OCHOROWICZ – FILOZOFIA

POZYTYWNA

Filozofia jest służebna względem nauki, jest spoiwem wewnątrz nauki, jak i spoiwem między naukami. Filozofia pozytywna nie jest indywidualistyczna, jest anonimowa, nie jest wytworem jednostki.

ZADANIA
1.

FILOZOFII

Filozofia ma być analizą pojęć. Czas, przestrzeń, przyczyna, skutek, podobieństwo. Analiza pojęć będących pojęciami bazowymi Nauki i nauk.

2. Badanie metody naukowej. Naukowcy posługują się metodami, a filozofia mówi dlaczego one działają. 3. Filozofia jest porozumieniem między naukami. Jest dążeniem do spójnej teorii nauk. Filozofia ma zbadać naukowy pogląd na świat. Z naukowego obrazu świata ma wyniknąć to jak żyć. 4. Badać podstawy czynu.

GRANICE

POZNANIA

Poznanie jest bezgraniczne w tym sensie że zawsze będzie coś do roboty, natomast ma ograniczenia w tym sensie że pewnych rzeczy nie powiemy. Nie da się odpowiedzieć na pewne pytania, nie da się pogodzić pewnych pojęć. Nie można odpowiedzieć jak świat powstał z nicości. Ale jest to jedyna granica – można poznać wszystko inne, choćby noumeny Kanta. Noumeny są nie są dostępne teraz. Nie możemy powiedzieć że czegoś nie poznamy nigdy, można powiedzieć że nie można tego poznać teraz. Możemy pozytywnie wszystko badać, nie możemy sobie zamykac pola badań mówiąc że problem Boga jest źle postawiony, może odkryjemy naukowo że jest, ale nie ma złych pytań – są tylko złe odpowiedzi.

COMTE

A

OCHOROWICZ

U Comta filozofia byłą koroną nauk, ale Comte nie zauważył że filozofia powinna badać ich podstawy, oraz badać podstawy czynu.

PSYCHOLOGIA COMTA I OCHOROWICZA
Nie ma czegoś takiego jak psychologia („Oko nie może widzieć samo siebie”), istnieją tylko biologia i socjologia. Ochorowicz znów nie zgadza się z Comtem, kolejna nauka eksperymentalna, ale z takim tweakiem że nie ma aparatu poznawczego, ale mimo to jest bardzo ważna ponieważ pozwala odkryć naturalne prawa myślenia. Psychologia pomaga badać pojęcia, bada jak wygląda przetwarzanie wiedzy u człowieka. Psychologia nie jest częścią filozofii, ale jest jej podstawą. Pojęcie, rozumowanie, to są psychiczne fenomeny.

LOGIKA

A PSYCHOLOGIA

Jest zależność dynamiczna – logika bazuje aksjomatach, które są odwzorowaniem tego jak działa umysł, a to bada filozofia.

MATEMATYKA

A

FILOZOFIA

Z jednej strony jest nauką, z drugiej jest jej równorzędna – nie jest jej podstawą (tak jak są nauki szczegółowe), matematyka jest nauką rozumową jak i filozofia.

BIOGRAFIA
Ochorowicz był okultystą, uczestniczył w seansach, badał hipnozę (we Francji), bywał na seansach, pracował nad telefonem Bella, wymyślił mikrofon. Nie miał żadnych przesądów co do tego co badać. Ale było to zgodne jego filozofią. Prus był znajomym Ochorowicza, w Lalce Geist (ten od latających metali) był wzorowany na O.