ΛΥΚΕΙΟ

ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μάριος Πουργουρίδης
ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5

ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Σχεδιασμός κυκλωμάτων
Ο καθηγητής σας έχει κατασκευάσει ένα κύκλωμα. Προσπαθήστε να σχεδιάσετε το
κύκλωμα αυτό με την χρήση των συμβόλων του φύλλου εργασίας 4.
1ο κύκλωμα

2ο κύκλωμα

Χρήση αμπερομέτρου και βολτομέτρου
Πιο κάτω φαίνεται ένα κύκλωμα με ένα αμπερόμετρο και ένα βολτόμετρο
Μπαταρία

Αμπερόμετρο
Α

V

Διακόπτης κλειστός

Λάμπα

Επίσης Πιο κάτω φαίνεται η λεπτομέρεια στη σύνδεση καθώς και στην ένδειξη του
κάθε οργάνου.
Αμπερόμετρο
0,5
2

0,25
1
0

0
+

Βολτόμετρο
8
0,75

4

12

3
Α

0,4
4

1

0

0
+

1,2
V

1,6

1,6

16

16

Συμπληρώστε τον Πιο κάτω συγκριτικό πίνακα για τα δύο όργανα με την βοήθεια των
σχημάτων
Αμπερόμετρο
Πως το αναγνωρίζω
Ποιό φυσικό μέγεθος
μετρά
Πως έχει συνδεθεί σε σειρά ή
παράλληλα
Ποιό είναι το μέγιστο που
μπορεί να μετρήσει
Ποια είναι η ένδειξη του
Πουργουρίδης Μάριος

Βολτόμετρο

ΛΥΚΕΙΟ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ
ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μάριος Πουργουρίδης

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6

ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ

Αγωγός ή μονωτής
Εκτελέστε την σύνδεση που φαίνεται στο Πιο κάτω διάγραμμα. Το οποίο αποτελείται
από τρεις μπαταρίες 1,5 V δύο σύρματα με κροκοδειλάκι, μία λάμπα 2,5 ή 3 V και ένα
αμπερόμετρο.
Τρεις μπαταρίες 1,5V

X
Ψ
σύρματα με κροκοδειλάκι

λάμπα 2,5 V

Μπορούμε να ελέγξουμε ένα υλικό αν είναι αγωγός ή μονωτής τοποθετώντας το
στους ακροδέκτες Χ και Ψ έτσι ώστε να κλείσει το κύκλωμα. Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα
1)Αν είναι αγωγός η λάμπα ανάβει
2)Αν είναι μονωτής η λάμπα παραμένει σβηστή.
3)Αν το υλικό έχει μια ενδιάμεση συμπεριφορά πχ είναι μέτριος αγωγός η λάμπα θα ανάβει
αλλά όχι τόσο έντονα.
Συμπληρώστε τον πιο κάτω πίνακα για τα υλικά που σας έχουν δοθεί
Υλικό
Καλός αγωγός, μέτριος αγωγός,
μονωτής
Χαλκός
Αλουμίνιο
Κονσταντάνη
Γραφίτης
Νερό
Πλαστικό
Χαλαζίας
Γυαλί