Către

:

INSPECTIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA TIMIS
În atenţia: D-lui Inspector sef adjunct ssm ing. Ioan Aurel Pepu Str. Spl. Nicolae Titulescu nr. 12 tel 0256/407975 tel/fax 0256/407971 Data: 19 mai, 2011

DECLARATIE PREALABILA
(HG nr. 300 din 02/03/2006) Adresa exacta a santierului: Timisoara 300116 str. Stefan cel Mare nr. 28 jud. Timis Tipul lucrarii: ................................................................... Beneficiarul lucrarii: S.C. URSUS BREWERIES S.A., cu sediul social in Calea Stirbei Voda 26 -28, Union Business Center, etaj 7-8, sector 1, Bucuresti, Romania, cod de inregistrare fiscala RO199095, SUCURSALA TIMISOARA, cu sediul în Timisoara, Str. Stefan cel Mare, nr. 28, cod postal 300116, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J35/975/27.06.2002, Cod Unic de Inregistrare 14720249, atribut fiscal RO. Executantul lucrarii: S.C. MAXCENTER SA. cu sediul in Loc Gataia str. Carpati nr.70 Jud. Timis, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J..... /....... / , Cod fiscal ................. Managerul de proiect din partea beneficiarului: ing.Sorinel Ghita – S.C. URSUS BREWERIES Bucuresti Sucursala Timisoara Managerul de proiect din partea executantului: ing..............................................................S.C. ....................... Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii: ing.Ghita Gheorghe S.C. MAXCENTER S.A. Durata estimativa a lucrarilor: Sucursala Timisoara zile ......... Str. Ştefan cel Mare 28 Numarul maxim estimat de lucratori pe santier: Timişoara, România .............de lucratori Tel.: 0256-224.166,
Fax: 0256-494.397 Cu stimă, Nr. ord. reg. com./an: J35/975/2002 ing. Dragos Hopulele Cod Unic de Înregistrare: 14720249 Director Sucursala Timisoara

ing. Pavel Mozos
Consultant conditii de munca

Fabrica Timişoara Str. Ştefan cel Mare 28 Timişoara, România Tel.: 0256-224.166, Fax: 0256-494.397 Nr. ord. reg. com./an: J35/975/2002 Cod Unic de Înregistrare: 14720249

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful