Tema 6. Politici şi strategii în domeniul MRU.

Plan
Unitati de continut:
• Introducere Modificarea condiţiilor socio-economice Planul măsurilor de personal la nivel de unitate economică; Politici de personal la nivel de unitate economică; Concluzie

Obiective

să identifice obiectivele politicii de personal; să determine influenţa modificărilor situaţiilor socio-economice asupra politicii de personal; să însuşească metodele teoretice şi practice de elaborare a strategiilor în domeniul resurselor umane; să interpreteze componenta strategică al sistemului MRU în contextul strategiei generale de dezvoltare a întreprinderii;

• •

Introducere
Dezvoltarea umană este un concept larg, care cunoaşte o evoluţie permanentă. În economiile politice ale dezvoltării se consideră că sunt dezvoltate acele regiuni şi ţări, în care oamenii au libertatea alegerii în ceea ce priveşte cariera, educaţia, modul de viaţă, libertatea politică etc. Privită ca un proces în timp, dezvoltarea umană înseamnă crearea, prin intermediul unor acţiuni la nivel de politici, a condiţiilor de facilitare a unei dezvoltări umane durabile, cum ar fi educaţia adecvată, sănătatea, bunăstarea materială, participarea, abilitarea socială şi incluziunea şi instaurarea unui model de creştere economică echitabil din punct de vedere social şi geografic. Bogăţia adevărată a unei naţiuni sunt oamenii. Obiectivul de bază al dezvoltării este crearea unui mediu adecvat pentru ca oamenii să se bucure de o viaţă lungă, sănătoasă şi creatoare. S-ar putea crede că acesta este un simplu adevăr, însă deseori el este uitat datorită preocupării imediate de a acumula bunuri şi bogăţii financiare. De foarte multă vreme suntem preocupaţi de crearea bogăţiei şi abundenţei materiale. În această goană deseori uităm că dezvoltarea ţine totalmente de oameni.

Modificarea condiţiilor socio-economice
Contextul economic şi social actual impune oricărei organizaţii (indiferent de modul de organizare şi funcţionare) pe lângă reacţia rapidă la schimbări şi prevederea acestora. În aceste condiţii planificarea organizaţională a devenit o necesitate vitală pentru competitivitatea şi succesul fiecărei organizaţii. Planificarea este procesul de stabilire a obiectivelor organizaţiei şi de identificare a strategiilor necesare pentru a atinge aceste obiective.

Din punct de vedere economic
Republica Moldova se află printre ţările mai puţin avansate din Europa şi face parte din grupul statelor în tranziţie în ceea ce priveşte dezvoltarea umană. În afară de o serie de indicatori cheie, care exprimă un progres modest al Moldovei la capitolul dezvoltare umană, această situaţie este reliefată şi de Indicele Dezvoltării Umane (IDU). Republica Moldova se află pe locul 99 din cele 169 de ţări studiate conform Indicelui Dezvoltării Umane (IDU), care rezumă perspectivele unei vieţi mai lungi şi sănătoase, starea educaţiei şi standardele

pe parcursul următoarelor decenii şi până la înregistrarea evoluţiilor aşteptate. venitul din activitatea agricolă rămâne încă foarte relevant pentru dezvoltarea umană în Republica Moldova. Ceea ce implica implimentare unor noi forme de gestiune a resurselor umane (social) si materiale.616 până la 0. media anilor de şcolarizare a crescut cu 2 ani. Influenţa modificărilor situaţiilor socio-economice asupra politicii de personal Dupa parerea mea. a rămas una stagnantă. Chiar dacă această situaţie este una tipică pentru economiile aflate în tranziţie de la producerea bazată pe agricultură la structuri mai moderne. iar această tendinţă se poate contura împreună cu schimbările demografice. sunt situate Norvegia. Potrivit raportului. conform situaţiei din anul 2010. Din punct de vedere Social Conceptul complet al Dezvoltării Umane este cu mult mai larg decât Indicele de Dezvoltare Umană. în timp ce Produsul Intern Brut pe cap de locuitor a scăzut cu 25%. Potrivit organizatorilor prezentării. Economia rurală a Moldovei. care nu sunt reflectate de performanţa Indicelui Dezvoltării Umane. valoarea IDU al Republicii Moldova a crescut cu 1 la sută. financiare (economic) intr-o intreprindere. modificarea conditiilor social-economice. Schimbările Climatice pot crea obstacole semnificative în procesul de avansare a dezvoltării umane în Moldova. Raportul analizează calea de dezvoltare a Moldovei între anii 1970 şi 2010. În funcţie de modul în care vor fi implementate strategiile de dezvoltare pe termen lung în Moldova. Timp de 40 de ani. Aceasta datorită faptului că mai mult de jumătate din populaţia ţării locuieşte în mediul rural şi aproximativ o treime din forţa de muncă este încă angajată în agricultură. însă subapreciate deocamdată. ceea ce o plasează în categoria medie de dezvoltare umană. dacă nu vor fi realizate intervenţii serioase. Influenta modificarilor social-economice asupra politicii de personal este una esentiala si foarte importanta. Dezvoltarea intelectului. iar dezvoltarea umană în general ar putea cunoaşte îmbunătăţiri. IDU al Republicii Moldova s-a majorat de la 0. Australia şi Noua Zeelandă. Aceste concluzii sunt descrise în Raportul Global al Dezvoltării Umane 2010. Odata cu aparitia noilor tehnologii apare si modificarea conditiilor si cerintelor fata Managementul Resurselor Umane. în principal. sunt influentate de progresul tehnicostiintific. Şi totuşi. iar multe dintre statele cele mai sărace au înregistrat evoluţiile cele mai rapide. necesita noi tehnici si instrumente de manevrare a politicii de management a RU. Totuşi. atit la nivel de microeconomic prin cresterea eficientei intreprinderii prin personal (recalificarea. antrenarea. speranţa de viaţă la naştere din Republica Moldova a crescut în medie cu un an. care pare mai problematic. introducerea inovaţiilor în producere şi schimbarea climei. pot avea loc anumite îmbunătăţiri şi se pot deschide noi oportunităţi de muncă şi de generare a veniturilor. Republica Democratică Congo şi Zimbabwe.623. clasamentul fiind încheiat de Niger. Indicele sărăciei multidimensionale constată că 2% din populaţie suferă din cauza multiplelor discriminări în ceea ce priveşte educaţia. Valoarea IDU al Republicii Moldova pentru anul 2010 constituie 0. deoarece se creeza perspective noi in dezvoltarea resurselor umane. S-ar putea produce o diminuare a angajării în activităţi agricole şi o mai mică dependenţă de asigurările sociale în veniturile rurale. Potrivit raportului. În vecinătatea poziţiei a 99 a Republicii Moldova află Botswana cu locul 98 şi Mongolia cu locul 100. Obiectivul II. ceea ce impune dezvoltarea politicii atit la nivel de intreprindere cit si la nivel de economie. Conditii impuse de catre caracterul social si economic sunt intr-o strinsa dependenta. cât şi impactului Schimbărilor Climatice asupra calităţii şi cantităţii resurselor de apă. posibilităţile dezvoltării umane în Moldova vor continua să fi e determinate de venitul agricol şi de un mod de viaţă rural al majorităţii populaţiei. ceea ce reprezintă o creştere de 1%. Raportul global al Dezvoltării Umane 2010 ilustrează progrese spectaculoase. instruirea). . dominată de lucrări agricole. în timp ce producerea şi serviciile au crescut rapid după anul 2000. şi acest lucru se poate produce. situaţia se poate schimba timp de două generaţii. datorită atât relaţiei dintre Schimbările Climatice şi venitul agricol. în domeniul sănătăţii.unui trai decent.623. Pe primele trei poziţii în lume. educaţiei şi standardelor de viaţă. din 1990 până în 2010. sănătatea şi standardele de viaţă. chiar şi într-un context.

dorinţelor sau aspiraţiilor personalului concomitent cu folosirea corespunzătoare a potenţialului acestuia. strategia investiţională se limita. În aceste condiţii. Specialiştii susţin că o problemă a cărei rezolvare condiţionează în mare măsură dezvoltarea şi utilizarea raţională a resurselor umane constă în introducerea în cadrul organizaţiilor a unor comportamente manageriale orientate sistematic spre obiective pe termen lung. standarte de trai). pentru realizarea ei corespunzătoare se au în vedere. în conceperea şi fundamentarea activităţilor din domeniul resurselor umane. un rol deosebit îl au strategiile şi politicile de personal Planul măsurilor de personal la nivel de unitate economică. Prin această orientare. iar funcţia de personal contribuie activ la dezvoltarea şi realizarea acesteia. Tipuri de strategii in domeniu RU (Rolf Buhner) În funcţie de gradul dependenţei de strategia firmei:  Strategia de personal orientată spre investiţii – are în vedere deciziile privind investiţiile din cadrul firmei. . tot mai mult.  Strategia de personal orientată spre resurse – RU sau posibilităţile de asigurare cu personal influenţează considerabil conţinutul strategiei firmei.cit si la nivel macroeconomic. (Strategii) Strategia de resurse umane face parte integrantă din strategia organizaţiei şi îndeplinirea ei este o condiţie a succesului strategiei la nivel de organizaţie Obiectivul III.  Strategia de personal orientată valoric .  Strategia de valorizare – realizarea dezvoltării personalului prin utilizarea competenţelor şi experienţei unor angajaţi ai firmei folosiţi în calitate de mentori pentru alţi membri. în prezent. Aceasta înseamnă că dezvoltarea resurselor umane devine premisa necesară pentru a se putea reacţiona rapid şi cât mai flexibil la schimbările mediului autentic concurenţial Luând în consideraţie mărimea cheltuielilor alocate de către o firmă în efortul de dezvoltare a angajaţilor săi.are în vedere cerinţa de bază care constă în respectarea intereselor. şi aspectele privind resursele umane. problemele privind resursele umane sunt deja incluse sau avute în vedere în formularea strategiei firmei. resursele umane devin obiect sau element de investiţii pentru dezvoltarea ulterioară sau viitoare a firmei. În aşa fel. educatia. există următoarea clasificare:  Strategia de conciliere – alocarea unui nivel redus cheltuielilor cu activităţile de personal cu scopul prevenirii eventualelor conflicte sociale  Strategia de supravieţuire – constituirea la nivelul firmei a unui fond special pentru cheltuielile cu activităţile de personal  Strategia în salturi – se alocă sume importante pentru personal dar cu caracter ocazional  Strategia investiţională – alocarea continuă a unor sume importante pentru dezvoltarea potenţialului uman Clasificarea strategiilor în funcţie de etapele carierei unui individ în cadrul organizaţiei:  Strategia de socializare – integrarea noilor angajaţi în cultura organizaţională  Strategia de specializare – dezvoltarea acelor competenţe ale angajaţilor.  Strategia de dezvoltare – dezvoltarea pe orizontală a angajaţilor prin rotaţia lor pe posturi sau dezvoltarea lor pe verticală – promovare. îndeosebi la aspectele economice şi tehnice. care sunt specifice postului lor. Dacă în viziunea tradiţională. prin cresterea coeficientilor sau indicatorilor ce tin de dezvoltarea umana (sperata la viata.

reproiectarea posturilor. integrare şi pregătire. Strategiile de resurse umane conturează calea (modalitatea) prin care organizaţiile pot să-şi asigure îndeplinirea obiectivelor organizaţionale. Politicile sunt principii de gândire şi acţiune în cadrul organizaţiei. motivarea şi recompensarea acestora. De ex. combinarea posturilor. politica se elaborează de către top-managementul întreprinderii. Indiferent ce tip de strategie se adoptă în organizaţie şi indiferent de domeniile în care se adoptă strategii de resurse umane trebuie să menţionăm faptul că ele reflectă diferite aspecte interdependente ale funcţiunii de resurse umane. În plus. ea se poate transfera de la o organizaţie la alta după bunul plac al angajatului. fiind un ghid de orientare şi acţiune pentru cei care îşi asumă responsabilităţi manageriale Strategiile de resurse umane servesc drept fundament pentru elaborarea politicilor de resurse umane care la rândul lor susţin realizarea strategiilor de resurse umane în fiecare din domeniile principale ale managementului resurselor umane. . Politica în domeniul resurselor umane este un sistem de obiective. De obicei. metode şi criterii de lucru cu personalul întreprinderii. • Promovarea tinerilor angajaţi. evaluarea performanţelor. reduceri salariale. resursa umană nu este proprietatea organizaţiei. renegocierea contractelor de muncă. nefiind despărţite de bariere formale. • Asigurarea unor condiţii de muncă corespunzătoare. creşterea salariilor. sprijin în traversarea perioadelor de tranziţie culturală. etc. Obiectivul IV. pot funcţiona în paralel. Evident că cel mai important este – aşa cum am amintit mai devreme ca strategiile de resurse umane să fie parte integrantă din strategia organizaţiei şi să conducă la îndeplinirea obiectivelor strategice ale acesteia. • Instruirea şi ridicarea calificării personalului. dezvoltarea angajaţilor. departamentul de resurse umane se va axa pe angajări masive de personal.Politici de personal la nivel de unitate economică. care este comună pentru toţi angajaţi. Managerul de resurse umane trebuie să fie implicat proactiv în dezvoltarea iniţiativelor strategice ale organizaţiei şi în încercarea de a realiza un avantaj competitiv. Concluzie În aceste condiţii departamentul de resurse umane trebuie să fie conştient că spre deosebire celelalte resurse (financiare. transferuri/plasarea forţei de muncă. principii. acestea sunt expresia obiectivelor urmărite şi a mijloacelor folosite. creşterea productivităţii muncii. Acest proces poate avea succes doar prin dezvoltarea unui plan strategic prin care angajaţii învaţă unul de la altul. Obiectivul I. Avantajul competitiv al organizaţiei se poate crea numai în cazul în care cei mai buni angajaţi sunt recrutaţi. iar împărtăşirea cunoştinţelor este preţuită şi recompensată Este absolut necesar ca activităţile din domeniul resurselor umane să fie în armonie cu obiectivele strategice ale organizaţiei. strategiile de resurse umane se vor baza pe disponibilizări. În general în cadrul unei organizaţii nu există o singură strategie în domeniul resurselor umane deoarece se pot dezvolta asemenea strategii în toate domeniile de bază ale MRU: asigurarea cu personal. materiale.). strategiile de resurse umane vor cuprinde disponibilizări colective. abilităţile şi aptitudinile care să le permită să dobândească. să dezvolte şi să disemineze informaţiile. în cazul fuziunii sau achiziţiei. dar nu este suficient pentru succesul deplin. relaţiile cu angajaţii. în cazul unei strategii de creştere. în cazul în care organizaţia adoptă o strategie de reducere a costurilor. orientare. asigurând astfel un avantaj competitiv. • Motivarea înaltă a personalului. Orice întreprindere trebuie să aibă o politică bine definită în domeniul resurselor umane. cursuri de pregătire intensivă pentru angajaţi. crearea de noi locuri de muncă. numai aşa programele de resurse umane vor fi în totalitate congruente cu obiectivele şi iniţiativele strategice ale organizaţiei. motivaţi corespunzător şi reţinuţi în organizaţie. aceştia trebuie să deţină cunoştinţele. Conţinutul politicii în domeniul resurselor umane: • Asigurarea cu forţă de muncă înalt calificată. precum şi permanenta adaptare la schimbare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful