Kesan Iman:Layout 1 8/30/2010 10:58 AM Page 1

Kesan Iman:Layout 1 8/30/2010 10:58 AM Page 3 Kesan-kesan Keimanan Dalam Diri Insan Kesan-Kesan Keimanan Dalam Diri Insan Alwi Lateh Isi Kandungan Aluan Penulis Mukaddimah Latar Belakang Kesan Pertama Kesan ke Dua Kesan ke Tiga Kesan ke Empat Kesan ke Lima Kesan ke Enam Penutup 2 3 4 6 8 9 10 11 12 13 1 .

Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah SWT. sekali lagi puja dan puji hanya milik Allah. Kita memohon perlindungan dari keburukan jiwa dan amal perbuatan kepadaNya dan memohon hanya keampunan kepadaNya. 2 . Perbincangan ringkas ini merupakan satu catatan dari pengalaman dan peristiwa yang berlaku pada diri saya dan gabungan dari isi-isi hadis dan maksud dari Al-Quran disamping saya pungut dari buku rujukan. tidak ada orang yang dapat menyesatkannya dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah. Semoga perbincangan ringkas ini akan diterima sebagai amal. Penulis. bahkan ada antaranya dari fikiran peribadi. Akhirnya. tidak ada orang yang dapat memberi petunjuk kepadaNya.Kesan Iman:Layout 1 8/30/2010 10:58 AM Page 4 Kesan-kesan Keimanan Dalam Diri Insan ALUAN PENULIS Dengan lafaz Segala pujian hanya milik Allah SWT. Jika benar maka ianya kurniaan dari Allah SWT namun jika salah ianya dari kekurangan peribadi saya sendiri.

Kesan Iman:Layout 1 8/30/2010 10:58 AM Page 5 Kesan-kesan Keimanan Dalam Diri Insan 1. Maka iman seseorang tadi telah membawa ia kepada pencarian agama yang sebenar. Jika seseorang beriman dengan konsep triniti maka ia akan mendalami agama Kristian dan menjadi penganutnya.mungkin Hindu. MUKADDIMAH Iman dan agama tidak dapat dipisahkan. nabi Muhammad Pesuruh Allah. Jika seseorang beriman dengan tuhan . ada syurga dan neraka. Iman perlu dalam kehidupan kerana ia akan memimpin manusia untuk mencari sesuatu yang lebih baik. tetapi kadangkala manusia yang beragama.patung berhala yang disembah maka ia akan mendalami agama tersebut dan menjadi pengikut agama tersebut . Jika seseorang itu beriman bahawa tuhan itu esa. beramal dengan sesuatu yang lebih baik dan memimpin manusia ke arah kebaikan. kelakukannya dan etikanya seperti manusia yang tidak punya iman lansung. ada kadar baik dan buruk maka ia telah beriman dengan rukunrukun iman dan agama Islam. Ia akan mendalami agama Islam dan menjadi penganutnya. ada hari pembalasan. 3 . Manusia yang beriman akan lebih beragama.

Agama: Melahirkan mukmin sejati Tulisan ini lebih menjurus kepada kesan-kesan dari keimanan tersebut dalam diri insan yang beragama Islam sahaja. LAtArbELAKANg Agama mempunyai dua bahagian utama iaitu: nampak dan tak nampak. Sosial: Melahirkan masyarakat yang bersatu padu saling bantu membantu dan mengamalkan akhlak Islam.Kesan Iman:Layout 1 8/30/2010 10:58 AM Page 6 Kesan-kesan Keimanan Dalam Diri Insan Keimanan akan memberi kesan dalam kehidupan terutamanya dalam beberapa bidang antaranya: Ekonomi: Menambah produktiviti kerana pekerja tekun. bunga dan buah. 2. amanah dan ikhlas. daun. Apabila akarnya baik maka akan menghasilkan batang yang baik 4 . ranting. percaya dengan kuasa Allah dan memahami maksud khalifah Allah di muka bumi. Seperti pokok. Politik: Menghasilkan sistem pemerintahan yang mengikut undang-undang Negara Islam serta menghukum mengikut hukum Islam kerana pemimpin dan rakyat takut hanya pada Allah. bahagian dalam tanah akar tunjang atau akar serabut dan lagi satu bahagian di luar daripada tanah iaitu batang. tidak ego dan kanaah.

sebagaimana hadis Rasulullah SAW: “Islamituadalahkamumengucapkanduakalimah syahadat. Kitab-kitab. Keimanan yang jitu kepada rukun iman tersebut akan melahirkan individu yang beragama seperti yang dikehendaki oleh iman itu. Rasul-rasul.beriman kepada malaikat. Bahagian akar inilah disebut sebagai iman. Iman telah digariskan berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW yang bermaksud: “ImanadalahkamubeirmankepadaAllah.” Jelas menunjukkan bahawa iman akan mendorong manusia supaya beragama dengan apa yang diimaninya.mengeluarkanzakatdanmengerjakan hajikeMekahjikatermampu. puasa di bulan Ramadhan. Iman bukan sahaja boleh menghasilkan manusia yang beriman dan beragama tetapi ia akan memberi beberapa kesan dalam kehidupan manusia khususnya manusia yang beriman. hari akhiratdanQadha(baikdanburuk)” Rukun iman tersebut menjadi tunjang kepada agama. Keimanan seperti ini akan melahirkan penganut-penganut agama Islam yang baik. yang akan menyempurnakan segala tuntutan dalam agamanya seperti yang terkandung dalam rukunrukun Islam atau ciri-ciri Islam. mengerjakan solat. 5 .Kesan Iman:Layout 1 8/30/2010 10:58 AM Page 7 Kesan-kesan Keimanan Dalam Diri Insan dan sempurna sebagai sebatang pokok.

Kesan ini timbul kerana keimanan yang benar itu memberikan kemantapan dalam jiwa seseorang. Selain Allah tidak ada kuasa yang boleh melakukannya. 3. mendatangkan kematian. Saya menggariskan beberapa kesan antaranya: • Membebaskan manusia • Memberi ketenangan jiwa • Menguatkan jiwa • Membentuk persaudaraan dan persamaan • Menjadi pengawal setia • Membentuk kehidupan yang baik. menaik dan menurunkan darjat dan memberikan kemudharatan dan kebaikan. Kekangan yang diberikan oleh yang berkuasa di dunia ini atau penguatkuasa undang-undang dan 6 . Hanya Allah sahajalah Maha Berkuasa untuk memberikan kehidupan. memberikan ketinggian kedudukan. adil dan makmur.Kesan Iman:Layout 1 8/30/2010 10:58 AM Page 8 Kesan-kesan Keimanan Dalam Diri Insan Tulisan ini menjurus kepada kesan-kesan keimanan kepada manusia atau individu beriman. KESAN YANG PERTAMA: MEMbEbASKAN MANUSIA Keimanan seseorang akan membebaskan dirinya daripada kekuasaan orang lain atau kekuasaan makhluk lain.

sujud kecuali kepada Allah SWT. Dengan penjelasan Islam mengenai kebebasan jiwa.Kesan Iman:Layout 1 8/30/2010 10:58 AM Page 9 Kesan-kesan Keimanan Dalam Diri Insan sikap tunduk dan patuh kepada kemahuan orang lain menjadi penyebab kemunduran. Mereka mengerti bahawa pengisytiharan: tiada tuhan melainkan Allah adalah pengisytiharan umum kemerdekaan dan pembebasan manusia serta berusaha menumbangkan setiap kekuasaan dan takhta ketuhanan yang dusta. Dengan inilah para pemimpin yang mendukung syirik dan golongan thaghut jahiliah menentang dakwah nabi-nabi umumnya dan para Rasul khususnya. maka segala perhambaan haruslah dilenyapkan dan diganti dengan kemerdekaan setiap orang dari kongkongan dan belengu para pengekang dan penguasa yang telah sekian lama menghambat kemerdekaan manusia. serta akan mengangkat dahi mukmin yang tidak akan tunduk. 7 . menjadi penghalang kepada kemajuan.

Ia tidak akan ditindas dan dizalimi dengan perkara-perkara yang menakutkan.” Ketenangan ini lahir dari hati dan bukan dari pengawasan polis. Firman Allah dalam surah Al-An’am ayat 82 bermaksud: “Orang-orangyangberimandantidakmencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik). takut pada diri. Ketakutan tentang rezeki yang sedikit atau rezeki yang banyak. KESAN YANG KE DUA: MEMbErI KEtENANgAN JIWA Keimanan seseorang akan memberi keamanan dan ketenangan jiwa. Keimanan seorang mukmin tidak akan merasai takut kepada segala sesuatu kecuali kepada Allah. merekaitulahorang-orangyangmendapatkeamanan danmerekaituadalahorang-orangyangmendapat petunjuk. takut pada keluarga dan anak-anak.Kesan Iman:Layout 1 8/30/2010 10:58 AM Page 10 Kesan-kesan Keimanan Dalam Diri Insan 4. Inilah keimanan dunia dan ketenteraman akhirat lebih hebat dan lebih kekal. 8 . takut pada manusia. takut tentang ajal. takut pada jin dan apa jua yang berlaku selepas mati. Mereka tenang dalam keadaan orang lain gelisah dan tenteram ketika mana orang lain ketakutan.

56: “Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlaholehmusekalianbahawasesungguhnya akuberlepasdiridariapayangkamupersekutukan.” Pernyataan tersebut melambangkan jiwa yang 9 . dariselainNya. Tidak ada sesuatubinatangmelatapunmelainkanDialahyang memegangubun-ubunnya.SesungguhnyaTuhanku diatasjalanyanglurus. KESAN YANG KE TIGA: MENgUAtKAN JIWA Apabila jiwa seseorang dipenuhi sifat raja’ (mengharap) kepada Allah. redha dengan kadarNya.sebabitujalankanlahtipudayakamu semua terhadapku dan janganlah kamu memberi tangguhkepadaku.s. lalu ia berkata sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran. Sebagaimana kisah Nabi Hud a. yang diancam oleh kaumnya dengan bencana berhala. surah Hud ayat 54 . sabar dengan ujianNya. Jiwanya kuat. Sejarah telah membuktikan bahawa jiwa yang beriman dengan kukuh kepada Allah tidak akan mudah goyah. maka jiwanya menjadi kukuh dan tidak mudah goyah.Kesan Iman:Layout 1 8/30/2010 10:58 AM Page 11 Kesan-kesan Keimanan Dalam Diri Insan 5. meletakkan kepercayaan.Sesungguhnyaakubertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. bertawakkal kepadaNya. tidak meminta pertolongan dengan makhluk lain.

” 6.Kesan Iman:Layout 1 8/30/2010 10:58 AM Page 12 Kesan-kesan Keimanan Dalam Diri Insan kukuh. kuat dan dengan keimanan yang tidak berbelah bagi. Tuhan bagi setiap sesuatu dan yang memilikinya.” 10 . maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. aku naik saksi bahawahamba-hambaitusemuanyabersaudara. Firman Allah dalan surah Al-Anfal ayat 49 bermaksud: “Barangsiapa bertawakkal kepada Allah. KESAN YANG KE EMPAT: MEMbENtUK PErSAUDArAAN DAN PErSAMAAN Persaudaraan dan persamaan tidak akan terbentuk di kalangan manusia apabila ada di kalangan mereka menjadi tuan kepada yang lain. Rasulullah SAW pernah berdoa yang bermaksuh: “Ya Allah ya Tuhan kami. Lahir dari roh yang tidak pernah kenal lemah atau takut di mana kekuatan dan tenaga terbit dari bertawakal penuh kepada Allah. Tetapi apabila manusia itu dikira sebagai hamba Allah maka ianya adalah sebagi punca dan asas persaudaraan dan persamaan di antara sesama manusia.

kesucian dan harga diri. satu akidah dan kepercayaan. Keimanan boleh membantu orang mukmin menguasai diri ketika berhadapan dengan keinginan hawa nafsu dan syahwat yang bergelora. Imam at-Thabari bercerita ketika pasukan muslim memasuki kota Madain di Parsi dan mereka 11 . ia hanya akan merasai kehadiran Allah dan rasa takut hanya padaNya. Orang-orang yang beriman kesemuanya bersaudara. Islam hanya menggariskan bahawa mereka hanya berbeza dari segi ketaqwaan dan ilmu sahaja. di waktu sendirian.Kesan Iman:Layout 1 8/30/2010 10:58 AM Page 13 Kesan-kesan Keimanan Dalam Diri Insan Pengisytiharan persaudaraan sesama manusia secara menyeluruh adalah berdasarkan kepada pengakuan kesemuanya mengesakan Allah dan mengaku bahawa Nabi Muhammad pesuruh Allah. Perkembangan peradaban Islam telah memaparkan bagaimana kesucian jiwa perajurit Islam ketika berhadapan dengan harta kekayaan rampasan perang. di tempat sunyi tidak dilihat oleh manusia. KESAN YANG KE LIMA: MEMbENtUK PENgAWAL SEtIA Iman menjadi pengawal setia mukmin dalam memikul amanah. di tempat ia berkuasa. satu matlamat. 7.

Apakah anda mengambil sesuatu dari harta itu?” Perajurit itu menjawab. sehingga dapat memerintah dengan baik di atas permukaan bumi ini. Diberinya petunjuk yang baik dalam kehidpan kepimpinannya atau seluruh umat Islam. KESAN YANG KE ENAM: MEMbENtUK KEHIDUPAN YANg bAIK. Kekuasaan yang dikurniakan oleh Allah Taala pada orang yang beriman itu. supaya menghalang ia dari melakukan penyelewengan.” Kisah tersebut menunjukkan bukti bahawa iman perajurit tadi telah menjadi pengawal yang setia. kalau tidak kerana Allah nescaya aku tidak akan menyerahkan kepada mu. “Demi Allah.Kesan Iman:Layout 1 8/30/2010 10:58 AM Page 14 Kesan-kesan Keimanan Dalam Diri Insan mula mengumpul rampasan perang. Dengan terkejut petugas itu mengatakan “kami belum pernah melihat harta sebanyak ini. ADIL DAN MAKMUr Yang dimaksudkan membentuk kehidupan yang baik. Diberi 12 . datanglah seorang perajurit membawa peti dan menyerahkan kepada petugas. 8. tak ada bandingnya. adil dan makmur ini adalah kehidupan yang dijelmakan untuk orang mukmin yang memimpin.

9. 13 . Keimanan individu muslim nanti akan membentuk ummah atau masyarakat yang berpegang teguh kepada agama dan meyakini sepenuhnya iman mereka. melahirkan jiwa yang kasihan belas. melahirkan masyarakat yang hebat dan ummah yang kuat. produktif dan menjadi pendorong kemajuan diri.Kesan Iman:Layout 1 8/30/2010 10:58 AM Page 15 Kesan-kesan Keimanan Dalam Diri Insan kemenangan dalam melawan semua musuh yang hendak mmenghalang perkembangan masyarakat sama ada dari segi keduniaan atau keagamaan. PENUtUP Iman yang benar dalam diri insan boleh membentuk peribadi mereka. Sentiasa mendapat bimbingan dari Allah dan dikurniakan dengan kenikmatan dunia. Iman boleh melunturkan rasa ego sesama manusia dan ia juga boleh menjadi pendorong kemajuan. masyarakat dan negara. Iman boleh membawa perubahan dalam diri manusia dari tidak baik kepada yang lebih baik. Dilindungi oleh serangan yang dilancarkan oleh musuh tanpa disangka-sangka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful