Rapporter

Albert Hofmann Farmakognostiska avdelningens blomsterhyllning till den 100-årige jubilaren Albert Hofmann gm prof. Finn Sandberg. lysergsyra ingick även dietylamid, vilket resulterade i att preparatet LSD skapades. Ofrivilligt fick Hofmann en liten mängd substans på läpparna och svalde. Efter en stund kände han sig omtumlad och kunde inte fortsätta sitt laboratoriearbete utan bad en kvinnlig medarbetare att följa honom hem till sin bostad. Detta har senare beskrivits av Hofmann själv och en redogörelse för händelsen har lästs upp för alla svenska apotekarstuderande! Den hallucinogena effekten har senare bestyrkts och återfunnits hos andra växter, inkluderande svampar. Termen ”hallucinogener” skapades för den aktuella substansklassen. Albert Hofmann har beskrivit effekterna av LSD i sin bok LSD – mein Sorgenkind (eng. titeln LSD – My Problem Child, McGraw-Hill Book Company, NY, St Louis, San Francisco). Albert Hofmann kreerades till pharmacie doctor honoris causa vid Faramceutiska Institutet i Stockholm 1966 tillsammans med professor J.J. Janot, Paris, dr David Isaksson, Stockholm och farm. dr Stig Agurell. Hofmann bor sedan länge utanför Basel, på en plats som heter Rittimatte i närheten av Burg, nära franska gränsen i Jurabergen. Denna plats och alla dess fjärilar är beskrivna i hans lilla bok Lob dess Schauens, med vackra foton och läsvärd text. 100-årsdagen firades i Bottmingens Vat-

Albert Hofmann, svensk farmaceutisk hedersdoktor och LSDs upptäckare 100 år
Farmaceutiska fakulteten har den akademiska rätten att kreera hedersdoktorer. En av de tidiga är Albert Hofmann, som den 11 januari i år fyllde 100 år och som med rätta hyllades på många sätt. Albert Hofmann var verksam som kemist vid forskningslaboratoriet hos den schweiziska läkemedelsfirman Sandoz i Basel. Han fick i uppdrag att utarbeta ett för läkemedelsmarkanden lämpligt mjöldrygepreparat. Under dessa arbeten att variera substituenten kopplad till

tenslotts riddarsal med plats för 100 personer vid en måltid, som varade i 5,5 timmar. Utländska gäster var inbjudna, bl a professor och fru Finn Sandberg. I samband med födelsedagen – 60 år efter upptäckten av LSD – anordnades ett internationellt symposium mellan den 13 – 15 januari i Kongresszentrum Basel, varvid mer än 80 experter från hela världen deltog. Finns Sandberg, professor emeritus, farmakognostiska avdelningen, Farmaceutiska fakulteten.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful