You are on page 1of 4

Kennismarkt TM&SM

24 mei 2011
Yacht | Spaklerweg 52 | 1096 BA | Amsterdam

Introductie:
Welkom op de Yacht kennismarkt voor Test Management & Service Management
(TM&SM). De kennismarkt is bedoeld voor alle Yacht Interim Professionals
en geïnteresseerden binnen en buiten Yacht. De Yacht kennismarkt is een opendag,
u bent dus van harte welkom! We starten de presentaties om 17h00 en eindigen om
20h30. In de pauze is er tijd voor een luxe broodmaaltijd. Na afloop is er voldoende
tijd om te netwerken onder genot van een borrel. Aanmelden kan door een mail te
sturen naar: eddy.van.den.berg@yacht.nl

Het doel van de kennismarkt is kennisdeling. Kennisdeling is een middel om


ervaringen uit te wisselen, om te reflecteren op verschillende praktijken, om
persoonlijke competenties te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan
kennisontwikkeling van onze medewerkers. Dit concept is uitgewerkt in een educatief
programma over TM&SM. Verificatie en validatie van software heeft te maken met
een toenemende mate van complexiteit, dit vraagt om gekwalificeerde test
professionals met een gedegen opleiding en training op het gebied van tooling,
methoden en technieken. Als Service Manager ben je verantwoordelijk voor het
onderhouden en continue verbeteren van de dienstverlening. Wat moet je doen om
deze kwaliteit te meten en te verbeteren? In dit gevarieerd programma hopen wij
hierop antwoorden te geven. Bekijk de agenda voor inspirerende experts die jullie de
laatste ontwikkelingen presenteren op het gebied van TM&SM. Ik wens jullie een
boeiende en leerzame dag.

Eddy van den Berg | Senior Interim Professional Yacht

Agenda:

16h30 – 17h00 Welkom

17h00 – 17h40 LifeCycleSuite

17h50 – 18h30 TOSCA Test Suite

18h30 – 19h00 Broodjes / Soep

19h00 – 19h40 DATPROF Test Data Management

19h50 – 20h30 ITSMF Benchmarking

20h30 – 21h00 Borrel


Sprekers:

LifeCycleSui
te

Presentatie: Miranda Sentjes | Robin Henneman

LifeCycleSuite is een LifeCycle management tool speciaal ontwikkeld om de synergy,


productiviteit van en communicatie binnen projectteams te verbeteren. Met
LifeCycleSuite beheert u uw project(eisen) en testtraject, en heeft u controle op uw
projectdocumentatie, -workflow en versiebeheer. Dit alles binnen één overzichtelijke
applicatie met standaard traceability, projectrapportage, een centrale project
database en interactief dashboard.

Bovenal geeft LifeCycleSuite u focus op de doelstellingen zoals die vooraf door uw


projectteam zijn vastgelegd.

LifeCycleSuite is een online applicatie, u hoeft zelf geen software te installeren. Heeft
u de beschikking over een webbrowser, dan kunt u aan de slag. U beheert zelf wie er
toegang heeft tot het project, welke taken iemand mag uitvoeren, welke informatie
zichtbaar is en welke documenten er beschikbaar zijn.

TOSCA Test
Suite

Presenatie: Hans Planken

TOSCA is een vrij revolutionaire ontwikkeling op het gebied van Testautomatisering.


Dit wordt in het bijzonder gekenmerkt doordat er geen testscripts meer ontwikkeld
worden (ook niet gegenereerd) en kunnen er door de gebruikers van applicaties zelf
testgevallen gespecificeerd, geautomatiseerd en onderhouden worden. Hierbij wordt
de maintenance kosten (wat vaak gezien wordt als het hoofd probleem voor
geautomatiseerde testen) tot een fractie teruggebracht van wat men tot op heden
gewoon was. Sommige van onze klanten spreken van 70 tot 80%. Dit heeft weer tot
gevolg dat er veel meer testen geautomatiseerd kunnen worden uitgevoerd (3 tot 4
keer zoveel). Tot op heden was men voor de ontwikkeling, onderhoud en beheer van
testscripts afhankelijk van vaak dure testspecialisten. Doordat TOSCA ervoor zorgt
dat vele technische zaken weggehouden worden voor business testers kunnen deze
dit werk doen zonder over technische kennis te beschikken.
DATPROF

Presentatie: Hilbrand Kikkers

In de markt is een groeiende behoefte aan het organiseren van testdata. Een
belangrijke reden is om compliant te zijn met de Wet bescherming persoonsgegevens
(Wbp) en de Wet op het financieel toezicht (Wft). Eén van de maatregelen die kan
worden genomen om hieraan te voldoen is het anonimiseren van productiegegevens
ten behoeve van ontwikkel- en testdoeleinden. Daarnaast is er een groot voordeel te
behalen in het subsetten van ontwikkel- en testdatabases, waardoor efficiënter en
effectiever kan worden ontwikkeld en getest. ITCG heeft standaard tooling
beschikbaar voor het anonimiseren (DATPROF Privacy) en subsetten (DATPROF
Subset) van productiegegevens. Tijdens de sessie wordt een presentatie gegeven
over anonimiseren en subsetten. Vervolgens wordt de werking van DATPROF Privacy
en DATPROF Subset gedemonstreerd.

ITSMF
Benchmarking

Presentatie: Jan Sonneveld

De ITSMF Benchmark is een initiatief van ITSMF Nederland, Q-monitor en


verschillende andere leden. Het is een tool en een methode om de kwaliteit van
service management organisaties te meten en te verbeteren. Door per proces vragen
te beantwoorden in een checklist stijl kan een nul-meting worden uitgevoerd.
Vervolgens kunnen targets worden bepaald (indien gewenst per vraag) in overleg
met de consultant. Die leiden weer tot verbeter plannen en kleine tot grote
projecten. Als dit jaarlijks wordt herhaald krijg je een volwaardig Continual Service
Improvement proces, en hou je een relatie met de klant. De presentatie en discussie
zal zich met name richten op Continual Service Improvement en hoe dit in de training
wordt behandeld.
Huishoudelijke Zaken:
Lokatie:
Yacht Amsterdam
Gebouw Zuidpark (5e etage)
Spaklerweg 52
1096 BA Amsterdam

Tijdstip:
Van 16h30 tot 21h00

Parkeren:
Gratis op parkeerterrein en/of omgeving

Dankbetuiging:
Dit evenement is tot stand gekomen door enthousiasme en belangeloze inzet van onze sprekers.
Ik wil daarom alle betrokken bedrijven en organisaties bedanken voor hun medewerking. Zonder
hen had deze kennismarkt niet kunnen plaatsvinden.

Organisator:
Eddy van den Berg
Email: eddy.van.den.berg@yacht.nl
Mobiel: 06 46725482