: ensaio de abraçāo.
Edificio: edifício, construçāo. Ensayo de calibración: aferiçāo, ensaio de
Edómetro: edómetro. calibraçāo.
Efecto de arco: efeito de arco, efeito Ensayo de campo: ensaio de campo.
arqueamento. Ensayo de carga: ensaio de carga.
Efecto de escala: efeito de escala Ensayo de cizalladura: ensaio de corte
Eje: eixo. Ensayo de compactación: ensaio de
Eje de la presa: eixo da barragem. compactaçāo.
Eje de cauce de río: eixo do canal do rio Ensayo de compactación estándar: ensaio de
Elasticidad: elasticidade. compactacāo estándar, ensaio de
Electrofóresis: electroforese, eletroforese. compactacāo Proctor.
Electrolísis: eletrólise. Ensayo de compactación modificada: ensaio
Electrolito: eletrólito. modificado de compactacāo.
Electroósmosis: electro-osmose, Ensayo de compresión confinada: ensaio
electrosmose edométrico, ensaio de compressāo
Eliminación de basuras: eliminação de confinado.
refugos. Ensayo de compresión cilíndrica: ensaio de
Elutriación: elutriação. compressāo cilindrica.
Eluviación: eluviação. Ensayo de consolidación: ensaio de
Embalse: albufeira, reservatório, represa. consolidação, ensaio edométrico, ensaio de
Empuje activo: empuxo ativo. adensamento.
Empuje de tierras: impulso de terras, Ensayo de corte directo: ensaio de corte
empuxo de terra. directo, ensaio de cisalhamento directo.
Empuje hidrostático: empuxo fluido, Ensayo de dilatância: ensaio de dilatância.
flutuação, impulsão. Ensayo de penetración con cono: ensaio de
Emulsificante: emulsificante. penetraçāo com cone, ensaio de penetraçāo
Emulsión: emulção. estática continua.
En volumen: em volume, em grosso. Ensayo de penetración estática: ensaio de
Encamisado: encamisamento, tubo de penetraçāo com cone, ensaio de penetraçāo
revestimento, revestimento. estática continua.
Energía de compactación: esforço de Ensayo de penetración dinámica: ensaio de
compactação. penetraçāo dinâmica.
Enlaces: ligaçōes Ensayo de penetración estándar: SPT,
Enrocado: enrocamento de protecção. ensaio de penetraçāo estandar.
Ensayar: ensaiar, provar. Ensayo de placa: ensaio de placa.

254
Ensayo dinámico: ensaio dinâmico. Esfuerzo de compresión: tensāo de
Ensayo edométrico: Ensaio edométrico, compressāo.
ensayo de adensamento. Esfuerzo de confinamiento: tensāo de
Ensayo lento (ensayo triaxial con consolidación confinamento.
previa y drenaje): ensaio lento. Espesor de la base: espessura da base.
Ensayo rápido (ensayo triaxial o de corte directo Esfuerzo de preconsolidación: tensāo de
sin consolidación previa y sin drenaje): ensaio preconsolidaçāo.
rápido. Esfuerzo de rotura: tensāo de rotura, tensāo
Ensayo triaxial: ensaio triaxial. Entibación: de ruptura.
entibaçāo, estroncamento. Esfuerzo de sobrecarga: tensāo de
Entibado: escora, aro, estronca. sobrecarga.
Entibar: escorar, estroncar. Esfuerzo desviador: diferença de tensões.
Eólico: eólico. Esfuerzo efectivo: pressāo efetiva, tensão
Epipedón: epipedāo. efetiva.
Equipo de compactación: equipamento de Esfuerzo neutro: pressāo neutra, tensão
compactaçāo. neutra.
Equipo de perforación: equipamento de Esfuerzo periférico: tensōes circunferênciais.
sondagem, instalaçāo para sondagem. Espejo de falla: Espelho de falha.
Erosión costera: erosāo costeira. Espesor: espessura.
Erosión en masa: erosāo em masa. Esquisto: xisto.
Erosión regresiva: erosāo regresiva. Esquisto arcilloso: xisto argiloso
Erosionabilidad: erodabilidade. Esquisto micáceo: xisto micáceo, micaxisto.
Erosionable: erodible. Esquistosidad: xistosidade.
Erosionar: erodir. Estado biaxial de esfuerzos: estado biaxial de
Escarpe: escarpa. tensōes.
Esclusa: eclusa. Estopín: detonador, estopim.
Escombros: detritos. Estabilidad: estabilidade.
Escombros de construcción: detritos de Estabilidad de largo plazo: estabilidade a
construcāo. longo prazo.
Escombros de deslizamiento: detritos de Estabilidad de laderas: estabilidade de
escorreamento. encostas
Escoria: escória, jorra. Estabilización con cemento: estabilizaçāo
Escorrentía: escoamento. por cimento, estabilizaçāo com cimento.
Esfuerzo: esforço, tensāo. Estado de reposo: estado de repouso.
Esfuerzo admisible: carga admissível, tensāo Esteatita: esteatita, greda, predra-sabão.
admisible. Estopin: detonador, estopin.
Esfuerzo aplicado: carga aplicada, tensāo Estratificación: estratificaçāo.
aplicada. Estratigrafía: estratigrafia.
Esfuerzo axial: tensāo axial. Estrato: camada, estrato, leito.
Esfuerzo cíclico: tensāo cíclica. Estribo: encontro, ombreira.
Esfuerzo de cedência: tensāo de cedência. Estructura: estrutura.
Esfuerzo de contacto: tensāo de contato, Estructura de columna: estructura columar.
pressāo de contato Estructura del suelo: estrutura do solo.
Esfuerzo de cizalladura: tensāo de Estructura laminar: estrutura lamelar.
cisalhameneto, tensāo de corte. Estructuras en tierra: estruturas de terra.
Esfuerzo de compactación: esforço de Estuco: estuque.
compactaçāo. Etapa: estágio.
Evaporación: evaporaçāo.

255
Evapotranspiración: evapotranspiraçāo. Filo: borda cortante, cortante.
Excavación: escavaçāo, cabouco. Filtración: filtraçāo, percolaçāo, perda per
Excavación entibada: escavaçāo escorada. percolaçāo, vazamento.
Excavación para préstamo: local de Filtro: filtro, dreno.
escavaçāo para empréstimos, área de Filtro francés: dreno de enrocamento, dreno
escavaçāo de empréstimo. de pedras.
Excavadora: excavadeira. Firme: firme.
Exfoliación: exfoliaçāo. Fisura: fissura.
Exotérmico: exotermico. Flecha: deflexāo, flexa.
Expandir: empolar, expandir, dilatar, inchar. Flexión: flexāo.
Expansión: expansão. Floculación: floculacāo
Expansividad: expansividade. Flóculo: floco.
Exploración: exploraçāo, prospecçāo. Flojo: fofo, frouxo, solto.
Explosión: explosão. Flotabilidad: impulsāo, flutuacāo, empuxo
Extensión: extensāo, deformaçāo linear. fluido.
Extensómetro: extensómetro, deflectómetro. Flotación: impulsāo, flutuaçāo, empuxo,
Extensómetro de carátula: extensómetro, fluido.
deflectómetro. Flotar: flutuar.
Extracción del carbón: mineraçāo de carvāo. Fluido de perforación: lama de sondagem.
Extractor de muestras: extrator de amostras. Fluir: escoar, fluir.
Extradós: extradorso. Flujo: fluxo.
Flujo capilar: fluxo capilar.
Flujo de aire: fluxo de ar.
Factor de amplificación: fator de Flujo de escombros: fluxo de detritos.
amplificaçāo. Flujo de lodo: corrente de lama, corrida de
Factor de seguridad: coeficiente de lama.
segurançā. Flujo de tierra: alude de terras, fluxo de terra.
Factor tiempo: fator tempo. Flujo laminar: fluxo laminar, corrente
Faja: fatia. laminar.
Falla (tectónica): falha. Flujo lateral: fluxo lateral.
Falla (de un material o de una estructura): rotura. Fluvial: fluvial.
Falla activa: falha activa. Foliación: foliacāo.
Falla de base: rotura pelo pé do talude, Fondo: fundo, chão.
ruptura de pé. Formación: formacāo.
Falla del terreno: falha do terreno. Fosa de grava: cascalheira.
Falla frágil: rupture frágil, friável. Fotografía aérea: fotografia aérea.
Falla por cortante: falha de cisalhamento. Fracción: fraccāo.
Falla por cizalladura: falha de cisalhamento. Fracción arcillosa: percentagem de argila,
Falla por flujo: rotura per escoamento. fraçāo argilosa
Falla por punzonamiento: falha de puntura. Fracción limosa: fracāo siltosa, fracāo silte.
Falla progresiva: rotura progresiva, ruptura Fractura: fratura
progressiva. Fractura conjugada: fratura conjugada.
Falla geológica: falha geológica. Frágil: friável, quebradiço.
Falla profunda: rotura pela base. Fragmentación: fragmentacāo.
Falla tectónica: falha tetonica. Fragmento: detrito, fragmento.
Fatiga: fadiga. Fraguar: fraguar, pegar.
Fecha de terminación: data de conclusāo. Fraguado: fraguado, pega.
Feldespato: feldspato. Fraguado final: fraguado final, pega final.

256
Fraguado inicial: fraguado inicial, pega Grado de aireación: racāo ar-volume.
inicial. Grado de compactación: grau de
Franja capilar: zona de ascensão capilar. compactacāo.
Frasco: frasco. Grado de consolidación: grau de
Freático: freático. consolidacāo, relacāo de adensamento.
Frecuência: frequência. Grado de lilbertad: grau de liberdade.
Fresado: broqueado. Grado de saturación: grau de saturacāo.
Friable: friável. Gráfica: gráfico, ábaco, diagrama.
Fricción: atrito. Granito: granito.
Fricción lateral (contra un muro): atrito lateral Granulometría: granulometría.
(contra um muro), atrito na parede, atrito em Grava: cascalho, godo, pedregulho.
muro. Grava gruesa: godo grosso, pedregulho
Frontera de capilaridad: franja capilar. grosso.
Fuerza volumétrica: força de volume. Gravedad específica: gravidade específica.
Fundación: fundacāo. Gravilla: gravilha, gravilhāo.
Fundación: profunda: fundacāo profunda. Grieta: trinca, greta.
Fundación compensada: fundacāo celular. Grieta de tensión: trinca de tracāo.
Fundación flotante: fundacāo flutuante. Grieta de tracción: trinca de tracāo.
Fundación sobre zapatas: foundacāo em Grueso granular: grossogranular.
sapatas. Grumo: floco.
Fundación somera: fundacāo superficial, Gruss: grus, gruss.
fundacāo rasa. Guijarro: pedregulho.
Fusión: fusāo.

Haloisita: haloisita
Gabro: gabro Harina de roca: pó de pedra
Galería: ádito Heredado: herdado, relicto.
Galería de avance: perfuraçāo en galería, Herramienta: ferramenta.
galeria de avanço. Hervideros: borbulhamentos.
Galería de drenaje: ádito de drenagem. Hidratación: hidratacāo.
Gato: macaco. Hidratar: hidratar.
Gato plano: macaco liso. Hidrólisis: hidrolise.
Gel: gel, pl. géis. Hidrología: hidrologia.
Geofísica: geofísica. Hidrómetro: hidrómetro.
Geofono: geofone. Hidrostático: hidrostático.
Geología de los depósitos superficiales: Hierro: ferro.
geologia superficial. Higrómetro: higrômetro.
Geomalla: geomalha. Higroscópico: higroscópico.
Geomembrana: geomembrana. Hinca: cravação.
Geosintético: geosintético. Hinca de pilotes por vibración: cravação.
Geotecnia: geotécnia, geotécnica. vibratória de estacas.
Glaciar: glaciar. Hincar: cravar.
Gneis: gnais, gneis. Hinchar: expandir, dilatar, inchar.
Gradación: distribucāo granulométrica. Histéresis: histerese.
Gradiente: gradiente. Horizonte: horizonte.
Gradiente hidráulico: carga hidráulica, Horizonte edáfico: epipedāo.
gradiente hidráulico. Horizonte orgánico: epipedāo, horizonte
Grado: grau. orgánico.

257
Hormigón: betāo, concrete. Ingeniería geotécnica: engenharia geotécnica
Hormigón reforzado: betāo armado, Ingeniero: engenheiro.
concreto armado. Inspección: inspeçāo, inspecçāo
Hornblenda: hornblenda. Intacto: intato, intacto.
Horno de convección: estufa de convecção. Intercambio catiónico: troca cationica.
Horno: estufa. Intercambio de bases: capacidade de
Hoya: bacia. permuta de bases.
Humedad: humidade, umidade, teor de Intersticial: intersticial.
umidade. Intersticio: intersticio, poro.
Humedad de contacto: humidade de contato, Intrados: intradorso.
umidade de contato. Intruír: intruir.
Humedad higroscópica: humidade Instrumentación: Instrumentacāo.
higroscopica. teor de humidade higroscopica. Intrusión: intrusāo.
Humedad óptima: humidade ótima, umidade Inundación: inundacāo.
ótima. Inyeccion: inyecāo, inyeccāo.
Húmedo: húmido. Inyección de arcilla: inyeccāo de argila.
Húmico: humico. Inyección de cemento: injecçāo de cimento.
Humus: terra vegetal, terra gramada. Inyección de consolidación: injecçāo de
Illita: ilita. consolidacāo.
Iluviación: illuviacāo. Inyección química: injecçāo de productos
Impedância: impedância. químicos.
Impermeable: impermeável. Irrigación: irrigaçāo.
inclinación: declive, mergulho Isóbara: isobara.
Inclinómetro: clinómetro. Isocrona: isocrona.
Incremento constante de la carga: carga de Isópaca: isopaca.
variacāo constante, variacāo constante de Isopieza: linha equipotêncial.
carregamento. Isopiezométrico: isopiestic.
Índice: índice. Isotópico: isotrópico.
Índice de compresibilidad: índice de Isotropía: isotropia.
compressāo.
Índice de consistencia: índice de
consistência.
Índice de firmeza: índice de tenacidade. Jarillón: dique, margem, banco.
Índice de flujo: índice de fluxo. Jumbo: estrutura móvel de perfuraçāo de
Índice de liquidez: índice de liquidez. grandes tunéis.
Índice de plasticidad: índice de plasticidade. Junta de expansión: junta de expansāo.
Índice de vacíos crítico: índice de vazíos
crítico.
Inestable: inestável. Lábil: labile.
Infiltración: infiltraçāo, percolaçāo. Laboratorio: laboratorio.
Infiltrómetro de anillo: infiltrómetro de anel. Lacustre: lacustre.
Ingeniería: engenharia. Ladera: encosta.
Ingeniería ambiental: engenharia do medio Ladrillo: tijolo.
ambiente. Lago: lago.
Ingeniería civil: engenharia civil. Lanchón: barcaça, pontāo.
Ingeniería costera: engenharia costeira. Larguero: cinta, longarina.
Ingeniería de suelos: engenharia de solos. Laterita: laterita.
Ingeniería geológica: geologia de engenharia. Latón: latāo, liga de cobre e zinco.

258
Lechada: calda, calda de cimento. Losa de cimentación: ensoleiramento, laje
Lechada de cemento: calda de cimento. de embasamento, fundação por radier
Lesiviación: iluviaçāo, lessiviaçāo. flexível..
Levantamiento: levantamiento. Lucita: lucita
Ley: lei. Lugeon: Lugeon
Licuefacción: liquefacçāo, mobilidade cíclica, Lumbrera: chaminé, poço ascendente.
passagem a movediçā. Lutita: xisto, folhelho
Lidita: silex. Lutita arcillosa: xisto argiloso, folhelho
Ligante: aglutinante. argiloso
Límite de adherência: límite de aderência. Lutita arenosa: xisto arenoso, folhelho
Límite de contracción: límite de contraccāo. arenoso.
Límite de encogimiento: límite de Luz: luz, (est) folga.
contraccāo.
Límite de la cuenca de captación: linha de
cumeada. Mal gradado: mal graduado.
Límite de rigidización: limite de rigidizaçāo Mal seleccionado: mal graduado.
Límite líquido: límite de liquidez Malla: malha.
Límite plástico: límite plastico Mampostería: alvenaria.
Límites de Atterberg: límites de Atterberg. Manantial: fonte nascente, manâncial.
Límites de consistência: límites de Mandril: mandril.
consistência. Manguera de aire: tubo de ar, mangueira de
Limo: lama, limo, silte. ar.
Limolita: siltito. Manómetro: manômetro.
Limonita: limonito. Manto: banqueta, manto, tapete.
Línea: linha. Manto drenante: tapete drenante, cortina de
Línea de flujo: linha de fluxo, linha de drenagem.
corrente. Manto filtrante: tapete filtrante.
Línea equipotêncial: linha equipotêncial. Manto impermeable: tapete impermeable.
Litificación: litificaçāo. Mapa: carta, mapa.
Lixiviación: lixiviaçāo, deslava. Marco de carga: estructura de
Lixiviado: lixiviado, deslavado. carregameanto.
Lixiviar: lixiviar, deslavar. Marca: testemunho.
Losa de concreto: laje de betāo, laje de Marga: marga.
concreto. Marisma: marisma, terreno alagadiço a beira
Llano: lhano, planicie. de mar.
Llanura: planicie, planura. Marjal: alagadiço, pântano.
Llenar: aterrar. Mármol: mármore.
Llenante: enchimento. Martillo: malho, martelo, pilāo, peso de
Lleno: aterro. bater.
Lluvia: chuva. Martillo de hinca: maço, malho, martelo,
Lodazal: lamaçal, lodazal. martelo de bate-estacas, pilão.
Lodo: lama. Martillo neumático: martelo neumatico.
Lodo de perforación: lama de sondagem. Martinete: maço, malho, martelo, martelo de
Lodolita: siltito, argilito. bate-estacas, pilão.
Loess: loess. Masivo: volumoso.
Longitud: comprimento. Material de préstamo: material de excavaçāo,
Losa: laje. material de empréstito.

259
Material parental: rocha madre, rocha mae, Montmorillonita: montmorillonita,
rocha mai. montemorilonita.
Materiales de construcción: materiais de Morona: terrāo, torrāo.
construçāo. Morrena: moraina, moreia.
Matorral: cerrado, mata, brenha. Mortero: argamassa // almofáriz, gral,
Mecánica aplicada: mecānica aplicada morteiro
Mecánica de fluidos: mecánica dos fluidos Moteado: variegado.
Mecánica de rocas: mecánica das rochas Movilidad cíclica: mobilidade cíclica.
Mecánica de suelos: mecánica dos solos Movimiento Browniano: movimento
Media: meia. Browniano.
Medio: meio. Movimiento de tierras (construcción):
Medio ambiente: meio ambiente. movimento de terras, terraplenagem.
Membrana: membrana. Movimiento de masa: movimento de massa.
Mercurio: mercúrio Muerto: bloco de ancoragem.
Meteorización: intemperismo, meteorização. Muestra: amostra, testemunho.
Meteorizar: meteorizar Muestra aleatoria: amostra aleatória.
Mezcla: mistura Muestra de bloque: amostra de bloco.
Mica: mica. Muestra de núcleo: carote, testemunho de
Micáceo: micáceo. sondagem
Micaesquisto: micaxisto Muestra de tubo: amostra de barrilete.
Microscopio electrónico: microscopio Muestra inalterada: amostra intacta.
eletrônico. Muestreador: amostrador.
Microsismo: microssismo. Muestreador de hincado: amostrador
Milonita: milonito cravado.
Mineral de arcilla: mineral argiloso, argilo- Muestreador de tubo: amostrador de
mineral. barrilete, barrilete amostrador, tubo
Módulo de cizalladura: módulo de extractor.
cisalhamento. Muestreador de tubo doble: amostrador de
Módulo de compresibilidad: módulo de barrilete duplo.
compresibilidade. Muestreo: amostragem.
Modulo de deformación volumétrica: Muestreo aleatorio: amostragem aleatoria.
módulo de deformaçāo volumétrica. Muestreo al azar: amostragem aleatoria.g
Módulo de descarga: módulo de descarga. Muestreo sistemático: amostragem
Módulo de elasticidad: módulo de sistematica.
elasticidade. Muro de anclaje: cortina de ancoragem,
Módulo de reacción de la subrasante: cortina atirantada, parede atirantada.
módulo de reacçāo (Westergaard), módulo Muro de contención: muro de arrimo, muro
de reaçāo de subsolo (Westergaard), de suporte.
coeficiente de recalque (Westergaard). Muro de criba: muro de arrimo celulares.
Módulo de rigidez: módulo de rigidez. Muro de impérmeabilización: muro corta-
Módulo de Young: módulo de Young. aguas.
Módulo por cortante: módulo de corte, Muro de tablestacas: cortina de estacas-
modulo de cisalhamento. pranchas, muro de estacas-pranchas.
Mojón: marco de referência, referência,
referência fixa.
Moler: moer
Momento de flexión: momento flector Navaja: faca.
Nivel: nível.

260
Nivelar: nivelar. Penetrómetro de cono: penetrómetro de
Nivelación: nivelamento. cone, penetrómetro holandês de cone.
Nivel freático: lençol freático, nível freático. Penillanura: peneplanicie, peneplano.
Nivel fréatico colgado: lençol de água Percolación: percolacāo.
suspenso, nível de aguas penduradas. Pérdida por absorción: perda por absorçāo.
No cohesivo: incoerente, sem coesāo. Perforar: furar, pérfurar, sondar.
Núcleo de perforación: carote, amostra, Perforación: sondagem.
testemunho, testemunho de sondagem. Perforación com broca de diamente: sonda
de diamente, sondagem a diamante.
Perforación por percusión: sondagem per
Oblicuidad: inclinaçāo, ángulo de percuçāo, sondagem a percuçāo.
obliquidade. Perforación rotatoria: sondagem con sonda
Obras complementarias: estructuras anexas. rotativa.
Obturación: fechamento, contriçāo. Perforar: furar, sondar.
Odómetro: edómetro. Permeabilidad: permeabilidade
Onda: onda. Permeámetro de cabeza constante:
Onda compresiva: onda de compressāo, permeâmetro de carga constante.
onda primaria, onda P. Permeámetro de cabeza variable:
Onda de compresión: onda de compressāo. permeâmetro de carga variável.
Onda de cizalladura: onda de corte, onda de Perno: chumbador, parafuso, perno.
cisalhamento, onda secondaria, onda S. Perno de expansión: parafuso de expansāo.
Onda reflejada: onda refletida. Perno de roca: chumbador em rocha.
Oreo: areacāo, arejamento, ventilaçāo. Peso sumergido: peso submerso.
Peso unitario: peso específico.
Peso unitario del suelo seco: peso específico
Paisaje: morfología do terreno seco.
Palanca: alavanca. Peso unitario del suelo saturado: peso
Paleosuelo: paleosolo. específico saturado.
Paludal: paludal. Peso unitario del suelo sumergido: peso
Palustre: palustre. específico submerso.
Pandeo: flambagem. Peso unitario saturado: peso específico
Pantalla de drenaje: cortina de drenagem. saturado.
Pantano: pántano, terreno pantanoso. Peso unitario seco: peso específico seco.
Parafina: parafina. Peso unitario sumergido: peso especifico
Parálico: parâlico. submerso.
Partícula: particula, grao. Picnómetro: frasco para determinaçāo. de
Partículas coloidales: partículas coloidais. densidades, picnômetro.
Patrón de drenaje: padrāo de drenagem. Piedra: pedra.
Patrón de diaclasamiento: padrāo de juntas. Piedra porosa: pedra porosa, placa porosa.
Pedernal: sílex. Piezocono: piezocone.
Pedestal: embassamento, pedestal, soco. Piezométrico: piezométrico.
Pedimento: pediment. Piezómetro: piezômetro.
Pedogénesis: pedogenesis. Piezómetro de tubo abierto: tubo
Pedología: pedologia. piezométrico, tubo vertical.
Pedraplén: enrocamento de protecção. Pila: caixão, tubulão.
Pedregoso: pedregoso, rochoso. Pila de puente: pilar de ponte.
Peligro: perigo. Pilar: coluna, pilar.

261
Pilas excavadas en el sitio: tubulōes Pozo de prueba: poço de prova.
escavados, estaca escavada. Pozo de alivio: poço de alivio, poço filtrante,
Pilote: estaca. poço de drenagem.
Pilotes compuestos: estacas mistas. Pozo de observación: poço de inspeçāo.
Pilote con bulbo: estaca de base alargada. Pozo filtrante: pozo filtrante.
Pilote de base ensanchada: estaca de base Precarga: pre-esforço, pre-carregamento.
alargada Precargar: pre-esforçar, pre-carregar.
Pilote de compactación: estacas de Precipitación: chuva.
compactaçāo Precompresión: pre-compresão.
Pilote de hormigón: estaca de betāo, estaca Preconsolidación: pre-consolidaçāo, pre-
de concreto adensamento.
Pilote de punta: estaca de suporte, estaca de Preesforzar: preesforçar, protender.
compressāo. Presa: barragem.
Pilote fundido in situ: estaca moldada no Presa celular tipo gravedad: barragem de tipo
solo, estaca moldada in loco. aliviada.
Pilote inclinado: estaca inclinada. Presa de arco: barragem em arco.
Pilote perforado: estaca escavada. Presa de arco tipo gravedad: barragem arco-
Pilote preexcavado: estaca perfurada. gravidade.
Pilotes compuestos: estacas mistas. Presa de contrafuertes: barragem de
Pipeta: pipeta. contrafortes.
Piso: chão, piso. Presa de tierra: barragem de terra.
Pista de aterrizaje de concreto: pista de Presión: carga, pressāo.
betāo, laje de concreto. Presión activa de tierras: impulso activo das
Pizarra: ardósia, piçarra. terras.
Pizarra arenosa: piçarra sabuloso. Presión artesiana: pressāo artesiana.
Placa de cimentación: ensoleiramento geral, Presión atmosférica: pressāo atmosférica.
fundaçāo en radier, fundaçāo sobre laje. Presión axial: pressāo axil.
Placa de ensayo: placa de ensaio. Presión barométrica: pressāo barométrica
Planeación urbana: planejamento urbano. Presión capilar: pressāo capilar, tensāo
Plano de estratificación: plano de capilar.
estratificaçāo. Presión conjugada: pressāo conjugada,
Plasticidad: plasticidade. tensão conjugada.
Plástico: plástico. Presión de agua en los poros: pressāo neutra
Playa: praia. Presión de arco: pressāo de abóbada,
Plegar: dobrar. empuxo de arco.
Pliegue: dobra. Presión de compactación: pressāo de
Plintita: plintito compactacāo.
Pluviómetro: pluviómetro. Presión de entrada de aire: pressāo de
Polvo: material pulverulento, pó. borbulhamento.
Polvo de roca: pó de pedra Presión de burbujeo: pressāo de
Pómez: pedra-pome borbulhamento.
Ponderar: ponderar Presión de carga: carga, pressāo de soporte.
Poro: poro, intersticio. Presión de compactación: pressāo de
Porosidad: porosidade. compactaçāo.
Poroso: poroso. Presa de concreto: barragem de concreto.
Portal: emboque dum túnel.
Potêncial matricial: potêncial mátrico.
Pozo: poço

262
Rayo (alfa, beta, gamma, X): raio (alfa, beta, Relieve: relevo, relêvo.
gama, X). Relleno: aterro, enchimento, echimento do
Reacción álcali-agregado: reacçāo alkali- interespaço, rocha-revestimento,reaterro.
aggregado Relleno controlado: aterro controlado.
Reactivo: reactivo, reativo, reagente. Relleno con lechada: enchimento com calda
Rebote: expansāo de descarga. de cimento.
Recalce: reforço de fundacāo, refundacāo, Relleno hidráulico: aterro hidráulico.
subfundacāo. Relleno de falla: enchimento de falha.
Recarga: recarga Remojar: remolhar.
Rechazo: rechazo, ricochete, ricochête. Remoldear: amoldar, remexer, remolgar.
Recinte: reforço de fundacāo, refundacāo, Reología: reológia.
subfundacāo. Represa: albufeira, reservatório, represa.
Recipiente: contenedor, cofre de carga. Reptación: fluência, rastejo.
Reservorio: reservatorio. Resiliencia: resiliência.
Reconocimiento: levantamento, Resistencia: resistência.
reconheimento. Resistencia a la cizalladura: resistência ao
Recuperación: recuperacāo. cisalhamento, resistência ao corte.
Red de flujo: rede de percolacāo. Resistencia a la compresión: resistência á
Reducción: reducāo. compressão.
Relexión: reflecāo. Resistencia a la compresión simple:
Refracción: refracāo. resistência á compressão simples.
Región ártica: regiōes árticas Resistencia a la penetración del cono:
Registrar: registrar. resistência ao cone, resistência á
Registro: registro. penetraçāo do cone.
Registro de núcleos de perforación: registro Resistencia al corte: resistência ao
de carotes. cisalhamento, resistência ao corte.
Registro de perforación: diario de sondagem, Resistencia al corte no drenada: resistência
registro de sondagem, boletim de sondagem. ao cisalhamento rápido, resistência ao corte
Relación de áreas: razāo de superficies, com teor de humidade constante.
relaçāo de áreas. Resistencia al esfuerzo cortante: resistência
Relación de consolildación: relaçāo de ao cisalhamento, resistência ao corte.
adensamento. Resistencia de clivaje: resistência ả clivagem
Relación de espacios con aire: percentagem Resistencia en estado seco: resistência do
de ar em relaçāo ao volume total, razao ar- material seco.
volume. Resistencia máxima: resistência máxima,
Relación de Poisson: coeficiente de Poisson. resistência pico.
Relación de presión de poros: relaçāo pore Resistencia por adherência: resistência de
pressure ratio. aderência
Relación de sensibilidad: índice de Resistencia pico: resistência pico, resistência
sensibilidade máxima
Relación de soporte: índice de suporte Resistencia residual: resistência residual.
Relación de Soporte de California: CBR, Resistividad eléctrica: resistividade elétrica.
índice californiano, índice de suporte Retraso: atrazo, desfasagem.
California. Retroexcavadora: retroescavadeira.
Relación de vacíos: percentagem de ar Rezaga: fragmentos angulares de rocha.
contido nos vazios, índice de vazios. Retroexcavadora: retroexcavadeira.
Relajación: relaxacāo Retrotensor: tirante ancorado.
Relicto: relicto. Revestimiento: recobrimento, revestimento.
263
Riego: irrigacāo, rega. Sierra: serra.
Riesgo: risco. Sílice: silica.
Rigidez: rigidez. Sismicidad: sismicidade.
Riostra: aro, escora, estronca. Sísmico: sísmico.
Roca: rocha. Sismográfo: sismógrafo.
Roca alterada: rocha alterada, roca Sismómetro: sismômetro.
descomposta, alteração de rocha. Sismología: sismologia.
Roca blanda: rocha branda, rocha mole. Sismo de operación básica: sismo de
Roca cristalina: rocha cristalina. operacão básica.
Roca descompuesta: alteracāo de rocha, Sitio de la obra: estaleiro, canteiro de obra.
rocha alterada, rocha descomposta. Sitio de presa: local de barragem.
Roca estratificada: rocha estratificada. Sobrecarga: carga excedente, carga
Roca foliada: rocha foliada. sobrejacente, sobrecarga.
Roca ígnea: rocha eruptiva, rocha ígnea. Sobrecompactación: sobrecompactação.
Roca madre: firme, rocha firme, rocha mae, Sobreconsolidación: sobreconsolidação.
rocha mai, rocha madre. Sobreexcavación: sobreexcavação
Roca masiva: rocha masiva. Sobresaturación: oversaturação
Roca metamórfica: rocha metamorfica. Sobretamaño: oversize.
Roca sana: rocha sã. Socalzar: subfundar.
Rocas verdes: xistos cloríticos, rocas básicas Socavación: erosão subsuperficial,
alteradas esverdeadas. solapamento.
Rodillo patecabra: cilindro de pés de Socavón: ádito.
carneiro, rolo pé de carneiro. Solera, tapiz: banqueta, manto, tapete
Rompeolas: quebramar. Solifluxión: solifluxão.
Rotura: rotura. Sondear: sondar, furar.
Ruido: ruido. Sondeo: furo de sondagem, sondagem.
Ruido sísmico: microssismo, ruido sísmico. Sondeo Auger: furo de trado, sondagem a
Rumbo: direcāo de uma superficie inclinada. trado.
Sondeo con cuchara: furo de trado,
sondagem a trado.
Salbanda: material de preenchimento. Sondeo entibado: furo de sondagem
Salobre: salobro. entubado.
Saturación: saturacāo. Sondeo por percusión: sondagem por
Saturar: saturar. percusão.
Secado al aire: seco ao ar. Sondeo revestido: furo de sondagem
Seccion traansversal: seccāo (transversal), entubado.
corte transversal. Soporte: apoio, suporte.
Seco al aire: seco ao ar. Sótano: embasamento, porāo.
Seco em el horno: seco em estufa. Sotavento: sotavento.
Sedimentación: sedimentacāo, siltificacāo. Subbase: subbase.
Sedimento: sedimento. Submurar: subfundar
Seguridad: segurança. Subrasante: subgreide, subleito.
Sello bituminoso: selagem betuminosa. Subsuelo: subsolo.
Sensibilidad: sensibilidade. Subpresión: subpressão.
Sequía: seca, estiagem. Subsidência: subsidência.
Sericita: sericito. Subterráneo: subsuperficial
Serpentinita: esteatita, greda, predra-sabão. Succión: sucāo, succāo.
Sienita: sienito.

264
Succión matricial: sucão mátrica, sucāo Talus: talude detrítico.
matricial. Talud: talude.
Suelo: chão, solo. Tamaño: tamanho.
Suelo aluvial: solo aluvionar, solo aluvial. Tambor: cilindro.
Suelo colapsable: solo colapsível. Tamiz: malha, peneira, tamis.
Suelo cohesivo: solo coerente, solo coesivo. Tamizado: peneirado, tamisado.
Suelo congelado: solo congelado. Tamizar: penetrar.
Suelo eólico: solo eólico. Taponar: colmatar.
Suelo enterrado: solo enterrado. Taponamiento: colmatação.
Suelo expansivo: solo activo, solo Tenacidad: tenacidade.
expansivo, solo dilatante. Tensión: tensāo.
Suelo finogranular: solo de grão fino. Tensión de masa: tensāo mássica, tensāo na
Suelo inorgánico: solo inorgánico, solo masa.
mineral. Tensión de compresión: tensāo de
Suelo no cohesivo: solo incoherente, solo compressāo.
sem coesão. Tensión de rotura: tensāo de rotura.
Suelo orgánico: solo organico. Tensión superficial: tensāo surperficial.
Suelo reforzado: solo armado. Tensor anclado: tirante ancorado.
Suelo residual: solo residual. Testigo: caroto, núcleo.
Suelo sensible: solo sensível, solo sensitivo. Temblor de tierra: tremor de terra, sismo.
Suelo uniformemente gradado: solo de Térmico: termico.
granulo uniforme, solo de granulometria Termocupla: termopar.
uniforme. Termoósmosis: termoosmose.
Suelto: fofo, frouxo, solto. Terraplén: aterro, terrapleno.
Sumidero: esgoto, sumidouro, cavidade de Terraza: terraço.
afundamento. Terraza aluvial: terraço aluvionar.
Superficial: superficial. Terraza de abrasión: terraço de abrasāo.
Superficie: superficie. Terremoto: sismo, tremor de terra.
Superficie de discontinuidad: Superfície de Terreno: terreno.
discontinuidade. Terrón: terrāo, torrāo.
Superficie de deslizamiento: superfície de Textura: textura.
deslizamento, superfície de escorreamento. Textura tupida: testura apertada, textura
Superficie de falla: superfície de rotura. cerrada.
Superficie freática: superfície freática. Tierra de diatomáceas: diatomita.
Surco: sulco, rego, rêgo. Tierra armada: terra armada.
Susceptibilidad a la erosión: erodabilidade. Tiempo de curado: tempo de presa, tempo
Suspensión: suspensão. de cura.
Sustrato: substrato. Tiempo de fraguado: tempo de pega.
Tixotropía: tixotropia.
Tabique: tabique. Tiza: cré, greda, grés
Tablestaca: estaca-prancha, prancha,. Toba: tufo
Tablestacado: cortina de estacas, cortina de Tolva: silo
pranchas, pranchada. Topadora: trator de lāmina.
Tablestacado anclado: pranchada ancorada. Torsión: torsão.
Tablestacado sin anclar: cortina de estacas ou Trazador: marcador, trazador.
de pranchas em balanço. Tractor: trator.
Taladro: ponteira cortante. Transductor: transdutor.
Taladro Auger: trado Auger. Transición: transição

265
Trayectoria de esfuerzos: trajetória de Viga de concreto: viga de betāo, viga de
tensões. concreto
Trépano: trépano. Viscoelastico: viscoelastico.
Trinchera: corte, trincheira. Viscosidad: viscosidade.
Triturar: britar, moer. Viscoso: viscoso.
Triturado: britado, pedra britada. Volar: desmontar a fogo.
Trituradora: britadeira. Voladura: desmonte a fogo.
Tubería: conduta, tubo, tubulação. Volumen: volume.
Tubería de revestimiento: tubo de
revestimento. Yeso: gesso.
Tubificación: erosāo interna.
Tubo Shelby: tubo Shelby. Zanja: vala, canaleta.
Tubo: tubo. Zanjade impermeabilización: trincheira
Turba: turfa. corta-águas.
Turbera: turfeira. Zapata: sapata.
Zapata circular: sapata circular.
Vaciado: abaixamento// concretagem. Zapata corrida: sapata continua, sapata
Vaciado de concreto: concretagem. corrida.
Vacío: vácuo, vazio. Zapata de hinca: ponteira, sapata de cravaçāo
Vaguada: talvegue. Zeolita: zeólito.
Valor básico: valor fundamental. Zona capilar: zona de ascensão capilar.
Valor de entrada de aire: valor da pressāo de Zona de acumulación: zona de acumulacāo.
borbulhamento. Zona de ascenso capilar: zona de ascensāo
Valor de la presión característica de paso de capilar.
aire: valor da pressāo de borbulhamento. Zona de aireación: zone of aireacāo.
Valor de soporte permisible: capacidade de Zona de compresión: zona compressāo.
carga. Zona de influência de un pozo: zona de
Valor de soporte: capacidade de carga. influência de um poço.
Valor soporte California: índice californiano, Zona de préstamo: zona dos empréstimos,
índice de soporte California. área de empréstimo.
Valle: vale. Zona de saturación: zona de saturacāo.
Varilla: barra, haste. Zonificación: zoneamento.
Varilla de perforación: haste ou barra de
sondagem.
Varva: varva.
Vaso de sedimentación: proveta.
Vega aluvial: veiga aluvial.
Vega de inundación: veiga de inundaçāo.
Veleta de cizalladura: shear vane.
Vermiculita: vermiculita.
Vertedero auxiliar: vertedor auxiliar
Vertedero de caída libre: calha do vertedor.
Vibración: vibracāo.
Vibración forzada: vibracāo forçada.
Vibrocompactador: compactador vibratorio.
Vibroflotación: vibroflutuacāo.
Viento: vento.
Viga de cimentación: viga de fundacāo.

266