1. Berikan peranan guru dalam pengurusan bilik darjah.

Menguruskan rutin bilik darjah Menguruskan aktiviti murid bahan-bahan

-

Ruang pada dinding ciri-ciri persekitaran

4. Berikan psikososial -

Suasana yang selesa dan mesra

Menguruskan penilaian

Bebas daripada ancaman bahaya fizikal Perasaan diterima peka kepada

Menguruskan sumber maklumat murid Menguruskan aktiviti kumpulan Menguruskan disiplin bilik darjah

Sensitif dan perbezaan individu

2. Nyatakan ciri-ciri guru afektif dalam menguruskan bilik darjah. Menguruskan bilik darjah dengan berkesan Membentuk suasana agar murid teransang dengan apa yang dipelajari dan berusaha melakukan yang terbaik. Menggunakan masa P&P dengan efisian 3. Nyatakan ciri-ciri yang terdapat dalam persekitaran fizikal. Susunan dan reka bentuk fizikal di dalam bilik darjah Sumber bahan pembelajaran Ruang/ sudut pembelajaran Kebersihan

Suasana yang merangsang pembelajaran mewujudkan komunikasi terbuka dan menggalakan perkongsian idea. Menggalakan koperatif pembelajaran

Peluang yang sama bagi semua murid 5. Nyatakan cara untuk membentuk peraturan dan rutin bilik darjah yang sesuai. Ayat mesti ringkas dan jelas Peraturan dipersetujui Hadkan bilangan peraturan Peraturan mestilah adil selaras dengan

Peraturan peraturan sekolah.

6. Berikan contoh peraturan yang biasa digunakan dalam bilik darjah

Pencahayaan, pengudaraan dan perabot

Berikan jenis-jenis rutin bilik darjah Rutin kelas (bukan akademik) Rutin pentadbiran Rutin pergerakan murid (akademik) pengurusan tugasan Rutin (akademik) - Transisi masuk dan keluar bilik darjah (memastikan pelajar berbaris dab berjalan bersama2 mengikut baris yang lurus dan apabila hendak pergi dan balik dari sesuatu perpustakaan) tempat seperti Rutin pembelajaran (akademik) Rutin interaksi (akademik) 8.sudut bacaan) Kekerapan ujian atau peperiksaan dalam satu penggal .tugasan kajian sosial. tandas. Nyatakan proses ujian dan peperiksaan Penggunaan kawasan bilik darjah (meja guru. sesi pembentangan. meja murid. Berikan 3 jenis pentaksiran di dalam bilik darjah Pengujian ( Pengukuran Penilaian penyediaan Sepanjang masa persekolahan - Kepulangan murid setelah tamat waktu persekolahan 9. Huraikan prosedur bilik darjah 11.percakapan antara satu sama lain. & latihan individu (tumpuan murid.memastikan murid2 mengikut disediakan) prosedur yang Dengar bercakap - Hormat orang lain Patuhi peraturan sekolah 7. penglibatan murid. Berikan contoh yang terdapat dalam rutin pada sesebuah sekolah Ketibaan murid ke sekolah Mengambil kedatangan murid 10.Bersopan santun dan bersifat saling bantu membantu Hormati harta orang lain semasa orang lain Pengajaran guru. meminta bantuan/ bimbingan) Prosedur umum (edaran & kutipan bahan-bahan) Aktiviti kumpulan koperatif (projek sains.

Bincang dengan guru mengajar subjek yang sama yang Meningkatkan akademik Lebih bermotivasi Murid2 dimaklumkan tarikh ujian 15. Apakah kepentingan apabila murid menjaga hubungan dengan guru Berminat untuk belajar Memberikan kerjasama pencapaian Soalan2 mestilah merangkumi tahap pemikiran murid selain daripada peringkat pengetahuan. Berikan faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan guru-murid Penampilan & bahasa badan Tingkah laku guru Cuba biasakan dengan format ujian dan peperiksaan sebenar 12.- Tarikh ujian dan peperiksaan Menggubal soalan ujian - Mudah untuk mengawal pelajar kerjasama daripada Mendapat pelajar - Tempoh masa setiap ujian dan peperiksaan adil Ujian dan peperiksaan mestilah Menaikan imej guru 14. Apakah kepentingan apabila guru menjaga hubungan dengan murid Dapat menaikkan motovasi pelajar 16. Nyatakan cara untuk mengurusan pentadibiran ujian atau peperiksaan Sediakan persekitaran yang selesa Benarkan murid masuk awal - Menunjukkan contoh teladan yang baik Persekitaran dalam bilik darjah pembelajaran di Murid perlu bersedia dan duduk ditempat masing-masing Guru perlu mencatat kehadiran pelajar ketika peperiksaan Pentadbiran ujian dan peperiksaan memberi kesan ke atas sikap murid 13. Nyatakan strategi-strategi yang mampu membina hubungan positif antara guru dan murid. Mengingati nama murid dan panggil dengan nama masing-masing Menanamkan semangat cintakan kelas/ bilik darjah Agihkan tanggungjawab bersama Tetapkan jangkaan yang realistik .

mengamalkan ciri-ciri penyayang) 18. Nyatakan penyayang. membina semangat kekitaan. tidak takut mengaku salah) Keprihatinan (bertimbang rasa. Berikan contoh tingkah laku distruktif Vandalisme Kumpulan liar Mengugut Agama/ bangsa Status sosioekonomi 23. mengambil berat. - Arahan guru . sekolah dan masyarakat) 21. memberi maklum balas dengan jujur.boleh berkongsi masalah) Integriti emosi ( berkait dengan kejujuran dalam meluahkan pendapat serta mempunyai akauntibiliti diatas tingkah laku sendiri) Menggalakan integriti emosi di dalam kalangan murid (menggalakan murid meluahkan emosi secara positif) Strategi mengamalkan budaya penyayang (menyerapkan sikap mengambil berat. lebih mudah dihargai. amalan budaya Hormat (menerima murid seperti dirinya. Berikan disiplin dua jenis masalah Tingkah laku disruptif (tingkahlaku yang menjejaskan proses p&p) Tingkah laku distruktif (tingkah laku yang membahayakan diri.- Menunjukkan keprihatinan guru harus mengenalpasti bentuk dinamikan kumpulan guru memberikan perhatian kepada murid yang tidak disukai guru menjadi mempengaruhi murid model untuk Masukkan unsur kecindan dalam komunikasi 17. interaksi dua hala) Autentik (menjadi diri sendiri. Berikan peranan guru dalam dinamika kumpulan. Nyatakan faktor-faktor membentuk dinamika bilik darjah Jantina guru bertindak sebagai ketua kumpulan dinamika 20. Berikan contoh tingkah laku disruptif Kelakuan nakal Hiperaktif Tak membawa buku latihan Agresif 22. Nyatakan jenis-jenis disiplin 19.

menginsafkan murid) Shaping Token ekonomi Kontrak Time-out ( dendaan di luar bilik darjah) diri Modeling Pengurusan/ peneguhan/ kawalan o Ujian pencapaian akademik (upsr. Dendaan (hukuman. Berikan cadangan untuk mengurangkan masalah disiplin Rancangan pelajaran menarik dan bersistematik Mempelbagaikan pengajaran yang aktiviri Menghargai dan memuji2 murid Kepimpinan demokratik Aktiviti pengayaan murid mengikut o Ujian dokumen-kad 001 o Teknik temubual o Pemerhatian 26. memerlukan kemahiran guru. pmr. memanggil ibu bapa) 24. Nyatakan tingkah laku teknik2 modifikasi Mengajar kebolehan mereka - Teknik penyoalan .- Arahan kerja Arahan diri Arahan kumpulan - Peneguhan (positif dan negatif) amaran. spm) o Ujian intelligence) kecerdasan (multiple o Ujian kecenderungan bakat (ujian aptitud differential) o Ujian minat (career assessment inventory) o Ujian personaliti (the survey of personal value) o Ujian saringan Jenis bukan ujian Pengasingan 27. Nyatakan definisi tingkah laku bermasalah Tingkah laku yang menghalang kelancaran p&p 25. Berikan cara-cara mengenal pasti murid2 bermasalah tingkah laku Jenis ujian untuk yang Reverse psycology (teknik modifikasi tingkahlaku negatif kepada positif.

Nyatakan program-program yang diatur oleh KPM untuk murid berkeperluan khas Program Pendidikan bermasalah pendengaran Khas . Berikan pendekatan terdapat dalam bimbingan Perkembangan yang - Krisis Pencegahan Pemulihan - 31. Berikan konsep bimbingan Proses menolong memperkembangkan potensi kebolehan secara optimum murid dan Program Prasekolah Program Pendidikan Khas Teknik & Vokasional Program Pendidikan inklusif kanak2 33. Apakah itu Pastoral Care? Menganggap guru sebagai ibu bapa (bimbingan yang diberikan guru untuk menjaga kebajikan murid) 29. Nyatakan kategori berkeperluan khas - Terencat akan sederhana & teruk Cacat fizikal Kecacatan penglihatan Masalah pembelajaran Disleksia Autistik Lewat perkembangan Hiperaktif Pintar cerdas Mengembangkan peribadi individu secara sistematik dan tersusun 30. Berikan 2 jenis bimbingan Bimbingan individu Bimbingan berkelompok 34.- Menetapkan peraturan Elakkan penggunaan ugutan Program Pendidikan bermasalah penglihatan - Khas Program Pendidikan Intergrasi Pendidikan Khas Memupuk nilai2 murni dalam jiwa murid 28. Berikan ciri-ciri bagi kanak2 yang mempunyai masalah terencat akal IQ rendah Kadar pembelajaran rendah Sukar memahami idea abstrak Kemahiran bahasa rendah Masalah ingatan 32.

jelas dan berstruktur Masa yang lebih panjang diberikan kepada mereka untuk menyiapkan tugasan Arahan2 yang diberikan dalam pecahan kecil dan perlu diberi ulangan Kemahiran baharu mesti diulang dan dipraktikkan. Terangkan ciri2 kanak yang mempunyai masalah penglihatan Menghadapi masalah membaca jika font kecil Memegang buku terlalu dekat Silap membaca pada papan tulis Kerap menggosok mata Mengadu sakit kepala Mata merah dan berair Susunan perabot menghalang pergerakan 38. Nyatakan ciri-ciri murid yang mempunyai masalah pembelajaran Lambat memahami sesuatu Sukar ikut arahan Bahan bacaan font besar . Pengurusan bilik darjah bagi murid masalah penglihatan Galakkan membantu murid murid sentiasa 40. Cara guru untuk mengatasi kanak2 yang mempunyai masalah pendengaran Gunakan teknologi dalam p&p Duduk dihadapan Pandang kearah murid Gunakan bahasa isyarat Meklumat penting dicatat di papan tulis Maklumat disampai melalui BBM (visual) 37. 36. Cara guru untuk mengatasi kanak2 yang mempunyai masalah terencat akal Arahan aktiviti yang ringkas. Nyatakan ciri2 kanak2 yang mempunyai masalah pendengaran Gagal ikut arahan Salah faham jika tidak pandang kepada pengucap Keliru dan mudah alih perhatian Pertuturan tidak lancar Sentiasa tanya kawan 39.- Lemah dalam pembelajaran Tingkah laku sosial kuran matang - Kedudukan murid di hadapan Galakan murid guna pita rakaman untuk elak 35.

- Masalah ingatan Konsep kendiri lemah Sukar menyelesaikan masalah Lambat menjawab soalan 44. tidak dapat tulis dengan betul) Sukar bergaul Perbendaharaan yang terhad 41. Mengasingkan diri Enggan bercakap 46. Cara guru mengatasi masalah hiperaktif Tempat duduk khas supaya tidak banyak bahan yang boleh alih perhatian . sukar menjalin hubungan dengn rakan sebaya\ 45. Nyatakan ciri2 autistik. Cara pengurusan bagi masalah pembelajaran Mengajara cara belajar program bimbingan Kemahiran sosial yang lemah. Pengurusan bilik darjah bagi masalah autistik 47. Ciri-ciri kanak2 hiperaktif Kemahiran sosial dan komunikasi yang lemah Beri respon yang luar biasa Beri kesedaran Strategi menguruskan tingkah laku seperti memberi ganjaran untuk tingkah laku yang diingini Tempat duduk yang bebas dari bahan2 yang boleh mencederakan mereka Sediakan berstruktur persekitaran yang Bermasalah memproses maklumat Tidak boleh duduk diam Sikap resah Mudah alih perhatian Cepat bosan Sukar beri tumpuan Sukar ikut arahan 43. Ciri ±ciri lewat perkembangan Ketidakupayaan mengurus diri (pegang pen dengan salah. Pengurusan bilik darjah bagi lewat perkembangan Perkhidmatan psikologi Makan seimbang Penggunaan teknologi untuk p&p Adakan rutin bilik darjah Sediakan kepada murid - Bimbingan diberikan kepada murid Melibatkan mereka secara aktif - 42.

Ciri2 masalah pintar cerdas IQ tinggi jika pelajaran Kurang sabar berkadar lambat Maslah penyesuaian dari segi kepintaran yang mungkin dianggap sebagai angkuh.Peluang untuk melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti Tugasan yang ringkas dan mudah Adakan rutin bilik darjah peraturan dan Jelas tentang prosedur kelas 48. Cara mengatasi msalah pintar cerdas Program pengayaan Program khas untuk mengembangkan potensi mereka Libatkan pembelajaran arah kendiri Program ekspress . menunjuk-nunjuk Sukar beri kerjasama 49.