XV. tábla 1. Cumulonimbus cetvas; Cirrus fibratus, fintortus - csupasz zivatarfelhő; magas szintű rostos, kuszált felhő.

A zivatarfelhő tetejéről hiányzik a jellegzetesen szétterülő üllő, amilyet a IV. táblán már láthattunk. A tornyos gomolyfelhőtől (Cumulus congestus) többek között az is megkülönbözteti, hogy gyakran villámlás és mennydörgés kíséri. Létrejöhet elszigetelten, helyi tényezők hatására is az erős nyári napsütésben, de az egész országra kiterjedő zivatarfelhő-képződés nálunk elsősorban a hidegfront kísérője. A hidegfront közeledését a légnyomás süllyedése is jelzi. Zivatarfelhő ritkábban a téli hónapokban is kialakulhat olyankor, ha a hidegfrontot megelőzően szokatlanul enyhe az idő. A hidegfront érkezését ilyenkor heves viharok, erős szélrohamok jelzik. A nagyon szabálytalanul görbülő cirruszszálak szeszélyes gubancba csavarodva azt mutatják, hogy a nyugtalan légmozgások a nagy magasságokra is átterjedtek. 2. Cumulonimbus capillatus, incus borzas zivatarfelhő üllővel. A kumulonimbusz felső része cirrusszerű, azaz határozottan rostos képződményeket mutat; gyakran üllő alakú (incus), máskor többékevésbé alaktalan hajgubancra emlékeztet. A Cumulonimbus capillatust sokszor kíséri zápor, sőt néha jégeső és heves széllökés is. A zivatarképződés előtt és a zivatarfelhő kialakulásának kezdetekor a barométer a légnyomás süllyedését mutatja.

1

amely rendszerint az igen heves hideg front betörések alkalmával képződik. 2. amilyet az előzőekben már láttunk (IV. A kumulonimbusznak csak két fajtáját különböztetjük meg: csupasz (calvus) és borzas (capillatus) zivatarfelhőt. veszélytelennek látszó altokumulusz vagy sztratokumulusz-pamacsokból zivatarfelhő képződik (Cb. A zivatarfelhőt mindig heves.XVI. Az esetek többségében a kumulonimbusz kialakulása során átmegy a Cumulus congestus (tornyos gomoly) stádiumon. de vannak járulékos alakzatok és kísérőfelhők. Heves föláramlások alakulnak ki egyebek között olyankor. 2 . Ilyenkor rövid idő alatt. sötét felhőzet borítja be az eget. Ilyenek a szétterülő üllő alakzatok (incus). a zivatarfelhő alján változatos alakzatok figyelhetők meg. tábla 1. Ezeken belül nincsenek változatok. továbbá a képen látható gallér vagy boltív (arcos) is. jégdarát vagy jégesőszemeket is. Cumulonimbus incus . tábla 2. az előbbi esetben a felhőalap a szokottnál jóval magasabban lehet. amikor az erősen fölmelegedett levegőt az odaérkező hidegfront a magasba kényszeríti. A zivatarfelhő vízcseppekből és . tábla 1. Cb. vastag. A vízcseppecskék és esőcseppek egy része túlhűlt állapotban lehet. A légnyomás hirtelen és erőteljesen emelkedni kezd. de tartalmaz nagy esőcseppeket és sokszor hópelyheket. fölfelé irányuló légmozgások hozzák létre.különösen a felső részén . Cumulonimbus arcos boltíves zivatarfelhő. Az erős hidegfront megérkezésével az ég képe fenyegetővé válik. XV. tábla 1. altocumulogenitus. kép).jégkristályokból áll. stratocumulogenitus).zivatarfelhő üllővel. kép és XVI. általában néhány órán belül átalakul az égkép: az eredetileg nyugodtnak. kép. hódarát.

akkor a felszálló mozgások különösen hevesek lesznek. gyakrabban pedig úgy. A zivatarfelhőből lezúduló eső benedvesíti a felhő alatti légrétegeket. tömlőszerű felhőalappal. mamma. A hidegfront megérkezésétől kezdve a légnyomás erőteljesen emelkedni kezd.boltíves zivatarfelhő. kavargó mozgások különféle felhőalakzatokat hoznak létre. 3 . Ilyenkor a hűvös. például tépett foszlányokat (pannus). Cummulonimbus arcos. alatta tépett felhőfoszlányokkal. összefüggő. mammák jelennek meg. nedves levegő átmenetileg lefelé is fejleszt dudorokat. A hidegfront több száz km hosszú és néhányszor tíz km széles. pannus . A fenyegetően sötét felhőtömeg nagy vastagságra és sűrűségre vall. Ezek oly módon képződnek. amely sötét tömegként borítja be az eget. Cumulonimbus arcos. Az erősen kifejlődött zivatarfelhők alsó felületén olykor határozott domború formák.XVII. 2. hogy az előzőleg egységesebb felhőtömegből a lazább részek kipárolognak. hogy a gomolyfelhő tömege még a felhőképződés állapotában szétterül.boltíves zivatarfelhő. vastag felhőtakarót alakít ki. tábla 1. előtte pedig rendkívül meleg és nedves levegő található. Ha a hidegfront haladási irányába nézve a front mögött nagyon hűvös. Ebben a nedves légrétegben a heves.

tábla 1. 2. A magasban uralkodó erős szél miatt a felhőtornyok megdőlnek. illetve XXI. hullani kezd a jég.zivatarfelhő esősávval. csak a szél marad még egy ideig erős. Az alsóbb légrétegekben a jég többnyire elolvad. 4 . A zivatarfelhő felső részében a vízcseppecskék jégszemekké fagynak.XVIII. virga . akár az okklúziós frontban (VI. mint akár a meleg-. hirtelen esni kezd az eső. az erőteljes föláramlás azonban a jégszemeket magával ragadja és továbbemeli. és XXIV. hogy a változások gyorsabban játszódnak le benne. tábla. azaz poszt frontális gomoly vagy tornyos gomolyfelhők képződnek. Eközben egyre több vízcseppecske fagy hozzájuk. tábla). a virga nem éri el a talajt. a jégszemek pedig fokozatosan meghíznak. ezért front mögötti. Előfordul. a front átvonulása után pedig rövid idő alatt felszakadozik a felhőzet. sötét függöny formájában (a kép jobb oldalán) fölfedezhetők az esősávok. A barométer a front mögött rendszerint a légnyomás emelkedését jelzi. a virgák. Cumulonimbus. a szél megerősödik. A hidegfront egyik fontos jellegzetessége. Végül a föláramló levegő már nem tudja továbbemelni őket. mert esés közben a vízcseppek elpárolognak. A zivatarfelhő alapja és a látóhatár közötti világosabb háttérben elmosódott. amint ez a felvételen is jól látszik. A felhőzet viszonylag gyorsan megnövekszik. a beáramló hűvös levegőben azonban az egyensúlyi állapot labilis. Cumulus congestus tornyos gomolyfelhő erős széllel. A hidegfront mögött. és a felhőből már eső formájában hullik le a talajra. hogy az esősáv.

A hidegfront átvonulása után a leszálló légmozgások gyorsan feloszlatják a zivatarfelhőket. A front után a légnyomás viszonylag magas. majd újra összeállnak. akkor áll. lencse alakú (lenticularis) felhőformák megjelenése a leszálló légmozgást jelzi. függőleges kiterjedése miatt az alacsony.középmagas gomolyokból álló felhőréteg. a front átvonulása után a felhőzet gyorsan felszakadozik. 5 . az égkép vihar utáni nyugalmat áraszt. A hidegfront mögötti hideg levegőben a leszálló légmozgások a jellemzőek. és önálló életet élnek: megritkulnak. Az ovális.XIX. lepeit. Altocumulus stratiformis középmagas gomolyokból álló felhőréteg. A frontot kísérő viharos szél elcsendesedik. rétegeket alkotnak. ezért a felhőszélek helyenként éles körvonalúak lesznek. lencse alakú képződménnyel. Altocumulus stratiformis és Altocumulus lenticularis . 2. Hatalmas. Ezért bármilyen fenyegető volt is az égkép a hidegfront közeledésekor és megérkezésekor. A zivatarfelhő valóságos "felhőgyárként" működik. és itt-ott előbukkan az ég. tábla 1. de a maradványfelhők még sokáig megmaradnak. ha újabb front nem közeledik. vagy mérsékelten tovább emelkedik. A leszálló légmozgás legömbölyíti a felhőszegélyeket. középmagas és magas szintekben egyaránt létrehoz kísérővagy maradványfelhőzetet.

stratomutatus). Stratocumulus cumulogenitus . Az égkép itt is. ezért a hidegfront átvonulása után gyakran jelenik meg Altocumulus lenticularis. amikor a felhőépítő föláramlásokat viszonylag rövid időn belül a leszálló légmozgások uralma váltja fel. 6 . így a többé-kevésbé laposan elterülő felhődarabok elnyúló. Ez a felhőfajta rendszerint olyankor jelenik meg. Ez utóbbi felhőtípus tehát a nappali gomolyképződés vagy a hidegfront maradványfelhőzete. cumulogenitus). Sztratokumulusz gyakran képződik kumulusz vagy kumulonimbusz szétterülése során (Sc. nimbostratomutatus).XX. 2. "lecsiszolják".lencse alakú. A réteges gomolyfelhő igen sokféle módon jöhet létre. A leszálló légmozgások ugyanis nemcsak feldarabolják a meglevő felhőtakarót. vihar utáni nyugalmat áraszt. valamely sztrátusz réteg megemelődése során vagy egy meglevő sztrátusz takaró hullámokat kialakító átalakulásával (Sc. Létrejöhet azonban a nappali gomolyképződés elmúltával. mögötte pedig leszálló légmozgás uralkodik. Mivel a hidegfront előtt heves felszálló. tábla 1. illetve sok más felhőtípusból alakulhat át.réteges gomolyfelhő. lencsére vagy mandulára emlékeztető alakot öltenek. akárcsak előző képünkön. a késő délutáni vagy esti órákban is. amely gomolyok vagy zivatarfelhő szétterüléséből alakult át. hanem a széleiken legömbölyítik. Altocumulus lenticularis . középmagas gomolyfelhő. Keletkezhet esőrétegfelhő átalakulása útján (Sc.

A földről figyelve csupán azt tapasztaljuk. ezért a ciklon fejlődése során utoléri a melegfrontot. Ilyenkor csak az okklúziós front lassú feloszlása hozhatja meg a felhőzet felszakadozását. amit a réteges felhők megjelenése jelez. A ciklon szerkezete. Ezután nyugat felől megérkezik a hidegfront. Kialakulása a ciklon fejlődésének csúcsát jelenti. A nálunk előforduló ciklonokban fejlődésük kezdetén. A felhőképződésben fontos szerepet játszó frontok rendszerint alacsony nyomású légköri képződményekhez. hogy hazánk területére csak ritkán érkeznek szabályos egymásutánban a melegés a hidegfrontok. a ciklonokhoz kapcsolódnak. ezért hozzánk először a melegfrontja érkezik meg. többé-kevésbé összefüggő felhőtakaróként 3-5 millió négyzetkilométernyi területet is elboríthat. és veszteglő fronttá alakul. Ezt a hatalmas felhőtakarót először a meteorológiai műholdak fényképezték le teljes nagyságában (XXIV. 7 . A fiatal okklúziós front felhőrendszere hatalmasan kiterjed. A borult idő tartóssá válik. Okklúziós front. ha az okklúziós front mozgása lelassul. ilyenkor az úgynevezett melegszektorban vagyunk. Meg kell azonban jegyeznünk. A hidegfront mozgása azonban gyorsabb. hogy napokig borult vagy erősen felhős az ég. keleti részén pedig melegfront. tábla 1. tábla). és így új fronttípus alakul ki: az okklúziós front. 2. A melegfront után a felhősödés átmenetileg csökken.XXI. a ciklon nyugati felében hidegfront található. amelynek felhőzete többnyire gomolyos szerkezetű. A ciklon rendszerint nyugatról kelet felé mozog. mint a melegfronté.

XIV. A részletek gyakran változnak. láthatóan vékonyodó réteges gomolyfelhő rendszerint elöregedett okklúziós front felhőzetének maradványa. a Holdat. A hengerek és a nagy. A réteges gomolyfelhők kialakulásáról már többször is szó volt az előzőekben (X. A sztratokumulusz első pillantásra a középmagas gomolyfelhőhöz hasonlít (Altocumulus).réteges gomolyfelhő. amelynek elemei elég távol vannak egymástól ahhoz. tábla 2. kép. Ebben az esetben előfordul. 8 . opacus).XXII. kezdődő résekkel (Sc. folytonos vagy csaknem folytonos felhőtábla. kép). tábla 1. A fokozatosan vékonyodó sztratokumulusz gyakran mint elöregedő okklúziós front maradványfelhőzete jelenik meg. Stratocumulus lacunosus . de általában csekélyebb magassága következtében elemei nagyobbak. amely teljesen eltakarja a Napot vagy a Holdat (Sc. hogy a sztratokumulusz változatai a következő sorrendben figyelhetők meg: 1. tábla 1. XX. Az elemek meglehetősen laposak. Az égbolt nagy részét beborító. ezek széle néhol "rojtos". hogy a köztük levő réseken át a Napot. 2. tábla 1. kép. lekerekített tömbök kiterjedt takarót alkotnak. 1. Stratocumulus perlucidus olyan réteges gomolyokból álló felhőtábla. amelyben többé-kevésbé szabályosan elhelyezkedő lyukak figyelhetők meg. sűrű. az ég kékjét vagy a magasabb felhőket megfigyelhessük. és időnként simábbaknak tűnnek az altokumulusz-bárányoknál. felszakadozó felhőtábla.

vagyis a napkorong (esetleg holdkorong) körül szivárványszínű fényjelenséget figyelhetünk meg. amit az apró vízcseppecskéken megtörő fény hoz létre. Az altokumuluszok általában apró vízcseppekből állnak. A jelenség olyankor lép fel. Az altokumuluszfelhők vékonyabb részein gyakran irizálást. egyik pontján sem túlságosan vastag felhőpad. Az előző táblán látott felhő átalakulás folytatásaként a réteges gomolyfelhő tovább vékonyodik. amely réteges gomolyfelhő felbomlása útján alakult ki. és már csak a magasabb részei maradtak meg: átalakult áttetsző középmagas gomolyfelhővé. hogy nagyobb elemei alig átlátszóak. 4. Ez a változat gyakran a stratiformis (rétegszerű) és lenticularis (lencse alakú) fajtákon belül jelenik meg. szétnyíló felhőtábla. Olyan altokumulusztakaró. amelynek a legnagyobb része elég áttetsző ahhoz. amikor a felhő építőanyaga igen parányi és egynemű részecskékből áll. 9 . és nagyobb elemei elvesztik éles körvonalaikat. 2. Nagyon alacsony hőmérsékleten jégkristályok is kialakulhatnak benne. a felhő anyaga teljes egészében jéggé alakulhat.lacunosus). Altocumulus translucidus áttetsző középmagas gomolyfelhő. translucidus). amelynek résein át itt-ott láthatóvá válik a Nap vagy a Hold (Sc.áttetsző középmagas gomolyfelhő. Ha a továbbiakban a cseppecskék elpárolognak. amely legnagyobb részén elég áttetsző ahhoz. Altocumulus translucidus. hogy a Nap vagy a Hold helyét megállapíthassuk. perlucidus). tábla 1. XXIII. 3. hogy a Nap vagy a Hold helyzetét rajta keresztül megállapíthatjuk (Sc. Erre abból következtethetünk. és az elkülönülő elemek körvonala éles. stratocumulomutatus .

amelynek hatalmas felhőrendszere el sem fér a fényképen. A hidegfront teljes hosszában utolérte a melegfrontot. és ahol a talajfelszínnel való súrlódás már elhanyagolható. A hatalmas felhőrendszer egyre jobban feldarabolódik. Körülbelül ezer méter fölötti magasságban ugyanis. A képen baloldalt a hidegfront. ahol a felhők nagy része elhelyezkedik. a még összefüggő felhőtakarók spirális alakot mutatnak. 4. Kezdődő okkhízió műholdról fényképezve. és megkezdődik az okklúziós folyamat. de azért a hidegfront zárt felhőzete éles körvonalaival még jól kivehető. A felhőzet felszakadozása a ciklon gyengülését jelzi. 2. 10 . 3. jobboldalt a melegfront felhőzete látható. tábla 1. A Tyros-IV amerikai műhold által készített felvétel (770 km magasságból).XXIV. Műholdfelvétel 770 km magasságból. a kettő között viszonylag kevés felhővel az úgynevezett nyílt melegszektor. és egyesült vele. Okklúziós front felhőzete jól fejlett ciklonban. Feloszló okkltiziós front műholdról fényképezve. a két frontból közös okklúziós front alakult ki. a levegő spirális alakban áramlik a ciklon középpontja felé. A melegszektor is egyre jobban megtelik felhővel. Fiatal ciklon felhőzete műholdról fényképezve. amely megfelel a ciklonokban uralkodó alapvető áramlási iránynak. Néhány nappal később a hidegfront lassan utoléri a melegfrontot.

Ezért érdemes az égre gyakran felpillantani. sőt nálunk gyakoribb a kevésbé fejlett vagy már gyengülő fronttípus. Cirrocumulus. viszonylag erősen töredezett.és az okklúziós front jellegzetes felhőtípusaival. Az előzőekben megismerkedtünk a meleg-. 2. tábla 1. Előfordulhat azonban. tehát a front közeledésével fokozatosan beborítja az eget. A cirrosztrátuszfelhők gyakran alakulnak át cirrokumulusszá (Cc. 11 . cirrostratomutatus). Ez jól látható a képen is: a kép alsó felében.XXV. legtöbbször hiányzik a csapadék. hogy a gyengébb frontot néhány óra múlva erősebb front követi. a kép felső felében cirrokumulusz figyelhető meg. és többé-kevésbé szabályos elrendeződést vehetnek fel. Ennek felhőzete is más. hideg. mint egy fok. Stratocumulus . A cirrokumulusz vékony. Cirrostratus magas szintű gomoly. fehér. a látóhatáron közelebb cirrosztrátusz. Az eléggé lazán összefüggő felhőtakaró mégis az égbolt jelentős részére kiterjed. Ezek egybeolvadhatnak. nem túl vastag és tömött. Az elemek legtöbbjének látszólagos szélessége kisebb.felvonuló réteges gomolyfelhő. fodorszerű elemekből áll.és rétegfelhő. vagy elkülönülhetnek egymástól. amely igen apró szemcsés. A kevésbé fejlett vagy gyengülő front felhőzete együtt vonul a fronttal. A frontok azonban nem mindig egyformán fejlettek. önárnyék nélküli felhőlepel vagy felhőréteg. vagy csak jelentéktelen mennyiség hullik belőle. de jelentősebb időromlást vagy csapadékhullást nem okoz.

Éppen ezért igen fontos különbséget tenni a felvonuló. Cirrostratus . hogy eső hulljon belőle. Nem tévesztjük össze az altosztrátuszt a sztrátusszal. és semmilyen időromláshoz nem vezetnek. amelyek az időjárás jelentős romlását okozzák (erősen fejlett frontok előhírnökei). Ezek között vannak olyanok. A kihulló eső átnedvesítette az alatta levő légrétegeket. de felfedezhető.nem változó magas szintű réteg (fátyolfelhő).réteges gomoly. Az átvonuló front középmagas rétegfelhőzete elég sűrű ahhoz. Stratocumulus. A különböző felhőtípusok egymást kialakító hatásának szép példáját láthatjuk a képen. egyre növekvő mennyiségű magas szintű rétegfelhők és az átmenetileg megjelenő vagy mennyiségüket sokáig nem változtató cirrosztrátuszok között. amelyeken a Nap. de vannak olyanok is. A magas szintű felhők különféle légköri mozgások során alakulhatnak ki. ha figyelembe vesszük az altosztrátusz jellegzetes "homályos üveg" hatását. amelyek csupán a légkör magasabb rétegeire korlátozódnak.XXVI. tábla 1. Képünk az utóbbira mutat be példát.és középmagas rétegfelhő. Az altosztrátusz-réteg abban különbözik a hasonló külsejű esőrétegfelhőtől (nimbosztrátusz). hogy vannak rajta olyan vékonyabb részek. amelyekben a kavargó. Altostratus . altostratogenitus). turbulens mozgások réteges gomolyfelhőt alakítottak ki (Sc. 2. 12 . hacsak halványan is.

egymás fölött elhelyezkedő felhőtípus.az előző képen bemutatott felhőnek egy későbbi változata.rétegszerű középmagas gomolyfelhő. A középmagas gomolyfelhőpadok egymástól meglehetősen eltávolodtak. ezek legömbölyítik. Az erősen szétterülő. lenticularis . hézagok nyílnak. amikor az országos esőt hozó front már elvonult. A felhőrések között előbukkanó ég tiszta. tábla 1. sorokba vagy laza tömbökbe rendeződött felhőrögöket bárányfelhőknek is szokták nevezni. Az egymástól fokozatosan eltávolodó felhőpadok között egyre nagyobb darab látszik az égből. közöttük jókora rések. bár a cirrokumuluszokra ez a név jobban illik. A front mögött a leszálló légmozgások veszik át az uralmat. Altocumulus stratiformis . ezért a közeli napokban tartósan száraz. napos idő várható. Altocumulus stratiformis. 2. hogy a magasban is leszálló légmozgás uralkodik. A légnyomás egyenletesen és tartósan emelkedik. lenticularis). legyalulják a felhők szegélyét. lapos felhőformák itt-ott lencse alakot öltenek (Ac. feltöredezett középmagas felhőrögök jelennek meg. felhőzete felszakadozott. A leszálló légmozgások szárító hatása miatt a felhőzet mennyisége rohamosan csökken. Képünk azt az időszakot mutatja.XXVII. 13 . amelyeken át előtűnik az ég kékje. Ez arra utal. Ez a felhőtípus tehát az időjárás határozott javulását jelzi. lencse alakú felhőformák (lenticularis). nincs rajta más. A kép felső részén kisebbnagyobb. Ezeket a fehér. Még jól látszanak a legyalult szegélyű.

Így képes lesz megemelni a záró réteget is. A talaj közeli meleg levegő pedig hajlamos arra. táblán már találkoztunk. Ha a feláramlás nem elég erős.XXVIII. A képen jól megfigyelhetjük. hogy a front mögötti hűvös levegő a meleg talajfelszínnel érintkezve alulról fölmelegszik. Ezzel a felhőtípussal az V. Ha azonban a fölfelé igyekvő meleg levegőnek nagy a nedvességtartalma. Az alacsony szintű gomolyok 1000-2000 méter között találhatók. néha záró rétegbe ütközik. hogy a magasba emelkedve gomolyfelhőket építsen fel. Ez a gomolyfelhő tetején vagy oldalán látható sapka (pileus). a kicsapódó sok nedvességből felszabaduló hő tovább segíti a levegő föláramlását. Az erőteljesen magasba törő légáramlás. fátyolszerű rétegfelhő keletkezik. hogy a levegő elég száraz. benne finom. 14 . 2. és viszonylag kicsik. hogy a gomolyfelhők két különböző magasságban helyezkednek el. Altocumulus és Cumulus . Emelkedés közben a záró réteg maga is hűlni kezd.középmagas és alacsony szintű gomolyok. Cumulus pileus . az altokumuluszok magassága 3000-4000 méter lehet.gomolyfelhő sapkával. Ez arra utal. amely a gomolyfelhőt is fölépíti. akkor a záró réteg alatt elhal. Az alattuk képződött alacsony szintű gomolyok annak következtében jöttek létre. lapos marad a felhő. A gomolyfelhők azonban meglehetősen laposak. tábla 1. A nyári hónapokban az erős napsütés hatására szinte törvényszerűen kialakulnak a többé-kevésbé feltornyosodó nappali gomolyok. komolyabb időromlásra nem kell számítani. A középmagas gomolyok hatalmas tömbjei a nemrég elvonult front egész országot beborító felhőzetének maradványai.

Ha ilyenkor néhány percen át figyeljük a felhőket. X. majd lefelé tartó dobást éreznek. hogy milyen viharosan tör a magasba a levegő a felhők belsejében. Az előbbivel már találkoztunk (VIL. jókora hullám kapta a hátára őket: hirtelen fölfelé. majd a fejlődés csúcsán kialakuló zivatarfelhő.XXIX. Lenyűgöző látvány. Cumulonimbus calvus . A felhő felső részében található túlhűlt vízcseppek más veszélyt is rejtenek: a kormányzófelületekre fagyott jégpáncél akadályozza a repülőgép irányítását. amikor a nyári égbolton megjelennek a magasba törő. az utóbbi újdonság. kelvirágra emlékeztető tornyos gomolyok. A cirruszok kimeríthetetlen formagazdagságát bizonyítja ez a kép. Éppen ezért még a nagy utasszállító repülőgépek is igyekeznek elkerülni a tornyos gomolyokat és a zivatarfelhőket.csupasz zivatarfelhő. hogy nagy magasságban hidegebb levegő kezd beáramlani. Ha mégis belerepülnek egy-egy kiálló felhőtoronyba. észrevehetjük. és emiatt 15 . Cirrus fibratus és Cirrus castellanus rostos és tornyosodó magas szintű felhő együtt. Itt a cirruszfelhő két különböző fajtája együtt jelent meg: a jóval gyakoribb fibratus és a ritkább castellanus. Az oromcsipkézetre emlékeztető tornyocskák arra utalnak. tábla). tábla 1. hatalmas. kerekded tornyocskákból. 2. a közös alapból felemelkedő gomolyszerű tömegekből áll. A Cirrus castellanus apró. a gép utasai úgy érzik. milyen gyorsan növekednek: 20-30 perc alatt a gomolyok csúcsa elérheti a 6-7 km magasságot! Elképzelhetjük. és XV.

16 . Ez a magasban előresiető hideg levegő a hidegfront előfutára szokott lenni. amikor ez a felvétel készült.ott az egyensúlyi állapot labilissá vált. Ez történt akkor is. ezért egy-két nap múlva rendszerint a front is megérkezik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful