Névelő (a/az, egy) …..típusai  határozott névelő o mássalhangzó előtt : a o magánhangzó előtt: az  határozatlan névelő: egy …..használata (1) 1a.

/ egyedi (Mikor használhatunk névelőt?)  határozott névelő egyedítés (ismert, meghatározott)  egyes vagy  többes szám általánosítás  általában egyes szám, de  (többnyire jelzővel) lehet többes szám is elvont fogalom  csak egyes szám A telefon az asztalon van.
a könyv, az erkély, az autóm, az enyém, a piros, az első, a fák, az ablakaink, a tiéid, az alsók

Az áruház nyolckor nyit.
a szék, a könyv, a gépek, a lányaitokról, az asztal, az autóbuszok, az előadásod, a piros, az alacsonyak, a hetedik, az utolsó, az enyém, a tiéd

Tudna adni, kérem egy tollat?
egy férfi, egy ember, egy nőt, egy új, egy régi, egy alacsonyat

Az autó közlekedési eszköz. A jó könyvek igaz barátok. (Good books are true friends)
a rádió, a modern rádiók, az emberek, a növények, a telefon, a régi telefonok

A szépség nem minden. (Beauty is not everything.) A gondolat szabad (Thought is free). Ilyen az élet. (Such is life).
az élet, az irodalom, a jóság

anyagnév  általában egyes szám  többes számban fajtákat, típusokat jelent

A víz nélkülözhetetlen az élethez. (Water is
indispensable for life.)

Az arany drágább az ezüstnél. (Gold is more expensive than silver)
az arany, a fa, az üveg, a bor

Szeretem a magyar borokat. (I like hungarian wines.)
a sörök, a húsok, a szövetek

cselekvésnév  csak egyes szám egyéb esetek - cím (titulus) + úr, -nő stb. (nem megszólítás!) - földrajzi nevek  hegyek, folyók, tájak stb.

Az úszás nagyon egészséges. (Swimming is very healthy.)
a tanulás, a szórakozás, az evés, az alvás

A doktor úrral szeretnék beszélni.
a doktornő, a miniszter asszony

Hétvégén felmegyünk a Mátrába. (On the weekend we will go up to Mount Mátra)
a Duna, a Szajna, a Földközi tenger, a Gellérthegy, az Alföld, a Dunántúl

1

országnevek (mint szervezetnév!)

Az Amerikai Egyesült Államokban lakom. (I live in the United States)
a Magyar Köztársaság, az Egyesült Királyság

földrészek, országok, városok neve Nagyon szeretem a régi Budát. Sokat olvastam az ősi Rómáról. (I read a lot jelzővel (!)
from Ancient Rome) az új Európa, a kis Svájc, a boldog Svédország

birtokos névmás

Ez a kocsi nem az enyém. (This car is not mine.)
a tiéd, a tiéid, az övé, az öné, a magáé, a magukéi

személyes névmás mint birtokos jelző

A mi irodánk a földszinten van. (Our office is on the groundfloor)
a te neved, a ti családotok, az önök gyerekei, a mi hibánk

 határozatlan névelő* egyedítés (ismeretlen, nem meghatározott) Az asztalon van egy telefon. (There is a phone
on the table) egy könyv, egy gyerek

1b/ nem egyedi: ∅ (Mikor nem használhatunk
névelőt?)

Általánosítás =  nagyobb osztály (egyes és többes szám) A bátyám mérnök. (My brother is engineer.) Ez nem bor. (It’s not wine.) Ezek a lányok diákok. (These girls are pupils.)
állat, orvos, hiba, étel, tanárok, diákok

„igemódosító” : [az ige (alanyi ragozás)!] + [a könyvet olvas, levelet ír, vacsorát főz, moziba megy, névelő nélküli főnév] egységet alkotva komplex helyre tesz cselekvést fejez ki

általános utalás a főnév által Este mindig [tévét nézek.] (On evenings I always watch TV.) megnevezett dologra:

(csak egyes szám) partitívuszi használat* (csak egyes szám) Vizet kérek. anyagnév (csak egyes szám) létezésmondat (egyes és többes szám) Ez a táska bőrből van. (This bag is made of
leather.)

Nincs baj. Van idő. Budapesten vannak múzeumok. Most van időm. (Now I have time) Kovács úrnak van autója. Nincsenek barátaitok?(Don’t you have friends?) Péter is itt dolgozik. (Peter also works here.) Péter, Kovács Éva, Kiss Gézáné Pétert keresem. Kovács kisasszony bennt van?(Miss Kovács is

birtoklásmondat (egyes és többes szám)

egyéb esetek =    személynév (!)* név + úr, kisasszony stb. / név + cím

2

in?)

Hol van Varga igazgató úr?(Where is Mr Varga?)     megszólítás: név / (név) + úr, kisasszony stb. / (név) + cím Péter! Kérdezhetek valamit?
Kovács kisasszony! Uram! Asszonyom! Fiatalember! Kislány! Mérnök úr! Doktornő!

földrajzi nevek: földrészek, tájak, Magyarország Közép-Európában van. (Hungary is in Central Europe) országok (de nem szervezetnévként), Ázsia, Amerika, Dél-Amerika, Anglia, Franciaország, városok
Ausztria, Bécs, London, Budapest, Szeged

*partitívuszi használat: amikor a szó az összességnek egy bizonyos részét, típusát jelöli,
alanyi ragozású igével áll a határozatlan tárgy! Pl: „Én fehér lovat (a sok közül) a veszek a vásáron. - Én is azt veszek” „Én mellét kérek (a rántott csirkéből). - Én is azt kérek.”

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful