UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL SPECIALIZAREA CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

PRACTICA DE SPECIALITATE

COORDONATOR : Lect.univ.drd. Chivu Ramona
- 2009 -

STUDENT Ghetu Alexandru Cristian

CAP.I ABORDARI PRACTICE PRIVIND CHELTUIELILE SI VENITURILE 1.1. PREZENTAREA SOCIETATII S.C. HORIA SI DANI S.R.L. Societatea comerciala S.C. HORIA si DANI S.R.L., este persoana juridica romana, cu sediul in Giurgiu, jud.Giurgiu infiintata in baza Legii 31/1991 republicata, avand ca obiect principal de activitate conform clasa CAEN: 1413 Fabricare articole de imbracaminte (exclusiv lenjerie de corp). S.C. HORIA SI DANI S.R.L. isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile din Romania si cu statutul sau. Din punct de vedere juridic societatea este corespunzator organizata si are relatii comerciale normale. Activitatea sa comerciala se desfasoara pe baza de contracte si comenzi. Utilitatile necesare sectoarelor tehnologice componente sunt asigurate din sistemul national. Activitatea de transport se asigura cu ajutorul mijloacelor de transport proprii cu personal calificat. S.C. HORIA SI DANI S.R.L. are un capital social in suma de 800 RON care se divide in 80 de parti sociale egale, fiecare cu o valoare nominala de 10 RON. Componente structural - organizatorice: Organul suprem de decizie, ales al S.C. HORIA SI DANI S.R.L. este Administratorul unic care are principalele atributii: 1.Aproba bilantul si repartizarea beneficiului net intre asociati; 2.Decide cu privire la: majorarea sau reducerea capitalului social; modificarea statutului; asocierea cu alte societati; angajarea de personal necesar ; Activitatea S.C. HORIA SI DANI S.R.L. este asigurata de catre administratorul unic, un contabil sef si 8 muncitori calificati. Sediul social si sectia de productie sunt amplasate la parterul si etajul 1 al unui bloc de locuinte. Societatea detine un spatiu de productie si un spatiu de depozitare, nu detine spatiu propriu in vederea comercializarii si desfacerii produselor proprii. Principalii furnizori. S.C. HORIA SI DANI S.R.L. se aprovizioneaza cu materii prime de pe piata interna. Aceasta are in vedere urmatoarele: calitatea si pretul acestora precum si distanta pana la principalii furnizori. Aprovizionarea este realizata descentralizat avand la baza mai multe oferte si alegandu-se in final furnizorul care corespunde cel mai bine situatiei la acel moment dat. Principalii clienti. Desfacerea produselor finite ale S.C. HORIA SI DANI S.R.L. , este realizata pe baza de comanda direct unitatilor economice 1.2. PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie, exceptie reprezentand primul an de incepere a activitatii cand exercitiul financiar incepe la data infiintarii societatii. Situatiile financiare sunt documente oficiale folosite pentru finalizarea incheierii exercitiului financiar.Pe baza acestor documente se asigura prezentarea unei imagini fidele, clare si complete a patrimoniului, a situatiei financiare cat si a rezultatului obtinut. 2

aceste decizii pot viza de exemplu optiunea de a pastra sau de a vinde investitia in intreprinderea respectiva sau inlocuirea ori reconfirmarea conducerii.De regula. Situatiile financiare prezinta de asemenea rezultatele administrarii intreprinderii de catre conducatori inclusiv modul de gestionare de catre acestia a resurselor incredintate. creditorii. contul de profit si pierdere. c). h). Situatiile financiare elaborate in acest scop satisfac necesitatile comune ale majoritatii utilizatorilor. f). a elabora si a utiliza date statistice despre venitul national.Creditorii financiari sunt interesati de informatiile care le permit sa determine daca imprumuturile acordate si dobanzile aferente vor fi rambursate la scadenta. 3 .Cadrul general a fost creat astfel incat sa poata fi aplicat unei serii de modele contabile si de concepte privind capitalul si mentinerea nivelului capitalului. note explicative. a evalua capacitatea intreprinderii de a plati si de a oferi beneficii angajatilor sai. situatiile financiare sunt alcatuite din: bilant. furnizorii si alti creditori comerciali. b). Utilizatorii si necesitatile de informare ale acestora Obiectivul situatiilor financiare este de a furniza informatii despre pozitia financiara. fac acest lucru pentru a putea lua decizii economice. a evalua raspunderea sau gestionarea manageriala.Acestia sunt interesati si de informatiile care le permit sa evalueze capacitatea intreprinderii de a oferi remuneratii. investitorii.Aceasta se datoreaza faptului ca aproape toti utilizatorii iau decizii economice pentru: a). guvernul si institutiile acestuia precum si publicul. g). Nu sunt incluse intre acestea urmatoarele documente: rapoartele directorilor. d).Actionarii sunt interesati si de informatiile care permit sa evalueze capacitatea intreprinderii de a plati dividende. alte situatii si anexe suplimentare care sunt parte integranta a situatiilor financiare. b). a determina profitul si dividendele ce se pot distribui. Intocmirea situatiilor financiare se realizeaza cu scopul ca acestea sa raspunda necesitatilor comune ale majoritatii utilizatorilor.. declaratiile presedintelui. Situatiile financiare sunt de regula intocmite conform unui model contabil bazat pe costul istoric recuperabil si conceptul de mentinere a nivelului capitalului financiar nominal.Personalul angajat si grupurile lor reprezentative ( sindicatele ). angajatii.a hotara cand sa cumpere.Totusi situatiile financiare nu ofera toate informatiile de care utilizatorii au nevoie pentru luarea deciziilor economice. sa pastreze sau sa vanda o investitie de capital. sa pastreze sau sa vanda.Ofertantii de capital si consultantii lor sunt preocupati de riscul inerent tranzactiilor si de beneficiul adus de investitiile lor. clientii. a evalua garantiile pentru creditele acordate intreprinderii.creditorii financiari. . Utilizatorii de situatii financiare includ investitorii prezenti si potentiali. Alte modele si concepte ar putea fi mai adecvate pentru a satisface obiectivul de furnizare a informatiei care sa fie utila la luarea deciziilor economice dar pana in prezent nu exista un consens pentru aceasta modificare. discutiile si analizele conducerii si multe alte documente asemanatoare care pot fi intocmite la incheierea unui exercitiu financiar. sunt interesate de informatii privind stabilitatea si profitabilitatea intreprinderilor lor. Acei utilizatori care doresc sa evalueze modul de administrare sau responsabilitatea conducerii.. situatia modificarilor pozitiei financiare. a reglementa activitatea intreprinderilor. c).Acestia folosesc situatiile financiare pentru a-si satisface o parte din diversele lor necesitati de informatii astfel: a). performantele si modificarile pozitiei financiare a intreprinderii care sunt utile unei sfere largi de utilizatori in luarea deciziilor economice. e). Ei au nevoie de informatii pentru a decide daca ar trebui sa cumpere.. a determina politicile de impozitare. personalul angajat. pensii si alte avantaje precum si oportunitati profesionale.

sunt interesati de alocarea resurselor si implicit de activitatea intreprinderilor.Furnizorii si alti creditori comerciali sunt interesati de informatiile care le permit sa determine daca sumele datorate vor fi platite la scadenta.. dintre care unele au un caracter preliminar iar altele se refera la completarea propriu zisa a bilantului.Creditorii comerciali.inventarierea generala a activelor si datoriilor 3.Clientii sunt interesati de informatiile despre continuitatea activitatii unei intreprinderi in special atunci cand au o colaborare pe termen lung cu intreprinderea respectiva sau sunt dependenti de ea..Acestia. guvernul si institutiile sale. solicita informatii si pentru a reglementa activitatea intreprinderilor. situatia fluxurilor de trezorerie (numerar).contabilitatea operatiilor de regularizare cu privire la :diferentele de inventar. politicile contabile si notele explicative. 6. pentru a determina politica fiscala si ca baza pentru calculul venitului national si al altor indicatori statistici similari. contul de profit si pierdere.Ei. clientii. dupa caz: toate modificarile capitalului propriu modificarile capitalului propriu. Prezentarea informatiilor trebuie sa tina seama. Conducerea are capacitatea de a determina forma si continutul unor astfel de informatii suplimentare pentru a satisface propriile necesitati. amortizari. sunt interesati de alocarea resurselor si implicit de activitatea intreprinderilor. altele decat cele care rezulta din tranzactiile de capital cu proprietarii si distribuirile catre proprietari. provizioane pentru deprecieri. publicul.Acestia.intocmirea balantei conturilor inainte de inventariere 2.Ei.intocmirea balantei conturilor dupa inventariere 5. g). Managerii intreprinderilor sunt interesati si de informatiile cuprinse in situatiile financiare chiar daca au acces la informatii financiare si de gestiune suplimentare care ajuta la infaptuirea proceselor de planificare. Conform IAS 1. de luarea deciziilor si de control. Lucrarile preliminare mai sunt cunoscute sub denumirea de lucrari de inchidere a exercitiului si au urmatoarea componenta : 1. o situatie care sa reflecte. delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor. a performantei financiare si a fluxurilor de numerar. . diferente de curs valutar. Responsabilitatea principala de a intocmi si de a prezenta situatiile financiare ale intreprinderii revine conducerii acesteia.. e). 4. in principal de : prezentarea fidela a pozitiei financiare. Intocmirea situatiilor financiare reprezinta un proces complex care are la baza intocmirea mai multor lucrari. rezultatele si modificarile pozitiei financiare a intreprinderii. provizioane pentru riscuri si cheltuieli. furnizorii si alti creditori comerciali. sunt probabil interesati de o intreprindere pe o perioada mai scurta decat creditorii numai daca nu sunt dependenti de continuarea activitatii intreprinderii ca principal client. pentru a determina politica fiscala si ca baza pentru calculul venitului national si al altor indicatori statistici similari.Prezentarea situatiilor financiare’’reprezinta un set complet de situatii financiare anuale care cuprinde urmatoarele documente: bilantul. Aceste situatii financiare publicate se bazeaza pe informatiile utilizate de conducere despre pozitia financiara.. 4 .redactarea bilantului contabil. solicita informatii si pentru a reglementa activitatea intreprinderilor. f).d).determinarea rezultatului exercitiului si distribuirea profitului sau finantarea pierderii.

5 . IAS 15-. Rezultatul exercitiului se defalca in:rezultat curent. dividende. rezultat financiar si rezultat extraordinar) si pe total (rezultat brut. Veniturile din exploatare sunt veniturile din activitati curente si se pot regasi sub diferite denumiri cum ar fi: vanzari.Prezentarea informatiilor trebuie facuta astfel incat sa nu creeze confuzii sau sa induca in eroare. IAS 1 indica de altfel (fara a obliga) si posibilitatea de a fi prezentat un raport al conducerii cu privire la performantele financiare si a pozitiei financiare a intreprinderii cat si asupra riscurilor majore si a incertitudinilor de activitate..3. 1. In categoria veniturilor se includ atat sumele cat si valorile incasate sau de incasat in nume propriu din activitatile curente cat si castigurile din alte surse. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE INSTRUMENT DE COLECTARE A CHELTUIELILOR SI VENITURILOR Contul de Profit si Pierdere este un document situatie care este cunoscut si sub denumirea de Cont de rezultate. Elementele extraordinare sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente sau tranzactii care sunt clar diferite de activitatile curente . rezultat exceptional. Activitatile curente sunt orice activitati desfasurate de o persoana juridica ca urmare a obiectului sau de activitate. 1.Veniturile si cheltuielile exercitiului. Contul de profit si pierdere reprezinta o recapitulatie a veniturilor si cheltuielilor dupa cum urmeaza : Venituri din exploatare ♦Cheltuieli din exploatare  REZULTATUL ACTIVITATII DE EXPLOATARE Venituri financiare ♦Cheltuieli financiare REZULTATUL ACTIVITATII FINANCIARE Venituri exceptionale Cheltuieli exceptionale REZULTATUL ACTIVITATII EXCEPTIONALE Venituri totale ♦ Cheltuieli totale REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI ♦ Impozit pe profit REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI Contul de profit si pierdere sau contul de rezultate este intocmit pe baza conturilor de gestiune. contul de profit si pierdere contine atat date din exercitiul financiar curent cat si din cel incheiat anterior. In cadrul sistemului contabil din Romania. impozit pe profit si rezultat net). a)Veniturile. organizate de asa maniera incat sa permita calculul soldurilor de gestiune si a rezultatului. informatiile sa poata fi intelese fara eforturi de orice cititor. Forma de prezentare a structurilor in cadrul conturilor este aceea de lista.Contabilizarea inflatiei’’ permite conducerii unei intreprinderi prezentarea de informatii in afara bilantului cu referire asupra protectiei mediului atunci cand acesta cosidera ca sunt necersare. Pentru toate elementele prezentate . precum si profitul sau pierderea pentru fiecare grupa de activitati (rezultat din exploatare. impozit pe profit. dobanzi. comisioane. Contul de Profit si Pierdere are la baza clasificarea cheltuielilor si veniturilor dupa natura lor. economist sau nu. Contul de profit si pierdere are rolul de a asigura o analiza a modului in care s-a ajuns la rezultatul exercitiului incheiat.

Acoperirea pierderilor. exprima marimea bunurilor consumate in activitatea intreprinderii care nu a putut fi acoperita din veniturile proprii. capitalul social. iar conform Legii Contabilitatii 82/1991 republicata.Contabilitatea veniturilor se tine pe categorii de venituri in functie de natura lor: a) venituri din exploatare b) venituri financiare c) venituri extraordinare b). La modul concret profitul sau pierderea se determina lunar prin inchiderea conturilor de cheltuieli si venituri prin contul 121. sau prin diminuarea sursei proprii permanente. trebuie consemnate in primul rand in documente care sa ateste realizarea ei. 6 . contabilitatea respecta in mod obligatoriu doua principii :. respectiv. respectiv. Repartizarea profitului se face pe destinatiile prevazute de lege si se inregistreaza in contabilitate astfel: pentru constituirea fondului de participare a salariatilor la profit. Rezultatul exceptional reprezinta diferenta dintre veniturile si cheltuielile exceptionale.nici o inregistrare contabila fara document’’. un exercitiu financiar.In efectuarea lucrarilor ei. Pierderea. dupa natura lor astfel: a)cheltuieli de exploatare b)cheltuieli financiare c)cheltuieli extraordinare Rezultatele financiare sintetizeaza eficienta cu care s-a desfasurat intreaga activitate economica a unitatii patrimoniale.Cheltuielile Cheltuielile reprezinta valorile platite sau de platit. In structura rezultatului financiar sunt cuprinse urmatoarele elemente: rezultatul curent. una dintre cerintele de baza este fundamentarea si justificarea datelor sale pe baza de documente. pentru a putea fi inregistrate in conturi.diferentele dintre veniturile din exploatare si financiare si cheltuielile de exploatare si financiare. obtinute ca urmare a unor operatii efectuate de unitatea patrimoniala care nu sunt legate de activitatea normala. constituirea altor fonduri si varsaminte la bugetul de stat sub forma profitului net. constituirea fondului de dezvoltare. reprezinta sursa de finantare proprie a activelor create ca excedent al vaniturilor fata de cheltuieli. curenta a acesteia. Rezultatul curent reprezinta diferenta dintre veniturile din operatiunile curente. Rezultatul exercitiului reprezinta soldul final al contului de profit si pierdere supus repartizarii. rezultatul exceptional si impozitul pe profit.nici o operatie economico-financiara fara document’’ si .Rezultatul exercitiului financiar”. Profitul este rezultatul pozitiv. 1. Inregistrarea operatiilor economico – financiare in conturi se realizeaza numai dupa ce acestea au avut loc.. ca forma a rezultatelor financiare exprima masa venitului net si se determina ca diferenta intre veniturile si cheltuielile unei perioade detimp. Rezultatul financiar are doua forme: profit(beneficiu) sau pierdere. sau rezultatul negativ.CONTABILITATEA PRIMARA Orice operatie economico -financiara care se refera la existenta si miscarea elementelor patrimoniale ale intreprinderii. cand rezultatul este negativ se face prin utilizarea rezervelor. Profitul. constituirea rezervelor. daca au fost constituite rezerve in acest scop. remunerarea salariatilor sub forma de dividende.4... Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli.

Documentele interne sunt acelea care se intocmesc in cadrul intreprinderii atat pentru operatiile economice cat si pentru operatiile financiare referitoare la activitatea acesteia. lucrarile si serviciile prestate.a.Documentele au o importanta deosebita in asigurarea mersului normal al lucrarilor de contabilitate. datele cantitative si valorice. Documentele externe sunt acelea care s-au intocmit in alte unitati sau institutii. . documentele de evidenta se clasifica dupa mai multe criterii si anume : a).documente privind salariile si alte drepturi cuvenite angajatilor : Statul da salarii. proceselor si surselor economice in cadrul activitatii de exploatare din intreprindere.. documente fara regim special. c). Intocmirea si prelucrarea documentelor se poate face manual sau cu mijloace tehnice. Cecurile). Avizul de insotire a marfurilor. Documentele centralizatoare cumuleaza si grupeaza datele din documentele primare. Decontul de cheltuieli. Documentele de evidenta au o aplicabilitate generala in toate operatiile legate de lucrarile de contabilitate.Dupa locul de intocmire documentele se impart in : documente interne si documente externe. contractele economice si altele). baza legala. Dispozitia de livrare. Fisa limita de consum s. Documentele sunt acte scrise si cuprind o serie de informatii obligatorii de baza care se intocmesc la locul si in momentul infaptuirii operatiilor economice precum si a unor evenimente generate de necesitati organizatorice si administrative (exemplu: actele necesare pentru angajarea si incadrarea personalului. de regula. Acestea sunt: denumirea unitatii emitente si adresa sau compartimentul care l-a intocmit. dar care circula in cadrul intreprinderii. s. imprimate. centralizatorul vanzarilor.Acestea reflecta toate operatiile legate de existenta si miscarea mijloacelor. Documentele primare sunt cele in care se consemneaza pentru prima data operatiile economice sau financiare (Bonul de consum …). care cuprind operatii de acelasi fel (Centralizatorul consumurilor de materiale. Dupa regimul de tiparire si utilizare documentele se impart in: documente cu regim special.. explicarea operatiei. Elementele comune tuturor operatiilor economice sunt. restituire .documente privind activele circulante materiale : Nota de receptie si constatare de diferente. controlul gestionar asupra mijloacelor materiale si banesti. Un document de evidenta contine doua feluri de elemente si anume :elemente comune si elemente specifice. .Dupa natura operatiilor pe care le reflecta : . contribuind astfel la intarirea responsabilitatii asupra administratiei patrimoniului ce apartine unei intreprinderi.Dupa modul de intocmire acestea pot fi : documente primare si documente centralizatoare. respectarea disciplinei contractuale. data intocmirii documentului si efectuarii operatiei.a.documente privind disponibilitatile banesti : Chitanta. Ordinul de deplasare s. Extrasul de cont primit de la banca). detalierea operatiilor consemnate. Bonul de predare –transfer. Dispozitiile de plata. Elementele specifice sunt cele care difera si care se completeaza in functie de natura operatiei economice sau financiare. .a.Acestea asigura explicarea. semnaturile persoanelor responsabile de intocmirea documentului. Dispozitia de plata –incasare. Aceste documente reflecta relatiile intreprinderii cu terte persoane fizice sau juridice (Factura primita de la furnizori. Lista de avans chenzinal. Bonul de consum. Unele dintre acestea raman in cadrul intreprinderii (Bonul de consum.) d). b). Bonul de transfer) iar altele circula in afara intreprinderii (facturile intocmite pentru produsele livrate. 7 .documente privind vanzarile : Factura. deoarece acestea stau la baza verificarii legalitatii si justetei operatiilor economice. Clasificarea documentelor In functie de trasaturile caracteristice ale acestora.

Avizul de insotire a marfurilor).Colectarea si gruparea dupa natura lor a cheltuielilor si veniturilor. a) cheltuieli cheltuieli privind materiile prime cheltuieli privind materialele auxiliare cheltuieli privind piesele de schimb cheltuieli privind materialele consumabile cheltuieli privind ob.50 1.75 2.2 STUDIU DE CAZ INREGISTRAREA DATELOR CONTABILE AFERENTE LUNII DECEMBRIE IN : CONTABILITATEA FINANCIARA SI CONTABILITATEA DE GESTIUNE I.038 164 929 254 886 418 6.712. Cecurile de virament.300 122 22. de inventar cheltuieli privind materialele nestocabile cheltuieli privind energia si apa cheltuieli privind chiriile cheltuieli reclama si publicitate chltuieli telecomunicatii cheltuieli cu comisioanele bancare cheltuieli cu serviciile executate de terti cheltuieli cu alte impozite si taxe cheltuieli cu salariile cheltuieli cu accesorii salarii cheltuieli cu amenzi si penalitati cheltuieli cu impozitul pe profit b).920 679 3. Chitanta.09 cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale 996 8 .06.851 627 1. Factura.venituri venituri din vanzarea produselor finite venituri din dobanzi bancare 54.Documentele cu regim special sunt acelea pentru care exista dispozitii legale cu privire la modul de completare.Colectarea si inregistrarea in contabilitatea financiara a cheltuielilor si veniturilor la 30.580 1.479 767.44 3.746.183 8.2009 1. CAP.122. circulatie si pastrare (Cecurile de numerar.

privind mat.4 302. Inreg chelt.cheltuieli cu materiile prime 2. Data Document Ziua 1 30 Simbolul conturilor Debitor Creditor 601 301 602.422 9 . Inreg cheltuieli cu comisioane bancare 12.8 3028 603 303 604 401 605 401 612 401 623. cheltuieli cu mat. Inreg cheltuieli cu amenzi si penalitati 17.038 164 929 254 886 418 6. Inreg chelt. de inventar 6.Inregistrarea in contabilitatea financiara a cheltuielilor colectate Unitatea SC HORIA SI DANI SRL NOTA DE CONTABILITATE GIURGIU Nr crt Explicatii 1.cheltuieli alte mat.712. Inreg. Inreg cheltuieli accesorii salarii 16.2. Inreg cheltuieli cu piesele de schimb 4.122.479 996 56.746. finite 2. Inreg.50 1.4 602. Consumab. auxiliare 3. Chelt.44 3. Inreg chelt.69 3.1 6811 2813 Verificat.580 1.920 679 3.300 122 54. TOTAL 54. Document Data Ziua Luna 06 Suma Anul 2009 GIURGIU Nr crt Explicatii 1. TOTAL Luna 06 Suma Anul 2009 22.1 302. Inreg. Inreg. privind energia si apa 8. Venituri din dobanzi bancare Intocmit. Inreg cheltuieli amortizare imobilizari Intocmit. Inreg cheltuieli cu alte impozite si taxe 14. Inreg. Nr.1 602. Prod. Venituri din vanz.75 2. Inreg. 5. Inreg cheltuieli telecomunicatii 11. Privind ob. Inreg cheltuieli cu salariile 15.2 401 626 401 627 5121 628 401 635 446 641 421 645 431 6581 448.183 8. Inreg cheltuieli reclama si publicitate 10.851 627 1. nestocabile 7. 2 30 Simbolul conturilor Debitor Creditor 4111 701 5121 766 Verificat.privind chiriile 9.cheltuieli servicii executate terti 13.Inregistrarea in contabilitatea financiara a veniturilor colectate Unitatea SC HORIA SI DANI SRL NOTA DE CONTABILITATE Nr.585. Inreg.

580 1.122.4 602.1 Verificat.69 Nr.712. Explicatii Inchiderea conturilor de cheltuieli Intocmit. TOTAL 56.422 10 .300 122 54. Document Ziua Data Luna 06 Suma Anul 2009 GIURGIU Nr crt 1.2 626 627 628 635 641 645 658.746. Explicatii Inchiderea conturilor de venituri 3 30 Simbolul conturilor Debitor Creditor 121 % 601 602.1 681.585. Inchiderea conturilor de cheltuieli Unitatea SC HORIA SI DANI SRL NOTA DE CONTABILITATE Nr.851 627 1.4. 4 30 06 Simbolul conturilor Suma Debitor Credito r % 121 701 766 Verificat.8 603 604 605 612 623.50 1.422 54.44 3.038 164 929 254 886 418 6.1 602. 5. Document Ziua Data Luna Anul 2009 Intocmit.69 22. Inchiderea conturilor de venituri Unitatea NOTA DE SC HORIA SI DANI SRL CONTABILITATE GIURGIU Nr crt 1.75 2.920 679 3.479 996 56.183 8.585. TOTAL 54.

Impozitarea rezultatului brut (Venituri + Cheltuieli nedeductibile) – Cheltuieli deductibile = Rezultatul brut Rezultatul brut x Cota unica de impozitare = Impozitul aferent Venituri totale Cheltuieli nedeductibile Venituri brute Cheltuieli deductibile Rezultatul brut = = = 57.794.422 3. 691 5121 TOTAL 06 2009 Suma 767.106.301.901 = 53. 2 3. Document Data Ziua Luna Anul GIURGIU Nr crt 1.Inregistrarea cheltuielilor in contabilitatea de gestiune Raportarea productiei finite realizate la sfarsitul perioadei. II.69 = 4.09 7.09 767.794.31 x 16% = 767.6.09 2. Explicatii Inregistrarea impozitului pe profit Inchiderea contului de cheltuieli Plata impozitului pe profit 5 30 Simbolul conturilor Debitor Creditor 691 441 121 441 Verificat.31 54.479 Calcularea impozitului pe profit : 4.27 Intocmit.09 767. 11 .Inregistrarea in contabilitatea financiara a impozitului pe profit Unitatea SC HORIA SI DANI SRL NOTA DE CONTABILITATE Nr.

50 0..03 0. B C U.RAPORT DE PRODUCTIE La 30.75 0. 2.43 m m buc buc Norma de consum 0.06 0.21 0.31 6. Articol de calculatie Salarii directe Accesorii salarii directe Total cheltuieli salariale directe Total cheltuieli directe (A + B) Cheltuieli indirecte de productie Total cost de productie Cheltuieli generale de administratie Cost complet de productie Realizat 150 bucati 12 h Numar de ore Tarif de salarizare ( lei/ora) 0.60 7. 3.69 0. Nr crt A 1.51 Valoare 0. Calculul costurilor unitare pentru fiecare produs in parte realizat este urmatorul pentru: Bugetul costului unitar al produsului .Crt 1 2 3 4 5 6 Denumirea produsului finit realizat Cantitate Basma pentru femei 150 Sorturi protectie 200 Halate dama 300 Halate barbati 275 Pantalon salopeta 200 Bluza salopeta 200 Nota: Productia raportata reprezinta cantitatile contractate conform comenzilor existente la inceputul perioadei pentru fiecare produs in parte.BASMA PENTRU FEMEI. 2.M.50 0.15 4.2009 Nr.66 0.M.29 ..50 2.00 1 1 Pret unitar 7.06. A Nr crt 1. Articole de calculatie Materii prime si materiale Material Ata Eticheta Punga polietilena Total cheltuieli materiale U.87 5. 4.50 0.20 4.20 Valoare 3.38 1.

Bugetul costului unitar al produsului . SORT PROTECTIE ’’ Nr crt A 1.00 1 1 Numar de ore 0.23 1. 2.50 0.M Articol de calculatie Salarii directe Accesorii salarii directe Total cheltuieli salariale directe Total cheltuieli directe (A + B) Cheltuieli indirecte de productie Total cost de productie h m m buc buc Norma de consum 1.25 2.20 Tarif de salarizare ( lei/ora) 4.20 10.25 Pret unitar 10.46 12..43 Valoare 10.00 3.03 0.59 Cheltuieli generale de administratie Cost complet de productie Realizat = 200 bucati 13 .11 0.98 15.M Articole de calculatie Materii prime si materiale Material Ata Eticheta Punga polietilena Total cheltuieli materiale U.35 1.36 16.79 Valoare 1.09 0.50 0.00 0. 3 4 A Nr crt 1 2 B C U.00 0.

50 0.00 0.25 0. HALAT DAMA’’ Nr crt A 1..50 0.56 2.45 2.Bugetul costului unitar al produsului . 3 4 5 6 A Nr crt 1 2 B C U.00 15.77 0.50 0.43 Cheltuieli generale de administratie Cost complet de productie Realizat = 300 bucati 14 .M Articole de calculatie Materii prime si materiale Material Ata Nasturi Eticheta Punga polietilena Total cheltuieli materiale U.64 44.25 0.33 Tarif de salarizare ( lei/ora) 0.33 32.96 40.03 0. 2.40 Valoare 1.40 4.M Articol de calculatie Salarii directe Accesorii salarii directe Total cheltuieli salariale directe Total cheltuieli directe (A + B) Cheltuieli indirecte de productie Total cost de productie h m m buc buc buc Norma de consum 2.20 30.20 Valoare 27.00 9 1 1 Numar de ore Pret unitar 13.69 3.73 7.

M Articol de calculatie Salarii directe Accesorii salarii directe Total cheltuieli salariale directe Total cheltuieli directe (A + B) Cheltuieli indirecte de productie Total cost de productie h m m buc buc buc Norma de consum 2.50 0.00 15.50 0.25 0.69 3.33 Tarif de salarizare ( lei/ora) 0.25 0.00 9 1 1 Numar de ore Pret unitar 13.45 0.73 7.64 44.96 40.03 0.00 2.77 0.33 32.. 2.40 4.50 0.56 2.Bugetul costului unitar al produsului .40 Valoare 1.20 30. HALAT BARBATI’’ Nr crt A 1. 3 4 5 A Nr crt 1 2 B C U.43 Cheltuieli generale de administratie Cost complet de productie Realizat = 275 bucati 15 .20 Valoare 27.M Articole de calculatie Materii prime si materiale Material Ata Nasturi Eticheta Punga polietilena Total cheltuieli materiale U.

2.03 0.00 5 1.83 3..86 2.25 0.00 0.20 21.20 1 1 Numar de ore 2.18 Valoare 8.25 0.30 1.M Articole de calculatie Materii prime si materiale Material Ata Nasturi Siret aparator Eticheta Punga polietilena Total cheltuieli materiale U.75 0. 3 4 5 6 A Nr crt 1 2 B C U.50 0. PANTALON SALOPETA’’ Nr crt A 1.66 32.00 Pret unitar 15.43 Valoare 18.65 44.15 0.20 Tarif de salarizare ( lei/ora) 4.M Articol de calculatie Salarii directe Accesorii salarii directe Total cheltuieli salariale directe Total cheltuieli directe (A + B) Cheltuieli indirecte de productie Total cost de productie h m m buc m buc buc Norma de consum 1.25 10.99 40.80 11.18 0.Bugetul costului unitar al produsului .48 Cheltuieli generale de administratie Cost complet de productie Realizat = 200 bucati 16 .84 7.50 0.

50 0.25 0.81 12.50 0.88 71.50 15. 2.80 11. BLUZA SALOPETA’’ Nr crt A 1.65 5.00 10 1 1 Numar de ore 2.50 0.50 0.Bugetul costului unitar al produsului .00 Pret unitar 15. 3 4 5 A Nr crt 1 2 B C U..00 0.M Articole de calculatie Materii prime si materiale Material Ata Nasturi Eticheta Punga polietilena Total cheltuieli materiale U.20 41.84 65.43 Valoare 37.45 2.20 Tarif de salarizare ( lei/ora) 4.86 2.53 Cheltuieli generale de administratie Cost complet de productie Realizat = 200 bucati 17 .15 Valoare 8.03 0.M Articol de calculatie Salarii directe Accesorii salarii directe Total cheltuieli salariale directe Total cheltuieli directe (A + B) Cheltuieli indirecte de productie Total cost de productie h m m buc buc buc Norma de consum 2.66 52.

.28 Chelt. Valoare Materia prima consum Buc.50 300 8.03 150 9. BASMA PENTRU FEMEI .00 0.Etapa I Colectarea cheltuielilor pe destinatii Situatia centralizatoare de consum al materiilor prime si al materialelor de confectionat pentru: Comanda .00 4 Punga polietilena buc 1 0.50 150 562.00 0.28 Total cost de productie 1.00 100.00 Total cheltuieli materiale 676.83 Cost complet de productie 1.03 300 135. Valoare Materia prima de unitar Buc consum 1 Material m 2.50 0.045.50 Total cheltuieli directe 807.50 Cheltuieli salarii directe 99.59 Situatia centralizatoare de consum al materiilor prime si al materialelor de confectionat pentru: Comanda .00 13.318.00 2 Ata m 15.003.450. generale de administratie 89.50 Total cheltuieli salarii directe 130.50 2 Ata m 2.89 272. Valoare Materia prima de unitar Buc consum 1 Material m 0.000... UM Norme Pret Nr. UM Norme Pret Nr.00 Cheltuieli indirecte de productie 196.20 150 30.00 Accesorii salarii directe 31. 1 Material 2 Ata 3 Eticheta 4 Punga polietilena Total cheltuieli materiale Cheltuieli salarii directe Accesorii salarii directe Total cheltuieli salarii directe Total cheltuieli directe Cheltuieli indirecte de productie Total cost de productie Chelt.00 0.. SORT PROTECTIE.11 Situatia centralizatoare de consum al materiilor prime si al materialelor de confectionat pentru: Comanda .158.00 352.100.. UM Norme de Pret unitar Nr.50 7.03 0.093. generale de administratie Cost complet de productie m m buc buc 1.00 1 1 10.00 595.00 222.00 3 Nasturi buc 9 0.00 18 .00 3 Eticheta buc 1 0.89 3.00 2.20 200 200 200 200 2.25 300 675.00 2.00 18.00 3.00 40. HALAT DAMA.50 150 75.00 70..70 3.

12 Situatia centralizatoare de consum al materiilor prime si al materialelor de confectionat pentru: Comanda .50 5 Punga polietilena buc 1 0.597.78 Situatia centralizatoare de consum al materiilor prime si al materialelor de confectionat pentru: Comanda .00 Total cheltuieli salarii directe 699. generale de administratie Cost complet de productie m m buc m buc buc 1.00 60.00 36.75 Cheltuieli indirecte de productie 2.50 300 150.00 Total cheltuieli directe 9. UM Norme Pret Nr Valoare Materia prima de unitar Buc.07 8.00 Cheltuieli salarii directe 531.20 200 200 200 200 200 200 3.189. UM Norme de Pret Nr Valoare Materia prima consum unitar Buc.00 2.25 275 618.00 6.00 100.00 Accesorii salarii directe 168..50 275 137.425 2 Ata m 15.48 731.03 275 123.00 250.819.00 4.20 275 55.75 3 Nasturi buc 9 0.19 Total cost de productie 1.207.20 300 60.25 10.388.000.PANTALON SALOPETA.00 0. generale de administratie 1.50 0.896.00 Cheltuieli indirecte de productie .50 275 7.300.00 0.00 5 1.00 40.00 1.93 Cost complet de productie 13.00 5 Punga polietilena buc 1 0. generale de administratie 1.HALAT BARBATI.120.20 1 1 15.75 Total cheltuieli directe 9.332.75 4 Eticheta buc 1 0.55 19 .236. 1 Material m 2.00 560. consum 1 Material 2 Ata 3 Nasturi 4 Siret aparator 5 Eticheta 6 Punga polietilena Total cheltuieli materiale Cheltuieli salarii directe Accesorii salarii directe Total cheltuieli salarii directe Total cheltuieli directe Cheltuieli indirecte de productie Total cost de productie Chelt..00 13.18 Total cost de productie 11.772.00 Total cheltuieli materiale .03 0.00 Total cheltuieli salarii directe 640..189.191.00 1.092..00 Total cheltuieli materiale 8.75 Accesorii salarii directe 154.001.4 Eticheta buc 1 0.15 0.360 Cheltuieli salarii directe 486.750.165.25 0.48 8.568.93 Chelt.85 Cost complet de productie 12.19 Chelt.

00 1.00 8.Basma pentru femei ’’ 921.03 .43 3 Halate dama buc 300 x 4.00 500.20 200 200 200 200 200 7.772..562.05 ..00 8.230.92 1175.Bluza salopeta’’ = = = = = = = 901 32.0 2.158.332.00 222.50 0. Inregistrarea cheltuielilor cu salariile directe aferente comenzilor: Nr Produsul UM Cantitate x Tarif crt 1 Basma pentru femei buc 150 x 4.00 10.43 6 Bluza salopeta buc 200 x 4.00 Valoare 99.120.00 100.00 0.. consum 1 Material 2 Ata 3 Nasturi 4 Eticheta 5 Punga polietilena Total cheltuieli materiale Cheltuieli salarii directe Accesorii salarii directe Total cheltuieli salarii directe Total cheltuieli directe Cheltuieli indirecte de productie TOTAL cost de productie Chelt.00 90.00 486. 1.500.130.00 9. materiale: .Halate dama’’ 921.00 Nr ore 0.230.40 0.882.03 0.15 0.25 0. generale de administratie Cost complet de productie m m buc buc buc 2.Sort protectie’’ 921.00 1.43 Total 20 .43 2 Sort protectie buc 200 x 4.00 4.00 8.Situatia centralizatoare de consum al materiilor prime si al materialelor de confectionat pentru: Comanda .25 0.04 .00 2.780.01 .40 2.54 ETAPA I Colectarea cheltuielilor pe destinatii si transpunerea acestora in contabilitatea de gestiune.236.00 560.06 .50 676.00 2. % 921.Halate barbati’’ 921.00 4.00 40.75 1.360.75 2.772.43 5 Pantalon salopeta buc 200 x 4.568.50 2..00 531.50 15.00 10 1 1 15.92 13.62 14306.772.02 .BLUZA SALOPETA‘’ UM Norme Pret Nr Valoare Materia prima de unitar Buc... Pantalon salopeta’’ 921.43 4 Halate barbati buc 275 x 4.Inregistrarea cheltuielilor cu consumul de materii prime.

.00 886.00 3.03 .206.772.00 929.06 . Inregistrarea cheltuielilor cu rechizitele de birou.830.00 560. Inregistrarea cheltuielilor cu comisioanele bancare 924 = 901 13.. % 921.Halate barbati’’ 921. Inregistrarea cheltuielilor cu salariile indirecte 923 = 901 1.00 Total cheltuieli indirecte 9.94 11. Pantalon salopeta’’ 921.04 .Inregistrarea cheltuielilor cu servicii executate de terti 923 = 901 .50 31.00 8.00 168.00 Total cheltuieli directe 39.50 70.038.02 .01 .Basma pentru femei ’’ 921.Bluza salopeta’’ = = = = = = = 901 1.00 1.772.Halate barbati’’ 921.02 ..Sort protectie’’ 921.00 10..75 4. Inregistrarea cheltuielilor cu chiria 923 = 9.00 7. 924 = 901 12.Halate dama’’ 921.Bluza salopeta’’ = = = = = = = 901 4. Inregistrarea cheltuielilor cu accesoriile la salariile directe: ...Halate dama’’ 921.94 6.00 254..543.05 . Pantalon salopeta’’ 921.00 560..00 5. % 921.03 . Inregistrarea cheltuielilor cu amortizarea instalatiilor tehnice: 923 = 901 996.Inregistrarea cheltuielilor cu utilitatile 923 = 901 901 1..00 486.535.04 .75 1.05 .882..00 3. Inregistrarea cheltuielilor cu telefonul 924 = 901 21 679.00 222..00 154.Basma pentru femei ’’ 921.01 .75 99..06 .580.Sort protectie’’ 921..00 531.Inregistrarea cheltuielilor cu piesele de schimb aferente sectiei de productie: 923 = 901 627. Inregistrarea cheltuielilor cu accesoriile la salariile indirecte 923 = 901 578.

In cadrul unitatii analizate.206.00 1.830. Inregistrarea cheltuielilor privind obiectele de inventar 924 = 901 14.00 Accesorii la salariile indirecte 578.00 Cheltuieli chirie 1.a Repartizarea cheltuielilor indirecte de productie Nota: Baza de repartizare folosita in antecalculatie pentru toate produsele fabricate o reprezinta suma cheltuielilor directe (materiile prime.00 Servicii executate de terti 886.94 39. Inregistrarea cheltuielilor de reclama si publicitate 924 = 901 13. K 923 = 24.00 Etapa a II. K 923 = Cheltuieli indirecte de repartizat x 100 Total cheltuieli directe aferente comenzilor 9. salariile directe. Inregistrarea cheltuielilor cu alte impozite si taxe 924 = 901 164.Repartizarea cheltuielilor indirecte ale sectiei asupra comenzilor existente.75 x 100 .94 Piese de intretinere 627. inclusiv contributia la asigurarile sociale si fondul de somaj).580.364.00 418.920.038.13.00 Utilitati 3.32218 % K 923 = 22 . Cheltuieli indirecte de productie ale sectiei Denumirea elementelor de cheltuieli Valoare Salarii indirecte 1. plus cheltuieli materiale aferente).535.94 15.00 Amortizare instalatii tehnice 996. repartizarea cheltuielilor indirecte se face prin raportarea cheltuielilor indirecte de productie asupra cheltuielilor directe totale (salariilor directe si accesoriilor la salariile directe.00 TOTAL cheltuieli indirecte de productie 9.535.00 Total cheltuieli generale 4.

.x 100 .11 931.Basma pentru femei’’ 921..06 .00 4.62 Etapa a IV – a Inregistrarea productiei finite la cost antecalculat Inregistrarea produselor obtinute la cost antecalculat 931..9531 % Valoare 254..535.05 .83 921.001.05 .189..Bluza salopeta’’ = 1.06 .Halate dama’’ 13.00 Inregistrarea repartizarii cheltuielilor generale de administratie asupra comenzilor: % = 924 4.78 931.01 ..093.Pantalon salopeta’’ 921.28 595.300.Bluza salopeta’’ = 902.01.Halat barbati’’ 12..05 .02 . Halat barbati’’ = 902. Cost de productie K 924 = 4.02.04 .07 921..03 .. Halat barbati’’ 921.55 931..364.00 929..02 .00 418.Pantalon salopeta’’ = 731.04 .00 48.364.Halate dama’’ 921.191.02 . Sort protectie ’’ = 902.94 196.742.920.568.388..54 23 .Bluza salopeta’’ 14..Sort protectie ’’ 3.00 679.896.364.85 921. Chelt telefon OB... Cheltuieli generale de administratie Denumirea elementelor de cheltuieli Comisioane bancare Rechizite de birou.03 .05.318.Basma pentru femei’’ 1.59 931. Sort protectie ’’ 921.70 921.92 Etapa a III.Pantalon salopeta’’ 8. K 924 = 8.18 1...Pantalon salopeta’’ = 902..175.04 . Sort protectie ’’ = 272.Basma pentru femei’ = 902..Bluza salopeta’’ = = = = = = = 923 9..Halate dama’’ = 902..04 .092.01 .Inventar Reclama si publicitate Alte impozite si taxe TOTAL cheltuieli generale de administratie K 924 = …cheltuieli generale.% 921.89 2.597.19 2.48 2.00 164..00 1.03 .a Repartizarea cheltuielilor generale de administratie Nota:Repartizarea cheltuielilor generale de administratie pe produse se va face in functie de costurile de productie aferente fiecarei comenzi.306.03 . Halat barbati’’ = 1.06 .Halate dama’’ = 1.65 x 100 ..06 .93 921.01 ..00 921.12 931.Basma pentru femei’’ = 89.

Situatia conturilor de gestiune la sfarsitul perioadei este redata in Anexa nr.78 8..Halat barbati’’ 12...896. Etapa a VII-a Inchiderea conturilor la sfarsitul perioadei de gestiune 19.Pantalon salopeta’’ 902. Sort protectie ’’ 902.191..Basma pentru femei’ 902.Sort protectie ’’ 3.01 .Halat dama’’ 13.Bluza salopeta’’ 53.01 .Halate dama’’ 902.06.300.896. Halat barbati’’ 931.78 921.06..191.04.03..05.318.55 14.Interfata cost productie: 901 = % 931.2 24 .06 ..02 .59 921.106.02.Pantalon salopeta’’ 8.02 .Bluza salopeta’’ 14.093.11 921.55 921....11 3. Sort protectie ’’ 931.04.04.093..Halate dama’’ 931.12 921.01.50 Nota: Pentru determinarea costului unitar efectiv s-a apelat la procedeul diviziunii simple care consta in raportarea cheltuielilor totale aferente fiecarei comenzi la cantitatea de produse obtinute.05.300.69 1..Basma pentru femei’ 931.05 .03.59 13.Etapa a V-a Inregistrarea productiei finite la cost efectiv 18 Inregistrarea decontarii costurilor efective aferente productiei finite: 902..03...306.318..Basma pentru femei’ 1.54 Etapa a VI-a Inregistrarea diferentelor de pret Nu sunt diferente de pret in aceasta situatie analizata. Halat barbati’’ 902.Pantalon salopeta’’ 931.12 12..306.Bluza salopeta’’ = = = = = = 921..

57% iar anul 2008 – 18.00 2008 115.46% la 0. cheltuielile de exploatare au o pondere de 100% neexistand in perioada analizata cheltuieli financiare si cheltuieli extraordinare. -Cheltuielile cu energia si apa au cea mai mare pondere in total cheltuieli in anul 2006 – 6.70% avand o crestere de 3.49 358 0 0 1. -In ceea ce priveste cheltuielile cu serviciile executate de terti.53% iar in anul 2007 fata de anul 2006 ponderea a devenit 26.02 46 0 0 0.575 30. 55. executate de terti.46 - 68.a.cheltuieli cu personalul .cheltuieli materiale .cheltuieli energie si apa .870 996 0 0 % 100.86%.02 1.850 32. -Se observa o usoara crestere in anul 2007 fata de anul 2006 pentru ca in anul 2008 sa scada cu 5.07% pentru ca in anul 2008 sa aiba o pondere de 0.90% in anul 2006.68%.07 - 2.57 15.1 CHELTUIELI TOTALE. 1.01 12.3 ANALIZA CHELTUIELILOR SI VENITURILOR CU AJUTORUL CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE Situatia cheltuielilor si veniturilor aferente perioadei 2006-2008 este redata in anexa: CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE.597 57.66 26.33% in 2007 pentru ca in 2008 sa fie 49. 25 .055 5.cheltuieli cu amortizarile Cheltuieli financiare Cheltuieli extraordinare 2006 24.2.00 37.86 - 24.630 100.02 in total cheltuieli. -Cheltuielile cu personalul in anul 2006 au fost in pondere de 32.33 2. crt.630 % 100. 1.66%. : Analizand datele privind structura cheltuielilor in perioada 2006 – 2008 se observa urmatoarele -In total cheltuieli. pentru ca in anul 2007 ponderea acestora in total cheltuieli de exploatare sa fie de 17.97 procente. 3. -Cheltuielile cu amortizarea a cunoscut o scadere in anul 2007 fata de anul 2005 de la 1.514 100. materiale consumabile s.13% dupa care inregistreaza in anul 2007 o pondere mai scazuta .36 4.42%.750 4. Analiza de structura a cheltuielilor in perioada 2006 .90 1500 6.062 17.972 55. crescand usor in 2008 pana la 4.cheltuieli cu serv.00 13.800 23.4.461 54.13 7.00 2007 68.) – 54.36%. taxe si impozite se observa o crestere de la un an la altul astfel: in anul 2007 fata de anul 2006 au crescut cu 17.01%. taxe si impozite .42 18. din care: Cheltuieli de exploatare .345 5.00 100.70 0.597 115.514 % 100.2008 Nr. -Din totalul cheltuielilor de exploatare cea mai mare pondere o detin cheltuielile materiale( cu materii prime.101 21.00 49.

402 2 99.00 26. 1. 2007 si 2008 observam ca societatea a relizat venituri in proportie de aproape 100% din activitatea de exploatare.470 27. In anul 2006 volumul veniturilor totale s-a dublat fata de 2006.99 0.282 1.760 108.98%. 1. Denumirea indicatorului 26 . 1.826 69.826 69. -in anul 2008 fata de anul 2007 cresterea cifrei de afaceri nete a fost substantiala in suma absoluta de 41.In perioada studiata cheltuielile totale au crescut continuu. ajungand la 56.1.470 100.01 Analizand rezultatele patrimoniale ale exercitiilor financiare 2006.01 % atat in anul 2007 cat si in anul 2008.12 148.12%.282 1.00 56.00 2007 Lei % 56.98 neta. din care : Productia vanduta 26.456 lei iar ca pondere cresterea a fost de 148.68 ori. in anul 2007 fata de 2006 volumul lor fiind aproape triplu. din care: Venituri din exploatare Venituri financiare 2006 Lei % 26.760 .356 41. Cifra de afaceri neta se realizeaza in cadrul societatii analizate prin vanzarea produselor finite.404 Ron. Analiza de structura a veniturilor in perioada 2006-2008 Nr. Evolutia cifrei de afaceri in perioada 2006-2008 Realizari in perioada de Diferente Diferente raportare +/% 2006 2007 2008 2007-2006 2008-2007 2007/2006 2008/2007 Cifra de afaceri 26.98 Venituri din vanzarea marfurilor Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete In perioada analizata se observa cresterea cifrei de afaceri nete de la un an la altul astfel: -in cifre absolute in anul 2007 fata de anul 2006 a crescut cu 1.01 2008 Lei 108.456 5.755 5 % 100. ponderea veniturilor financiare fiind nesemnificativa – 0.470 100.470 27. iar in anul 2008 se observa de asemenea o crestere aproape dubla fata de anul 2007 – 108.2. crt.00 99.356 lei iar ca pondere cu 5.99 0.404 100. VENITURI TOTALE TOTAL.356 41.456 5. iar in anul 2008 fata de anul 2007 au crescut de 1.12 148.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful