pentru activitate opţională

„Noi, pictorii, privim cu ochii, dar lucrãm cu sufletul.”
(Ştefan Luchian)

Ed

7 ani Unitatea de învăţământ : Grădiniţa cu Program Normal,
Argel, km 11 –Moldoviţa

Tema : „Fantezie – lumină - culoare ”
Denumirea opţionalului : „Lumea culorilor ” - tehnici ale picturii, modelajului şi desenului pe calculator

Tipul opţionalului : Opţional la nivelul mai multor domenii de cunoaştere Aria curriculară : „ Artă ” Durata opţionalului: 1 an /o orã pe sãptãmânã

valorificând creator realitate tip de opţional se realizează cu copiii talentaţi şi nu numai. creând un climat adecvat şi utilizând strategii moderne. În educaţia e modelaj se urmăreşte stimularea capacităţilor de creaţie artistică reprezentând formarea şi a aptitudinilor şi talentelor . orinţa părinţilor şi atractivitatea pentru calculator manifestată de copii am eşalonat teme care dau p performanţe pe care nu le-ar atinge lucrând cu instrumentele obişnuite. trebuie să îl învăţăm să prepare c diferite suporturi fără teamă.ece la această vârstă culoarea este cea care îl domină pe copil. voltarea creativiţăţii prin utilizarea unor materiale. kinestezică şi interpersonală). care vor deveni consumatori de art cul avizat de mâine al muzeelor şi expoziţiilor dar şi al spectacolului arhitectural. tehnici genţe multiple (practică. OBIECTIV CADRU: şi instrumente diverse. Grădiniţa cu Progr .

7 .Nivelul de vârstă : 5 .

pentru a se familiariza cu opera de artă. . casa bunicilor şi ateliere meşteşugăreşt .DE REFERINŢĂ : O1-să viziteze biblioteci.

Conţinuturi Vizitarea bibliotecii . a unei case ţărăneşti şi a unui atelier meşteşugăresc pentru a observa obiecte de artă . Tema – mijloc de realizare „Citim imagini în albume de artă”convorbire cu suport intuitiv „Casa bunicilor ”observare „Oul încondeiat ” – vizită la atelierul meşteşugăresc „Artă şi culoare ”vizionare de imagini cu opere de artă pe calculator Metode şi procedee Modalităţi de evaluare Strategie explicativ-intuitivă Lucrări de „Vrei să artă devii artist plastic ?”studiu de Albume caz de artă Obiecte de artă populară Calculator Resurse materiale Expunerea Conversaţia Negocierea Observarea dirijată Observarea independentă Explicaţia verbală Brainstorming Exerciţiul plastic Exerciţiul pe calculator Vizionarea unor opere de artă pe calculator de pe CD-uri şi dischete . Aprofundarea unor cunoştinţe pentru utilizarea calculatorului şi a programului Paint .

.

.O2. tridimensionale şi în relief.să achiziţioneze materiale din mediul înconjurător în vederea creării unor obiecte plane .

calcar. coji de ouă .achiziţionare de materiale din natură şi deşeuri refolosibile (lut . beţişoare . frunxe . analizarea şi clasificarea materialelor în zona „Artă ” Tema – mijloc de realizare „Prietenii naturii ”. nisip. sticlă . clasificare „În atelierul de pictură ”joc de rol Metode şi procedee Resurse Modalităţi material de e evaluare Strategie explicativ-intuitivă Materiale din natură Cutii de carton Etichete „Ce poţi face ?”joc imaginativ Exerciţiul practic Observarea dirijată Observarea independentă Brainstorming . deşeuri textile . pietre . sortare.Conţinuturi Achiziţionarea şi depozitarea materialelor Sortarea . scoarţă de copac ) „Găseşte-i locul potrivit”-joc didactic triere .

.

O3 – să creeze compoziţii plastice pe calculator. . utilizând instrumentele de lucru ale programului Paint .

joc exerciţiu „Ninge”.joc exerciţiu .Conţinuturi Tema – mijloc de realizare „Ne jucăm cu mouse-ul”joc exerciţiu „Jocul liniilor ”exerciţii de desen liber „Ce este şi la ce foloseşte ”joc exerciţiu Metode şi procedee Resurse materiale Modalităţi de evaluare Aprofundarea unor cunoştinţe pentru utilizarea calculatorului şi a programului Paint Cunoaşterea instrumentelor de lucru ale programului Paint Utilizarea instrumentelor din programului Paint pentru realizarea unor compoziţii plastice şi decorative Strategie explicativ-intuitivă Conversaţia Exerciţiul practic Observarea dirijată Observarea independentă Explicaţia verbală Brainstorming Calculator Dischete CD-uri „Cel mai priceput câştigă”joc imaginativ „Personaje din poveşti”.joc exerciţiu „Colorăm forme geometrice ”.tehnica stropirii „Iarna ”– joc exerciţiu -tehnica decolorării Exerciţiul plastic .

.

.să redea bidimensional forme din mediul înconjurător pe diferite suporturi materiale.O4 .

linia . lemn şi obiecte de ceramică utilizând elementele de limbaj plastic : punctul . forma Strategie activ-participativă Conversaţia Exerciţiul practic Demonstraţia Observarea dirijată Observarea independentă Explicaţia verbală Brainstorming Exerciţiul plastic Materiale din natură Acuarele Tempera Guaşe Pensoane Pahare pentru apă Albume de artă Obiecte de artă populară „Micii pictori”concurs cu altă grupă de preşcolari .Conţinuturi Tema – mijloc de realizare „Desenăm cu creioane negre câmpul cu flori”joc-exerciţiu desen mural „Câmp cu flori”-exerciţii de compoziţie murală „Covor de frunze”-exerciţii de compoziţie pe pietre „Flori multicolore”-exerciţii de compoziţie pe material textil „Jocul culorilor ”-exerciţii de compoziţie pe carton „Personaje îndrăgite”-exerciţii de compoziţie pe sticlă „Măscuţe pentru carnaval ”-exerciţii de compoziţie pe carton Metode şi procedee Resurse materiale Modalităţi de evaluare Realizarea şi observarea unor efecte plastice realizate pe suporturi diferite Executarea unor compoziţii decorative pe ouă .

.

relief adânc şi relief înalt forme şi obiecte din natură .să trateze expresiv ( tridimensional )prin relief plat .O5. .

eliminare .Conţinuturi Modelarea unor materiale prin mişcarea translatorie a palmelor (degetelor) faţă de planşetă Modelarea unor materiale prin mişcare circulară a palmelor(degetelor) aşezate faţă în faţă şi prin adâncire cu degetul mare Realizarea pe plăci de material modelabil a unui : a) Basorelief (relief puţin profilat faţă de suprafaţa de fundal ) b)Altorelief (relief puternic profilat faţă de suprafaţa plană de fundal) c) Rond-bosse (relief care poate fi văzut de jurîmprejur ) Tema – mijloc de realizare „Casa culorilor ”modelaj prin amprenta degetului sau a unui instrument „Cuibul rândunelelor” -modelaj prin amprentă „Livada cu pomi înfloriţi”modelaj prin amprentă şi eliminare „Tăviţa cu covrigei ”modelaj prin amprentă şi eliminare „Cap de copil ” – modelaj prin amprentă. adăugare Metode şi procedee Resurse Modalităţi material de e evaluare Strategie activ-participativă Plastilină Lut „Prietenii culorilor ”-expoziţie Explicaţia verbală Exerciţiul practic Demonstraţia Tipuri de eboşoare Planşete Observarea dirijată Observarea independentă Brainstorming .

.

Molan . Dan 3. Conţinuturi Prezentarea lucrărilor artistico-plastice în cadrul expoziţiei Prezentarea virtuală a lucrărilor artistico-plastice realizate în Paint Prezentarea imaginii plane a obiectelor realizate în cadrul lansării de pliante Tema – mijloc de realizare „Salonul copilului artist ” -expoziţie Metode şi procedee Modalităţi de evaluare Strategie explicativ-intuitivă Carton Invitaţii Suporturi de lemn „De-a artiştii plastici”joc de rol Resurse materiale Conversaţia „Vis de copil ”prezentare virtuală a lucrărilor realizate în Paint „Lumea culorilor ” – licitaţie de lucrări Exerciţiul practic Observarea dirijată Panouri Observarea din pănză independentă Explicaţia Calculator verbală Brainstorming Exerciţiul verbal BIBLIOGRAFIE: 1.O6 . Ioan (coordonator .Mihăilescu . Ion 4. Elena 2. Vasile (coordonator) 5.Şuşală .Cerghit .să prezinte lucrările în cadrul unor expoziţii realizate cu diferite prilejuri.Rafailă .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful