REFLEKSI KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN 2011 AREKA RONALD ROBERT / PISMP PEND.

KHAS SEMESTER 5 891120126209 Kejohanan olahraga tahunan (KOT) merupakan sukan yang diperkenalkan kepada semua pelajar institut pendidikan guru Malaysia. Biasanya sukan ini hanya dianjurkan dalam lingkungan masa 2 tahun sekali. Tetapi berbeza dengan tahun-tahun sebelumnya, KOT ini dianjurkan secara berturut-turut bagi tahun 2010 dan 2011. Hal ini berlaku kerana ia merupakan satu bentuk pembelajaran secara praktikal yang terdapat dalam silibus mata pelajaran pendidikan jasmani untuk pelajar semester 5 ini iaitu pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani. Tujuan utama pelaksanaan KOT ini ialah untuk melatih guru pelatih untuk mentadbir dan menguruskan suatu penganjuran sukan yang diadakan secara besar-besaran, dan pensyarah membimbing dan menilai sejauh mana kerjasama dan keberkesanan pengurusan para bakal guru ini. Apa yang ingin saya kongsikan bersama di kesempatan ini ialah mengenai kebaikan yang saya perolehi sepanjang menjayakan program kejohanan olahraga tahunan 2011 ini. Sepanjang program ini banyak manfaat yang saya perolehi dari beberapa aspek. Pertama ialah sebagai penganjur dan sebagai guru pelatih di Institut Pendidikan Guru ini. Sebagai pelajar semester 5, kami diberi tanggungjawab sebagai penganjur untuk menganjurkan KOT ini kepada semua pelajar maktab. Sebagai penganjur, semester 5 melibatkan 11 kelas keseluruhannya yang mana setiap ketua kelas diberikan tanggungjawab memegang satu jawatan untuk dikendalikan. Walaupun sudah 4 tahun saya meneruskan pengajian bersama dengan pelajar semester 5 yang lain, tetapi masih terdapat segelintir daripada pelajar semester 5 ini yang saya kurang berkomunikasi dan kurang rapat. Oleh itu, melalui penganjuran bersama ini saya dapat merapatkan hubungan dengan mereka dan berkomunikasi dengan baik dengan mereka seterusnya menambahkan lagi bilangan sahabat saya di institut pendidikan guru ini. Sebagai contohnya, saya kurang rapat dengan pelajar perempuan kelas matematik 1 dan 2, sains dan muzik. Tetapi melalui penganjuran ini, kami selalu bekerjasama

melalui peranan saya sebagai penganjur saya dapat mengenali ramai para pelajar junior terutamanya ketua kelas yang selalu meminta maklumat mengenai perkembangan semasa KOT. Seterusnya. Secara tidak langsung. sebagai penganjur saya menjadi rujukan kepada pelajar-pelajar junior sama ada yang menyertai acara sukan ataupun tidak. mendapat ilmu yang banyak dan berharga tetapi juga merapatkan hubungan baik antara kami dengan pensyarah. ajk perhubungan. saya dan ahli kelas diamanahkan untuk mengendalikan tugas sebagai ahli jawatankuasa siaraya dan juruacara. bukan sahaja dapat kami dapat mengelolakan kejohanan ini dengan baik. Keadaan ini adalah agar tugas yang diamanahkan ini mudah untuk dikendalikan serta menggalakkan setiap ahli dalam kelas untuk bekerjasama menjayakan tugas yang diamanahkan oleh ajk induk KOT. Sebagai pengerusi. kami penganjur akan bermesyuarat bersama dengan pensyarah pendidikan jasmani untuk mengemukakan pandangan itu dan meminta pendapat pensyarah. Perbincangan akan selalu berlaku dan kami banyak merujuk kepada pensyarah untuk setiap aktiviti yang ingin dijalankan. jadi komunikasi antara saya dengan mereka amatlah terhad. sebagai ketua kelas pendidikan khas semester 5. Memandangkan masa kuliah antara saya dengan pelajar junior kebanyakannya berbeza. yang mana kami menubuhkan jawatankuasa kerja seperti ajk peralatan. Selain itu. setiausaha dan ajk tugas-tugas khas. Langkah pertama kami menubuhkan organisasi kerja dengan diketuai oleh ketua kelas dengan penolong ketua kelas. Oleh itu. Keadaan ini mengajar kami untuk bekerjasama dalam mengendalikan sesuatu tugas itu. Sebelum melaksanakan sesuatu idea itu. Sebagai penganjur juga membantu merapatkan hubungan antara kami pelajar dengan tenaga pengajar iaitu pensyarah terutamanya pensyarah daripada Jabatan Pendidikan Jasmani. saya banyak menghadiri mensyuarat bersama pensyarah dan ajk induk untuk mengetahui dan memberitahu tahap perjalanan tugasan yang diamanahkan kepada kami. Selain itu. Kami selalu berhubung dan bertukar-tukar nombor telefon yang menyebabkan hubungan persahabatan kami bertambah akrab lagi. Kerjasama dapat dilihat melalui proses yang kami lakukan dari awal sampai kejohanan ini berakhir. .bersama dan mengadakan mesyuarat bersama untuk membincangkan hal-hal berkaitan dengan KOT ini.

Sebagai seorang guru pelatih di maktab perguruan pula. Walaupun di sekolah nanti keadaannya berbeza dengan di maktab. Saya harap penganjuran yang serupa ini akan diadakan lagi pada masa hadapan sebelum kami pelajar semester 5 menamatkan pengajian di maktab perguruan. pensyarah pendidikan jasmani serta pihak luar maktab. melalui pengalaman yang sudah saya ada pada penganjuran KOT ini. ketua jabatan pendidikan jasmani. Sebagai seorang guru di sekolah kelak. tetapi dari aspek pengurusan sukan sekolah keadaannya akan hampir sama. saya mendapat banyak ilmu pengetahuan serta pengalaman walaupun baru berada pada semester 5. Oleh itu. Keadaan ini memberi pengalaman kepada saya sebagai seorang pengurus kerja yang baik serta memupuk sifat tanggungjawab yang tinggi dalam diri. sepanjang KOT ini berjalan dari sebelum ia dilaksanakan. ajk pelaksana dan sebagai guru pelatih maktab.saya banyak berurusan dengan pihak seperti bahagian juruteknik dan penyengaraan untuk berurusn mengenai sistem pembesar suara. sukan tetapi juga dari aspek pengurusan. Sesuangguhnya maktab perguruan ini menyediakan peluang menimba ilmu yang pelbagai bukan sahaja dalam pelajaran. saya boleh menggunakan kemahiran sedia ada dalam pengurusan di samping menambahkan ilmu untuk menjadi lebih baik dan berpengalaman lagi. Oleh itu. . saya memang akan sentiasa terlibat dengan sukan tahunan sekolah. saya boleh aplikasikan semasa menguruskan sukan tahunan di sekolah nanti. Secara keseluruhannya. semasa dan selepas ia dilaksanakan semuanya memberi manfaat dan kebaikan kepada diri saya sebagai penganjur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful