Loredana Bejan, Ioana drugaş, Laura HărdăLău - apLIcaţII practIce în LogopedIe şI psIHoLogIe şcoLară - edItura prImus, oradea, 2009

, 195 p.
„Numele meu este Nino, şi eu voi fi ghidul tău în această carte. Labirintul Logopediei şi al Psihologiei şcolare ţi-l voi desluşi îndată prin jocuri, exerciţii, fişe şi modele de lucru!” stă scris pe prima pagină a acestei cărţi. Şi întradevăr cu fiecare pagină pe care o parcurgem găsim tot mai multe instrumente de lucru atât de necesare în practica logopedului şi a psihologului şcolar. Iată o carte cu aplicaţii practice (aspect mai rar întâlnit în cărţile din România) în logopedie. O carte care oferă exemple clare şi metode de lucru eficiente, fără a omite sau minimiza importanţa suportului teoretic al practicii logopedice şi psihologice. Lucrarea este structurată pe două secţiuni, fiecare având în componenţă o serie de capitole. Prima parte a cărţii vizează activitatea logopedică şi este intitulată „Activităţi practice în logopedie”. Această parte a cărţii începe printr-o scurtă, dar concisă descriere a activităţii de examinare logopedică, a fiecărui aspect ce trebuie să fie supus acestui proces în vederea stabilirii unui diagnostic corect. Urmează o serie de fişe ce au ca scop evaluarea limbajului sub toate aspectele sale: pronunţie, diferenţiere fonematică, structură gramaticală. Dar vom găsi şi fişe de evaluare a structurilor perceptiv-motrice de orientare temporală, de culoare şi orientare spaţială, de formă şi dimensiune. În capitolul II găsim documentul în care se aştern rezultatele examinării logopedice împreună cu diagnosticul şi recomandările aferente – fişa logopedică. Autoarele propun un model de fişă logopedică, după care, în următorul capitol, este tratată intervenţia logopedului în cazul problemelor de vorbire constatate în urma evaluării. Apar modele de planuri de intrevenţie persoanlizate, dar şi instrumente pentru monitorizarea programului de intervenţie logopedică şi de evaluare a progresului, toate însoţite de exemple. Mai pe larg este tratat subiectul celei mai răspândite forme de manifestare a tulburărilor de pronunţie, şi anume dislalia. Capitolul IV descrie etapele de corectare a dislaliei, atât pe cele generale, cât şi pe cele specifice şi oferă o sumedenie de jocuri şi exerciţii amuzante care fac ca terapia logopedică să fie distractivă şi copilul să participe cu plăcere şi să înveţe lucruri noi. Procesul de corectare a dislaliei este unul complex şi presupune efort susţinut atât din partea specialistului şi a copilului, dar şi din partea părinţilor. Problemele copiilor, oricare ar fi natura lor (psihice, fizice etc) sunt copleşitoare pentru părinţi. De cele mai multe ori specialistul este nevoit să lucreze atât cu pacientul propriu-zis (copilul, în cazul logopedului), dar şi cu părinţii acestuia. Autoarele explică importanţa implicării părinţilor în procesul logopedic. Ele încearcă să dea răspunsul unor întrebări şi să explice anumite stări şi reacţii frecvent întâlnite de către specialişti atunci când pun în aplicare strategii specifice terapiei logopedice („Co134

Recenzii

soft-urile educaţionale. fie ele de natură educaţională sau socio-emoţională. Nino ne duce acum în parte a doua a cărţii. Sunt jocuri pe care cu toţii le-am jucat atunci când eram mici şi care ne făceau plăcere: „telefonul fără fir” pentru a stimula atenţia copilului. poveşti. şi felul în care se desfăşoară fiecare şedinţă de lucru cu copilul. jocuri) sunt special create pentru copii. După descrierea fiecărei noţiuni (proces cognitiv. „Am fost la Paris şi am avut un vis” pentru imaginaţie. ne prezină şi fişe speciale prin care specialistul monitorizează implicarea părinţilor în procesul logopedic. cea intitulată „Aplicaţii practice în psihologia şcolară”. desenul. Şi cum nu e suficientă doar discuţia cu părinţii. dar şi numeroase mijloace de evaluare informală. Autoarele fac o sinteză a celor mai utile şi uşor de folosit dintre aceste mijloce şi le prezintă. dar şi obiectivele specifice fiecărei şedinţe. poveşti şi culori. Psihologul şcolar ocupă o poziţie tot mai importantă în cadrul organigramei instituţiilor de învăţământ. prietenul Nino. comportamentală. Deşi la prima vedere pare a fi o carte adresată strict specialiştilor din domeniul logopediei şi al psihologiei şcolare. metodele terapeutice utilizate. plină de jocuri. Capitolul III începe cu idei privind dezvoltarea proceselor şi funcţiilor cognitive ale copiilor şi continuă cu jocuri ce au ca obiectiv dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi sociale a copiilor. trebuie descoperite de către psihologul şcolar prin activitatea de evaluare psihologică. Implicându-ne cu toţii în viaţa copilului putem pre135 Recenzii . Aici ne întâmpină numeroase jocuri şi exerciţii folositoare în dezvoltarea personalităţii copiilor. după un capitol plin de exemple de fişe de lucru foarte utile în practica psihologului şcolar. Ca specialişti este necesar să ne amintim constant faptul că ne adresăm unor copii şi că toate eforturile noastre trebuie adaptate lumii magice a copiilor. cum ar fi: boardgame-urile. însoţite de exemple. „De ce nu se corectează mai repede pronunţia copilului meu?”). împreună cu o serie de poveşti sunt utilizate pentru a-i ajuta pe copii să recunoască emoţiile şi să înveţe cum îşi pot exprima verbal şi nonverbal emoţiile. Această lucrare ne aminteşte că lumea în care copiii trăiesc este o lume magică. Autoarele oferă două modele de planuri terapeutice prezentate în detaliu: obiectivele generale ale planului terapeutic. cât şi a logopediei. Cartea se încheie prin prezentarea studiului de caz. Cercetările efectuate de a lungul timpului pun la dispoziţia specialistului de astăzi o serie de instrumente standardizate prin care acesta poate realiza o evaluare psihologică formală a copilului. Probleme pe care copiii le pot întâmpina în cadrul mediului şcolar. se observă cu uşurinţă şi în următoarele două capitole ale cărţii. În continuare este prezentat programul de intervenţie terapeutică ce se realizează în urma evaluării psihologice a copilului şi a întocmirii fişei psihologice.pilul meu nu are probleme!. materiale necesare pentru a atingerea obiectivelor. ghidul nostru. comportament etc) apar prezente obiectivele pe care trebuie să le avem în vedere atunci când aplicăm jocurile şi exerciţiile respective. ideile prezentate aici pot fi cu uşurinţă puse în practică şi de către educatori sau părinţi. Creioanele colorate. metodă de cercetare des utilizată în cadrul instituţiilor şcolare. materialele necesare pentru a pune jocul în aplcare şi felul în care acesta se desfăşoară. povestea. labirinturi şi puzzle pentru gândire. Vasta experienţă a celor trei autoare atât în domeniul psihologiei şcolare. în capitolul I. Materialele pe care le găsim în această carte (fişe.

Nino.veni apariţia anumitor întârzieri în dezvoltarea acestuia sau apariţia unor probleme de natură afectivă sau comportamentală. simpaticul personaj care ne plimbă prin această carte. ne arată că totul poate fi uşor şi simplu ca o joacă de copii! Alina Mirela Trofin Universitatea Ovidius Constanța Facultatea de Psihologie și Științele Educației Recenzii 136 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful