ASSIGNMENT FALSAFAH & LOGIKA MELAYU JXEA1104 TOKOH FALSAFAH : IBNU SINA

NAMA : SARIMAH BINTI BAKAR NO.MATRIK : JEA080123 NAMA PENSYARAH : PROF AMRAN MUHAMMAD NAMA TUTOR :CIK NURUL

PENGENALAN Nama sebenar Ibnu Sina ialah Abu Ali Hussein bin Abdullah b. Hassan b. Ali b. Sina.Beliau dilahirkan pada 370H/980M di Turki dan meninggal pada

438H/1037M.Beliau dikenali dengan gelaran AVICENNA.Beliau merupakan seorang ahli falsafah Islam dan pakar dalam bidang anatomi.Beliau juga merupakan seorang ahli perubatan yang terkenal kerana telah menghuraikan 760 jenis penyakit dan kaedah pengubatannya.

EPISTEMOLOGI Beliau mempelajari pelbagai ilmu kemahiran seperti Matematik,Fizik,Sains,dan Astronomi.Beliau menjadi doktor ketika berumur 17 tahun setelah mendapat galakan daripada Ibnu Yahya dan menghasilkan “mutiara” dalam bidang perubatan iaitu QANUN FI AT-TIB ketika berusia 18 tahun. QANUN FI AT-TIB merupakan buku kedoktoran karangan beliau yang muktabar dan menjadi rujukan utama dalam bidang perubatan dari generasi ke generasi hingga kini.Buku ini telah diterjemahkan ke berbagai bahasa asing seperti bahasa Latin dan Inggeris.

Beliau juga menghasilkan beratus-ratus risalah mengenai bidang perubatan yang menjadi rujukan para doktor.Selain daripada Qanun fi at-tib,antara hasil karangan beliau yang masyhur ialah; 1.Kitab Al-Majah dan Kitab Al-Isyarah yang berkaitan dengan alam tabie. 2.Kitab As-Syifa’ dalam bidang perubatan.

FALSAFAH IBNU SINA
Dalam buku-buku beliau, teori-teori seperti anatomi dan fisiologi menggambarkan analogi makhluk Allah (manusia) terhadap negara dan mikrokosmos (dunia kecil) terhadap alam semester sebagai

makrokosmos (dunia besar). Contohnya digambarkan bahawa syurga kayangan berbentuk bulat dan bumi pula persegi dan oleh yang demikian kepala itu bulat dan kaki itu empat persegi.Selain itu, terdapat pula empat musim dan 12 bulan dalam setahun, hal ini dikaitkan dengan manusia yang memiliki empat tangkai dan lengan (anggota badan) mempunyai 12 tulang sendi. Hati (heart) adalah ‘pemimpin’-nya tubuh manusia, sementara paru-paru adalah ‘menteri’-nya.

Leher pula merupakan ‘jendela’-nya anggota badan, manakala kantung hempedu dianggap sebagai ‘pusat pemerintahan’-nya. Limpa dan perut pula merupakan sebagai ‘bumbung’ sedangkan usus itu merupakan sistem komunikasi dan sistem pembuangan. Selain itu, dalam buku karya beliau yang bertajuk "Canon of Medicine" beliau ada menegaskan bahawa "darah mengalir secara terusmenerus dalam suatu lingkaran dan tidak pernah berhenti" . Namun demikian, hal ini belum dapat dianggap sebagai suatu penemuan tentang sirkulasi darah, kerana bangsa cina tidak membezakan antara urat-urat darah halus (Veins) dengan pembuluh nadi (arteries). Analogi tersebut hanyalah analogi yang digambarkan antara gerakan darah dan siklus alam semesta, pergantian musim dan gerakan-gerakan tubuh tanpa peragaan secara empirik pada keadaan yang sebenarnya. Ibnu Sina juga dikenali sebagai seorang saintis yang banyak memberikan “pelaburan” terhadap dunia ilmu pengetahuan melalui penemuan-penemuan barunya. Antara sumbangan beliau adalah di dalam bidang geografi, geologi, kimia dan kosmologi.

Ibnu Sina merupakan seorang ahli geografi yang begitu handal sehingga mampu menerangkan bagaimana sungai-sungai berhubungan di antara satu sama lain dan berasal dari gunung-ganang dan juga lembah-lembah. Malahan beliau mampu mengemukakan suatu

hipotesis atau teori pada ketika itu yag gagal dilakukan oleh ahli Yunani dan Romani sejak dari Herodotus, Aristotle sehinggalah Ptolemi. Menurut Ibnu Sina " gunung-ganang yang memang letaknya tinggi iaitu lingkungan mahupun lapisannya dari kulit bumi, maka apabila ia diterajang lalu berganti rupa dikarenkan oleh sungai-sungai yang meruntuhkan pinggiran-pinggirannya. Akibat proses seperti ini, maka terjadilah apa yang disebut sebagai lembah-lembah."

Perkara yang lebih menakjubkan pada Ibnu Sina ialah beliau juga merupakan seorang ahli falsafah yang terkenal. Beliau pernah menulis sebuah buku berjudul al-Najah yang membicarakan persoalan falsafah.
Pemikiran falsafah Ibnu Sina banyak dipengaruhi oleh aliran falsafah al-Farabi yang telah menghidupkan pemikiran Aristotle. Oleh sebab itu, pandangan perubatan Ibnu Sina turut dipengaruhi oleh asas dan teori perubatan Yunani khususnya Hippocrates.

Ibnu Sina percaya bahawa setiap tubuh manusia terdiri daripada empat unsur iaitu tanah, air, api dan angin. Keempat-empat unsur ini memberikan sifat lembap, sejuk, panas, dan kering serta sentiasa bergantung kepada unsur lain yang terdapat dalam alam ini. Ibnu Sina percaya bahawa wujud ketahanan semula jadi dalam tubuh manusia untuk melawan penyakit. Jadi, selain keseimbangan unsur-unsur yang dinyatakan itu, manusia juga memerlukan ketahanan yang kuat dalam tubuh bagi mengekalkan kesihatan dan proses penyembuhan.

RUMUSAN Walau apa pun pandangan yang dikemukakan, sumbangan Ibnu Sina dalam perkembangan falsafah Islam tidak mungkin dapat dinafikan. Bahkan beliau boleh dianggap sebagai orang yang bertanggungjawab menyusun ilmu falsafah dan sains dalam Islam. Sesungguhnya, Ibnu Sina tidak sahaja unggul dalam bidang perubatan tetapi kehebatan dalam bidang falsafah mengatasi gurunya sendiri iaitu Abu Al-Nasr Al-Farabi (al-Farabi).

BIBLIOGRAFI 1. 2007, Kamus Dewan Edisi ke empat, Kuala Lumpur,Dewan Bahasa dan Pustaka. 2. Sumber internet

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful