Comunicarea dintre profesor şi elev

Comunicarea pedagogica reprezinta un principiu axiomatic al activitatii de educatie care presupune un mesaj educational, elaborat de subiect (profesor), capabil sa provoace reactia formativa a obiectului educatiei (prescolarului, elevului, studentului etc), evaluabila in termeni de conexiune inversa externa si interna ( Activitatea pedagogica; Actiunea educationala). Acest principiu directioneaza activitatea cadrelor didactice prin stimularea capacitatii acestora de: a) a construi un proiect pedagogic viabil in sens curricuiar; b) a elabora mesajul educational, tinand seama de particularitatile: campului psihosocial care inconjura actiunea educationala; ambiantei educationale. rezultate dm interiorul si din exteriorul actiunii educationale; colectivului de prescolari, elevi, studenti etc; c) a focaliza mesajul educational asupra fiecarui elev, tinand seama de particularitatile: intelectuale ( rolul obiectivelor psihologice prioritar cognitive); socioafective ( roiul obiectivelor psihologice prioritar afective); psihomotorii ( roiul obiectivelor psihologice prioritar psihomotorii); d) a asigura repertoriul comun cu elevul prin proiectarea corelatiei subiect-obiect simultan la nivel de comunicare intelectuala-afectivamotivationala; e) perfectionarea continua a actiunii didactice prin valorificarea deplina a ciclurilor de conexiune inversa externa concepute ca premisa a autoiristruirii/autqeducatiei. Comunicarea pedagogica are un caracter bilateral care evidentiaza necesitatea instituirii unei corelatii permanente intre subiectul si obiectul educatiei. Caracterul bilateral, propriu unei comunicari prioritar formative, este opus caracterului unilateral al comunicarii

. motivational. realizate si integrate de profesor la nivelul actiunii educationale/didactice: stapanirea deplina a continutului mesajului educational. strategii si atitudini acumulate in timp. proiectata si realizata doar la nivel de monolog ( Dictionnaire actuel de l'education. Calitatea comunicarii pedagogice depinde de strategia folosita. . de emitator.tendinAa accentuarii rolului subiectului educatiei (profesorului). laboratorul. care vizeaza dimensiunea cognitiva-afectiva-acfionala (psiho-motorie) a personalitatii elevului. dependente de aptitudinile generale si speciale disponibile si de fondul de informatii logice. . controlabile din perspectiva efectelor realizate in conformitate cu obiectivele concrete asumate Evolutia conceptului operational de comunicare pedagogica evidentiaza existenta a trei tendinte: . d) personalitatea cadrului didactic. realizabil in functie de resursele psihoindividuale si psihosociale ale obiectului educatiei (elevului) .preponderent informative.-): a) scopul activitapi. -). c) cadrul concret al activitapi: sala de clasa. la nivel verbal dar si nonverbal (perioada anilor -) .tendinta accentuarii rolului obiectului educatiei (elevului). (au-to)perfectibil la nivelul mecanismelor declansate si al structurilor psihologice angajate (perioada anilor -). care poate fi proiectata prin interactiunea urmatorilor cinci factori ( Stanton. b) personalitatea elevului.I) Dimensiunea prioritar formativa a comunicarii pedagogice angajeaza urmatoarele operatii. valorificarea deplina a mijloacelor de emisie a mesajului educational "intr-o maniera care sa. . perfectionarea continua a canalelor de comunicare a mesajului educational. ora de defasurare. abordabila din perspectiva capacitatilor mini-me-maxime de proiectare pedagogica a comunicarii .Dictionnaire encyclopedique de l'education etde la formation. . care elaboreaza si valorifica simultan conpnutul-mijloacele-canalele mesajului educational. deprinderi. Nicki. . . angajata in plan cognitiv dar si afectiv. de receptor. la sosire. amfiteatrul etc.tendinta dezvoltarii interactiunii formative dintre profesor/emitator si elev/receptor. .faca pe destinatar (elevul) sa receptioneze. continutul comunicat". abordabila din perspectiva: capacitatilor minimemaxi-me de receptare-intelegere-interiorizare-reactie. caracterial. cabinetul.perioada interbelica.

crescatoare (ordinea complexitatii. grafice etc. prelucrarea informatiilor. . volumul. cauzala (ordinea relatiei cauza-efect). intensitatea. imagine. exprimata prin: claritate-acuratete. complexitatea. scheme. taxonomii etc.) in vederea obtinerii unor efecte formative maxime. deductiv. care evidentiaza "ideile principale"). spatiala (ordinea descriptiva). empatie-sinceritate. f) elaborarea primei variante a mesajului. relaxare-angajare. deduse din cele specifice si generale. analogic) si forma de exprimare predominanta (scris. deductiva (ordinea generalparticular). Mecanismele limbajului intern asigura autoreglarea comunicarii verbale prin perfectionarea exprimarii pedagogice a mesajului orientat special in functie de reactia reala si virtuala a "receptorului". tactica folosini pauzei. formule.(rigoarea obiectivelor. de la cunoscut la necunoscut). programe informatizate. c) gruparea informatiilor in jurul unor "legaturi" care stimuleaza intelegerea si a unor mijloace didactice adecvate (exemple. viteza si energia exprimarii. Comunicarea pedagogica este prin specificul sau o forma de comunicare predominant verbala. corectitudinea. timbrul vocii. "de la tema la tema. b) alegerea informapilor semnificative pentru proiectarea si realizarea optima a comunicarii. h) elaborarea variantei finale. aceste calitati ale "emitatorului" valorifica pedagogic mecanismele limbajului extern: inaltimea. vorbit. exprimata prin: . d) ordonarea informapilor in diferite variante: cronologica (ordinea istorica). inductiva (ordinea particular-general). claritatea. de la subiect la subiect"). amabilitatea/disponibilitatea mesajului). raportate la idealul pedagogic si la scopurile pedagogice. ilustratii. Calitatile cadrului didactic sunt concentrate la nivelul "usurintii verbale de baza". extinderea/concentrarea. -): a) precizarea obiectivelor concrete. e) evidentierea informatiilor in cadrul unui plan de "idei-ancora". dictia si accentul. e) stilul educaponal. de la simplu la complex). g) corectarea/perfectarea primei variante a mesajului. Planificarea comunicarii pedagogice angajeaza parcurgerea urmatoarelor trepte de organizare (idem. concizia. Aceasta reactie reflecta capacitatea cadrului didactic "de a sti sa asculte". tematica (ordinea teoretica. in cazul comunicarii verbale orale. degajat prin modul de organizare a informatiei (inductiv. descrescatoare (ordinea complexitatii. care reflecta calitatile programelor (pre)scolare/universitare dar si calitatile statutare ale "emitatorului" (cadru didactic) si ale "receptorului" (prescolar-elevstudent).

. studentilor. integrate in context. -). a materialelor propuse elevilor si studentilor pentru stimularea invatarii (. orientarea. sa urmareasca ideile principale. Comunicarea pedagogica depinde si de "ansamblul elementelor nonverbale": expresia fetei. . sa fie interesat sa asculte. adresate studentilor). crearea nevoii de noi informatii. ameliorarea relatiilor cu intreg colectivul. redundante. elaborarea cursurilor. alegerea preferentiala: a frazelor scurte. Tehnologia comunicarii pedagogice verbale valorifica recomandarile existente in teoria informatiei care solicita cadrului didactic: sa fie pregatit sa asculte. sa ramana deschis . modulelor de curs.incurajarea prescolarilor. notelor de curs etc. miscarile corporale (aprobare-dezaprobare). evitarea: exprimarii comune. Arta comunicarii pedagogice reflecta in cadrul procesului de invatamant capacitatea cadrului didactic de valorificare deplina a interactiunii "emitator"-"receptor". distanta de "receptor". alegerea vestimentatiei) etc.de cuvinte). . sa noteze problemele critice constatate in raspunsurile (pre)scolarilor. Comunicarea pedagogica solicita cadrului didactic si perfectionarea formei de exprimare scrisa. cuvintelor intelese cu siguranta de "receptor". cuvintelor inutile. tipica limbajului oral. sa asculte critic. in special. cliseelor banale. retorice. studentilor. . obtinerea informatiilor complete. Tehnologia comunicarii scrise solicita astfel: concentrarea asupra: frazelor cu o lungime medie (. pozitia corpului.idem. gesturile. necesara mai ales in elaborarea proiectelor de activitate. a constructiilor verbale in diateza activa. studentilor."sa nu faca aprecieri pripite". sa nu intrerupa prescolarul. produse ale "limbii de lemn". sa stimuleze (pre)scolarul. Aceasta asigura realizarea potentialului pedagogic al comunicarii verbale si nonverbale dar si adaptarea la un context "care nu depinde numai de emitator si de receptor" ci si de conditiile unui camp pedagogic deschis. contactul cu receptorul: vizual ("il privim in ochi") sau corporal ("il batem pe umar"). sa asculte cu atentie. a cuvintelor incarcate de afectivitate optima in contextul pedagogic creat: a expresiilor afirmative. elevul. stimularea cooperam. elevilor. paragrafelor centrate asupra unei singure idei. studentul care vorbesete (idem. . sa arate interesul pentru activitatea verbala a (pre)-scolarilor. semnele exterioare (infatisarea fizica. studentul care vorbeste.

. Comunicarea pedagogica transforma interactiunea subiect-obiect intr-o "interventie educationala". afectiva. de seminar. perceptie gresita.elaborate de cadrul didactic "emitator" . actionala. de curs etc.manifestate la nivel de actiune care are ca efect anumite schimbari in sfera personalitatii "receptorului" (Salavastru. atitudinala.Actiunea educationala.) si de durata (trimestru scolar.). . relevante in plan general si special ( limbajul specific diferitelor discipline (pre)scolare/universitare. Procesul de invatamant. semestru universitar. Relatia de comunicare confera procesului de invatamant valoarea unei interventii educationale complexe. Constantin.care asigura depasirea obstacolelor interne (emotivitate. lipsa cunostintelor de baza) -"consta in adaptarea permanenta a cadrului didactic la o situatie sau la un context care trebuie cunoscut si controlat pentru ca procesul de invatamant "sa capete sansa de a fi eficient" (idem.-). Angajarea sa la nivelul activitatii de predare-invatare-evaluare permite realizarea obiectivelor imediate (ale orei de clasa. . . incluse in planul de invatamant). de natura cognitiva.Arta comunicarii pedagogice . abordari globaliste. . respectiv "intr-o structura de semne .) ale invatamantului. bazata pe un limbaj didactic care determina in structura personalitatii (pre)scolarului si studentului modificari in forme si intensitati diferite. an scolar/universitar. ciclu scolar/universitar etc. stereotipuri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful