You are on page 1of 2

How language collectives compromise journalistic accuracy

In taal zitten veel termen die algemeen worden gebruikt om meestal een instantie, bedrijf of
persoon aan te geven. De woorden language collectives zeggen het al. Collectief taalgebruik.
Het houdt benamingen in die collectief gebruikt worden, maar eigenlijk helemaal niet zo
duidelijk en concreet zijn. Meestal lijken deze termen dat wel, omdat ze zo vaak gebruikt
worden.

De keuze om algemene termen te gebruiken die vaak concreter kunnen, wordt vaak
(onbewust) gemaakt. Zo is er een onderzoekje geweest waaruit blijkt dat in een gemiddelde
New York Times gemiddeld vier keer per voorpagina zo’n fout in een kop staat. En
gemiddeld bijna 24 keer in de artikelen. Bij de Washington Post is het aantal language
collectives in de kop ongeveer gelijk. In de artikelen zie je echter veel minder foute
vermeldingen; slechts 13. Bij het onderzoek zijn een week lang de voorpagina’s onderzocht.

Journalisten moeten proberen zo min mogelijk de algemene verwoording over te nemen. Dit
is namelijk meestal niet de meest accurate manier van verwoorden. De verwoording kan
meestal concreter. Journalisten moeten de meest concrete verwoording proberen te vinden.
Russel en Many vinden dat het beter is veel ruimte te gebruiken voor een complete
verwoording, dan dingen onbenoemd te laten, als het kan. Het beste is complete
functiebenamingen of titels over te nemen. Noem namen en functies en niet alleen de
instantie.

Voorbeeldje:
‘The Supreme Court said today…’
The Supreme Court is een rechtssysteem, het systeem bepaalt niet, dat doen degenen die de
verantwoordelijkheid van het systeem dragen. De rechter neemt de beslissing, terwijl nu
gezegd wordt dat het hele hof een beslissing genomen heeft. Dit is een voorbeeld waarbij de
journalist de algemene uitdrukking van de taal overneemt. Het kan concreter en de journalist
moet altijd op zoek naar de meest concrete, best beschrijvende verwoording.

Het gaat er dus om dat er in de taal veel abstracte termen en benamingen zijn die makkelijk te
gebruiken zijn. Ze zijn vaak veelomvattend maar niet erg duidelijk. Omdat het een bekende
term is, wordt dat echter niet zo gezien. In de tekst schrijven Russel en Many dit over de
algemene termen: “Terms such as "The Supreme Court" and "The International Society for
General Semantics" refer to entities that do not exist in the same way as a pumpkin or you.”
Hiermee bedoelen ze dat de termen The Supreme Court en The International Society for
General Semantics verwijzen naar een entiteit (iets wat een bestaan heeft) dat niet zo concreet
is als een pompoen of jijzelf, al wordt het wel zo gebruikt. Dit kan ervoor zorgen dat het door
de lezer verkeerd wordt geïnterpreteerd. Zo kan een lezer denken dat een citaat van een Afro-
Amerikaanse representatief is voor alle Afro-Amerikanen.

Tips voor journalisten om zo goed mogelijk met verwoording om te gaan:


- Het grootste gedeelte van het nieuws dat in de krant staat komt van bronnen en hebben
de journalisten niet zelf meegemaakt. Hierdoor is het belangrijk om de belangrijkheid
van nieuws in te schatten. Het bericht of verslag moet representatief zijn voor de
gebeurtenis. Hiervoor moeten journalisten vertrouwen op bronnen en inschatten hoe
belangrijk het nieuws is. Het is belangrijk dat de journalist de essentie van het verhaal
op zijn eigen manier beoordeeld. Voor een bron kan een bepaalde gebeurtenis in zijn
interpretatie voorpaginanieuws zijn terwijl dat voor de journalist bij lang en na niet zo
is. Dikke sensatiekoppen zijn niet altijd gepast. Ook is het belangrijk aan te geven wie
de bron is en waarom de bron relevant is. Het is belangrijk de juiste personen aan het
woord te laten.
- Het beoefenen van de journalistiek houdt in dat journalisten geen commentaar, kritiek
of houding mogen hebben, noch hun mening mogen uiten. Ze moeten slechts het
nieuws doorgeven. Laat dus ook geen mening doorschemeren in de verwoording.
- Nieuws is soms belangrijk door degene die het zegt. Wat een aanklager over de
verdediger zegt is belangrijk omdat hij het zegt. Let hier op met het inschatten van
uitspraken. In de verwoording is het verband tussen de uitspraak en de spreker
belangrijk. Het is belangrijk de juiste personen aan het woord te laten.