INSTALACIJE ZGRADA

Marina MALINOVEC PUČEK

SALON NAMJEŠTAJA
1. INSTALACIJA VODOVODA (sanitarna voda + požarna voda) 2. INSTALACIJA KANALIZACIJE (sanitarna voda + oborinska voda) 3. TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE
(klimatizacija, grijanje, hlađenje) 4. ELEKTRIČNE INSTALACIJE

DIMENZIONIRANJE PRIKLJUČNIH VODOVA VODOVODA I KANALIZACIJE

1. INSTALACIJA VODOVODA
1A) DIMENZIONIRANJE SANITARNOG VODA
Određivanje količine vode / dimenzije voda → prema broju jedinica opterećenja JO

1 JO = 0.25 l/s 1 JO = 0.47 l/s 1 JO = 0.20 l/s

(Njemačka DIN 1988-W308) (SAD) (Rusija)

Veza između protočne količine vode [l/s] i JO :

q = 0.25 JO

[l/s = dm3/s]

d 2π q = v⋅ 4

promjer voda

4⋅q d= v ⋅π

4 .5 .2.0.5 1.7 0.Tablica 1.0 .0 .2.0 1.0 . hotelima Topla voda – cirkulacijski vodovi Brzina vode v. Preporučene brzine vode u vodovodnim cijevima za razne vrste vodova VRSTA VODA Kućni priključci Razvodni vodovi Vertikale Grane i ogranci Vertikale i grane u bolnicama.2.2 .2. [m/s] 1.0 .0 1.5 0.0.

5 2 2 2 HV ∑JOHV = 11. predmeta 1 1 2 2 2 2 2 JO 2 1 1 0.25 1 1 1 ∑JO 2 1 2 0.Primjer 1: Dimenzioniranje priključnog voda vodovoda obiteljske kuće SANITARNI PREDMET Kada Tuš kada Umivaonik WC Sudoper Perilica za suđe Perilica za rublje Broj san.5 TV ∑JOTV = 7 .

8 mm s =2.85 ⋅10 s s quk = 0.85 = 0.25 ∑ JOHV Potrebni promjer priključnog voda vodovoda: d = 4 ⋅ q uk = v ⋅π 4 ⋅ 0.8 mm) Vanjski promjer cijevi: dv=30 mm Unutarnji promjer cijevi: Debljina stijenke cijevi: du=24.I način : RAČUNANJE 3 l −3 m = 0.6.85 ⋅ 10 − 3 = 0.25 11 ≅ 0.0232 m = 23. du=24.2 m m 2 ⋅π Odabrani promjer priključnog voda vodovoda: DN25 (∅30x2.6 mm .

v − brzina strujanja vode u cijevi [m/s] q = 0.7 − brže i jednostavnije ht – pada tlaka [dbar/m].5 .25 JO Odabrana cijev: DN25 Brzina strujanja vode u cijevi: v = 1.II način : Pomoću Tablice 17.45 m/s v = 1 − 2 m/s ∑JOHV = 11.

5 10 12.049 Za objekte visine do 22 m – istovremeni rad 2 hidranta po 2.070 0.5 1.5 l/s → ukupno 5 l/s Odabrani promjer požarnog voda: DN65 v = 1.3 m/s .080 0.1 1.4 ht [dbar/m] 0.1B) DIMENZIONIRANJE POŽARNOG VODA HIDRANTSKA MREŽA → vanjska hidrantska mreža (nije potrebna za salon namještaja − postoje ulični hidranti) → unutarnja hidrantska mreža (OBAVEZNO) Dimenzija unutarnje hidrantske mreže = f (visina zgrade) “Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara“ Visina objekta [m] do 22 23 do 40 41 do 75 više od 75 Najmanji protok [l/s] 5 7.3 1.031 0.5 JO 400 900 1600 2500 DN DN65 DN80 DN100 DN100 v [m/s] 1.

razdjelni kanalizacijski sustav Kanalizacija van zgrade ⇒ DN ne smije biti manji od DN150 Određivanje ukupne količine otpadne vode: A) SANITARNA (FEKALNA) OTPADNA VODA N ⋅ P ⋅ q0 QF = 100 [l/s] N – broj sanitarnih predmeta iste vrste. mješoviti kanalizacijski sustav 2. [l/s] .2. INSTALACIJA KANALIZACIJE DIMENZIONIRANJE PRIKLJUČNOG VODA KANALIZACIJE Sustavi kanalizacije: 1. [-] P – postotak istovremenog izljeva iz sanitarnih predmeta iste vrste. [%] qo – količina izljeva iz pojedinih sanitarnih predmeta.

B) OBORINSKA OTPADNA VODA QOB = A ⋅ I ⋅ψ 10000 [l/s] A – tlocrtna površina krova ili površina prostora s kojeg se vrši odvodnja.0 ψ = 0.6 ⇒ kosi krov ⇒ ravni krov ⇒ teren oko zgrade Mješoviti sustav kanalizacije − UKUPNA KOLIČINA OTPADNE VODE: 1 Quk = QOB + ⋅ QF 3 Quk = QF ako je ako je Quk > QF TABLICA KÜTER-a Quk < QF DN xxx .8-0. [-] ψ = 1.9 ψ = 0. [m2] I – intezitet oborina. [l/(s ha)]→Zagreb I = 143 l/(s ha) (1 ha = 10000 m2) ψ – koeficijent otjecanja.

TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE 3A) GRIJANJE → TOPLINSKA STANICA (“proizvodi TOPLU vodu”) 3B) HLAĐENJE → RASHLADNI AGREGAT (“proizvodi HLADNU vodu”) 3C) KLIMATIZACIJA → KLIMA-KOMORA → unutar objekta → prostorija 20−25 m2 s dvostrukim vanjskim vratima → za zagrijavanje vode u sustavu grijanja (radijatori. predgrijač/grijač u klima-komori) → za zagrijavanje PTV (potrošne tople vode) TOPLINSKA STANICA . konvektori.3. podno grijanje.

RASHLADNI AGREGAT → izvan objekta (na krovu ili u okolici objekta) KLIMA-KOMORA → unutar ili izvan objekta (najčešće na krovu objekta) .

3A) GRIJANJE → TOPLINSKA STANICA INSTALACIJA GRIJANJA PLOČASTI IZMJENJIVAČ (voda-voda) IZ TOPLANE U TOPLANU .

INSTALACIJA GRIJANJA Toplinska kompakt stanice PUMPE PLOČASTI IZMJENJIVAČ TOPLANA .

Shema toplinske kompakt stanice .

PLOČASTI IZMJENJIVAČ Shematski prikaz rada pločastog izmjenjivača .

PLOČASTI IZMJENJIVAČ Slika jedne ploče pločastog izmjenjivača A ↑↑ velika površina za izmjenu topline Za istu količinu izmijenjene topline Q veličina pločastog izmjenjivača je manja u odnosu na konvencionalne Shell&Tube izmjenjivače !!! Strujanje fluida preko jedne ploče pločastog izmjenjivača .

CIJEVNI IZMJENJIVAČ – Shell&Tube heat exchanger .

pločasti.OGRJEVNA TIJELA − elementi sustava centralnih grijanja. kojima je zadaća neposredan prijenos topline s grijaćeg tijela na zrak u prostoriji A) KONVEKTORI (nalazi se uvijek iza MASKE) B) RADIJATORI (člankasti. cijevni-kupaonski) A) Konvektor B) Člankasti radijator od ljevanog željeza .

A) KONVEKTORI → ogrjevna tijela izrađena od ravnih orebrenih cijevi → ugrađuju se uvijek iza maske → uz zid ispod prozora. u zidna udubljenja. → ispod velikih staklenih površina gdje zagrijavaju infiltrirajući zrak čime smanjuju toplinske gubitke prostorije i sprječavaju kondenzaciju na staklenim površinama stvaranjem zavjese toplog zraka → ispod klupe za sjedenje i sl. . u podne kanale (podni konvektori).

to je učinak veći !!! Ugradnja konvektora s maskom i istrujnim otvorima sa strane i odozgo .h1 − izlaz toplog zraka h2 − djelotvorna visina konvektora h3 − ulaz zraka u konvektor Što je maska viša odnosno što je h2 veći.

Konvektori uz zid ispod prozora s bočnim istrujnim otvorom .

Podni konvektori ispod velikih staklenih površina .

kućište Duljine kućišta na raspolaganju: → 800-5000 mm Podni konvektori ispod velikih staklenih površina . Izmjenjivač (voda .zrak) 2.OSNOVNI DIJELOVI 1. Rešetka 3.

pločasti.B) RADIJATORI (člankasti. cijevni-kupaonski) ČLANKASTI RADIJATORI .

PLOČASTI RADIJATORI Pločasti radijatori − presjek kroz pločasti radijator .

CIJEVNI RADIJATORI .

koja se razvodi cjevovodima do izmjenjivača topline u ventilokonvektorima.3B) HLAĐENJE → RASHLADNI AGREGAT Rashladni agregati (rashladnici i hladnjaci vode. eng. klima-komorama i sl. 2 −3 KONDENZATOR 3 −4 PRIGUŠNI ORGAN. 4 −1 ISPARIVAČ (HLADNJAK) . chillers) služe kao izvor rashladnog učina pri neizravnom hlađenju. tj. za hlađenje vode. Prikaz rashladnog kruga u T-s dijagramu 1−2 KOMPRESOR.

.

R410a) ISPARIVAČ → radna tvar isparava na temperaturi isparavanja. R407c.U rashladnom krugu prostrujava RADNA TVAR (R134a. predajući toplinu okolini Sva para se kondenzira odnosno ukapljuje PRIGUŠNI ORGAN → snizuje tlak nastalog kondenzata na tlak isparavanja . primajući na sebe toplinu vode KOMPRESOR → usisava isparenu radnu tvar i komprimira je na tlak kondenzacije KONDENZATOR → pregrijana para iz kompresora se hladi. R404a.

. a time i proizvode u njemu.KONDENZATOR (hlađen zrakom iz okoline) Kondenzator se nalazi na poleđini hladnjaka HERMETIČKI KOMPRESOR ISPARIVAČ Isparivač se nalazi unutar hladnjaka i on je taj koji hladi prostor.

RASHLADNI KOMPRESORI → HERMETIČKI KOMPRESORI (stapni. vijčani) → OTVORENI KOMPRESORI (stapni. vijčani) → POLUHERMETIČKI KOMPRESORI (stapni. vijčani) HERMETIČKI KOMPRESORI − kompresor i elektromotor su zatvoreni u nepropusnu zavarenu posudu od čeličnog lima OTVORENI KOMPRESOR − elektromotor se nalazi izvan kućišta kompresora . rotacijski.

STAPNI POLUHERMETIČKI KOMPRESORI IZLAZ radne tvari ULAZ radne tvari stapovi koljenasto vratilo elektromotor .

RASHLADNI AGREGAT ZRAKOM HLAĐEN → vanjska ugradnja .

proračun .Odabir agregata na osnovu izračunatog rashladnog učina .

hlađenje. Za povrat te topline postoje dvije osnovne mogućnosti: pomoću rekuperatora (senzibilna toplina) i pomoću regeneratora (senzibilna i latentna toplina). . odvlaživanje.3C) KLIMATIZACIJA → KLIMA−KOMORA KLIMA-KOMORA → dio sustava ventilacije i klimatizacije u kojem se priprema zrak → sklop uređaja namijenjen za stvaranje i održavanje zadanih parametarom kakvoće zraka u prostorijama → upotrebljavamo ih za grijanje. Toplina koju sadržava otpadni zrak pritom služi za predgrijavanje (ili hlađenje) vanjskog svježeg zraka. dovlaživanje. regeneraciju i ventilaciju Kvalitetna izvedba klima komore sadrži sustav povrata topline. rekuperaciju. filtraciju.

Presjek kroz klima-komoru .

ZRAK iz prostorije u prostoriju ⊕ GRIJAČ − HLADNJAK TOPLINSKA STANICA RASHLADNI AGREGAT .

apartmanima i uredskim prostorima. ventilatora s reguliranim brojem okretaja elektromotora 3. izmjenjivača topline s mogućnošću spajanja na hladnu i toplu vodu 4. filtra za zrak 2. usisne i istrujne rešetke Primjena ventilokonvektora: u hotelima. njem.VENTILOKONVEKTOR (eng. fan coil. . hlađenje i filtriranje zraka Ventilokonvektor se sastoji od slijedećih elemenata ugrađenih u jedno kućište: 1. der Gebläsekonvektor) → dio sustava klimatizacije koji omogućava grijanje.

polazne/povratne temperature vode 45/40°C.polazne/povratne temperature vode 10/14. ovisno o tome struji li kroz izmjenjivač topla ili hladna voda .5°C ili 12/16. 50/40°C ili 55/45°C VENTILATOR: → ostvaruje prisilno strujanje zraka iz prostorije preko izmjenjivačkih ploha. čime se zrak hladi ili grije.5°C GRIJANJE.IZMJENJIVAČ TOPLINE : → cijevni s lamelama i unutar njega struji voda kao prijenosnik energije → slučaj GRIJANJA – TOPLINSKA STANICA (osigurava TOPLU vodu) → slučaj HLAĐENJA − RASHLADNI AGREGAT (osigurava HLADNU VODU) HLAĐENJE.

ali ne i komformnu klimatizaciju. .NAPOMENA: ventilokonvektori pružaju mogućnost grijanja i hlađenja.

za sezonski rad) → ČETVEROCIJEVNI (dva izmjenjivača-za toplu i hladnu vodu.Sustav cjevovoda kod ventilokonvektora može biti: → DVOCIJEVNI (jedan izmjenjivač. skuplji) Izmjenjivači topline dvocijevnog i četverocijevnog ventilokonvektorskog sustava . pružaju potpunu ugodnost.

Dvocijevna i četverocijevna izvedba ventilokonvektora .

Ventilokonvektori se mogu postavljati: • na pod (parapetna ili podna izvedba) • na zid • vješanjem o strop slobodno u prostoru • unutar spuštenog stropa (stropna. podstropna ili kazetna izvedba) Podna i kazetna izvedba ventilokonvektora .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful