Analiza diagnostic a CONFORMITĂŢII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII CU CERINŢELE SR EN ISO 9001:2001 (partea a doua

)
Tabel 1. Evaluarea conformarii cu cerinţele SR EN ISO 9001: 2001 Nr. crt. Cerinta SR EN ISO 9001:2001 Comentarii privind conformarea 7. REALIZAREA PRODUSULUI 7.1. Planificarea realizării produsului Referitor la acesta cerinţă Întrebarea care se poate spune se refera la exista dovezilor suficiente privind planificarea realizarii produselor. 19. [7.1] Implementarea acestei cerinte presupune existenta unei planificari privind realizare produselor care sa includa activitati,resurse alocate, termene si responsabilitati. La planificare se are in vedere următoarele: a) obiectivele proceselor şi cerinţele tehnico-economice pentru produs; b) procesele, inregisstrari şi resurse alocate; c) activităţile cerute de verificare si monitorizare specifice produsului şi criteriile pentru acceptanta. Exemple de inregistrari aplicabile: Matrice obiective, Matricea proceselor, Proces verbal de acceptanta etc. 7.2. Procese referitoare la relaţia cu clientul 7.2.1. Determinarea cerinţelor referitoare la produs Este necesar ca organizaţia să identifice cerinţele clientului, inclusiv cerinţele referitoare la activităţile de livrarea produsului şi cerintele privind serviciile postvânzare (exemplu - activitaţile de service) precum cerinţele legale şi de reglementare referitoare la produs. În legătură cu cerinţele legale şi de reglementare referitoare la produs este necesar să se realizeze o listă un aceste reglementări, această lista poate fi ataşată manualului calităţii. 7.2.2. Analiza cerinţelor referitoare la produs Cerinţele referitoare la produs trebuie identificate şi analizate, se poate proiecta o Fişa de analiza a cerinţelor clientului, această analiză trebuie făcută înainte de acceptarea comenzii semnareea / contractului. Reprezentanţii organizaţiei se asigure că: a) cerinţele referitoare la produs sunt clar definite şi întelese, b) organizaţia are capabilitatea tehnică şi organizatorică să îndeplinească cerinţele clientului. Se poate realiza o procedură care să descrie modul în care se realizează analizarea cerinţelor clienţilor. 7.2.3. Comunicarea cu clientul Implementarea cerinţei presupune implementarea unor instrumente de comunicarea un interiorul si exteriorul organizaţiei. Recomandăm realizarea unei proceduri de comunicare interne şi externe care să specifice modalităţile, instrumentele, formularele utilizate, responsabilitaţile. 7.3. Proiectare şi dezvoltare 7.3.1. Planificarea proiectării şi dezvoltării Pe parcursul planificării proiectării şi dezvoltării se stabilesc: a) etapele proiectării şi dezvoltării, b) resursele necesare c) responsabilităţile şi autoritatea pentru proiectare şi dezvoltare. 21. [7.3] 7.3.2. Elemente de intrare ale proiectării şi dezvoltării Elemente de intrare includ: a) cerinţe de utlizare; b) cerinţe legale si de reglementare; . d) alte cerinţe pentru proiectare şi dezvoltare. 7.3.3. Elemente de ieşire ale proiectării şi dezvoltării Elementele de ieşire ale proiectării şi dezvoltării trebuie furnizate într-o formă care să permită verificarea rezultatelor. Exemplu: Poricat tehnic, proiect tehnicoeconomic. 7.3.4. Analiza proiectării şi dezvoltării Analiza proiectării şi dezvoltării se realizează pentru a evalua capabilitatea rezultatelor proiectării şi dezvoltării de a satisface cerinţele şi de a identifica anomaliile şi a iniţia acţiuni de îmbunătăţire. 7.3.5. Verificarea proiectării şi dezvoltării

20.

[7.2.1] [7.2.2] [7.2.3]

1/4

Forumulare aplicabile : Matricile de evaluare/ reevaluare a funizorilor. produsul trebuie identificat folosind mijloace adecvate pe durata realizării produsului (exemplu: etichete de identificare).6] 24. manipularea. Controlul producţiei şi al furnizării serviciului Organizaţia trebuie să planifice procesul de producţie şi de furnizare a serviciilor prin asigurarea: a) disponibilitatii informaţiilor care descriu caracteristicile produsului. ambalarea. 7. 7. Controlul modificărilor în proiectare şi dezvoltare Modificările în proiectare şi dezvoltare trebuie identificate şi trebuie menţinute înregistrări.5] [7. d) utilizarea resursei umane si a echipamentului adecvat. 7.3. [7. [7. Verificarea produsului aprovizionat Atunci cand este cazul se implementeaza inspecţia la aprovizionare sau alte activităţi necesare pentru a se asigura că produsul aprovizionat satisface cerinţele de aprovizionare specificate.5. Procesul de aprovizionare Organizaţia trebuie să evalueze şi să selecteze furnizorii pe baza capabilităţii acestora de a furniza un produs în concordanţă cu cerinţele organizaţiei. Recomandare: elaborare proceduri/ instructiuni de lucru/norme pentru descrierea activitatilor de realizare a produselor/ identficare/ manipulare/ transport/ pastrare. Producţie şi furnizare de servicii 7.4.3.2] [7. 2/4 . Aceast proces include: identificarea.4] [7.5. Validarea proiectării şi dezvoltării Validarea poate fi interna sau externa se realizeaza pentru a se asigura că produsul rezultat în urma proiectarii este capabil să satisfacă cerinţele specificate. Exemplu de procese care trebuie validate: sudarea. trebuie să se asigure identificarea unică a produsului prin intermediului unei Fişe de monitorizare. Controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare Organizaţia trebuie să identifice activitatile de monitorizare şi măsurările care trebuie efectuate precum şi dispozitivele necesare pentru a furniza dovezi ale conformităţii produsului cu cerinţele impuse. Atunci când este necesar să se asigure rezultate valide. Identificare şi trasabilitate Atunci când este cazul. turnarea etc. Lista funizorilor acceptaţi. Se stabiesc criteriile de evaluare şi de reevaluare.2. 7.5.5.4. Se poate întocmi o norma interna sau o procedura de tratare a proprietăţii clientului.6.5. 7.5.1] [7.5.3] [7. Se va intocmi un Proces verbal de validare.4.4.5.] 23.2. Aceste cerinte se pot documenta prin intermediul urmatoarelor formulare: Fişă de urmărire a proiectarii şi dezvoltarii. Se va realiza o procedura – Proiectarea şi dezvoltarea produselor. 7. c) disponibilitatea porcedurilor operationale. Validarea proceselor de producţie şi de furnizare de servicii Atunci cand este cazul trebuie realizata validarea proceselor de producţie şi de furnizare de servicii.7.4. b) disponibilitatii resurselor necesare. lipirea. 7. 7.3. depozitarea şi protejarea.5. Registrul proiectelor. atunci când elementele de ieşire rezultate nu pot fi verificate prin măsurare sau monitorizare ulterioare. 7.5.5. Informaţii pentru aprovizionare Datele de aprovizionare trebuie să identifice produsul de aprovizionat si conditiile de livrare/ postlivrare. Atunci când trasabilitatea este o cerinţă. Păstrarea produsului Pe parcursul procesării interne şi livrării integritatea produsului trebuie asigurata. Exemplu : Fişă de modificare a produsului.1. Proprietatea clientului Proprietatea clientului pe perioada în care aceasta se află sub controlul organizaţiei trebuie protezată.3.5.Verificarea se realizează pentru a se asigura că rezulatele proiectării şi dezvoltării satisfăc cerinţele. Se elaboreaza procedura “Evaluarea/ reeveluarea furnizorilor si aprovizionarea produselor si serviciilor” 7.1. dispozitivele de 22.

Chestionar de audit. Raport de neconformitate. 8. Raport de testare. Registru neconformităţi. stabilirea unor parametrii de proces şi monitizarea nivelului de atingere a obiectivelo. [8. 8. Se utilizează chestionare de evaluare a satisfacţiei.1] Generalităţi Organizaţia trebuie să implementeze procese de monitorizare. Înregistrări.2. Elaborare procedura “Controlul produsului neconform”. identficare responsabil. 8. măsurare. [8. Auditori interni trebuie instruiţi conform cerinţelor SR EN ISO 19001:2003 “Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii şi/sau de mediu“.3.2] Înregistrări utilizate: Program de audit.1] 28. Fişă de inspecţie etc Recomandare . Analiza datelor Analiza datelor trebuie să furnizeze informaţii referitoare la a) satisfacţia clientului b) nivelul de atingere aobictivelor c) conformitatea cu cerinţele referitoare la produs c) caracteristicile şi tendinţele proceselor şi produselor inclusiv oportunităţile pentru imbunataire d) satisfactia partenerilorparteneri. [8. Raport de audit.5. analiză şi îmbunătăţire.2. b) prin acceptariea cu derogare dată de o autoritate relevantă.5. etalonate şi ţinute sub control pentru a putea fi permanet în stare corespuzatoare de utilizare. parametrii proces. c) prin izolarae sui tinerea sub control a produsului si stoparea livrarii. Se elaboreaza procedura “Evaluarea satisfactiei clientului”.2.1.elaborare procedura “Monitorizarea şi măsurarea produsului” . Satisfacţia clientului Se monitorizează informaţiile referitoare la satisfacţia clienţilor. Raport de neconformitate. pentru a verifica dacă sunt satisfăcute cerinţele.2. [8.2. ANALIZA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE 25.4] 30. Se poate realiza o procedura de “Monitorizare a dispozitivelor de măsurare şi monitorizare”. Organizaţia trebuie să trateze produsul neconform prin una sau mai multe dintre următoarele metode: a) eliminarea neconformităţii identificate. Acţiune corectivă. Audit intern Trebuie realizate audituri interne la intervale planificate pentru a determina dacă sistemul de management al calităţii este conform cu cerinţele. Se va elabora procedura “Audit intern”. scrisori de recomandare etc. [8. Îmbunătăţire continuă.5.4] 3/4 . MĂSURARE.2. Aceste procese se refera la stabilirea de obiective la nivelul proceselor. [8. obiective proces etc. 27. înregistrări: Matrice de monitorizare a proceselor.3] 29. identficare cerinţă ISO 9001.4).elaborare procedura “Monitorizarea şi măsurarea proceselor”. identificare procedură. Recomandare . [8. Raport de observaţii. [8.elaborare procedura “Analiza datelor”. Recomandare .măsurare trebuie idenfticate. Monitorizarea şi măsurarea produsului Caracteristicile produsului trebuie monitorizate şi masurate.3] 31. Metodele pentru obţinerea şi folosirea acestor informaţii se referă de obicei la studiile de monitorizare a satisfacţiei clienţilor. Acţiune preventivă 26.1] Îmbunătăţire 8. Lista auditori. este implementat şi menţinut în mod eficient şi eficace. Controlul produsului neconform Produsul care nu este conform cu cerinţele trebui identificat şi ţinut sub control. Înregistrări: Fişe de control. Monitorizarea şi măsurarea proceselor Monitorizarea şi măsurarea proceselor sistemului de management al calităţii se poate realiza prin intermediul unei matrici de monitorizare care să includă urmatoarele elemente: denumire proces. Înregistrări aplicabile: Lista dispozitivelor de măsurare şi monitorizare referitoare la rezultatele etalonării şi verificării (a se vedea 4.5.

4/4 . a analizelor de management se vor stabili actiuni de imbunatatire .32. stabilirea proceselor şi a modului de documentare şi monitorizare a lor. ISO 90012000 . identificare principalelor categorii de documente aflate în circulaţie.5. [8. In urma auditurilor interne. Analiza diagnostic are ca obiective evaluarea măsurii în care sistemul de management actual corespunde cerinţelor standardului de referinţă.5.2] [8.3] Organizaţia trebuie să-şi îmbunătăţească continuu eficacitatea sistemului de management al calităţii. Se va elaborara procedura “Actiuni corective si preventive’’. actiuni corective/preventive dupa caz.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful