You are on page 1of 120

Οδηγίες για την ανάγνωση των πινάκων

Οσων οικισμών το όνομα παρουσιάζεται σε πλάγια στοιχεία, ο πληθυσμός έχει υπολογισθεί στο
υπερκείμενο σύνολο.

Κάτοικοι
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΒΟΙΩΤΙΑΣ

51.772

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. Δ. Αθηνών

Οικογένειες
12.493

15.497

3.733

7.223

1.874

Η πόλις των Αθηνών

7.028

1.836

Πειραιάς

31

4

Πατήσια

49

9

Μονή Πετράκη

14

3

Τετράκωμο

15

4

Λεβί

23

4

Μύλοι

63

14
2. Δ.Πειραιώς
(Ο Πειραιάς παρέμενε σχεδόν ακατοίκητος και καταγραφόταν εντός του Δήμου Αθηναίων μέχρι να
σχηματισθεί ο Δήμος του όπως και ο συνοικισμός Τετράκωμο που αργότερα υπάχθηκε σε αυτόν.)
3. Δ. Αχαρνών
Αχαρναί (Μενίδι)

2.492

539

1.219

224

234

50

1.039

265

Βαρυμπόμπι
Λιόπεσι
Μαούνια
Τατόι ή Δεκέλεια
Μονοπάτι
Κουκουβάουνες
Χασιά
Καλύβια Χασιάς

Καματερόν

(-)

(-)

Λιόνι

(-)

(-)

722

204

Αμαρούσιον

360

103

Ηρακλή ή Ηράκλεια

(-)

(-)

Κηφισσιά

181

56

Χαλάνδρι

137

38

Μπερχάμι

7

2

Λογοθέτι

(-)

(-)

Καρυτός

21

5

Καλογρέζα

8

(-)

Μονή Πεντέλης

6

(-)

Τουραλί

(-)

(-)

Γεράκος

2

(-)

1.026

226

Μαραθών

80

18

Μπεη-Σεφέρη

109

23

Βρανάς

75

16

Επάνω και Κάτω Σούλι

87

23

Ξυλοκέριζα

9

2

240

49

Γραμματικό

270

61

Βελιαζίκι

25

5

Σπατατσίκι

102

23

4. Δ. Αμαρούσιον

5. Δ. Μαραθώνος

Ραπιντόσα
Διόνυσος
Βαρνάβας

Κάλεντος

22

4

Σιράκο

7

2

Σταμάτα

(-)

(-)

1.011

263

Περαία (Κάλαμος)

464

110

Μαρκόπουλο

201

48

Τσούρκα

185

64

Κεραμίδι

15

4

6. Δ. Περαίας

Καπανδρίτι

146

37

Λογγίτι

(-)

(-)

431

80

Λιόπεσι

293

52

Κορέλα

19

3

Παπαγγελάκι

10

2

Γιταλού

5

1

Χαρβάτι

89

18

Κάντζα

15

4

(-)

(-)

1.354

289

Αραφήνα (Μαρκόπουλο)

505

109

Κουρσαλάς (Κορωπί)

617

130

Βάρη

15

3

Σπάτα

13

3

Νέαι Βραούνες

10

2

Μπάλα

4

1

Παλαιαί Βραούνες

165

38

Βαθύ

12

3

(-)

(-)

1.238

258

Λαύριον (Κερατέα)

747

160

Ανάβυσος

54

11

Όλυμπος

60

13

Κουβαράς

208

40

Εννέα Πύργοι

169

34

7. Δ. Μυρινούντος

Παναγιά
Κόκλα
Δάφρι
8. Δ. Αραφήνος

Πηγάδι
Νταού
Ραφήνα
Πέτριτζα
Βελανιδίτζα
Βουρβά
9. Δ. Λαυρίου

Αλαγρίνας

Τερδίτζα

(-)

(-)

Μιτροπίτζι
Κατίφασι

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΙΓΙΝΗΣ

3.025

1.Δ. Αιγίνης

676

2.777

618

Αίγινα

860

204

Μεσαγρός

293

67

Πέρδικα

248

55

Παχειά Ράχη

181

43

Κύλινδρα

121

33

Χαλασμένα

520

125

Ασώματος

280

64

Άγ. Ιωάννης Βάθεως

170

44

Αινίκαος

104

23

2. Δ. Αγκιστρίου

248

58

248

58

(-)

(-)

Αγκίστρι ή Μεγαλοχώρι
Βλαχαροί
Πλάταις
Λαγκούσα
Μοντί
Πέπυρος
Ποίλι

(-)

(-)

Εβραίος

(-)

(-)

Άγ. Ιωάννης

(-)

(-)

Άγ. Θωμάς

(-)

(-)

Σπάλαθος

(-)

(-)

Φλέγγα

(-)

(-)

Κλειδού

(-)

(-)

Δηρούσα

(-)

(-)

Κυρά

(-)

(-)

Μετώπη

(-)

(-)

Τραγονήσι

(-)

(-)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

6.558

1.709

1.Δ. Μεγαρέων

2.015

546

Μέγαρα

1.956

530

Μάζι

59

16

1.665

452

Σαλαμίνα

1.222

345

Αμπελάκι

358

89

Μούλκι

69

18

Φανερωμένη Μοναστήριον

14

(-)

2.Δ. Σαλαμίνος

3.Δ. Ελευσίνος

1.544

398

Ελευσίνα

528

146

Μάνδρα (Κούντουρα)

663

161

Μαγούλα

141

41

Βιλαρί

(-)

(-)

Κορακός

195

50

Μοναστήρι Αγ. Μελετίου

17

(-)

1.344

313

1.334

313

4.Δ. Ειδυλίας
Ειδυλία (Βίλλια)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ
1.Δ. Λεβαδείας

17.507

4.163

3.321

842

Λεβαδεία

2.549

665

Σούρβι

100

25

Γρανίτσα

277

76

Πουρνάρι

32

7

Σκηνίται Καρβονόβλαχοι

(-)

(-)

Τσουκαλάδες

356

69

7

(-)

1.802

397

Κορώνεια (Άγ. Γεώργιος)

256

48

Σουληνάρι

122

29

Μάκρισος
Μοναστήριον Αγ. Γεωργίου Γρανίτσης
2.Δ. Κορωνείας

Κουτουμουλάς

279

64

Στεβενίκου

510

122

Κιβέρι

66

16

Ζερίκια

168

37

Κούκουρα

102

19

Αγόριανη

41

10

Δεγλές

90

20

Καραχουσείνη

31

7

Ραχή

72

18

Κούμαρος

19

7

990

223

Αλίαρτος (Μάζι) (Μαίφ)

177

41

Μούλκι

196

48

Δούσια

86

18

Βρασταμήταις

186

42

(-)

(-)

345

74

713

168

Άσκρη (Παλιοπαναγιά)

369

93

Νεοχώρι

155

35

Τάτιζα

(-)

(-)

Ξηρονομή

189

40

Καραντά

(-)

(-)

1.682

403

Θίσβη (Κακόσι)

452

112

Δουμβρένα

636

150

Μονή Μακαριωτίσσης

10

(-)

Χόστια

552

141

Μονή Ταξιαρχών

12

(-)

3.Δ. Αλιάρτου

Σιάχο
Μαμούρα
Μονή Άγ. Νικόλαος
Ζαγαράς ή Τοβάρα
Μονή Ζαγαρά
Καλύβια Αγ. Γεωργίου
4.Δ. Άσκρης

5.Δ. Θίσβης

Μονή Δομπούς

22

(-)

6.Δ. Αραχώβης

1.904

449

1.904

449

1.248

303

Δίστομον

532

136

Στήρι

177

52

Κυριακή

539

115

Μοναστήριον Όσιος Λουκάς

(-)

(-)

849

210

Δαύλεια

532

136

Μονή Ιερουσαλήμ

15

(-)

Καζνέσιον

251

61

Καλύβια της Μάλτας

51

13

768

201

Χαιρώνεια (Κάπραινα)

146

39

Άγ. Βλάσσης

131

55

Μέρα

56

12

Βραάμαγα

104

22

Μετοπάρδι

89

20

Καραμούσα

12

5

Βελλί

69

14

Ρωμαϊκόν

77

16

Αραποχώρι

84

18

Μονή Λυκούμεσι

(-)

(-)

1.293

269

Ορχομενός (Σκριπού)

394

91

Πετρομαγούλα

340

70

Νήσιον

(-)

(-)

Καρυά

137

25

Άγ. Δημήτριος

164

31

Βρανέζι

240

46

Μολύβι

18

6

Μονή Σκριπούς

(-)

(-)

Αράχωβα
7.Δ. Διστόμου

8.Δ. Δαυλίδος

9.Δ. Χαιρωνείας

10.Δ. Ορχομενών

11.Δ. Τιθωρέας

1.267

279

Τιθορέα (Βελίτσα)

820

184

Αγ. Μαρίνα

250

47

Μπεσχίνιον

197

48

1.670

419

1.670

419

12.Δ. Δρυμίας
Δρυμία (Δαδί)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΘΗΒΩΝ

9.185

1.Δ. Θηβών

2.212

2.746

706

Θήβαι

1.638

413

Πυρί

450

118

Άγ. Θεόδωρος

328

95

Τάχι

124

28

Αμπελοσάλεσι

81

20

Σύρτσι

125

32

Δύο Νερόμυλοι

(-)

(-)

1.749

428

Θεσπιαί (Ερημόκαστρον)

317

71

Κασκαβάλι

184

48

Μαυρόκαμπος

77

21

Ξόανα

18

4

Βάια

442

105

Καζνέσι

269

74

Μοναστήρι Αγ. Χαραλάμπους

(-)

(-)

Καραδός

99

27

Αρχοντίσι

18

4

Καλύβια Αγ. Γεωργίου

325

74

2.Δ. Θεσπιών

Μαυρομάτη

(-)

(-)

Μοναστηράκι

(-)

(-)

Μαζαράκη

(-)

(-)

928

209

201

52

3.Δ. Πλαταιών
Πλαταιαί (Κόκλα)

Καπαρέλι

322

75

Παραπούγγια

208

45

Κάλτσα

108

25

Πύργος

54

14

Άγ. Ιωάννης

3

1

Λιουτοφή

26

7

Μοναστήρι Αγ. Τριάδος

6

(-)

845

203

Δαριμάρι

198

48

Μπούμπακα

21

4

Κατζούλα

32

10

Νεοχώρι

38

7

Λυκούρεσι

12

3

Μουσταφάδες

118

31

Χλεμποτσάρι

191

40

Κορτσά

179

50

Καβασαλά

5

1

Κακονήρι

37

7

Κρόρα

14

2

1.287

295

Μετόχι

4.Δ. Παρασωπίας

5.Δ. Τανάγρας
Τανάγρα (Λιάταις)

329

79

Μπράτσι

122

32

Σχηματάρι

280

69

Ίνια

61

14

Κακοσάλεσι

327

66

Μπούγα

39

5

Καλετέτι

129

30

330

75

Ωρωπός

153

37

Σικάμινον

102

23

Μίλεσι

75

25

6.Δ. Ωρωπού

7.Δ. Αυλίδος

703

167

Αυλίς (Βαθύ)

72

15

Σαλούχι

44

10

Κιατίπη

24

6

Γεραλή

64

13

Δράμεσι

62

15

Κριμπάτος

69

18

Δρίτσα

97

24

Σπαίδες

67

16

Χάλια Μεγάλα

142

36

Χάλια Μικρά

62

14

597

129

8.Δ. Ακραιφνίου
Ακραίφνιον (Κόκκινον)

105

27

Καρδίτσα

81

18

Σέγγενας

9

1

Μωρίκι

157

32

Λουκίσια ή Ανθιδέα

70

13

Μονή Σαγματά

(-)

(-)

Καλύβια Ούγγρα

(-)

(-)

ΝΟΜΟΣ ΛΟΚΡΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΩΚΙΔΟΣ

53.489

11.814

ΕΠΑΡΧΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

19.360

4.233

1.Δ. Λαμίας

2.792

584

Λαμία (Ζητούνι)

1.425

295

Ταράτσα

37

8

Φούρκα Δερβένι

118

26

Τσουπαλάταν

193

44

Ντέτισα

205

47

Μπεκί

22

5

Καλύβια

132

28

Σαρκλάκι

147

32

Κόμμα

152

30

Αλαμάνα

29

17

Μεγάλη Βρύσις

67

15

Σαρμουνσακλή

113

25

Μακρολείβαδον

(-)

(-)

Τσίρμπεη

152

12

2.111

452

Φάλαρα (Στυλίς)

1.354

276

Αχινός

147

36

Τσερνοβίτι

96

20

Νίκοβα

69

15

Νεράϊδα

77

17

Αυλάκι

127

28

Σπαρτιάς

158

35

Αγ. Μαρίνα

83

25

Σπούνα

(-)

(-)

1.294

281

Κρεμαστή Λάρισσα (Γαρδίκι)

832

172

Μαχαλάς

103

25

Μύλος

147

33

Σουβάλα

22

7

Αχλάδι

79

18

Αγνάντι

43

10

Ράχαις

68

16

614

133

Πτέλεον (Φτελιό)

287

60

Πεθρόν (Χαμάκου)

236

53

Άγ.Θεόδωροι

37

8

Γαγκριάνη

57

12

Κακολίδι

(-)

(-)

987

204

987

204

6.Δ. Κορωνείας

442

112

Λογγίτσι

147

31

Δρίτσαλα

26

6

2.Δ. Φαλάρου

3.Δ. Κρεμαστής Λαρίσης

4.Δ. Πτελεατών

5.Δ. Πυράσσου
Πύρασσος (Σούρπη)

Δίβρη

197

57

Παλαιοχώρι

48

12

Λιμογάρδι

24

6

1.000

200

Τραχίς (Δαμάστα)

246

57

Μονή Δαμάστας

4

(-)

Δρακοσπήλαιον

114

27

Μουσταφάμπεϊ

165

14

Μοσχοχώρι

292

60

Ελευθεροχώρι

147

33

Προκοβενίκου

32

9

Νευρόπολις

(-)

(-)

775

180

Οίτη (Παύλιανη)

487

108

Γαρδικάκι

143

36

Άμυαλος

(-)

(-)

Κουμαρίτσι

48

12

Σκληθράκι

97

24

1.057

215

Αλόπη (Φραντσίον)

96

21

Αλπόσηπτα

65

16

7.Δ. Τράχινος (Ροδοντίων)

8.Δ. Οιτών

9.Δ. Αλόπης (Δρυόπων)

Μονή Μεταμορφώσεως

2

(-)

Βαρδάτες

32

8

Δύο Βουνά

122

28

Δελφίνον

33

8

Κωσταλέξι

41

10

Κομποτάδες

97

28

Καμάκι

177

30

Σέλιθρον

78

14

Δρέμισσα

114

27

Βρέλον

200

31

10.Δ. Υπάτης

2.530

556

Υπάτη

1.389

292

Μοζιάται

297

66

Λάλα

137

33

Καρυά

62

15

Βασιλικά

22

6

Συκά

43

10

Λυχνόν

53

14

Καστανιά

302

66

Λιάσκοβον

96

21

Μάντετσι

31

9

Σμόκοβον

98

24

938

212

Καλλιέα (Σελλιανή)

346

77

Πέρα Χωμεριανή

113

28

Εδώθε Χωμεριανή

82

18

Νεοχώρι

296

66

Κολοκυθιά

50

16

Κρανιά

21

7

1.535

353

Μακρακώμη (Τσούκα)

283

61

Λιτόσεχον

56

14

Σκούρλια

54

12

Ροβολάρι

197

48

Γιανιτσώτικα Καλύβια

503

117

Πλατύστομον

207

47

Βαρυπόμπη

203

45

Θραυσιμιώτικα Καλύβια

32

9

Βιτώλι

(-)

(-)

1.269

292

Μάκρις

297

65

Γραμμένη Ράχη

192

47

Κούρνοβον

43

10

Ασβέστι

69

18

Δερβέν Καρυά

72

15

Ζέλι

30

8

11.Δ. Καλλιέων

12.Δ. Μακρακώμης

13.Δ. Μακρίδος (Παραχελωϊτών)

Καλαμάκι

13

4

Στύρφακα

16

4

Λιανοκλάδι

134

31

Αμούρι

120

28

Αρχάνι

283

62

Παλιούρι

(-)

(-)

2.016

459

Σπερχειάς (Παλαιόβραχον)

347

72

Αγά

135

30

Κάρνα εις Μαστάνη

26

7

Χαλίκι

183

43

Μπρούφλιανη

230

54

Αιγυπτοχώρι

183

40

Αγόριανη

145

37

Καληγά

17

4

Κουφόδενδρα

42

10

Κλωνί

85

22

Φτέρη

386

83

Καμπιά

67

16

Κιλυμόδι

42

10

Λευκάδες

25

6

Άγ. Ιωάννης

63

15

Κουκιά

40

10

14.Δ. Σπερχειάδος

Ραύρος

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΟΚΡΙΔΟΣ
1.Δ. Αταλάντης

7.251

1.654

1.358

322

Αταλάντη

799

174

Σκαντέραγα

226

49

Κυπαρίσσι

56

14

Κολλάκα

65

11

Σκάλα Αταλάντης

91

28

Δερβίσμπεη

74

13

Μπογδάνον

44

12

Κουκουλίκουρα

3

1

Έξαρχος

(-)

20

Νήσος Αταλάντης

(-)

(-)

1.156

248

Δαφνούς (Λιβανάταις)

428

81

Αρκίτσα

101

25

Λόγγος

101

23

Βορλοβός

79

21

Αγνάντη

44

10

Καλαμάκι

75

19

Νεοχώρι

152

34

Μελιδόνι

133

26

Δημητράκι

43

9

Γολέμι

(-)

(-)

Ταχταλί

(-)

(-)

983

270

Θρόνιον (Καινούργιον Χωριό)

291

75

Ρωμάνι

168

62

Δερβισιάδες

110

26

Κομνηνα

74

19

Ρεγγίνι

105

23

Καθάρεσι

45

12

Χάρμα

26

7

Καρυά

76

18

Πιαράκι

26

6

Μαρτίτσα

59

21

Παλιοχώρι

3

1

640

160

Θερμοπύλαι (Μώλος)

379

94

Άντεραφ

209

53

Λιαπάτες

52

13

768

167

Φαρυγαί (Βουδενίτσα)

61

14

Καραβίδια

76

18

2.Δ. Δαφνούντος (-ουσίων)

3.Δ. Θρονίου

4.Δ. Θερμοπυλών

5.Δ. Φαρυγών

Αρκίτσα
Κατουμές

49

13

Ξυλικούς

112

25

Δερνίτσα

101

21

Γλάνιτσα

211

40

Πλιοχώρι

158

36

Ρουμελιό

(-)

(-)

Μαυρουκάται

(-)

(-)

1.374

299

217

39

6.Δ. Ελατείας
Ελάτεια (Δραχμάνι)
Σουλέμπεϊ

81

15

Τουρκοχώρι

134

29

Δάριζα

42

8

Σφάκα

83

23

Μπέλεσι

58

20

Καλαπόδι

198

39

Ζέλι

174

34

Κραβασσαράς

53

15

Χούμποβο

100

20

Μόδι

234

37

Αλίσσαχον

(-)

(-)

Μάνεσι

(-)

20

Μιραλί

(-)

(-)

Λέφτα

(-)

(-)

7.Δ. Άνω Λαρύμνης

972

188

Άνω Λάρυμνα (Προσκυνά)

218

43

Μαλαισίνα

395

73

Μάζι

120

22

Λούντζι

32

6

Παύλου

140

31

Ράδου

57

13

Μονή Αγ. Γεωργίου

10

(-)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΡΝΑΣΙΔΟΣ
1.Δ. Αμφίσσης

14.738

3.384

4.497

1.100

Άμφισσα (Σάλωνα)

2.861

676

Αγιώργης

128

28

Σεργούνι

94

20

Σερνικάκι

249

54

Σιγδίτσα

441

85

Μονή Αγ. Ηλία

31

(-)

Κολοβάτες

320

61

Τοπόλια

673

176

Κούσκι

(-)

(-)

Σκάλα

(-)

(-)

2.Δ. Μυονίας (ή Μυωνίας)

990

221

Μυωνία (Αγιαθυμιά)

467

112

Κωλοπετεινίτσα

147

28

Βουνιχώρα

208

40

Πεντσόρια

168

41

2.346

559

3.Δ. Μεσσαπίων (Γαλαξειδίου)
Μεσσάπιον (Γαλαξείδιον)
4.Δ. Δελφών

2.346

559

2.604

652

Δελφοί (Καστρί)

608

157

Μετόχι Ιερουσαλήμ

3

(-)

Δεσφίνα

864

207

Άσπρα Σπήτια

(-)

(-)

Μονή Αγ. Ιωάννου

23

(-)

Χρισσό

967

252

Ξηροπήγαδον

139

36

2.048

442

Λιλαία (Σουβάλα)

748

163

Βαριάνη

332

74

Χάνι Γραβιάς

(-)

(-)

Αγόριανη

773

158

Μαριολάτες

195

47

5.Δ. Λιλαίας

6.Δ. Ερρινεού

2.253

410

Ερινεός (Καστέλι)

320

67

Κουκουβίτσα

402

76

Χλωμόν

140

25

Μαυρολιθάρι

720

123

Καστριώτισσα

130

24

Γουρίτσα

100

20

Στρώμη

441

75

ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΩΡΙΔΟΣ

12.140

1.Δ. Υαίας

1.245

244

Υαία (Λιδωρίκι)

387

86

Σκαλούλα

74

16

Καρούταις

219

37

Στρούζα

135

30

Λαβεδίκος

82

10

Άβορος

150

31

Λεοκάδιον

198

34

936

178

Κόραξ (Άνω Μουσουνίτσα)

445

84

Κάτω Μουσουνίτσα

191

32

Συκιά

121

24

Κονιάκος

117

28

Τριβίδι

62

10

2.Δ. Κόρακος

3.Δ.
300

2.543

Κάτω

Βωμέας

Βωμέα (Αρτοτίνα)

1.575
982

183

Νούτσομβρον

135

28

Κριάτσι

271

50

Σωρούτσι

187

39

1.049

215

472

104

4.Δ. Οφιονείας
Οφιονεία (Κωστάριτσα)

Βοστινίτσα

577

111

1.082

217

Αιγίτιον (Γρανίτσα)

719

146

Άνω Κλίμα (Αιγίτιον)

224

42

Λούτσοβος

74

15

Αγλαβίστα

65

14

1.767

341

Κροκύλιον (Πενταγοί)

546

99

Δρέστενα

256

48

Παλαιοκάτουνον

264

60

Αβούριτη

24

4

Βλαχοβούνι

55

12

Κερασά

24

4

Κουπάκι

165

33

Ζούριανη

229

45

Αλουποχώρι

204

36

1.567

363

Ποτιδανεία (Άνω Παλαιοξάρι)

460

38

Κάτω Παλαιοξάρι

247

59

Στύλιλα

187

39

Περιθειώτισα

163

32

Λυκοχώρι

135

30

Παλαιόμυλος

129

37

Κάμπος

58

17

Γκουμαίος

165

48

Βαρνάκοβας Μονή (διατηρ.)

7

Ιτιά

16

3

815

177

Οιάνθη (Μαραζά)

182

39

Ξυλογαϊδάρα

194

40

Βελενίκος

110

29

Μακρύσι

76

16

Καρουτιά

46

10

5.Δ. Αιγιτίου

6.Δ.Κροκυλείου

7.Δ. Ποτιδανείας

8.Δ. Οιάνθης

Σεργούλα

106

24

Παληοχώρι

81

19

840

200

Οινεών (Κάτω Κλίμα)

217

53

Αμπλάς

2

1

Άγ. Νικόλαος

48

10

Καρδάρα

47

11

Άνω και Κάτω Λόγγος

38

12

9.Δ. Οινεώνος (Ευπαλίου)

Βλαχουκάτουνον

96

20

Καρυά

160

34

Μεταγόλι

37

12

Χασάναγα

73

18

Μαλάματα

46

10

Ομέρ-Εφέντη

76

19

638

164

Τολοφών (Βιτρινίτσα)

363

96

Κισσέλη

160

41

Βύδαβη

115

27

626

144

Όλπη (Μαλανδρίκιον)

168

42

Πλέσσα

265

60

Σώταινα

45

11

Βράιλα

29

7

Μηλιά

96

20

Μαυρίκη

23

4

10.Δ. Τολοφώνος

11.Δ. Όλπης (Ολυσώνος)

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

62.517

14.094

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

17.520

4.019

1.Δ. Ανακτορίων

1.358

380

Βόνιτσα

1.252

347

Χελιοδίβαρο

106

33

2.Δ. Παλαίρου

1.051

242

Ζαβέρδα

536

120

Περατιά

133

24

Πλαγιά

259

70

Κεχρεπούλα

67

14

Πωγωνιά

56

14

Άγ. Ηλίας

(-)

(-)

954

234

Μοναστηράκι

343

84

Κονιδάρι

128

32

Άγ. Βασίλειος

153

35

Παληάμπελα

108

30

Τσουγκριά

95

25

Παλίμπεης

49

13

Άγ. Σαράντες

78

15

1.199

284

Δραγαμέστον

782

186

Βασιλόπουλον

284

68

Αλυζίνα

133

30

1.203

282

Μαχαιρά

304

73

Πρόδρομος

120

26

Σκουρτού

20

4

Χρυσοβίτσα

108

24

Ρούστα

81

18

Μπαμπίνι

208

46

Παπαδάτου

204

53

Μαχαλάς

79

19

Γαρδί

21

6

Μονή Αγίου Γεωργίου

22

6

Μανολόπουλου

36

7

832

208

334

83

3.Δ. Αλυσίας

4.Δ. Αστακού

5.Δ. Μαραθιάς

6.Δ. Οινιάδος
Κατοχή

Παληοκάτουνα

210

58

Ποδολοβίτσα

182

43

Μύλα

31

7

Ρίζαις

75

17

1.405

331

Κατούνα

422

97

Κουνουπιά

142

36

Αετός

168

43

Κομποτί

150

32

Αχυρά

98

22

Παλαιόκαστρο

28

8

Αλεβρά

34

7

Μοίκου

68

16

Βούστρι

73

16

Τρύφου

222

54

1.376

304

Ζάβιτσα

435

96

Μερδενίκος

113

24

Βάρνακας

289

68

Κανδήλα

365

76

Μύτικας

174

40

1.892

428

Κραβασσαρά

184

40

Σπάρτος

162

39

Νάνου

146

31

Κεχρινιά

241

57

Κομποθέκρα

68

15

Αριάδα

215

50

Σαρδίνινα

200

49

Βλήμα

23

8

Αράπης

140

29

Λουτρός

209

45

Ξηρακιά

(-)

(-)

Αντιφλώρον

200

42

7.Δ. Εχίνου

8.Δ. Σολλίου

9.Δ. Αμβρακίας

Νωτάρι

63

16

Αρέθα

41

17

913

197

Λεπενού

262

71

Ματσούκι

29

9

Κριεκούκι

26

8

Μαλατέικον

108

26

Πρεβέντζα

87

19

Αμαριανοίκαι Μακρά

231

31

Βαρετάδου

170

33

1.310

263

Χαλκιόπουλοι

436

89

Αλευράδα

106

21

Γιαννοπούλου

55

10

Μαλεσιάδα

204

41

Μπονίκεβος

229

49

Καραιάς

280

53

1.800

389

Σακαρέτσι

1.150

250

Δούνιστα

303

64

Αγρίδι

178

35

Κάμινος

119

30

Βερβίτσα

50

10

1.543

325

Σύντεκνον

1.200

250

Θεριακήσι

101

23

Μαυροχώρι

242

52

684

152

Λαγκάς

(-)

(-)

Δραμίστα

131

37

Βαλμάδα

66

17

Ζελμί

174

33

10.Δ. Στράτου

11.Δ. Φυτίας

12.Δ. Ιδομένης

13.Δ. Όλπης

14.Δ. Θυάμου

Φελόβρυσον

32

6

Δρυμονάρι

81

19

200

40

Συγγενό
Χρυσουλιάτο
Κομποτίκι

ΕΠΑΡΧΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
1.Δ. Μεσολογγίου

6.816

1.735

2.371

518

Μεσσολόγγι

2.107

431

Βοχώρι (Ευηνοχώριον)

151

47

Κουδούνι (Τραχίνιον)

27

9

Ρέτζοβα

86

31

1.517

388

Αιτωλικόν (Ανατολικόν)

1.500

380

Κούντουρα

17

8

923

247

Παραχελωίτις (Νεοχώριον)

501

128

Μαγούλα

159

51

Γουργιά (Πόρος)

198

52

Κάστρον

65

16

558

149

Ώλενος (Σταμνά)

290

72

Αγγελόκαστρον

194

58

Μπρέσακον

50

11

24

8

828

231

207

62

Μακροβούνι
2.Δ. Αιτωλικού

3.Δ. Παραχελωίτιδος

4.Δ. Ωλένου

Μουρστιάνου
Άγ. Ηλίας
5.Δ. Κερασίας
Κερασιά (Παπαδάταις)
Κεράσσοβον

169

43

Σιβίστα (Άγ. Γεώργιος)

105

29

Ματαράγκα

117

28

Παλαιοπλάτανος
Χασάναγα

132

43

98

26

619

202

Σαντί
Γρμματικός
Ζευγαράκι
6.Δ. Μακρύνειας
Μακρύνεια (Μποτίνου)
Καλφενίκα

134

40

Παλαιόκαστρον

196

63

Μεσοχώριον

162

57

Μακρυνιά

127

42

Ραραλού
Μπουρλέσια
Μεσάριστα
Ποταμούλα
Μακρυνού
Ραίκα
Μεταξά
Μπερμπάτι

ΕΠΑΡΧΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
1.Δ. Ναυπάκτου

12.752

2.578

2.190

513

Νάυπακτος (Λεπαντό)

1.139

307

Μεχμετάκι

40

10

Δένδρον

46

10

Φροξυλιά

40

5

Μαμουλάδα

96

19

Βομβακοί

67

13

Βελβίνα

43

10

Σκάλα

117

25

Παλαιοχώρι

54

15

Νεόκαστρον

170

25

Βρόστιανη

169

24

Δάφνη

61

11

Καλαβρούζα

48

13

Αγραπηδόκαμπος

15

3

Άγ. Γεώργιος

85

23

2.Δ. Καλυδώνος

308

86

Καλυδών (Γαλατά)

160

45

Γαυρολίμνη

148

41

1.619

299

Ποτιδάμεια (Σίμος)

254

52

Λευθεριά

130

37

Λεπτοκαρυά

86

16

Βελβίτσαινα

199

37

Γολέμη

43

10

Γρανίτσα

148

28

Στράμωνα

88

20

Στύλια

120

26

Δέλγα

128

23

Φαμήλια

95

23

Δοροβίτσα

135

23

Μποκίστα

55

12

Κολοσούρτης

12

2

Περιβόλια

29

5

2.235

480

Αποδοτία (Μεγάλη Λομποτίτσα)

483

89

Μικρή Λομποτίτσα

152

20

Κοζίτσα

279

39

Πόδος

70

13

Βετολίστα

429

94

Αδρίβιστα

44

8

Ελεψούς

192

36

Σέλον

29

5

Αμολάκι

40

78

Βελτοτζίστα

184

33

Άκθρυος

151

27

Χρύσοβος

37

7

Κύσβαρη

85

17

Λίμιστα

60

14

2.597

530

3.Δ. Ποιδάμειας

4.Δ. Αποδο(-ω)τίας

5.Δ. Προσχίου

Πρόσχιον (Πλάτανος)

787

160

Βονώρτα

191

37

Χώμερη

192

37

Μπέρκος

239

49

Μπέριστα

306

59

Αρτοτίβα

56

12

Σέλπιτζα

30

6

Κόνισκα

762

162

Ζέρπιτζα

34

8

2.119

387

Αράχωβα

335

66

Νεοχώρι

428

77

Κλεπά

616

102

Τέρνοβα

79

15

Αβώρανη

295

62

Συνίστα

156

28

Άγ. Δημήτριος

122

25

Καστανιά

62

10

Πιλίστα

26

6

1.684

283

Οφιονεία (Σελίστα)

222

43

Σκλήθρος

18

7

Γρηγόρι

42

8

Κουκουλίστα

321

51

Βοϊτσά

309

52

Στρωμνιάς

139

23

Μικρή Παλούκοβα

204

32

Μεγάλη Παλούκοβα

290

42

Σιτίστα

121

22

Σογάτα

18

3

6.Δ. Αραχώβης

7.Δ. Οφιονείας

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
1.Δ. Αγρινίου
Αγρίνιον

6.428

1.441

2.709

677

1.850

473

Παλαιόπυργος

256

49

Τζέλου

37

9

Πλάτανος

93

21

Δοκίμιον

100

22

Ιπολέτα

204

56

Ζαπάντα

46

13

Καλύβια

123

34

Μονή Προδρόμου

(-)

(-)

476

118

2.Δ. Θέρμου
Θέρμος

126

26

Προσήλια

100

25

Μουσταφούλι

109

32

Βροχολή

24

8

Καινούργιον

92

21

Τσουκαλάδα

25

6

Μονή Βλοχούς

(-)

(-)

369

70

Ζακώνινα

127

27

Αχόμαυρος

35

5

Λιγόστιανα

207

38

Μονή Ζακονίνης

(-)

(-)

609

126

3.Δ. Ζακωνίνας (-ων)

4.Δ. Εφύρας
Εφύρα (Σιτομένα)

189

37

Ζεχίλοβον

151

27

Κερασιά

92

23

Πλάτανος

90

20

Σταματογιαννέικον

27

5

Συγκουνέικα

15

5

Σκοτυσιάδα

45

9

Συκιά

(-)

(-)

Μονή Λυχρίας

(-)

(-)

5.Δ. Ταξιαρχίδος

472

98

Ταξιάρχης

121

25

Μόκιστα

54

14

Πρόστοβος

78

12

Σπαρτιάς

28

6

Κρυόνερον

25

6

Σελενίκου

28

5

Γουρίτσα

138

30

Μονή Μυρτιάς

(-)

(-)

Φύτιμον

(-)

(-)

952

188

Παμφία (Αβαρίκος)

72

14

Πετροχώρι (Παμφία)

112

20

Μπρόσκλαβον

73

14

Γούσιανη

51

14

Καλούδι

59

9

Δερβέκιστα

134

23

Μεγαδένδρον

135

27

Χρυσοβίτσα

316

67

841

164

Αμβρακία

147

29

Γκερτοβός

125

19

Κοσίνα

133

33

Τζεβέλιασσα

107

16

Μπερίκος

91

20

Νεροσύρτης

14

4

Δερίκοβα

32

8

Στριγανιά

88

19

Σαμπατινά

15

4

Κλοζίνα

89

12

6.Δ. Παμφείας (-ίας)

7.Δ. Αμβρακίας

ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΗΣ
1.Δ. Οιχαλίας

19.001

4.321

2.734

694

Οιχαλία (Καλλιδρόμη)

729

192

Λάσπη

250

69

Μύρισι

88

19

Μιάρα

(-)

(-)

Άγ. Ανδρέας

67

14

Μουζήλον

129

31

Κλαύσιον

114

27

Μέγα Χωριό

428

115

Καρύτσα

139

31

Δερμάτι

64

13

Μικρό Χωριό

263

58

Νόστιμον

54

11

Βουτύρου

152

45

Κορυσχάδες

137

35

Γιαριανάδες

50

15

Στένωμα

70

19

Σπαρτιαί

(-)

(-)

2.075

450

Κτημένη (Φουρνάς)

790

160

Κόχλια

80

19

Αραχωβίτσα

83

19

Έλοβα

64

14

Αγ. Τριάς

166

38

Βράχα

250

59

Κλειστός

510

110

Δομιανοί

132

31

900

223

Ελλοπία (Μούχα)

294

79

Μπιλοκομήτ

43

9

Καρίτσα

204

45

Καρολέσι

122

31

Σπινάσα

147

34

Μικρόν Χρύσου

45

12

Πρεντέσιον

45

13

672

139

Κύφαιων (Άγραφα)

224

47

Επινιανά

101

16

2.Δ. Κτημενίων

3.Δ. Ελλοπίας

4.Δ. Κυφαίων

Μοναστηράκι

52

11

Μήρεσι

53

13

Βραγκιανά

181

37

Βελισδόνι

61

15

Κύφου

(-)

(-)

Στύλου

(-)

(-)

Σύχνικον

(-)

(-)

2.138

442

Απεραντία (Γρανίτσα)

275

56

Βελτσίστα

131

25

Χορίγκοβον

129

28

Ζελανίστα

172

37

Ραυτόπουλον

451

99

Λεπιανά

130

22

Νέον Αργύριον

155

32

Κόνιαβη

87

16

Τοπόλιανα

103

23

Βελαώρα

505

104

Αγραίς
324

1.976
(Κεράσοβον)
71

Βέσοκα

5.Δ. Απεραντίων

6.Δ.
468

Αγραίων

Μαραθιάς

339

88

Φραγκίστα

322

77

Βίγιαννη

188

48

Έλσανη

71

20

Χρύσου

429

91

Επισκοπή

15

5

35

6

253

62

Άγ. Γεώργιος
Παληοχώρι
Απηδιά
Βούλπι
Ταράρινας Μετόχι
Χοτένα
Παληοκάτουνον

7.Δ. Πολιτοχωρίου

579

137

Πολιτοχώριον (Παπαρούσιον)

162

41

Γόλιανη

42

9

Μηλιώτικα

3

1

Καλεσμένον

125

32

Λάστοβον

52

12

Μηλόσεβα

53

14

Ερκίστα

69

14

Φιδάκια

73

14

8.Δ. Παρακαμπυλίων

798

195

Αγ. Τριάδα

261

67

Αγαλιανός

60

16

Χούνη

237

56

Αλέστια

157

36

Πτελέα

83

20

1.732

381

Αρακύνθιον (Προυσσός)

818

183

Καστανιά

194

52

Ανδράνοβα

216

46

Εσωχώρια

81

20

Βελωτά

90

18

Σαρκίνι

83

20

Δοβίτσινον

79

13

Κορίκιστα

171

29

912

209

Πετραία (Ρωσκά)

141

30

Σέλιτσα

149

33

Τέρνον

386

88

Δολιανά

114

22

Κοντίβα

34

7

Κόπραινα

48

13

Ψιανά

40

16

9.Δ. Αρακυνθίων

10.Δ. Πετραίας

11.Δ. Αμπλανιτών

1.201

273

Άμπλιανη

1.201

273

12.Δ. Ευρυτάνων

2.068

430

Ευρυτάνη (Κρίκελον)

844

178

Σταύλος

89

21

Δομνίτσα

462

94

Τσεκλίστα

200

39

Σέλλοφ

119

23

Ανιάδα

173

38

Συγκρέλον

181

37

Τέρνος

(-)

(-)

1.216

280

Άγιος Βλάσιος

604

142

Αράχωβα

165

36

Καστανούλα

78

16

Σαργιάδα

223

49

Τέρνοβα

146

37

13.Δ. Αγιοβλασιτών

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 85.722
ΕΠΑΡΧΙΑ ΝΑΥΠΛΙΑΣ
1.Δ. Ναυπλίας

17.893
13.840

2.499

9.458

1.573

Ναύπλιον

5.654

793

Πρόνοια (Προάστειον)

3.774

773

Κατόγλι

17

4

Απόβαθμοι

(-)

(-)

Αγροκήπιον του κ. Μιαούλη

13

3

1.028

203

Επίδαυρος (Πιάδα)

856

183

Παλαιά Επίδαυρος

100

20

Μονή των Ταξιαρχών

37

(-)

Πλουμούσι
Μερζέ

2.Δ. Επιδαύρου

Μονή του Αγνούντος

30

(-)

Μύλος Παλαιάς Επιδαύρου

5

(-)

Δήμενα

(-)

(-)

836

155

Αραχναίον (Χέλι)

797

155

Μονή Σαλάντι

39

(-)

Μίδεια
320

699
(Μέρμπακα)
70

3.Δ. Αραχναίου

4.Δ.
145

Μιδείας

Πουλακίδα

98

20

Δένδρα

130

18

Κέρπεσι

100

25

Παναρίτη

50

12

Μαριανό

(-)

(-)

Μάνεσι

Μονή Αγ. Θεοδοσίου

1

5.Δ. Τρυνθίδος (Τύρινθος)

(-)
569

138

Τιρυνθίς (Κούτσι)

186

37

Κατσίγκρι

80

22

Μονή Καρακαλά ή Ξεροκασέλι

10

(-)

Άρεια

145

37

Κοφίνι

148

42

Τίρυνα

(-)

(-)

441

113

Ασίνη (Χαϊδάρι)

119

34

Τσέλο

54

10

Μουράταγα

24

6

Σπαιτζίκιον

187

50

8

(-)

6.Δ. Ασίνης

Τσαφέραγα
Μοναί του Αυγού και Μεταμορφώσεως
Ηρία

49

13

Κάνδια

(-)

(-)

Σουληνάρι

(-)

(-)

Τολλόν

(-)

(-)

409

89

Λήσσα (Λυγουριό)

344

74

Αδάμι

62

15

Μοναί Αδάμι και Αγ. Μερκουρίου

3

(-)

400

83

Πρόσυμνα (Ανυφή)

207

48

Πλατανίτι

73

11

Αϊδήμπεη

120

24

7.Δ. Λήσσης

8.Δ. Προσύμνης

Ντούσσα
Μπάρδανι

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΡΓΟΥΣ
1.Δ. Άργους

14.232

3.103

6.694

1.512

Αργος

6.644

1.501

Μονή Κατακεκρυμμένη

(-)

(-)

Μύλοι του Ερασίμου ποταμού (Κεφαλάρι)

50

11

998

164

Αλέα (Μπουγάτι)

629

98

Τάτσι

192

36

Φροσύνη

177

30

3.Δ. Λιμναίας

968

183

Λίμναι

738

132

Μπερμπάτι

230

51

717

164

2.Δ. Αλέας

4.Δ. Γενεσίου
Γενέσιον (Δαλαμανάρα)

260

57

Κουρτάκι

200

46

Πυργέλλα

117

30

Λάλουκα

140

31

687

172

5.Δ. Μυσίας

Μυσσία (Κουτσοπόδι)

575

148

Σχοινοχώρι

112

24

693

125

Λυρκεία (Κάτω Μπέλεσι)

443

74

Μαλανδρένι

225

46

Στέρνα

25

5

401

96

Οινόη (Καρυά)

269

68

Βρούστι

96

20

Μάζι

36

8

381

84

6.Δ. Λυρκείας

7.Δ. Οινόης

8.Δ. Ορνεών
Ορνεαί (Επάνω Μπέλεσι)

189

39

Καπαρέλι

125

27

Νεοχώρι

67

18

401

96

9.Δ. Ιναχίας
Ιναχία (Πασσιά)

169

30

Μπούτια

63

14

Χώνικα

141

33

Πλέσσα

28

6

495

115

Θορνάκιον (Τουρνίκι)

360

85

Μπούγα

135

30

331

65

Κηλώσσα (Σκοτεινή)

220

48

Αγ. Νικόλαος

111

17

343

95

Τημένιον (Μύλοι)

66

15

Τημένιον (Σκαφιδάκι)

137

50

Βασσάκα
Βαρδουβά
10.Δ. Θορνακίου

11.Δ. Κηλώσσης

12.Δ. Τημενίου

Τσακίρι

25

5

Κυβέρι

70

15

Κρόι

45

10

475

95

475

95

338

89

Μυκήναι (Χαρβάτι)

72

17

Κάτω Φίκτια

110

43

Επάνω Φίκτια

38

7

Μπόρσα

43

7

Πρίφτανι

75

15

330

61

330

61

13.Δ. Υσιών
Υσιαί (Αχλαδόκαμπος)
14.Δ. Μυκηνών

15.Δ. Γυμνού
Γυμνόν

ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
1.Δ. Κορίνθου

26.435

5.557

825

215

Κόρινθος

632

167

Ισμθός (Εξαμίλιον)

81

20

Περγιάλι

97

26

Κεγχρεαί (Κεχρηαί)

15

3

2.Δ. Τρικάλων

2.176

468

Τρίκαλα

1.920

423

Ζούγρα

110

20

Μάζι

141

25

Μονή του Αγ. Βασιλείου

5

(-)

1.640

366

Ζαχόλη

1.621

356

Μονή του Προφήτου Ηλιού

19

(-)

Μέσα Ξυλόκαστρον
Κάτω Ξυλόκαστρον

3.Δ. Ζαχόλης (Ευρωστίνης)

4.Δ. Περα-Χώρας

1.545

310

Πέρα-Χώρα

1.500

300

Σχοινούς (Καλαμακι)

45

10

1.529

278

Σολυγεία (Σοφικόν)

1.506

278

Μονή Παναγίας

20

(-)

Μονή Αγίων Πάντων

3

(-)

1.194

257

Νεμέα (Άγ. Γεώργιος)

860

191

Κουτσουμάδι

127

26

Κούτσι

65

14

Σκράπαλι

120

26

Μονή Στιμάγγα

4

(-)

Παναγία Βλάχου (Μονή)

18

(-)

5.Δ. Σολυγείας

6.Δ. Νεμέας

Στιμάγιγα

7.Δ. Φενεού

1.158

249

Φενεός

905

198

Μονή Αγ. Γεωργίου

49

(-)

Φενεός

204

51

1.004

243

1.004

243

954

200

Στυμφαλία (Ντούσα)

337

76

Ψάρι

200

40

Καλιάνι

200

43

Μπούζι

217

41

Στύμφαλος (Λίμνη) (Ζαρακά)

(-)

(-)

1.733

318

Κάτω Πελλήνη (Κλημέντι)

1.251

197

Βελίνια

213

43

8.Δ. Καρυάς
Καρυά
9.Δ. Στυμφαλίας

Ασπρόκαμπος

10.Δ. Κάτω Πελλήνης

Καίσαρι

265

78

Λίμνη και Μονήδριον Παναγίας

4

(-)

683

124

Αγιονόριον (Αγινόρι)

537

107

Χιλιομόδι

78

17

68

(-)

510

122

11.Δ. Αγιονορίου

Νεοχώρι
Κλένια
Μονή Φανερωμένη
Μετόχι και 4 Νερόμυλοι
12.Δ. Άνω Φενεού
Άνω Φενεός (Συβίστα)

450

100

Βιλιές

60

22

733

189

Πελλήνη (Τρανή Βάλτσα)

193

51

Μικρή Βάλτσα

105

29

Τροφαρή

49

13

Ζεμενό

165

40

Θολερό

103

29

Λαλιότι

114

27

Μονήδριον Ζεμενού

4

(-)

594

89

313

47

13.Δ. Πελλήνης

14.Δ. Κασταναίας
Κασταναία (Καστανιά)
Μάσι

281

42

15.Δ. Παναρήτης

674

141

Παναρήτη

255

56

Βλαντούσσα

127

28

Μάρκασι

188

42

Κούτσι

37

6

Τσεριγούνι

47

9

Μονή Κορυφής

20

(-)

553

108

16.Δ. Κλεωνών

Κλεωναί (Άγ. Βασίλειος)

251

51

Στεφάνι

192

36

Κοντόσταυλον

80

20

Μονή Στεφάνου και Μετόχι

25

(-)

Κλεωναί (Χάνι Κορτέσσας)

5

1

719

155

Αιγείρα (Πιτσά)

313

72

Σκούπα

147

28

Λούζι

90

23

Βουσπράδι

17.Δ. Αιγείρας

Λουτρά

47

9

Καμάρι

122

23

579

152

Απία (Βλαχατέικα)

135

38

Αζίνι

181

53

103

26

160

35

617

160

Μεσινόν

191

73

Μουσσά

259

61

Γκιόζα

167

26

566

117

566

117

273

64

273

64

811

199

18.Δ. Απίας

Άσσο
Μπόσνα
Νεράντζα
Κοκκώνι
Βαλίδι
Βαρελλά
19.Δ. Μεσινού

20.Δ. Κυλληνίας
Κυλλήνη (Γούρα)
21.Δ. Ταρσού
Ταρσός
22.Δ. Αιγιαλείας
Αιγιαλεία (Τρανοζευγολατειό)

239

56

Κυπαρίσσι

104

26

Χασάναγα

110

21

Χατζή

53

11

Ιμπραϊμπεϊ

113

29

Βέλλον

134

40

Πουλίτσα

58

16

551

132

Σικυών (Βασιλικά)

282

61

Μούλκι

169

48

Κιάτσο

60

15

Διμηνιό

40

8

478

77

23.Δ. Σικυώνος

Μελίσσι
24.Δ. Ρυτού
Άγ. Ιωάννης

298

42

Ρυτόν

180

35

25.Δ. Γελήνης

485

100

Γελήνη

300

60

Σοφιανά

185

40

640

128

Λέχαιον (Πίσσα)

600

120

Λέχαιον

40

8

Κουλατσίνι και Σχοινοχώρι

(-)

(-)

658

145

Τιτάνη (Μάτσανι)

372

77

Ραψομμάτι

25

5

Σούλι

197

48

Παραδείσι

64

15

597

128

Κελεαί (Λιόπεσι)

223

50

Βοϊβοδά

187

36

26.Δ. Λεχαίου

27.Δ. Τιτάνης

28.Δ. Κελεών

Μάζι

Μπότσικα

174

42

Μονήδριον Λέχοβας

13

(-)

194

35

194

35

594

93

Φλοιούς

217

21

Μπότσικα

208

45

Γαλατάς

117

14

Πετρί

52

13

480

70

480

70

461

76

461

76

227

41

227

41

29.Δ. Υρνηθίου
Υρνήθιον (Αγγελόκαστρον)
30.Δ. Φλιούντος

31.Δ. Ορεξίου
Ορέξιον (Λαύκα)
32.Δ. Χελυδορέας
Χελυδορέα (Σαραντάπηχον)
33.Δ. Στενού
Στενόν

ΕΠΑΡΧΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ
1.Δ. Τιπαρήνου (Σπετσών)

13.106

2.850

6.800

1.400

Τιπάρηνος

6.800

1.400

Σπετσοπούλα (Αριστερά)

(-)

(-)

4.316

985

Μάσης (Κρανίδι)

4.299

985

Μονή Κοιμήσεως με τα περί αυτήν

17

(-)

Λιμήν Χέλι μετά εν αυτώ εργαστήρια

(-)

(-)

Ερημόνησον

(-)

(-)

1.079

272

971

257

2.Δ. Μάσητος (Κρανιδίου)

εργαστήρια παρά τον λιμένα της
Κοιλάδος

3.Δ. Ερμιόνης
Ερμιόνη (Καστρί)

Σαμπάριζα

79

15

Μονή Αγ. Αναργύρων

15

(-)

Θερμησία και Πλέσι (Αγροικίας)

8

(-)

Μετόχι Ύδρας

6

(-)

911

193

Δίδυμον

710

148

Φούρνοι

198

45

Μονή του Προδρόμου

3

(-)

Σταίλια

(-)

(-)

Καρακάση

(-)

(-)

4.Δ. Διδύμων

Λουκαίτη

(-)

(-)
Τσουκαλιά

(-)

(-)

Καψοσπίτι

(-)

(-)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΥΡΕΙΑΣ)
1.Δ. Καλαυρείας

5.528

1.221

3.081

696

Καλαυρεία (Πόρος)

3.049

690

Μονή Ζωοδόχου Πηγής

10

Αι αντίκρυ του Πόρου Αγροικίαι

22

6

1.349

265

Μέθανα

307

70

Βρωμολίμνη

149

30

2.Δ. Μεθάνων

Άγ. Θεόδωρος

233

41

Κουνοπίτσα

190

37

Κάτω Μίγγα

127

28

Επάνω Μίγγα

79

15

Μούσκα

264

44

3.Δ. Τροιζήνος (νίων)

623

172

Τροιζήν (Δαμαλάς)

406

107

Απάθεια

20

8

Κατάρα

34

14

Κοκκινιά

31

10

Μαζώματα

63

18

Πασσιά

13

5

Βαλαριά

39

10

Μονή Αγ. Δημητρίου

17

(-)

475

88

Δρυόπη (Έστεμον)

241

37

Κάτω Φανάρι

77

13

Ποτάμι

59

15

Λεσχιά

71

16

Μπεδεν

26

7

Τραχιά, Καρατζά, Μίτον

(-)

(-)

Μονή Βιδί

1

(-)

4.Δ. Δρυόπης

Ράντο

ΕΠΑΡΧΙΑ ΥΔΡΑΣ
1.Δ. Ύδρας

12.581

2.663

12.581

2.663

Ύδρα

12.465

2.643

Νήσοι [(Απεροπία (Δοκός)

90

20

Μονή του Προφήτου Ηλιού

21

(-)

Μονή Αγ. Τριάδος

3

(-)

Μονή Αγ. Νικολάου

2

(-)

Άγ. Γεώργιος (Βέλβινα)]

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΗΛΙΔΟΣ

90.629

20.466

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

17.240

4.099

1.Δ. Πατρέων (-ών)

5.469

1.425

Πάτραι

5.115

1.337

Κυνηγού

15

6

Ρωμανού

51

14

Επάνω Σχοινά

67

15

Κάτω Σχοινά

78

18

Εγλυκάδα

118

30

Βοαζίτη

20

5

Μονή Γηροκομείου

5

(-)

2.Δ. Μεσάτιδος

496

119

Μεσσάτις (Σαραβάλι) και

117

27

Σκούρα

(-)

(-)

Βελίζι

25

7

Ομβριά

19

7

Μουσταφά Εφέντη

26

7

Ψαράδες

28

8

Βουντούσα

13

3

Γαϊδουριάρη

26

5

Βόλα

24

5

Παυλόκαστρον

10

3

Δρεστενά

85

20

Πουρναρόκαστρον

68

16

Ελεκίστρα

29

6

Ζάστοβα

24

5

Παλαιόπυργος

(-)

(-)

Μονή Ανάληψη

2

(-)

1.680

373

Μεντιλόγλου
Νεοχώρι

3.Δ. Φαρών
Φαραί (Χαλανδρίτσα)

396

85

Ίσαρι

150

34

Πράβιδας

22

7

Μιτόπολις

45

10

Περιστέρα

58

9

Τόσκεσι

35

7

Αστέρι

30

5

Κούμανη

150

26

Καλούσι

115

25

Τρούσα

25

7

Ζώγα

(-)

(-)

Βούμπα

133

38

Άγ. Νικόλαος

(-)

(-)

Μήραλι

147

28

Βουλιότι

Κάνδαλος

21

4

Βραγκάδα

100

27

Λυσσαριά

22

5

Μέντζενα

201

39

Βαρδικώστα

70

17

Μονή Βομπιώτου

5

(-)

1.545

361

Δύμη (Επάνω Αχαία)

158

36

Γομοστόν

28

7

Μπούκουρα

43

10

Αλεποχωράκι

26

6

Δραγάνον

50

11

Βυθούλκα

39

8

Αλη-σούμπαση

68

29

Κάτω Αχαία

117

25

Φώσταινα

114

25

Άρλα

137

25

Κράλη

73

18

Χαικάλι

61

13

Βεδρόνι

64

16

Θεριανού

88

19

Καμινίτσα

84

19

Τσουκαλά

70

15

Ρίολος

168

49

Έτα

113

19

Αποστόλου

44

11

5.Δ. Τριταίας (Τριτεαίων)

756

198

Τριταία (Σανταμέρι)

191

55

Χαντζούρι

99

27

Βελιτσαίς

45

18

Μιχόι

52

16

Πόρταις

(-)

(-)

Μονή Μαρίτσης

6

(-)

4.Δ. Δύμης

Μερτέζα
Πουρνάρι

Γάλαρος

66

16

Πράτι

32

11

Φλώκα

79

15

Κώμη

30

7

Κάλφα

62

18

Ρουπακιά

46

9

Κρασέτζα

44

6

2.082

475

Ερυμανθία (Προστοβίτσα)

313

66

Αγ. Μαρίνα

135

26

Απλοχώρι

185

47

Βελιμάχι

97

23

Κούμπερι

99

25

Τσαπόγα

51

12

Καλέντζι

223

48

Μάνεσι

70

14

Γολέμι

58

11

Μαστραντώνη

46

10

Ρένεσι

77

20

Σκιαδά

329

83

Σκούρα

49

46

Γρεβενόν

194

46

Χιόνα

51

9

Λαζάριον

(-)

(-)

Τουρκοχώρι

105

24

2.388

551

Παναχαιός (Γουρζούμισα)

337

64

Καζνέζι

252

49

Μαζαράκι

245

35

Ζουμπάτα

835

240

Λαλικώστα

215

41

Τοπόλοβα

74

17

Βαλατούνα

68

13

6.Δ. Ερυμανθίας

Κυπαρίσσι
Κουτροχώρι
7.Δ. Παναχαιών

Σούλι

251

59

Επάνω Μοίρα και Κάτω Μοίρα

111

33

1.502

310

Ερρινεή (Τσετσεβά)

670

141

Ζήρια

300

69

Αραβωνίτσα

80

14

Σαλμενίκον

227

43

Χρούτσια

17

4

Δαμακίνη

90

18

Προβοδός

23

7

Μυρίνα

(-)

(-)

Λουμπούστα

87

14

Μονή Αγ. Ιωάννου Θεολόγου

8

(-)

1.322

287

Αργυρά (Καστρίτσι)

499

113

Βούντενη

139

36

Βελβίτσι

39

12

Πλατάνι

101

24

Δράπανος

103

20

Αβέρνα

142

29

Πιτίτσα

187

32

Μονή Ελεούσης

10

(-)

Σελλά

102

21

8.Δ. Ερρινεού

9.Δ. Αργυρούς (-ραίων)

Μπάλα

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
1.Δ. Αιγίου (-γιέων)

7.219

1.590

2.300

529

Αίγιον (Βοστίτσα)

1.663

370

Μουρλάς

62

16

Λόγγος

97

26

Δημητρόπουλον

33

7

Μερτίδι

27

7

Τούμπα

54

11

Γληγούρι

43

11

Χατζή

30

8

Άνω και Κάτω Τέμενη

291

73

Αλή Μουχτούρη

(-)

(-)

Καραχμέτη

(-)

(-)

1.107

270

258

51

Κούμαρι

2.Δ. Μεγανήτιδος
Μεγανήτης (Παρασκευή)
Αγιάννης Καλογρεών

2

6

Βίδοβα

(-)

(-)

Κακοχώρι

101

39

Γκρέκα

25

5

Φράγκα

195

35

Αράχωβα

278

68

Κουνινά

229

66

967

195

Ελίκη (Πτέρη)

408

89

Μαυρίκι

232

48

Ζευγολατιό

100

18

Ριζόμυλος

63

18

3.Δ. Ελίκης

Αγιάννης Γαρδενίου

20

6

Μονή Ταξιαρχών

93

(-)

Μετόχι Πύργου

34

6

Μελίσσια

17

3

1.442

300

Βουρά (Διακοπτόν)

1.236

260

Καλύβια Πλέρης

179

40

Τρυπιά

4

(-)

Μονή Αγ. Τριάδος

11

(-)

Μονή Αγ. Νικολάου

12

(-)

1.403

296

125

28

Κρόκοβα

4.Δ. Βουρών

Μαμουρά

5.Δ. Αιγείρας
Αιγείρα (Ποροβίτσα)

Πύργος

185

43

Αρφαρά

739

151

354

74

Βερσοβά
Βλοχοκά
ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

25.190

5.082

1.Δ. Καλαβρύτων

2.492

535

Καλάβρυτα

909

231

Βραχνί

613

121

Δσούβαρδον

305

74

Καστρικόν

89

17

Βισοκά

524

92

Μονή Αγ. Λαύρας

52

(-)

1.826

388

Κλερπινή

973

218

Ρωγοί

373

111

Ζαχλωρού

266

59

Μέγα Σπήλαιον

214

(-)

1.693

366

Κερήνεια (Κλαπατσούνα)

479

121

Βελβίνα

300

69

Δίγελα

118

26

Δουμενά

492

87

Βάλτσα

229

58

Παντελεήμων

73

12

Μονή Πλατανίτσας

2

(-)

1.087

202

Σελινόη (Πιτσάκοι)

495

101

Κυρίτσοβα

120

25

Λαπαναγοί

463

76

Μονή Μακελλαριάς

9

(-)

2.Δ. Κερπινής

3.Δ. Κερνήνειας

4.Δ. Σελινόης

5.Δ.
359

Λαπαθών

1.890

Λαπαθαί (Γουμενίτσα)

523

96

Μάνεσι

273

46

Μπούμπουκα

122

30

Ασάνι

110

20

Φλάμπουρα

110

18

Νεοχώρι

28

7

Λάπατα

40

11

Τρεκλίστρα

125

29

Σαραδί

100

18

Κούτελα

411

78

Κούβελος

48

6

1.874

363

Βλασσιά (Άγιος Βλάσσης)

906

183

Μουρίκι

59

11

Μποντιάδες

246

43

Καρούσι

105

18

Γκέρμπεσι

460

90

Δεμέστιχα

90

18

Μονή Αγ. Νικολάου

8

(-)

1.495

284

Νεζερά (Κάλανος)

215

38

Πλάτανος

172

34

Δενδρά

59

13

Λακκώματα

311

68

Κομπηγάδι

121

25

Σποδανιά

147

25

Άγ. Δημήτριος

47

8

Λόπεσι

182

28

Καλάνιστρα

225

45

Μονή Χρυσοποδαριτίσσης

8

(-)

Μονή Ευαγγελιστρίας

8

(-)

700

120

Σειραί (Βερσίτσι)

422

73

Δεχούνι

124

18

6.Δ. Βλασίας

7.Δ. Νεζερών

8.Δ.Σειρών

Αλέσταινα

154

29

1.600

287

Πάος (Στρέζοβα)

776

129

Νάσια

248

53

Βεσίνη

218

39

Σκούπι

358

66

Μονή Ευαγγελιστρίας

(-)

(-)

515

102

Κάτω Κλειτορία (Μοστίτσι)

291

51

Καστέλλι

111

24

Κλείτωρ

113

27

11.Δ. Σουδενών

1.596

292

Σουδενά

1.039

213

Σιγούνι

219

35

Δούνιτσα

37

13

Χαμάκου

76

25

Χαρακτινού

25

6

1.021

242

Κράθις (Κάτω Ποταμιά)

435

116

Άνω Ποταμιά

307

72

Τσιβλός

279

54

666

135

Αιγαί (Βαλιμή)

459

96

Συλίβαινα

207

39

2.498

461

Φελλόη (Σελλιανά)

559

98

Σβυρού

126

24

Συνεβρόν

162

42

Βελλά

347

67

Ράχοβα

493

89

Περιθώρι

445

86

9.Δ. Πάου

10.Δ. Κάτω Κλειτορίας

12.Δ. Κράθιδος

13.Δ. Αιγών

14.Δ. Φελλόης

Βεργουβίτσα

354

55

Μονή Αγ. Αποστόλων

12

(-)

4.237

946

Νωνάκρις (Ζαρούχλα)

658

144

Αγρίδι

294

60

Βουνάκι

168

39

Βαρβάρα

556

118

Χαλκιάνικα

523

112

Σόλος

625

149

Μεσορούγι

610

149

Περιστέρα

803

175

15.Δ. Νωνάκριδος

ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ
1.Δ. Λαμπείας

20.000

4.124

2.823

501

Λαμπεία (Δίβρη)

1.362

263

Ποριζό

59

15

Γερμοτζάνι

287

38

Βερβενή

256

43

Τσιπιανά

282

40

Κέρτιζα

129

19

Νουσά

448

83

Μοστενίτσα

(-)

(-)

305

77

Κορακόνησος (Μπελέσι)

305

77

Τσάρεσι

(-)

(-)

Τρανή Λ άκκα

(-)

(-)

589

130

Θελπούσα (Χώρα)

192

44

Ράχη

178

36

Σταυρί

74

18

Ντηλαλί

33

8

Νιοχώρι

112

24

2.Δ. Κορακονήσου

3.Δ. Θελπούσης

4.Δ. Βελιμαχία (Πανιών)

1.560

329

Βελιμάχια (Βελιμάχι)

319

86

Μύλος

232

47

Παραλογγοί

67

11

Πέτα

208

41

Καρδαρίτσι

323

58

Βιδιάκι

321

65

Μοναστηράκι

(-)

(-)

Βούτσι

90

21

1.274

361

Κουτοβάζαινα

913

188

Μποκοβίνα

(-)

(-)

Δεχούρι

361

130

5.Δ. Κουτοβαζαίνης (Ελευσίνος)

Δίρβυτσα
6.Δ. Θαλλιάδων

43
628

143

Θαλλιάδες (Βάχλια)

433

97

Ξηροκαρύταινα

66

14

Πέρα Συριάμου

129

32

2.133

402

Λυκορία (Φίλια)

576

103

Ισορωτά

213

46

Κόκοβα

242

45

Λυκούρι

751

140

Κρινόφυτα

230

48

Μαμαλούκα

103

20

Μονή Αγ. Αθανασίου

18

(-)

1.858

394

Κλειτορία (Μαζέικα)

549

122

Αγ. Νικόλαος

117

25

Καστριά

126

25

7.Δ. Σκοτάνης
(Βλ. σύσταση του Δήμου Πάου)
8.Δ. Λυκορίας

9.Δ. Κλειτορίας

Μάζι

(-)

(-)

Κάνη

86

23

Πλανιτέρου

232

41

Βρόστενα

124

29

Αρμπούνα

210

31

Κάρνεσι

414

98

1.799

348

Καλλιφωνία (Κέρτεζι)

899

189

Σαβανοί

266

45

Συρμπάνι

369

67

Κάνδανος

82

15

Λαγοβούνι

183

32

2.152

397

Αροανεία (Σοπωτόν)

1.027

210

Αγρίδι

287

37

Αναστάσοβα

170

34

Ψαρούχλη

116

20

Καμενιάνον

136

21

Δροβόλοβον

88

13

Δεσινόν

291

60

Μονή Αγ. Θεοδώρων

37

(-)

869

182

Πίσσα (Βίλιζα)

133

30

Στραβοκέφαλον

47

10

Μιράκια

98

20

Λούβρον

104

20

Λαγάτουρα

70

15

Άσπρα Σπίτια

299

65

Λυκούρεσι

77

14

Γούβαις

41

8

599

159

Κλαδέα (Νεμούτα)

(-)

(-)

Δούκα

325

63

10.Δ. Καλλιφωνίας

11.Δ. Αροανείας (-νίας)

12.Δ. Πίσσης

13.Δ. Κλάδεας

Δάρδιζα

(-)

(-)

Λάλα

82

14

Πόθον

50

12

Λασδίκα

41

8

Μηλκαίς

101

62

1.357

261

Φολόη (Κούμανη)

345

70

Αγία Άννα

137

23

Μπεντένι

146

25

Κλεινδιά

122

27

Κάρμενα

207

40

Ανδρώνι

252

52

Κακοτάρι

140

24

Μονή Νοτένας

8

(-)

2.054

440

Ψωφίς (Λειβαρτζί)

1.179

248

Λεχούρι

533

126

Κερέσοβα

103

16

Χολόβα

76

15

Μαρόχοβα

163

35

14.Δ. Φολόης

15.Δ. Ψωφίδος

ΕΠΑΡΧΙΑ ΗΛΕΙΑΣ
1.Δ. Ωλένου (-νης)

20.980

5.571

1.249

267

Ώλενος (Χελιδόνι)

312

68

Πέρσαινα

146

31

Καλολεντζή

239

37

Μπάστα

128

28

Λαντζόι

297

70

Ώλενος

127

33

629

150

Λάνθιον (Καράτουλα)

190

47

Ρετεντού

77

19

Σώπη (-)

72

17

2.Δ. Λανθίου

Αρβανίτι

104

22

Λάνθη

174

45

Μονή Αγ. Θεοδώρου

2

(-)

Μονή Αρεγαστής

7

(-)

4.639

1.329

Λετρίνοι (Πύργος)

2.500

177

Κούκουρα

252

52

3.Δ. Λετρίνων

Παλαιοβαρβάσενα

147

40

Βαρβάσαινα

404

101

Κολύρι

344

98

Λαμπέτι

303

77

Άγ. Γεώργιος

175

44

Άγ. Ιωάννης

218

59

Σκουροχώρι

240

65

Σκαφίδια

48

16

Μονή Σκαφιδιάς (Κοιμήσεως Θεοτόκου)

8

(-)

1.761

396

Κυθηρία (Κριεκούκι)

323

65

Στρέφι

350

74

Σμύλα

277

60

Μπρούμα

253

64

Πουρνάρι

93

21

Καυκάνια

90

25

Πλα΄τανος

255

57

Φλώκα

120

30

1.198

349

Μυρτιά (Τζόγια)

165

89

Ρώμεοι

148

30

Μαλακάσι

133

33

Κατσαρού

100

29

Βούναργον

150

37

Ξυλοκέρα

96

22

Αλουποχώρι

226

60

4.Δ. Κυθηρίας (-ρίων)

Δρούβα
5.Δ. Μυρτιάς

Μυρτιά

180

49

947

265

Ελίσση (Δερβιτσελεπή)

327

102

Καλίτσα

445

115

Μισολογγάκι

25

7

Χέλμη

27

8

Καρδαμός

34

6

Κουρτίκι

24

6

Γεράκι

58

16

Μονή Φραγκοπηδήματος

7

(-)

7.Δ. Γομερίας (Γουμερίων)

505

112

Γουμερία (Μουζιάκι)

148

28

Γούμερον

275

62

Κουτσοχέρα

76

22

Μονή Νικόβλης

6

(-)

1.075

251

Σελληευτία (Τατάραλη)

114

27

Σιλίβα

68

15

Σιμόπουλον

87

24

Λαγανά

95

25

Καλοπαιδιού

32

8

Σινούζι

86

19

Μπουρδάνου

119

25

Καραγιούζι

73

14

Λουκά

57

12

Δάρα

36

10

Αναζήρι

52

13

Μπέχρου

51

16

Γεροπέτρου

55

10

Καρυά

93

17

Καρακασίμι

32

9

Χατζήδες

25

7

442

116

6.Δ. Ελίσσης

8.Δ. Σελληεντίας (Σελληεντίων)

9.Δ. Πύλου

Πύλος (Λάτα)

93

21

Αγραπηδοχώρι

131

39

Βάλμη

39

11

Κακαρούκα

25

6

Ψαζαράκι

55

14

Χαλαμπρέζα

45

11

Μποκαβίνα

54

14

500

125

Εφύρα (Κάτω Λυκόβιτσα)

111

27

Επάνω Λυκόβιτσα

41

9

Μουσούλη

68

17

Δελίμπαλη

48

11

Πυρί

19

6

Καραλή

38

9

Βελανίδι

54

14

Ρουπακιά

26

8

Σούλι

66

17

Μπαλί

29

7

360

84

Δαφνούσα (Κούλουγλη)

118

28

Κλεισούρα

38

9

Μουζίκα

83

19

Δαφνιώτισα

23

5

Μπεσερέ

48

10

Λόπεσι

11

4

Νιοχώρι

28

6

Κοκλάκι

11

3

12.Δ. Πηνείας (-νείων)

632

145

Πηνιεία (Άγ. Ηλίας)

109

25

Μπεζαίτη

128

27

Δάμριζα

85

20

Καλαθά

43

11

Κολοκύθα

50

11

Σκληρού

46

14

10.Δ. Εφύρας

11.Δ. Δαφνούσης (Δαφνησίων (-ίου)

Μαρινάκι

66

15

Ιμαμτσαούση

105

22

1.816

557

Ηλίς (Γαστούνη)

521

168

Σελήμ Τσαούση

37

13

Ροβιάτα

125

38

Σαβάλια

183

52

Καραγιούζη

90

22

Ακοβίτη

15

4

Κελεβή

129

42

Σώστη

104

29

Μπουχιώτη

132

53

Παλαιόπολις

117

30

Καλύβια Παλαιουπόλεως

146

43

Σαμπάναγα

104

30

Μουσούλουμπεη

113

33

978

276

Κυλλήνη (Βαρθολομίον)

529

146

Καλύβια Βαρθολομιού

57

16

Βρανά

50

14

Λυγιά

49

16

Μάχου

22

5

Κάστρον

178

45

Γλαρέντσα

93

34

2.580

710

Μυρτουντία (Λεχαινά)

964

278

Νιοχώρι

66

19

Στρούτζι

85

22

Σουλεϊμάναγα

290

74

Καρδιακαύτη

74

21

Τρουμπέ

36

10

Κάτω Καβάσιλα

248

63

Ανδραβίδα

474

120

13.Δ. Ήλιδος

14.Δ. Κυλληνίας

15.Δ. Μυρτουντίας (-ντίων)

Γλαρέντσα

Μπράτι

74

24

Δραγανό

168

48

Μαρκόπουλον

38

15

Κουρτεσάκι

10

3

Επάνω Καβάσιλα

53

13

Μπάστα

(-)

(-)

595

148

Ξενία (Μαλίκι)

99

22

Κόκλα

85

21

Μπόρσι

45

11

Βάλακας

21

6

Δαούτι

69

17

Επάνω Ξενία

38

11

Κάτω Ξενία

49

13

Σπάτα

103

21

Καλυβάκια

16

6

Κασνεσάκι

34

9

Κουμουθέκα

36

12

695

189

Καλοτυχία (Ψάρι)

244

64

Ζουλάτικα

30

10

Μάζι

20

5

Ρετούνι

65

22

Καπελέτον

72

19

Καλότυχον

75

20

Μπεντένι

58

16

Ματαράγκα

46

7

Καγκάδι

85

26

18.Δ. Βουπρασίων

379

102

Βουπράσιον (Αλή-Τσελέπη)

75

22

Μανολάδα

161

44

Πέρα-Μετόχι

143

36

16.Δ. Ξενίας (-νίων)

17.Δ. Καλοτυχίας

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

70.112

14.703

ΕΠΑΡΧΙΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

25.273

5.281

1.Δ. Τριπόλεως
Τριπολιτσά (Τρίπολις)

5.696

1.519

4.217

1.223

Σέχι

126

26

Μπασάκου

185

42

Μαντζαγρά

94

16

Μπόσουνα

112

23

Άγ. Βασίλειος

133

26

Μαρκοβούνι

126

20

Μπεδένι

67

21

Περθώρι

206

36

Συλίμνα

231

46

Καρτερόλι

23

5

Μονή Επάνω Χρέπας

7

(-)

Ζαράκοβα

169

35

1.512

308

Μαντίνεια (Τσιπιανά)

771

154

Σάγκα

202

45

Λουκά

309

63

Μονή Τσιπιανών

12

(-)

Κικέρνι

218

46

2.110

399

Ορχομενοί (Λεβίδι)

806

152

Καλπάκι

69

13

Ρούσι

54

11

Νούσημον

62

11

Κακούρι

373

73

Συμνάδες

165

37

Καλτά

279

52

Μονή Κλημέντος

3

(-)

Μποντιά

297

50

Μονή Μπεζενίκου

2

(-)

2.Δ. Μαντινείας

3.Δ. Ορχομενού

4.Δ. Νάσων

1.029

222

Νάσοι (Δάρα)

526

112

Κόμι

150

39

Πιγγάος

(-)

(-)

Χατούζα

113

22

Γκιούσι

(-)

(-)

Αγάλι

128

27

Μπεζενίκος

112

22

Διάσελον

(-)

(-)

1.643

292

1.643

292

732

135

Καφυαί (Κανδύλα)

650

121

Βενδεύι (Ήμιλος)

58

11

Μονή Κανδύλας

9

(-)

Καφυαί (Πλήσια)

15

3

1.871

346

Φάλανθος (Αρκουδόρευμα)

749

142

Πιάνα (Ανεμώσα)

269

51

Λυμποβίσι

170

36

Χρυσοβίτζι

683

117

641

122

Μαίναλος (Δαβιά)

170

33

Τσελεπάκου

82

16

Ροϊνό

389

73

691

167

Βαλτέτσι (Βαλτέσιον)

664

162

Ραχαμύτες

27

5

724

150

Ορεστάσιον (Κάπαρι)

222

42

Μαυρογιάννη

29

7

5.Δ. Ελισσούντος
Ελισσών (Αλωνίσταινα)
6.Δ. Καφυών

7.Δ. Φαλάνθου

8.Δ. Μαινάλου

9.Δ. Βαλτετσίου

10.Δ. Ορεστασίου

Κουτρουμπούχλια

144

25

Μαρμαργίος

93

18

Κεραστάρι

147

32

Μανιάτι

89

26

1.336

68

Κολίνες

1.028

(-)

Καλτεζαίς

225

45

Αγριακόνα

83

23

1.145

291

Μανθυρέα (Βλαχοκερασιά)

289

123

Αρβανιτοκερασιά

379

81

Αλουποχώρι

88

19

Γαρούνι

25

6

Ζέλι

159

33

Καπαρέλι

205

29

778

159

Ασέα (Καντρέβα)

291

51

Δόριζα

127

27

Μανάρι

179

39

Μπαρπίτζα

92

19

Λιανόν

89

23

991

212

Παλλάντιον (Θάνα)

327

73

Μουζάκι

73

17

Μπεζίρι

156

32

Μπερπάτη

105

22

Μπολέτι

73

13

Βουνό

257

55

1.468

307

Τεγέα (Πιαλί)

285

64

Αχούρια

291

63

Ομερτζαούσι

29

6

11.Δ. Καλτεζών

12.Δ. Μανθυρέας

13.Δ. Ασέας

14.Δ. Παλλαντίου

15.Δ. Τεγέας

Άγ. Σώστης

77

15

Τσίβα

132

27

Ηβραήμ-Εφένδι

83

17

Δεμίρι

115

21

Στρίγγου

111

23

Κερασίτσα

200

41

Καμάρι

145

30

1.656

320

Λιθοβούνια

47

9

Γαρέας (Μπερτζοβάς)

783

140

Μεϊμετ Αγά

145

35

Μαγούλα

156

34

Ρίζες

381

75

Μάνεζι

144

27

Μπόκο

(-)

(-)

1.250

264

Κορύθιον (Στενό)

307

63

Αγιωργίτικα

302

72

Νεοχώρι

261

57

Σαμαρά

(-)

(-)

Ζευγολάτειον

282

57

Σούλσπαϊ

58

12

Παρόρι

20

3

Μονή Βαρσών

20

(-)

16.Δ. Γαρέας

17.Δ. Κορυθίου

ΕΠΑΡΧΙΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

27.023

5.519

1.Δ. Θεισώας (Δημητσάνης)

2.995

639

Θεισώα (Δημητσάνα)

1.734

395

Ζυγοβίστι

999

191

Παλαιοχώρι

80

18

Ράδον

182

35

1.466

161

842

63

2.Δ. Βουφαγίων (Ζατούνης)
Ζάτουνα

Μάρκου

104

26

Βλογγός

117

29

Αράχωβα

71

17

Στρούζες

149

33

Τρεστενά

183

39

3.719

726

Μεθύδριον (Βυτίνα)

1.712

338

Νεμνίτσα

404

85

Γαρζενίκος

554

103

Πυργάκι

491

94

Γρανίτζα

558

106

2.937

587

Αργυρόν (Μαγουλιανά)

2.046

431

Κορφουλιά

209

44

Λάστα

537

92

Αγριδάκι

145

20

2.511

515

Βαλτετσινίκος

759

141

Γλάνιτσα

186

35

Κερπινή

257

97

Γλογοβά

208

38

Τοπόριστα

315

70

Καρνέσι

360

50

Αγρίδι

279

53

Καμενίτζα

147

31

1.395

297

Θελπούσα (Βερβίτσα)

776

159

Τσερβίκος

69

17

Συριάμου

122

27

126

24

220

51

3.Δ. Μεθυδρίου

4.Δ. Αργυρού

5.Δ. Καρνεσίου (Μολοττού)

6.Δ. Θελπούσης (Τροπαίων)

Πουλιάρι
Κατσουλιά
Δεσμός
Σπαθάρι

Βάνενα

82

19

Μάμωσι

(-)

(-)

Μελιδώνι

(-)

(-)

Σκούνδου

(-)

(-)

1.260

271

Τεύθιδα (Βιζίτσι ή Βιτίστι)

436

90

Αλβάνιτσα

90

20

Χοτούζα

(-)

(-)

Φούσμαρι

(-)

(-)

Βρεντεμπούγα

212

47

Κάλιανι

313

65

Κόκλα

66

12

Ρένεσι

143

37

Γαλατάς

(-)

(-)

1.406

305

Λυκουρία (Σέρβον)

518

116

Λυκουρέσι

41

10

Ψάρι

107

26

Παλούμπα

309

63

Σαρακίνι

123

31

Μουγάτι

181

32

Καρακασάνι

127

27

Ζούλατικα

(-)

(-)

Μπούζα

(-)

(-)

1.809

425

Ηραία (Άγ. Ιωάννης)

227

59

Ανεμοδούρι

(-)

(-)

Αναζήρι

155

37

Μερκίνιζα

63

14

Λότι

77

21

Καλύβια

144

35

Μπαρτίτσα

54

13

Μπέτσι

107

34

Τσούκα

160

42

7.Δ. Τεύθιδος (Λαγκαδίων)

8.Δ. Λυκουρίας

9.Δ. Ηραίας

Λαγαύτι

84

18

Τουρκοράφτη

269

61

Πάπαδος

223

46

Βρέκι

173

22

Πυρί

73

23

10,11.Δ. Τρικολώνων ή Υψούντος

2.236

433

Υψούς (Στεμνίτσα)

2.001

396

Μουλάτσι

235

37

1.439

309

Γόρτυς (Καρύταινα)

663

148

Καρβουνάρι

88

23

Φλωριό

57

13

Μαυριά

134

28

Κυπαρίσσια

331

68

Κουρανού

166

29

Δραγουμανου

(-)

(-)

1.078

208

Βερένθα (Ζουνάτι)

192

44

Κατσίμπαλι

30

7

Ιμπραήμι

40

10

Βάγκου

199

38

Καράτουλα

141

23

Παλαιομήρι

83

16

Παύλια

112

17

Παλαμάρι

126

22

Ψαράκι

155

31

2.772

597

Τουθώα (Λαγκάδια)

2.357

497

Ρεκούσι

349

85

Τσάρνι

(-)

(-)

Τσιπολιός

48

12

Μαυράδες

18

3

12.Δ. Γόρτυνος

13.Δ. Βερένθης

14.Δ. Τουθώας (Ογγίου)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
1.Δ. Θυρέας

9.557

2.118

1.382

336

Θυρέα (Άγ. Ιωάννης)

746

190

Μεληγού

483

106

Μοναστήρι Παλαάς Παναιγάς

7

(-)

Μοναστήρι αγ. Ιωάννου

1

(-)

Μετόχι Λουκούς

(-)

(-)

Άστρος

145

40

Καλύβια Μεληγούς

(-)

(-)

Καλύβια Αγ. Ιωάννου

(-)

(-)

2.705

574

2.705

574

893

186

893

186

1.577

345

Βέρβαινα

1.211

269

Μαυρίκι

192

41

Κουτρουφά

47

11

Πηγαδάκια

127

24

1.856

414

Άγ. Πέτρος

1.842

414

Μονή Μαλεβή

14

(-)

727

145

Σιτάνη (Καστανίτσα)

400

80

Σίτενα

327

65

417

118

417

118

Καλύβια Κορακοβουνίου

2.Δ. Γανίας
Καστρί
3.Δ. Δολιανών
Δολιανά
4.Δ. Βερβαίνων

5.Δ. Πάρνωνος

6. Δ. Σιταίνης

7.Δ. Πλατανούντος
Πλάτανος

ΕΠΑΡΧΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
1.Δ Φαλαισίας

8.259

1.785

1.033

217

Φαλασσία (Λεοντάριον

215

55

Σουλάρι

90

21

Κλιματερό

33

9

Χουντάλου

107

23

Μπούρα

134

29

Καλύβια

44

9

Μεμή

41

10

Σαμαρά

164

30

Κοτσιρίδια

80

18

Γαβριά

29

7

Στραβαρέους

90

6

Μονή Μπούρας

6

(-)

1.168

240

Θειούς (Γαρδίκι)

130

27

Πετρίνα

67

14

Σκορτσινού

258

50

Ζαίμι

138

26

Ανεμοδούρι

98

21

Χαμουζά

23

6

Παλαιόπουργος

(-)

(-)

Ραψομμάτι

133

30

Αλήαγα

52

9

Κιοσέφ

52

11

Καρούμπαλη

118

23

Ρούτσι

99

23

1.703

354

Μεγαλόπολις (Σίνανον)

349

65

Ρουσβάν Αγά

141

35

Τσαμπόγα

118

21

Αγιάς-Μπέη

160

31

Κασήμι

169

36

Σιάλεσι

139

30

Κασιδοχώρι

57

11

2.Δ. Θειουντίας (--ντος)

3.Δ. Μεγαλοπόλεως

Βρωμοσέλα

229

51

Καρκέζι

84

21

Σούλον

94

21

Μερζές

163

32

1.359

264

Λυκοσσούρα (Ίσαρι)

712

134

Χρούσα

50

9

Δέδε-Μπέη

315

60

Χόραμι

218

44

Δελή Χασάνι

64

17

913

210

Καρυές

516

100

Κράμποβος

148

47

Δερμπούνι

149

38

Στάλα

100

25

1.159

256

Δυρράχιον (Διρράχι)

389

90

Καμάρα

154

34

Σπαναίο

63

14

Άκοβος

379

79

Γιανναίοι

174

39

Λεπτίνι

(-)

(-)

924

244

Γαθέα (Χειράδες)

149

31

Σούλι

174

69

Χράνου

255

54

Κούρταγα

197

45

Τουρκολέκα

149

30

Δρανέζι

(-)

(-)

Νεοχώρι

82

15

4.Δ. Λυκοσσούρας

5.Δ. Δασέας

6.Δ. Δυρραχίου

7.Δ. Γαθεών

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

65.992

15.596

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΟΣ

21.370

4.906

1.Δ.
901

Σπάρτης

(-ρτιατών)

5.493

Αρχαία Σπάρτη (Μαγούλα)
Αλέμπεϊ

44

10

Γεωργά

36

8

Κεμάλαγα

21

6

Χατίπι

26

5

Ψυχικό

36

10

Κρεβατέικον

17

4

Κούβελος

43

12

Αραμπατσή

11

3

Χεραδέικα

32

10

Κουσαλιάνικα

147

43

Μητροπολιάνικα

48

13

Βάρσοβα

12

4

Χασάν-Κεχαγιά

13

3

Μισιαλιάνικα

6

1

Καλογωνία

149

37

Χαλούλου

13

3

Χασανάκι

14

4

Αγιάννης

418

114

Σινάμπεϊ

20

6

Αλαίμπεη

67

17

Γούναρη

38

9

Συκαράνη

31

10

Καλάμι

23

7

Τσερεμιό

59

15

Λέλας

21

5

Πακωτά

12

3

Ρεβιώτικα

124

33

Παρόρι

238

67

Κόζι

25

7

Τσακάλαλι

35

7

Μιστράς

803

202

Βαρσινίκος

97

24

Διάσελον

61

15

Σωτηρί

14

3

Αγαζάντε

10

3

Βλαχοχώρι

30

6

Κυπαρισσία

16

3

Σταυρός

67

20

Πικουλιάνικα

116

20

Τρυπή

336

89

Βάσσοβα

164

40

899

211

Βρυσσεαί

867

206

Περγαντέικα

32

5

6 Νερόμυλοι

(-)

(-)

572

139

Αμύκλαι (Σκλαβοχώρι)

107

25

Μάνδρα

66

16

Μαχμουτμπεη

72

15

Κατσαρού

24

5

Τσαούσι

19

6

Γόδαινα

30

8

Ρίζα

74

23

Καρπαλί

35

12

Σοχά

145

29

Σοχαίτικα Καλύβια

(-)

(-)

10 Νερόμυλοι

(-)

(-)

799

197

422

95

2.Δ. Βρυσεών

3.Δ. Αμυκλών

4.Δ. Φάριδος
Φάρις (Παλαιά Παναγιά)
Κουμουστά

128

34

Ξηροκάμπι

5

1

Αρκασάδες

26

8

Άγ. Βασίλειος

120

33

Λιακέικα

40

13

Καμίνια

22

5

Κατσουλέικα

36

8

Μούσγα

(-)

(-)

Παληοχώρι

(-)

(-)

Σωτηρία

(-)

(-)

Δυπόταμα

(-)

(-)

Μπολιάνικα

(-)

(-)

Ανώγεια

(-)

(-)
Λεύκη

(-)

(-)

Κάκαρι

(-)

(-)

Βάφια

(-)

(-)

Ντόζα

(-)

(-)

Νεοχώρι

(-)

(-)

Τραπεζοντή

(-)

(-)

1.455

334

Μελιτίνη (‘Αγ. Νικόλαος)

335

85

Βαρδουνίας Κάστρον

26

8

Αγιστράτης

(-)

(-)

Μποσσούνα

7

2

Σελεγούδι

168

42

Καστανίτσα

255

57

Τσαλακέικα

7

2

Μαλιτσίνα

274

54

Αρχοντικό

124

30

Κόκκινα Λοουριά

219

45

Δεσφίνα

40

9

682

140

Φελλιάς (Γοράνοι)

313

63

Πιαντίνα

60

12

Κολοβίτσα

141

30

Ποταμιά

141

35

Μοναστήρι Ζέρμπιζας

27

(-)

Άρνα

(-)

(-)

Αρκίνα

(-)

(-)

5.Δ. Μελιτίνης

6.Δ. Φελλίας

Κορίζουνα

(-)

(-)
Κοτσαντίνα

(-)

(-)

Τζέρια

(-)

(-)

816

183

Κροκέα (Πετρίνα)

676

149

Ταράψα

(-)

(-)

Πρίτζα

(-)

(-)

Ράγοβα

(-)

(-)

7.Δ. Κροκεών

Στρούντζα

(-)

(-)
Ζελίνα

(-)

(-)

Ασίμη

(-)

(-)

Επάνω Παλαβίνα

(-)

(-)

Λιβέτζοβα

(-)

(-)

Αλαϊμπεη

(-)

(-)

Ψυχαρέικα

13

3

Κουρτάκι

(-)

(-)

Λάγιο

127

31

Κούμιτσα

(-)

(-)

Κάτω Παλαβίνα

(-)

(-)

764

204

Τρίνασσος (Σκάλα)

269

65

Λεϊμόνα

198

55

Σενδαλί

128

35

Στεφανιά

140

40

Τρίνασσος (Τρίνησα)

29

9

3 Νερόμυλοι

(-)

(-)

722

156

Κυδωνία (Λυκοβουνό)

(-)

(-)

Πυρί

270

65

Δαφνί

209

46

Βίγλα

(-)

(-)

Καρασπάη

90

18

Νεράτζα

8.Δ. Τρινάσσου (-σου)

9.Δ. Κυδωνίας

Καβουράκι

90

10

Κυδωνία

63

17

701

174

Γερονθραί (Γεράκι)

643

153

Βρονταβάς

58

21

Ξενία Ζευγολάτι

(-)

(-)

657

138

Θεραπναί (Χρύσαφα)

263

50

Πέρπενη

64

15

Πλατανά

88

26

Ζαγάριον

12

4

Κεφαλά

33

7

Μελάθρια

42

8

Αφησού

84

19

Παυλέικα

23

5

Μικρή Μονή αγίων Τεσσαράκοντα

18

4

Μονή Αγίων Τεσσαράκοντα

30

(-)

Καραγκίνι

(-)

(-)

Μπαμπάσι

(-)

(-)

Βασιλοπέραμα

(-)

(-)

Γκορτσά

(-)

(-)

10.Δ. Γερονθρών

11.Δ. Θεραπνών

Ζούπενα
(-)

(-)

Τσούνη

(-)

(-)

Μόρου

(-)

(-)

Πλέσια

(-)

(-)

Τσούκα

(-)

(-)

Φλόκα

(-)

(-)

807

162

Κρόνιον (αγριάνοι)

610

220

Ζαραφόνας

197

42

12.Δ. Κρονίου

1 Νερόμυλος
13.Δ. Πάρνωνος

(-)

(-)

1.021

207

Πάρνων (Τζίταινα)

1.021

207

1.142

235

Οινούς (Βαμβακού)

982

206

Μεγάλη Βρύση

160

29

1.368

301

Ευρύσθενα (Βρέσθενα)

644

131

Βέρροια

587

142

Βασαράς

114

23

Μαυρίλα

23

5

1.123

270

Σελλασία (Βρουλίας)

544

125

Κομιδίτσα

174

43

Βουτιάνοι

174

48

Καλύβια

93

20

Θεολόγος

129

31

Κοκομάλι

9

3

Κλαδά

(-)

(-)

1.111

249

Βορδωνία

673

146

Τσιρίμπεη

(-)

(-)

Λογκάστρα

305

69

Καραβάς

(-)

(-)

Κοσομέρος

(-)

(-)

Μητάτοβα

9

3

Χασάν-Εφέντη

(-)

(-)

Μπαμπιώτη

(-)

(-)

Γούστιανη

124

31

1.064

254

Καστόριον (Καστανιά)

845

200

Καστρί

133

36

Σερβέικα

59

11

Ντεμίρι

4

2

14.Δ. Οινούντος

15.Δ. Ευρυσθενών

16.Δ. Σελλασίας

17.Δ. Βαρδωνίας

18.Δ. Καστορίου

Μπολανέικα

23

5

(-)

(-)

1.353

293

Πελλάνα (Γεωργίτσι)

931

191

Καλύβια

(-)

(-)

Αλευρού

340

80

Περιβόλια

50

15

32

7

821

158

457

89

26

5

36

8

Βουτούχι

23

5

Αγόριανη

279

51

Μοσχινέικα
Καίτσα
19.Δ. Πελλάνης

Διματσέικα
Παρδάλι
20.Δ. Βελεμίνας (-νης)
Βελλεμίνα (Λογκανίκος)
Άγιος Βασίλειος
Μαριστέικα
Κυπαρίσσι
Κονίτσα
Μέραγα

Ρεγκοζένα

ΕΠΑΡΧΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΛΙΜΗΡΑΣ
1.Δ. Ασωπού

2.007

2011

471

Ασωπός (Μολάοι)

271

84

Πάκια

323

76

Συκέα

475

93

Άγ. Θεόδωρος

65

11

Καταβόθρα

233

49

Αγγελώνα

56

13

Φοινίκι

588

145

Αρχάγγελος

(-)

(-)

Πλύτρα
(-)

8.183

(-)

2.Δ. Βοιών
Βοιαί (Λάχιον)

739

187

283

66

Άγ. Νικόλαος

264

68

Βελανίδια

192

53

3.Δ. Επιδαύρου Λιμηράς

911

194

Επίδαυρος Λιμηρά (Μονεμβασία)

432

109

Κουλέντια

250

24

Φούτια

229

61

605

159

Ζάραξ (Ρηχέα)

270

59

Χάραξ

214

71

Ιέραξ

121

29

320

75

Κύφαντα (Κρεμαστή)

250

60

Κυπαρίσσι

50

10

Καψάλα

20

5

1.017

266

Ακριαί (Παλαιά Απηδιά)

251

60

Νιάτα

424

98

Γούβους

23

10

Βεζάνι (Άκρια)

154

54

Βλαχιώτι

114

30

Βρίνικον

51

14

Καλύβια

(-)

(-)

728

183

Έλος (Δουραλί)

364

88

Κιάμαλι

(-)

(-)

Τσάσι

74

21

Βουβουτσέλια
Νόμια
Σώρακος
Λοτζά
4.Δ. Ζάρακος

5.Δ. Κυφάντων

6.Δ. Ακριών

7.Δ. Έλους

Φελίσι

54

14

Αλαίμπεη

17

6

Μυρτιά

135

32

Γράμουσα

84

22

1.100

248

Διλημενία (Άγ. Νικόλαος)

465

96

Βελιαίς

170

41

Λυρά

160

40

Δυλιμενιαί (Δαιμονιά)

154

37

Ελίκα

151

34

9.Δ. Μαλεού

752

224

Μαλέας (Φαρακλόν)

382

112

Μεσοχώρι

290

82

Καστανιά

80

30

Ονούγναθος (Ελαφόνησος-νησίς)

(-)

(-)

8.Δ. Διλημενίας

ΕΠΑΡΧΙΑ ΓΥΘΕΙΟΥ
1.Δ. Γυθείου

9.289

2.367

1.201

312

Γύθειον

618

142

Μαυροβούνι

378

112

Ράχη

136

40

Λίμνα (Αιγαί)

8

2

Μαρούλια

16

4

Κουτουμού

43

11

Πύργος Μαγγιόρου

2

1

Κρενάλη (νησίς)

(-)

(-)

819

209

Τευθρώνη (Σκούταρι)

482

125

Αγέρανος

127

35

Παρασυρός

89

20

Παλαιοκαλύβα

97

23

Μονή Συκιάς

7

2

2.Δ. Τευθρώνης

Βαθύ

Μονή Κοτρωνά

2

1

Μονή Αγ. Σπυρίδωνος

10

2

Μύλος Βερέγκας

5

1

560

149

3.Δ. Καρυουπόλεως
Καρυούπολις

154

39

Πασαβάς

97

20

Νεοχώρι

174

50

Άγ. Βασίλειος

46

15

Καυκί

31

11

Χωσάρι

20

5

Φλήτσον

26

8

Μονή Αγ. Παρασκευής

5

1

Μονή Καταφυγιωτίσσης

7

(-)

851

227

Πυρρίχον (Βαχού)

594

157

Τσεροβάς

247

69

Όροχα

5

1

Νερόμυλοι Νικόλαου-Πανιατάκη

1

(-)

Μονή της Παρθένου

4

(-)

952

249

Σμήνος (Πανίτσα)

357

88

Καλόγερος

11

2

Σκαμνάκι

206

52

Σταρέλιτσα

30

7

Κόζια

27

5

Κονάκια

163

42

Πηλάλα

58

18

Λίμπερδον

83

35

Πύργος Αλιόματου

3

(-)

Νερόμυλοι

1

(-)

Μονή Αγ. Γεωργίου Βερβίτσας

12

(-)

610

130

388

86

4.Δ. Πυρρίχου

5.Δ. Σμήνους

6.Δ. Μαραθαίας
Μαραθαία (Μαρβελά)

Μαραθέας

119

22

Πετροβούνι

6

1

Αγ. Ευστράτιος

10

2

Ξερκοκάλυβα

(-)

(-)

Κουλούκια

20

4

Μάτσακας

15

3

Πύργος Αγ. Βασιλείου

12

2

Τσιάνοβα

40

10

1.116

243

Πολυάραβος (Σκιφιάνικα)

315

70

Σκαμνίτσα

70

12

Κόπραινα

13

3

Σιδερόκαστρον

300

72

Τόμπρα

43

7

Πολυάραβος

184

37

Σκουφομύτη (Πιάνιτσα)

30

6

Σολά

30

6

Λυγερέας

25

5

Παλοβά

100

25

Τρεις Νερόμυλοι

6

(-)

976

228

Λαγεία

543

125

Δημαρίστικα

257

57

Παχιάνικα

145

36

Σολοτέρι

21

7

Σπείρα

10

3

407

95

Ταίναρον (Πιόντες)

172

40

Κορογιανάκικα ή Κορογομάνικα

55

15

Καινούρια Χώρα

96

22

Χάρακες

20

5

Λύρος

25

6

7.Δ. Πολυαράβου

8.Δ. Λαγείας

9.Δ. Ταινάρου

Μοναστήρι Πορτοκαγιών

30

7

Μονή Σωτήρος

9

(-)

10.Δ. Κνακαδίου

501

122

Κνακάδιον (Κάβαλος)

201

50

Χειμάρρα

165

42

Λουκάδικα

116

27

Πύργος Μπουκαβαλάρων

10

(1)

Πύργος Σαθιανών

9

(2)

839

301

Ασσίνη (Φλομοχώρι)

169

37

Βάτος

44

10

Καυκί

120

30

Πύργος Γεωργιτσάνων

3

1

Πύργος Σκούλια

7

1

Πύργος Τσούδες

8

2

Νύφη

272

165

Δριαλί

120

35

Αργηλιάς

89

20

Μονή Θερμά

7

(-)

457

102

Σκοπός (Κότρωνας)

196

44

Ρηγανόχωρα

95

20

Γωνέα

86

19

Σκαλτσοτιάνικα

57

15

Καριαλού

12

3

Τρεις Νερόμυλοι Κοτρώνας

6

(-)

Πύργος Γιανούτσου Δομέστιχα

5

(-)

11.Δ. Ασσίνης

12.Δ. Σκοπού

ΕΠΑΡΧΙΑ ΟΙΤΥΛΟΥ
1.Δ. Άρεος

18.035

4.207

1.510

293

Άρις (Τσίμοβα)

1.098

212

Λιμένι

64

13

Τσίπα

39

9

Κουσκούνι

263

47

Κρελιάνικα

46

12

2.Δ. Μέσσης

1.571

Μέσσα (Κίττα)

352

603

135

Νόμια

179

43

Άγ. Γεώργιος

89

21

Κεχριάνικα

207

46

Γαρδενίτσα

48

12

Μέσσα (Μέζακος)

45

11

Μπουλαριοί Άνω

103

22

Μπουλαριοί Μέσσοι

176

37

Μπουλαριοί Κάτω

121

25

838

209

Πολύανα (Λαγκάδα)

610

152

Σωματιανά

102

24

Πολιάνα

126

33

4.Δ. Καστανέας

457

128

Καστανέα (Καστανιά)

455

128

Μονή Αγ. Κωνσταντίνου

2

(-)

1.318

293

Νίκανδρον (Πύργος)

890

206

Χαριά

308

62

Τριανταφυλλιά

56

10

Νικάνδρι

42

9

Χαρούδα

25

6

753

161

329

70

144

32

Καλλονοί
Άγ. Ιωσήφ

Ήπορος
Λεοντάκι
Μποδενίστα
3.Δ. Πολυάνης

5.Δ. Νικάνδρου

6.Δ. Καινιπόλεως
Καινίπολις (Αλικά)
Κυπάρισσος
Τσουκαλιά

Βάθεια
7.Δ. Πέφνου

280

59

1.260

333

Πέφνον (Πλάτσα)

582

148

Κάτω Ρήγγλια

126

36

Άνω Ρήγγλια

121

35

Κοτρώνι

90

26

Λοσνά

199

55

Άγ. Δημήτριος Πέφνου

19

4

Σελίστια

123

29

1.404

403

Καρδαμύλη (Σκαρδαμούλα)

455

128

Γούρνιτσα

105

30

Χώρα Ανδρούβιστα

229

63

Ξενοχώρι

480

155

Νίκοβον

140

27

1.433

289

Ιππολαί (Δρύαλον ή Δύραλος)

236

53

Τσόπακας

26

6

Παληόχωρα

110

26

Βάμβακα

202

39

Βρίκι

45

7

Καφιώνα

189

20

Κουλούμνα

184

39

Κουτρέλα

42

8

Έρημος

26

4

Λάκκος

24

5

Άγ. Γεώργιος

81

21

Μίνα

236

49

Καρόνια

112

22

1.746

375

Οίτυλον (Βοίτυλον)

850

183

Καραβοστάσι

24

5

Κρυονέρι

148

32

8.Δ. Καρδαμύλης

9.Δ. Ιππολών

10.Δ. Οιτύλου

Καρέα

218

44

Κελεφά

506

111

766

187

Λεύκτρα (Πύργος)

388

95

Νεοχώρι

339

83

Λεύκτρον

30

7

Σελίνιτσα

9

2

649

190

Προάστειον (Πιρίστιον)

425

129

Σφιδών

137

36

Λάκκος

35

9

Πετροβούνι

52

16

1.090

266

Θυρίδες (Κούνος)

407

94

Κηπούλα

160

47

Σταυρί

155

40

Παγγιά

88

17

Δρή

175

45

Κήρια

26

7

Αγ. Κυριακή

14

3

Οχιά

65

13

1.168

301

Θαλάμαι (Κουτήφαρι)

510

128

Νομιτσή

435

111

Σβήνα

144

42

Τραχήλα

49

12

Κουμάνι

30

8

1.233

282

Μηλέα

220

54

Γαρμπελέα

50

13

Ξανθιάνικα

406

96

Φαγριάνικα

384

75

11.Δ. Λεύκτρου

12.Δ. Προαστείου

13.Δ. Θυρίδων

14.Δ. Θαλαμών

15.Δ. Μηλέας

Αράχωβα

139

35

Ίσνα

34

9

839

145

Λεπτίνι (Διασίνοβα)

288

80

Τσέρια

418

20

Καλύβαις

100

30

Λάζος

33

15

16.Δ. Λεπτινίου

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΡΑΣΣΙΩΝ
1.Δ. Γλυπίας

9.115

2.109

1.612

378

Γλυπία (Άγ. Βασίλειος)

499

99

Παλιοχώρι

900

227

Πλατανάκι

213

52

1.381

412

Σελινούς (Κοσμάς)

1.287

392

Άγ. Γεώργιος

94

20

1.333

312

Μαριός (Κουνουπιά)

496

113

Νιοχώρι

206

58

Μαρί (Μαριός)

66

17

Γκιότσαλι

245

54

Καρίτσα

160

35

Αλουποχώρι

160

35

Πούληθρα

(-)

(-)

3.458

685

Λίμναιον (Λεωνίδι)

3.0000

600

Τύρος

310

62

Μονή Αγ. Νικολάου

(-)

(-)

2.Δ. Σελινούντος

3.Δ. Μαριού

4.Δ. Λιμναίου

Τα προς νότον χωριά Μέλανα και

148

23

1.331

322

Πέρα Μέλανα
5.Δ. Βρασιών

Βρασιαί (Αγ.Ανδρέας)

502

137

829

185

Πραστός
Κορακοβούνι
Καλύβια Κορακοβουνίου

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

70.049

16.272

ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΛΑΜΩΝ

16.851

4.037

1Δ. Αβίας

1.088

269

Αβία (Αλμυρός)

61

16

Σέλιτσα

372

95

Τρικότσοβα

90

18

Μικρά Μαντίνεια

151

41

Πετροβούνι

5

1

Μύλοι

19

3

Μεγάλη Μαντίνεια

390

95

847

201

Κυτριαί (Κάτω Δολοί)

507

127

Άνω Δολοί

284

61

Κιτριαίς

32

8

Καλιανέικα

24

5

2.364

598

Γερήνια (Κάμπος)

457

128

Βαρούσια

305

71

Μαλευριάνικα

131

26

Μάλτα

230

55

Οροβά

90

28

Σωτηριάνικα

96

21

Κάστρο

13

3

Άγ. Γεώργιος

5

1

Γαϊτσά

143

40

Μπρίντα

225

57

Συνερίντα

91

23

Αλτομυρά

211

48

2.Δ. Κυτριών

3.Δ. Γερήνιας

Πηγάδια

367

97

3.862

978

Καλάμαι (Καλαμάτα)

2.691

666

Λινέικα

92

22

Σπητάκια

54

13

Κατσαρέικα

46

11

Καλάμι

113

29

Ασπροχώρι

143

29

Γιάννιτσα

723

208

Γιαννιτσάνικα

(-)

(-)

2.405

610

Θουρία (Φουρτσαλοκαμάρα)

750

160

Αϊζάγα

26

59?

Κουρτσαούση

537

117

Μικρομάνη

577

163

Ντελιμιμή

235

50

Φαρμίον

82

20

Βείζαγα

157

31

Παλαιόκαστρον

41

10

1.692

364

Άρις (Ασλάναγα)

610

135

Μπαλιάγα

185

38

Γκουρτσαούση

186

39

Γκλιάτα

91

24

Μπάστα

298

57

Γαϊδουροχώρι

139

31

Βραχάταζα

85

20

Μπισμπάρδι

57

12

Πήδημα

41

8

4.Δ. Καλαμών

5.Δ. Θουρίας

6.Δ. Άριος

7.Δ. Κουστάβης
[Ο Δήμος Κουστάβης δεν λειτούργησε και τα χωριά αυτά εντάχθηκαν στο Δήμο
Αλαγονίας:: Κουστάβη (Τσερίτσα), (63οικ.), Κουσταβά Λαδά, (79οικ.), Κουσταβά Καρβέλι,
(73οικ.)]

8.Δ. Αλαγονίας
Αλαγονία (Σίτσοβα)

2.442

538

1.475

172

Μεγάλη Αναστάσοβα

107

Μικρή Αναστάσοβα

44

Κουστάβη (Τσερνίτσα)

967

63

Κουσταβά Λαδά

79

Κουσταβά Καρβέλι

73

9.Δ. Αμφείας
Αμφεία (Πολιανή)

2.151

479

2.151

226

Αρφαρά

146

Λεφτίνι
Βρωμόβρυσις

107

ΕΠΑΡΧΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
1.Δ. Παμίσου

14.222

3.081

3.332

762

Πάμισος

2.914

676

Κάτω Μαυρομμάτι

185

38

Λυκοτράφον

74

16

Μάδικα

20

4

Τζιτζώρι

139

28

1.077

218

Τρίκκα (Καρτερόλι)

204

36

Γαϊδουροχώρι

64

13

Πιπερίτσα

117

25

Βρωμόβρυσι

225

48

Αιδίνα

188

38

Κουκουρράχι

81

10

Κούρταζι

116

25

Αλή-Τσελεπή

38

8

Σπιτάλια

74

15

1.054

250

195

47

2.Δ. Τρίκκης

3.Δ. Εύας
Εύα (Αναζήρι)

Ανδρούσα

260

72

Καλαμαρά

196

39

Αλουποχώρι

84

17

Δρυμούσι

25

4

Επάνω Δαλακλή

38

8

Μπουρνάζι

95

21

Χαστμπάσα

51

16

Λέζι

80

18

Βασιλάδι

30

8

579

133

Δερραί (Σκάλα)

271

62

Τζεφερεμίνι

308

71

754

169

269

64

4.Δ. Δερρών

5.Δ. Στενυκλήρου
Στενύκληρον (Μελιγαλά)
Ζέζα

68

13

Μαγούλα

62

10

Αλειτούργοι

82

24

Ζευγολατειόν

137

27

Σολάκι

136

31

1.303

283

Οιχαλία (Τσαούσι)

143

33

Κατσαρού

225

53

Σιάμον

64

16

Ρερέικα Καλύβια

(-)

(-)

Σπανοχώρι

136

25

Μούστα

69

13

Τόσκεσι

91

21

Αλητσελεπή

152

30

Λουτρός

80

17

Βελανιδιά

43

8

Φίλια

68

15

Ντογατσίδες

19

7

Σπαρτινού

12

3

Μπάλα

81

17

6.Δ. Οιχαλίας

Σούλον

120

25

1.198

241

Ανδανία (Διαβολίτσι)

250

43

Παραπούγκι

123

26

Δουσίλα

135

23

Τρύφα

70

13

Τσορώτα

204

41

Λυκούρεσι

93

20

Κούρταγα

70

14

Μάλτα

80

19

Σανδάνι

173

42

1.723

388

Πολύχνη (Κωνσταντίνοι)

364

86

Μπούγα

158

34

Αργιλόβουνον

157

41

Μαντζαρί

96

23

Γαραντζά

674

142

Γλιάτο

274

62

9.Δ. Βαλύρας

491

95

Βαλύρα (Μήλα)

254

49

Ζερμπίστα

57

10

Λούμι

(-)

(-)

Χρύσοβα

(-)

(-)

Κεφαληνού

180

36

478

99

Ιθώμη (Επάνω Μαυρομάτι)

184

36

Σιμίζα

106

28

Σιάμαρη

38

9

Μπέτσι

75

15

Γκολέμι

48

11

Μονή Βουλκάς

27

(-)

801

148

7.Δ. Ανδανίας

8.Δ. Πολύχνης

10.Δ. Ιθώμης

11.Δ. Υαμείας

Υαμεία (Πάτια)

146

25

Κλήμα

34

8

Μαγκανιακόν

98

22

Δραϊνά

76

15

Ζαχάρενα

100

13

Κυνηγού

89

13

Ξεροκάσι

120

20

Ράδον

57

13

Πουλίτσα

24

6

Μάνεσι

36

8

Κάτω Δαλακλή

21

5

432

85

Λευκοθέα (Αβραμιού)

220

33

Σμαίλου

22

5

Χαντζαλί

18

4

Χαστέμη

25

7

Φιλιππάκι

118

27

Νεοχώρι

29

9

359

78

Αριστομένους (Μουσταφάμπασα)

68

13

Λόι

84

16

Στέφι

50

14

Σαμπάκαλφα

33

11

Κουτήφαρι

83

17

Ζαπάντι

29

5

Δραγγάρι

12

2

641

132

Τομεύς (Χαλβατσού)

230

40

Κουλουκάδα

18

3

Βούτενα

138

31

Μάκραινα

165

39

Μπόλενα

90

19

12.Δ. Λευκοθέας

13.Δ. Αριστομένους (-νίας)

14.Δ. Τομέως

ΕΠΑΡΧΙΑ ΜΕΘΩΝΗΣ (ΠΥΛΙΑΣ)

7.997

2.053

1.Δ. Μεθώνης

964

206

Μεθώνη (Μοθάη)

675

129

Καλαφάτι

110

30

Γεφύρι

23

8

Όψιμον

21

5

Μεσοχώρι

90

24

Ρίπαινα

22

5

Λότσογλη

23

5

315

87

Πήδασσος (Μεμερίζι)

105

25

Χωματάδα

7

2

Νταούτι

14

5

Πάνω Μινάγια

17

6

Κάτω Μινάγια

54

17

Μηλίτσα

79

20

Σακαλιά

21

7

Αβαρινίτσα

18

5

3.Δ. Νέας Κρήτης

63

16

Νέα Κρήτη (Γριβιτσά)

33

10

Αγατζίκι

30

6

Γριβίτσα

(-)

(-)

Γιαπαπιά

(-)

(-)

Λαχανάδες

(-)

(-)

Καινούριο Χωριό

(-)

(-)

350

89

Αιγαλαίου (Χανδρινού)

98

29

Καντηλιοκέρι

45

12

Λεζαγά

36

7

Φούρτζι

51

14

Πάνω Κρομμύδια

43

10

Κάτω Κρομμύδια

56

13

Καραμανώλη

21

4

295

93

2.Δ. Πηδάσσου

4.Δ. Αιγαλαίου

5.Δ. Τιμαθείας

Τιμάθεια (Σουληνάρι)

135

39

Χαλαμπρίτσα

29

10

Κάμποσοι

26

6

Ρομήρι

105

38

595

141

Βουφράς (Χατζή)

124

32

Βλαχόπουλον

288

63

Αρναούταλη

54

16

Γκρούστεσι

80

19

Βελί

49

11

2.240

564

Κολλωνίς (Κορώνη)

1.045

249

Τζαφέρογλι

85

24

Άγ. Δημήτριος

35

9

Χαροκόπιον

236

59

Μουσουλί

14

5

Αϊδίνι

30

6

Κανδέρογλι

3

6

Αγ. Τριάδα

35

7

Κατηνιάδες

50

13

Πετριάδαις

95

20

Κόμπος

65

16

Δέσταγα

5

1

Βουνάρια

159

40

Καστέλλια

177

48

Χωματερόν

(-)

(-)

6.Δ. Βουφράδος

7.Δ. Κολωνίδων

Ασσίνη (Σαράτσα)

100

29

Βασιλίτσι

59

18

Καπλάνι

32

9

Τσαισί

9

3

Γκρίζη

6

2

522

146

8.Δ. Αιπείας
Αιπεία (Λογγά)

227

63

Πασαλίνα

61

16

Αραποχώρι

34

8

Κλεισούρα

24

6

Κόκκινον

51

15

Ρεμούσταφα

23

9

Κουτσουμάδι

18

7

Νιοχώρι

13

4

Σούμπαλι

18

4

Λυκίσα

21

6

Γαμπρέα

32

8

523

148

Κορώνη (Πεταλίδι)

87

23

Βίγλα

22

6

Κακόρεμα

16

3

Πατσριμόγλι

7

3

Δράγκα

73

19

Λεύκα

15

4

Τρύπαις

36

9

Καστανιά

27

8

Πολυστάρι

59

18

Πέρα

34

13

Πανυπέρι

19

6

Χαϊκάλι

128

36

330

113

Βίας (Μίσκα)

84

25

Ζαύρογλον

49

14

Κουρτάκι

33

11

Πελευκανάδα

89

36

Καρακασέλι

56

17

Δάρα

19

10

782

195

Πύλος (Νεόκαστρον)

673

166

Πύλα

109

29

12.Δ. Κορυφασίου

621

128

9.Δ. Κορώνης

10.Δ. Βίαντος

11.Δ. Πύλου

Κορυφάσιον (Ικλένα)

100

20

Ρωμανού

91

17

Πετροχώρι

59

15

Γουβαλοβαρός

50

12

Σχινόλακκα

32

7

Οσμάναγα

150

25

Πλάτανος

29

8

Άνω Καπούλιον

26

5

Κάτω Καπούλιον

37

7

Πισάσκι

47

12

603

127

13.Δ. Σκάρμιγκος
Σκάρμιγξ (Ευεργετίδα)

122

25

Πισπίσια

60

12

Νάσια

15

3

Μανιάκι

152

25

Κοντογόνι

75

19

Μαργέλη

33

9

Μηλιώτη

57

13

Βλάσι

89

21

ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ
1.Δ. Κυπαρισσίας

15.327

3.569

2.243

549

Κυπαρισσία

1.590

401

Πλεμενιάνου

66

15

Βρύσες

136

30

Μουριατάδα

66

13

Καρβούνι

35

10

Μαλενήτι

102

20

Άγ. Ιωάννης

42

10

Στασιόν

16

3

Αρμενοί

123

27

Ποδαγορά

45

13

Φαρακλάδα

22

7

2.005

530

2.Δ. Εράνης

Εράνη (Φιλιατρά)

1.562

418

Χαλαζόνι

82

21

Καναλούπου

96

26

Χριστιάνον

29

7

Μώραινα

9

3

Βάλτα

78

20

1.279

330

Πλαταμώδης (Γαργαλιάνοι)

927

240

Πανίτσα

73

23

Φλώκα

81

22

Μουζούστα

152

35

Χασάναγα

46

10

1.189

291

Κενήριον (Λιγούδιστα)

458

120

Καββαλαρία

63

16

Τσιφλίκι

267

71

Μουζάκι

149

24

Πύργος

159

33

Αγορέλιτζα

123

27

480

109

3.Δ. Πλαταμώδους

4.Δ. Κενηρίου

5.Δ. Φλεσσιάδος
Φλεσσιάς (Παιδεμένον)

149

Αλικοπούζι

44

Ποταμιά

39

Σαμπρίκι

120

27

Βεριστιά

94

22

Στυλιανού

34

7

1.602

363

Τριπύλη (Ραυτόπουλον)

394

91

Κλωνί

45

9

Ασούτενα

49

9

Λιχούδεσι

138

35

Τριπύλα

122

31

Λαντσουνάται

76

18

6.Δ. Τριπόλης

53

Καλογερέοι

148

27

Χρεσοβίτι

33

8

Σελά

161

38

Ντάρα

58

14

Λεντεκάδα

188

45

Μάλι

190

38

1.571

336

Αετός

405

81

Βιδίσοβα

149

37

Μποντιά

212

47

Μαλίκι

143

32

Βαρυμπόπη

389

80

Σαρακηνάδα

273

59

1.245

266

Ηλεκτρίς (Ψάρι)

695

139

Κλέσουρα

271

63

Σίρτζι

136

28

Διμάνδρα

42

10

Κατζούρα

101

26

2.433

511

Δώριον (Σουλιμά)

710

148

Βλάκα

259

58

Λάπη

365

81

Πιτσά

199

44

Ρίπεσι

305

56

Αγριλιά

120

24

Κουβέλα

386

78

Μαυρομμάτι

89

22

1.280

284

Αυλών (Σιδηρόκαστρον)

302

75

Καλίσταινα

108

17

Μουρτάτον

113

28

Βανάδα

51

11

7.Δ. Αετού

8.Δ. Ηλεκτρίδος

9.Δ. Δωρίου

10.Δ. Αυλώνος

Αγαλιανή

133

34

Βλασάδα

25

7

Καλονερόν

18

5

Καραμουσταφά

226

43

Πλατάνια

304

64

ΕΠΑΡΧΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
1.Δ. Μακίστου

15.652

3.532

795

186

Μάκιστος (Καλυδώνα)

229

68

Μπεσχίνι

176

46

Κακόβατος

(-)

(-)

Γλάτσα

82

20

Μοφκίτζα

199

44

Γλατσοπούλα

39

8

1.278

299

Λέπρεον (Ζούρτσα)

695

159

Κοπάνιτζα

133

30

Τριάντον

34

8

Μουνδρά

80

20

Στροβίτσι

181

45

Πρασιδάκι

73

17

Άγ. Ηλίας

82

20

1.208

259

Φυγαλεία (Βερβίτσα)

455

101

Γαρδίτσα

195

39

Παύλιτζα

182

41

Σμαρλίνα

123

29

Μποϊκά

64

16

Δραγώγι

189

33

1.696

402

Βώλαξ (Αγουλινίτσα)

1.015

241

Βολάντζα

427

101

Ανεμοχώρι

99

23

2.Δ. Λεπρέου

3.Δ. Φιγαλείας

4.Δ. Βώλακος

Λαδικόν

155

37

1.376

299

Σκιλλούς (Κρέσταινα)

296

65

Μουνδράζα

125

21

Βρώνα

203

52

Ρόσοβα

181

42

Αλητσελεπή

114

25

Μακρίσια

457

94

1.798

401

5.Δ. Σκιλλούντος

6.Δ. Αρήνης
Αρήνη (Τσορβαντζή)

296

Άλβενα

751

Γολέμη

55

Τρύπαις

149

Σκλήβα

116

Μπαράγκον

61

Κομποθρέκα

93

Σμέρνα

175

Ξυροχώρι

102

25

899

186

Τυπαναία (Μπάρτζελη)

311

61

Ζελέχοβα

165

39

Κράνα

137

27

Βρεστόν

122

23

Λογγός

55

12

Νίβιτσα

25

5

Ραύτη

36

10

Φτελιά

48

9

982

208

Ήπειον (Γκρέκα)

180

37

Μάζι

76

15

Τόγια

129

24

Ανεμοχωράκι

92

18

Καλυβάκια

69

18

7.Δ. Τυπαναίων

8.Δ. Ηπείου

Μπρουμάζι

151

33

Πλατιάνα

155

33

Μπιτζιμπάρδι

67

17

Λαδικάκι

63

13

639

135

Αλιφείρα (Ζάχα)

361

68

Ρογγαζιόν

51

11

Δράινα

34

8

Τσορβατζάκι

23

7

Μπάρτζι

103

23

Σέκουλα

48

13

Σίμου

19

5

10.Δ. Ανδριτσαίνης

2.418

519

Ανδρίτσαινα

1.477

336

Σκληρού

204

43

Μπελούσι

134

27

Φανάρι

206

36

Μαχαλάς

80

21

Κάρμη

126

21

Λινίσταινα

191

35

1.220

245

Είρα (Αμπελιώνα)

280

54

Παλάτον

50

11

Μαρίνα

107

21

Κακαλέτρι

195

32

Στάσιμον

72

16

Δέλγα

147

28

Μπερέκλα

177

35

Άγ. Σώστης

192

48

1.343

393

Θείσα (Λάβδα)

497

208

Μάτεσι

363

75

Ρόβια

88

20

9.Δ. Αλιφείρας

11.Δ. Είρας

12.Δ. Θείσης

Δραγουμάνον

395

90

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

102.472

23.168

ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΥΡΟΥ

16.943

3.830

1.Δ. Ερμουπόλεως

12.392

2.812

Ερμούπολις

12.392

2.812

4.551

1.018

4.551

1.018

2.Δ. Σύρας (-ρου)
Σύρος

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΝΔΡΟΥ
1.Δ. Άνδρου

14.618

3.153

6.165

1.286

Άνδρος

1.034

219

Λεβάδια

700

113

423

91

1.400

287

535

127

Πετροφόν

409

101

Μαίνιτες

497

105

Αποικία

620

118

296

63

Μέσα Χωρίον
Βραχνού
Συνετή
Μεσαρία
Αλαδικού
Υψηλόν
Κυπρίνια
Λάμυρα
Οπίσω Λάμυρα
Μεσαθούρι
Στραπουριαί
Βρύσαι
Στενιαί
Απατούρια

Καταλαίοι
Κουρέλι
Φαλκά
Ζαγανιάρι

Βουρκωτή

251

62

3.760

825

Κόρθιον

640

133

Μουσιών

562

127

Ριόν

326

70

Κοχύλου

417

101

Αμονάκλιον

343

69

Επισκοπείον

357

75

Καππαρία

505

112

Βουνία

223

50

Αειπάτια

387

88

1.777

396

Άρνα (Αρνάς)

1.046

230

Μπαλαίοι

371

81

Κατάκοιλος

360

85

2.916

646

1.167

72

736

154

Φελόν

424

103

Μακροτάνταλον

589

117

2.Δ. Κορθίου

Αδώνια
Χώνες
Γιαννισαίων

Λαρδία

Οπίσω Μέρη
3.Δ. Άρνης

4.Δ. Γαυρίου
Γαύριον (Αμόλοχος)
Βαρίδι
Καλλιβάρι
Γαύριον
Άγ. Πέτρος
Γίδες

Βίταλη
Λειβάδιζα

ΕΠΑΡΧΙΑ ΘΗΡΑΣ
1.Δ. Θήρας

15.862

3.533

3.728

701

Θήρα (Φηρά)

821

174

Κονθοχώρι

697

144

Βουρβουλός

212

(-)

Θηροστεφάνι

374

(-)

Ημεροβίγλι

726

192

Καρτεράδος

898

191

2.688

525

Καλλίστη (Πύργος)

(-)

(-)

Μεσαρία

1.130

242

Βόθωνας

708

166

Γωνιάς

850

117

2.183

541

Εμπόριον (Εμποριό)

1.031

248

Μεγαλοχώρι

745

188

Ακρωτήριον

407

105

1.728

468

2.Δ. Καλλίστης

3.Δ. Εμπορείου

4.Δ. Οίας
Οία (Επάνω Μεριά)

1.728

468

319

93

319

93

2.100

500

2.100

500

665

178

665

178

2.451

527

Πόλις Αμοργού

1.381

312

Αιγιάλη

1.070

215

5.Δ Θηρασίας
Πολίχνιον Θηρασίας
6.Δ. Ίου
Πόλις Ίου
7.Δ. Άνάφης
Πολύχνιον Ανάφης
8.Δ. Αμοργού

ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΥΘΝΟΥ
1.Δ. Κύθνου
Πόλις Κύθνου
2.Δ. Δρυόπιδος
Δρυοπίς (Σύλλακον)
3.Δ. Κέω
Πόλις Κέω
4.Δ. Σερίφου
Πόλις Σερίφου

7.854
1.400

335

1.400

335

1.320

347

1.320

347

3.202

773

3.202

773

1.932

441

1.932

441

ΕΠΑΡΧΙΑ ΜΗΛΟΥ
1.Δ. Μήλου

1.896

9.572

1.900

1.380

276

Πόλις Μήλου

250

50

Πλάκες

150

30

Κάστρον

300

60

Τρυπητή

350

70

Τριοβάλου

330

66

200

40

Ζεφύρια (Παλαιά Χώρα)

200

40

Χάλακος

(-)

(-)

Παναγιά του Λιμένος

(-)

(-)

1.165

223

1.165

223

2.320

464

Πόλις Σίφνου

750

150

Αρτεμών

1.570

314

2.539

504

Απολλώνια (Σταυρί)

820

164

Καταβατή

750

150

2.Δ. Ζεφυρίας

3.Δ. Κιμώλου
Πόλις Κιμώλου
4.Δ. Σίφνου

5.Δ. Απολλωνίας

Εξάμπελα

750

150

Κάτω Πετάλι

200

40

Μοναστήρι της Θεοτόκου

10

(-)

Μοναστήρι του Προφ. Ηλία

9

(-)

1.078

215

1.078

215

890

178

Πόλις Σικίνου

515

103

Χωρίον

375

75

6.Δ. Φολεγάνδρου
Πόλις Φολεγάνδρου
7.Δ. Σικίνου

ΕΠΑΡΧΙΑ ΝΑΞΟΥ
1.Δ. Νάξου

16.212

4.290

2.745

707

Πόλις Νάξου

2.425

630

Αγκίδια

320

77

2.504

672

153

41

2.Δ. Βίβλου
Βίβλος (Γαλανάδος)
Γλυνάδος

247

75

Τρίποδες

355

99

Αγερσανή

375

99

Κάτω Ζαγρί

133

33

Άνω Ζαγρί

259

65

Ποταμιάς

190

57

Μέλανες

275

65

Άγ. Θαλαλαίος

85

21

Αχαψί

194

48

Μητρυιά

238

69

2.248

571

Απείρανθος

1.118

280

Φιλότιον

1.130

291

2.164

634

170

45

3.Δ. Απερανθίας

4.Δ. Τραγαίας
Τραγαία (Χαλκί)

Κεραμομετόχιον

205

65

Καλόξυλος

306

81

Μονή

146

445

Κυνήδαρος

221

66

Μοκίτσια

67

23

Ακαδήμοι

117

343

Βουρβουριά

152

47

Δαμαλάς

64

18

Δαμαριώνας

534

153

Τασουκαλο Κουτσοχειράδες

182

57

967

271

Κορωνίς (Κωμιακή)

560

149

Σκαδός

149

48

Τρικουκιαί

211

63

Κεραμωτή

47

11

1.747

469

1.747

469

1/164

303

1.164

226

5.Δ. Κορωνίδος

6.Δ. Πάρου
Πάρος (Παροικιά)
7.Δ. Ναούσης
Νιάουσα
Κώστος
8.Δ. Υρίας

77
1.315

280

1.315

280

1.059

311

Μάρπισσα (Τριπάδες)

580

178

Μάρμαρα

314

85

Δραγουλάς

165

48

299

72

299

72

Υρία (Λεύκες)
9.Δ. Μαρπήσσης

10.Δ. Ωλιάρου
Πόλις Ωλιάρου

ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΗΝΟΥ
1.Δ. Τήνου

21.411

4.566

2.375

572

2.375

572

3.699

673

Τριπόταμος (Δύο χωριά)

627

134

Αρνάδος

481

112

Κτήκαδος

695

140

Απειργάδος

130

29

Χατζηράδος

258

49

Τριαντάρος

359

81

Μουντάδος

347

68

Μπερδεμάρος

127

25

Τριπόταμος

488

98

187

37

2.620

563

Στενή

561

134

Μουσουλού

144

42

Τήνος
2.Δ. Τριποτάμου

Σγαλαδός ή Σπυράδος
Σμουρδίκι
3.Δ. Στενής

Ποταμιά

125

26

Κέχρος

110

23

Καρυά και πέρξι

515

113

Μέση

121

26

Φαλατάδος

696

127

Βουλάκος

122

22

Κουμάρος

168

35

Ξόμπουργος

58

15

3.819

869

Κώμη (Περαία)

477

135

Περάστρα

127

35

Μοναστήρια

90

19

Σκλαβοχώρι

130

27

Λάζαρος

47

9

Αγάπη

339

92

Κελλιά

663

153

4.Δ. Περαίας

Κάτω Κλείσμα

130

34

Καρκάδς

194

48

Δαραμάδος

114

25

Κάμπος

528

96

Σμαρδάκετο

155

32

Σκαλάδος

158

34

Κρόκος

76

17

Λουτρά

217

40

Αετοφωλεά

127

33

Ξυνάρα

247

40

3.898

954

Πάνορμον (Πύργος)

1.894

449

Πλατεία

399

96

Υστέρνια

1.021

215

Καρδιανή

584

194

5.000

935

5.000

935

5.Δ. Πανόρμου

6.Δ. Μυκώνου (Μυκόνου)
Πόλις Μυκώνου

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

40.838

10.324

ΕΠΑΡΧΙΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

20.826

5.132

1.Δ. Χαλκίδος

4.028

957

Χαλκίς

2.815

563

Κήποι τρείς

16

4

Άγ. Νικόλαος

229

99

Δοκός

216

62

Μύτικας

33

8

Ανεμόμυλος

3

1

Αφράτι

162

44

Βασιλικόν

294

85

Φύλλα

260

91

Εργαστήρια Βυρσοδεψείων

(-)

(-)

Καράμπαμπας

2.Δ. Μεσσαπίων

1.150

312

Μεσσάπιον (Καστέλλα)

52

14

Βατώντας

25

5

Ψαχνά

324

83

Τριάδα

50

15

Φυγαίς

25

7

Απόκρημνον

171

36

Μακρυμάλλη

7

5

Κοντοδεσπότη

40

9

Άκραις

20

6

Φορτούνα

22

7

Παλαιοκυπαρίσσι

11

3

Ζνούρα

124

29

Πολίτικα

127

58

Νεροτριβεία

152

35

1.343

408

Αιγαί (Λίμνη)

727

199

Μονή Αγ. Νικολάου Γαλατάκι

10

10

Μανδανικά

32

10

Κουρκουλούς

102

24

Σκεπαστή

67

18

Καλαμούδι

29

11

Οροβιαίς

112

39

Παληοχώρι

24

7

Αγιαννάκος

30

8

Κούστουρο

84

21

Μαρούλι

34

9

Άγ. Βασίλειος

(-)

(-)

Δρυμώνα

(-)

(-)

Κεχριαίς

92

26

(-)

(-)

4.Δ. Αιδηψού (-ων) (Ελειψούς)

687

234

Αιδηψός (Λειψώ)

200

58

3.Δ. Αιγαίων

Μονή Γέροντα
Μετόχιον Ξηροποτάμου
Μονή Ταξιάρχου

Βαρβάρα

55

15

Άγιος

302

92

Γουργουβίτσα

86

25

Μονή Ηλία

44

44

614

171

Λιχάς (Λιχάδα)

227

66

Γιάλτρα

325

93

Παλαιοχώρι

62

12

Λιχάδες νήσοι

(-)

(-)

2.492

715

887

232

5.Δ. Λιχαδέων (-δος)

6.Δ. Ιστιαιώτιδος (Ιστιαίων)
Ιστιαιώτις (Ξηροχώρι)
Ορεοί

125

35

Βλαχάτες

59

17

Άγ. Ιωάννης

229

62

Αγ. Θεόδωροι

63

18

Καστανιώτισα

74

19

Κμάρια

84

20

Γαλτσάνες

(-)

(-)

Κυπαρίσσι

229

77

Βούταις

29

9

Σιμία

129

35

Μεσούτι

71

19

Κοκκινομηλιά

52

16

Μονοκαρυά

55

44

Βιστρίτσα

45

11

Άγ. Γεώργιος

52

14

Τσιφλίκι

35

12

Μετόχι Καλαβρύ

45

13

Αυγαριά

56

14

Γαλατζώνα

26

9

Κερμπάτσι

89

24

Ασμίνι

58

15

1.195

299

94

25

7.Δ. Ατεμισίων
Αρτεμίσιον (Ελληνικά)

Γούβαις

34

10

Καστρί

24

5

Βασιλικός

294

85

Γερακιού

77

20

Μηλιαίς

107

31

Αγριοβοτάνι

42

14

Κερασιά

135

37

Αγδίνες

39

10

Τσαπουρνιά

33

10

Κρυονερίτης

227

52

880

255

Κιρρεός (Άγ. Άννα)

232

70

Παπάδες

96

24

Κατζίκα

27

14

Αχλάδες

114

28

Σεραφές

27

6

Αμέλαντες

67

15

Κεράμιον

29

9

Παλιόβρυσι

46

13

Στραφομυλιά

47

13

Φαράκλα

75

25

Τσούκα

53

15

Κρύα Βρύση

67

23

9.Δ. Στιλαιού (Νηλέων-ως)

849

237

Νηλεύς (Μαντούδι)

166

56

Μετόχι

84

26

Σπαθάρι

50

14

Άνω και Κάτω Καλύβια

32

10

Τρούποι

37

8

Δράζι

113

31

Αχμέταγα

100

25

Αρέθα

62

8

Παγνώντας

65

15

Μαρκάταις

40

9

Πύλη

100

35

8.Δ. Κηρέων (-ως)

10.Δ. Διρφύων

2.102

435

Δίρφυς (Στρόπωνες)

582

122

Βλάχια

57

19

Πηγάδια

27

11

Αγ. Σοφία

280

50

Κατούνια

(-)

(-)

Βάβουλα

417

58

Κοτσίκια

46

8

Τσέριαις

67

13

Μονή Χιλιαδούς

151

15

Κούτουρλον

85

20

Μονή αγ. Νικόλαος

4

4

Μετόχι

522

115

1.561

377

Λίλαντον (Στενή)

344

69

Σέτα

180

36

Μίστρο

213

47

Μαυρόπουλον

114

34

Καμπιά

112

31

Βούνοι

65

16

Γίδαις

39

10

Πισώνας

62

16

Σταθενούς

46

15

Μοναστήρι Έρα

(-)

(-)

Πάλιουρα

65

16

Άγ. Αθανάσιος

40

10

Λούτσα

64

14

Μονή Αγ. Παρασκευής

(-)

(-)

Άγ. Δημήτριος

13

13

Καλαμώνια

32

4

Πούρνος

12

5

Λυτός

20

10

Πολητήρα

23

6

Σαρακήνικον

11.Δ. Ληλαντίων

Μακρύκαπα

Μονή Θεολόγος

63

12

Μονή Άρμα

55

13

3.471

610

Ερέτρια

3.000

600

Ζαίτη

12

3

Κοτρώνι

21

4

Μαλακόντα

(-)

(-)

Παλαιοκαστρί

14

3

454

122

Αμάρυνθος (Βάθεια)

224

62

Άνω και Κάτω Μαμούλα

162

37

Γυμνού

35

9

Μποτίνου

23

4

Μονή Αγ. Νικολάου

10

10

Μαρκόπουλον

(-)

(-)

Κομοδί

(-)

(-)

Γέροντος Καμάρια
12.Δ. Ερετριέων (Ψαρριανών)

13.Δ. Αμαρυνθίων

ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ (ΚΟΥΜΗΣ)
1.Δ. Καρύστου (-ων)

12.608

3.246

2.824

709

Κάρυστος

929

246

Πλατανιστός

377

101

Αντιά

111

28

Κόμιτον

55

13

Μπαρελαί

16

5

Δράμεσι

82

23

Κατσούφι

104

20

Δύμη

14

4

Ζαχαιρία

46

10

Αμυγδαλιά

49

9

Σχίζαλι

48

10

Καλλιανού

230

51

Ρούκλια

5

1

Άγ. Δημήτριος

158

38

Γιαννίτσι

63

17

Πόθοι

29

7

Ασκούασι

16

4

Μπαγιάτι

44

12

Στουμπέσι

12

3

Θύμη

15

3

Αλώπη

27

7

Μελισσώνα

37

8

Χεροδύναμος

8

2

Φρύγαις

59

15

Μπεζιάνοι

127

32

Κατσαρόνι

138

35

Μαμαλιά

25

5

Μαρμάσι

(-)

(-)

Πετσαγιά

(-)

(-)

1.022

306

Στύρα

341

107

Μονή Αγ. Τριάδος

(-)

(-)

Ραγούζη

55

15

Αμυνού

6

3

Τσοταίος

17

4

Κουβέλαι

70

21

Καραλαίοι

22

6

Ποταμούνια

54

17

Τσουναίος

33

11

Ραπταίοι

17

4

Μεσοχώρια

115

32

Μετόχι Βύθουλου

(-)

(-)

Αλμυροπόταμον

55

16

Ζάρκα

105

30

Βίρα

132

40

2.419

599

Δίστος

62

14

Κοσκινά

78

23

Ζαπάντι

101

31

2.Δ. Στυρέων

5.Δ. Δυστίων

Μετόχι

Κριεζά

53

17

Ζερπίσια

91

29

Καλέντζι

126

36

Βελούσια

105

30

Λέπουρα

78

22

Νικολέτα

46

10

Λάλα

50

11

Αχλαδερή

110

18

Μονή Καρυών

299

60

Βαρυμπόπη

8

8

Μπούζι

51

11

Άγ. Γεώργιος

65

14

Αγ, Θέκλη

25

7

Ορολόγι

88

20

Αυλωνάρι

261

64

Πυρνάκι

53

12

Κοίλη

71

20

Μονή Λεύκα

(-)

(-)

Οκτωνιά

338

73

Κουρβίνον

23

5

Ανογί

41

10

Ορίον

125

30
Μουρτάρι
Κατσικιά
Μονή

Κούτσουρο

(-)

(-)
Μονή Καταρράχτη

(-)

(-)

Μονή Γερμανού

(-)

(-)

Μονή Μεριάστης

71

24

2.626

624

Κούμη

1.608

397

Οξύλιθος

276

69

Κληματάρι

31

7

Κήπος

89

24

Κουρούνη

177

41

4.Δ. Κούμης (Κυμαίων)

Ποταμιά

168

38

Ενορία

263

64

Μονή Σωτήρος

8

8

Μονή Μαντσάρη

6

6

2.638

701

Κοτύλαιον (Κονίστραις)

252

77

Καλημεριάνοι

965

247

Κακολύρι

219

51

Λασσά

177

43

Επισκοπή

126

31

Δυρρεύματα

178

50

Σπηληαίς

24

6

Νομόδρι

196

50

Βρύσι

96

25

Νιοχώρι

14

4

Γάζια

58

12

Μανίκια

113

32

Μακρυχώρι

75

21

Κρεμαστός

129

36

Μονή Αλίβανος

16

16

1.079

307

Ταμύναι (Αλιβέρι)

216

64

Τραχήλι

144

37

Παραμερίταις

32

9

5.Δ. Κοτυλαίων

Γραμματικιάνοι
Κολιάνοι
Μελετιάνοι
Καρασαλιάνοι
Βίταλον
Χαροκόπου
Τραγιάνι
Ανδρονίκα
Καλλιανοί
Πύργος
Κάδι

6.Δ. Ταμυνέων

Θαρούνια

93

25

Παναγιά

55

13

Παρθένι

43

15

Άγ. Ιωάννης

109

33

Κουτσουμάλι

(-)

(-)

Μονή Κορακίων

(-)

(-)

Άγ. Λουκάς

173

50

Γαβαλά

76

20

Βερόνικον

20

6

Κατακαλού

46

15

Κάτα

72

20

Κάραβος

(-)

(-)

ΕΠΑΡΧΙΑ (ΑΡΚΤΙΚΩΝ) (Β.) ΣΠΟΡΑΔΩΝ
1.Δ. Σκοπέλοου
Σκόπελος
2.Δ. Γλώσσης
Πλατάνα (Γλώσσα)
3.Δ. Σκιάθου
Σκίαθος
4.Δ. Σκύρου (-ιων)
Σκύρος
5.Δ. Αλλονήσου
Ηλιοδρόμια (Αλόνησος)

7.404

1.946

3.985

919

3.985

919

998

226

998

226

661

324

661

324

1.545

421

1.545

421

215

56

215

56