SULIT

KEMAHIRAN HIDUP

TAHUN EMPAT

Bahagian A : Soalan Objektif ( 60 Markah ) Pilih jawapan yang paling tepat. 1. Mengapakah peraturan bengkel perlu dipatuhi? A. Supaya alatan tidak rosak. B. Supaya bengkel sentiasa bersih. C. Supaya kemalangan dan kecederaan dapat dielakkan. D. Supaya murid mudah masuk ke bengkel. 2. Jari Fahmi terluka terkena alat tajam di dalam bengkel. Apakah tindakan yang perlu dilakukan? A. Memberitahu guru dengan segera. B. Mengambil kotak pertolongan cemas. C. Membalut luka dengan apron. D. Merawat sendiri luka tersebut. 3. Pernyataan yang berikut adalah benar mengenai peraturan bengkel, kecuali... A. tidak bergurau ketika menjalankan aktiviti. B. bersihkan bengkel selepas membuat aktiviti amali. C. simpan semula alat selepas digunakan. D. tutup tingkap apabila masuk ke bengkel. 4. Bagaimanakah keadaan bengkel yang selamat? A. Bengkel yang kemas dan tersusun. B. Bengkel yang penuh dengan alatan tangan. C. Bengkel yang tertutup. D. Bengkel yang tiada alatan. 5. Manakah tanggungjawab murid dalam jadual tugasan? A. Mengemas beg sekolah ke bengkel. B. Menyimpan alatan ke dalam beg. C. Membuka dan menutup tingkap. D. Menolong guru mengangkat buku. 6. Di manakah kotak pertolongan cemas perlu diletakkan? A. Di tempat yang mudah diambil B. Di tempat yang sukar dilihat C. Di tempat yang tinggi D. Di tempat yang tersorok 7. Manakah antara gambar yang berikut ada kaitan dengan keselamatan di bengkel?

8. Siapakah yang memastikan muridmurid membuat tugas mengikut jadual? A. Formen B. Ketua Kumpulan C. Ahli kumpulan D. Penolong fomen

1 SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG PETANAK MUKAH
PEPERIKSAAN AKHIR PENGGAL PERTAMA 2011

SULIT

KEMAHIRAN HIDUP

TAHUN EMPAT

9. Yang manakah bukan tugasan dalam organisasi bengkel? A. menyapu lantai B. menyimpan bahan C. menutup suis D. menyiapkan projek
10. Apakah yang perlu dilakukan dengan bahan yang mudah terbakar? I. Simpan di tempat khas dan sesuai II. Simpat di tempat yang panas III. Letakkan di atas meja. IV. Jauhkan dari punca api A. I dan IV C. II dan III B. I dan Il D. III dan IV 11. Siapakah manusia pertama yang mencipta telefon? A. Zulkifli Ahmad B. Guglielmo Marconi C. Alexander Graham Bell D. Johri Boyd Dunlop 12. Apakah tujuan sesuatu produk dihasilkan? A. Untuk memudahkan kehidupan manusia B. Untuk menjadikan manusia lebih malas C. Untuk memudahkan penyenggaraan D. Untuk melindungi manusia 13. Manakah antara yang berikut berbentuk sfera?

14. Manakah antara objek yang berikut berbentuk segi tiga?

15. Antara yang berikut, yang manakah komponen set binaan?

16.

Penyataan yang berikut adalah benar mengenai alat tangan di atas kecuali... A. rahang sepana boleh dilaras. B. mengetat dan melonggarkan bolt. C. mengetat dan melonggarkan nat. D. mengetat dan melonggarkan skru.

17. Apakah nama pengikat di atas? A. Bolt B. Nat C. Skru D. Sesendal

2 SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG PETANAK MUKAH
PEPERIKSAAN AKHIR PENGGAL PERTAMA 2011

SULIT

KEMAHIRAN HIDUP

TAHUN EMPAT

18. Apakah yang dimaksudkan dengan model? ' A. Binaan projek sebenar B. Binaan projek yang kecil C. Bahan pengajaran D. Reka bentuk projek 19.

22. Apakah komponen yang menggunakan simbol seperti dalam gambar rajah di bawah?

A. Mentol B. Suis 23.

C. Bateri D. Wayar

Rajah di atas adalah komponen di dalam pengasah pensel. Manakah bahagian yang berfungsi sebagai pemotong? A. W B. X C. Y D. Z 20. Pilih pengikat yang digunakan untuk menyambung secara sementara. I. Kimpalan II. Nat don bolt III. Ribet IV. Skru A. I dan II B. II dan III C. II dan IV D. III dan IV 21. Komponen yang berikut digunakan dalam projek litar elektrik kecuali... 24.

Manakah antara yang berikut berkaitan dengan komponen di atas?

Bateri mempunyai kekutuban positif dan negatif. Manakah bahagian positif? A. W B. X C. Y D. Z

3 SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG PETANAK MUKAH
PEPERIKSAAN AKHIR PENGGAL PERTAMA 2011

SULIT

KEMAHIRAN HIDUP 29.

TAHUN EMPAT

25. Mengapakah suis diperlukan dalam litar elektrik? A. Untuk menambah kecerahan mentol. B. Untuk menyalakan mentol. C. Untuk menentukan litar siri atau litar selari. D. Untuk memutuskan atau menyambungkan arus elektrik. 26. Pilih penyataan yang benar mengenai suis. I. Apabila suis ditutup, arus akan mengalir. II. Apabila suis ditutup, arus tidak akan mengalir. III. Apabila suis dibuka, arus akan mengalir. IV. Apabila suis dibuka, arus tidak akan mengalir A. I dan 1 B. I dan III C. I dan IV D. III dan IV 27. Manakah yang akan berfungsi dengan menggunakan tenaga elektrik? A. Pengasah pensel. B. Dapur gas. C. Kipas angin. D. Gergaji tangan. 28.

Apakah nama litar di atas? A. Litar siri B. Litar selari C. Litar siri dan selari D. Litar elektrik 30. Pilih penyataan yang benar mengenai litar siri. I. Mentol dalam litar ini menyala sama cerah. II. Mentol dalam Iitar ini mempunyai kecerahan yang berbeza. III. Apabila satu mentol dikelua rkan, mentol lain masih menyala. IV. Apabila satu mentol dikeluarkan, mentol lain akan padam. A. I dan II B. I dan III C. II dan IV D. III dan IV

Bilakah kita perlu menggunakan -alat tangan di atas? A. Ketika memotong dawai. B. Ketika menjalur wayar. C. Ketika memasang skru. D. Ketika memasang mentol.

4 SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG PETANAK MUKAH
PEPERIKSAAN AKHIR PENGGAL PERTAMA 2011

SULIT

KEMAHIRAN HIDUP

TAHUN EMPAT

Bahagian B : Soalan Struktur ( 40 Markah ) 1. Tuliskan bahan ´ mudah terbakar µ atau ´ alat tajam µ.

2. Padankan alatan tangan di bawah ini dengan kegunaannya yang betul.

1. Pemotong sisi

Menebuk lubang pandu sebelum memasang skru.

2. Penjalur wayar

Memotong wayar atau dawai halus.

3. Gerimit

Mengetatkan dan melonggarkan skru.

4. Pemutar skru

Membuang penebat pada wayar.

5 SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG PETANAK MUKAH
PEPERIKSAAN AKHIR PENGGAL PERTAMA 2011

SULIT

KEMAHIRAN HIDUP

TAHUN EMPAT

3. Namakan alatan tangan di bawah ini.

4. Tuliskan BETUL pada penyataan yang benar dan SALAH pada penyataan yang salah. 1. Kita mestilah memahami lukisan skematik dan lukisan bergambar sebelum memasang litar elektrik. 2. Pemegang bateri berfungsi membekalkan tenaga elektrik pada mentol. 3. Bateri sel kering hanya mempunyai kekutuban positif sahaja. 4. Litar siri dan litar selari tidak mempunyai sebarang perbezaan. SELAMAT MENJAWAB !
6 SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG PETANAK MUKAH
PEPERIKSAAN AKHIR PENGGAL PERTAMA 2011

SULIT

KEMAHIRAN HIDUP

TAHUN EMPAT

JAWAPAN BAHAGIAN A : SOALAN OBJEKTIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C A D A C A D A D A C A B D C D A B D C D C A A D C C B B C 4. 1 2 3 4 Tulis BETUL atau SALAH BETUL SALAH SALAH SALAH 2. Padankan alatan. 1 2 3 4 BAHAGIAN B : SOALAN STRUKTUR

1. 1 2 3 4 5 6

Tulis ALAT TAJAM MUDAH TERBAKAR MUDAH TERBAKAR MUDAH TERBAKAR ALAT TAJAM ALAT TAJAM

3. 1 2 3 4 5 6

Namakan alatan playar gabung pemutar skru rata sepana gabung sepana boleh laras pemutar skru philips playar muncung tirus

7 SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG PETANAK MUKAH
PEPERIKSAAN AKHIR PENGGAL PERTAMA 2011

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful