salawikain

MGA SALAWIKAIN

1. Ang kapalaran ko di ko man hanapin, dudulog, lalapit kung talagang akin. 2. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto sapagkat may sarili ring kinang ang tanso. 3. Ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama nang maluwat. 4. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paroroonan. 5. Ang lumakad ng matulin, kung matinik ay malalim. 6. Tuso man ang matsing ay napaglalamangan din. 7. Pagkahaba-haba man ng prusisyon sa simbahan din ang tuloy. 8. Walang matimtimang birhen sa matiyagang manalangin. 9. Ubos-ubos biyaya mamaya’y nakatunganga. 10. Malakas ang loob mahina ang tuhod.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful