-1. In cadrul sistmelor moderne de a.

d CA/D este realizatain special prin utilizarea convertoarelor bazate pe: a) aproximari succesive circuite semiconductoare CMOS + bipolare -2. T de conversie al unui convertor A/D cu esantinare se compune din: Timp comanda + timp conversieAD -3. Un instrument virtual reprezint: Un ansamblu de echipamente hardware care impreuna cu un calculator, un mediu de dezvoltare a aplicatiilor si driver aferente realizeaza functiile unui instrument traditional. -4. Teorema esantionarii Shannon fe >= 2 * femax Pentru ca semnalul analogic sa poata fi reconstituit din esantioanele sale, frecventa de esantionare trebuie sa fie mai mare decat dublul frecventei maxime din spectrul semnalului analogic transmis. -5. Teorema de stabilire al unui multiplexor numeric este, comparativ cu cel al unui multiplexor analogic Trebuie sa mentionam ca, pentru aceasta arhitectura de sistem de achizitii de date, timpul elementar de multiplexare, tMUX, este corespunzator unui multiplexor numeric si este considerabil mai redus în comparatie cu situatiile anterioare, deoarece timpul de stabilire al multiplexorului numeric este cu circa trei ordine de marime mai mic decât cel al unui multiplexor analogic. 3 ordine , numeric < analogic Timpul de stabilire al multiplexorului numeric este cu circa trei ordine de marime mai mic decât cel al unui multiplexor analogic. -6. Supraesantionarea unui semnal analogic reprezinta: dublul latimii de banda sau al celei mai inalte frecvente a semnalului -7. Caracteristica elementara a unui multiplexor analogic utilizat in cadrul sistemelor moderne consta in: Elementul principal al multiplexoarelor analogice îl constituie elementul de comutare, care poate fi realizat în mai multe variante constructive: • cu relee obisnuite;

-8. tranzistoare TEC-J. denumita frecv. . • posibilitatea prelucrãrii complexe a datelor din proces.Least Significant Bit . Frecv. de E/M poate fi realizata prin utilizarea unei structuri de tipul: integrator si evitarea in SAT circuite de esantionare-memorare cu integrare -10. • miniaturizarea echipamentelor. • cu relee reed. diode Schottky.5 LSB . -11. aparitia efectului de repliere a spectrului semnalelor. -9. în timp real.• cu relee cu mercur. • fiabilitate bunã (numãr redus de componente. Alegerea config. au ca principale avantaje: • flexibilitatea ºi adaptabilitatea la o mare varietate de situaþii. Nyquist este corelata cu frecventa de esantionare astfel: Frecventa Nyquist reprezinta jumatate din frecventa de esantionare ( frecventa de esantionare =rata de esantionare). tranzistoare CMOS). Intr-un sistem de AD cu multiplexare temporala. de sistem de AD si a criteriilor de proiectare se efectueaza pe baza: Sistemele de achiziþie de date asociate cu microsistemele de calcul. de E/M realizeaza o dubla functie: mentine constant * mencine constant (în limite de cel mult ±0.bitul cel mai putin semnificativ) semnalul achizitionat la intrarea convertorului analog-digital. posibilitatea de autotestare datoritã programelor încorporate). • creºterea gradului de automatizare al unor operaþii. • cu elemente semiconductoare (tranzistoare bipolare. • mãrirea preciziei mãsurãtorilor. Scaderea timpului de achizitie a unui circ. * permite o utilizare cât mai eficienta a timpului de achizitie. circ. comutarea urmatorului canal putând avea loc pe durata cât circuitul de esantionare-memorare se gaseste în starea de memorare si tensiunea sa de iesire este supusa procesului de conversie analog-digitala. maxima care det.

rezolutia -> ori 1/(2^n) din domeniul de lucru. Performanta sup. în procente din valoarea domeniului de lucru. -14. ori e (2^n ) -13. un mod mai realist de a exprima eroarea relativa este ca medie patratica a erorilor individuale -15. -12. estimarea cea mai realista a erorilor hardware ce caract structu cunoscuta aunui sistem de echizitii de date patratica sau erori 4 . rezolutia se exprima în biti. CA/D poate fi exprimata ca: Într-un sens mai larg. obtinut prin divizarea intervalului de variatie a acesteia într-un numar de clase egale. Rezolutia unui CA/D poate fi exprimata ca: rezolutia reprezinta numarul total de coduri distincte de iesire ale convertorului analog-digital. de exactitate ale circ. Uzual. respectiv numarul total de nivele de iesire pentru un convertor digital-analogic. sau în numar de nivele de cuantificare (CA/D) sau de iesire (CD/A). struct unui sistem de AD este data de: Avand in vedere faptul ca sursele de erori sunt numeroase si independente. Estimarea cea mai realista erorilor hardware ce caract.• simplificarea proiectãrii electrice ºi tehnologice datoritã existenþei familiilor de componente ce permit interconectãri standard. de EM se pot obtine pt arhitecturi ale acestora de tip: reactie negativa -16. procesul de conversie analog-digitala poate fi considerat ca o plasare a marimii de intrare într-un interval de cuantizare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful