You are on page 1of 2

DISSENY GRÀFIC

PAC 3

CREACIÓ I COMPOSICIÓ GRÀFICA:


POP-UP (FINESTRA EMERGENT)

JORDI LLONCH ESTEVE


GRAU MULTIMÈDIA UOC
CC BY-NC-SA
Disseny gràfic PAC 3 - Creació i composició gràfica: pop-up (finestra emergent)

TIPUS DE RETÍCULA

Basada en les proporcions del marc. Se situen les imatges tocant les línies que travessen
la imatge de costat a costat.

TIPUS DE CONTRAST COMPOSITIU

Equilibri-inestabilitat: els elements estan situats simètricament, creant un centre de


gravetat visual i una sensació d’equilibri.

TIPUS DE COMBINACIÓ CROMÀTICA (CONTRAST DE COLOR)

Contrast de complementaris: el groc, el taronja i el vermell tenen diferents longituds


d’ona que el blau. El blau del fons representa el mar, que refresca, mentre que els marcs de
les fotos i la petxina representen la calidesa del sol i la sorra de la platja. El negre ressalta
el botó i l’art vectorial.

ALTRES ASPECTES

El disseny és d’estil clàssic, per això he emprat marcs rectangulars.

La imatge de la noia destaca gràcies a la seva posició, mida i marc, més gran i més cridaner
que els de les altres dues.

La línia inferior aporta estabilitat i equilibri.

CC BY-NC-SA JORDI LLONCH ESTEVE