1 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Mata Pelajaran Tarikh Masa Tema Topik Sub Topik

Tahun Bil. Pelajar Hasil Pembelajaran : : : : : : : : Pendidikan Sivik Dan Kewarganegraan 21 Februari 2011 8.45 – 9.15 Petang (30 Minit) 1.Sayangi Diri Unit 2: Masa Amat Berharga Masa Amat Berharga 5 Pintar 34 Orang : Di akhir pembelajaran murid dapat: a. Menceritakan cara menguruskan diri secara bertanggungjawab semasa berada di rumah. b. Memadankan 3 daripada 4 antara aktivit berfaeadah dan aktiviti tidak berfaedah semasa berada di rumah. c. Menghargai masa yang aktiviti yang mereka lakukan. Isi Pelajaran :Murid dapat menceritakan aktiviti yang wajar dilakukan sepanjang mereka berada di rumah dengan penuh tanggungjawab Penerapan nilai murni Pengetahuan sedia ada : Berhemah tinggi, bertanggungjawab,berdikari :Murid melakukan aktiviti harian mengikut masa yang telah ditetapkan.

Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BSPP) Bil. 1 2 SUMBER Kotak Jam Kad Perkataan KUANTITI 1 1

Guru mengadakan soal jawab dengan murid. Guru mengaitkan bahan tadi dengan pembelajaran pada hari ini.2 1 Prosedur Pelaksanaan Elemen Pengurusan. 2. Guru meminta murid meneka benda (jam) di dalam kotak. Soalan: (a) Apakah yang terdapat di dalam kotak ini? (b) Siapakah ada manggunakan jam? (c) Apakah fungsi sebenar jam? 3. Catatan ( Penerapan Nilai Murni/ Alat Bantu Mengajar ) .linguistik interpersonal Hemah tinggi BBM: Kad bergambar. Kemahiran Generik Set Induksi ( 5 minit ) 1. KB Pemikiran kreatifmenjana idea TKP verbal. Soal jawab. Pembelajaran Bestari. Kemahrian mendengar Kemahiran memerhati.

Guru memberi kad perkataan kepada beberapa orang murid. Bertolak ansur Pembelajaran mesra budaya. Murid dikehendaki merujuk BT Pendidikan Sivik Ms 10. 2. Tiga orang di panggil untuk membaca aktiviti yang dijalankan oleh Chee Meng pada hujung minggu. Langkah 2 ( 10 minit) 1. 2. 2 orang murid dipilih secara rawak untuk menceritakan tentang aktiviti yang mereka lakukan pada hujung minggu. 4. 3. Murid yang menerima kad perketaan dikehendaki menampal kad perkataan tersebut di Interpersonal Soal jawab Berani. Guru menyoal murid mengenai cara Chee Meng menguruskan masa.3 Langkah 1 (10 minit ) 1. . BBM: Kad perkataan Interapersonal Perbincangan Bertolak ansur KBKK Buku Teks.

Guru merumuskan pembelajaran pada hari ini. Murid-murid berbincang bersamasama dengan guru terhadap jawapan yang telah diberikan sebntar tadi. 4.4 dalam ruangan aktiviti berfaedah dan aktiviti tidak berfaedah yang terdapat di hadapan kelas. Guru menyoal kembali KB. Guru memberikan penerangan mengenai Penutup ( 5 minit ) 1. Catatan / Refleksi Guru: menjana idea Bertanggungjawab. 3.Pemikiran kreatifkepada murid mengenai adab yang perlu diamalkan semasa berada di tembat beribadat. 2. bekerjasama Perbincangan Catatan/ Refleksi Penyelia: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful