CAPITOLUL I OSCILATOARE RC

1.1.GENERALITATI
Oscilatoarele sunt generatoare de oscilatii electrice intretinute, cu fracventa proprie(care deci functioneaza fara semnal de intrare). Fata de amplificatoare, oscilatoarele prezinta asemanari si deosebiri.Asemanarea consta in proprietatea comuna de a transforma energia de curent continuu a sursei de alimentare in energie de curent alternativ a semnalului generat.Deosebirea consta, in primul rand, in faptul ca pentru executarea acestei operatii amplificatoarele necesita un semnal de comanda,pe cand oscilatoarele lucreaza fara semnal exterior de comanda.In al doilea rand,semnalul de iesire al unui amplificator are frecventa determinata de semnalul de intrare, pe cand semnalul generat de oscilator are frecventa data de parametrii circuitelor care il compun.

PARAMETRI OSCILATOARELOR
Ca generatoare de semnale,oscilatoarele trebuie sa indeplineasca anumite conditii privind principalii sai parametri si anume: -forma semnalului generat; -domeniul de frecventa in care lucreaza; -stabilitatea frecventei semnalului de iesire; -marimea si stabilitatea amplitudinii semnalului de iesire; -coeficientul de distorsiuni neliniare impus.

CLASIFICARE OSCILATOARELOR
Oscilatoarele se pot clasifica dupa urmatoarele criterii: -dupa forma semnalului pe care il genereaza: -oscilatoare sinusoidale; -oscilatoare nesinusoidale; -dupa domeniul de frecventa in care lucreaza: -oscilatoare de joasa frecventa(de audiofrecventa); -oscilatoare de inalta frecventa (de radiofrecventa); -oscilatoare de foarte inalta frecventa; -dupa principiul de functionare: -oscilatoare cu rezistenta negativa; -oscilatoare cu reactie; -dupa natura circuitelor care intervin in structura lor: -oscilatoare RC -oscilatoare LC -oscilatoare cu cuart.

5

relatiile ce trebuie sa existe intre marimile caracteristice amplificatorului si cele ale cuadripolului de reactie pentru a asigura amorsarea oscilatiilor. la care frecventa de lucru este frecventa de rezonanta a circuitului oscilant LC.Spre deosebire de oscilatoarele LC.amplificarea circuitului devine infinita. La fregvente de ordinul kilohertilor si mai mici.practic nu se mai pot folosi oscilatoare de tip LC.fie prin intermediul unei reactii pozitive selective(oscilatoare RC).datorita reactiei pozitive. egala cu frecventa de oscilatie. ca si in cazurile anterioare. In aceste conditii. avnd forma: u=Um sin ω t Valoarea frecventei dorite se poate obtine fie cu ajutorul unui circuit LC acordat. La fregvente de ordinul zecilor de kiloherti apar dificultati in realizarea oscilatoarelor. in cazul oscilatoarelor RC frecventa semnalului generat este acea frecventa pentru care.in domeniul frecventelor joase(herti-zeci de kiloherti) se ultilizeaza oscilatoare cu reactie pozitiva selectiva.asigurand o buna stabilitate a frecventei. Oscilatoarele RC: In domeniul frecventelor de peste 100 kHz.avand cuadripolul de reactie constituit din rezistente si condensatoare. oscilatoarele rc pot fi: -cu retea de defazare trece-sus 6 .Aceste oscilatoare se numesc oscilatoare RC. ci fixe. -dupa configuratia cuadripolului de reactie. In cazul oscilatoarelor RC se pun aceleasi probleme ca si in cazul oscilatoarelor cu reactie studiate anterior.Impunandu-se valori mari atat inductantelor bobinelor. Oscilatoarele RC se pot clasifica dupa urmatoarele criterii: -dupa numarul de tranzistoare folosite ca amplificatoare.1. deoarece defazajele introduse de diverse elemente din circuit depind de frecventa si relatia dintre aceste defazaje este satisfacuta numai pentru o singura frecventa.deci cu factori de calitate ridicati. oscilatoarele LC se pot realiza cu bobine si condensatoare de valori usor de construit.2 OSCILATOARE SINUSOIDALE Acest tip de oscilatoare se caracterizeaza prin faptul ca semnalul generat contine o singura frecventa.In aceste conditii nu mai pot fi folosite condensatoare variabile. cat si capacitatii condensatoarelor.Ea se afla impunand relatia.oscilatoarele RC pot fi: -oscilatoare RC cu un singur tranzistor.Parametrii lor trebuie sa indeplineasca conditia Barkhausen. Conditia de amplitudine da.iar bobinele au un numar mare de spire. -oscilatoare RC cu doua tranzistoare.rezistenda de pierderi mare si deci un factor de calitate slab. cu rezistente de pierderi mult mai mici decat reactantele respective.

A B Fig.1 Oscilator RC cu retea de defazare trece-sus: a)schema electrica amplificator-cuadripol de reactie b)structura -cu retea de defazare trece-jos 7 .

A B Fig2 .Oscilator RC cu retea de defazare trece-jos: a) schema electrica b) structura amplificator-cuadripol de reactie -cu punte Wlen 8 .

structura amplificator-cvadripol de reactie 9 .Pn W u te len R c C R T1 C T2 RB1 + c E C R RE RB2 RE a.3.schema electrica b. Fig. Oscilator RC cu punte Wien: a. C R A C R b.

Justificarea denumirii Functia de transfer a circuitului de reactie "B" se calculeaza ca raportul dintre tensiunea de reactie Ur si tensiunea de iesire a oscilatorului Ue.R1 R2 C1 C2 + jw(R1 C1 + R2 C2 + R2 C1) 10 .1.4-b aceasta asemanare devine evidenta.4 se calculeaza expresia: Ur (jw) R2 C1 H(jw) = ---. OSCILATOARE RC 2. Din fig.CAPITOLUL 2. Figura 4 Oscilatorul in punte Wien.4-a in forma din fig. Daca rearanjam componentele schemei din fig.= --------------------------------------------------------Ue 1 .OSCILATORUL IN PUNTE WIEN Numele de oscilator in punte Wien vine de la similitudinea care exista intre schema acestui oscilator si puntea Wien cunoscuta din electrotehnica.

Reteaua Wien In practica se folosesc circuite Wien pentru care: R1 = R2 = R si C1 = C2 = C si se face notatia T = R C.= -------------3+jx (9 + x2)1/2 Pentru circuitul Wien. In acest caz expresia functiei de transfer devine: (jw)RC (jw)T H(jw) = ---------------------------------.wRC si se obtine functia de transfer H(jx) wRC 1 3-jx H(j x) = ---------------. 11 .= ---------------------------1 .4 Se observa ca cele doua semnale sint in faza si au un raport al amplitudinilor de 1/3.Figura 5.(wRC)2 + 3(jw)R C 1 . caracteristicile de amplificare si de faza reprezentate in functie de frecventa normata au forma din fig..(wT)2 + 3(jw)T notam frecventa normata cu "x": 1 x = ----------.

RETELE DE DEFAZARE O celula de defazare poate fi folosita pentru defazarea tensiunii(atunci se ataca in tensiune si lucreaza cu iesirea in gol) cit si pentru defazarea curentului(cind se ataca in curent si lucreaza cu iesirea in scurtcircuit). Figura 7. 12 .2. Variatiile modulului si ale fazei sunt reprezentate in functie de freccventa normata. Celule RC de tip "trece-sus" si de tip "trece-jos" Celula trece-sus reproduce corect semnalul numai pentru wRC >>1.Figura 6. Caracteristicile de transfer si de faza ale retelei Wien 2.

Variatia modulului si fazei pentru celula "trece-sus" 2. Amplificarea necesara pentru mentinerea oscilatiilor: 13 .3. OSCILATOARE RC CU RETEA DE DEFAZARE Factorul de transfer al retelei de reactie este : β(j ω ) = U1 U2 = 1+ 6 • ( 1 Z1 Z2 )+ 5 • ( Z1 2 Z1 3 ) +( ) Z2 Z2 Figura 9.Figura 8. Amplificator ideal de tensiune cu retea de defazare formata din trei celule identice Pentru celula trece-jos Z1=R si Z2=1/jwC astfel incit scriind factorul de transfer se obtine: Wosc=(6)1/2/RC si Au=1/B(jWosc)=-29 .

care prezinta unele avantaje fata de reteaua Wien.Au=1/B(jw)=-29.10. Pentru amorsrea oscilatiilor este necesar ca amplificarea etajului amplificatorsa depaseasca valoarea atenuari retelei dublu T la frecventa de oscilatie fo: A≥ γ 0 = . Impedanta de intrare a repetorului mai poate fi marita prin conectarea rezistente R1 in serie cu baza tranzistorului. Acest .jos si cuadripolul format din capacitatile C si rezistentele kR. OSCILATOARE CU RETEA DUBLU T Un alt tip de retea selectiva RC. Reteaua defazeaza cu 180 grade. reprezentand un filtru trece.134 ). Frecventa de oscilatie este data de relatia ( 2. Amplificarea negativa este realizabila cu un singur etaj.66 14 . Fiecare celula lucreaza insa in conditii de incarcare(sarcina) diferite si introduc un defazaj diferit.ucru ste dificil de realizat in practica deoarece un etaj de aplificare cu tranzistor bipolar prezinta o impedanta de intrare de valoare scazuta. nemaifiind indeplinita astfel conditia ca reteaua sa aiba iesirea in gol. Schemele cu retea de defazare se folosesc pentru oscilatoare de frecventa fixa intrucit este practic imposibila reglarea simultana a elementelor a trei sau mai multor celule. teoretic sa-r putea contrui un oscilator cu un singur etaj de amplificare. ce prezinta o impedanta de intrare mare.4. reprezentand un filtru trece-sus Se constata careteaua dublu T prezinta o selectivitate inalta si ca modulul functiei de transfer are o valoare minima la o frecventa: f0 = 2π RC. Oscilatoare cu retea dublu T tranzistoare bipolare Datarita faptului ca reteua dublu T realizeaza un defajaz de 180grade la o valoare redusa a atenuarii. 2. este reteua dublu T prezentata in figura : Se observa ca reteua dublu T este compusa din doi cuadripoli in T conectati in paralel: cuadripolul format din rezistentele R si capacitatea C/k. De aceea intre retaua dublu t si etajul de amplificare s-a introdus unetaj repetor de emitor.

iar limita superioara fiind determinata de frecventa de tranzitie fT a tranzistoarelor utilizate.28/RC Pentru generarea oscilatiilor este necesar sa se utilizeze un tranzistor cu amplificare de curent in scurtcircuit h21e mai mare de 60. Este de preferattotusi o valoare a lui h21e mai mare sau cel putin egala cu 100 pentru o functionare stabila a oscilatorului. Avand o impedanta foarte mare de intrare . Pentru obtinerea unei amplificari de curent mai mare de 100 cu tranzistoare obisnuite. se poate utiliza montajul Darlington…… Oscilatoare cu retea dublu T cu tranzistoare cu efect de camp. limita inferioara fiindde ordinul a cativa herti in cazul in care exista un cuplaj galvanic intre emitorul tranzistorului T1 si baza lui T2.1 γ 0r fiind rezistenta termistorului si Zr impedanta de intrare a retelei dublu T. Aceasta variatie a tensiunii de iesire poate fi provocata atat de variatia tensiunii de alimentare . reteaua dublu T fiind alimentatade la un generator de tensiune ca in figura urmatoare: 15 . cat si de schimbarea frecventei prin modificarea valorilor elementelor R si C ale retelei. El permite construirea unui ocsilator cu un singur etaj de amplificare. In cazul in care se utilizeaza o retea dublu T cu impedante mici de intrare sau iesire se pot realiza oscilatoare cu un singur etaj de amplificare ca in figura de mai jos: Reteaua dublu T utilizata introduce un defazaj de 180° la o frecventa f0 data de relatia: f0 = 0. La cresterea tensiunii de iesire rezistenta termistorului scade cu marirea curentuluicare il parcurge micsorand astfel sarcina echivalenta a termistoruluiT2 si in consecinta reducand valoarea amplificarii de tensiune. Acest tip de oscilator poate fi utilizat intr-un domeniu destul de larg de frecvente.Se ia in calcul A = 1. de modificarea mediului ambiant. tranzistorul cu efect de camp inlatura avantajul impedantei mici de intrare a etajului de amplificare realizat cu tranzistor bipolar. La iesirea oscilatorului s-a conectat un termistor pentru limitarea amplitudinii oscilatiilor.

16 . ceea ce determina ca acest tip de oscilator sa genereze un semnal cu un continut mic de armonici. care apar datorita acestui mod de limitare. La aceste oscilatoare.66 Pentru calcul se ia: A = 1. vor fi puternic atenuate.1γ 0 Relatiile pentru frecventa f0 si atenuarea minima au fost stabilite presupunand ca reteua a fost alimentata de la un generator de tensiune dse rezistenta interna mica. realizate cu un singur etaj de amplificare. In schema de mai sus rezistenta interna a generatorului este formata din rezistenta din drena RD si rezistenta interna rd a tranzistorului conectate in paralel. In acest caz rezistenta Rs nu mai este decuplata de condensatorul Cs si este de obicei o rezistenta variabila cu ajutorul careia se micsoreaza valoarea amplificarii pana in apropierea limitei de oscilatie a montajului.Pentru amorsarea oscilatiilor este necesar ca amplificarea etajului sa depaseasca valoarea atenuarii la frecvente de oscilatie f0: A≥ γ 0 = -10. limitarea amplitudinii oscilatiilor se obtine prin nelinearitatea caracteristicii tranzistorului. Deoarece reteua dublu T prezinta o selectivitate ridicata. Armonicele semnalului mai pot fi reduse si prin aplicarea unei reactii negative in sursa tranzistorului. armonicele frecventei de oscilatie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful