CONTOR MANUAL BOOK UNTUK

LITAR LIGHT DEPENDENT RESISTOR

UNTUK CONTOR IN!;

MUKA SURA T: 2-10

UNTUK MANUAL BOOK YANG LENGKAP JUMLAB MUKA SURAT: 21 JUMLAH GAMBAR: 40

DOKUMEN INI PERCUMA AP ABILA ANDA MEMBELI LITAR LDR INI DARIPADA

BLOG

www.jalanpasar.net

www.jalanpasar.net

3.Ambil Litar LOR (Light Dependent Resistor

4.Masukkan perintang 4.7 kilo Ohm (kuning,unggu,merah).

Light Dependent resistor circuit

www.jalanpasar.net

5.Masukkan perintang 47 Kilo Ohm (kuning-unggu-hitam).

6.Masukkan perintang 1 Kilo Ohm (coklat-hitam-merah).

Light Dependent resistor circuit

www.jalanpasar.net

7.Ketiga-tiga perintang terse but akan kelihatan seperti gambarajah di bawah.

8.Solder kaki peri ntang-perintang terse but.

Light Dependent resistor circuit

www.jalanpasar.net

9.Potong kaki perintang yang telah disolder.

10.Bengkokkan kaki diode.

Light Dependent resistor circuit

www.jalanpasar.net

11.Masukkan jumper (cable juga boleh digunakan)

12.Masukkan diode ( diode yg digunakan adalah IN4007

Light Dependent resistor circuit

www.j alan pasar .net

13.Kedudukan diode akan kelihatan seperti garnbarajah di bawah.

14.Solder kaki diode terse but.

Light Dependent resistor circuit

www.jalanpasar.net

15.Potong kaki diode yang telah disolder.

16.Masukkan preset 25k ohm.

Light Dependent resistor circuit

www.jalanpasar.net

17.Solder kaki preset tersebut.

18.Bengkok sedikit kaki preset tersebut.

Light Dependent resistor circuit

www.jalanpasar.net

19.Potong sedikit wayar.

20.Solder wayar tersebut pada lubang kaki preset Litar LOR (Light Dependent Resistor)

Light Dependent resistor circuit

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful