STANDARD PRESTASI PENDIDKAN ISLAM TAHUN 1

1

PETUNJUK PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH BAND Band 1 STANDARD PRESTASI
Tahu bacaan al Quran dan surah-surah hafazan, asas akidah, ibadah, adab dan Hadis terpilih, sirah Rasululllah S.A.W. dan asas jawi. BACAAN B1D1 Menyebut bunyi huruf-huruf hijaiyah tunggal berbaris satu di atas. B1D1E1 Menyebut dan mengiyakan / menggeleng (body language) bunyi huruf hijaiyah yang berbaris satu di atas dan bunyi huruf yang hampir sama. Pemerhatian Tasmik Ujian Lisan Ujian Bertulis

DESKRIPTOR

EVIDEN

INSTRUMEN

HAFAZAN B1D2 Boleh menghafaz tanpa mengenal nama surah. B1D2E1 Mengiakan / menggeleng /diam dengan pergerakan badan (body language) seperti mengangguk dan memberi isyarat mengenai surah hafazan. B1D2E2 Membaca potongan –potongan ayat daripada surah al Fatihah. Pemerhatian Talaqqi Musyafahah Tasmik

-

Pemerhatian Talaqqi Musyafahah Tasmik Ujian Lisan Ujian Bertulis

. AKIDAH B1D3 Boleh menyebut pengertian Rukun Iman dan Beriman kepada Allah. B1D3E1 Menyebut mengiakan / menggeleng badan (body language) seperti mengangguk, memberi isyarat mengenai pengertian Rukun Iman. Pemerhatian Bersoaljawab Ujian Lisan Ujian Bertulis

2

BAND

STANDARD PRESTASI

DESKRIPTOR

EVIDEN
B1D3E2 Beriman kepada Allah -

INSTRUMEN
Pemerhatian Bersoaljawab Ujian Lisan Ujian Bertulis

B1D4 Boleh menyebut pengertian Rukun Islam dan mengucap dua kalimah syahadah

B1D4E1 Menyebut mengiakan / menggeleng badan (body language) seperti mengangguk, memberi isyarat mengenai pengertian Rukun Islam. B1D4E2 Mengucap dua kalimah syahadah

-

Pemerhatian Bersoaljawab Ujian lisan Ujian bertulis

-

Pemerhatian Bersoaljawab Ujian lisan Ujian bertulis

IBADAH B1D5 Boleh menyebut dan menyatakan mengenai konsep bersuci dan berwuduk). B1D5E1 Menunjukkan pergerakan badan ( body language) seperti mengangguk dan memberi isyarat mengenai konsep bersuci dan beristinjak. B1D6E1 Menyebut nama solat, bilangan rakaat dan waktunya melalui pergerakan badan ( body language). Bersoaljawab Bercerita Ujian lisan

B1D6 Boleh menyebut perkara-perkara berkaitan solat.

-

Bersoaljawab Bercerita Ujian lisan

SIRAH B1D7 Boleh menyatakan salasilah keturunan nabi Muhammad S.A.W. B1D7E1 Menunjukkan pergerakan badan / Bersoaljawab

3

BAND

STANDARD PRESTASI

DESKRIPTOR
B1D8 Boleh menyatakan peristiwa kelahiran nabi Muhammad S.A.W.

EVIDEN
mengiyakan (body language) seperti mengangguk dan memberi isyarat serta menyebut nama ibu, bapa dan datuk nabi Muhammad S.A.W.

INSTRUMEN
Bercerita Ujian lisan

B1D8E1 Menyebut peristiwa semasa kelahiran Nabi Muhammad S.A.W. B1D9 Boleh menyatakan kisah penyusuan nabi Muhammad S.A.W. B1D9E1 Menyebut nama ibu susu nabi Muhammad S.A.W.

-

Bersoaljawab Bercerita Ujian lisan

-

Pemerhatian Soaljawab Ujian lisan

ADAB B1D10 Boleh menyatakan adab makan, minum, adab bersama ibu bapa, rakan dan guru. B1D10E1 Menyebut atau menunjukkan pergerakan badan / mengiyakan (body language) tentang adab makan dan minum, adab bersama ibu bapa, rakan dan guru. Pemerhatian Soaljawab Ujian lisan Ujian bertulis Amali

JAWI B1D11 Boleh mengenal, menyebut dan menulis huruf jawi tunggal. B1D11E1 Menyebut, menulis dan mengiyakan (body language) huruf jawi tunggal. Pemerhatian Ujian lisan Ujian Bertulis

4

BAND

STANDARD PRESTASI

DESKRIPTOR

EVIDEN
B1D11E2 Menyebut, menulis dan membezakan huruf yang hampir sama bentuk dan bunyi -

INSTRUMEN
Pemerhatian Tasmik Soaljawab Ujian lisan

BACAAN

Band 2

Tahu dan faham bacaan al Quran dan surah-surah hafazan, asas akidah, ibadah, adab dan Hadis terpilih, sirah Rasululllah S.A.W dan asas jawi.

B2D1 Boleh membunyikan huruf hijaiyah yang bersambung.

B2D2E1 Membaca kalimah yang bersambung dengan huruf mad.

-

Pemerhatian Talaqqi mushyafahah Tasmik Soal jawab Ujian lisan

B2D2 Boleh menyebut kalimah yang mengandungi huruf mad dan tanda bacaan mad.

B2D2E2 Membaca kalimah yang mengandungi tanda dan bacaan mad.

-

Pemerhatian Talaqqi mushyafahah Tasmik Soal jawab Ujian lisan

HAFAZAN B2D3 Boleh menghafaz ayat-ayat lazim serta menamakan surah. B2D3E1 Menghafaz surah al-Fatihah, al-Nas, al-Falaq dan al-Ikhlas. Pemerhatian Talaqqi mushyafahah Tasmik Soal jawab Ujian lisan

.

AKIDAH

5

BAND

STANDARD PRESTASI

DESKRIPTOR
B2D4 Boleh menyatakan Rukun Iman

EVIDEN
B2D4E1 Menyenaraikan Rukun Iman secara rawak dan tidak mengikut urutan. -

INSTRUMEN
Soal jawab Pemerhatian Tunjukcara Ujian lisan

B2D5 Boleh menyatakan Rukun Islam dan boleh mengucap dua kalimah syahadah.

B2D5E1 Menyenaraikan Rukun Islam secara rawak dan tidak mengikut urutan.

-

-

Soal jawab Pemerhatian Tunjukcara Ujian lisan

B2D5E2 Menyebut lafaz dua kalimah syahadah dan ertinya dengan betul.

-

Soal jawab Pemerhatian Tunjukcara Ujian lisan

IBADAH B2D6 Boleh menyebut dan menyatakan mengenai konsep bersuci dan beristinjak. B2D7 Boleh menyebut perkara-perkara berkaitan solat. B2D6E1 Menyatakan cara bersuci dan beristinjak. Pemerhatian Ujian Lisan Ujian Bertulis

B2D7E1 Menerangkan nama solat fardu, bilangan rakaat dan waktu.

-

Pemerhatian Ujian Lisan Ujian Bertulis

6

BAND

STANDARD PRESTASI
SIRAH

DESKRIPTOR

EVIDEN

INSTRUMEN

B2D8 Boleh menyatakan salasilah keturunan nabi Muhammad S.A.W. B2D9 Boleh menyatakan peristiwa kelahiran nabi Muhammad S.A.W. B2D10 Boleh menyatakan kisah penyusuan nabi Muhammad S.A.W.

B2D8E1 Menyebut salasilah keturunan nabi Muhammad S.A.W. sebelah ibu dan bapa. B2D9E1 Menyebut peristiwa semasa dan selepas Nabi Muhammad S.A.W. dilahirkan. B2D10E1 Menyebut nama ibu dan ibu susuan nabi serta tempoh penjagaannya.

-

Pemerhatian Ujian Lisan Ujian Bertulis

-

Soal jawab Ujian lisan Ujian Bertulis

-

Soal jawab Ujian lisan Ujian Bertulis

ADAB B2D11 Boleh menyatakan adab makan dan minum, adab bersama ibubapa, rakan dan guru. B2D11E1 Menyebut adab-adab sebelum, semasa dan selepas makan dan minum. Bersoaljawab Ujian lisan Ujian bertulis

JAWI B2D12 Boleh mengenal, menyebut dan menulis huruf jawi yang boleh disambung dan tidak boleh disambung. B2D12E1 Mengenal, menyebut dan menulis huruf jawi yang boleh disambung dan tidak boleh disambung serta membezakannya. Soal jawab Pemerhatian Tunjukcara / amali Ujian bertulis

BACAAN

7

BAND Band 3

STANDARD PRESTASI
Tahu, faham dan boleh membaca al Quran dan menghafaz surah-surah hafazan, Memahami Hadis terpilih, asas akidah, ibadah, adab serta mengetahui sirah Rasululllah S.A.W. dan asas jawi.

DESKRIPTOR
B3D1 Boleh membaca kalimah, potongan ayat dan ayat pendek dengan betul.

EVIDEN
B3D1E1 Membaca kalimah yang mengandungi bacaan panjang dan pendek, tanwin, Nun dan Mim sakinah, qalqalah dan huruf-huruf sakinah. B3D2E1 Membaca potongan ayat-ayat pendek yang terdapat dalam al Quran dengan betul. -

INSTRUMEN
Bersoaljawab Pemerhatian Ujian lisan Ujian bertulis

B3D2 Boleh membaca potongan ayat-ayat pendek yang terdapat di dalam alQuran.

-

-

Pemerhatian Talaqqi musyafahah Tasmik Bersoal jawab

HAFAZAN B3D3 Boleh menghafaz ayat-ayat lazim mengikut makhraj yang betul dan fasih.

B3D3E1 Menghafaz surah al-Fatihah, al- Nas, al-Falaq dan al-Ikhlas dengan betul dan fasih. -

Pemerhatian Talaqqi musyafahah Tasmik Bersoal jawab

AKIDAH

. .

B3D4 Boleh menyebut Rukun Iman dengan betul mengikut urutan.

B3D4E1 Menyenaraikan Rukun Iman dengan betul dan mengikut urutan.

-

Pemerhatian Bersoal jawab Ujian bertulis

B3D5 Boleh menyebut Rukun Islam dengan betul mengikut urutan.

B3D5E1 Menyenaraikan Rukun Islam dengan betul dan mengikut urutan.

-

Bersoaljawab Ujian lisan Ujian bertulis

IBADAH B3D6 Boleh menyatakan cara bersuci dan beristinjak. B3D6E1 Menyatakan cara bersuci dan beristinjak dengan betul. Bersoaljawab Ujian lisan Ujian bertulis

8

BAND

STANDARD PRESTASI

DESKRIPTOR

EVIDEN

INSTRUMEN

B3D7 Boleh melakukan wuduk dengan betul.

B3D7E1 Melakukan wuduk dengan betul.

-

Bersoal jawab Ujian lisan Ujian bertulis

B3D8 Boleh menyebut lafaz dan niat solat. B3D8E1 Menghafaz lafaz dan niat solat.

.

-

Pemerhatian Amali / Tunjuk cara Bersoal jawab Ujian bertulis

ADAB

.

B3D9 Boleh menyatakan adab makan dan minum, adab bersama ibu bapa, rakan dan guru.

B3D9E1 Melakukan adab makan dan minum, adab bersama ibu bapa, rakan dan guru.

-

Pemerhatian Amali Bersoal jawab

.
JAWI B3D10 Boleh mengenal, membaca, menulis dan membina perkataan daripada suku kata terbuka dan tertutup. B3D10E1 Mengenal, membaca, menulis membina perkataan daripada suku kata terbuka.

-

Ujian bertulis

-

Pemerhatian Ujian Lisan Tunjuk cara Bersoal jawab

B3D10E2 Mengenal, membaca, menulis membina perkataan daripada suku kata tertutup.

-

Membaca Tasmik Ujian bertulis

9

BAND

STANDARD PRESTASI

DESKRIPTOR

EVIDEN
B3D10E3 Membina perkataan daripada suku kata terbuka + tertutup dan tertutup + terbuka. -

INSTRUMEN
Membaca Bersoal jawab Ujian bertulis

B3D11 Boleh membaca, membina dan menulis rangkai kata.

B3D11E1 Membaca, membina dan menulis rangkai kata.

-

Membaca Bersoal jawab Ujian bertulis

.

BACAAN

Band 4

Tahu, faham dan boleh membaca al Quran dan menghafaz surah-surah hafazan dengan bertajwid, menghayati asas akidah, melaksanakan ibadah, adab dan Hadis terpilih, meneladani sirah Rasululllah S.A.W. dengan beradab dan membaca dan menulis jawi.

B4D1 Membaca potongan ayat-ayat pendek yang mengandungi pelbagai baris dan tanda dengan makhraj yang betul dan fasih.

B4D1E1 Membaca kalimah dan potongan ayat-ayat yang mengandungi huruf alif yang tidak dibunyikan, waqaf, tanda bacaan panjang, nun dan mim syaddah, alif lam qamariah dan alif lam syamsiah dan hurufhuruf bertasydid.

- Pemerhatian - Talaqqi musyafahah - Tasmik - Ujian bertulis

HAFAZAN B4D2 Boleh menghafaz semua ayat-ayat lazim mengikut makhraj yang betul, fasih dan bertajwid. B4D2E1 Menghafaz surah al-Fatihah, alNas, al-Falaq dan al-Ikhlas mengikut makhraj yang betul, fasih dan bertajwid. Pemerhatian Talaqqi musyafahah Tasmik Ujian bertulis

10

BAND

STANDARD PRESTASI
IBADAH

DESKRIPTOR

EVIDEN

INSTRUMEN

B4D3 Boleh menyatakan cara bersuci dan beristinjak dengan betul.

B4D3E1 Menyatakan alat-alat yang boleh dibuat bersuci dan beristinjak dengan cara yang betul. B4D4E1 Melakukan wuduk dengan betul dan sempurna (rukun dan sunat). B4D5E1 Membaca dan menghafaz lafaz niat dan ertinya serta melakukan perlakuan solat dengan betul.

-

Bersoal jawab Ujian bertulis

B4D4 Boleh melakukan wuduk dengan betul dan sempurna.

-

Amali / Tunjuk cara Ujian lisan Ujian bertulis

B4D5 Boleh menyatakan lafaz niat dan melakukan perlakuan solat dengan betul.

Amali / Tunjuk cara Ujian lisan Ujian bertulis

ADAB B4D6 Boleh menyatakan adab makan dan minum, adab bersama ibu bapa, rakan dan guru dengan betul.

. B4D6E1 Melakukan adab makan dan
minum serta membaca doa sebelum dan selepas makan dengan betul.

-

Pemerhatian Soal jawab Ujian bertulis

B4D6E2 Melakukan adab bersama ibu bapa, rakan dan guru dengan betul.

-

Pemerhatian Soal jawab Ujian bertulis

JAWI B4D7 Boleh mengenal, membaca, menulis dan membina perkataan daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. B4D7E1 Mengenal, membaca, menulis membina perkataan daripada suku kata terbuka dengan betul. Membaca Bersoal jawab Ujian lisan Ujian bertulis

11

BAND

STANDARD PRESTASI

DESKRIPTOR

EVIDEN
B4D7E2 Mengenal, membaca, menulis membina perkataan daripada suku kata tertutup dengan betul. -

INSTRUMEN
Membaca Bersoal jawab Ujian lisan Ujian bertulis

B4D7E3 Membina perkataan daripada suku kata terbuka + tertutup dan tertutup + terbuka dengan betul.

-

Membaca Bersoal jawab Ujian lisan Ujian bertulis Membaca Bersoal jawab Ujian lisan Ujian bertulis

B4D8 Boleh membaca, membina dan menulis rangkai kata dengan betul.

B4D8E4 Membaca, membina dan menulis rangkai kata dengan betul.

Band 5

Tahu, faham dan boleh membaca al Quran dan menghafaz surah-surah hafazan mengikut makhraj yang betul, fasih dan bertajwid. Menghayati asas akidah, melaksanakan ibadah, adab dan Hadis terpilih, meneladani sirah Rasululllah S.A.W. dengan beradab serta membaca dan menulis jawi.

BACAAN B5D1 Boleh / Mampu membaca potongan ayat dan ayat-ayat pendek dengan betul, fasih dan bertajwid. B5D1E1 Membaca potongan ayat-ayat pendek yang mengandungi Mim dan Nun sakinah yang bertemu dengan huruf-huruf tertentu iaitu bacaan panjang enam harakat pada tanda melintang bersyaddah (ّ , tanda-tanda waqaf dan wakaf ) pada kalimah tertentu (Huruf muqattaah) dengan betul, fasih dan bertajwid. Pemerhatian Talaqqi musyafahah Tasmik Ujian Lisan

HAFAZAN

12

BAND

STANDARD PRESTASI

DESKRIPTOR
B5D2 Boleh menghafaz semua ayat-ayat lazim di bawah mengikut makhraj yang betul, fasih dan bertajwid dan bertadwir

EVIDEN
B5D2E1 Menghafaz surah al-Fatihah, alNas, al-Falaq dan al-Ikhlas dengan makhraj yang betul, fasih dan bertadwir -

INSTRUMEN
Pemerhatian Talaqqi musyafahah Tasmik Ujian Lisan

IBADAH B5D3 Boleh menyatakan beristinjak dengan betul dan sempurna. B5D3E1 Menyatakan beristinjak berserta adab qada’ hajat dengan betul dan sempurna. Soal jawab Ujian lisan Ujian bertulis

B5D4 Boleh melakukan wuduk dengan betul, sempurna dan beradab.

B5D5 Boleh menyatakan lafaz niat dan melakukan perlakuan solat dengan sempurna.

B5D4E1 Melakukan perkara rukun, sunat, dan menjauhi perkara-perkara makruh serta membatalkan wuduk dengan betul, sempurna dan beradab.

-

-

Pemerhatian Amali / Tunjuk cara Bersoal jawab Ujian bertulis

B5D5E1 Membaca dan menghafaz lafaz niat dan ertinya serta melakukan perlakuan solat dengan sempurna. -

Pemerhatian Amali / Tunjuk cara Bersoal jawab Ujian lisan

ADAB B5D6 Boleh menyatakan adab makan dan minum, adab bersama ibu bapa, rakan dan guru dengan betul dan istiqamah. B5D6E1 Beristiqamah melakukan adab makan dan minum serta membaca doa sebelum dan selepas makan. B5D6E2Beristiqamah melakukan adab Pemerhatian Soaljawab Ujian bertulis

13

BAND

STANDARD PRESTASI

DESKRIPTOR

EVIDEN
bersama ibu bapa, rakan dan guru. -

INSTRUMEN
Pemerhatian Soaljawab Ujian bertulis

JAWI B5D7 Boleh membaca, membina dan menulis ayat mudah dengan betul. B5D7E1 Membaca, membina dan menulis ayat mudah dengan betul dan berterusan. Pemerhatian Soal jawab Latihan Bertulis

Band 6

Tahu, faham dan boleh membaca al Quran dan menghafaz surah-surah hafazan mengikut makhraj yang betul, fasih, bertajwid serta menjaga adab dan layak menjadi naqib. Menghayati dan mempercayai konsep iman dan, melaksanakan ibadah secara istiqamah, mengamalkan adab dengan sempurna dan Hadis terpilih, meneladani sirah Rasululllah S.A.W. dengan beradab serta membaca dan menulis jawi.

BACAAN B6D1 Membaca potongan ayat dan ayatayat pendek mengikut makhraj yang betul, fasih dan bertajwid serta menjaga adab membaca al Quran dan layak menjadi naqib. B6D1E1 Membaca potongan ayat al Quran dengan makhraj dan bertajwid, menjaga adab-adab membaca al Quran seperti berwuduk dan menutup aurat serta boleh membetulkan bacaan rakan. Pemerhatian Talaqqi musyafahah Tasmik Ujian bertulis

HAFAZAN B6D2 Boleh menghafaz dengan fasih ayatayat lazim mengikut makhraj yang betul, bertajwid, bertadwir dan boleh menjadi naqib. B6D2E1 Menghafaz surah al-Fatihah, al-Nas, al-Falaq dan al-Ikhlas dengan makhraj yang betul, bertajwid, bertadwir dan boleh dicontohi. Pemerhatian Talaqqi musyafahah Tasmik Ujian bertulis

14

BAND

STANDARD PRESTASI

DESKRIPTOR

EVIDEN

INSTRUMEN

IBADAH B6D3 Boleh menyatakan beristinjak dengan betul, sempurna dan dicontohi. B6D3E1 Menyatakan beristinjak berserta adab qada’ hajat dan dicontohi. B6D4E1 Melakukan perkara rukun, sunat, dan menjauhi perkara-perkara makruh serta membatalkan wuduk serta boleh dicontohi. B6D5E1 Membaca dan menghafaz lafaz niat dan ertinya serta melakukan perlakuan solat dengan sempurna dan boleh dicontohi. Tunjuk cara Amali Ujian bertulis

B6D4 Boleh melakukan wuduk dengan betul, sempurna, beradab dan dicontohi.

-

-

Pemerhatian Tunjuk cara / Amali Bersoal jawab Ujian lisan

B6D5 Menyatakan lafaz niat dan melakukan perlakuan solat dengan sempurna beristiqamah dan boleh diteladani.

-

Soaljawab Pemerhatian Ujian Bertulis Tunjuk cara

ADAB B6D6 Boleh menyatakan adab makan dan minum, adab bersama ibu bapa, rakan dan guru, dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi. . B6D6E1 Beristiqamah melakukan adab makan dan minum serta membaca doa sebelum dan selepas makan dan boleh dicontohi. B6D6E2 Beristiqamah melakukan adab bersama ibu bapa, rakan dan guru serta boleh dicontohi. Soaljawab Pemerhatian Ujian Bertulis Tunjuk cara

15

BAND

STANDARD PRESTASI

DESKRIPTOR

EVIDEN
-

INSTRUMEN
Soaljawab Pemerhatian Ujian Bertulis Tunjuk cara

JAWI B6D7 Membaca, membina dan menulis ayat mudah dengan betul dan boleh diteladani. B6D7E1 Membaca, membina dan menulis ayat mudah dengan betul dan berterusan serta mengaplikasikan dalam penulisan jawi serta boleh di contohi. Pemerhatian Bersoal jawab Latihan Bertulis

16

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.