<

,
REPUBLlCA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE /REGISTRO aVIL,
j .:í ff-1'iH..:;, \
-. JEFATURA DE: \,
-

----
I
CE S"th:i<:ef& h ¿t *
\
GUAVAQUIL*********
*"*. \ del Cantón:
../ correspondiente a \ 1c;86 , tomo -=: página ' 7
·-;;
, acta 11 (7'58 ,c6nsta
la inscripción de 'r'EPEZ t1ART 1 hlEZ HECTO¡=;: .J OSE
------_. _ ----- -------_._-- --------------- --- - - ----
nacido en C(4RBO /Cot\ICEPC 1Ohl / GUAV{-\QU 1L

provinclade. \ GUf".:¡VAS****"*¡**'¡H; e 1 VE Í hiT 1DOS "*. de OCTUBRE * de MIL
ucvac r [;;- td 'l-i)\""' 1 i s ..( j")) HE-(' 1',O" R' I::'l r)f"'[:'c
•. " _ ._ . _J _ .. _ '1 14 . • J.. ....} hu oo. de ' . ¡ .. ...•._ ._ oo. \ ... . J
nacionalidad: ECUATOR 1AhlA*"*'**"*'"*'* ; Y de t'lAR 1 A MAHT 1 NEZ
nacionalidad E::CU(:¡TOR 1¡4h1(::¡·l(- ·lHHH'H<:··l<:· /
/
\
1:
GUAVAQUIL*********** 8 de MAYO 2009.
Cédula :
oS' \
Aj
\
i. € 'o/ a. 1C1\-ad 0. 1\1 i.' :
\
\ 2 2682077
JEFE PROVINCIAL DE REGISTRO CIVIL
\
<,
\
\.
"
\

L
-
L
ES
fE
-.
-,
r
V A L O R $ '.00
FROV. D5
e O. ' y
.1 T f F '
\
"
___ _7 .ts._ -
.: -, ') '1 nI,,'- "J,. i
,
I
,
• ----i --p .a. T" R1'1
l
\
/' CU,--OUYílL l amilla-Suárez
--. -- "
/'
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL.
IDENi'lFlCACION y CEDULACION
(
\
o8 MAYO 2009
ser
Ottrrol
Valor $ 1.00
2449382
IMP.IG"' _f9
-,
-,
\
<,
/
<,
/
-,
"
'1
----..
-
/
<,
/
\
-
'<,
\
/'
J

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful