$EK$'!

IEI{ 5

TOPI FEAK BtrITU GELAP EPOtr,ETtstrRl' GE!,AP

I,ENCAI{A SUS,AM BSM GO.NETMERAIT SEPASAI{G (l''ANG BER,HAK SAIiA"TA}

MEDAL R.EBEN TAG IIAIVIA TANDA IYEGERI LAMEAI{G BSM POKET ATAS LANDVAR,D BERBUNGA: HOOK & WISEF, 10 BUI'AI{G BSM BESAR 4 DI JAI(ET KECNL 2 DI GOJET PEGA$UAI rAJVe EBKHAK SAFTAJAI 2 DI BAHU 2 DI POI{ET ATAS POI(ET BAWAH

TALI PINGGAI{g NYLON PUTIH DENC}AN LAMEAI{G BSM

P'UTIT{ SELU.B,RI LURU$ DUA POKET i{ADAPAN SERO}NG DAN SATU POX(ET BEI,AJTANG SEEEI"AH I{AI[AI{ TIADA I,IPATA'N DI BAWAIII

KAstIT KULIT BERTALI DAI{ sToltil{ t{ITAlvI POKET ATAS
POIGKET {PATCH

DAHI GOJET PANDAIUGAI1l PEMAKAIAN tsELAKANG

ponrr-Bnwnu
POCKET COAT '

LAMBA

(- !'--+
rl,S ,r
{/

fii I
,F tl,

1r]T
E"rr +6i<

*-

t!'_+

-

.k

I

j l' JL-..--

I l'

SERAGAM NO. 2 - FEGASTAI LTLAIU FAJ(ATATT Mengandungi : a) Bush Jeket lengan pendek putih dengan dikeiuarkan pelapik

poket bawah. b) c) d) e)
f)

Senuar Paqiang Putih ( lurus tiada lipatan sebelatr bawatr dan satu poket di beiakang sebelah kanan ) Topi Peak Biru Gelap dan lencana sulam Bulan Sabit Merah Tag Narna ( di sebeiah kanan ) Gojqt Merah sepasang dengan butang kecil BSM ( Pegawaiyang berhak sah4ja ) Medal Reben Epolet Biru Gelap dan palgkat Tanda Negeri { di kfui dan kanan lengan baju ) Lambang Bulan Sabit Merah ( di kiri dan kanan lengan baju di bawatr Tanda Negeri ) 10 butang Bulan Sabit Merah : Besar
4 di Jaket Keell

s]
h) i)

i)

yang berhak sahqia). 2 di Gojet (Pegawai 2 di bahu. 2 di poket atas.
k)

Lanyard Hitam Berbunga dengan Hook dan Wisel Kasut Kulit Hitam bentali dan Stokin Hitam Tali Pinggang Nylon Putih serta kepala logam lambang Bulan Sabit Merah.

r)
m,

I 147