GARIS PANDUAN

PENGOPERASIAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2009
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 1

JAWATANKUASA PENYEDIAAN GARIS PANDUAN PENGOPERASIAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Penasihat Datin Asariah bt Mior Shaharuddin Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Sektor Pembangunan Profesionalisme Keguruan Pengerusi Dato’ Misrah Bin Haji Ibrahim Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Timbalan Pengerusi En. Abdul Halim Bin Abdul Razak Penyelaras Dr. Zainab Bt. Hussin Ahli Jawatankuasa • • • • • • • • • • • Bahagian Pendidikan Guru Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Bahagian Pendidikan Islam Bahagian Pendidikan Khas Bahagian Sukan, Seni dan Kokurikulum Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh Dan Sekolah Kluster Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Lembaga Peperiksaan Bahagian Pembangunan Kurikulum 2

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bahagian Buku Teks Bahagian Pelajaran Swasta Lembaga Peperiksaan Bahagian Teknologi Pendidikan Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi Jabatan Pelajaran Negeri Perlis Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang Jabatan Pelajaran Negeri Perak Jabatan Pelajaran Negeri Selangor Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan Jabatan Pelajaran Negeri Melaka Jabatan Pelajaran Negeri Johor Jabatan Pelajaran Negeri Pahang Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan Jabatan Pelajaran Negeri Sabah Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak Jabatan Pelajaran Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Jabatan Pelajaran Negeri Wilayah Persekutuan Putrajaya Jabatan Pelajaran Negeri Wilayah Persekutuan Labuan

3

ISI KANDUNGAN Prakata Pendahuluan Latar Belakang Objektif Latihan Dalam Perkhidmatan Panduan Pengoperasian Latihan 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8.

5 6 7 7 8 8 14

JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN KAJIAN KEPERLUAN BIDANG LATIHAN DAN KANDUNGAN KURSUS TEMPOH LATIHAN KAD PELAPORAN LATIHAN PROFIL PESERTA PENCERAMAH/FASILITATOR/JURULATIH PREMIS/ PUSAT KURSUS DAN KEMUDAHAN KURSUS 31 32 45 60 61 62 62 63 4 17 29 29 29 30

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

PERUNTUKAN KEWANGAN PEMANTAUAN DAN PENILAIAN PENSIJILAN DAN PENGIKTIRAFAN AKREDITASI KAWALAN KUALITI PROMOSI PERMUAFAKATAN

17.Format Cadangan Kursus Melibatkan Guru Sekolah Anjuran Bahagian KPM / JPN 65 Lampiran 2 – Format Cadangan Latihan Perkembangan Staf Peringkat Sekolah 66 Lampiran 3 _ Soal Selidik Analisis Keperluan Latihan Dalam Perkhidmatan 67 Lampiran 4 – Kad Pelaporan Latihan KPM 73 Lampiran 5 – Borang Profil Peserta 76 Lampiran 6 – Borang Profil Penceramah/Fasilitator 78 5 .16. 18. PELAPORAN PELAKSANAAN KURSUS Penutup Lampiran 63 64 Lampiran 1 .

Ia merujuk kepada usaha Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan guru-guru yang berkualiti tinggi iaitu guru-guru yang benar-benar kompetent dalam bidang ilmu pengetahuan (content knowledge). soft-skills dan memahami matlamat pendidikan negara serta dapat mempraktikkan best classroom practices dalam pengajaran dan pembelajaran melalui pemantapan latihan perguruan. amalan pedagogi (pedagogical skills).Lampiran 7 – Senarai Semak Kemudahan di Sekolah 79 Lampiran 8 – Model Pengoperasian Latihan Dalam Perkhidmatan 80 PRAKATA Selaras dengan hasrat yang terkandung dalam Teras 5 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan iaitu Memartabatan Profesion Keguruan dan matlamat Rancangan Malaysia Ke-9 yang memberi tumpuan kepada pembinaan Modal Insan. 6 .

kemahiran dan kecekapan guru terlatih secara berterusan untuk membangunkan diri menghadapi perubahan dalam pendidikan. Sehubungan itu adalah wajar penyelarasan dan pelaksanaan LDP di semua peringkat KPM dimantapkan. adalah menjadi tanggungjawab Ketua Setiausaha Kementerian / Ketua Jabatan untuk memastikan anggota masing-masing di semua peringkat mengikuti kursus sekurangkurangnya tujuh hari setahun.1. GARIS PANDUAN PENGOPERASIAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2009 1. Sesuai dengan fungsi Bahagian Pendidikan Guru sebagai urus setia LDP yang menguruskan latihan dan mengagihkan peruntukan kewangan LDP kepada semua Bahagian dan JPN/PPD dan Sekolah. 7 . Garis Panduan Pengoperasian LDP dan Garis Panduan Prosedur Agihan dan Pelaporan Kewangan LDP adalah diperlukan. Berdasarkan Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam melalui Pekeliling Perkhidmatan Bil. kurikulum. Manakala garis panduan prosedur agihan dan pelaporan kewangan LDP diperlukan untuk menyelaras agihan peruntukan dan perancangan masa depan. usaha lebih berkesan melalui Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) perlu digembleng bagi meningkatkan pengetahuan. 6/2005.Bersesuaian dengan prinsip perkembangan profesional berterusan (CPD). Garis panduan Pengoperasian LDP KPM diperlukan untuk menyelaraskan pengisian program. pentaksiran dan pelaksanaan program. PENDAHULUAN 1.

Data PPP hadir kursus tidak selaras dan tiada pangkalan data yang tepat dari satu sumber maklumat. 7/2007 bertarikh 21 November 2007 telah meluluskan kertas cadangan Konsep Pengoperasian Latihan Peningkatan Profesionalisme Bidang Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan.2. Keadaan ini mengakibatkan berlakunya isu-isu berikut : 2.1 2.2 2. Majlis Mesyuarat Profesional Khas KPM bertarikh 22 Ogos 2007 memutuskan BPG sebagai penyelaras pelaksanaan Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) KPM.3 Pelaksanaan LDP di peringkat Bahagian-Bahagian dan JPN bertindan tindih. PPD dan sekolah mengikut keperluan masing-masing. KPM dengan memberi penekanan pengoperasiannya secara ‘school-based’ selaras dengan konsep “let manager manage” dan amalan LDP guru-guru luar negara yang menunjukkan fokus latihan guru masa kini adalah kepada latihan berasaskan sekolah. 1. Kekerapan guru-guru meninggalkan sekolah bagi mengikuti kursus yang dikendalikan oleh pelbagai pihak di KPM. 8 . LATAR BELAKANG Latihan Dalam Perkhidmatan bagi PPP telah dilaksanakan oleh pelbagai pihak di Bahagian KPM. JPN.1. 2. Mesyuarat Profesional KPM Bil.3.

3. OBJEKTIF LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN Latihan Dalam Perkhidmatan yang dijalankan bertujuan untuk mencapai objektif yang berikut: 3. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran profesionalisme keguruan secara berterusan. Mendedahkan guru-guru kepada inovasi terkini dalam bidang pendidikan.4 2.5 Memartabatkan profesion keguruan.1 3. 3.1.2.4 Mewujudkan dan memantapkan nilai dan amalan profesional keguruan di kalangan warga pendidik.2 3. 3. Sebahagian pelaksanaan LDP kurang efektif dan menepati keperluan sebenar. 4.1 JAWATANKUASA (LDP) 9 .3 Meningkatkan profesionalisme keguruan. PANDUAN PENGOPERASIAN LATIHAN PERINGKAT SEKOLAH JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP) 4.5 Pengurusan kewangan (agihan dan kawalan peruntukan) kurang kemas.

JAWATANKUASA LDP : SEKOLAH 1. JAWATANKUASA LDP : PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH Pengerusi : Timbalan Pengerusi: Setiausaha : Jawatankuasa: Pegawai Pelajaran Daerah Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah PPPD Akademik PPPD Menengah PPPD Rendah YDP PKPSM YDP MGB Pegawai Kaunselor Daerah Pegawai Tadbir Eksekutif Penyelia ICT Penyelaras PKG Penolong Akauntan C.A. JAWATANKUASA LDP : JABATAN PELAJARAN NEGERI Pengerusi : Timbalan Pengerusi: Setiausaha: Jawatankuasa: Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Unit Latihan Pengarah IPG Ketua-Ketua Sektor Pegawai Pelajaran Daerah KPP Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pegawai Kewangan Pegawai Kaunseling dan Keutuhan Ketua Unit ICT / maklumat ** Bagi Labuan dan Putrajaya ( Pengerusi : Timbalan Pengarah ) B. SEKOLAH MENENGAH Pengetua 10 Pengerusi: .

SEKOLAH RENDAH Guru Besar Guru Penolong Kanan Akademik Ketua Panitia Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Kokurikulum Penolong Kanan Petang Ketua-Ketua Panitia Guru Data Pengerusi Kelab Guru Ketua Pembantu Tadbir / PT Kewangan Guru Bimbingan Pengerusi: Timbalan Pengerusi: Setiausaha LDP: Jawatankuasa: ** Bagi SKM mengikut kesesuaiansekolah 4.Timbalan Pengerusi: Setiausaha LDP: Jawatankuasa Penolong Kanan Akademik Guru Kanan Mata Pelajaran Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Penolong Kanan Kokurikulum Penolong Kanan Petang Guru Cemerlang Guru Kanan Mata Pelajaran Guru Kaunselor Guru Data Pengerusi Kelab Guru Ketua Pembantu Tadbir / PT Kewangan Guru Media 2.1.2 SPESIFIKASI TUGAS A. TUGAS JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN JABATAN PELAJARAN NEGERI 11 .

1. 2. 11. Pengagihan Peruntukan LDP yang disalurkan oleh BPG dan lain-lain Peruntukan berkaitan. 3. Peningkatan Akademik. Cadangan serta Tindakan Susulan. 9. 8. Pendokumentasian Laporan-laporan Program.Merancang. Penyimpanan. Program Latihan Pedagogi. 6. 12. Penglibatan Pegawai Pengantara JPN dengan bahagian-bahagian KPM dan agensi luar KPM. Program Pengurusan. 13. 7. menyediakan. 4. Tugasan Pegawai “Resos” LDP. Anggaran Belanja Mengurus Tahunan Pengelolaan Kursus Perlantikan fasilitator LDP Kutipan. Pelan operasi latihan jangka panjang dan pendek. Pemprosesan dan Penganalisisan Data Pemantauan Perjalanan Kursus yang dilaksanakan Perjalanan Penilaian Program. 12 . menilai dan melapor. 10. Pembudayaan Penyelidikan dan Program Keperluan Perkhidmatan semasa (”ad hoc”). melaksana. 5.

14. SPESIFIKASI TUGAS JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH /GABUNGAN Merancang. 16. Penyediaan Laporan Kewangan. mengurus dan melaksana perkara-perkara berikut. 1. 15. Kajian-kajian Keperluan dan Keberkesanan Program B. Penjalanan Tugas-tugas lain dan Tugas-tugas Khas yang diarah dari semasa ke semasa. Penyediaan surat rasmi Unit LDP JPN dan Penyelaras LDP PPD dan 13 .

8. Fail LDP dan mengemaskini dari semasa ke semasa. Pelaporan LDP dan cadangan penambahbaikan C. Penyediaan maklumat/data PPP yang mengikuti kursus di peringkat PPD 7. 9. Pelaporan prestasi perbelanjaan sekolah bukan PTJ kepada pihak JPN untuk maklumat Unit LDP JPN dan Penyelaras LDP PPD dan menyebarluaskan maklumat kepada PPP di sekolah. 10. SPESIFIKASI TUGAS JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SEKOLAH Merancang. 2. Menghadiri mesyuarat JK LDP peringkat sekolah/JPN sekiranya dipanggil. 14 . Mencadangkan keperluan dan kepentingan kursus untuk PPP di sekolah pedalaman. Mengadakan mesyuarat JK LDP peringkat PPD. 4. Maklumat Unit LDP JPN dan Penyelaras LDP PPD dan menyebarluaskan maklumat kepada PPP di sekolah. perbelanjaan dan pembayaran sekolah bukan PTJ yang disalurkan melalui JPN. Mencadangkan kursus berasaskan keperluan sekolah kepada JPN . 11. Kajian keperluan kursus di kalangan PPP di peringkat sekolah. Memantau pelaksanakan hari professional peringkat sekolah. Memberikan kerjasama kepada unit LDP JPN / JK LDP Sekolah berhubung dengan program LDP sekiranya diminta. kursus dalaman (in house traning) di peringkat PPD bagi sekolah Pedalaman. Peruntukan kewangan. mengurus dan melaksana perkara-perkara berikut.sekolah-sekolah di bawah tadbiran PPD 2. 3. 13. Penyediaan surat rasmi Unit LDP JPN dan Penyelaras LDP PPD. 1. 5. 3. 12. 6. Penyediaan maklumat kursus/latihan /bengkel yang diadakan di peringkat PPD. 4.

Menyimpan borang permohonan berkaitan dengan kursus dan latihan dari BPG KPM dan bahagian-Bahagian lain. 12. Pelaporan prestasi perbelanjaan kepada pihak PPD / Bahagian Iktisas setiap hujung bulan. Fail LDP dan mengemaskini dari semasa ke semasa. Objektif Pelaksanaan Analisis Keperluan . di dalam pengkalan data dan setiap kali kursus dijalankan dan dihantar ke PPD apabila diminta. 8.1 Garis Panduan Pelaksanaan Analisis Keperluan Latihan dalam Perkhidmatan A. Merancang dan melaksanakan kursus dalaman (in house traning) di peringkat sekolah. 14. Memberikan kerjasama kepada unit LDP JPN/PPD berhubung dengan program LDP sekiranya diminta. Peruntukan kewangan dan perbelanjaan yang disalurkan melalui JPN. Kad Pelaporan Latihan. Penyediaan maklumat kursus/latihan /bengkel yang diadakan diperingkat sekolah. Mencadangkan keperluan dan kepentingan kursus untuk PPP di Sekolah.5. Melaksanakan hari professional peringkat sekolah. 7.2 Mengadakan mesyuarat JK LDP peringkat sekolah. 9. 15 . 17. 15.2. KAJIAN KEPERLUAN 4. 11. 13. 6. Menyediakan pelaporan LDP dan cadangan penambahbaikan. 10. Pengemaskinian maklumat/data PPP berkaitan LDP di sekolah. 18. 16. 4. Menghadiri mesyuarat JK LDP peringkat PPD/JPN sekiranya dipanggil.

1. b. Kajian dan Penyelidikan Akademik d. Pengurusan Kewangan f. Pelan Tindakan Pelaksanaan Kutipan Data Untuk Analisis Keperluan 1. Kemahiran Profesionalisme a. Kepimpinan e.1. keperluan Mengenalpasti keperluan kursus guru-guru mengikut Mengenalpasti keperluan kursus guru-guru mengikut (what courses are needed by which target groups) B. Kejurulatihan b. Cadangan Bidang / Skop: Pengetahuan dan Profesionalisme a. c. a. Ilmu Pengetahuan Pendidikan dan Mata Pelajaran/ Bidang Pengkhususan Kandungan dan Kaedah Pedagogi Pengurusan Kurikulum Kreativiti dan Inovasi Pedagogi 2. Nilai dan amalan Profesionalisme Nilai dan Etika Komunikasi Berkesan C. Pengurusan Strategik 3. b. keutamaan 2. Penulisan Ilmiah c. Kursus (CARTA ALIR 1) Pengumpulan Data Analisis Keperluan Menggunakan Borang Soal Selidik Analisis Keperluan LDP (LAMPIRAN 3) 16 . d.

b. Population Kajian: Semua guru-guru sekolah kerajaan (339. Data dianalisis menggunakan mean dan peratusan. a. Di analisis oleh pengkaji (BPG.a. Pelaporan (BPG) CARTA ALIR 1: ANALISIS KEPERLUAN KURSUS LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN 17 . b. Analisis data bagi kajian Keperluan Kursus. 2000) atau mengikut jadual Kreajie & Morgan. 1972. JPN dan pegawai Bahagian). c. c. Pengkaji: Pensyarah IPG. d. Analisis data menggunakan perisian SPSS. 2. 882 Orang berkuatkuasa dari Januari 2008) Respondent: 10% (Fraenkle & Wallen. Pegawai JPN dan Pegawai Bahagian. Sampling method : Two-tier Cluster random sampling method (mengikut zon) atau random sampling method (mengikut 15 JPN) d.

‘Need Analysis’ ‘Short listing’ ‘Short listing’ ‘Need Analysis’ Jabatan/Bahagian KPM BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU Jabatan Pelajaran Negeri Pejabat Pelajaran Daerah SEKOLAH PETUNJUK: Pelaksanaan Analisis Keperluan 18 .

3 BIDANG LATIHAN DAN KANDUNGAN KURSUS 4. B.3. 2.4. Kemahiran Profesional ( 20% ) 1. 4. Mempertingkat program-program peningkatan profesionalisme guru melalui kursus-kursus jangka panjang dan jangka pendek. Memperluaskan Mempertingkat Memantapkan Memantapkan pengintegrasian lagi latihan ICT dalam dan pengajaran dan pembelajaran Pengajaran program aktiviti pembelajaran Sekolah Pedalaman pelaksanaan pelaksanaan amalan pengajaran kokurikulum dan Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (EteMS) melalui peningkatan kemahiran kejurulatihan Mempertingkatkan pengajaran pembelajaran 19 . 2. Pengetahuan Profesional ( 60% ) 1. 5.1 BIDANG LATIHAN Fokus Latihan Dalam Perkhihmatan adalah bagi meningkatkan kualiti pendidikan melalui program peningkatan profesionalisme guru khususnya dalam : A. Memperluaskan program peningkatan akademik melalui program pensiswazahan guru dan pensarjanaan pensyarah IPG. 3.

Memantapkan keguruan 3. Mempertingkatan program-program yang berkaitan dengan peningkatan jati diri. 7. Soft Skill dan patriotisme. Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. 10. Mempertingkatkan kemahiran penggunaan media Mempertingkatkan kreativiti melalui inovasi dalam Kemahiran mengendalikan pelajar bermasalah dalam dalam pengajaran dan pembelajaran.6. Memantapkankan amalan Pendidikan Penyayang sahsiah dan amalan-amalan profesional 20 . Nilai dan Amalan Profesional Keguruan ( 20% ) 1. dalam Prasekolah dan Pendidikan Khas. Mempertingkatkan Mempertingkatkan pelaksanaan Komunikasi Kemahiran berkesan 3M. 8. 9. 2. Emotional Spritual Quotient (ESQ). pengajaran dan pembelajaran pembelajaran C.

21 .

3.4. dalam pendidikan dan bidang mata • Menggabung jalin pelajaran pengetahuan dalam pelbagai situasi • Mengetahui dan memahami ilmu pengetahuan yang berkaitan pendidikan dan mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan secara mendalam dan meluas.2 KANDUNGAN KURSUS FOKUS SKOP LATIHAN OBJEKTIF KOMPETENSI LATIHAN YANG DIPERLUKAN • Program Perkongsian Ilmu dalam bidang pengkhususan • Kursus Peningkatan dan Aplikasi Ilmu • Pembelajaran Berasaskan Projek TEMPOH KUMPULAN SASAR Guru Mata Pelajaran Berkaitan A. 22 . PENGETAHUAN Ilmu PROFESIONALISME Pengetahuan Pendidikan dan Mata Pelajaran/ Bidang Pengkhususan • Meningkatkan pengetahuan dalam pendidikan dan bidang mata pelajaran sejajar dengan perkembangan pendidikan semasa • Mengaplikasi pengetahuan yang diperoleh dalam • Menjana amalan P& P pengetahuan untuk • Meningkatkan mempertingkatkan korpus keberkesanan pengetahuan P&P.

FOKUS SKOP LATIHAN Kandungan dan • Kaedah Pedagogi (Pedagogical Content Knowledge) • OBJEKTIF KOMPETENSI LATIHAN YANG DIPERLUKAN • Kursus Aplikasi Pedagogi Terkini mengikut tahap Kecerdasan Murid • Perkongsian Ilmu : Amalan terbaik Pedagogi Pendidikan • Aplikasi ICT dalam p&p TEMPOH KUMPULAN SASAR Guru Mata Pelajaan Berkaitan Menyesuaikan kaedah pedagogi dengan keperluan pelajar Memahami dan peka teori dan amalan terkini berkaitan dengan P&P Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran mengikut konteks dalam pembelajaran • Menggunakan pelbagai strategi pengajaran bersesuaian dengan gaya pembelajaran pelajar • Mengintegrasikan teknologi pengajaran terkini • Menghubung kaitkan amalan dengan teori-teori P&P • Mengaplikasikan teori-teori P&P dalam konteks pengajaran • 23 .

head-count TEMPOH KUMPULAN SASAR Guru Mata Pelajaran Berkaitan Merancang proses pembelajaran yang sempurna mengikut tahap pencapaian pelajar Berkemahiran menganalisis pencapaian pelajar Menentukan tindakan intervensi mengikut keperluan pelajar • Kemahiran mengurus kurikulum Kemahiran membina item penilaian dan peperiksaan Menguasai kemahiran menganalisi dan menginterpretasi data Menentu dan melaksanakan kaedah intervensi yang sesuai • • • • • 24 .Pelan strategik .analisis item • Pengurusan Panitia .pembinaan item .FOKUS SKOP LATIHAN Pengurusan Kurikulum • OBJEKTIF KOMPETENSI LATIHAN YANG DIPERLUKAN • Penilaian dan Pentaksiran .

FOKUS

SKOP LATIHAN Kreativiti dan Inovasi Pedagogi •

OBJEKTIF

KOMPETENSI

LATIHAN YANG DIPERLUKAN • Kursus Pedagogi Berkesan Bagi Guru Cemerlang Kursus Strategi Pemulihan dan Masalah Pembelajaran

TEMPOH

KUMPULAN SASAR Guru Mata Pelajaran Berkaitan

Memahami konsep inovasi pedagogi dalam pendidikan Menginterpretasi dan mengaplikasikan konsep inovasi pedagogi dalam amalan P&P Merefleksi inovasi pedagogi dalam pendidikan

Menguasai konsep inovasi pedagogi dalam pendidikan Mempraktik inovasi pedagogi dalam amalan P&P Berkongsi inovasi pedagogi dalam pendidikan

25

FOKUS

SKOP LATIHAN •

OBJEKTIF

KOMPETENSI

LATIHAN YANG DIPERLUKAN • Kursus –kursus : - Kemahiran asas - Kepengelolaan program - Kejurulatihan - Kepegawaian dan Kepengadilan • Kursus Mentoring dan Coaching • Kursus Team Building

TEMPOH

KUMPULAN SASAR

B. KEMAHIRAN Kejurulatihan PROFESIONALISME

Menyediakan - Kemahiran asas - Kepengelolaan program - Kejurulatihan - Kepegawaian dan Kepengadilan - Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan teori andragogi Berkeyakinan mengendalikan kursus dengan mengintegrasika n teori andragogi

Mengaplikasi dan melatih pelajar dalam bidang kemahiran berkaitan Mengamalkan prinsip andragogi dalam pemilihan strategi latihan dan pengisian kursus mengikut kumpulan sasar Mengubahsuai kaedah dan isi penyampaian mengikut keperluan Kebolehan berinteraksi dan berkomukasi dengan peserta

26

FOKUS

SKOP LATIHAN Penulisan Ilmiah

OBJEKTIF

KOMPETENSI

LATIHAN YANG DIPERLUKAN • Kursus Kaedah Penulisan Ilmiah artikal jurnal Modul P & P

TEMPOH

KUMPULAN SASAR Semua Guru

• Membudayakan amalan pendokumentasia n amalan pedagogi dan pendidikan terbaik • Berkongsi dan menyebarkan amalan pedagogi dan pendidikan terbaik • Berkemahiran menghasilkan pelbagai bentuk penulisan ilmiah

Menguasai kemahiran penulisan ilmiah Menghasilkan pelbagai jenis penulisan ilmiah

Kajian dan Penyelidikan Akademik

• •

Mengenal pasti isu kajian Berkemahiran menjalankan kajian Mempertingkatka n kepekaan terhadap

Menguasai kemahiran menjalankan kajian Mempunyai kemahiran mengakses kepada pelbagai sumber elektronik dan

• • • •

Kursus Analisis Data Kursus JenisJenis Kajian Kursus Kajian Tindakan Kursus Reka Bentuk Kajian

Semua Guru

27

FOKUS

SKOP LATIHAN

OBJEKTIF perkembangan terkini dalam bidang pendidikan • Berkemahiran membuat analisis dapatan kajian Mengenal pasti isu kajian Berkemahiran menjalankan kajian Mempertingkatka n kepekaan terhadap perkembangan terkini dalam bidang pendidikan Berkemahiran membuat analisis dapatan kajian Memahami dan menghayati ilmu dan teori • •

KOMPETENSI bukan elektronik • Berkongsi dapatan kajian dalam pelbagai forum

LATIHAN YANG DIPERLUKAN

TEMPOH

KUMPULAN SASAR

Kajian dan Penyelidikan Akademik

• •

Menguasai kemahiran menjalankan kajian Mempunyai kemahiran mengakses kepada pelbagai sumber elektronik dan bukan elektronik Berkongsi dapatan kajian dalam pelbagai forum Menguasai ilmu dan teori kepimpinan

• • • •

Kursus Analisis Data Kursus JenisJenis Kajian Kursus Kajian Tindakan Kursus Reka Bentuk Kajian

Semua Guru

Kepimpinan

Kursus Kepimpinan Berkesan

Semua Guru

28

Kepimpinan Islam Kepimpinan Futuristik • Kursus Asas Kewangan TEMPOH KUMPULAN SASAR Ketua Panatia • Berkebolehan memimpin secara berkesan Pengurusan Kewangan • • Menguasai kemahiran prosedur kewangan mengikut Peraturan Penbendaharaan semasa • Berkebolehan menyediakan kertas konsep bajet tahunan • Berkebolehan menganalisis keberkesanan kos • Menguasai kemahiran menyediakan perancangan strategik Semua Guru • • Pengurusan Strategik • Memahami konsep pengurusan strategic • Kursus Pengurusan Strategik Semua Guru 29 .FOKUS SKOP LATIHAN • OBJEKTIF kepimpinan Mengaplikasikan ilmu dan teori kepimpinan secara berkesan Memahami prosedur kewangan mengikut Peraturan Perbendaharaan semasa Menyediakan kertas konsep bajet tahunan Memahami konsep penilaian impak KOMPETENSI LATIHAN YANG DIPERLUKAN .Kepimpinan Pengajaran .

FOKUS SKOP LATIHAN • OBJEKTIF Menterjemah konsep pengurusan strategik dalam amalan pengurusan makro dan mikro • KOMPETENSI Menjana strategi yang bersesuaian dengan keperluan Merancang dan melaksanakan tindakan susuklan mengikut keperluan Memahami dan mengetahui nilai dan etika Perkhidmatan Awam dan Etika Guru Mengamalkan prinsip-prinsip utama Nilai dan Etika Mempunyai kemahiran menerapkan prinsip Nilai dan Etika murni di kalangan rakan • LATIHAN YANG DIPERLUKAN TEMPOH KUMPULAN SASAR • Nilai dan Etika C. NILAI DAN AMALAN PROFESIONALISME • Meningkatkan pengetahuan mengenai Etika Perkhidmatan Awam dan Etika Guru Menghayati prinsip-prinsip utama Nilai dan Etika Perkhidmatan Awam dan Etika Guru Berkemahiran menerapkan prinsip Nilai dan • Kursus Membangun Sahsiah Cemerlang Kursus Pengurusan Tingkah Laku Dalam Kurikulum Kursus Pengurusan Tekanan / Pengurusan Krisis Kursus Peningkatan Semua Guru • • • • • • • 30 .

FOKUS SKOP LATIHAN OBJEKTIF Etika murni untuk rakan sejawat KOMPETENSI sejawat • • LATIHAN YANG DIPERLUKAN Integriti dan Budaya Kerja Cemerlang Kursus Pembelajaran Organisasi (LO) Protokol dan Etiket Kursus Komunikasi Berkesan Kursus Pengucapan Awam Kursus Kemahiran Perundingan Kursus Soft Skill KursusStrategi Penerapan Soft Skill Dalam P & P TEMPOH KUMPULAN SASAR Komunikasi Berkesan • Meningkatkan pengetahuan mengenai komunikasi berkesan Berkemahiran membuat komunikasi berkesan • Memahami dan mengetahui prinsip-prinsip utama komunikasi berkesan Mempunyai kemahiran berkomunikasi dengan berkesan Menguasai konsep Kemahiran Halus Mempraktik Kemahiran Halus dalam amalan P&P • Semua Guru • • • • • Soft Skill Menguasai dan mengaplikasi kemahiran Halus • • • • 31 .

4.1 Kursus Jangka Panjang - Satu Tahun 14 Minggu 4.2 Kursus Jangka Sederhana 4.3 Kursus Jangka Pendek - 12 Minggu Enam Minggu Dua Minggu Satu Minggu Tiga Hari 4.4. 30 .4.4.4 TEMPOH LATIHAN 4.5 KAD PELAPORAN LATIHAN Bagi memenuhi keperluan kehadiran kursus tujuh hari setahun aktiviti yang diambilkira untuk tujuan pengisian Kad Pelaporan Latihan (LAMPIRAN 4) adalah seperti berikut: • • • • • Kursus Bengkel Taklimat Profesional Seminar Input in house Hari Profesional • Aktiviti professional yang melibatkan jangkamasa sekurang-kurangnya 6 jam terkumpul dianggap sebagai 1 hari berkursus.

Jurulatih Sekolah Daerah Negeri 4.7PENCERAMAH/FASILITATOR/JURULATIH 4.4.7.6 PROFIL PESERTA Borang Profil Peserta (LAMPIRAN 5) perlu diisi oleh peserta setiap kali mengikuti kursus. Guru Cemerlang Di sekolah Bidang kepakaran khusus 2. Pensyarah/ Pesara Kerajaan KGSK Sekolah Institusi Cth: • GC Matematik Men Rekreasi matematik Teknik Cepat Membaca Bidang Mata Pelajaran • • Cth: • • Cth: • • • • Kepimpinan Pendidikan Bidang Mata Pelajaran ICT Prasekolah Ko-Kurikulum ICT Sukan Permainan Bulan Sabit Merah Kepakaran • • Cth: 3. Pensyarah IPG IAB IPTA INTAN 33 . 4.1 Sumber Kepakaran PENCERAMAH/FASILITATOR/ JURULATIH 1.

• IPTS dll • Pemulihan Pengurusan Perubahan Pengurusan Bilik Darjah. pusat kursus adalah dalam lingkungan 25 KM. PPD. PKG. 34 . Guru Berpakaran Khas Sekolah CTH: • • • • Setiap penceramah yang telah dijemput untuk mengendalikan kursus dikehendaki mengisi Borang Profil Penceramah/Fasilitator/Jurulatih (LAMPIRAN 6) • Borang Profil Penceramah/Fasilitator/Jurulatih hendaklah disimpan oleh urus setia sebagai rekod di pusat kursus. 4. JPN. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Jabatan/ Bahagian JPN PPD • Cth: • • • • Cth: • 6. ( Kecuali sekolah di kawasan pedalaman dan kemudahan infrastruktur tidak mencukupi).8 PREMIS/ PUSAT KURSUS DAN KEMUDAHAN KURSUS • Selaras dengan fokus kursus berasaskan sekolah/setempat. Untuk memastikan premis/pusat kursus dapat dimanfaatkan ke tahap maksima maka pihak sekolah. Perunding/Konsultan Agensi Kerajaan NGO Kemahiran Belajar ESQ dan Solf Skill Jurulatih Silat Jurulatih Renang Penyelidikan Inovatif Amalan Terbaik • • • 7. dan Institusi berkaitan perlu mengisi Senarai Semak Kemudahan Sekolah (LAMPIRAN 7) sebelum melaksanakan kursus. dll Inovasi Pedagogi Pengurusan Tingkah laku Pengurusan Tekanan Motivasi Kecemerlangan 5.

9. 4. iii.1 Garis Panduan ini bertujuan untuk : i. teratur serta mencapai matlamat yang dihasratkan. ii. Menyeragamkan aktiviti perbelanjaan oleh PTJ selaras dengan peraturan kewangan sedia ada 35 . Sekolah-sekolah pendalaman adalah lebih menjimatkan diurus dan dikendalikan secara pakej sama ada di premis swasta atau kerajaan.• Bagi sekolah-sekolah di kawasan pendalaman kursus-kursus di urus dan dikendalikan oleh PPD/JPN.9 GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERUNTUKAN LDP 4.9. Adalah diharapkan dengan adanya panduan ini Kursus-kursus dalam perkhidmatan akan dapat dilaksanakan dengan lebih lancar. OBJEKTIF i.2. 4. Menjelaskan beberapa perkara berkaitan penggunaan peruntukan Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) yang dianjurkan oleh Pusat Tanggungjawab (PTJ) bagi melaksanakan kursus-kursus dalam perkhidmatan. Memaklumkan kepada semua Pusat Tanggungjawab yang menerima peruntukan Latihan Dalam Perkhiidmatan dari Bahagian Pendidikan Guru (BPG) akan tanggungjawab menguruskan peruntukan tersebut. Memudahkan perancangan perbelanjaan dan kawalan peruntukan.

9.ii.3. Kursus : Kursus bermakna sebarang kursus atau latihan yang berupa akademik atau praktik. Tugas Rasmi Tugas Rasmi bermakna tugas yang berkaitan dengan tugas pejabat sebagaimana terkandung dalam Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 2 Tahun 2005 ( Kadar-Kadar dan Syarat 36 . (b) Kursus Pendek Bermakna sebarang kursus sepenuh masa yang tempohnya 3 bulan atau kurang termasuk hari hujung minggu dan kelepasan am. Kemudahan dan Bayaran Bagi Pegawai-Pegawai Perkhidmatan Awam Semasa Berkursus ) Jenis Kursus (a) Kursus Panjang Bermakna sebarang kursus sepenuh masa yang tempohnya adalah melebihi 3 bulan termasuk hari hujung minggu dan kelepasan am. Membantu PTJ melaksanakan kursus-kursus dalam perkhidmatan dengan lebih cekap dan profesional iii. DEFINISI KURSUS/TUGAS RASMI i. ii. lawatan sembil belajar. Memberi pendedahan dan kemahiran kepada penyelaras kursus akan pengurusan kewangan LDP. seminar dan bengkel yang bercorak latihan untuk meningkakan kemahiran anggota perkhidmatan awam selaras dengan Pekeliling Perbendaharaaan Bil 3 Tahun 2005 ( KadarKadar dan Syarat –Syarat Tuntutan Elaun . 4.

Viii Pusat Pengajian 25 km jika boleh dihubungi oleh jalanraya.–Syarat Tuntutan Elaun . Kemudahan dan Bayaran Bagi PegawaiPegawai Perkhidmatan Awam Kerana Menjalankan Tugas Rasmi) iii Ibu Pejabat Ibu Pejabat bermakna diri untuk tempat biasa seseorang pegawai jarak melaporkan bertugas dan lingkungan pentadbirannya ialah : (a) (b) (c) iv. 16 km jika boleh dihubungi oleh jalan tanah yang boleh dilalui oleh kenderaan bermotor. Gred Gred Gaji di bawah Sistem saraan Malaysia mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bi. Pegawai Bermakna seseorang pegawai tetap / sementara di dalam perkhidmatan awam. vi. v. Kajian Luar Bermakna sebarang aktiviti yang diarahkan oleh Pusat Pengajian semasa berkursus di luar pusat pengajian samada untuk membuat penyelidikan ataupun disangkutkan disesuatu jabatan termasuk lawatan yang diadakan dalam tempoh berkursus. Vii Penganjur Bermakna badan yang membiayai sebahagian besar perbelanjaan. dan 8 km jika boleh dihubungi oleh jalan basikal atau sungai 37 . 4 Tahun 2002.

Penekanan Penggunaan Peruntukan LDP Garis panduan penggunaan peruntukan LDP menekankan aspek berikut : 38 .l 3/2005 PP Bil.4 PUNCA KUASA i. sesuatu kursus itu dijalankan dan bagi tempoh kursus itu.Bermakna tempat yang sebahagian besar ditakrifkan sebagai Ibu Pejabat. 2/2003 PP Bil. ii. Peraturan Kewangan* Punca kuasa kepada penggunaan peruntukan ini adalah dengan merujuk kepada : (a) (b) (i) (ii) (iii) (iv) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Arahan Perbendaharaan (AP) Pekeliling Perbendaharaan (PP) PP Bil. 2/2005 Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) Surat Pekeling Kementerian Pelajaran (SPKPM) Surat Kelulusan Khas Perbendaharaan Surat Kelulusan Khas KPM Kelulusan Mesyuarat Tertinggi KPM Surat Kelulusan Bahagian Pendidikan Guru *Sebarang bentuk keraguan / kekaburan perlu merujuk kepada perkara (a) – (h) yang dapat menghuraikan dengan lebih terperinci. Pusat Pengajian adalah 4. 3/2003 PP Bi.9.

• Dasar berjimat cermat dan perbelanjaan berhemah selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan Bil. Institut Pendidikan Guru (IPG) Pejabat Pelajaran Gabungan/ Daerah 39 . Pegawai/Kakitangan yang terlibat secara langsung dengan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah b. TANGGUNGJAWAB PTJ Setiap PTJ adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan perkara berikut : a. PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ) Pusat Tanggungjawab yang menerima peruntukan ini adalah: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Institut Pendidikan Guru (IPG) & ELTC. • Arahan Pegawai Pengawal Bil. Pengurus Pedagogi . Fokus Kumpulan Sasaran Kumpulan sasaran yang mengikuti kursus ini adalah : • • • Guru Bilik Darjah. Bahagian Ikhtisas. KPM. 1/2008 KPM Peruntukan Belanja Mengurus (KPM) bertarikh 4 Januari 2008 iii.Yuran Pensiswazahan iv. Premis Kursus Pelaksanaan kursus-kursus perlu dijalankan di premis berikut : i.Yuran Pensiswazahan Bahagian Biasiswa . 5 Tahun 1999 (Garis Panduan untuk mengawal perbelanjaan) dan. Sekolah PTJ dan Pejabat Pelajaran Daerah – bagi Sekolah bukan PTJ Institut Aminuddin Baki . ii. Jabatan Pelajaran Negeri (JPN).

Premis Swasta (Jika Perlu) Pusat Latihan Guru Dalam Perkhidmatan ( PLGDP ) c. viii. (ii) (iii) Cuti Semester persekolahan. v. Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri ( BTPN ) Pusat Kegiatan Guru (PKG) Sekolah Premis-premis Kerajaan seperti : ● ● ● Pusat Kegiatan Ko-Kurikulum (PKK) Dewan Masyarakat Bilik Serbaguna. vi. Kursus di premis luar yang memerlukan interaksi lebih dari 3 hari perlu bermula pada Rabu 40 .iii. • Program-program utama yang diputuskan oleh KPM • Bilangan guru mengikut negeri • Prestasi perbelanjaan tahun sebelumnya • Keadaan geografi sesebuah negeri • Fungsi atau tugas PTJ dari segi latihan untuk guru d. iv. vii. Diadakan pada hujung minggu di sekolah atau pusatpusat berhampiran pada hari Sabtu secara berperingkat (Hari Profesional). Agihan Peruntukan LDP Faktor-faktor berikut diambil kira dalam mengagihkan peruntukan LDP untuk tahun 2008. Mode dan Tempoh / Masa Kursus Penekanan pelaksanaan kursus mulai tahun 2008 adalah seperti berikut : (i) Pelaksanaan kursus secara school based.

Biasiswa IAB PPG/PPD (SEK. BUKAN PTJ) 41 SEKOLAH PTJ .9.5 PROSES AGIHAN WARAN Strategi pengoperasian LDP adalah secara ’school-based’. . Sehubungan itu pengeluaran waran peruntukan kepada semua PTJ yang terlibat adalah berasaskan konsep tersebut serta memberi peluang PTJ melaksakan konsep ’Lets managers manage’. Ikhtisas JPN IPG/ELTC Bhg. Pengeluaran Waran a.hingga Sabtu iaitu menggunakan satu hari cuti hujung minggu supaya hari Ahad/Isnin guru akan berada di sekolah (Kaedah secara pakej bergantung kepada keperluan dan logistik dan tidak digalakkan) 4. Proses pengeluaran waran adalah seperti berikut Sila Rujuk Jadual 1: JADUAL 1 PENGELUARAN WARAN BPG Bhg. Pihak Urus setia (BPG) akan melaksanakan agihan peruntukan berdasarkan prinsip 70% pengeluaran waran dan 30% bagi waran kedua.

Pengurusan Sek. Ikhtisas dan JPN Kelolaan BPG-JPN (EteMS dan berkaitan) Kelolaan BPG-JPN (Kokurikulum/Sukan) Kelolaan BPG-JPN (Integrasi ICT) Waran Sekolah PTJ /PPG/PPD bagi sekolah Bukan PTJ (40%). Pend. Teknik & Vokasional .Bhg.Bhg.Sekolah-sekolah di bawah kawalan : . Penghantaran waran perlu di SEGERAKAN ke PTJ. JPN Waran Pembangunan Staf (15%) mengandungi : Kursus Kelolaan JPN (staf JPN & PPD) Kelolaan B. Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster Waran akan dikeluarkan ke JPN mengandungi 2 waran iaitu: (i) • • • • • (ii) • • c. 42 .JAPIM . Khas .Bhg. In-House sekolah (60%) Menghadiri kursus anjuran JPN/IPG (40%) bertanggungjawab mengeluarkan dan merekod pengeluaran waran kecil ke PPG/PPD (sekolah bukan PTJ) dan Sekolah PTJ.

Waran ke Bahagian Ikhtisas. g.9. f. 4. Bahagian Biasiswa dan Institut Aminuddin Baki akan dihantar terus ke PTJ berkenaan. Waran ke Institut Pendidikan Guru akan dihantar terus ke IPG mengikut kemasukan Program dan bilangan pelajar. Data agihan peruntukan perlu dihantar satu salinan ke Bahagian Pendidikan Guru e. Waran Tambahan tidak akan dikeluarkan kecuali mendapat kelulusan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia selaku Pengerusi LDP atau diturunkan kuasa kepada Pengarah BPG. Penggunaan peruntukan PPG/PPD PTJ atau Sekolah PTJ (Pembangunan Staf ) . Pengeluaran baki waran (30%) akan dikeluarkan pada Julai 2008 (tertakluk tarikh menerima waran Induk dari Bahagian Kewangan).6 PENGGUNAAN PERUNTUKAN MENGIKUT OBJEK SEBAGAI (OS) Penggunaan peruntukan JPN (Pembangunan Staf ) -15% meliputi : (a) (b) (c) Tambang Perjalanan Bahan Kursus dan Perkhidmatan makanan bermasak/Pakej makan dan penginapan (mengikut keperluan) ii. (b) (c) 43 .d. h.40% meliputi : (a) Tambang Perjalanan guru (aktiviti P & P sahaja) Bahan Kursus Perkhidmatan makanan bermasak.Pengeluaran baki tersebut juga bergantung kepada prestasi perbelanjaan 70% peruntukan yang telah dikeluarkan.

penggunaan OS yang terlibat adalah OS21000. OS27000 dan OS29000 Penggunaannya adalah seperti berikut : 44 . Penggunaan peruntukan Bahagian Ikhtisas (Pembangunan Staf ) -5% meliputi : (a) (b) Tambang Perjalanan Bahan Kursus dan (c) Perkhidmatan makanan bermasak/Pakej makan dan penginapan (mengikut keperluan) v.Pihak Sekolah PTJ adalah TIDAK DIGALAKKAN menggunakan peruntukan ini untuk tujuan: • Pakej makan dan penginapan di premis swasta. Penggunaan peruntukan Institut Pendidikan Guru (Kursus jangka Panjang dan Pendek ) . atau mengadakan pakej. iii.40% meliputi : (a) (b) (c) Tambang Perjalanan Bahan Kursus dan Perkhidmatan makanan bermasak vi. 5 tahun 2004 – Penjenisan Kod Bagi hasil dan Perbelanjaan (b) (c) Bagi tujuan pelaksanaan kursus. OS24000. atau • Menggabungkan peruntukan sekolah-sekolah untuk • Menggunakan peruntukan untuk tujuan selain dari kursus Pengajaran dan Pembelajaran. Penggunaan Objek Sebagai (OS) (a) Penggunaan Objek Sebagai (OS) adalah tertakluk kepada Pekeliling Perbendaharaan Bil.

Harga belian adalah termasuk kos pengangkutan. Berkongsi kereta • OS24000 : Bayaran untuk menyewa atau memajak tanah. Bekalan Am. • OS27000 : Perbelanjaan bagi pembelian semua bekalan dan bahanbahan termasuk pembelian barang tak luak yang berharga kurang daripada RM500. Bekalan Riadah.kapal terbang. Bahan Fotografi 45 . Pembiayaan tambang bagi kursus anjuran IPGKursus Pendek kelolaan IPG (KPKI) dan anjuran Bahagian/Daerah ii.• OS21000 bayaran : tambang (bas teksi. Antaranya Bekalan Pejabat.00 – setiap satu atau tidak dijeniskan sebagai harta modal di bawah Kod 34000 dan Kod 35000. bot). bangunan. Tuntutan tambang termurah iii. Pelaksanaanya khususnya Sekolah PTJ: i. makanan dan minuman dan bayaranbayaran lain seperti tol. Bekalan Perubatan Kesihatan dan Pergigian. bayaran lapangan terbang dan bayaran meletak kereta. kemudahan dan alat kelengkapan. Bayaran perjalanan dan sara hidup kakitangan meliputi penginapan.

makanan dan minuman dan sebagainya.7 PELAPORAN PRESTASI PERBELANJAAN PTJ i. Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Aras 2-6 Blok E13. Antaranya Bayaran syarahan. 4. • Semua JPN dan Bahagian Ikhtisas menghantar ke BPG sebelum 3hb setiap bulan. Bekalan dan Kewangan) 46 .P. vi. Sekolah yang peruntukan LDP dibawah Bahagian Ikhtisas perlu menghantar ke bahagian berkenaan sebelum 30hb setiap bulan. Cetakan. Kompleks kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA (U.• OS29000 : Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan lain yang dibeli dan Hospitaliti. Unit Pembangunan. Tindakan akan diambil jika mana-mana PTJ menyalahgunakan atau menyeleweng peruntukan tersebut. Bahagian Pendidikan Guru • • seterusnya bertanggungjawab melaporkan prestasi perbelanjaan ke Bahagian Kewangan (Sila lihat Jadual 2) Semua sekolah PTJ menghantar laporan prestasi ke JPN sebelum 30hb setiap bulan.9. PTJ adalah diminta mematuhi peraturan tersebut dan di LARANG sama sekali membuat bayaran mengikut budi bicara atau sebagainya. Pelaporan Prestasi Perbelanjaan Sumber peruntukan adalah di bawah peruntukan Latihan Dalam Perkhidmatan (Aktiviti : 040102). BPG.

Laporan prestasi perbelanjaan sekolah PTJ perlu disediakan secara komposit. JADUAL 2 PELAPORAN PRESTASI PERBELANJAAN Sekolah peruntukan LDP di bawah Bhg Ikhtisas Bahagian Ikhtisas PPD/ PPG ( sek bukan PTJ ) Sekolah PTJ JPN IPG / ELTC BHG. BIASISWA IAB BPG vii. • Menyelenggara Daftar Bil. Sila rujuk Lampiran 1 dan Lampiran 2 ii.• - JPN bertanggungjawab melaporkan prestasi perbelanjaan seperti berikut : Program Pembangunan Staf PPD (Bukan Sekolah PTJ)/Sekolah PTJ. Mana-mana PTJ yang gagal menyelenggara Daftar Bil seperti ditetapkan akan dikenakan 47 . Pengurusan Pembayaran dan Laporan Bulanan • Memastikan semua bil tuntutan pembayaran oleh pembekal dibayar dengan segera iaitu tidak lewat 14 hari dari tarikh bil-bil tersebut diterima selaras dengan arahan Ketua Setiausaha Negara. Laporan dihantar secara berasingan. Laporan terperinci setiap Sekolah PTJ bagi setiap bulan disimpan oleh JPN .

1 GARIS PANDUAN PEMANTAUAN DAN PENILAIAN KEBERKESANAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN Pemantauan dan penilaian kursus/program Latihan Dalam Perkhidmatan membabitkan semua pihak termasuk BPG. Akta Prosedur Kewangan 1952.10.tindakan surcaj selaras dengan perkara 18(e).10 PEMANTAUAN DAN PENILAIAN 4. 48 . 4. Bahagian atau Jabatan Negeri dan sekolah.

Pemantauan adalah satu sistem untuk: • • Mendokumentasikan pelaksanaan semua aktiviti program yang telah dirancang Memproses data mentah • Mengukur sejauhmana kursus/program yang dirancang memenuhi keperluan peserta dan memenuhi perancangan yang dibuat • Menyampaikan maklumat yang diperolehi kepada pihak berkepentingan. 2. Bahagian dan Jabatan Pendidikan Negeri melaksanakan pemantauan kursus/program. Bahagian Pendidikan Guru. 1. Pemantau memberi perhatian kepada perjalanan sesuatu program yang sedang dilaksanakan. 3.Konsep Pemantauan Pemantauan adalah satu tanggung jawab pengurusan yang dilakukan secara berterusan semasa pelaksanaan sesuatu kursus atau program Latihan Dalam Perkhidmatan. Secara khusus pemantauan adalah untuk : • • • Memastikan setiap aktiviti perancangan Menyedarkan pihak yang berkenaan terhadap sebarang masalah dan keperluan program semasa Mengambil tindakan segera/serta merta semasa kursus sedang berjalan 49 secara sistematik bagi dilaksanakan mengikut perlu . mengukur dan melapor tentang kemajuan program berkenaan.

Penilaian program Latihan Dalam Perkhidmatan merupakan satu proses sistematik mengumpul. Selain itu.memperbaiki dikenal pasti sebarang kekurangan yang telah B. penilaian dilaksanakan untuk melihat kekuatan dan kelemahan program bagi tujuan perancangan masa depan. Bahagian/JPN dan pihak sekolah. menganalisis dan mentafsir data untuk membuat keputusan mengenai keberkesanan program. Secara khusus objektif penilaian adalah untuk: • • • • Mengenal pasti kesesuaian program Mengenal pasti sejauhmana faktor mempengaruhi kesesuaian program Mengenalpasti keberkesanan program dan faktor mempengaruhi Mengenalpasti kecekapan pelaksanaan program C. 3. Namun begitu. Penilaian program akan dilakukan oleh Bahagian Pendidikan Guru selaku urusetia LDP. Penilaian dilaksanakan untuk melihat keberkesanan dan manfaat program bagi menentukan sama ada program diteruskan atau tidak. Tempoh Pemantauan dan Penilaian Dijalankan 50 . 2. penilaian kursus akan dilaksanakan oleh semua pusat tanggungjawab iaitu BPG. Konsep Penilaian 1.

J. Tugas utama pemantau adalah untuk mengumpul data dan maklumat yang boleh digunakan untuk membaiki program semasa pelaksanaan. Penilaian pula dilaksanakan setelah kursus tamat atau hampir selesai dilaksanakan (lihat Rajah 1). I.1. 2. Personel Pemantau dan Penilai Pemantau program LDP sebaik-baiknya terdiri dari perancang dan pelaksana kursus LDP. Langkah-langkah Pelaksanaan Pemantauan/Penilaian Pelaksanaan pemantauan/penilaian kursus dan program latihan dalam perkhidmatan membabitkan langkah-langkah seperti Rajah 2 berikut : CARTA ALIR 2 LANGKAH PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN PENILAIAN Sediakan carta/pelan Mengenal pasti maklumat /aspek hendak dinilai 51 . Pemantauan dijalankan sepanjang pelaksanaan kursus.

Antara langkah-langkah penyediaan pelan penilaian adalah seperti berikut: 1. satu pelan yang disediakan dengan baik boleh membantu melicinkan pelaksanaan pemantauan dan penilaian. Pelan Pemantauan/Penilaian Dalam melaksanakan pemantauan/penilaian program LDP.Menentukan teknik pemantauan/penilaian Memilih dan menyediakan instrumen yang membekalkan maklumat Melaksanakan pemantauan/penilaian program Menganalisis data Menyediakan laporan Mengambil tindakan penambahbaikan /ubahsuai program F. Menentukan objektif/isu yang hendak dinilai membabitkan 52 .

4. 3. Menentukan teknik pemantauan/penilaian 53 . 4. H. 8. 6.• • • • • Hasil pembelajaran Kecekapan fasilitator Pengurusan program Penyediaan bahan bantu Suasana pembelajaran 2. G. bahan dan kemudahan 2. 5. 9. stail penyampaian. Menentukan maklumat yang diperlukan dalam penilaian Mengenalpasti sumber-sumber maklumat Membina instrumen pengumpulan data yang sesuai Merangka pelan pengumpulan dan analisis data Menyediakan jadual bagi setiap tugasan penilaian Menentukan teknik menganalisis data Menyediakan rangka laporan Menyediakan laporan Fokus Pemantauan dan Penilaian Pemantauan dan penilaian yang dibuat adalah bertujuan untuk mengesan perkara-perkara berikut: 1. 7. 3. Reaksi peserta terhadap isi kandungan. Pembelajaran – pengetahuan yang dipelajari dan kemahiran yang dikuasai Perubahan tingkah laku Hasil – membabitkan penggunaan pengetahuan dan kemahiran di tempat kerja dan implikasi kepada organisasi dan perubahan di tempat kerja.

Semua instrumen dikumpulkan mengikut responden. Setelah data dikumpulkan dengan menggunakan pelbagai instrumen. bertulis. analisis dokumen. J. soal selidik. Perlu juga diambil perhatian tentang maklumat berbentuk lisan dan perlakuan non verbal. Pengumpulan data menggunakan instrumen seperti berikut: • • • • • • • Soal Selidik Senarai Semak Temubual Berstruktur Pemerhatian Berstruktur Ujian Analisis Rekod Kehadiran Laporan Fasilitator pemantauan dan penilaian program perlu dan sebagainya.Antara teknik yang boleh digunakan bagi pengumpulan data adalah pemerhatian. semasa kursus. Melaksanakan menggunakan teknik dan instrumen yang sesuai. Pihak pusat tanggungjawab akan membuat analisis data pemantauan dan penilaian bagi kursus atau program masing-masing. temu bual. akhir kursus dan penilaian selepas kursus. ujian pra dan ujian pasca. I. Instrumen boleh digunakan sebelum/pra kursus. ujian pencapaian. mematuhi masa yang ditetapkan dan menentukan semua item atau soalan dijawab. Menganalisis Data 1. data mentah tersebut diproses menjadi maklumat yang bermakna kepada pihak yang memerlukannya. 54 .

mengenalpasti maklumat.2. Proses Kerja Pengoperasian Pemantauan Kursus/Program Bil 1 Proses Kerja Penentuan pelan. peratusan. dan pembinaan instrumen . menentukan teknik. Penyediaan Laporan Laporan pemantauan/penilaian dan dihantar akan ke disediakan BPG. dan kekerapan) untuk disampaikan kepada pihak atasan untuk tindakan lanjutan. Data yang diproses seharusnya diterjemahkan dalam bentuk yang mudah difahami (angka. Data mentah yang diperolehi perlu diproses bagi memberi gambaran sebenar untuk membantu dalam membuat keputusan bagi program yang sedang berjalan atau telah dilaksanakan. K. oleh pusat tanggungjawab Laporan tersebut membabitkan beberapa perkara seperti berikut: • Tajuk • Tempoh/masa • Kumpulan sasaran • Kaedah • Instrumen • Dapatan • Rumusan • Cadangan L.penyelarasan oleh BPG bersama pegawai latihan pusat tanggungjawab 55 Tindakan .

Pembinaan instrument .PPD/JPN/BHG 56 .PPD/JPN/BHG Membuat laporan pemantauan/kajian – PPD/JPN/BHG Menyelaras laporan akhir. Pusat tanggung jawab mengambil tindakan serta merta mengikut keperluan berdasarkan laporan . Menganalisis data.PPD/JPN/BHG 6 7 8 9 PPD menghantar laporan ke JPN dan menghantar laporan ke BPG Penambahbaikan kursus/program di peringkat PPD dan JPN/BHG Menganalisis laporan – BP Membentang laporan ke pengurusan KPM Carta Aliran 2 Pengoperasian Pemantauan Kursus/Program 1.2 3 4 5 Mentadbir instrumen/pelaksanaan pemantauan – PPD/JPN/BHG Menganalisis data .BPG 2. Mentadbir instrumen/pelaksanaan pemantauan – PPD/JPN/BHG 3.

PPD/JPN/BHG 57 . Membentang laporan ke pengurusan KPM M. Membuat laporan pemantauan/kajian – PPD/JPN/BHG 5. dan pembinaan instrumen . Menyelaras laporan akhir.PPD/JPN/BHG Pusat tanggung jawab mengambil tindakan serta merta mengikut keperluan berdasarkan laporan 6.4. PPD menghantar laporan ke JPN dan JPN menghantar laporan ke BPG 7. Proses Kerja Pengoperasian Penilaian Kursus/Program Bil 1 Proses Kerja Penentuan pelan. mengenalpasti maklumat.penyelarasan oleh BPG bersama pegawai latihan pusat tanggungjawab Tindakan 2 Mentadbir instrumen/pelaksanaan pemantauan – PPD/JPN/BHG 3 Menganalisis data . Penambahbaikan kursus/program di peringkat PPD dan JPN/BHG 8. BPG menganalisis laporan 9. menentukan teknik.

Pembinaan instrument . Mentadbir instrumen/pelaksanaan pemantauan – PPD/JPN/BHG 3. Menganalisis data.BPG 2.4 5 Membuat laporan pemantauan/kajian – PPD/JPN/BHG Penyelarasan laporan akhir dibuat oleh pusat tanggung jawab dengan mengambil tindakan serta merta mengikut keperluan berdasarkan laporan daripada PPD/JPN/BHG 6 PPD menghantar laporan ke JPN dan menghantar laporan ke BPG 7 Penambahbaikan kursus/program di peringkat PPD dan JPN/BHG 8 9 Menganalisis laporan .BPG Membentang laporan ke pengurusan KPM Carta Aliran 3 Pengoperasian Penilaian Kursus/Program 1.PPD/JPN/BHG 58 .

PPD menghantar laporan ke JPN dan JPN menghantar laporan ke BPG 7. Menyelaras laporan akhir.BTPN kendalian JPN/sekolah SEKOLAH .PPD/JPN/BHG Pusat tanggung jawab mengambil tindakan serta merta mengikut keperluan berdasarkan laporan 6. Membuat laporan pemantauan/kajian – PPD/JPN/BHG 5.4. Penambahbaikan kursus/program di peringkat PPD dan JPN/BHG 8. BPG menganalisis laporan 9. LATH .PKG PUS.IPG . Membentang laporan ke pengurusan KPM PENGOPERASIAN PEMANTAUAN PROGRAM DAN KURSUS LATIHAN PERKHIDMATAN Pelaporan Kursus/program BPG sahaja SEKOLAH B JPN PUSAT Pemantauan dan pelaporan LATIHAN .PLGDP 59 .

BPG melaporkan rumusan pemantauan ke peringkat pengurusan KPM. Laporan akhir pemantauan program dan kursus dihantar ke BPG oleh Bahagian dan JPN. PENGOPERASIAN PENILAIAN PROGRAM DAN KURSUS LATIHAN PERKHIDMATAN 60 . Bahagian-bahagian KPM juga melaksanakan pemantauan bagi program/kursus dan dikendalikan oleh Bahagian masing-masing. JPN dan Bahagian mengambil tindakan penambahbaikan serta merta bagi pelaksanaan kursus sekiranya perlu.P BHG Laporan Pemantauan Pemantauan dan pelaporan program/kursus kendalian Bahagian masing-masing -PSPN BHG – IP G Pemantauan Dan pelaporan (program/kursus BPG sahaja) PETUNJUK: BTPN IPG PKG PLGDP Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Institut Pendidikan Guru Pusat Kegiatan Guru Pusat Latihan Guru Dalam Perkhidmatan Catatan: JPN melaksanakan pemantauan program dan kursus di sekolah dan di pusat bagi latihan dalam perkhidmatan kendalian JPN. Manakala BPG melaksanakan pemantauan dan pelaporan bagi program/kursus di Jabatan Pelajaran Negeri bawah kelolaan BPG di IPG dan pusat latihan yang lain.

Penilaian dan Pelaporan Program B JPN P BHG Penilaian dan Pelaporan Kursus Penilaian Kursus SEKOLAH PUSAT LATIHAN BTPN IPG PKG PLGDP G Penilaian dan Pelaporan Program PETUNJUK: BTPN IPG PKG PLGDP Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Institut Pendidikan Guru Pusat Kegiatan Guru Pusat Latihan Guru Dalam Perkhidmatan Catatan : Penilaian dan pelaporan program LDP dilaksanakan sepenuhnya oleh Bahagian Pendidikan Guru sebagai urus setia LDP. Laporan akhir penilaian kursus dihantar oleh JPN/Bahagian ke Bahagian Pendidikan Guru untuk dilaporkan ke peringkat atasan KPM. Pihak sekolah/JPN/Bahagian dan pusat latihan akan melaksanakan sendiri penilaian kursus masing-masing dan laporan penilaian kursus perlu dihantar ke JPN/BHG. 61 .

62 .

Tindakan yang perlu dilakukan tentang program sejauhmana dapat memanfaatk an kursus dari segi kewangan.hasil dijangkakan .CONTOH PELAN PEMANTAUAN/PENILAIAN BIDANG DINILAI OBJEKTIF PENILAIAN . peserta INSTRUMEN PEMANTAUAN /PENILAI JADUAL PENGUMPULAN DATA ANALISIS DATA REAKSI PEMBELAJARAN PERLAKUAN HASIL 63 . masa dan tenaga MAKLUMAT PENTING Jenis kursus.pandangan terhadap program . bil peserta STRATEGI PEMANTAUAN /PENILAIAN SUMBER BERDATA Fasilitator.

Sijil Kehadiran (Perlu ada No Siri.11 PENSIJILAN DAN PENGIKTIRAFAN 1. Sijil Kemahiran / Kecekapan ( Dinilai oleh Badan Pefesional) b. Badan Profesional seperti Malaysia Quality Agency (MQA) dan INTAN 4. Agensi Menganugerah Sijil a. Institut Pendidikan Guru c. Jenis-Jenis Sijil a. Kementerian Pelajaran Malaysia b. Syarat-syarat dan terma penganugerahan sijil 64 . Sijil Pencapaian (Minimum 15 jam melayakkan diberi sijil pencapaian) c. 2. Untuk tujuan pensijilan dan kredit tambah satu sistem penilaian pra dan post kursus perlu disediakan dengan menggunakan item penilaian yang standard bagi semua aras yang dapat menilai keberkesanan kursus. No Kad Pengenalan Peserta) 3.4.

12 AKREDITASI 65 . Bentuk Penilaian • • Formatif Sumatif 5. c. b. Rekod Kehadiran/Pengesahan Kesesuaian Kursus dan Penganugerahan sijil a. • • • Kehadiran Pemerhatian Ujian kertas pensil b. Ketua Jabatan/ Pengetua / Guru Besar boleh membuat pengesahan bidang kursus yang PPP hadir sesuai dengan bidang tugas hakiki.a. Antara item yang perlu dinilai. Kehadiran kursus akan direkodkan dalam kad pelaporan kursus. Kad pelaporan kursus boleh dijadikan bukti kehadiran peserta kursus jika diperlukan untuk tujuan perkhidmatan 4. Sijil kehadiran kursus yang ditandatangani oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia akan dikeluarkan di akhir tahun setelah PPP menghadiri kursuskursus bagi tahun tersebut.

15 jam interaksi diberi satu kredit (Contoh: Semua bentuk kuliah) 2.A. Syarat pemberian kredit perlu memenuhi semua komponen yang ditetapkan dalam penganugerahan sijil. Mode Kursus yang akan dijalankan mengikut kesesuaian: Contoh: 1. Kredit akan dinyatakan dalam transkrip yang akan disediakan oleh Setia Usaha Peperiksaan (SUP) Bahagian/JPN/IPG. 66 . C. Kursus dijalankan selama tiga hari secara berterusan (satu hari sekurang-kurangnya 6 jam) 2. padang. praktikal. Kursus dijalankan secara bersiri atau berfasa. muzik dan bengkel) B. 45 jam amali diberi satu kredit (Contoh: Kegiatan makmal. Kriteria Pemberian Kredit 1.

4.13 PROMOSI Pihak BPG.12 KAWALAN KUALITI A.4. Penyediaan brosur bagi setiap kursus dengan maklumat terperinci dan disebarkan ke sekolah. JPN dan Bahagian-bahagian Ikhtisas mempromosikan latihan yang dilaksanakan melalui: A. struktur dan bentuk penilaian kursus hendaklah dihantar ke BPG (untuk perhatian Unit Peperiksaan dan Penilaian) untuk kelulusan pelaksanaan. Untuk menjamin kualiti bagi kursus yang akan diberikan satu kredit. Bagi kursus yang kurang 15 jam perlu mendapat kelulusan daripada pihak institut/jabatan yang berkenaan untuk melaksanakannya. B. Penyebaran maklumat senarai kursus yang dijalankan secara online melalui laman web. 67 . B.

Kerjasama di antara BPG dan JPN diperkukuhkan melalui mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Negeri (LDP). B.14 PERMUAFAKATAN Faktor kritikal yang menjamin keberkesanan pelaksanaan Latihan KPM di semua peringkat adalah permuafakatan dan kerjasama semua pihak sumber tenaga. kewangan. Mesyuarat penyelarasan yang dikendalikan oleh BPG bersama Bahagian KPM. C. kemudahan tempat kursus dan A. JPN dan PPD. kepakaran.4. Penganjur kursus boleh mendapatkan khidmat dan kepakaran 68 . kemudahan peralatan yang terlibat dalam pelaksanaan operasi latihan. Permuafakatan boleh mengembleng pelbagai sokongan seperti infostruktur dan infrastruktur.

pensyarah IPG. Tajuk Kursus/Program Tarikh Masa Tempat pelaksanaan kursus Matlamat Kursus/Program Objektif Kursus/Program 69 . 5. Sekolah/Penganjur kursus hendaklah membuat pelaporan lengkap meliputi aspek-aspek berikut: 1. 6. Dokumen ini penting untuk menjadi rujukan pihakpihak yang berkaitan bagi melihat prestasi dan mengukur setakat mana matlamat kursus atau program telah dicapai. PPD. Pegawai Bahagian KPN. 4. 2. Usaha-usaha penambahbaikan boleh dibuat berasaskan pelaporan yang disediakan. D. JPN. dan lain-lain agensi kerajaan serta agensi pensyarah IPTA/IPTS bukan kerajaan (NGO).15 PELAPORAN PELAKSANAAN KURSUS Pelaporan pelaksanaan kursus perlu disediakan oleh pihak pelaksana kursus atau program. 4. komuniti dan agensi swasta dalam mengendalikan kursus. Pengurusan sekolah boleh menjalin kerjasama lebih erat dengan PIBG. 3. Guru.

Post mortem Cadangan penambahbaikan 4. Jadual Kursus/Program Butiran kewangan Analisis penilaian peserta kursus terhadap penceramah/fasilitator/jurulatih 10. 9. Kefahaman terhadap prinsip pembangunan profesionalisme guru sebagai komponen teras kepada sebarang perubahan dalam pendidikan amatlah penting khususnya dalam usaha meningkatkan prestasi sekolah dalam semua aspek. 70 . Oleh itu perkembangan berterusan profesionalisme keguruan perlu terus disegarkan supaya guru terus cemerlang dan kekal cemerlang dalam profesion keguruan. Analisis penilaian peserta kursus terhadap kursus secara keseluruhan 11 12.7.17 PENUTUP Faktor kritikal yang menjamin kejayaan penyelarasan pengoperasian Latihan Dalam Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia adalah kesediaan semua pihak menerima perubahan ke arah fokus latihan yang berasaskan sekolah. 8.

* Bidang Kursus 01 Pengetahuan Profesional 02 Kemahiran Profesional 03 Nilai dan Amalan Profesional Keguruan Pengerusi JK Perkembangan Staf Bahagian/JPN TandaTangan :____________________ Tarikh : LAMPIRAN 2 _______________________________ Pengarah Cop Rasmi : Format Cadangan Kursus 71 ..LAMPIRAN 1 Pengarah Bahagian Pendidikan Guru CADANGAN KURSUS MELIBATKAN GURU SEKOLAH ANJURAN BAHGIAN/JPN:________________________ TEMPOH BIL 1 NAMA KURSUS BIDANG* KURSUS BIL PESERTA SASARAN TEMPAT PENCERAMAH/ FASILITAOR KOS OS21000: OS24000: OS27000: OS29000: 2 3 4 ..

..Jabatan Pelajaran Negeri _______________________ CADANGAN LATIHAN PERKEMBANGAN STAF PERINGKAT SEKOLAH TEMPOH BIL 1 NAMA KURSUS BIDANG* KURSUS BIL PESERTA SASARAN TEMPAT PENCERAMAH/ FASILITAOR KOS OS21000: OS24000: OS27000: OS29000: 2 3 4 .* Bidang Kursus 01 Pengetahuan Profesional 02 Kemahiran Profesional 03 Nilai dan Amalan Profesional Keguruan Pengerusi JK Perkembangan Staf Sekolah_____________________ TandaTangan :____________________ Tarikh Cop Rasmi : : 72 .

Bahagian B adalah senarai kursus dalam perkhidmatan yang dicadangkan.SIRI PPT/PPW KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU SOAL SELIDIK ANALISIS KEPERLUAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP) (RESPONDEN: PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN ) Bahagian Pendidikan Guru akan menjalankan beberapa siri kursus latihan dalam perkhidmatan bagi meningkatkan profesionalisme guru-guru. Soal selidik ini juga mempunyai tiga bahagian.LAMPIRAN 3 NO. Bahagian A adalah mengenai maklumat diri dan latarbelakang anda sebagai seorang guru. 73 . Bahagian C adalah soalan berbentuk terbuka untuk memberi peluang kepada anda menyatakan kursus-kursus lain yang anda perlukan tetapi tidak tersenarai di dalam senarai kursus yang dicadangkan. Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang keperluan anda terhadap kursus yang melibatkan kerjaya anda sebagai guru.

Kerjasama dan bantuan yang pihak tuan/puan dalam perkara ini adalah amat dihargai dan diucapkan ribuan terima kasih. Segala maklumat yang anda berikan akan membantu pihak kami melaksanakan kursus yang sesuai dengan keperluan anda dan dapat meningkatkan kemahiran dan pengetahuan anda di dalam tugas sebagai guru. 74 .Sila beri maklum balas tuan/puan bagi kesemua seksyen.

.. Tarikh dilantik: Tarikh disahkan Jantina Bangsa Umur Status Gred Jawatan (nyatakan) ... 1... DG41 2. Melayu 2 ... Kahwin 3... Luar bandar 3........ Opsyen semasa mengikuti program Diploma/Sijil Perguruan 13... 6 – 9 tahun 2. Lain-lain 11.tahun (contoh: 38 tahun) 1...... Lain-lain 3..... Perempuan 1..... Duda / Janda 2.... Lelaki 2... 10 – 14 tahun 6.... Pedalaman P2 5. 1 – 5 tahun 12...... 15 – 19 tahun 5..BAHGIAN A: PROFIL RESPONDEN 1..... DG34 3. 20 – 24 tahun 4....... 10... Pedalaman P3 BAHAGIAN B: 75 ...... 6...... India 4.. 4......... Lokasi tempat berkhidmat 2. Pedalaman P1 4.. DG32 4....... (nyatakan) .. Cina 3.. Bujang 1.. DG29 5. Bumiputera Sabah / Sarawak (nyatakan) .... Bandar 18... 25 tahun ke atas 3..... 7. Tempoh berkhidmat 1. Mata pelajaran yang diajar di sekolah 1. 8.. 5...

Program perkongsian ilmu dalam bidang pengkhususan 2. Sila gunakan skala di bawah untuk menyatakan keperluan anda kepada kursus yang dinyatakan: 5 4 3 2 1 : Sangat Perlu (SP) : Perlu (P) : Kurang Perlu (KP) : Tidak Perlu (TP) : Sangat Tidak Perlu (STP) A. Aplikasi ICT dalam PLP SP P KP TP STP P KP TP STP Pengurusan kurikulum 7. Penilaian dan Pentaksiran : pembinaan item dan analisis item 8. head count SP P KP TP STP Kreativiti dan inoivasi pedagogi 9. Pengurusan Panatia: Pelan Strategik. Perkongsian ilmu amalan terbaik pedagogi (the best practices) pendidikan peringkat antarabangsa 6. Kemahiran Profesionalisme 76 . Kursus Pembelajaran Berasaskan projek (Project based learning) Kandungan dan kaedah pedagogi matapelajaran 4. Kursus Pedagogi berkesan bagi guru Kursus Strategi pemulihan dan masalah pembelajaran SP P KP TP STP B. Pengetahuan Profesionalisme Ilmu pengetahuan & pendidikan dan matapelajaran atau SP bidang pengkhususan 1. Kursus peningkatan dan aplikasi ilmu 3.Bahagian ini mengandungi cadangan kursus yang mungkin anda perlukan untuk meningkatkan profesionalisme anda sebagai guru. Kursus Aplikasi pedagogi Terkini mengikut kecerdasan murid 5.

Kursus kepimpinan berkesan 23. Kursus Kemahiran Asas • Unit Beruniform • Kelab dan Persatuan • Sukan Permainan 14. Kursus Kepegelolaan dan Pentadbiran • Unit Beruniform • Kelab dan Persatuan • Sukan Permainan 16. modul P&P Kajian dan penyelidikan Akademik 18. Kursus Team building Kejurulatihan dan Pentauliahan Kokurikulum 13. jurnal. Kursus Jenis-jenis Kajian 20. Kursus Analisis data 19. Kursus Mentoring dan Coaching 12. Kepimpinan pengajaran (Instructional leadership) 24.Kursus Kepegawaian dan Pengadilan • Unit Beruniform • Kelab dan Persatuan • Sukan Permainan Penulisan Ilmiah 17. Kursus Kajian Tindakan 21. Kursus Reka bentuk kajian Kepimpinan 22. Kursus Kaedah Penulisan ilmiah : artikel. Kursus Kejurulatihan • Unit Beruniform • Kelab dan Persatuan • Sukan Permainan 15. Kepimpinan futuristik Pengurusan Kewangan SP P KP TP STP SP P KP TP STP SP P KP TP STP SP P KP TP STP SP P KP TP STP SP P KP TP STP 77 .Kejurulatihan (Training of Trainers) 11. Kepimpinan Islam 25.

Komunikasi berkesan 35. Kursus pembelajaran organisasi (learning organization) 34. Kursus protokol dan etiket. Kursus komunikasi berkesan 36. Kursus asas kewangan Pengurusan Strategik 27. Kursus Peningkatan integriti dan budaya kerja cemerlang 33. Kursus membangun sahsiah cemerlang 30. Kursus pengurusan tingkah laku dalam kurikulum 31. Nilai dan Amalan Profesionalisme Nilai dan Etika 29. Kursus pengucapan awam 37.26. 78 . Kursus Pengurusan strategik 28. Kursus Pengurusan Perubahan SP P KP TP STP C. Kursus pengurusan tekanan atau pengurusan krisis 32. Kursus kemahiran perundingan SP P KP TP STP SP P KP TP STP BAHAGIAN C Sila nyatakan kursus-kursus lain yang anda perlukan tetapi tidak tersenarai di dalam senarai kursus yang dicadangkan.

LAMPIRAN 4 KAD PELAPORAN LATIHAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN ______________ NAMA: KAD PENGENALAN: JAWATAN: BAHAGIAN/JABATAN: ALAMAT TEMPAT BERTUGAS: No Tel Pejabat / Mobile: 79 .

Blok E12 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 W. Pastikan setiap salinan turut dikemukakan bersama (sekiranya latihan yang dihadiri bersijil) Pekeliling Perkhidmatan Bil. Dapatkan kebenaran mengikuti kursus daripada Ketua Jabatan masingmasing 2. PUTRAJAYA (u.Penggunaan Kad Pelaporan Latihan.p.P. Bahagian Sumber Manusia) Tel No: 03-8884 7231 / 7885 / 7970 / 7985 Fax No: 03 . Selepas berkursus.minta pengesahan daripada Ketua Jabatan/ Penyelia Kursus menggunakan kad ini 3. Hantar Kad ini ke Unit Pentadbiran untuk direkodkan dalam BRP 4. KPM 1. 6 Tahun 2005 – Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam "Pegawai Perkhidmatan Awam hendaklah mengikuti latihan sekurangkurangnya tujuh (7) hari setahun" Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 1-5.8884 7925 80 .

KAD PELAPORAN LATIHAN BILANGAN HARI/ JUMLAH JAM PENGESAHAN KETUA JABATAN/PENYELIA KURSUS BIL NAMA KURSUS ANJURAN/TAJAAN TEMPAT KURSUS TARIKH KURSUS Seminar/Ceramah/Bengkel/ Latihan yang diadakan berdasarkan jam boleh dikira bilangan hari berdasarkan pengiraan berikut: 6 jam seminar/ ceramah/ bengkel/ latihan = 1 hari kursus. 81 .

... 6.. 5......... ........ Fail Jabatan : Tarikh dilantik : Tarikh disahkan : Nama Sekolah/ Pejabat : Jantina : Bangsa : Nyatakan: (nyatakan) .............. 10...... 7.LAMPIRAN 5 BORANG PROFIL PESERTA Nama Kursus:______________________ Kod Kursus:________________ Tempat Kursus:___________________________ Bil 1. (nyatakan) . (nyatakan) ................. .......... Maklumat Nama : No.... 12................. 13..... 2....... 8............. Umur : Status Perkahwinan : Tempoh berkhidmat : ..... ...... 4.................. (nyatakan) .... Lelaki Perempuan Melayu Cina India Bumiputera Sabah / Sarawak Lain-lain .................. . ....................tahun Sudah Belum 1-5 tahun 6-9 tahun 10-14 tahun 15-19 tahun 11................................ Kad Pengenalan : Jawatan : Gred Jawatan : No....... 3... (nyatakan) ............ 9............

.... ... Telefon : Rumah Bimbit E-mail Nama dan alamat waris : No..... Opsyen semasa mengikuti Program : Ijazah/Diploma/KPLI/ (nyatakan) ....... 17. ................ LAMPIRAN 6 PENCERAMAH/FASILITATOR/JURULATIH Bil 1 2 Maklumat Nama : No... Telefon : Rumah/Bimbit E-mail TandaTangan : Tarikh : 18... (nyatakan) .............. Kad Pengenalan : Nyatakan: 83 ............ 16...20-24 tahun 25 tahun keatas 14............... Sijil Perguruan Mata pelajaran yang diajar di sekolah 15...... Alamat surat menyurat : No.........

Telefon : Rumah Bimbit LAMPIRAN 7 Tarikh : E-mail TandaTangan : 14 SENARAI SEMAK KEMUDAHAN DI SEKOLAH SEKOLAH Bilangan Kemudahan/ Kelengkapan Tanda √ diruang berkaitan: Pendingin hawa Kerusi/Meja LCD Sistem 1. Dewan Kuliah • • • Kapasiti 70 ke atas Kapasiti 40-70 Kapasiti 40 ke bawah 2.3 4 5 6 7 8 9 Jawatan : Gred Jawatan : Jabatan/ Pejabat : Kelayakan Akademik: Kelayakan Profesional: Bidang Kepakaran: Pengalaman Dalam Bidang Kepakaran 1-5 tahun 6-9 tahun 10-14 tahun 15-19 tahun 20 tahun ke atas 10 11 12 13 Penyelidikan/Penerbitan Umur : Alamat surat menyurat : No. Bilik Darjah 84 .

4. 7. 6. 5. 9.Makmal • • • • • 3. 8. Komputer Sains KH Muzik Bahasa Dewan Besar Gimnisium Gelanggang Padang Dataran Kejat/Padang Kawat Pusat Pendidikan luar/Pusat Koko Bengkel 85 .

Unjuran Pelaksana an Kandungan Bhgn KPM JPN Maklumat Keperluan Bidang Latihan Pencalonan Peserta Pemantauan Kursus Kewangan Pangkalan Data PUSAT LATIHAN PLGDP IPG PSPN PKG Sekolah Premis Swasta Kepakaran Luar Jurulatih Fasilitator Penceramah Penempatan Peserta Pelaporan / Data .LAMPIRAN 8 Model Pengoperasian Latihan Dalam Perkhidmatan CARTA PENGOPERASIAN LDP Pemantauan Dasar LDP • Analisis keperluan .Bidang B P G .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful