You are on page 1of 3

G R A Z I A U P D AT E

DE STELLING:

VLIEGEN KAN
ECHT NIET MEER
Ieder issue legt Grazia twee experts een stelling voor.
Wat is hun standpunt?

19 maatregelen neemt. Heel


beklemmend om te zien hoe
is al verloren gegaan en
diersoorten sterven in hoog
prijzen zullen flink stijgen
omdat boeren het steeds
TEKST MARISKA VERMEULEN FOTOGRAFIE RENEE VAN DOORN (FRANK BY RENEE), EEF PHOTOGRAPY

het werd gebagatelliseerd en tempo uit. Het probleem is moeilijker krijgen. Waarom
zelfs belachelijk gemaakt. dat milieu-impact langzaam zou je hier in hemelsnaam
Op klimaatverandering gaat en ons brein de ernst aan bij willen dragen door
reageren we net zo laconiek, van dit soort trage processen te vliegen? Natuurlijk
terwijl het even gevaarlijk niet goed kan bevatten. Een maakt het verschil als wij
is. Maar er is één groot slangetje hier dat uitsterft, stoppen met vliegen en er
verschil: we kunnen daar een kikkertje daar: wat dus minder vliegtuigen de
als burgers wél zelf iets aan maakt het uit, denkt men. lucht ingaan. Samen zijn
doen, we veroorzaken het Als alle klimaatverandering wij heel veel druppels op
immers ook met z’n allen. in één dag zou gebeuren, een gloeiende plaat. Als je
EENS Zo wordt met vliegen in zou de wereld misschien wél twee of drie keer per jaar
Babette Porcelijn is héél korte tijd héél veel op z’n kop staan. Daarnaast vliegt, staat vliegen bij jou
duurzaamheidsonderzoeker CO2 de lucht in geblazen. ontstaan in een wereld waarschijnlijk al op nummer
en schrijver van boeken als Ik vond altijd dat iedereen waarin de natuur afgebroken één in je impact top 10.
De Verborgen Impact en Het vrij is om zelf te bepalen wordt virussen als corona Check mijnverborgenim-
Happy 2050 Scenario. Voor wat-ie doet. Maar inmiddels makkelijker, wat al tot po- pact.nl om te zien hoeveel
haar is het vijf voor twaalf. hoop ik dat mensen hun larisatie in de maatschappij aardes er nodig zijn als
verantwoordelijkheid gaan heeft geleid. Dat zal door iedereen zou leven zoals jij.
“Laatst keek ik de nemen, zodat we een mass alle crises die ontstaan door Achteroverleunen en wijzen
Netflix-hit Don’t Look Up, extinction event kunnen af- klimaatverandering alleen naar het systeem, zet geen
waarin een enorme meteoriet wenden. Eigenlijk zitten we maar erger worden. Er zijn zoden aan de dijk. Wij zíjn
op de aarde afstevent, maar daar al middenin: de helft al overstromingen en heftige het systeem en moeten dus
de politiek niet de nodige van de bossen in de wereld stormen en ook de voedsel- zélf aan de slag.”

50
GRAZIA
20
@lilyjcollins
uitdaging ook een kans kan Wil de grootste Emily in
betekenen. De prijs daarvan Paris-fangirl opstaan?
is dat ik veel vlieg, maar de

ONEENS
impact die ik maak, heeft
ook waarde. Daarnaast doe I N S TA
Digital nomad Esther Jacobs
leeft over de hele wereld.
ik veel dingen níet die slecht
zijn voor het milieu: ik eet
LIVES
Toen ze op social media bijna geen vlees, heb geen De coolste, gekste,
deelde hoeveel vluchten ze kinderen, heb amper spullen grappigste of meest
had gemaakt, kwam haar en geen auto. Uiteindelijk ontroerende Instagram-
dat op kritiek te staan. wil ik dat mijn impact op
de wereld in positieve zin kiekjes van de sterren.
“Ja, vliegen is slecht voor het monumentaal is.
milieu, maar iedereen heeft Pas toen ik in 2019 op
wel een reden waarom hij Facebook heel naïef een
of zij het toch doet. Voor de overzichtje van KLM deelde
een is dat vakantie, voor mij dat ik in negen jaar tijd
omdat reizen mijn leven is. 78 vluchten met ze had
Ik laat zien dat je buiten het gemaakt, merkte ik door de
huidige systeem kunt leven: reacties dat de maatschap-
ik heb al negen jaar geen pelijke opinie daarover was
vaste woon- of verblijfplaats, veranderd. Ik pak nu zelf
sta nergens geregistreerd en ook de trein voor kortere
heb nergens recht op. Ik leef afstanden en probeer langer @parishilton
volledig vrij en onafhanke- op een plek te blijven. Maar
lijk. Ja, ik zou in Nederland ik vind dat we erop moeten Be a unicorn in een wereld vol
een baan van negen tot vijf vertrouwen dat ieder van ons met werkpaarden.
kunnen hebben zodat ik doet wat-ie kan en elkaar
minder vlieg, maar dan is de niet moeten beoordelen. Het
positieve impact die ik op komt overheden en grote
de wereld heb ook een stuk bedrijven ook wel goed uit
kleiner. Met mijn levensstijl dat we elkaar steeds op de
prikkel ik mensen en zet vingers tikken, want dan TEKST JILL WAAS FOTOGRAFIE INSTAGRAM
ik positieve verandering in zijn we niet bezig met het
gang, zowel op systeem- echte probleem: het systeem
niveau als individueel. Zo waarin we leven. Zo moeten
zamelde ik rond de euro-in- we bijvoorbeeld de grote
voering met mijn Coins for vervuilende landen en de
Care-actie zestien miljoen subsidies voor vervuilende @bellahadid
euro in voor goede doelen, industrieën aanpakken.
Iemand zin om te raven?
adviseer ik overheden en Dat heeft een veel grotere
Deze meid is ready!
laat ik anderen steeds weer impact dan alleen
zien dat elke tegenslag of individuele acties.”

51
GRAZIA
B O E N E N M A A R ! D E B E S T E B E A U T Y T I P S VO O R E E N Z I J D E Z AC H T E H U I D

D B AG F
N R
A

IE
V E RY H

NEW
N D LY

& IMPROVED
A LWAYS U P - TO - DAT E A N D I N FA S H I O N # 1 2 0 2 2 N E W C H A P T E R

JENNIFER LOPEZ
‘IK GELOOF NOG
STEEDS IN HAPPILY
EVER AFTER’

NEE, JE HOEFT
NIET ALTIJD
POSITIEF TE ZIJN
HET IS ZELFS

LINDA
GEVAARLIJK

+
YUKI KEMPEES,
KIM KARDASHIAN,
Hakeboom
‘IK VIND HET NOG HEEL
SPANNEND OM NAAR DE
MAAN, JAIMIE VAES EN
NOG VEEL MEER! TOEKOMST TE KIJKEN’

NR 01 26 JAN T/M 1 MRT 2022 BENELUX €4,99 EUROPA €6,25

You might also like