You are on page 1of 6

Project

Energiezuinige UvA PC’s


De Commissie Duurzaamheid pleit ervoor om de UvA als universiteit te verduurzamen
om zo het studeren aan de UvA een zo klein mogelijke footprint op het milieu te laten
hebben en om op deze manier de UvA hierin internationaal een leidende positie te laten
innemen.

Gezien de computerwerkplekken met een geschat jaarverbruik van 3.809 MWh met
kosten €586.617,- per jaar een groot deel van het verbruik van de energie op de UvA
voor hun rekening nemen is het belangrijk om deze faciliteiten zo efficiënt mogelijk in te
zetten.

De commissie is in 2007 als initiatief van de studentenraden ontstaan en zij boekt groot
succes in het verduurzamen van de faciliteiten van de universiteit. Voorbeelden hiervan
zijn de software matige besparingen met het UvA breed ingezette PC Power Management
en de opening van de CO2 neutrale computerzaal.
De commissie hoopt nu ook te kunnen helpen bij het inzetten van energie zuinige
computers in het computerpark van de UvA om de duurzaamheids eisen van en in de
toekomst te kunnen halen.

In essentie doen computers weinig anders dan elektrische energie omzetten in


warmte. De elektrische energie is vaak niet milieuvriendelijk opgewekt. Daarnaast
gaat energie verloren bij transport en omzetting van voltage. De bij gebruik ontstane
warmte is vaak overtollig in de gebruikersruimten en zij wordt door middel van
airconditioning afgevoerd, wat ook weer energie kost. Deze kosten zijn dus afwezig in het
bovengenoemde bedrag.
Al deze verbruikte energie wordt betaald door de UvA en hierop kan dus flink bespaard
worden.
Verder heeft de UvA als doelstelling om voor 2020 haar energie verbruik met 30% te
hebben gereduceerd en haar CO2 uitstoot voor 2025 met 40% te hebben gereduceerd.
Daarom heeft het besparen van het energiegebruik van computers een gunstig effect op
veel gebieden.

Momenteel start de UvA een Europese aanbestedingsprocedure voor het aanschaffen


van nieuwe computers. In overleg met het IC zal de commissie duurzaamheid hierin
vertegenwoordigd worden.
Het afgelopen half jaar hebben wij voor deze deelname onderzoek gedaan naar hoe
zuinig computers kunnen werken en naar hoe de studentervaring is in de verschillende
onderzochte scenario’s. Gezien de commissie bestaat uit studentenraadsleden is zij het
orgaan om de student hierin te vertegenwoordigen.
Wij hopen met dit advies een beeld te geven van de mogelijke keuzes die gemaakt
kunnen worden op het gebied van energie efficiëntie van de computer hardware.

Het onderzoek
Het onderzoek werd uitgevoerd door vier leden van de commissie. Zij hebben onderzocht
wat de meest zuinige computer hardware van Q1/Q2 2010 was en zij hebben na selectie
van in eerste instantie geachte geschikte modellen, drie systemen getest.
De systemen waren respectievelijk van de volgende platformen: AMD Athlon X2 EE +
785G chipset, Mobile Intel CoreDuo ULV + mobile nVidia 9400G chipset, Intel Atom
processor + nVidia ION chipset en een 19” LED LCD scherm.

De systemen werden net als de nu in gebruik zijnde DELL Optiplex 745 systemen aan
verscheidene synthetische en realistische benchmarks onderworpen om de snelheid
van processor, 3D & video gedeelte en harde schijf objectief te kunnen meten. Verder
werden de systemen onderworpen aan nauwkeurige watt metingen voor computer en
beeldscherm.

Vervolgens zijn de systemen van een standaard UvA image voorzien en zijn ze voor een
periode van enkele maanden geplaatst in de Co2 neutrale computerzaal (Gebouw H van
het Routers Eiland).
In deze periode is er onder de studenten een enquête afgenomen die de subjectieve
ervaringen met betrekking tot de energiezuinige computers en de gedachten over
energiezuinige computers als concept mat.
Deze gegevens geven dan ook inzicht in de voor de student benodigde snelheid om zo te
kunnen vaststellen waar het optimum tussen de voor studenten benodigde rekenkracht
en het bijbehorende verbruik ligt.

De testresultaten
Als we kijken naar de resultaten die de computersystemen behalen in de tests voor
energieverbruik en rekenkracht zien we dat we in het minst gunstige scenario 44%
energie besparen en toch 49% meer rekenkracht hebben.

*In het PCPM onderzoek is gebleken dat bij studentengebruik het gemiddelde verbruik
gelijk is aan het IDLE (=rust) verbruik.

Ook in het gebruik van beeldschermen kan het verbruik omlaag. We zien voor meer
beeldoppervlak bij een ongeveer gelijke lichtopbrengst een energie reductie van 41%.

De onderzoeksresultaten

Boordeling per systeem


Als we kijken naar welke beoordeling studenten het werken op de energiezuinige
computer geven, zien we dat alle drie de modellen een score van boven de 8 krijgen op
de schaal van 1 tot 10.

Ervaren snelheid per model


In onze enquête hebben we ook onderzocht hoe de studenten de snelheid van de
energiezuinige computers ervoeren. Om dit te beoordelen vroegen we de studenten de
snelheid van opstarten, uit stand-by komen, inloggen, programma’s opstarten en het
soepel weergeven van webpagina’s te beoordelen met “snel”, “normaal” of “langzaam”.
Als we kijken naar hoe de snelheid van de energiezuinige modellen door de studenten
ervaren wordt, zien we het volgende beeld.

Wat hierbij opvalt is dat het twee keer zo trage Intel Atom systeem nog steeds door 85%
van de studenten als snel genoeg ervaren wordt.
Ervaren lichtopbrengst van het beeldscherm
Als we kijken naar hoe de studenten het met LED’s verlichte LCD beeldscherm hebben
ervaren, zien wij dat 95% van de studenten de helderheid van dit eco-vriendelijke
beeldscherm als goed ervaren.

Bereidheid een energie zuinige computer te gebruiken


Uit het onderzoek blijkt dat 84% van de studenten bereid is een energie zuinige pc te
gebruiken, ook al zou dit betekenen dit dat deze trager is.

Conclusie
Wij zijn van mening dat uit dit onderzoek duidelijk is naar voren gekomen, dat in deze
tijd voor studenten niet zozeer veel extra rekenkracht nodig wordt geacht wanneer
we denken aan nieuw te kopen computers, maar dat men meer bereid is te letten op
het energieverbruik van computers. Met de huidige software is het zelfs zo dat tragere
computers voor de studenten meer dan voldoen. De studenten vinden het belangrijk
dat computers energiezuiniger zijn om zo de energierekening en dus ook het milieu, te
sparen.

Wij zouden dan ook willen adviseren om bij de Europese Aanbesteding de absolute
bovengrens van het verbruik van de te kiezen computers en beeldschermen als volgt
vast te stellen.

Computer:
-Maximaal 35[W] in IDLE (Windows XP opgestart, bureaublad weergegeven)
-Maximaal 2[W] in stand-by en uitgeschakelde stand

Beeldscherm:
-Maximaal 20[W] Bij volledig wit en volledig zwart beeld weergave
-Maximaal 1[W] in stand-by en uitgeschakelde stand

Hierbij telt dat dit de grenswaarden zijn. Een hoger verbruik zien wij dan ook als
ongewenst.
Wel moet er ook een weging zijn voor systemen die energiezuiniger zijn dan andere
modellen binnen deze grenswaarden, zodat deze eventueel hoger in de keuzelijst komen
te staan.

Wij hopen dat dit onderzoek vanuit de studentenraad een prikkel zal zijn voor de
universiteit om meer op het aspect van energieverbruik te letten.
Met initiatieven als deze, zijn wij namelijk goed op weg om de doelstellingen van de UvA
te halen om voor 2020 het energieverbruik met 30% te zullen hebben gereduceerd en de
CO2 uitstoot voor 2025 met 40%!