3.

Pilih sebuah negara di Asia Tenggara, A) Namakan pelbagai bentuk pertanian yang dijalankan di negara yang anda

pilih (7M) Kegitan pertanian yang dijalankan secara aktif di Malaysia dan bentuk pertanian yang sedia ada ialah pertanian pindah,pertanian kebun kecil ,dan pertanian sara diri serta pertanian ladang .pertanian pindah mempunyai ciri-ciri seperti diusahakan oleh orang asli di kawasan pedalaman Sarawak,sabah dan semenanjung Malaysia.Jenis tanaman yang diusahakan ialah padi huma,keledek,sayur-sayuran dan buah -buahan.Para petani menggunakan caracara penanaman dan peralatan tradisional seperti cangkul,tugal,kapak,parang dan batang kayu.Hasil tanaman adalah untuk kegunaan sendiri.Petanian ini diusahakan oleh ahli keluarga sendiri.Petani akan berpindah dari satu kawasan ke kawasan baru apabila tanah tidak lagi subur untuk diusahakan.Dari segi peringkat kerja,teknik yang diamalkan berbeza dengan jenis pertanian yang lain. Hutan diamalkan dan dibakar, manakala abunya dijadikan baja tanah. Pertanian kebun kecil atau sara diri pula biasanya mempunyai keluasan tapak antara satu hingga dua hektar. Ia diusahakan oleh ahli keluarga dengan menggunakan modal kecil. Kegiatan pertanian ini merupakan kegiatan terpenting dan paling luas diusahakan adalah untuk memenuhi keperluan keluarga dan selebihnya dijual kepada penduduk tempatan. Dari segi peralatan, biasanya jentera kecil dan kemudahan pemprosesan serta pemasaran disediakan oleh kerajaan. Sungguhpun begitu, masih terdapat petani yang mengamalkan kaedah pertanian tradisional. Jenis tanaman yang biasa ditanam ialah padi, buah-buahan, Sayur-sayuran dan jagung serta kelapa sawit, getah, lada hitam dan koko. Pertanian ladang lebih ekonomik untuk diusahakan kerana mempunyai keluasan melebihi 40 hektar. Justeru, ia biasanyadi jalankan secara besarbesaran oleh syarikat seperti Guthrie, FELDA, IOI dan sebagainya. Tanaman dagangan yang ditaman ialah getah, kelapa sawit, dan teh. Jenis pertanian ini menggunakan tenaga buruh yang ramai, peralatan moden, racun serangga.baja urea dan biji benih yang bermutu tinggi. Hasil pengeluaran ladang sangat tinggi dan kebayakkanya untuk dieksport.

Safuan Abd Ghani 6AA

Selain itu. Sebagai contoh. Misalnya pada tahun 2000 sebanyak 1. Safuan Abd Ghani 6AA . maka penduduk dalam sesebuah negara tidak mempunyai sumber makanan yang cukup. Sector pertanian. sector pertanian telah membekalkan peluang pekerjaan dan menyerap guna tenaga buruh diluar Bandar. Malaysia dan Indonesia amat bergantung kepada import berasdari Thailand. Dengan adanya pekerjaan dalam sector pertanian ini pendapatan perkapita penduduk desa dapat ditambahkan dan seterusnya mengurangkan kadar kemiskinan di desa.B) (8M). Jelaskan kepentigan sektor pertanian kepada ekonomi negara tersebut. status sector pertanian menjadi keselamatan negara kerana bekalan makanan uang diimport mungkin boleh diputuskan bila-bila masa sahaja terutama ketika berlaku peperangan. Dalam konteks ini.838 juta penduduk bekerja dalam sector guna tenaga dalam negara. Oleh sebab itu. teh. Selain itu juga. sector pertanian menyumbang kepada pendapatan negara. nanas. Sungguhpun. Selain getah dan kelapa sawit. lada hitam atau ternakan akuakultur boleh dikembangkan semula secara komersial. tanaman seperti koko. perladangan dan kebun kecil boleh memberikan sumbanagan yang besar dalam mengugukan semula pendapatan eksport neraga khususnya perladangan getah dan kelpa sawit. Negara Malaysia amat berpontensi untuk menyatukan semula kedua-dua jenis tanaman tersebut apatah lagi negara kita pernah muncul sebagai pengeluar minyak kelapa sawit terbesar dunia. sumbangan sector pertanian kepada KDNK negara semakin merosot tetapi ia masih lagi penting dalam konteks membekalkan peluang pekerjaan kepada penduduk luar Bandar. Keadaan ini memunkingkan berlakunya risiko yang besar pada masa hadapan seperti krisis makanan dan kebuluran jika stok bekalan barangan makanan tidak mencukupi. Tanpa sector pertanian. keluaran hasil pertanian makanan dalam sesebuah negara penting untuk menampung keperluan makanan penduduk dalam negara berkenaan. Pertamanya ialah membekalkan keperluan makanan dan sumber asasi penduduk. Sektor pertanian memberikan sumbangan penting dalam ekonomi Malaysia.

Antaranya ialah saiz tani yang tidak ekonomi digabungkan secara bekelompok. Misalnya dalam sector padi sawah. memberikan kemudahan subsidi kepada petani. Di bawah satu pengurusan. Selain itu. Di Malaysia.tayar.tanah yang kecil yang tidak ekonomik perlu disatukan dibawah satu pengurusan yang sistematik ala mmini estet.majerin. Selain itu juga. Tanpa bahan mentah pertanian.(10M) Pelbagai langkah dan kaedah yang diambil untuk membangunkan sector pertanian menjadi manpan. racun serangga. Penyataan ini bertujuan untuk menjamin usaha melestarikan dan pemodenan sector pertanian yang lebih berkesan dapat dilaksanakan terutama bagi tanah – tanah yang terbiar.lilin. Dana atau kemudahan kredit kepada petani seperti skim kredit mikro yang dilaksanakan oleh Bank Pertanian Malaysia disediakan bertujuan untuk membantu para petani yang miskin di samping mewujudkan usahawan tani yang berdaya saing.Kemajuan sektor perindustrian di Malaysia banyak digerakan oleh industri yang berasaskan oleh bahan mentah pertanian seperti industri pemprosesankelapa sawit menhasilkan barangan siap seperti sabun. usaha membawa masuk input pertanian moden penggunaan jentera yang canggih. dan subsidi harga hasil pertanian diberikan. Selain itu. firma –firma dalam industri tersebut beroperasi. dan sebagainya. Kemajuan industri ini bergatung sepenuhnya kepada sector pertanian kerana bahan mentahnya adalah daripada sumber pertanian. kerajaan tampil membantu para petani dengan memberikan skim pinjaman kewanngan yang mudah serta kadar faedah yang rendah. petani yang menjual hasil padi kepada BERNAS akan diberikan tambahan harga sekali ganda daripada hasil yang dijual. sediakan dana atau kemudahan kredit. penggedaran dan pemasangan hasil pertanian dapat dijalankan dengan lebih berkesan. industri yang berasaskan getah yang mewujudkan industri membuat sarung tangan. Oleh sebab itu. racun Safuan Abd Ghani 6AA . tdak boleh C) kenal pasti langkah-langkah yang diambil untuk membangunkan sector pertanian dengan manpam. Bantuan subsidi baja kimia.alat aksesori kereta dan sebagainya. Tanah . usaha pengumpulan. Kemudahan subsidi kepada petani seperti subsidi baja kimia. sesetengah industri ini diletakan di bawah skim Industri Kecil Sederhana (IKS).

Oleh sebab itu. Majlis promosi Minyak Sawit Malaysia (MPOPC) misalnya ditubuhkan utk mencari pasaran baru untuk kelapa sawit Malaysia. ayam dan akuakultur. Kawasan pasarannya baru seperti cina. Kepelbagaian aktiviti pertanian ini membolehkan petani memperolehi pendapatan dari sumber yang pelbagai dan risiko akibat kejatuhan harga pada komoditi tertentu boleh dielakkan. Tanaman getah dan kelapa sawit di serata tempat haruslah seimbang dan menjalankan aktiviti sampingan seperti menternak lembu. negara Timur Tengah. Safuan Abd Ghani 6AA . Menyedari risiko terlalu bergantung kepada monokultur maka para petani. pekebun.serangga. Selain itu.para petani boleh memiliki kemudahan yang disediakan ini dengan harga yang lebih murah di samping mendapat tunjuk ajar di kakitangan LPP untuk mengendalinya. Promosi produk pertanian dijalankan sama ada di dalam negara atau di luar negara secara berterusan. langkah melaksanakan konsep pertanian bersepadu juga penting. peladang dan peneroka disarankan agar mempelbagaikan kegiatan pertanian di atas tapak tani yang sama. Pasaran tempatan menpunyai kuasa beli yang terhad. dan jentera yang dibekalkan oleh Lembega Pertubuhan Peladang (LPP). itik. kerajaan telah memainkan peranannya menperluaskan pasaran ke luar negara. negara.negara benua Afrika dan negara Ocenia telah diterokai dengan menandatangani pelbagai perjanjian persefahaman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful