“Želite li pomoć u rješavanju sukoba?

” VRŠNJAČKI MEDIJATORI
OŠ E. Kumičića, Velika Gorica

„Možemo to riješiti“
• • • Šk. godina 2009./2010. 6 radionica o medijaciji u 3. razredu Cilj:
– – – Osvijestiti prisutno nasilje Razvijati komunikacijske vještine Predstaviti medijaciju kao alternativu nasilju

Sadržaji:
1) Ljudska prava - temeljna prava (osvrt na CAP program) - oblici kršenja tuĎih prava i posljedice

2) Sukobi – moguća rješenja – agresivnost, povlačenje, asertivnost (igranje uloga) 3) Koraci u medijaciji - demonstracija - izrada plakata
4) Vježbanje medijacije – u početku voditelj, kasnije sami učenici

Zašto smo postali vršnjaci medijatori?
Zanimljiv način da pomognemo drugima: • želimo smanjiti broj sukoba u našem razredu i našoj školi • želimo da djeci bude ugodnije i ljepše u školi • želimo da svi budu prijatelji • želimo upoznati i druge učenike s medijacijom

Kako smo učili o medijaciji?
• sastajali smo se svaka 2 tjedna • učili smo o tome kako razgovarati, kako slušati, kako se medijator treba ponašati (nije na ničijoj strani, na daje savjete)… • učili smo medijaciju pomoću koraka • glumili smo medijaciju i davali jedni drugima savjete • vježbali smo medijaciju sa prijateljima iz razreda koji su bili u sukobu

Kako provodimo medijaciju u našoj školi?
• Predstavili smo se učenicima u nižim razredima – objasnili smo što je medijacija, tko može sudjelovati i kako se mogu prijaviti

Kako provodimo medijaciju u našoj školi?
• Napravili smo plakat za oglasnu ploču

SUKOBI SE MOGU

RIJEŠITI RAZGOVOROM!

Kako provodimo medijaciju u našoj školi?
• Dežuramo pod velikim odmorom i nudimo pomoć učenicima u sukobu

A što kažu učenici kojima smo pomagali?
• Gabrijel i Ana Marija, 4. r. • “Bilo nam je lijepo na medijaciji i pomogli su nam da riješimo problem. Mislim da je dobro što imamo vršnjačke medijatore jer u našoj školi ima puno sukoba. • “Da imamo problem, opet bi zatražili njihovu pomoć. A i sami bi htjeli postati medijatori, to nam je baš cool”