ISLAM SEBAGAI CARA HIDUP YANG SYUMUL

BAB 1 : ISLAM SEBAGAI CARA HIDUP YANG SYUMUL

1. Islam sebagai Ad-Din 2. Islam, Iman Dan Ihsan 3. Asas-asas Islam 4. Tujuan Syari’ah 5. Tasawwur Islam 6. Pandangan Semesta Islam 7. Konsep Ilmu dan Nilai 8. Konsep Jihad Dalam Islam

7/17/2010

MPW 1143 / 2143

1

7/17/2010

MPW 1143 / 2143

2

Topik Pengenalan :

PENDAHULUAN
• Sebaik-baik nikmat kurniaan Allah S.W.T kepada umat manusia ialah Islam. Islam merupakan agama yang mulia dan amat sesuai sekali dengan fitrah semula jadi manusia bagi menjamin kebahagian hidup di dunia dan akhirat. • Islam adalah agama yang memandu hidup manusia ke arah kesejahteraan dan keredaan hidup di dunia dan kenikmatan hidup di akhirat. • Islam datang dari Allah SWT. Nama Islam tiada kaitan dengan makhluk. Perkataan Islam diberikan oleh Allah SWT sendiri sebagaimana firmanNya yang bermaksud: “Sesungguhnya alDin yang diredhai disisi Allah SWT ialah Islam”{Ali-Imran 4:19}
3 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 4

ISLAM SEBAGAI AD-DIN

7/17/2010

MPW 1143 / 2143

PENGERTIAN AGAMA
• BAHASA, Agama berasal dari perkataan “GAMA” (kacau) yang diberi huruf tambah “A” (tidak) yang bererti tidak = tidak kacau (teratur). KEPERCAYAAN, KEYAKINAN • Agama dalam bahasa Inggeris dan yang difahami di barat ialah religion – ‘to bind’- tetapi terdapat kekeliruan mengenai siapa yang mengikat, keadaan ikatan dan syarat-syarat ikatan.

• ISTILAH, Kepercayaan kepada Tuhan dan sifat-sifat serta kekuasaan dan penerimaan ajaran serta perintahNya atau kepercayaan kepada yang Maha Kuasa / Kepercayaan kepada sesuatu Dewa yang dipuja dan dianggap sebagai sesuatu yang berkuasa { Kamus Dewan} • Dalam Islam agama disebut sebagai ad-Din yang diambil dari perkataan “dana”(kata terbitan) “yadinu” “dainan” yang bererti pemerintahan, pentadbiran, perkiraan, pembalasan, kepatuhan, ketaatan, peraturan serta cara hidup. Ia merangkumi hubungan menyeluruh antara Tuhan, manusia dan alam.
7/17/2010 MPW 1143 / 2143 6

7/17/2010

MPW 1143 / 2143

5

MPW 1143

1

MAKNA ‘DIN’ • a) Makna dari Segi Bahasa - i) keadaan berhutang; ii) keadaan takluk menyerah diri iii) Kuasa dan daya menghukum; iv) Bawaan kecenderungan yang sedia ada pada diri insan atau kebiasaan yang menjadi adat resam. • b) Makna dari segi istilah merujuk kepada hutang kewujudan dan penciptaan manusia kepada Tuhan; merujuk kepada perjanjian (Hari Alastu) yang telah dibuat oleh manusia seawal sebelum kejadian manusia. al-A’raf: 172). Islam sebagai ad-Din a. Islam sebagai manifestasi din yang sebenar, sebagai penyerahan menurut kaedah yang ditentukan Tuhan menurut millah Ibrahim (din hanifan/din al-qayyim) disamping mensabitkan shari’ah Muhammadiyyah sebagai shariat yang terakhir. b. merupakan definisi dan nama agama yang telah diberikan Tuhan melalui al-Quran

7/17/2010

MPW 1143 / 2143

7

7/17/2010

MPW 1143 / 2143

8

c.

d.

sebagai satu-satunya agama yang ditanzilkan (revealed religion) yang masih ada sebagai agama yang universal dan sempurna sejak dari mula – tidak memerlukan penambahan, tidak melalui proses kemenjadian (becoming), tidak memerlukan pembangunan (development), perubahan (change) dan penyempurnaan (perfection). Kenabian Nabi Muhammad - sebagai elemen penting dalam faham agama Islam - menafikan idea kewujudan kesatuan agama - sebagai model kepada kaum muslimin di segenap lapisan.
MPW 1143 / 2143 9

BAHAGIAN AGAMA
1. AGAMA SAMAWI, agama yang diturunkan dari langit oleh Tuhan (wahyu) melalui utusannya.Semua agama samawi membawa bentuk aqidah yang sama iaitu menyembah Tuhan yang Esa. (Islam, Yahudi, Nasrani) 2. AGAMA WAD’I, agama budaya/rekaan manusia dari pemikiran ahli agama dan falsafah berdasarkan akal semata-mata.
7/17/2010 MPW 1143 / 2143 10

7/17/2010

MAKNA ISLAM

Topik 2 :

ISLAM, IMAN & IHSAN

• BAHASA : dari perkataan ‘SALIMA’ (kata kerja)‘ASLAMA’-‘YUSLIMU’. Firman Allah SWT dalam surah alBaqarah 2 : 83 bermaksud:“(Tidak demikian) Bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah SWT, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala disisi Tuhannya dan tidak ada kekhuatiran terhadap mereka dan tidak (pula mereka bersedih hati” • SELAMAT - SEJAHTERA - AMAN DAMAI • BERSERAH - TUNDUK - PATUH
11 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 12

7/17/2010

MPW 1143 / 2143

MPW 1143

2

• berserah tunduk dan patuh kepada Allah SWT. 5. Dalam bidang kehakiman. kerana kamu kerap mengajarkan (isi) Kitab Allah itu.W. 7. Matlamat akhir manusia adalah juga untuk menemui TuhanNya. sama ada Islam atau bukan Islam. 9. Dalam surah al-Imran ayat 79. Islam menekankan keadilan untuk semua insan. Contohnya kalau seseorang itu ingin bersosial sudah ada peraturan yang digariskan oleh Islam seperti haram pergaulan lelaki dengan perempuan.S. 7/17/2010 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 18 MPW 1143 3 . Berkaitan dengan keperluan individu. kawan atau lawan dan sama ada mempunyai hubungan keluarga atau sebaliknya. RABBANI ialah Islam datang dari Allah SWT Ini bermakna matlamat. dan kerana kamu sentiasa mempelajarinya.W. ADIL iaitu memberikan hak kepada yang berhak atau meletakkan sesuatu pada tempatnya. dilakukan secara rela. 8. akhlak.• ISTILAH : menyerahkan diri dengan mengabdikan diri kepada Allah S. SYUMUL (MENYELURUH/SEMPURNA) bermakna bahawa Islam itu lengkap dan sempurna malah tiada cacat celanya yang merangkumi segala aspek kehidupan manusia. hubungan sesama manusia dan hubungan manusia degan makhluk lain. tumpuan. Allah SWT telah berfirman yang bermaksud: “Tidaklah wajar bagi mana-mana orang yang Allah berikan kepadanya al-Kitab (al-Quran) dan kekuasaan serta pangkat kenabian. Sama ada berkaitan dengan keperluan jasmani atau rohani. Segala apa yang diterangkan oleh Islam adalah benar dan nyata belaka.T semata-mata. Segala apa yang dihadapi oleh manusia semuanya terdapat penyelesaian dalam al-Quran sedikit pun tidak ditinggalkan. Islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia termasuklah undang-undang (syariah).T. taat dan menyerah diri kepada Allah SWT dengan menunaikan segala perintahNya dan menjauhi laranganNya atau memilih Islam sebagai jalan hidupnya (a way of life) 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 14 TUJUAN ISLAM 1. 3.W.haram mendedahkan aurat dan sebagainya. 2. bukan terpaksa atau dengan paksaan. 8. Tetapi (sepatutnya ia berkata): "Kamu hendaklah menjadi insan Rabbani. hubungan dengan Allah S. masyarakat dan lain-lain • Seorang “muslim” bererti seorang yang patuh.W. kemudian ia tergamak mengatakan kepada orang ramai: "Kamu hendaklah menjadi hamba daku dan bukan hamba Allah". Memperbaiki kepercayaan kepada zat Allah SWT yang Maha Esa Memperkukuhkan lagi keyakinan terhadap pencipta alam ini Menghapuskan kepercayaan kepada yang lain selain dari Allah SWT Menghapuskan penyembahan kepada berhala dan benda-benda Memberi petunjuk bagaimana mengabdikan diri kepada Allah SWT Mengatur cara beribadat Mengatur cara-cara perhubungan kehidupan manusia Mengatur hukum-hukum kesiksaan/jenayah yang sesuai dengan manusia Menegakkam keadilan dan keturunan Mengatur hukum kekeluargaan dan keturunan Mempertinggi akhlak manusia Mengatur hukum-hukum yang berhubung dengan kebendaan MPW 1143 / 2143 15 CIRI-CIRI ISLAM 1.T dan meninggalkan segala larangan Allah. sebagaimana terbukti dalam sejarah. baik dengan suka mahupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan” {Ali Imran 3:83} 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 13 • Islam adalah satu peraturan hidup atau sistem hidup yang lengkap dan sempurna meliputi berbagai aspek keperluan hidup manusia. kaedah dan sumber hidup manusia telah ditetapkan oleh Allah SWT.” MPW 1143 / 2143 16 7/17/2010 7/17/2010 2. tuhan semesta alam. akidah.T. tunduk dan patuh kepada segala suruhan Allah S. 4. tamadun Islam telah terbukti dapat mengembalikan hak kepada yang berhak. MPW 1143 / 2143 17 3. 6. 7. 10. “Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah padahal kepadaNyalah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi.

dengan mengawasi seluruh kegiatan manusia agar tidak bercanggah dengan jaran Allah S. aman.tetapi anjal dari sudut cara dan teknik perlaksanaannya. RUKUN ISLAM 1. 6. 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 19 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 20 • IDEAL DAN REALISTIK Islam sentiasa menekankan dan meletakkan manusia di tingkat kesempurnaan yang paling tinggi dan dapat dicapai. 2.T. 5. 3. Membenarkan dengan hati. TETAP DAN ANJAL iaitu Islam merupakan suatu yang tetap dan tidak berubah dari segi tujuan dan matlamat pembinaan tamadun manusia. UMUM iaitu Islam bersesuaian dengan semua orang setiap masa dan tempat kerana ciri umumnya yang bersifat sejagat dan terbuka. Mengucap dua kalimah syahadah Mendirikan solat lima waktu sehari semalam Menunaikan zakat badan dan zakat harta Puasa pada bulan Ramadhan Mengerjakan haji ke Baitullahil-Haram di Mekah bagi mereka yang berkemampuan MPW 1143 / 2143 22 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 21 7/17/2010 MAKNA IMAN – Dari segi bahasa: tasdiq (membenarkan).W. – Dari segi istilah: Mengaku dengan lidah. amanah. Percaya. 4. 5. 3. 5. RUKUN IMAN Percayakan Percayakan Percayakan Percayakan Percayakan Percayakan Allah SWT Malaikat Kitab Rasul-rasul Hari Kiamat Qadha’ dan Qadar 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 23 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 24 MPW 1143 4 .4. 2. 4. dan mengamalkan dengan anggota tubuh badan 1.

mengeluarkan zakat. dan ditemukan kedua lututnya dengan kedua lutut Rasulullah SAW serta diletakkan kedua tapak tangannya ke atas kedua paha Rasulullah SAW. lalu duduk ia bersama Rasulullah SAW. Sipemuda : Khabarkan padaku tentang tanda-tandanya ? Rasulullah : Apabila hamba perempuan melahirkan tuannya sendiri . dia yang bertanya dan dia pula yang mengiyakannya ) Sipemuda : Khabarkanlah kepada ke tentang Iman ? Rasulullah : Hendaklah engkau beriman kepada Allah. Rasulullah : Itulah Jibril a. tibatiba mucul di dalam majlis itu seorang laki-laki yang berpakaian serba putih. Kitab-KitabNya. lalu berkata : Pemuda : Khabarkan aku tentang Islam ? Rasulullah : Islam. Jika kamu tidak melihat-Nya. Rasulullah : Tiadalah orang yang ditanya itu lebih mengetahui dari orang yang bertanya. pengembala kambing ( berbangga ) membina bangunan yang tinggi-tinggi. dan tiada antara kami yang mengenalinya. berambut terlalu hitam. Sipemuda : Khabarkan padaku tentang hari kiamat ?. Apabila engkau melihat orang yang berkaki ayam. tidak berpakaian. berpuasa pada bulan Ramadhan dan menunaikan haji ke Baitullah apabila berdaya ke sana Pemuda : Benar katamu. iaitu hendaklah mengucap syahadat . Sipemuda : Benar katamu ! Khabarkanlah kepadaku tentang Ihsan ? Rasulullah : Hendaklah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatNya. ( Kemudian beredar keluar sipemuda itu dari majlis tersebut ) : Rasulullah : Tahukan anda wahai Umar siapakah pemuda yang menyoal kau tadi ? Umar Al-Khattab : Allah dan RasulNya jua yang mengetahui.bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala dan bahawasanya Muhammad itu Rasulullah. HADIS NABI Dari Umar Ibnul-Khattab r. Hari Akhirat dan hendaklah engkau beriman kepada taqdir Allah yang baikNya atau yang burukNya.MAKNA IHSAN • Ihsan ialah engkau memperelokkan sesuatu kerja dan dengan itu kamu menjadikannya elok • Ihsan ialah dengan kamu menyembah Allah SWT seolah-olah kamu melihatNya.a. MalaikatMalaikatNya.s yang telah mendatangi aku untuk mengajarkan kamu pelajaran agama kamu. Rasul-RasulNya.a : Kami merasa hairan kepada tingkah laku sipemuda itu. • 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 25 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 26 ( Berkata Umar r. maka sesungguhnya Dia melihatmu Topik 3 : ASAS-ASAS ISLAM 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 29 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 30 MPW 1143 5 . tiada kesan bahawa ia seorang musafir. dan hendaklah bersembahyang. Sekiranya engkau tidak dapat melihatNya sesungguhnya Allah sentiasa dapat melihat engkau. 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 27 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 28 RUKUN IHSAN Beribadah kepada Allah SWT dalam keadaan seakan-akan kamu melihat-Nya. katanya : Sedang kami duduk di dalam majlis bersama Rasulullah SAW pada suatu hari.

7/17/2010 MPW 1143 / 2143 35 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 36 MPW 1143 6 . Tauhid al-Asma’ wa al-Sifat. 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 31 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 32 Asas-Asas Akidah 1. 4. • Mentauhidkan Allah dari segi penciptaan dan pemilikan serta pentadbiran alam. AKIDAH 2. 2. Tauhid Uluhiyah 3. – Dialah Tuhan yang menciptakan alam ini keseluruhannya.ASAS-ASAS ISLAM 1. Mempercayai dengan yakin semua rukun iman. 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 33 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 34 TAUHID RUBUBIYAH Pembahagian Tauhid Tauhid terbahagi kepada 3 bahagian : 1. Tauhid Rububiyah 2. – Dialah pemilik mutlak bagi alam ini yang mana kewujudan dan kemusnahannya adalah bergantung atas kehendakNya. uluhiyah serta nama-nama dan sifat-sifat-Nya. – Dialah Pentadbir bagi alam ini yang berhak menentukan undang-undang dan peraturan. 3. SYARI’AH 3. AKHLAK PENGERTIAN AKIDAH – Dari segi Bahasa: Berasal dari kata Arab ‘akada’ yang bereti ikatan atau simpulan. Mengiklhaskan ubudiah hanya kepada Allah Menjauhi dan mengkufuri taghut Mengelak diri daripada melakukan syirik Konsep Tauhid • Mengesakan Allah SWT dari segi rububiyah. – Dari segi Istilah: Kepercayaan yang terikat erat dan tersimpul kukuh dalam jiwa tentang hakikat dan nilainilai mutlak yang kekal dan tetap seperti yang diwajibkan oleh Islam. tiada sekutu dalam pencitaan tersebut.

takwil dan tahrif (mengubah bunyi atau maknanya). dicintai dan ditaati serta ditumpukan segala pengharapan – Tidak ada ibadat. Melakukan upacara keagamaan yang lain selain daripada yang disyariatkan Allah.TAUHID ULUHIYAH • Beriktikad dengan jazam bahawa hanya Allah sahajalah yang wajib disembah. Berkerjasama dengan musuh-musuh Islam untuk memerangi orang-orang Islam. 5. Tanpa mentasybih (menyerupakan). Bertawakkal dan bergantung kepada yang lain selain daripada Allah. atau apa yang dibawa oleh baginda. 7. Iktikad 2. Beramal kerana yang lain selain daripada Allah. ta’til (menafikan). 9. 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 41 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 42 MPW 1143 7 . Perkataan/ucapan 3. Tidak mengiktiraf dirinya berada di dalam nikmat Allah baik zahir mahupun batin. seperti perintah dan larangan. Memberikan hak secara mutlak kepada yang lain dari segi mengadakan syariat. • Iaitu beriman dengan nama-nama dan sifat-safat Allah yang diceritakan oleh Allah di dalam al-Quran atau oleh Nabi saw. 10. 6. Perbuatan PERKARA YANG MEMBATALKAN AKIDAH 1. Taat kepada yang lain selain daripada Allah dengan ketaatan yang mutlak dan bukan kerana paksaan. 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 39 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 40 4. Membenci Islam atau sebahagian daripada apa yang terkandung di dalam Islam. 8. ketaatan dan penyerahan diri melainkan kepada Allah – Tidak mengharap dan meminta pertolongan selain daripada Allah – Tidak mengadakan perantaraan di dalam beribadat kepada Allah TAUHID ASMA & SIFAT • Beriktikad dengan jazam bahawa Allah memiliki namanama dan sifat-sifat yang Maha Agung lagi sempurna serta bersih daripada segala kekurangan.takyif (menentukan Bentuk sifat). 2. Benci atau menghina peribadi Rasulullah saw. Menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal di sisi syariat. menghalal dan mengahramkan serta menggubal undang-undang. 3. 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 37 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 38 JALAN YANG MEMBATALKAN AKIDAH 1.

Mentaati segala suruhan dan menjauhi segala larangan Allah (Amal ma’ruf Nahi mungkar) 1. rendah diri dan memperhambakan diri. perlakuan tunduk dan menurut segala perkara yang disyari’atkan Allah dengan rasa perhambaan dan keikhlasan demi keredhaan Allah. 3. • Membina tamadun dunia dengan sibghah (acuan) yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul. ISTILAH. MUNAKAHAT JINAYAT • 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 47 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 48 MPW 1143 8 . 4. 2. kepada manusia sama ada yang berkaitan dengan aqidah ataupun tatacara beramal untuk tujuan kebahagian hidup manusia di dunia dan di akhirat. asal perkataan ‘abada’ yang bermaksud sembah. patuh.Tugas Hamba Allah Ada 2 dimensi tugas manusia di bumi iaitu: 1. 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 43 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 44 Tugas Khalifah Allah • Memelihara agama Allah – Melaksanakan hukum berlandaskan al-Quran dan al-Hadis – Mempertahankan agama daripada dicerobohi. MUAMALAT. IBADAH. taat. Sebagai Hamba Allah 2. Sebagai Khalifah Allah – – – – – Mentauhidkan Allah Beriman dengan segala apa yang diperintah oleh Allah untuk diimani Beribadat kepada Allah zahir dan batin Bersyukur dengan nikmat Allah. • Menegakkan keadilan PENGERTIAN SYARI’AH • Dari segi bahasa: .Jalan raya / Saliran air • Dari segi Istilah: Segala ketentuan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. 45 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 46 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 PEMBAHAGIAN SYARI’AH • IBADAH BAHASA.

Puasa DLL. Berasal daripada perkataan Arab iaitu al-Khulq. 5. dengan syarat niat ikhlas kerana Allah. Ketenangan jiwa kepada pasangan suami isteri 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 52 JINAYAT BAHASA.32:7) 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 54 MPW 1143 9 . ISTILAH. Tatacara hubungan sosio-ekonomi dalam masyarakat berlandaskan syari’at untuk memenuhi keperluan dunia dan akhirat. asal perkataan NAKAHA. Contohnya Tidur. ‫اﻟﺬي أﺣﺴ َ ﻛ ﱠ ﺷﻲ ٍ ﺧﻠﻘﮫ وﺑﺪأ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎ ِ ﻣﻦ ﻃﯿﻦ‬ ‫ن‬ ‫ﻦ ﻞ ء‬ Maksudnya: Yang menciptakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. melakukan segala perbuatan yang ditegah (diharamkan) oleh syari’at Islam 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 53 AKHLAK BAHASA. Mengikut sunnah Rasulullah. • IBADAH KHUSUS. aqad atau ikatan zahir dan batin antara lelaki dengan perempuan yang ajnabi dengan menghalalkan perhubungan dan menimbulkan hak & tanggungjawab keduaduanya. 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 50 MUNAKAHAT BAHASA. Memenuhi tuntutan fitrah manusia yang mahukan berpasangan dan berkasih sayang. 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 49 MUAMALAT ISTILAH. YANKIHU. syarat dan peraturannya dalam Al-Quran & Al-Sunnah. Contohnya Solat. bahasa arab ‘jarimah’ iaitu sebagai segala perbuatan dosa. syarat dan peraturannya dalam Al-Quran & Al-Sunnah. NIKAHAN. bermaksud perhubungan antara manusia untuk mendapatkan keperluan masing-masing sesuai dengan tuntutan syari’at. Menjamin kesinambungan generasi umat Islam yang suci dan soleh. Mengelakkan dari maksiat dan kemungkaran. 2. berjalan. dengan syarat sempurna rukun dan syaratnya. Manakala kata al-khulq adalah pecahan daripada perkataan al-khalq yang bererti ciptaan. ibadah yang tidak ditentukan sifat. yang bererti himpun / kumpul / cantum ISTILAH. 3. 6.BAHAGIAN IBADAH • IBADAH UMUM. bermain DLL.(alSajadah. Mengeratkan silaturrahim antara dua keluarga. dan dimulakan ciptaan manusia daripada tanah. tercela dan maksiat. 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 51 HIKMAH MUNAKAHAT 1. 4. ibadah yang jelas ditentukan sifat.

pendidikan. MPW 1143 / 2143 57 7/17/2010 FAKTOR PEMBENTUKAN AKHLAK 1.– Manusia dicipta dengan dua unsur jasmani. adat. menunjuk-nunjuk dan lain-lain. » Perbanyakkan ibadat dan berdoa. ‫اﻟﻠﮭﻢ ﻛﻤﺎ ﺣ ﱠﻨﺖ ََﻘﻰ ﻓﺤ ّﻦ ُُﻘﻰ وﺣﺮم وﺟﮭﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر‬ ‫ِ ﺧﻠ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺴ ﺧﻠ‬ Maksudnya: Ya Allah. marwah dan agama. » Bergaul dengan orang-orang salih. para rasul. 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 58 Perbuatan tersebut keluar daripada keinginan jiwanya dan bukan kerana adanya sebab-sebab dari luar seperti malu. 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 56 SYARAT-SYARAT AKHLAK • • Perbuatan tersebut berulang-ulang menjadi kebiasaan yang tetap. Peranan Ibu bapa o Memberi ilmu dan tarbiah o Pengawasan o Ganjaran dan hukuman Peranan Masyarakat o Mewujudkan bi’ah Islamiah o Amar makruf dan nahi mungkar MPW 1143 / 2143 60 3. Melatih dan membiasakan dengan dengan perbuatanperbuatan yang baik. • Muktasabah iaitu yang diperolehi dengan jalan usaha iaitu: • melalui kawalan terhadap akhlak fitriah • Pengaruh masyarakat. marah. takut. – Keindahan ciptaan manusia juga meliputi dua bentuk iaitu jasad (al-Khalq) dan rohani (al-khulq). Mengawal pancaindera daripada melihat dan mendengar perkara yang tidak baik. ulama serta orangorang salih. 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 55 ISTILAH. sabar. tabiat. berani dan lain-lain. di mana dengannya akan melahirkan perbuatan-perbuatan (sama ada baik ataupun buruk) tanpa perlu kepada pemikiran dan renungan terlebih dahulu. 7/17/2010 7/17/2010 MPW 1143 10 . sebagaimana Engkau perelokkan al-khalq (penciptaanku). tamak. sehingga PEMBAHAGIAN AKHLAK Terbahagi kepada dua iaitu: • Fitriah iaitu yang menjadi tabi’I bagi manusia seperti takut. Dan rohani. – Sabda Rasulullah saw. sedangkan al-khulq adalah perangai. Akhlak iaitu suatu sifat yang tetap dan sebati di dalam jiwa. (Riwayat Ahmad) – Imam Ahmad mengatakan. » Mempelajari dan mencontohi kehidupan Nabi saw. pengalaman dan lain-lain. lemah-lembut. al-khalq adalah kejadian atau bentuk yang nampak. MPW 1143 / 2143 59 2. maka elokkanlah khulukku (akhlakku) dan jauhilah aku daripada api neraka. Peranan individu – – – Menambah ilmu serta menguatkan iman.

Orang yang terbaik ialah yang terbaik akhlaknya.” (Q.” 3. Kerana keagungan akhlaknya. 5. Sabda Rasulullah: “Seorang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya.) Akhlak yang baik akan menghapuskan dosa. Sabda Rasulullah: “Sesungguhnya orang yang terbaik di kalangan kamu adalah yang terbaik akhlaknya. Ibn Hibban. 4. Menunjukkan kesempurnaan iman seseorang.” (Diriwayatkan oleh Ahmad. Firman Allah: “Sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) berada di atas akhlak yang agung (mulia).) MPW 1143 / 2143 63 7. Dicintai oleh Rasulullah saw. Islam menghubungkan akhlak dengan keimanan. dosa dan pahala. Berkait rapat dengan konsep balasan. dan akhlak yang buruk akan merosakkan amalan yang baik. Sabda Rasulullah: “Akhlak yang baik mencairkan dosa seperti air mencairkan salji. syariat dan akhlak.” (Diriwayatkan oleh alBukhari dan Muslim. 3. Menjadi tujuan kebangkitan Nabi Muhammad saw. Sabda Rasulullah: “Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Oleh itu ia bersifat tetap dan jelas. Ibn Hibban.al-Qalam.) Allah memuji Rasulullah saw. MPW 1143 / 2143 65 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 66 Topik 4 : TUJUAN SHARI’AH 7/17/2010 MPW 1143 11 . 2.” (Riwayat Ahmad. dan akhlak yang buruk akan merosakkan amalan seperti cuka merosakkkan madu. Tabrani dan al-Baihaqi. Sabda Rasulullah: nilai “Tidak ada sesuatu yang lebih berat di dalam timbangan (di akhirat) selain daripada akhlak. Skop akhlak adalah luas meliputi hubungan dengan al-Khaliq dan hubungan dengan sesama makhluk. 4. Abu daud. Akhlak Islamiah bersumberkan wahyu daripada Allah SWT. Bersesuaian dengan fitrah manusia serta diterima oleh akal yang sihat.” (Riwayat Ahmad dan Abu Daud) 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 61 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 62 5. 7/17/2010 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 64 Ciri-ciri Akhlak Islam 1. Hakim dan Tirmizi) 2. 4) 6. Sabda Rasulullah: “Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya denganku di akhirat ialah yang paling baik akhlaknya di kalangan kamu.” (Diriwayatkan oleh Ahmad.KEDUDUKAN AKHLAK 1. Menjadi salah satu rukun (sendi) agama iaitu akidah. Tabrani dan alBaihaqi. Menjadi perkara yang paling berat timbangannya di akhirat.

Memperuntukkan hukum riddah ke atas mereka yang murtad. e. Memperuntukkan hukum berat ke atas jenayah zina. PEMELIHARAAN NYAWA • • • • Tidak boleh dinilai dengan harga. Syariat Islam mewajibkan mereka yang mampu dan memenuhi syarat-syaratnya untuk berkahwin. Peruntukan di dalam hukum hudud bagi peminum arak ialah sebanayk 80 rotan. Diat diperuntukkan iaitu membayar satu jumlah harga yang tertentu kepada keluarga si mati 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 69 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 70 PEMELIHARAAN HARTA • • • Menghormati kebebasan mencari. Pemeliharaan agama Pemeliharaan akal Pemeliharaan nyawa Pemeliharaan harta Pemeliharaan keturunan PEMELIHARAAN AGAMA • • • • Agama merupakan satu keperluan paling asas kepada setiap manusia. Larangan ke atas pencerobohan hak milik. Undang-undang Islam memperuntukan hukum qisas dalam mengawal nyawa manusia iaitu bunuh balas. dan PEMELIHARAAN - KETURUNAN Perkahwinan sebagai fitrah manusia. Diharamkan segala jenis perbuatan yang boleh merosakkan akal. Qisas bukan bererti balas dendam tetapi sebagai jalan menjaga kehidupan. Memastikan hak kebebasan beragama tidak dicabul. Meminum arak dianggap sebagai punca kepada segala kejahatan. b. d. c. Islam melarang keras pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. memiliki menguruskan harta. Islam menghormati kekalnya hak milik. Syariat Islam memperuntukkan hak kebebasan memilih agama. 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 67 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 68 PEMELIHARAN AKAL • • • • Akal merupakan indera terpenting kepada manusia oleh sebab itu ia mesti dipelihara.Tujuan Syari’ah Islam a. 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 71 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 72 MPW 1143 12 .

sama hukuman atau denda yang dikenakan hanya semata-mata untuk mengatasi jenayah dan bukannya untuk memberi keinsafan kepada pesalah. Hakim diarah agar lebih baik tersalah membebaskan dari tersalah menghukum apabila ada sebarang keraguan yang munasabah. Justeru itu pesalah diberi peluang untuk bertaubat dari kesalahannya. • • • 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 73 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 74 2. • 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 77 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 78 MPW 1143 13 . atau badan tertentu atau (atas nama) tertentu membebaskan atau tidak membicarakan pesalah. Pengajaran dan pendidikan Konsep balasan dalaman syariat Islam amat luas. oleh sebab itu ia bersifat mutlak dan tidak berubah.1. Oleh itu ia tidak mutlak sifatya dan berubah-ubah dari masa ke semasa. Oleh sebab itu ia termasuk dalam perkara ibadat di mana akan diberi ganjaran bagi yang mengikutinya dan akan diberi balasan bagi yang ingkar. • Balasan • 5. Rabbaniah KEISTIMEWAAN PERATURAN PENCIPTA SATU PERBANDINGAN • Undang-undang syariat datangnya dari Allah. Bentuk Ubudiyyah Undang-undang Islam menjamin keadilan yang mutlak lagi hakiki. atau yang diberi kuasa membebaskan pesalah. • 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 75 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 76 4. melanggarnya tidak dikira berdosa dan mengikutinya tidak berdosa dan mengikutinya tidak dikira pahala. Tidak ada seorang manusia yang terlepas dari undang-undang. Oleh itu. Manusia muslim tidak dibenarkan sama sekali menggubal undang-undang selain dari perkara-perkara yang diizinkan. Undang-undang manusia kurang menekankan soal pengajaran. Ia tidak mengambil kira siapa atau bagaimana kedudukan seseorang. • • • Keadilan • • 3. Berbeza dengan undang-undang manusia konsep balasannya hanya terhad dalam kehidupan dunia semata-mata. Ia bukan terhad setakat di dunia malah di akhirat. Berbeza dengan undang-undang manusia yang digubal oleh pemikiran manusia sendiri. Berbeza dengan undang-undang manusia yang tidak ada kaitan dengan soal ibadat atau tidak. Syariat Islam lebih mementingkan pendidikan dari hukuman. Undang-undang manusia memberi kuasa kepada orang tertentu. Tugas para hakim hanya melaksanakan undang-undang atau mentafsir undang-undang yang tidak jelas sahaja. Syariat Islam secara langsung berhubung kait dengan soal Aqidah.

Mudah dan menghilangkan kesulitan • Matlamat syariat adalah sebagai rahmat bagi manusia. -Al-Hajj : 78 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 83 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 84 MPW 1143 14 .Contoh : “Dia tidak sekali-kali memjadikan kamu dalam agama ini iaitu kesempitan”. Berbeza dengan undang-undang manusia hanya sesuai untuk satu tempat atau khusus untuk sesuatu negara sahaja. • • Syariat Islam adalah bersifat sejagat. Bagi membentuk manusia menjadi manusia sejati. Syumul Undang-undang syariat walaupun dari Allah tetapi amat sesuai untuk manusia. tempat dan bangsa. • 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 81 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 82 10. Oleh itu. Keaslian dan keabadian • • Syariat Islam bersifat abadi dan tetap asli dari segi sumbernya kerana ia tidak mengalami perubahan dan penyelewengan. Sesuai sepanjang zaman. Datang dari Allah swt kekal dari dulu. Keselamatan dan kesejahteraan sejagat • Syariat Islam bukan untuk keselamatan Umat Islam semata-mata malah turut melindungi Non-Muslim. ia sesuai untuk semua bentuk manusia dan pada bila-bila masa pun. • Insaniyyah • 9. kini dan selamanya 11. 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 79 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 80 8. Undang-undang manusia walaupun datang dari manusia tetapi tidak menjamin manusia jadi manusia sebenar. • 7. Undang-undang untuk muslim di barat tidak berbeza dengan undangundang untuk mereka yang di Timur. Berbeza dengan undang-undang manusia yang tidak mampu menjamin keselamatan sejagat. Bukan sahaja untuk kebaikan manusia. malah untuk kebaikan alam seluruhnya. Undang-undang untuk Bangsa Arab tidak berbeza malah boleh diterima pakai oleh Bangsa Eropah. . Oleh sebab itu ia tidak menyulitkan. Iaitu meliputi seluruh aspek kehidupan dari lahir sehingga mati Aqidah Syariat Akhlaq Meliputi kehidupan dunia dan akhirat.6.

Seperti kata seseorang “aku sedang menggambarkan sesuatu” Cuba memberikan gambaran sebenar terhadap sesuatu/ Memberikan gambaran sebenar terhadap sesuatu Menghasilkan rupa sesuatu di dalam akal “Memberikan rupa gambaran Islam sebenar yang terdapat di dalam akal fikiran (khayalan atau waham) untuk disebatikan di dalam diri seseorang setelah memahaminya” 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 85 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 86 KEISTIMEWAAN DAN CIRI-CIRI • • • • • Menyentuh persoalan-persoalan mengenai tujuan hidup yang melibatkan keputusan yang universal dan umum. dalam bahasa Inggeris sebagai ‘worldview’ dan dalam bahasa Jerman sebagai ‘weltanschauung’ 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 89 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 90 MPW 1143 15 . penyembahan berhala) Takrif sebenar: pandangan haqiqat dan kebenaran pandangan Islam tentang kewujudan 1.Pemisahan antara Dunia dan Akhirat. Alam. 5. Pandangan alam/umum seseorang yang merangkumi sikap pendidikan. 4.MAKNA TASAWWUR Topik 5 : TASAWWUR ISLAM Perkataan TASAWWUR berasal dari kata akar “SAWWARA” yang bererti.Haqiqat merangkumi segala hal. politik. • • • • Memberikan suatu tanggapan kepada rupa yang dapat dikhayalkan. waqi’ah: apa yang berlaku. falsafah dan moralnya. 7. Islam: Dunia jambatan Akhirat Haqiqat lwn waqi’ah. 6. 87 RABBANI (ketuhanan) THABAT WA AL-MURUNAH (tetap dan anjal) WAQ’IYYAH (realistik) TAWAZUN (keseimbangan) SYUMUL (menyeluruh) ‘ALAMIYYAH (sejagat) WASATIYYAH (kesederhanaan) MPW 1143 / 2143 88 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 7/17/2010 Topik 6 : PANDANGAN SEMESTA ISLAM PANDANGAN SEMESTA Pandangan semesta disebut dalam bahasa Arab sebagai ‘tasawwur’. 2. 3. fakta: ada kejadian sesuatu pada haqiqatnya batil (eg.

pandangan semesta Islam merangkumi dunia dan akhirat yang mana aspek dunia merupakan persediaan bagi aspek akhirat. Oleh itu pandangan semesta dari perspektif Islam ialah pandangan tentang realiti atau hakikat yang terjelma dari mata hati manusia mengenai kuwujudan seluruh alam KONSEP HAK DAN TANGGUNGJAWAB • Konsep Hak Allah SWT (HUQUQ ALLAH) • Konsep Hak Manusia (HUQUQ AL-IBAD) • Konsep Hak Alam (HUQUQ AL-ALAM) Konsep Hak Allah SWT • Menjadikan Manusia • Menetapkan peraturan hidup manusia • Memberi Kebebasan Memilih kepada manusia 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 93 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 94 Konsep Hak Manusia • • • • • • 7/17/2010 Konsep Hak Alam • • • • • 95 7/17/2010 Mengenal Diri Dan Pencipta Mengetahui dan mematuhi peraturan Allah Memilih Perkara Yang Baik Kebebasan terpimpin Menunaikan Ibadah Persediaan Untuk Hari Akhirat.MAKNA PANDANGAN SEMESTA MAKSUD PANDANGAN SEMESTA Secara umumnya ia merupakan satu konsep mengenai alam semesta secara keseluruhan terutamanya dilihat melalui satu sudut pandangan yang dipengaruhi oleh satu sistem nilai yang tertentu. Albert Schweitzer. pandangan semesta bolehlah ditafsirkan sebagai “the some total of thought which a community of individual think about the nature and purposed of the universe and about the place and destiny of mankind within the world” 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 91 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 92 Menurut pandangan Syed Naquib al-Attas. MPW 1143 / 2143 Sunnah Allah SWT Terhadap Alam Keperluan Alam Untuk Manusia Keperluan Menjaga Alam Sekitar Alam Tanda Kebesaran Pencipta Syukur atas nikmat dan rahmat Allah MPW 1143 / 2143 96 MPW 1143 16 . Menurut pendapat seorang sarjana Barat.

7/17/2010 MPW 1143 / 2143 101 • Rosenthal dalam bukunya ‘knowledge Triumphant’ membahagikan 107 buah definisi ilmu dalam Islam kepada 12 kategori mengikut aspek atau sifat serta ciri-ciri ilmu yang hendak ditonjolkan di dalam definisi berkenaan: a) Ilmu ialah proses mengetahui dan bersamaan dengan orang yang mengetahui dan apa yang diketahui. Manusia dan Alam • • • • Kekuasaan Adalah Milik Allah SWT Kelemahan Manusia Dan Keperluan Kepada Pertolongan Kejadian Alam Adalah Untuk Manusia Keperluan Alam Dijaga Untuk Kebaikan Manusia Topik 6 : KONSEP ILMU DAN NILAI 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 97 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 98 KONSEP ILMU • Perkataan ilmu berasal dari kalimah arab “alima”: telah mengetahui atau perbuatan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu perkara dengan sebenar.dengan merujuk kepada Allah SWT sebagai sumber ilmu. Naquib al-Attas dalam bukunya ‘Islam & Secularism’ mendifinisikan ilmu sebagai “…. Kata asalnya “al-Ilm”: pengetahuan • Dalam Bahasa Inggeris ilmu selalunya disebut sebagai ‘sciences’. • Ilmu adalah usaha pemahaman manusia yang disusun dalam satu sistem mengenai kenyataan.Hubungan Antara Allah. 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 99 • Professor Syed Mohd. b) Ilmu adalah kognisi (makrifat). mengkaji. Ada sebelas takrif dalam hal ini. mampu merumuskan jawapan yang aktif dan cekap. cara berfikir yang sistematik dan radikal. • Ilmu merupakan himpunan pengetahuan manusia yang dikumpulkan melalui proses pengajian dan dapat diterima oleh rasio. struktur. bertadabbur dsb. 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 100 • Ilmu ialah fahaman subjek mengenai objek yang dihadapi.” • Perbezaan antara ilmu dengan maklumat? • Ilmu dan pengetahuan (knowledge) sebenarnya mempunyai makna yang sama walaupun dari segi penggunaannya kadang-kadang berbeza • Cara memperolehi ilmu? Berfikir. ilmu adalah ketibaan makna ke dalam diri seseorang hasil dari maklumat yang benar. Contoh: Ilmu adalah kognisi tentang sesuatu benda menurut hakikatnya yang sebenar. berzikir. Ilmu adalah sifat yang membolehkan seseorang itu mengetahui. 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 102 MPW 1143 17 . belajar. bahagian-bahagian dan hukuman tentang hal ehwal yang diselidik (alam dan manusia) sejauh yang dapat dijangkau oleh pemikiran yang dibantu oleh pancaindera manusia yang kebenarannya diuji secara empiris dan experimental. • Makna Ilmu: sistem penelitian.

Firman Allah bermaksud: “Jangan kamu mengikut sesuatu perkara yang kamu tidak mempunyai pengetahuan mengenai (baik-buruk)nya.” • Agama dalam Islam adalah ilmu. q) Ilmu sebagai hasil intuisi yang datang dari luar atau sebagai hasil renungan akal. l) Ilmu sebagai gerak geri (iaitu gerak hati). 11) • Merupakan perintah yang utama dan pertama yang diturunkan Allah kepada manusia muslim. m) Ilmu sebagai hubungan. f) Ilmu adalah kepercayaan. malah didasarkan kepada pengkajian.” (Q. imaginasi. Yang mengajarkan manusia apa yang mereka tidak ketahui. e) Ilmu adalah rupa bentuk sesuatu makna.”(Q. Bacalah dan Tuhan mu Yang Maha Pemurah. Firman Allah bermaksud: “Bacalah dengan nama Tuhan mu yang menjadikan. 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 103 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 104 n) Ilmu ditakrifkan dalan kontek hubungannya dengan amal perbuatan. d) Ilmu adalah proses membuat penjelasan. kerana Islam tidak hanya bersandarkan kepada perasaan atau ikutan (taqlid buta) sematamata. i) Ilmu sebagai hubungan. k) Ilmu adalah lawan kejahilan. p) Ilmu sebagai hasil intuisi yang dating dari luar atau sebagai hasil renungan akal. Sabda Rasulullah bermaksud:“Menuntut ilmu adalah fardu ke atas setiap individu muslim” • Ilmu menjadi alat dan syarat perlaksanaan dan penerimaan ibadat. Firman Allah bermaksud:“Allah mengangkat beberapa darjat orang-orang yang beriman dan orang yang diberikan ilmu di kalangan kamu. Yang mengajarkan manusia dengan perantaraan qalam. al – Mujadalah . imej pandangan atau pendapat. renungan dan ilmu pengetahuan. sesuatu konsepsi atau tasawwur dan pengesahan akan sesuatu kebenaran. 1-5) 105 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 106 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 Ayat tersebut mengandungi dua persoalan utama iaitu: 1) Perintah supaya manusia membaca dan mencari ilmu pengetahuan 2) Memerintah manusia supaya berfikir dan mengkaji tentang kejadian alam dan manusia • Islam melarang umatnya melakukan sesuatu perkara tanpa ilmu yang membolehkan mereka untuk membezakan sesuatu perbuatan itu baik atau buruk. g) Ilmu adalah ingatan. h) Ilmu sebagai gerak geri (iaitu gerak hati). • Islam mewajibkan umatnya menuntut ilmu. 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 107 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 108 MPW 1143 18 . Yang menjadikan manusia dari segumpal darah.c) Ilmu adalah proses memperolehi atau mencari melalui persepsi mental. Kepentingan Ilmu • Islam meletakkan ilmu dan orang yang berilmu di tempat yang tinggi. j) Ilmu ditakrifkan dalan kontek hubungannya dengan amal perbuatan. o) Ilmu adalah lawan kejahilan. penegasan atau pengithbatan dan penentuan. al-Alaq .

7/17/2010 MPW 1143 / 2143 109 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 110 • Pengkelasan Ilmu Mengikut Sumber Ilmu: – Ilmu wayhu: ilmu-ilmu agama yang berteraskan wayhu dari Allah SWT seperti al-Quran. – Ilmu Fardhu Kifayah: ilmu yang mana sebahagian dari Umat Islam wajib menguasainya dan tidak menjadi kewajipan kepada setiap orang 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 111 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 112 Adab Menuntut Ilmu Hirarki & Penerima Ilmu 1. Diperoleh oleh orang-orang yang hatinya bertaqarrub ilaLlah (mendekati Allah) dengan sebenar-benarnya.melalui warisan genetik/ semula jadi. renungan hayalan dan seumpama Pengkelasan Ilmu • Imam al-Ghazali membahagikan Ilmu kepada berikut: – Ilmu teoritikal & praktikal – Ilmu mendatang (huduri) & ilmu pemerolehan (husuli) – Ilmu keagamaan (syari’yyah) & ilmu intelektual (‘aqliyyah) – Ilmu Fardhu ‘ain (wajib atas setiap individu) & ilmu fardhu kifayah (wajib ke atas masyarakat) 3. fekah dan yang berkaitan dengannya seperti ilmu kalam dan ilmu tasawuf – Ilmu ilham: juga dikenali dengan ilmu laduni. Akhlak Dan lain-lain perkara yang menjadi kewajipan kepada individu tersebut waktu itu. Akal. – Ilmu empirikal:ilmu dan fakta-fakta yang boleh ditanggapi oleh pancaindera zahir • Pengkelasan Ilmu Mengikut Hukum Mempelajari: – Ilmu Fardhu ain: merupakan ilmu yang wajib dituntut oleh setiap individu muslim meliputi soal-soal Aqidah tauhid. Pancaindera. kebenarannya adalah bersifat mutlak 2. 4. 4. Ilham. tafsir. Ilmu ini lebih menjurus kepada kehendak ilmu wahyu. Kalam Allah. Para Rasul Dan Nabi Awliya’/ Para Wali Hukama’ / Para Ulama’/ Intelek Orang Awam • • • • • • • Niat yang ikhlas dan bersih dari sifat mazmumah Bertujuan mencari kebenaran dan berpegang dengan kebenaran tersebut Keredhaan Allah menjadi matlamat utama Mengetahui hairiaki ilmu dan mendahulukan mana yang fardu serta dipelajarinya secara berperingkat-peringkat Jauhkan diri dari perkara-perkara khilafiah (perbezaan pendapat) supaya tidak menimbulkan kekeliruan Memahirkan ilmu yang dipelajari sebelum berpindah kepada ilmu yang lain Jauhkan diri dari mempelajari ilmu untuk menang dalam hujah dan perdebatan dengan orang lain MPW 1143 / 2143 114 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 113 7/17/2010 MPW 1143 19 .penglihatan. al-Hadis. pendengaran.Sumber Ilmu 1. rasa.meliputi apa yang dinamakan sebagai instict atau gharizah atau naluri intelligence iaitu kepintaran atau kemampuan untuk memahami. 5. sentuhan dan bau. Naluri. 3.melalui penghayatan secara langsung. Wahyu. Ibadat-ibadat fardu.Naqli. 2. Ilmu untuk membaca Al-Quran.

• Dari segi istilah. Fardhu @ wajib – Dilakukan pahala. Haram – Dilarang di sisi Allah. dilakukan tiada ganjaran. SALAH ATAU MEMUASKAN 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 116 Sumber Nilai • • • • • Al-Quran Hadis Qudsi Sunnah ‘Uruf Nilai yang tidak bertentangan dengan syari’at Hirarki Nilai Mahmudah/ Ma’ruf (baik / bagus) 1. berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dan lain-lain perjuangan pada jalan Allah dan meninggikan kalimah Allah. 2. JIHAD bermaksud berjuang iaitu berjuang dalam peperangan. tinggal dosa. KONSEP JIHAD DALAM ISLAM 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 119 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 120 MPW 1143 20 . berbisik-bisik dan seumpamanya • Tidak meninggalkan majlis ilmu melainkan dengan keizina darinya. Dtinggal pahala. 3. dilakukan berdosa. Ditinggal pahala. Harus @ mandub – Dilakukan atau tinggal tiada ganjaran. berjuang menentang hawa nafsu. Mazmumah / Munkar (buruk / terkeji) 4. 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 115 KONSEP NILAI • Nilai ialah suatu unsur yang dapat mencerminkan perlakuan manusia • Dalam Islam nilai ilmu dan pemikiran unsur terpenting yang menentukan tindakan dan perlakuan manusia • Nilai juga digambarkan sebagai sesuatu yang tersirat yang digambarkan secara lisan • Nilai ditunjukkn dengan kenyataan-kenyataan seperti BETUL. Makruh – Dibenci oleh Allah. 5. 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 117 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 118 Makna Jihad Topik 7 : • Perkataan JIHAD adalah kata nama(noun) yang berasal dari perkataan ‘jahada’ yang bermaksud berusaha keras atau bersungguh-sungguh.Adab Terhadap Guru • Menghormati dan sentiasa salam kepada guru • Berbaik sangka terhadap guru • Tidak bertanya kepada guru diwaktu mereka sedang menyampaikan kuliah • Apabila guru masuk ke dalam majlis hendaklah menghormatinya dan jauhkan diri dari bercakap-cakap. Sunat @ matlub – Dilakukan pahala. tinggal tiada ganjaran.

dan dilakukan dengan lisan. kerana membela agama Allah SWT (li i’lai kalimati’Llah) Berusaha. Jenis-Jenis Jihad 1. Peperangan terhadap kafir yang dipandang musuh. bagi menegakkan yang hak (kebenaran) dan keadilan dan bagi menghancurkan serta melenyapkan kemungkaran (keburukan) dan kebatilan serta kekufuran untuk mencapai jalan yang diredhai oleh Allah SWT. atau dengan perbuatan (amal kebajikan) atau melancarkan jihad perang sama ada memerangi musuh-musuh Allah.• • • • Perjuangan yang meliputi. harta benda (kekayaan). musuh-musuh Islam atau musuh-musuh yang kita tidak ketahui atau memerangi hawa nafsu yang buruk dan kotor pada diri sendiri. Sabda baginda yang bermaksud (Kita kembali dari perang yang kecil untuk perang yang besar) Pada orang-orang sufi. Syahid juga merangkumi segala sesuatu yang menjadi saksi atas kebenaran Allah 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 125 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 126 MPW 1143 21 . MPW 1143 / 2143 122 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 121 7/17/2010 Jihad-jihad Lain • • • • • • • • • • • • 7/17/2010 Mempersiapkan keparluan orang yang akan berjuang Menjaga dan membantu keluarga pejuang fi sabilillah Memberi sedekah khemah dalam perjuangan fi sabilillah Pemberian pelayan fi sabilillah Pemberian kenderaan Jihad dengan harta. diri dan lidah Mengerjakan haji dan umrah Berkhidmat kepada dua ibu bapa Bersedekah pada jalan Allah SWT Jihad dengan al-quran Perjuangan untuk Allah SWT Berjuang menegakkan agama Allah SWT MPW 1143 / 2143 123 7/17/2010 Unsur-Unsur Jihad • • • • • Hijrah Perjuangan Pengorbanan Syahid Dan lain-lain MPW 1143 / 2143 124 Kepentinagan & Keutamaan Jihad • • • • • Keredhaan Allah SWT Janji pertolongan Allah SWT Janji Kemenagan Allah SWT Janji Ganjaran Allah SWT Menegakkan agama Allah SWT MAKNA SYAHID BAHASA. jihad akbar ialah menentang hawa nafsu. manakala jihad asghar ialah perang melawan orang kafir dimedan perang. tulisan dan dengan senjata. ISTILAH. Bekerja bersungguh-sungguh. Jihadul Akbar/ besar / Nafsu Jihadul Asghar/ kecil / Zahir Berdasarkan satu sabda Rasulullah SAW setelah baginda kembali dari suatu perang dengan mendapat kemenangan gilang gemilang. berjuang . 2. menjadi saksi atau naik saksi atas kebenaran. Orang Islam yang mati dibunuh dalam peperangan melawan orang kafir. berperang dan sebagainya yang diperintahkan dijalan yang diredhai oleh Allah SWT dan RasulNya. berkorban dan berjuang sama ada dengan lidah (perkataan).

Jenazah tidak perlu dimandi dan disolat.JENIS-JENIS SYAHID • SYAHID DUNIA DAN AKHIRAT Orang Islam yang terbunuh dalam peperangan Fi Sabilillah Jenazah tidak perlu dimandi dan disolat. • SYAHID AKHIRAT SAHAJA Orang Islam yang mati selain di atas. Jenazah hendaklah dimandi dan disolat 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 127 7/17/2010 MPW 1143 / 2143 128 MPW 1143 22 . SELESAI DA… • SYAHID DUNIA SAHAJA Orang Islam yang terbunuh dalam peperangan Fi Sabilillah tapi merosakan perjuangan dengan perkara yang dilarang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful