You are on page 1of 2
Korfbal: snel, dynamisch en leuk, VOOR JONG én OUD!

Korfbal: snel, dynamisch en leuk, VOOR JONG én OUD!

BON VOOR GRATIS TRAININGEN Wertha nodigt je uit om 5x gratis mee te doen met
BON VOOR GRATIS TRAININGEN
Wertha nodigt je uit om 5x gratis mee te doen met een
training! Knip de bon uit of neem de folder mee en kom
eens een balletje gooien op een training! Zo kun je, zon-
der verdere verplichtingen, eens kijken of korfbal iets voor
je is en of je je thuis voelt bij onze club.
De tijden en locaties van de trainingen kun je vinden op
onze website: www.kvwertha.nl > Trainingen.
1
1
1 1
1 1
Korfbal op Internet • www.knkv.nl: website van de korfbalbond • nl.wikipedia.org/wiki/korfbal: encyclopedie

Korfbal op Internet

www.knkv.nl: website van de korfbalbond

nl.wikipedia.org/wiki/korfbal: encyclopedie Wikipedia

korfbal.pagina.nl: korfbal linkpagina

korfbal.startkabel.nl: Korfbal linkpagina

www.hkc-utrecht.nl > HKC Spel: online korfbalspelletje

K.V. WERTHA

Secretariaat: Arjan Kessels Tel. (0495) 544181 Web: www.kvwertha.nl E-mail: korfbal@kvwertha.nl

K.V. WERTHA Secretariaat: Arjan Kessels Tel. (0495) 544181 Web: www.kvwertha.nl E-mail: korfbal@kvwertha.nl

Historie van de club

RUIM 25 jaar korfbal in Weert

In 1979 besloot Hans Schönlau in Weert een advertentie in een huis-aan-huis blad te zetten. Hij vroeg in de krant of er mis- schien mensen waren die ooit gekorfbald hadden, of die zin hadden om te gaan korfballen. Die advertentie leverde een aantal reacties op. 6 (!) mensen bleken geïnteresseerd te zijn in een mogelijke oprichting van een korfbalvereniging. Men was echter nog met te weinig mensen om een team te vormen. Daarom werd er voorlopig wel samen getraind en werd er pro-

motie gemaakt voor de sport met als doel meer mensen bij elkaar te brengen en uiteindelijk een vereniging op te richten, wat ook gebeurde. Op 15 november 1979 werd een bijeenkomst gehouden in het toenmalige Hotel Verstraeten in Weert. Korfbalvereniging Wert- ha werd hier officieel opgericht.

Na twee jaar korfbal in Weert bestond de vereniging al uit 60 leden, waarvan 40 jeugdleden. Bij de Weerter jeugd leek korfbal enorm aan te slaan. Na tien jaar korfbal was de vereniging het grootst. Er na- men maar liefst 4 teams aan de competitie deel; drie senio- ren teams en één jeugdteam. Na 1992 liepen de ledenaan- tallen echter drastische terug. Van de 4 teams die er in 1989 waren, bleef begin jaren ´90 uiteindelijk één team over.

Het absolute dieptepunt lag in 1994, toen de club 15 jaar bestond. Bij dit 3e lustrum had Wertha slechts 14 leden. Bijna had de vereniging dan ook niet meer be- staan, ware het niet dat de weinige leden die er nog waren er keihard voor gewerkt hebben om nieuwe mensen te vinden. Er kwamen een aantal nieuwe mensen, maar Wertha zag ook een aantal oud-leden weer terug komen. Op het ogenblik zijn er zo’n kleine 30 personen lid van de vereni- ging. Daarvan speelt ongeveer de helft in competitieverband. De overige leden hebben veelal wel bij Wertha gespeeld, maar doen dat om uiteenlopende reden niet (meer).

De overige leden hebben veelal wel bij Wertha gespeeld, maar doen dat om uiteenlopende reden niet
veelal wel bij Wertha gespeeld, maar doen dat om uiteenlopende reden niet (meer). Korfbal… iets Ook
veelal wel bij Wertha gespeeld, maar doen dat om uiteenlopende reden niet (meer). Korfbal… iets Ook
veelal wel bij Wertha gespeeld, maar doen dat om uiteenlopende reden niet (meer). Korfbal… iets Ook

Korfbal…

iets

Ook jou?

voor

Korfbal… iets Ook jou? voor
Korfbal… iets Ook jou? voor
Korfbal… iets Ook jou? voor
Korfbal… iets Ook jou? voor
Korfbal… iets Ook jou? voor
Korfbal… iets Ook jou? voor
Korfbal… iets Ook jou? voor
veelal wel bij Wertha gespeeld, maar doen dat om uiteenlopende reden niet (meer). Korfbal… iets Ook
Meer informatie over de vereniging is te vinden op de website: www.kvwertha.nl

Meer informatie over de vereniging is te vinden op de website: www.kvwertha.nl

W ist je dat in Weert al bijna 30 jaar een korfbalclub actief is? Nee? Aan-

genaam kennis te maken dan! Korfbalvereniging Wertha is een kleine, maar gezellige club. De vereniging telt zo’n 30 leden en on- geveer de helft daarvan speelt korfbal in competitieverband. De vereniging is op zoek naar nieuwe le- den, zowel voor haar volwassenenteam als voor het jeugdteam. Misschien is korfbal wel iets voor jou! In deze folder lees je meer over de sport en de vereniging. En vergeet ook de website van Wertha niet, want ook op www.kvwertha.nl is veel informatie te vinden.

want ook op www.kvwertha.nl is veel informatie te vinden. Korfbal is één van de leukste sporten
want ook op www.kvwertha.nl is veel informatie te vinden. Korfbal is één van de leukste sporten

Korfbal is één van de leukste sporten ter wereld! En boven- dien de enige teamsport die gemengd (dus mannen en vrouwen samen in één team) beoefend wordt. Helaas is korf- bal in Nederland iets minder populair dan andere teamspor- ten zoals voetbal, volleybal of hockey. Ook in Limburg is dat zo. Wertha wil, als enige Weerter korfbalvereniging, korfbal weer ‘in de picture’ zetten. De club zoekt sportieve mensen die zin hebben om te korf- ballen. Of je nu dik, dun, kort, lang, jong of oud bent, het maakt niet uit! Zowel voor ons volwassenenteam als voor een nieuw jeugdteam zoeken we spelers en speelsters.

Competitiewedstrijden

Wertha speelt korfbal in competitieverband in de regio Zuid. Dit houdt in dat we wedstrijden spelen tegen clubs uit geheel Limburg en een gedeelte van Noord-Brabant. Een korfbalseizoen bestaat uit drie delen, waarin twee aparte competities afgewerkt worden. Het seizoen start doorgaans in augustus met buitentrainingen. Zo tegen eind augustus / be- gin september start dan de competitie. Korfbal wordt zowel buiten gespeeld als binnen in de zaal. In september en okto- ber wordt het eerste deel van de veldcompetitie gespeeld. Daarna start de zaalcompetitie. Deze loopt van november tot maart. In april en mei wordt vervolgens het tweede deel van de veldcompetitie afgewerkt. Dus als het even mee zit, kun je als vereniging dus maar liefst twee keer per seizoen kampioen worden!

Informatie over onze wedstrijden kun je vinden op Streekom- roep Weert, teletekst-pagina 682 en op de website van Wert- ha: www.kvwertha.nl. Thuiswedstrijden spelen we, afhankelijk van de veld- of zaalcompetitie, in de sporthal in Altweerterhei- de (gemeente Weert) of op het veld van sportpark Boshoven.

Trainingen

Uiteraard ben je van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen tijdens een van onze trainingen. En als je wilt, kun je geheel vrijblijvend een aantal keren meetrainen. Volwassenen en jeugdleden trainen apart. Check de website voor actuele informatie over de trainingstijden en locaties:

www.kvwertha.nl.

Activiteiten

Naast korfbal organiseert onze vereniging ook andere activi- teiten. Wertha heeft daar zelfs een aparte commissie voor, die leuke activiteiten op touw zet: Wertha’s Feest en Activitei- ten Commissie (W(F)AC). Zo organiseren we regelmatig een bioscoopavond, feest, barbecue met fietstocht of andere gezellige activiteiten. En uiteraard zijn daarbij ook familieleden van harte welkom! Voor een activiteitenoverzicht kun je te- recht op onze website.

een activiteitenoverzicht kun je te- recht op onze website. JEUGDWERVING Wertha is druk bezig met het

JEUGDWERVING

Wertha is druk bezig met het werven van jeugdleden en het opzetten van een nieuw jeugd- team. Zo doet de vereniging o.a. mee aan het ‘Sport na school’ project van de gemeente Weert (zie www.weert.nl > Projecten > Sport na school of BOS-impuls) en worden er ónder schooltijd korfballessen ver- zorgd in het basisonderwijs. Dit in het kader van de BOS- Impuls, een project van o.a. de gemeente om jeugd meer aan het sporten te krijgen. Daarnaast geeft de vereniging jaarlijks demonstraties tijdens de Dag van het Park (locatie:

Molenakker). In december 2006 doet Wertha mee aan de Vakantiepas. Voor actuele informatie: check de website of neem contact op met het secretariaat.

check de website of neem contact op met het secretariaat. Spelregels in het kort Wat is

Spelregels in het kort

Wat is korfbal?

Korfbal is een balsport met één bal die door een korf gegooid moet worden. Elk team heeft een korf die op een hoogte van 3,5 meter is opgehangen aan een paal. Natuurlijk gelden bij de jongere jeugd aangepaste hoog- tes van de korf. Het team dat de meeste doelpunten maakt door de bal door de korf van de tegen- partij te gooien, wint.

de bal door de korf van de tegen- partij te gooien, wint. Korfbal wordt zowel in

Korfbal wordt zowel in de zaal als op het veld gespeeld. Een team bestaat uit acht spelers: vier vrouwen en vier mannen. Het korfbalveld is verdeeld in twee vakken (helften van het speel- veld). Eén van de vakken is het aanvalsvak, het andere is het verde- digingsvak. Een team plaatst twee dames en twee heren in het aanvalsvak, de andere vier spelers in het verdedigingsvak. Het is niet toegestaan om tijdens het spel van vak te wisselen, behoudens in de hierna beschreven situatie.

Bij kinderen tot tot 9 jaar wordt éénvakskorfbal gespeeld. Hierbij moet je zowel aanvallen als verdedigen over het hele veld. Bij de oudere pupillen (10 t/m 12 jaar) wordt wel in twee vakken gespeeld en wordt er na 10 minuten gewisseld van vak. De spelers uit het verdedigingsvak gaan naar het aanvalsvak, en vice versa. Bij oude- re spelers wordt er gewisseld na 2 doelpunten, ongeacht welk team die doelpunten maakte.

Een speler die in balbezit is, mag niet lopen met de bal. In de prak- tijk betekent dit dat één voet gefixeerd is (draaien om je as mag dus wél). Zodra de bal is afgespeeld mag uiteraard wel weer wor- den gelopen.

bal is afgespeeld mag uiteraard wel weer wor- den gelopen. Een doelpunt kan worden gemaakt door

Een doelpunt kan worden gemaakt door een afstandsschot; in deze variant schiet de speler van relatief grote afstand de bal in de korf. Een andere variant is de doorloopbal; hierbij probeert de speler zijn/haar directe tegenstander voorbij te lopen, en krijgt de bal aangespeeld door een medespeler die zich meestal onder de korf heeft opgesteld en 'schiet' de bal in de loop. Verder bestaat er nog de korte kans waarbij er van korte afstand geschoten wordt.

Een aanval kan door de tegenpartij worden ver- dedigd. Als de verdediger zich tussen aanvaller en korf opstelt, op een afstand waarbij hij/zij de schouder van de tegenspeler kan aanraken, en deze verdediger probeert de bal te blokkeren, dan is de aanvaller verdedigd en mag deze niet op de korf schieten. De verdedigende partij krijgt bij overtreding van deze regel een vrije bal. Bij het verdedigen geldt dat dames alleen da- mes mogen verdedigen en de heren ook alleen elkaar.

regel een vrije bal. Bij het verdedigen geldt dat dames alleen da- mes mogen verdedigen en