SUBSTANTIVUL (The Noun) Cuprins

:
1.1.

1.2.
1.3.

1.4. 1.5. 1.6.

Definiţie Clasificare Numărul substantivelor Genul substantivelor Cazul substantivelor Exercitii

1.1.

Definitie

Substantivul:
-

Denumeste obiecte in sens foarte larg, adică fiinţe, lucruri, fenomene ( man, chair, snow, walk, wisdom); Are categorii gramaticale de gen, număr şi caz;

-

-

Poate îndeplini în propoziţie funcţiile de: • Subiect; • Nume predicativ; • Atribut; • Apoziţie; • Complement; • Element predicativ suplimentar; • Echivalentul unei propoziţii sau fraze.

Georgiana Gălăteanu-Farnoagă, Ecaterina Comisel- Gramatica limbii engleze

Page 1

1.2.

Clasificare

Substantivele din limba engleză pot fi clasificate din mai multe puncte de vedere:
a) dpdv al formării lor, substantivele pot fi:  Sunstantive simple: boy, meal, day;  Substantive formate prin derivare cu sufixe sau prefixe: childhood,

-

-

-

disgust, unhappiness; Substantive formate prin compunere: schoolboy,classroom. Substantive formate prin conversiune din alte părţi de vorbire: - din adjective: the good, the evil, the rich, the poor; - din verbe la infinitiv: cook, fall; - verbe la gerund: reading, boxing; - verbe la participiul trecut:the injured;  substantive formate prin contragere: ad (advertisement) fridge (refrigerator) gym (gymnastics, gymnasium) lab (laboratory) liv (living-room) poly (polytechnic) pram (perambulator) pub (public house)  Abrevieri : - MP (Member of Parliament) - Dr (doctor) - Mr Brown ( Dl Brown) - Mrs Brown ( dna Brown) - Miss Brown ( dra Brown) - Ms Brown ( apelativ pentru femei căsătorite sau necăsătorite)
 

b) dpdv al gradului de individualizare sunt:  substantive comune – lipsite de posibilitatea de a se individualiza

prin ele însele, ele denumesc un element dintr-o categorie de obiecte de acelaşi fel- la rândul lor, se clasifică în: o substantive apelative – denumesc un element dintr-o categorie: table, school; o substantive colective - denumesc obiecte constând din mai multe elemente de acelaşi fel: family, people; o substantive concrete – denumesc obiecte sau substanţa constitutivă a unor obiecte: table, wood, steel; o substantive abstracte – denumesc abstracţiuni: difficulty, worry, peace, love, music.
Georgiana Gălăteanu-Farnoagă, Ecaterina Comisel- Gramatica limbii engleze Page 2

substantive (nume) proprii – au capacitatea de a individualiza un obiect dintr-o categorie de obiecte de acelaşi fel, denumind în principiu un singur element dintr-o categorie. Ele denumesc: o nume de persoane: Churchill; o denumiri geografice:  nume de localităţi: London, Bucharest  nume de ţări: Romania, Britain, the United States;  nume de continente: Europe;  nume de ape şi munţi:the Danube, the Black Sea, the Suez Canal, Lake Michigan, the Carpathians; o diviziuni temporale:  lunile anului: January;  zilele săptămanii: Sunday;  sărbători: Independence Day. o nume de cărţi, ziare, reviste: The Times, The Sunday Times o nume de instituţii: The Grand Hotel, the National Theatre, the British Museum.

Ortografia substantivelor proprii: se scriu cu literă mare ca şi in limba romană. Excepţii de la această regulă, diferit faţă de limba romană: - numele lunilor anului si ale zilelor săptămanii se scriu cu literă mare in limba engleza, fiind considerate substantive proprii: April (aprilie), Sunday(duminică) etc. - toate cuvintele ( cu exceptia articolelor, prepozitiilor si conjunctiilor), dintr-un substantive propriu exprimat printr-o perifrază substantivală se scriu cu literă mare in engleză: o titluri de cărti: “Dombey and Son “ o titluri de ziare: The Daily Mirror; o titluri de reviste: English Language Teaching Journal; o titluri de capitol, articole, lucrari, conferinte: the Conference for Peace and Security in Europe, the United Nations Organization - numele de nationalitati si limbi se scriu de asemenea cu literă mare in engleza: o He speaks English. o We are Romanians.

1.3.

Numărul substantivelor ( Number of Nouns)

Georgiana Gălăteanu-Farnoagă, Ecaterina Comisel- Gramatica limbii engleze

Page 3

Iar la plural cu verbe la plural: The apples are in the basket. datorita desinentei “-s”. Ele se comporta: 1) Ca substantive numarabile propriu-zise. avand atat singular cat si plural: museum. Substantivele numarabile Definite Substantivele numarabile denumesc notiunile ca unitati separate. substantivele in limba engleza se impart in: . a few boys.1.Numărul este categoria gramaticală care se recunoaste cel mai usor. school Abstracte: difficulty.Gramatica limbii engleze Page 4 . specifica pentru forma de plural a substantivelor. avand forma numai de singular sau numai de plural (Invariable nouns). referirea fiind la o colectivitate: Georgiana Gălăteanu-Farnoagă.museums child – children b) Pot fi precedate de numerale cardinalesau cuantificatori: one book/ several apples/ a lot of brushes c) La numarul singular se acorda cu verbe la singular: The book is on the table. In acest caz. pencil Colective: committee.sunt de regula invariabile ca forma. question Substantivele colective sunt o subdiviune a substantivelor numarabile. ele se comporta ca substantive collective propriu-zise.sunt de obicei variabile ca forma. Caracteristicile substantivelor numarabile: a) Sunt variabile ca forma. 2) Cand aceste substantive se refera la membrii componenti ai colectivitatii. Clasificarea substantivelor numarabile: - Apelative: garden. care pot fi numerate.Substantive nenumarabile (Mass Nouns). audience Concrete: child. Exemplu: a boy. Ex: The two football teams are in the field now. ele se folosesc cu forma de singular. avand atat singular cat si plural (Variable nouns).3. cand denumesc o colectivitate considerat ca un intreg. ele au numarul singular si plural si se acorda cu verbe la singular sau plural: His family is larger than mine. 1. . two boys. In aceasta situatie.Substantive numarabile (Count Nouns). Ecaterina Comisel. Dpdv al ideii de numar. On each floor lives two families.

team. Ecaterina Comisel.pluralul se formeaza prin adaugarea desinentei “-s” la forma de singular. planes) Flock ( of sheep) Herd ( of cattle) Pack ( of wolves) Poultry. Formele de plural sunt de doua feluri: a) Regulate. Georgiana Gălăteanu-Farnoagă. shoal (of fish) Swarm ( of bees) Formarea pluralului substantivelor numarabile Substantivele numarabile au doua forme: singular si plural. Forma de singular este nemarcata. b) Neregulate. care se acorda cu verbul la plural.Gramatica limbii engleze Page 5 . insects.family. referirea fiind la membrii colectivitatii: My family are at home.pluralul se formeaza in alte moduri. ( all the members of the family …) Din grupa substantivelor colective fac parte: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Army Assembly Audience Class Club Committee Company Crew Crowd Family Government Jury Party Press Public Regiment Troop Flight ( of birds.

carpets. fez – fezzes ii. Ecaterina Comisel. bus – buses ii. si [θ]:  books. brush – brushes b) la cateva din substantivele din acest grup se dubleaza consoana finala: i. -x. months. trees.dupa consoane sonore si vocale:  gloves. [f]. boys. inclusive substantivele terminate in “-e” mut: i. noses. watch – watches vi. cand –o este precedat de o vocala:  cuckoos  kangaroos  radios  scenarios  studios  zoos ii. Se formeaza prin adaugarea desinentei “-s” la forma de singular a substantivului. matches. proofs. brushes. -sh adauga “-es”: i. glass – glasses iii. Pluralul regulat al substantivelor. -ch. Pronuntia: - S – dupa consoane surde [k]. Ortografia pluralului regulat 1) desinenta “-s” se scrie “-s” dupa majoritatea substantivelor. tables.A. villages. la substantive proprii:  Filipinos  Eskimos Georgiana Gălăteanu-Farnoagă. buz – buzzes iv. [p]. [z]:  classes. book – books ii.Gramatica limbii engleze Page 6 . iz – dupa sunetele [s]. z . quiz – quizzes c) substantivele terminate in “-o”: adauga desinenta – s: i. box – boxes v. lamps. table – tables 2) exceptii : a) substantivele terminate in –s. -z.

factory – factories Exceptii: o Dupa vocale: boy.boys.Mts Georgiana Gălăteanu-Farnoagă. numeralele si abrevierile formeaza pluralul prin adaugarea unui apostrof si –s: 1920’s. There are two MP’s in the lobby. La unele substantive straine:  Concertos  Dynamos  Pianos  Solos  Sopranos  Tangos  Tobaccos v. e) Literele.Gramatica limbii engleze Page 7 . d) Substantivele terminate in –y precedat de conasoana transforma y in I si adauga –es: city – cities. o In substantive proprii : the Kennedys. Ex: There are three A’s and two 2’s in the number of that English car. Ecaterina Comisel. MP’s . Adauga –es la substantive ca:  Echoes  Heroes  Mosquitoes  Negroes  Potatoes  Tomatoes vi.  Neros Romeos iii. Au doua forme de plural:  Banjos – banjoes  Buffalos . play – plays. In engleza contemporana exista tendinta ca numeralele si abrevierile sa formeze pluralul si prin adaugarea doar a unui –s la singular: • Mt (mountains) . In abrevieri:  Kilos ( kilogrammes)  Photos ( photographs)  Pros ( professionals) iv. o In substantive comune: stand-bys.buffaloes  Cargos – cargoes  Mementos – mementoes  Mottos – mottoes  Volcanos – volcanoes  Zero – zeroes etc.

• In the 1930s.not – forget – me – nots= flori de nu ma Grown-up – grown-ups = adulti Horce race.by – passers.mothers-in-laws • Passer.rounds = carusele b) Unele substantive compuse. • Lb. adauga –s la primul element: • Looker-on.vols.MPs.lbs. (pounds).  A vegetable garden. fie cand este folosit cu sens de plural:  A customs officer  The game mistress  A goods train  A sweets vendor Georgiana Gălăteanu-Farnoagă.doctors.Gramatica limbii engleze Page 8 . • MP ( Member of Parliament). fie cand el are numai forma de plural.by. de obicei cele alcatuite dintr-un substantiv si o constructive prepozitionala. • Vol ( volume).lookers-on • Mother in law. • Woman-doctor – women. Ecaterina Comisel. substantivul cu rol de adjectiv este de obicei la singular:  A car-race  A flower show  A five-pound Note  A shop-assistant  A ten-minute film  A tooth-brush. 3) Pluralul substantivelor compuse: a) Majoritatea substantivelor compuse adauga –s la ultimul element: uita - Classroom – classrooms = clase Forget – me.  A two-piece suit. Postal Order) –Pos. c) Substantivele compuse in care primul element este man sau woman - transforma la plural ambele elemente: • Man-singer – men –singers. NOTACand substantivul compus este alcatuit din doua substantive. • PO ( Post Office.horse races = cai de curse Race horce – race horces = curse de cai Merry-go-round – merry –go. Adeseori insa aceste substantive isi pastreaza forma de plural.

[f] sau [s] in care se termina substantivul se transforma in perechea ei sonora la unlee substantive b) vocala sau diftongul final se schimba in alta vocala sau diftong ( mutation) c) trei substantive adauga desinent en ( cu sau fara mutatie vocalica) d) unele substantive numarabile au aceeasi forma la singular si plural ( primesc desinenta zero.shelves thief.lives loaf.calves elf. Ecaterina Comisel.   The Public Relations Departament The United Nations Organization The United States Congress B.loaves self. [f] sau [s] in care se termina substantivul se transforma in perechea ei sonora la unlee substantive -th ths -f(e) - bath – baths mouth – mouths path – paths youth .plural zero) e) plural straine (Foreign Plurals) a) consoana surda [θ].thieves wife.Gramatica limbii engleze .elves half –halves knife.selves shelf. Pluralul neregulat al substantivelor.leaves life.wolves Page 9 - Georgiana Gălăteanu-Farnoagă.youths vez calf. Formeaza in mai multe feluri: - - a) consoana surda [θ].knives leaf.wives wolf.

oaths truth.hoofs sau hooves scarf – scarfs sau scarves wharf – wharfs sau wharves b) vocala sau diftongul final se schimba in alta vocala sau diftong ( mutation) o o o o o o man.chiefs cliff.lengths cloth.geese tooth.Gramatica limbii engleze .roofs safe.handkerchiefs sau handkerchieves hoof.safes dwarf.-se ses .men woman.truths Plural regulat (f)            belief.earths length.deaths faith. exista si forme de plural regulat si oscilatie intre cele doua forme: Plural regulat (th)         berth.berths earth. Ecaterina Comisel.cloths death.houses Acest fenomen de sonorizare a consoanei finale nu se produce la toate substantivele terminate in [θ].proofs roof.feet goose. [f] sau [s].women foot.cliffs proof.house.faiths oath.beliefs chief.dwarfs sau dwarves handkerchief.teeth mouse.mice Page 10 Georgiana Gălăteanu-Farnoagă.

Pluralul neregulat este folosit doar cu sens de membru al unei societati religioase.Gramatica limbii engleze . d) unele substantive numarabile au aceeasi forma la singular si plural ( primesc desinenta zero.lice Nota: compusii cu substantivul man au aceeasi pronuntie la singular si plural. c) trei substantive adauga desinenta en ( cu sau fara mutatie vocalica) o ox. These are the army barracks.children o brother. Ecaterina Comisel. Cu numele de nationalitati terminate in –ese: • The Chinese • The Japanese Page 11 Georgiana Gălăteanu-Farnoagă.o louse. two Englishmen. desi prtografia difera: a postman. Pluralul zero este folosit: cu unele substantive terminate in –s: • • • • • • barracks = baraca headquarters =sediu means = mijloc series = serie species = specie works = uzina ex: This is an army barracks.plural zero) Nota: substantivele cu plural zero se deosebesc de cele invariabile care au numai singular( music) sau numai plural (cattle) prin faptul ca se acorda atat cu un verb la singular cat si cu un verb la plural: There is a stray sheep on the road. an Englishman. two postmen. The bus. trolleybus and the underground are modern means of transport. There are some stray sheep on the road.oxen o child.brethren Nota: Brother are plural regulat: brothers (frati).

mackerel.mackerels 3) Doar pluralul regulat:  Cow.sheep Pike.herring. mai ales in limabjul stiintific.dogs  Hen.trout 2) Pluralul zero si pluralul regulat in –s:  Antelope.monkeys  Sparrow.• • The Portuguese The Vietnamese Ex: He is speaking to a Portuguese.horses  Monkey.hens  Horse. - Cu substantivele denumind animale. Georgiana Gălăteanu-Farnoagă.duck (rate salbatice) – ducks ( rate de ferma)  Fish – fish – fishes  Herring.herrings  Mackerel.sparrows e) plural straine (Foreign Plurals) Exista mai multe desinente de plural de origine straina care sunt folosite in limba engleza.salmon Trout. folosit pentru indicarea unei varietati ( de obicei in limbajul vanatoresc) 3) Doar plural regulat 1) Doar pluralul zero:          Carp.pike Plaice.plaice Salmon.cows  Dog.cod.deer Game-game Grouse.antelope – antelopes  Cod. Acestea pot avea: 1) Doar plural zero 2) Plural zero si plural regulat in – s. Ecaterina Comisel.carp Deer. The Portuguese live in Europe.grouse Sheep.Gramatica limbii engleze Page 12 .cods  Duck.

Ecaterina Comisel. In ceea ce priveste pluralele straine.Axis – axes .crises etc.Crisis.Gramatica limbii engleze Page 13 . phenomenon Tableau Chamois Chassis Corps Graffito -ices -es -on -eau Zero -a -eaux Zero -i -o Atentie: Diferenta dintre forma de singular si forma de plural a substantivelor terminate in –is (sg) si –es (pl) se observa si in pronuntare: . exista mai multe situatii: Georgiana Gălăteanu-Farnoagă.Basis – bases .Singular Terminatia -us Plural Terminatia -i -ora -era -ae -a Exemple Stimuli Corpora Genera Bacilli Algae Larvae Strata Addenda Data Agenda Errata Bacteria Codices Theses Analyses Ellipses Axes Hypotheses Bases Crises Paralyses Diagnoses Parantheses Syntheses Theses Criteria Phenomena Tableaux Chamois Chassis Corps Graffiti -a -um -ex -ix -is Exemple Stimulus Corpus Genus Bacillus Alga Larva Stratum Addendum Datum Agendum Erratum Bacterium Codex Thesis Analysis Ellipses Axis Hypothesis Basis Crisis Paralysis Diagnosis Paranthesis Synthesis Thesis Criterion.

Ecaterina Comisel. imprumutat): Singular Terminatia -us Exemple Cactus Genius Syllabus Terminus Antenna Formula Vertebra Aquarium Curriculum Medium Sanatorium Symposium Terminatia -uses -i Plural Exemple Cactuses Cacti Geniuses (oameni Genii (spirite.Gramatica limbii engleze .1) Unele substantive de origine straina si-au pastrat forma de plural din limba din care au fost imprumutate (vezi table pct e)) 2) Unele substantive au numai plural cu –s: Singular Terminatia -us Plural Terminatia -uses Exemple Bonuses Campuses Choruses Circuses Ignoramuses Arenas Dilemmas Diplomas Dramas Encyclopedias Eras Albums Geraniums Gymnasiums Museums Demons Electrons Lexicons Sopranos -a -um -on -o Exemple Bonus Campus Chorus circus ignoramus Arena Dilemma Diploma Drama Encyclopedia Era Album Geranium Gymnasium museum Demon Electron Lexicon Soprano -as -ums -ons -os 3) Alte substantive de origine straina au doua forme de plural ( cel regulat in –s sic el strain. de geniu) duhuri) Syllabuses Syllabi Terminuses Termini Antennas Antennae Formulas Formulae Vertebras Vertebrae Aquariums Aquaria Curriculums Curricula Mediums Media Sanatoriums Sanatoria Symposiums Symposia Page 14 -a -um -as -ae -ums -a Georgiana Gălăteanu-Farnoagă.

El este un om de character. formele straine de plural sunt de obicei folosite in limbajul tehnic. Traducere Frumusetea este admirata. information. cu diferente de sens insa: Substantive numarabile She is a beauty. (Foarfeca este pe masa.Singular Terminatia -ix -ex Exemple Appendix Index Terminatia -ex -ices -on -eau -o Automaton Bureau Plateau Libretto Virtuoso -ons -a -eaus -eaux -os -i Plural Appendixes (in anatomie) Indexes (cuprinsuri) Automatons Bureaus Plateaus Librettos Virtuosos Exemple Appendices (in carti) Indices (in matematica) Automata Bureaux Plateauex Libretti Virtuosi Nota: Formele de plural in –i sunt rare.Gramatica limbii engleze Page 15 . Georgiana Gălăteanu-Farnoagă. The main character of the story is an old fisherman. I had an interesting experience when travelling in the North Traducere Este o frumusete. Ecaterina Comisel. cat si din a celor nenumarabile. (Ceaiul chinezesc este foarte bun. scissors. . Substantive nenumarabile Beauty is admired.2. 2) Neavand contrastul singular-plural. steel. La substantivele cu doua forme de plural. coal. iar pluralul in –s este folosit in vorbirea curenta. cattle. He is a man of character. kindness. Caracteristicile substantivelor nenumarabile: 1) Sunt invariabile ca forma: tea. Eroul principal al nuvelei este un batran pescar.Abstracte : beauty. Substantivele nenumarabile pot fi: .)The scissors are on the table.) 4) Unele substantive englezesti fac parte atat din clasa substantivelor numarabile. patriotism. Mi s-a intamplat ceva interesant cand am calatorit in nordul tarii. This teacher has a great deal of experience. Substantivele nenumarabile ( Mass nouns) Substantivele nenumarabile denumesc notiuni vazute ca un intreg. 1. nu pot fi numerate cu ajutorul numeralelor sau altor cuantificatori: I need (some) tea/ information/ scissors.Concrete: sugar. Acest professor are foarte multa experienta. 3) Se acorda cu verbul la singular: Chinese tea is very good.3.

Substantive numarabile of the country. Imi place carnea de oaie. 5) Uneori diferentele de sens dintre substantivele numarabile si cele nenumarabile sunt exprimate prin cuvinte diferite: Substantive numarabile I’ve bought two loaves. Lumina se deplaseaza mai rapid decat sunetul. Am cumparat niste carne de porc pentru cina. This pig is very fat. please. I like mutton. 6) In limba engleza. There are two sheep in the field. Am cumparat ziarul de dimineata. agricole) Progress Page 16 Georgiana Gălăteanu-Farnoagă. Sunt doua oi pe campie. Traducere Da-mi o inghetata. fac parte din clasa substantivelor invariabile la singular unele substantive care sunt numarabile sau invariabile la plural in limba romana:              Advice Business Furniture Homework Income Information Knowledge Luggage Merchandise Money Nonsense Produce ( produse natural. A scris o lucrare buna. She has got a new iron. She has blonde hair. Ecaterina Comisel. The box is wrapped in white paper. He does his lessons in the evening. I’ve bought the morning paper.Gramatica limbii engleze . Traducere Acel bloc de gheata este foarte periculos. Acest porc este foarte gras. I’ve bought some pork for dinner. Isi face lectiile (temele) seara. He does his home-work in the evening. She has written a good paper. Nu mai are decat doua fire de par pe cap. Am auzit un zgomot ciudat. te rog Are un nou fier de calcat. Light travels faster than sound. He has only two hairs on his head. Isi face lectiile seara. Give me an ice. Cutia este impachetata in hartie alba. Are parul blond. This tool is made of iron. Substantive nenumarabile That block of ice is very dangerous. Traducere Am sa cumpar paine la piata. Traducere Am cumparat doua paini. I heard a strange sound. Aceasta unealta este din fier. Substantive nenumarabile I’ll buy bread at the market.

He felt his strength was failing. You must do your homework carefully. A. news. Cunostintele lui de limba elngleza sunt slabe.3. wisdom. Vorbesti prostii. You are talking nonsense. phonetics. This pupil is making fast progress in learning English. Substantivele invariabile la singular Exemple: sugar. I need further information. Simtea ca-l lasa puterile. Limba romana Totdeauna imi da sfaturi bune.3. Folosirea lor cu forma de plural se face doar in situatii special. Am nevoie de informatii suplimentare. measles. sau numai plura. Limba engleza He always gives me good advice. Acest elev face progrese mari in invatarea limbii engelze. Wales. Trebuie sa-ti faci cu atentie temele. 1. Unde-ti sunt bagajele ? Banii sunt in portofelul tau.  Strength Work. Where’s your luggage ? The money is in your wallet. Ele au numai singular. Numarul substantivelor invariabile Substantivele invariabile nu au opozitia suingular-plural. His knowledge of English is poor. Acestea se acorda cu verbul la singular: Phonetics is a branch of linguistics. the good. Ecaterina Comisel. Din clasa substantivelor invariabile la singular fac parte: - Substantive nenumarabile concrete:  Bread  Butter  Chalk  Food  Fruit  Gold  Jam  Silver Page 17 Georgiana Gălăteanu-Farnoagă.Gramatica limbii engleze .

Gramatica limbii engleze Page 18 . Folosirea acestor substantive ca substantive numarabile este posibila doar cu schimbarea sensului ( cu forma de plural sau cuantificatori): a) Kind of : What jams Meats Fruits jam Meat Fruit Ce do you have today ? gemuri feluri de carne fructe = what kind of aveti astazi ? b) A cup / glass of: A cup of coffee for me. c) Pentru exprimarea intensitatii sau cantitatii mari: The sands of the desert ( nisipurile desertului) The waters of the lake (apa lacului) Substantive nenumarabile abstracte:        advice cleanliness homework information justice knowledge nonsense etc. please. 2) Nume de boli: measles = pojar mumps = oreion rickets = rahitism Measles is a catching disease. A glass of beer for me please. Ecaterina Comisel.Ex: Fruit is good to eat = Este bine sa mananci fructe. Acestea sunt sterile de la ora 9. - unele substantive terminate in –s. Georgiana Gălăteanu-Farnoagă. care exprima urmatoarele notiuni: 1) Substantivul news: Here is the 9 o’clock news. Pojarul este o boala contagioasa.

De asemenea si: athletics ethics gymnastics politics 4) Unele nume de jocuri: billiards bowls cards darts dominoes draughts marbles ninepins skittles Dominoes is a game for children. a billiard-table / a bowling-alley / a dart-board / a draught-board 5) Unele substantive proprii: Wales Athens Brussles Naples The Thames Wales is in the south-west of Great Britain. Tara Galilor este in s-v Marii Britanii.3) Nume de stiinte si obiecte de studiu terminate in –ics: acoustics aesthetics cybernetics economics electronics linguistics phonetics physics Acoustics is the science of sound. Acustica este stiinta sunetelor. Dar. - adjectivele abstracte substantivizate: Page 19 Georgiana Gălăteanu-Farnoagă. Ecaterina Comisel.Gramatica limbii engleze .

Cuantificarea substantivelor invariabile la singular se poate realize cu ajutorul unor cuvinte ca: a piece of. In basme binele intotdeauna invinge. an item of.Gramatica limbii engleze . Substantive concrete: bacon cake bread sugar coal meat chocolate soap chalk land paper furniture grass a slice of bacon a slice of cake a loaf of bread a lump of sugar a lump of coal a roast of meat a bar of chocolate a bar of soap a stick of chalk a strip of land a sheet of paper an article of furniture a blade of grass a piece of a bit of Substantive abstracte: a piece of advice information work luck evidence research business abuse passion fever interest a word of advice an item of information a bit of work an item of a word of a fit of an attack of a bit of a bit of business an amount of interest Page 20 Georgiana Gălăteanu-Farnoagă.o o o o the beautiful the sublime the good the evil In fairy stories the good always wins. Ecaterina Comisel. a bag of etc. a bar of.

compasses.Unelte: binoculars. trousers: o These trousers are too long for you.B. pyjamas. Ele denumesc: . shorts. scissors. tongs: Where are the scissors ? (unde este foarfeca ?) . jeans. pants. Ecaterina Comisel.Gramatica limbii engleze . scales.Articole de imbracaminte: braces. (Binoclul este pe masa) Din clasa substantivelor invariabile la plural fac parte: a) Substantivele care denumesc obiece formate din doua parti egale. The binoculars are on the table. Nota: observa forma de singular a unora dintre avestea cand sunt folosite atributiv: a spectacle case – toc de ochelari a pyjama cord – cordon de pajama a suspender belt – portjartier a trousers leg – crac de pantaloon Substantivele care denumesc obiecte din doua parti se numara cu ajutorul cuvantului “pair”: a pair of scissors a pair of trousers a pair of glasses two pairs of skis etc. glasses. spectacles. pincers. overalls. Substantivele invariabile la plural Substantivele invariabile la plural au numai forma de plural si se acorda de regula cu un verb la plural. b) Alte substantive folosite numai la plural (pluralia tantum). Ex. Exemplele de pluralia tantum in engleza sunt numeroase: Exemplu Traducere Page 21 Georgiana Gălăteanu-Farnoagă. clothes flannels. Aceste substantive se numesc summation plurals in limba engleza. Locuieste la periferia orasului. terminate de regula in –s: He lives on the outskirts of the town. Acesti pantaloni sunt prea lungi pentru tine. pliers.

Ecaterina Comisel. parc. teren( la unele cladiri) litere. literature Camera Lorzilor Maniere.Gramatica limbii engleze . in limba romana ele fiind substantive variabile sau invariabile la singular: Exemplu Archives Ashes Brains Contents Customs (coffee) dregs Goods Grounds Holidays Minutes Traducere Arhiva Cenusa Intellect Continut Vama Zat de cafea Marfa Parc in jurul unei constructii Vacanta Process-verbal Page 22 Georgiana Gălăteanu-Farnoagă. imbracaminte Artificii Fonduri(banesti) Zat. purtare Date particulare Lucrarile (conferintei) Salutary Resturi Economii Resturi de mancare. de metal Scari Clabuc de sapun Imprejurimi Multumiri Trupe Tropice Obiecte de valoare Unele substantive fac parte din clasa pluralia tantum doar in limba engleza. drojdie.annals The antipodes Arms Auspices Bowels Colours The Commons Damages Earnings Effects Fireworks Funds Grounds Letters The Lords Manners Particulars Proceedings ( of he conference) Regards Remains Savings Scraps Stairs Suds Surroundings Thanks Troops Tropics Valuables anale Antipozi Arme Auspicii Intestine Culori Camera Comunelor Despagubiri Castiguri Efecte.

cu intelesuri diferite: o forma invariabila la singular si o forma invariabila la plural: Substantive invariabile la singular Advice Air Ash Bearing Brace Content Cost Fund Ground Honour Middle age Regard Respect 1. baza ( de cunostinte.Oats Outskirts Pains Premises Sands Spirits Wages Ovaz Periferie Osteneala Local.A wage-packet Atentie: Exista unele substantive care au doua forme. teren. consideratie Stima. distinctive la examene Evul mediu Salutari Omagii Dispozitie … Bauturi alcoolice tari (distillate) Substantivele pluralia tantum si summation plurals se confunda uneori cu forma de plural unor substantive numarabile: Georgiana Gălăteanu-Farnoagă. biologie) Conduit. coordonate Bretele Continut al unie carti. substanta) Cost Fond.Staircases .A holiday camp . vas Cheltuielie Resurse banesti. imobil (stil official) Plaja Dispozitie ( buna sau rea) salariu Nota:unele din substantivele pluralia tantum apar fara –s sau in compusi: . atitudine Spirt: alcool pur Substantive invariabile la plural Advices Airs Ashes Bearings Braces Contents Costs Funds Grounds Honours Middle Ages Regards Respects high/ low spirit Spirits Traducere Instiintare. de bani) Pamant. Spirit Traducere Sfat Aer Scrum de tigara. sediment.Gramatica limbii engleze Page 23 . fonduri Zat. fire. avize Aere la figurat Cenusa Aspect ale unei chestiuni. parc Onoruri. consideratie Spirit. tinuta Perehe ( de potarnichi) Continut (capacitate. Spirit 2.A wage-earner . Ecaterina Comisel. teren Onoare Varsta mijlocie Privire. cenusa ( chimie.Ash-tray .

Gramatica limbii engleze Page 24 . raporturi c) Substantive nemrcate la plural. imobil Quarters = locunita.Singular Colour = culoare Compass = busola Custom= obicei Damage = avarie Effect = effect Glass = pahar Ground = motiv.people . trimestru Plural Colours = culori Compsasses = busole Customs = obiceiuri Damages = avarii Effects = efecte Glasses = pahare Grounds = Letters = scrisori Manners = moduri Minutes = minute Pains = dureri Premises = premises Quarters = sferturi. fragment Spectacle = spectacol Term = perioada.youth The cattle are in thw field. Ecaterina Comisel.police . Georgiana Gălăteanu-Farnoagă. deseuri de metal Spectacles = ochelari Terms = termini. teren Letters = litere.clergy . There are a lot of people in the street . Nota: People si youth pot fi folosite si ca substantive variabile numarabile: The peoples of the world are struggling for peace. dar nemarcate formal pentru acest numar. fragmente Spectacles = spectacole Terms = periaode. These youths saw the accident happen. haine Glasses = ochelari Grounds = zat. relatii. Popoarele lumii se lupta pentru pace. literature Manners = maniere. Sunt multi oameni pe strada. cauza Letter = scrisoare Manner = mod Minute = minut Pain = durere Premise = premise Quarter = sfer.vermin . cartiere Receipts = chitante Scales = game musicale Scraps = bucatele. Aceste substantive sunt : . termene Pluralia tantum Colours = drapel Compasses = compass Customs = vama Damages = despagubiri Effects = efecte. termen. cantonament Receipts = incasari Scales = balanta Scraps = resturi de mancare.gentry . Vitele sunt pe camp.cattle . cartier Receipt = chitanta Scale = gama muzicala Scrap = bucaica. In clasa substantivelor invariabile la plural intra si unele substantive folosite numai la plural. purtare Minutes = process-verbal Pains = osteneala Premises = local.

Ranitii au fost dusi la spital. the East/west Indies.Acesti tineri au vazut cum s-a intamplat accidentul. Regiunea Highlands este o regiune muntoasa.The Alps. the Netherlands.um -ora -era -ae -a Georgiana Gălăteanu-Farnoagă. the Hebrides. d) Adjectivele sau participiile personale substantivizate: - the handicapped the injured the poor the ritch the sick the wounded The injured were taken to hospital. boy Watch Bath Knife House Man Foot Mouse Ox Child Sheep Works The Japanese Stimulus Corpus Genus Larva Desideratum Exemple Plural Books Pencils. Ecaterina Comisel. e) Unele substantive proprii: .Gramatica limbii engleze . the Highlands. - the United States of America: The Highlands are a mountainous region. Sinteza numarul substantivelor Felul pluralului Plural regulate Plural neregulate Formarea pluralului Singular + s [s] + s [z] + es [iz] Sonorizarea consoanei [o] – [d] + [z] [f] – [v] + [z] [s] – [z] + [iz] Mutatie vocalica Plural in -en ± mutatie vocalica Zero -i Book Pencil. boys Watches Baths Knives Houses Men Feet Mice Oxen Children Sheep Works The Japanese Stimuli Corpora Genera Larvae Desiderata Page 25 Plural us -a .

sunt in afara sexului (neutre) Spre deosebire de limba romana. the United States. goods Cattle. honey Art. patriotism News The beautiful. adica a cuvintelor care indica numele obiectelor. police The ritch. In cazul substantivelor unde genul este marcat formal totusi.The librarian is at his desk. She is writing something. - Continutul acestei categorii gramaticale: Daca obiectele reprezinta finite. Plural 1.4.1. Georgiana Gălăteanu-Farnoagă.ex -ix -is -on -o Codex .4. . Antarctica. unde partea finala a substantivului constituie marca categoriei gramaticale.The librarian is at her desk.straine .ices -es -on zero -i Analysis Phenomenon Chassis Tempo Codic s Analyses Phenomena Chassis Tempi Substantive invariabile Forma invariabila a) b) c) Singular e) a) b) c) d) e) Felul substantivelor Nenumarabile concrete Nenumarabile abstracte Substantive in -s d) Adjective abstracte substantivizate Substantive proprii Summation plurals Pluralia tantum in -s Substantive cu pluralul nemarcat Adjective personale substantivizate Unele substantive proprii Exemple Gold. milk. Genul este categoria gramaticala caracteristica in primul rand a substantivului.Gramatica limbii engleze Page 26 . Scissors Customs. Brown. genul se identifica cu ajutorul pronumelor care se refera la substantive si au forme diferite dupa gen: . Genul substantivelor ( Gender of Nouns) 1. in engleza rareori este marcat acest lucru. He is writing something. the Hebrides. the poor The Carpathians. acestea pot fi:  De sex masculin  De sex feminin Daca obiectele reprezinta lucruri. Ecaterina Comisel. the good Helen.

Substantive nume de persoane.1. substantivele care denumesc persoane de sex barbatesc sunt de gen masculine: man. .2. Genul substantivelor nume de persoane ( Gender of Personal Nouns) In limba engleza. brother. . 1. 2) Morfologic. Din punct de vedere al apartenentei la genul masculin. sister.4. iar substantivele care denumesc persoane de sex femeiesc sunt de genul feminine: woman.lass lord – lady man – woman monk – nun Georgiana Gălăteanu-Farnoagă. categoria gramaticala a genului poate fi marcata: 1) Lexical. 3) Identificata cu ajutorul unor cuvinte care marcheaza genul. substantivele din limba engleza se impart in trei grupe mari: . La substantivele nume de persoane.Substantive nume de obiecte. 1) La unele substantive nume de persoane genul este marcat lexical. Clasificarea substantivelor dupa ideea de gen.3.4. la substantivele nemarcate pentru gen ( genul comun). Ecaterina Comisel.Gramatica limbii engleze Page 27 . prin cuvinte diferite: brother – sister earl – countess father – mother gentleman – lady king – queen lad.Substantive nume de animale. feminin sau neutru.

genul este marcat morphologic.Gramatica limbii engleze Page 28 . prin adaugarea unui sufix la forma de masculin: - -ess:  actor – actress count – countess duke – duchess god – goddess heir – heiress host – hostess master – mistress negro – negress prince – princess waiter – waitress          -ine:   hero – heroine sau prin adaugarea unui sufix la forma de feminin: • • -er : widow – widower -groom: bride – bridegroom 3) Alte substantive nume de persoane au o singura forma atat pentru masculine ca si pentru feminine. Ele apartin genului comun. Georgiana Gălăteanu-Farnoagă. Mrs nephew – niece uncle – aunt 2) La alte substantive nume de persoane. Ecaterina Comisel.Mr – Miss.

male. pig: boar – sow v. foreigner. teacher. stundent. ox : bull – cow iii. situatie in care substantivele sunt inlocuite de pronumele HE sau SHE : The mare whinnied when she saw her master. La unele dintre aceste animale. distinctia de sex masculin – feminin. Apartenenta la genul masculine sau feminine se precizeaza la context: - Cu ajutorul pronumelor: The teacher asked the pupil a few more questions as she wanted to give him a better mark. person.4. fiind inlocuite de prenumele he: . Ecaterina Comisel. inhabitant. Marca genului poate fi realizeata: a) Lexical: i. relative. but he soon become more manageable. ca boy. (Iapa a nechezat cand si-a vazut stapanul).Nume de animale mari .The horse was rather restive at first. doctor. neighbour. speaker. professor. deer: stag – hind Georgiana Gălăteanu-Farnoagă. este marcata formal. novelist.Exemplu: artist. horse: stallion – mare ii. parent. sheep: ram – ewe iv. chairman. cook. writer. pupil.Nume de animale mici Substantivele nume de animale mari sunt considerate de obicei de genul masculin. Genul substantivelor nume de animale (Gender of Animate Nouns) Substantivele nume de animale se subclasifica in: .4. 1. female: o Boy-friend – girl-friend o Male-student – female-student o Policeman – policewoman o Chairman – chiarwoman - - Cu ajutorul unor adjective folosite doar pentru un singur sex: My neighbour is pregnant. musician. Cu ajutorul unor cuvinte la care genul este marcat lexical.Gramatica limbii engleze Page 29 . cousin. frined.

lexical: o cock – hen o dog – bitch o drake – duck o gander – goose . c) Nume de fluvii: the Danube.Jenny-ass o Male frog – female frog 1. terror. the Thames d) Nume de munti: the Carpathians the Cheviot Sunt feminine: a) Substantivele care sugereaza o caracteristica feminine.4. fear. se pot indica diferentele de sex: . Genul substantivelor nume de obiecte (Gender of Inanimate Nouns) Substantivele nume de obiecte sunt de genul neutru: Where’s your umbrella ? It is in my bag.Gramatica limbii engleze Page 30 . mercy. science.6. Ecaterina Comisel. folly. c) Substantive abstracte ca: fortune. In unele cazuri insa. cele care indica fertilitatea: affection. Georgiana Gălăteanu-Farnoagă. devotion. b) Fenomene natural puternice: ocean. un character bland. justice. liberty.b) morphologic: lion – lioness. thunder. wind.5. b) Substantive care denumesc trasaturi negative de character: ambition. tiger – tigress Substantivele nume de animale mici sunt considerate de obicei neutre. fiind inlocuite prin pronumele it : I saw a frog by the lake.4. 1. hope. revenge.prin cuvinte marca ale genului: o cock sparrow – hen sparrow o he goat – she goat o Tom cat – she cat o Jack-ass. jealousy. vanity. murder. river. peace. Folosirea stilistica a categoriei gramaticale a genului Unele substantive nume de obiecte care sunt de regula neutre in vorbirea curenta sunt uneori personificate in literature. nature. Sunt substantive masculine care denumesc: a) Pasiuni intense si actiuni violente: anger. sun. death. unde ele pot fi tratate ca substantive masculine sau feminine. It was big and ugly. afectuos. faith.

Cazul nominativ – este cazul subiectului . care sunt de obicei neutre. dar cand intervin considerente de ordin afectiv li se atribuie genul masculin sau feminin: Where is the cat ? She is on he bed.5. It lies in the south-east of Europe. Have you seen the dog ? I don’tknow where he is. bus. engine.Substantivele nume de obiecte. in vorbirea curenta.denumirile de vehicule. ship. infant. Ca si in limba romana . referirea la ea facandu-se cu pronumele it: So you’ve found the girl at last. . submarine. . motor. fiecare din ele exprimand un raport diferit.Cazul genitiv – este cazul atributivului . In aceasta categorie intra: . car. cand sunt private ca unitati politice/economice: Romania has greatly developed her tourism. pot fi folosite si la genul masculin sau feminin.animalele domestice sunt in general de genul neutru.Substantivele baby. masculin sau feminin.Desinente: cartile copiilor si .numele de tari. in limna engleza aceste raporturi pot fi redate prin cinci cazuri. Sistemul cazului este folosit pentru a marca functiile sinctactice ale substantivelor. Where did you find it ? 1. Definitia cazului – este categoria gramaticala care indica raporturile dintre obiecte sau dintre obiecte si actiuni.5.Prepoziii: pe masa Georgiana Gălăteanu-Farnoagă. intr-o exprimare afectuoasa: The child hasn’t eaten his breakfast.Cazul vocativ – este in afara functiilor sinctactice.1. child. opusa celei mentionate anterior.Cazul acuzativ – este cazul complementului direct .Gramatica limbii engleze Page 31 . Exista doua tendinte: 1) Substantive inanimate sunt personificate devenind she sau he intr-o exprimare afectuoasa. she is crying.este cazul complementului indirect . tinuturi. 2) Exista si o alta situatie. iar substantivele animate folosite de obicei la genul neutru li se atribuie genul masculin sau feminin. de animale sau de persoane se pot indeparta de folosirea lor obisnuita. In limba romana cazul este marcat prin: . aceasta poate fi considerate un obiect neinsufletit. ambarcatiuni : boat. le genul neutru. locomotive. referitoare la substantivele nume de persoane. .Cazul dativ. localitati. masini. Cand o persoana este tratata cu dispret. Ecaterina Comisel. Cazul substantivelor ( Case of Nouns) 1. . Persoanele care manipuleaza aceste vehicule le considera de genul feminin intr-o exprimare afectuoasa: I am very fond of my car and I wash her everyday. Obs: numele de tari sunt tratate ca substantive neutre cand sunt privite ca unitati dpdv geographic: This is Romania. Fetch the baby from her cot.

el este identificat cu ajuorul topicii. un complement direct in cazul acuzativ si este asezat imediat dupa verbul tranzitiv. in majoritatea cazurilor. acesta este. strike. Cazul nominativ (The Nominativ Case) Cazul nominativ este cazul substantivelor care indeplinesc functia de subiect. 1.5.: Shut the door.5. b) Nume predicativ: He is a teacher. helped me to mend the car. b) Daca in propozitie exista doua complemente. a friend of mine. save. Ecaterina Comisel. Cazul acuzativ (The Accusative Case) Cazul acuzativ este cazul complementului direct.In limba engleza cazul este marcat prin: . a very experienced engineer.Prepozitii: I bough it for Mary. will help you to do it. De aceea. a) Daca exista numai un complement in propozitie.Desinente: the child’s book . nume predicative si apozitie. My neighbour. Urmatoarele verbe sunt urmate de doua acuzative: Ask. please. Georgiana Gălăteanu-Farnoagă.3. 1. unul este in cazul acuzativ. The teacher asked the pupils several questions. iar celalalt este tot in cazul acuzativ sau in cazul dativ. forgive. I lent her (D) my umbrella (Ac).Topica: The man (N) opened the window (Ac)/ . Functiile sinctactice ale cazului nominativ sunt: a) Subiect: The boy is waiting for his friend. These women are nurses. El nu este marcat prin desinente in engleza moderna. Un substaniv in limba engleza se poate identifica cu ajutorul topicii. I envy you your garden. envy. c) Apozitie: sau parte a unei apozitii: Charles. Exemple: The audience liked the play.2. in functie de verbele dupa care urmeaza: I asked him (Ac) a question (Ac). excuse.Gramatica limbii engleze Page 32 .

cazul dativ este marcat de prepozitia to sau for sau prin topica: She gave some sweets to the children. I need your advice. pay. pentru a denumi obiectul care sufera actiunea verbului: drink. c) Parte dintr-un atribut: I know him to be a man of honour. write. tell. I wish you a good journey. meet. hand. wish sunt urmate de un complement indirect in cazul dativ si un complement direct in cazul acuzativ. throw. Ecaterina Comisel. eat. d) Parte dintr-un complement circumstantial: They arrived in the evening.5. give. read. transformandu-le in verbe tranziive: weep. Cazul acuzativ este folosit dupa: a) Verbe transitive. look compassion c) dupa unele verbe intransitive care au aceeasi radacina ca si substantivul in acuzaiv.fight a terrible fight. sing a song etc. etc. d) dupa prepozitii. 1. Majoritatea prepozitiilor in limba engleza sunt urmate de substantive/ pronume in cazul acuzaiv: . need. lend. In limba engleza. In timp ce verbe ca: deny. formand asa-numitul acuzativ intern : . I bought a present for my mother. Functiile in propozitie ale unui substantive in cazul acuzativ sunt: a) Complement direct: She met my brother in the street b) Parte dintr-un complement prepositional: The boys were talking about the match.Gramatica limbii engleze Page 33 .That save us a lot of trouble.I’m looking at him. Can you lend me this book ? She told the children an interesting story. Cazul dativ (The Dative Case) Un substantive in cazul dativ indeplineste functia de complement indirect si arata catre cine sau catre ce este indreptata actiunea exprimata de verb. Georgiana Gălăteanu-Farnoagă. b) Dupa unele verbe intransitive. tears. plant. She is eating a cake.4. I lent her (D) a book (Ac).I’m looking at John. seek. .

yield: .buy . pay.deny. Nota: Prepozitia “for”se omite cand substantivul in cazul dativ este asezat inaintea acuzativului: She made her daughter a new dress. Atentie: substantivele in cazul dativ dupa aceste verbe sunt precedate de prepozitia to daca dativul urmeaza acuzativul.save . urmate de un complement indirect al persoanei: . throw. Ecaterina Comisel. offer. lend.leave .He came to me. read. wish: . Exista insa un numar de verbe urmate in mod obligatoriu de cazul dativ + prepozitia to: address announce communicate describe explain introduce: mention relate repeat.reserve . prepozitia to se omite: I paid the cashier the money. b) Dupa verbe transitive urmate de complement direct si complement indirect precedat de prepozitia to: . happen. He proposed to her. surrender.make .order .choose . submit. I’m writing a postcard to my friends.Gramatica limbii engleze Page 34 . It happened to my mother.spare She made a new dress for her daughter. give.come. I introduced him to my friend. I’m writing my friends a postcard.Cazul dativ este folosit: a) Dupa unele verbe intransitive. tell. d) Dupa unele substantive: Georgiana Gălăteanu-Farnoagă. hand. write.I payed the money to the cashier. propose. c) Dupa verbe transitive urmate de complement direct si complement indirect precedat de prepozitia for: . occur.do . Daca substantivul in dativ urmeaza imediat verbul.

We keep the childrens’s toys here. the pupil’s question o La cateva substantive cu forma neregulata de plural: Men’s clothes are more expensive than women’s. 1.5. constructiile de mai sus intrebuintandu-se si sub forma: for goodness sake. Cazul genitiv Substantivul in cazul genitive exprima in principal idea de posesiune si indeplineste functia de atribut in propozitie: Ann’s bag is new. f) Dupa adjective de comparative ca: .Her attitude cruelty kindess to animals surprised us.superior Ex: The result was not equal to his effort. Nota: Apostroful nu este obligatoriu in acest caz. b) Apostroful singur . De aceea genitivul cu ‘s se mai numeste genitivul in’s sau genitivul sintetic. fara desinenta –s. o La cateva substantive commune terminate in sunetul –s si urmate de cuvantul sake: for goodness’ sake. In limba engleza. for convenience’ sake. for convenience sake. e) Dupa unele adjective: Don’t be cruel to animals. cazul genitive este marcat de regula de desinenta –s. precedata de un apostrof.adequate .similar . Man is superior to animals.equal . se adauga : - La forma de plural a substantivelor regulate: the boy’s bicycle.5.equivalent . the drivers’ attention Georgiana Gălăteanu-Farnoagă. Ecaterina Comisel.corresponding .Gramatica limbii engleze Page 35 . She advised me to be kind to the little boy. Ortografia desinentei genititvului: a) Desinenta –s prededata de un apostrof se adauga: o La forma de singular a substantivului: the girl’s dress.inferior .

museum: I bought these at the grocer’s (shop). Tendinta in limba engleza contemporana favorizeaza scrierea fara –s dar pronuntarea cu [iz]. St. ca si in cazul scrierii cu –s. Georgiana Gălăteanu-Farnoagă. Albans.- La substantivele nume de persoane terminate in –s: Dickens’ life. b) Doua substantive legate prin and care reprezinta posesorii aceluiasi obiect adauga marca genitivului la ultimul cuvant: Tom and Mary’s parents. 2) La unele nume proprii care nu se termina in –s se observa tendinta de disparitie a apostrofului si uneori a substantivului determinat: Earls Court. place. d) Apozitia primeste de obicei semnul genitivuluila ultimul cuvant. Mary’s is in her bag. I was at the Brown’s (house) yesterday. Nota: 1) La numele proprii terminate in –s se poate intilni si genitivul cu’s: Dickens’s novels. house. c) Daca obiectul nu apartine amandorura. the day before’s paper. precede substantivul determinat cand este folosit atributiv: This is my sister’s schoolbag. The book is Jonh’s. . marca genitivului o primeste fiecare substantive in parte: Tom’s and Mary. substantivul determinat fiind omis. Asemenea situatii apar: . Henry the VIII’s court.Cand substanivul determinat a fost mentionat anterior: This is Tom’s book. determinantul. Ecaterina Comisel. c) Substantivul in genitiv poate aparea singur. Charles’s books.Gramatica limbii engleze Page 36 . Harrods. Have you met my brother Jimmy’s son ? Pronuntarea desinentei genitivului sintetic se realizeaza dupa regulile de pronuntare a desinentei de plural a substantivelor: [s] Spot’s The architect’s Dick’s [z] The boy’s The teacher’s Henry’s [iz] The judge’s Bruce’s Alice’s Locul substantivului in cazul genitiv: a) Substantivul in genitiv.Cand substantivul determinat este cuvantul shop. my sister-in-law’s job. b) Substantivul in genitiv urmeaza verbul TO BE cand este folosit ca nume predicative: The car is our form teacher’s. Davids. St. Cazuri speciale a) Grupurile de cuvinte si titulaturile compuse au marca genitivului adaugata la ultimul cuvant: a year and a half’s delay.s friends.

Ecaterina Comisel. Exercitii Georgiana Gălăteanu-Farnoagă. Folosirea genitivului sintetic Acesta este folosit cu: Nume proprii: Tom’s car. for order’s sake.6. . I bought this bag at Selfridge’s (store). Constructia cu OF Acaesta constructive este folosita uneori ca un echivalent al genitivului sintetic: Shakespeare’s plays. nobody’s fault. a moment’ talk. life’s joy. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) 1.The journey’s end.the plays of Sheakespeare. Love’s Labour’s Lost. a pound’s worth of sugar.Her heart’s desire. a mile’s distance. neither. a here-mile walk. Nota: Unele dintre formele de genitive de la f) pot fi inlocuite de forme adjectivale compuse: a two-hour lesson. Substantive collective: the nation’s security. Substantive nume de obiecte care pot devein masculine sau feminine prin personificare.s foreign policy. Cateva substantive commune urmate de cuvantul sake: for pity’s sake. in literatura: truth’s victory. another’s claim.d) Substantivul in cazul genitive poate urma substantivul determinat cand este despartit de acesta prin prepozitia of (genitive dublu): a book of the teacher’s. the wind’s whip. In unele expresii: . Substantive nume de persoane: the boy’s new shirt. everyone’s wish.Gramatica limbii engleze Page 37 . Cand substantivul determinat este omis: St. Substantive care denumesc unitati de timp. masura: today’s work. every. one si compusii lui some.A neddle’s eye. no. any.At one’s wit. the ocean’s roar. Romania. Unele pronume nehotarate ca: another.s end. Paul’s (Cathedral) is one of the sights of London.To a hair’s breadth. Denumiri geografice si ale unor institutii: Europe’s future. a day’s journey. for mercy’s sake. those skates of Peter’s. . somebody’s advice. precum si adverbul else. the school’s programme. somebody else’s hat. Substantive care denumesc animale mari: the lion’s mane. . . either. spatiu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful