RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PJK TAHUN 4 Mata Pelajaran Tunjang Tajuk Sub-tajuk Tarikh Masa Kelas Bil

. Murid :Pendidikan Jasmani dan Kesihatan : 2. Kemahiran : 2.1 Permainan Hoki : 2.1.1 Kemahiran asas menolak dan menahan : 6/5/2011 :8.30pagi ± 9.00pagi : 4 Bijak :30 orang

Objektif : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid -murid dapat 1. Psikomotor i. Menolak dan menahan bola pada jarak 5 meter secara berpasangan sebanyak 3 daripada 5 kali percubaan. 2. Kognitif i. Menyatakan anggota badan yang terliba t dalam aktiviti menolak dan menahan bola secara lisan. 3. Afektif i. Menunjukkan kerjasama an tara murid. Pengalaman Sedia Ada : Menonton Perlawanan Hoki di dalam televisyen Bahan Bantu Mengajar : i) Kayu hoki ii) Bola Hoki iii) Skitel

3. Pemenang dikira berdasarkan jaringan. Murid dibahagikan kepada dua kumpulan A dan B. Murid melakukan gerak kerja kendur. Guru menunjukkan cara menahan bola. Perlawanan melibatkan 5 pemain lawan 5 pemain. 2. Aktiviti 2 Tunjuk cara menolak dan menahan bola. Guru menunjukkan cara menolak bola. 1. 1. Soalan: Apakah anggota badan yang terlibat semasa aktiviti menolak dan menahan bola? Jawapan: Tangan. 2. 3. 5. Kaki abdomen Organisasi Catatan Aktiviti 1 Pembaha gian kumpulan.Fasa(masa) Permulaan (5 minit) Memanaska n badan Kemahiran (10 init) Strategi P&P/Aktiviti Mobiliti Regangan Fokus Pembelajaran 1. Aktiviti 3 Ansur maju dan latih tubi A AB AB A B B XXXX XXXX XXXX A A A B1 m B3m B 5m Kemuncak (10 minit) Menahan dan menolak Permainan kecil dan bersyarat A A A A A B B B B B Penutup (5 minit) Menyejukkan badan dan perbincangan . Murid melakukan aktiviti menolak dan menahan bola hoki secara bergilir gilir. 2. 4. Lompat bintang sebanyak 10 kali sebanyak tiga set. 6. Aktiviti ini dilakukan dalam jarak 1 meter. Murid hanya dibenarkan menggunakan teknik menolak dan menahan sahaja. Guru menyoal murid secara lisan. 2. 1. 3 meter dan 5 meter. Kumpulan A berbaris memanjang dalam satu barisan berhadapan dengan kumpulan B 3. Lari dan melompat berulang-alik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful