1

Cuprins
Din partea autorului....................... 1
1. Putina teorie si cerintele de bazá pentru un invertor de sudura ........2
2. Tipuri de convertoare de înaltá Irecventá, cele mai
Irecvent utilizate pentru construirea de invertoare de sudura. ............................5
3. Cross Bridge, sau convertorul cu un singur tact si iesire directa ...................11
4. HalI-bridge invertor push-pull cu PWM, rezonant, cu drosel de imprastiere.16
5. Full-bridge invertor push-pull cu PWM, drosel de împrástiere, rezonant.......27
6. Alegerea tranzistorilor de putere ....................................................................39
7. Idei de proiectare si variante de lucru in punctele cele mai importante..........41
8 Protectii utile si circuite de¨pornire la cald¨,¨antilipire¨si .aprindere usoara¨45
9. Parametrii miezurilor de Ierita.........................................................................50
10. Exemple de circuite imprimate si amplasare componente ............................51
BibliograIie...........................................................................................................55
in partea autorului.
Aceasta carte este o extensie logicá si o completare la prima mea carte - " Invertor
sudura- e simplu" Acolo veti gási ráspunsuri la cele mai multe dintre problemele cu
care se conIruntá constructorii de invertoare de sudura in regim de 'home made¨.
Si dacá prima carte a Iost aproape în întregime dedicatá invertoarelor de sudura in
regim rezonant,in aceasta carte, voi încerca sá surprind si sá descriu întreaga gamá
de invertoare de sudura, incepand cu cele mai simple si terminand cu o sursá
puternicá rezonantá¨HalI bridge¨! Pe parcursul anului trecut, dupá prima mea carte
si publicarea pe internet a proiectului de invertor de sudura rezonant , am primit
sute de scrisori cu întrebári si sugestii. Toate scrisorile au Iost analizate cu atentie
de mine, solutiile tehnice veriIicate în mod repetat in practica, si numai dupá aceea,
trimise catre tine, dragá cititorule,- instanta de iudecatá. Toate textele sunt
prevázute cu scheme electrice detaliate si desene.
Sunt date Iormele de undá în punctele cheie, dezvoltate si testate în practicá
tehnica construirii de aparate de sudura cu PWM, MFP si control al curentului si
tensiunii de iesire. Poate cá am omis ceva, sau nu am descries suIicient procesele
ce se petrec in aceste aparate, dar cum se spune - nu existá nici o limitá pentru
perIectiune.
Cred cá aceastá carte poate Ii utila atât pentru constructorii cu experientá ce vor sa
2

experimenteze noi sisteme de convertoare de putere, si pentru cei care au doar de
gând sá se apuca de treabá în domeniul electronicii de putere. Încercati sa invatati
din greselile altora , din experienta altora, si Ioarte curând veti observa cá succesul
este întotdeauna mai mare decât înIrângerile si dezamágirile!
Le multumesc tuturor celor care au trimis scrisori cu observatii si sugestii,
rugaminti sau iniuraturi, sau doar un simplu semn de atentie. Faptul cá aceste
scrisori au Iost scrise, aratá cá munca mea nu a Iost în zadar. Vá multumesc
tuturor!
Mult noroc!
Autor, proiectant, inginer, electronica VY Negulyaev, Kiev, 2006

1. Putina teorie si cerintele de bazà pentru un invertor sudura.
Mie, ca multora dintre voi nu-mi place teoria. Dar pentru a intelege principiile de
constructie a surselor de tip invertor sudura , trebuie sa va prezint cateva procese ce
aIecteaza arderea si sudura cu arc. Sper ca acest capitol nu va va aIecta dorinta de a
citi pâná la capát. De aceea voi Ii scurt si imediat voi începe cu caracteristicile
curent-tensiune a arcului. (VAC)

Curentul de sudare(A)
Figura 1 prezintá caracteristica curent-tensiune a arcului, în general. Dupa cum se
poate observa la curenti mici, de exemplu la 80A caracteristica arcului este
puternic cazatoare, sau mai explicit ,odata cu cresterea curentului de sudare
,tensiunea scade. Aceasta este o proprietate Ioarte interesantá a arcului, care poate
si ar trebui utilizata! Pe baza graIicului de mai sus se poate trage o concluzie Iárá
echivoc cu cat este mai mare tensiunea aplicatá la electrod, cu atât mai usor este
3

procesul de aprindere a arcului, arcul va arde la un curent mult mai mic decât în
cazul în care vom încerca sá-l aprindem într-o sectiune dreaptá de VAC! In scopul
Iacilitarii aprinderii arcului ,au Iost Iolosite oscilatoare si diIerite dispositive de
crestere a tensiunii de iesire a invertoarelor de sudura.Tensiunea standard de iesire
in gol pentru invertoarele de sudure se incadreaza intre 70V si 95V ,si depinde
numai de constructia ridicatoarelor de tensiune. Sursa principalá are de obicei o
caracteristicá usor cazatoare cu o cadere abrupta la sIarsit ,limitata de curentul
maxim de scurtcircuit .Forma aproximativa a caracteristicii VA pentru invertorul
de sudura trebuie sa arate ca in Iig.2. Asa cum vom vedea tensiunea de iesire
marita asigurá aprinderea usoara si mentinerea stabilitátii arcului electric in toate
regimurile de lucru. Cu o astIel de caracteristica VA de invertor de sudura ,este
usor de aprins si ars în mod constant electrozi de toate márcile, inclusiv electrozi
pentru sudarea otelurilor inoxidabile, metalelor neIeroase si Iier.

Asa cum am spus mai devreme, în Figura 2 este prezentata caracteristica
aproximativa VA, intre teorie si practica pot Ii diIerente mari, dar în mod ideal, ar
trebui sá se încerce sá se obtiná o caracteristica similara de iesire a invertorului.
Am considerat doar sectiunea de caracteristica pentru curenti mai mici de 100A,
dar este vorba de masura in care Iorma caracteristicii din aceasta zona va
imbunatati stabilitatea arcului, si ca o consecintá, calitatea sudurii.
Deci, am Iormulat prima conditie a unui invertor de sudura- o caracteristica VA
puternic cazatoare. Acest lucru este necesar, în cazul în care nu este îndeplinit,
atunci vom obtine cu greu o serie de optiuni pentru o sudura de calitate.
Luati în considerare urmátoarea sectiune a VAC a arcului, care începe dupá 80A, si
se extinde la aproximativ 800A. Pe aceasta portiune curba este stabilizatoare de
4

tensiune, ca locatie, este cea mai potrivitá pentru transIerul de metal topit de la
electrod la produsele sudate. Tensiunea arcului în aceastá regiune nu depinde de
curentul aplicat, ci depinde numai de lungimea arcului. Valoarea acestei tensiuni
poate Ii calculata prin Iormula:
UD ÷ a ¹ b * L
în care: UD - tensiunea arcului, V;
a - coeIicient, care exprimá suma cáderilor de tensiune pe
anodul si catodul arcului, care nu depinde de lungimea arcului;
b - cáderea de tensiune medie pe unitate de lungime a arcului, V / mm;
L - lungimea arcului in mm,. Pentru electrozii de otel in medie a ÷ 10V si
b÷2V/mm. Reiese ca, tensiunea arcului de lungime L ÷ 4mm, este:
U ÷ 10 ¹2 * 4 ÷ 18V.
La presiunea atmosIericá, electrozii de sudura in arc ,de metal, ard bine la o
tensiune de 18 - 28V.
Acest lucru va Ii urmátoarea cerinta la sursa noastrá. În toatá gama de lucru, de la I
÷ 80A la Imax, tensiunea ar trebui sá Iie nu mai micá de 18V, precum si pentru
stabilitatea sa sa nu depaseasca 22-24V! .
Acum gândeste-te la cea de-a treia portiune a caracteristicii VAC, sectiunea din
coada VAC a invertorului de sudura. . Acest segment de curba este Ioarte
important pentru un arc stabil,pentru limitarea curentului de scurtcircuit , pentru a
limita puterea invertorului, pentru Iunctionarea în sigurantá a switch-urilor de
putere!
In diIeritele modele de convertizoare ea se Iormeazá în moduri diIerite, si, în
consecintá, are o pantá diIerita. Într-un invertor cu PWM, limitarea curentului
maxim prin switch-uri se Iace prin sistemul de operare, ca traductori Iolosindu-se
transIormatoare de curent. La atingerea curentului limita,un impuls din
transIormatoarele de curent,aiunge la intrarea regulatorului de curent din unitatea
de control, care taie impulsurile de comanda la switch-urile de putere.Pe
oscilograma aceasta apare ca o ingustare a impulsurilor de comanda.Cu cat creste
sarcina cu atat mai mult se ingusteaza impulsurile de comanda. Tensiunea de iesire
începe sá scadá, desi curentul creste. Panta caracteristicei depinde de timpul de
reactive a controllerului la schimbarea sarcinii. Pentru invertorul rezonant, aceastá
sectiune a VAC este dotata cu o pantá mai blânda, amploarea acesteia depinde
numai de calitatea circuitului resonant,si cu cat aceasta este mai buna ,cu atat mai
3

abrupt este aceasta panta. Dupá cum puteti vedea ,dacá unitatea este conIigurata
corect, nu aveti nevoie de regulator de curent! Limitarea puterii se va realiza în
mod automat. Prin urmare, se considerá cá convertoarele rezonante, nu se tem de
regimul de scurtcircuit! Si este adevárat!
Si iata ca am stabilit si cea de-a treia cerinta principalá - limitarea curentului
maxim prin switch-urile de putere! Aceasta este cerinta cea mai importanta!
Aceste trei conditii trebuie îndeplinite Iárá gres!
Toate celelalte cerinte pentru sursa de sudare nu sunt atât de importante, dar ma
simt obligat sá va spun despre ele. Acestea sunt: a) de securitate- sudorul trebuie sá
Iie sigur cá nu va Ii expus la o tensiune periculoasa pentru viatá;
b) disponibilitatea protectiei Iatá de regimul de scc. pe termen lung ;
c) protectia împotriva supraîncálzirii pieselor de putere;
d) protectia la umiditate si praI;
d) disponibilitatea de aprindere si stabilizare a arcului.
Cred cá acest lucru este suIicient, desi sudorii Iirmelor stráine au o varietate de
moduri suplimentare, care Iac viata de sudor mai usoará . Dar asta este altá
poveste, noi luam in considerare acum doar partea de putere, vreau sá spun
,convertizorul de inalta Irecventa, deoarece de modul cum este construit
acesta,depend speciIicatiile tehnice ale dispozitivului, adicá puterea, gabaritul,
greutatea.
Capitolul urmátor va aborda tipuri de convertoare cel mai Irecvent utilizate ca
surse de energie pentru sudare.
2. %ipuri de convertoare de înaltà frecventà. cel mai frecvent
utilizate pentru construirea de invertoare de sudura.
Cel mai adesea,in construirea de invertoare de sudura, se aplicá trei scheme clasice,
cum ar Ii convertoare de înaltá Irecventá: HalI Bridge, Cross Bridge si Full Bridge.
Subcategoriile de HalI Bridge si de Full Bridge, sunt convertoare de rezonantá. În
Iunctie de sistemul de control al parametrilor de iesire, convertoarele sunt cu PWM
(latime puls), cu MFP (control de Irecventá), cu reglare de Iazá, si combinatii ale
acestor trei. Toate aceste tipuri de convertoare dispun de propriile lor avantaie si
dezavantaie.
Sá începem cu un PWM HalI Bridge. Schema bloc a unui astIel de convertor este
prezentatá in Iigura 3.

6

Fig.3

Aceasta este cea mai simpla Iamilie de Convertor cu dublu tact, dar nu mai putin
de încredere. Dezavantaiul acestui sistem este cá tensiunea aplicata pe înIásurarea
primará a transIormatorului de putere este egalá cu iumátate din tensiunea de
alimentare. Dar, pe de altá parte, acest Iapt este un avantai, aveti posibilitatea sá
utilizati un miez de dimensiuni mai mici, Iárá teama de a intra în regim de
saturatie. Pentru un invertor de micá putere (2-3 kW), acest convertor este Ioarte
potrivit. Cu toate acestea, controlul PWM necesitá o atentie deosebitá atunci când
montam circuitul de putere,pentru comanda tranzistoarelor de putere trebuie
montate drivere. Tranzistorii din HalI Bridge lucreaza intr-un regim greu de
comutare, astIel ca impulsurile de comanda au cerinte crescute. Trebuie sá Iie
prezent "timpul mort" între impulsurile antiIazá , lipsa pauzei sau insuIicienta
precizie privind durata acesteia, duce întotdeauna la o circulatie de curent de
scc.prin tranzistoarele de putere. Consecintele sunt previzibile - tranzistorii de
iesire se ard.
Un tip Ioarte promitátor de convertizor HalI Bridge este cel in rezonantá . Schema
bloc a unui astIel de HalI Bridge este prezentatá în Iigura 4.
7


Fig.4

Dupá cum se vede din schema bloc, HalI Bridge-ul rezonant iumátate este mult
mai simplu decât un HalI Bridge cu PWM .Este usor de construit un convertor cu
o astIel de schemá din cauza Iaptului cá comutatia tranzistorilor se Iace la curent
zero sau tensiune zero.La asamblare inductantele parazite trebuie automat luate în
considerare, curentul maxim prin tranzistori este limitat de circuitul rezonant
Dr.rez .- Crez.. Curentul care circula prin circuitul de putere are Iorma sinusoidala,
si aceasta inlatura necesitatea condensatoarelor de Iiltrare.Pentru comanda
tranzistorilor de putere nu sunt necesare drivere! TransIormatorul de impulsuri
este suIicient pentru a comuta tranzistoarele de putere. Calitatea impulsurilor de
comanda nu este la Iel de importanta ca si în circuitul cu PWM, desi pauza
(" Timp mort") ar trebui sá Iie. Un alt avantai, acest sistem permite eliminarea
protectiei de curent,iar caracteristica VA are o Iorma cazatoare si nu necesita
modiIicari parametrice. Curentul de iesire este limitat doar de inductivitatea de
magnetizare a transIormatorului si poate aiunge la valori semniIicative la scc.,
acesta trebuie sá Iie luat în considerare la selectarea diodelor de iesire, dar aceastá
proprietate are un eIect pozitiv asupra aprinderii si arderii arcului! De obicei,
8

parametrii de iesire sunt controlati prin modiIicarea Irecventei, dar controlul prin
modiIicarea de Iazá oIerá avantaie mult mai multe si sunt cele mai promitátoare
pentru invertorul de sudura, deoarece permite evitarea regimului de rezonanta la
scc., iar gama de reglare a parametrilor de iesire este mult mai larga. Aiustarea
Iazei vá permite sá modiIicati curentul de iesire de la aproape 0 la Imax.
Urmátoarea schema Cross Bridge. Schema bloc a unui astIel de convertor este
prezentatá în Iigura 5.
Cross Bridge - un convertor cu un singur tact si Iunctionare directa. Convertorul cu
aceasta conIiguratie este Ioarte popular in randul constructorilor de invertoare de
sudura cat si in randul radioamatorilor. Primele invertoare de sudura au Iost
construite cu aceasta schema. Simplitatea si Iiabilitatea, oportunitáti ample pentru a
regla curentul de iesire, imunitatea la paraziti - toate acestea atrag constructorii de
invertoare de sudura pâná în prezent. Aceasta cu toate ca neaiunsul cel mai mare al
unui astIel de convertor este curentul mare care circula prin tranzistori,cerinte
inalte pentru impulsurile de comanda, ceea ce implicá Iolosirea de drivere
puternice pentru switch-urile de putere , cerinte ridicate pentru instalarea
circuitelor de putere, curentii de impuls mari implica necesitatea unor condensatori
mari de Iiltrare la intrare, condensatorii electrolitici neIunctionand usor la
impulsuri de curent mari. În scopul de a pástra în tranzistori un regim normal este
necesara montarea de snubbere.

Fig.5
Dar, în ciuda tuturor acestor neaiunsuri si a eIicientei mici ", Cross Bridge" pâná în
prezent este utilizat în invertoarele de sudura. Tranzistorii T1 si T2 opereazá în
9

Iazá, împreuná se deschid si impreuna se închid. Energia nu se înmagazineaza în
transIormator , ci în bobina de iesire a droselului inductiv. Ciclu de utilizare este
mai mic de 50°, de aceea pentru aceeasi putere la iesirea invertorului este necesar
un curent dublu prin tranzistori.Detalii mai multe despre modul de lucru a unui
astIel de convertor vor Ii prezentate pe un exemplu de astIel de invertor de sudura
real.Urmatorul tip de convertizor - Full Bridge cu PWM. Convertizor clasic dublu
tact! Schema bloc Full Bridge este prezentatá în Figura 6.

Fig.6
Circuitul Full Bridge da posibilitatea de a obtine de 2 ori mai multa putere decat
HalI Bridge sau Cross Bridge, atunci când, aceleasi valori ale curentilor si puterilor
circula prin tranzistorii în comutatie. Aceasta se explicá prin Iaptul cá tensiunea
aplicata pe înIásurarea primará a transIormatorului de putere este egalá cu
tensiunea de alimentare. În consecintá, pentru a obtine aceiasi putere de exemplu
ca la schema HalI Bridge (unde tensiunea la transIormator este egalá cu 0,5
Ualim.) va necesita un curent prin tranzistori de 2 ori mai mai mic!
Tranzistori Iinali lucreaza pe diagonalá, în cazul în care T1 - T3 sunt deschise, T2 -
T4 sunt închise, si invers. TransIormatoarele de curent monitorizeazá valoarea de
vârI a curentului care curge prin diagonal de inchidere. Reglarea curentului de
iesire la un astIel de convertor se poate Iace în douá moduri: 1) prin modiIicarea
duratei impulsului de control, lásând neschimbatá tensiunea cutoII, si 2) prin
modiIicarea tensiuniicutoII provenind din transIormatorul de curent, lásând
neschimbatá durata impulsurilor de control. Ambele metode vá permit sá obtineti
un curent de iesire într-o gamá destul de largá.
10

Dezavantaiele si cerintele la un convertor Full Bridge cu PWM,sunt aceleasi ca si
la convertizorul HalI Bridge cu PWM . (Vezi mai sus).
Si ,in sIârsit, sa analizam cea mai promitatoare schema de convertizor de Irecventa
pentru sudura, podul rezonant. Schema bloc este prezentatá în Iigura 7
Fig.7
Dupa cum poate párea la prima vedere, podul rezonant nu este mult diIerit de
podul cu PWM, si este adevárat. Practic, sa introdus în plus, doar circuitul rezonant
LC, conectat în serie cu transIormatorul de putere. Cu toate acestea, introducerea
acestui lant schimba complet procesul de pompare a puterii. Pierderile scad, creste
eIicienta, scade nivelul de interIerente electromagnetice,se reduce sarcina pe
condensatorii electrolitici de intrare. Dupá cum puteti vedea aveti posibilitatea sá
eliminati complet protectia de current, driver pentru comanda tranzistorilor de
putere poate Ii necesar numai în cazul in care se Iolosesc tranzistori MOSFET cu
capacitatea pe poarta mai mare de5000pF . Pentru tranzistoare IGBT este suIicient
doar un transIormator de impulsuri. O descriere mai detaliatá a Iunctionarii si
reglaielor se va Iace un pic mai departe, la exemplul de invertor de sudura real.
Reglarea curentului de iesire la acest tip de convertizor se poate Iace in
douá moduri.Acestea sunt de Irecventá si de Iaza. Ambele dintre ele au Iost
mentionate anterior în descrierea HalI Bridge-ului rezonant.
Si ultimul tip de convertizor de Irecventa Full Bridge cu drosel. Schema sa
practic nu diIerá de podul rezonant (iumátate de pod),este inclus doar lantul LC in
serie cu transIormatorul, dar nu este in rezonantá. C÷ 22µF/63V Iunctioneazá ca
un condensator de echilibrare, si droselul L , ca reactanta a cárei valoare este liniar
dependenta de Irecventa. Controlul unui asemenea convertizor - Frecventa. Cu o
Irecventá sporitá, reactanta droselului L, creste. Curentul prin transIormatorul de
11

putere este redus. Simplu si Iiabil. Cele mai multe invertoare industriale sunt
construite pe baza unui principiu de reglementare si de restrictionare a curentului
de iesire.
Cred cá principiile generale de Iunctionare a unui invertor puternic de sudura s-au
înteles. Principalul lucru este de a decide ce vreti si sa selectati respectivul sistem .
Prin urmare, putem trece la concret,la schemele electrice experimentate in mod
repetat .


.Cross Bridge. sau convertorul cu un singur tact si iesire directa.
În Iigura 8si 8a, se prezinta schema electrica completa a unui invertor de sudura
Cross Bridge pentru curentii intre 5 - 160 Amperi. Planurile sunt destul de simple
si de încredere, cu simplitatea ei, asigurá o perIormantá buná. Singura diIerentá
între aceste sisteme, este generatorul de tact. Primul este cu uc3845, iar al doilea
cu uc3825. Mai ios sunt dati parametrii de bobinai ale transIormatorului si
droselului .
Tr.1- E65 N 87, EPKOS, intreIier de 0,1 mm
I - 18-20 spire PETV-2, cu diametrul de 1.96 mm, într-un singur strat,
II - 6 spire, PETV-2, cu diametru de 2.24 mm, bobinat in doua straturi.
Primul strat, apoi izolatia,si al doilea strat. ÎnIásurárile sunt conectate în paralel. În
general, ar trebui ca sectiunea transversala sa Iie de aproximativ 16mm patrati.
Izolatia între straturi este mai bine sa Iie din cauciuc conducator
termic"NOMAKON, dar se poate Iace si din teIlon.
Tr.2 E7x7, 2000µH.
Toate înIásurárile au 35 spire, SEW-2, 0,35 mm. pas de 0,5 mm
T.tr. 2xK20x10x5 2000 µH ,100 spire SEW 0,2 mm
Dr. pe E 20x28 2000N µH
12-16 mm pátrati, cablu multiIilar, 6-8 spire, un pas de 0,5 mm, selectat pentru un
arc de durata.
Tr.3 B-22 2000 µH
înIásurarea primara 60 spire, sarma SEW-2,cu un diametru de 0,3 mm, inIasurarea
secundara 8 ¹8 spire, diametrul Iirului de 0,55 mm. Frecventa invertorului este de
100- 120kHz.
Tuningul începe cu unitatea de control- generatorul de comanda. Alimentam
12

Uc3845, uc3825, cu12-15V si vizualizam Iorma semnalului pe portile tranzistorilor
de comutatie.Pe ambele porti trebuie sa Iie semnale identice, perIect
dreptunghiulare,ca în oscilogramele din Iig.9.Daca semnalele diIerá mult de cele
prezentate in Iig.9, neaparat trebuie Iacute sa arate la Iel.Fara aceast conditie
indeplinita nu putem sa alimentam cu energie tranzistoarele de comutatie!
Dacá totul merge bine, se trece la etapa urmátoare de reglaie. În primul rând,
veriIicati linearitatea regulatorului rotind rezistorul variabil.Pe ecran ar trebui sa
vedeti o modiIicare linear a latimii impulsurilor de control de la 50° la 0 °(doar
pentru Uc3825). Nu este Ioarte convenabil, ca Uc3845 nu ráspunde la aiustare, în
cazul în care la pinul 3 nu este un semnal OS (trapez de la un transIormator de
curent, sau poate Ii conectat pinul 3 cu pinul 6 printr-un calaret1 / 100 pentru
aceasta pinul 6 Iiind legat la masa printr-un resistor de 5kO si acest rezistor sa Iie
decuplat cu o capacitate de 0,01 µF, aceasta Iiind o linie de întârziere primitiva).
Personal, preIer Uc3825, este usor sa lucrezi cu el! Totul este clar.
13

14
13


Fig.9
Mai departe inchidem alimentarea modulului de putere si incepem sa ridicam
treptat tensiunea la 20-40V. În acest timp, puteti conecta un osciloscop intre
colector si emitor la un tranzistor de comutatie din punte, (10V/div), si veti obtine
o imagine similará cu cea din Fig.10

Apoi, trecem osciloscopul pe înIásurarea secundará, sá veriIicam Iaza înIásurárilor
transIormatorului de putere. Mergem mai departe.
VeriIicam limitarea de curent. Osciloscopul se va pune pe sensibilitate mica .
Reglati tensiunea de 20-40V la minim si vizualizati impulsurile.Puneti iesirea in
scc. Latimea impulsurilor ar trebui sá scada brusc. Dacá nu se va veriIica Iaza la
inIasurarile transIormatorului de curent. Treceti cablul prin inel în directia opusá
(pentru uc3845) Conectati cablul de Iorta de iesire cu un cleste, astIel încât sá
puteti Iace scurt-circuit. Pe iesire puneti un aparat cu shunt, pentru a masura
curentul. Osciloscopul pe sensibilitate mica . Reglarea curentului la un nivel
minim.La iesire scurt-circuit. Ridica usor tensiuneaurmariti impulsurile pe
transistor si cresterea curentului prin cresterea tensiunii.Daca curentul minim este
intr-adevar mic,si nu este sursa insasi mica ,atunci se poate si cu o sursa nu prea
puternica sa aiungem la tensiunea maxima.Faceti totul incet si cu atentie!Priviti si
ascultati! Cresterea tensiunii trebuie cand si cand oprita si incercat sa adaugati
rezistente in circuitul de curent si deasemenea sa priviti si sa ascultati.In cazul
existentei unor sunete straine in spectrul audio,cautati cauza lor.Atunci cand
protectia de current lucreaza apare un sunet suierator,acest lucru Iiind
16

normal.Curentul de scc.poate sa Iie mare daca constanta RC la pinul 3 este prea
mare-de obicei optim este de 200-250 nsec, adica 100O si 2,2 nF.Aplicati tensiune
normal.Asteptati sa lucreze releul de pornire si pe diodele antiretur conectati
osciloscopul.Imaginea trebuie sa Iie ca in Iig.11.

Daca totul a mers bine si nu a explodat nimic, vá puteti conecta în sigurantá la
iesire o rezistenta ballast de 0,5 Ohm, care este suIicienta pentru a eIectua
experimente în continuare si másurátori. În cazul în care pe o rezistenta de 0,25
ohmi a-ti reusit sá obtineti 26-30V, care este destul de realist,in conIormitate cu
datele de bobinai ale transIormatorului,puteti cu usurinta sa aprindeti arcul,si
regland intreIierul pe droselul de iesire,sa obtinem o ardere stabile a arcului.
Curentul de scurt-circuit poate Ii reglat din circuitul RC de la pinul 3(9) ,de obicei
acesta aste de la 30-50 A in sus pentru toate regimurile. Aceastá rezervá este
necesará pentru a Iacilita aprindere a arcului, dacá nu supravoltati.
Nuantele de proiectare si instalare de putere vor Ii discutate mai târziu, acestea Iiid
comune pentru toate tipurile de invertoare. Mai ios sunt Iormele de undá pe
înIásurarea secundará a transIormatorului de putere, care ilustreaza procesul de
reglare a curentului.. Half Bridge invertor push-pull cu PWM. cu drosel.resonant.
Convertoare HalI-Bridge sunt utilizate în invertoarele de sudura suIicient de des.
Ele sunt indeosebi agreate de producátorii chinezi. Slţ deslţ penLru a obLlne puLerl
17

decenLeţ esLe nevole de curenLl dubll prln modulele lC81 ţ permlL consLrulrea
unor lnverLoare de sudura cu performanLe decenLeţ care se bazeazá pe schema
HalI-BridgeŦ SlmpllLaLe sl un mlnlm de pleseţ flablllLaLe sl eflclenLa rldlcaLaŦ 1oaLe
acesLea aLraa dezvolLaLorll de echlpamenLe de sudurá. În acest capitol am descris
combinat trei tipuri de convertoare HalI-Bridge, schemele sunt Ioarte similare,
diIerind doar în principiile de gestionare a curentului de iesire, limitarea curentului
prin switch-urile de putere si de transmitere a energiei la sarcina. Diagrama
schematicá completa a invertorului de sudare HalI-Bridge cu PWM este prezentata
în Figura 12. Invertorul construit pe un astIel de sistem este în másurá sá dea un
curentîn arc de pâná la 130A, la o Irecventá de 30-40kHz, determinat Iiind de
tranzistorii Iolositi. Datele de bobinai sunt prezentate mai ios.
Tr.1 E65, N 87, EPKOS
I - 9-10 spire PETV-2 , cu diametrul de 2,5 mm;
II - 3 ¹3 spire (6 spire cu prize mediana), PETV-2,cu diametrul 2,24mm.x4Iire.
Tr.2 B-22,2000 µH
I - 60 spire, SEW-2, cu diametrul de 0,3 mm;
II 7¹7 spire SEW -2, cu diametrul de 0,56
TTF. 2K20x12x6, 2000 µH
o singura înIásurare 50 spire PEV-2, cu diametrul de 0,3;
Dr.1 K28x16x9, 2000 µH
15 spire cu sectiunea 1mm pátrat.
Tr.3 K28x16x9, 2000 µH

Toate cele 4 inIasurari bobinandu-se simultan, 30-35 spire, MGT u-0, 12.
Inceputul inIasurarilor Iiind marcat cu punct pe schema.
18

19


Ne întoarcem acum la circuitul electric. Oscilator master este construit pe un cip
US3825 , este unul dintre cele mai bune drivere push-pull, are toate protectiile,de
curent, tensiune, la intrare, la iesire. În timpul Iunctionárii normale, este aproape
imposibil sa se arda! Dupá cum se poate observa din schema GF ,sistemul este un
clasic push-pull convertor, cu un transIormator care comanda puntea de iesire.
Reglam GF astIel:alimentam blocul,si din potentiometrul de reglare a Irecventei
reglam aceasta Irecventa la 30-40kHz, punem o rezistenta de sarcina de 20-30O pe
inIasuratea de iesire a transIormatorului Tr.3, si iata Iorma semnalului care trebuie
sa Iie ca in Iig.13.

timpii morti sau de pauza pentru tranzistoarele IGBT trebuie sá Iie cel putin 1,2
microsecunde, iar in cazul tranzistorilor MOSFET, pauza poate Ii mai micá de
aproximativ 0,5 microsecunde. De Iapt pauza determina capacitatea de control de
Irecventá a driverului, si pentru valorile indicate in schema , este vorba despre 2µs.
Conectam la transIormatorul Tr.3 driverele tranzistorilor de putere si pe ei insasi.
Semnalele pe poarta trebuie sá Iie similare cu cele din Iigura 14, dar în antiIazá.
Prin rotirea rezistorului

de aiustare a curentului maxim (pin 8 ), durata de impulsurilor de comanda trebuie
sá varieze de la 0 la max 50° (minus timpul mort).Prin aplicarea unei tensiuni
pozitive la pinul 9 in intervalul 0-1,5V se pastreaza gama de reglai a curentului dar
se modiIica panta de reglare.. În schema noastra limitarea curentului maxim se Iace
la pinul 9,iar linearitatea reglarii curentului de iesire la pinul 8 al UC3825. Metoda
20

de punere in Iunctiune a convertizorului este de extrem de simpla,alimentam cu
tensiune blocul de control iar in blocul de putere inchidem autotransIormatorul
reglabil. In locul transIormatorului de putere conectam un bec 200Wx110V, si
veriIicam existenta impulsurilor pe poarta tranzistorilor de comutatie. Incepem sa
crestem treptat tensiunea aplicatá la modulul de putere. Periodic ne oprim si
veriIicam pe osciloscop,ce avem pe becul electric. uacá lampa se aprlnde usor sl
se observá pe lmaalnea de pe ecranul osclloscopulul ceva slmllar cu flaura 13ţ
incearcám sá realam curenLulŦ Þrln asLa ţlampa ar Lrebul sá ráspundá la rândul sáu
fárá probleme la roLlrea poLenLlomeLrululţ sLraluclrea Lrebule sá se schlmbe de la
0 la max! uacá nu Ŷ Lrebule sa aflam de ceŦ Þrobabll va Lrebul sa cauLam in [urul
rezlsLenLel de realare a curenLululţ penLru cá de ea deplnde aama de realare a
curenLulul de leslre! 1enslunea la plnul 8 ar Lrebul sá varleze de la 3 v la 4 vţ in
acesL Llmp vom avea o modlflcare a duraLel de lmpulsurllor de leslre de la 0 la
30ƷŦ ln oplnla mea mea LoLul esLe clarŦ urmáLorul nosLru pas va fl sa dezleaam
lampaţ sl sa conecLam ln locul sáu LransformaLorul de puLere ţ ln lnfasurarea
secundara leaand o lampa de 100Wx36v Ŧ 1oaLe Lrebule reluaLe de la incepuLţ
LrepLaL auLoLrafo rldlca Lenslunea la 220vŦ 1oLul ar Lrebul sá funcLloneze in mod
slmllarŦ uacá asa sl esLeţ in condlLll de slauranLá puLem conecLa dlodele de puLereţ
sl scoaLem auLoLrafo el nemalfllnduŴne de folosŦ AllmenLam dlrecL de la reLeaua
de 220vţ fara sarclnaţdupa o secunda Lrebule sa lnchlda releulţcare shunLeaza
lanLul sl allmenLeaza cu LoaLa Lenslunea blocul de puLereŦ 8eleul esLe deasemenea
un ml[loc de proLecLle impoLrlva sccŦ pe Lermen lunaŦ uacá in momenLul
allmenLarll aparaLulul leslrea sa va fl ln sccŦţ 8eleul nu se va lnchlde sl consumul
de enerale al aparaLulul nu va depásl 30W sl aceasLa sLare se va menLlne pâná ln
momenLul in care sccŦ La leslre va fl lnlaLuraLŦ lncluderea lanLulul 8C llmlLeazá
consumul de curenL de la reLea la 230mA la sccŦLoLalŦ AproxlmaLlv acelasl lucru se
inLâmplá la llplrea elecLrodululţ condensaLorul leaaL ln paralel cu releul ţ
deLermlná Llmpul de lnLarzlere la deschldere al releululŦ
Meraem la urmaLoarea eLapa de realareţ penLru aceasLa avand nevole de un
rheosLaL cu puLerea de 3kW sl rezlsLenLa de 1ţ0UŦ SeLaLl reaulaLorul de currenL la
maxŦ sl leaaLl rezlsLenLa de balasL (reosLaL) pe leslreŦ Másurand Lenslunea pe eaţ
aceasLa Lrebule sá fle in [ur de 33Ŵ40vţ roLlLl inceL buLonul de scadere a
curenLululŦ 1enslunea ar Lrebul sá scadá LrepLaLŦ Apolţ acLlunea noasLrá cea mal
21

lmporLanLa Ŷ sLablllrea curenLulul de vârf (cuLoff ) pe LranzlsLoarele de
comuLaLle(de proLecLle)Ŧ Þunem poLenLlomeLrul de reala[ al proLecLlel lnLrŴo
pozlLle medlanaţ sl mlcsorand rezlsLenLa reosLaLulul de sarclna cauLam sa aaslm
puncLul de funcLlonareţ acesL momenL poaLe provoca un fluler in
LransformaLorul de puLereŦ lácând lnversţadlca dln poLenLlomeLrul de realare sa
aaslm pozlLla de funcLlonare a llmlLarllţ rezulLaLul nu esLe slaurŦ nu proceda
asaţde oblcel acesL lucru duce la arderea LranzlsLorllor de puLere! A[usLarea
rezlsLorulul de proLecLle se poaLe lncepe numal aLuncl când sarclna esLe mlca!
Ll blneţ cam asLaŴl LoLŦ ln cazul in care pe o sarclná de 0ţ23 ohml reuslLl sá obLlneLl
26Ŵ28vţ sl la 0ţ13 U maxŦ va lucra proLecLla la supracurenLţ aparaLul va avea
rezulLaLe mlnunaLe ţ dar numal cu dublor sau drosel la leslreŦ
20

urmáLoarea schema Ŵ lnverLor suduraPalfŴ8rldae rezonanL cu reaulaLor de faza a
curenLulul de leslreŦ Schema compleLa esLe prezenLaLá in llaŦ13Ŧ AcesL slsLem
permlLe sa obLlnem in arcţ un curenL de la 3 la 120Aţ acesL lucru esLe desLul de
mulL penLru elecLrozl normall cu un dlameLru de 1ţ6 Ŵ 3ţ0 mmŦ cu Lenslunea de
210Ŵ240vŦ Mal [os sunL deLalllle cu prlvlre la LransformaLoare sl droselleŦ
1rŦ1 L63ţ N 87ţ LÞkCSţ
l Ŵ 9 Ŵ 10 splre ÞL1vŴ2ţ cu dlameLrul de 2ţ3 mmŤ
ll Ŵ 3 +3 splre (6 splre cu prlza medlana )ţ ÞL1vŴ2ţ 2ţ24 mmŦdlameLrulţ paLru flre
slmulLanŦ
1rŦ2 8Ŵ22ţ 2000DŽP
l Ŵ 60 splreţ SLWŴ2ţ cu dlameLrul de 0ţ3 mmŤ
ll Ŵ 7 +7 splre SLW Ŵ2ţ cu dlameLrul de 0ţ36mmŤ
11rŦ 2xk20x12x6ţ 2000 DŽP
o slnaura infásurare 30 splre ÞLvŴ2ţ cu dlameLrul de 0ţ3mmŤ
urŦ1 Lx20x28ţ 2000 DŽP 12 splreţ ÞL1vŴ2ţ cu dlameLrul de 2ţ3 mmţ lnLreflerul de la
0ţ3 la 0ţ9 mmţ esLe ales experlmenLalŦ
urŦ2 k28x16x9ţ 2000 DŽPţ
13 splre cu secLlunea flrulul de boblna[ de 1ţ0mm páLraLl Ŧ
1rŦ3 k28x16x9ţ 2000 DŽP
1oaLe cele 4 boblne sunL ldenLlceţ boblnaLe in acelasl Llmpţ30Ŵ33 splreţMC1lŴ0ţ12
22

lncepuLul lnfasurarllor esLe marcaL prlnLrŴun puncLŦ
uupá cum puLeLl vedea clrculLul esLe foarLe asemánáLor celul precedenLţ dar
deslanul unlLáLll de puLere esLe mulL mal usor! AceasLa se expllcá prln fapLul cá
inLreaul slsLem lucreaza in rezonanLá sl penLru comanda LranzlsLorllor de puLere
esLe blnelnLeles nevole de enerale mal puLlna de caL ln clrculLul cu comuLaLle de
puLere Ŧ Comanda LranzlsLorllor la Lenslune sau curenL zero esLe blnelnLeles mulL
mal usoaraţ ceea ce expllcá fapLul cá la acesL slsLem nu veLl vedea drlvere penLru
swlLchŴurlle de puLereţ nu exlsLá nlcl lndlspensabllele lanLurl 8Cu (snuber) de
proLecLleţ nlcl o proLecLle de suprasarclná curenLţ llmlLarea de curenL fllnd
indepllnlLa de droselul rezonanL sl lnducLlvlLaLea ln slne a LransformaLorulul de
puLereŦ
Þrocesul de punere ln funcLle de asemenea nu dlfera mulL de punerea ln funcLle a
unul lnverLor cu ÞWMţ desl incepe exacL la felţ pâná la apllcarea lmpulsurllor de
conLrol la porLlle LranzlsLorllor de puLereŦ ueoarece nu avem drlvereţ aLuncl
forma de undá a Lenslunll pe porLlle LranzlsLorllor va araLa dlferlLţ a se vedea
llaŦ16Ŧ

llaŦ16

23

24

Asa cum se vedeţ fronLul de leslre are o cadere desLul de bunaţacesLa esLe apllcaL
pe poarLa LranzlsLorllorŦ ÞenLru schema precedenLaţ o asLfel de formá a
lmpulsurllor de comanda ţ ar fl uclaaLoare 100Ʒ! ConverLorul rezonanL ln prlvlnLa
asLa esLe al nalbll de bun! Þrln urmareţ verlflca forma de lmpulsurllor de comanda
pe poarLa sl opresLeLeŦ
8eaulaLorul de curenL va expune o duraLá maxlmá a lmpulsurllor de conLrolţ dacá
nuţ a[usLarea ulLerloará nu va schlmba nlmlcŦ SeLam oscllaLorul masLer la
frecvenLa de 43kPzţ impreuna cu LransformaLorul de puLereţ in serle cuclrculLul
rezonanL 8C leaam un un bec pe 100Wx36vŦ ln locul allmenLarll de puLere
foloslm un auLoLrafo realabllţ unlLaLea de conLrol fllnd allmenLaLa de la o sursá
separaLáţ sl vom cresLe inceL Lenslunea de pe unlLaLea de puLereŦ La aproxlmaLlvţ
40Ŵ30vţ dacá lumlna nu esLe aprlnsaţ sau arderea nu esLe foarLe lumlnoasaţ se
opresLe cresLerea sl se modlflca frecvenLa oscllaLorulul de comanda pana ce
becul va aLlnae lumlnozlLaLea maxlmáŦ lnLreflerul nonŴmaaneLlc la droselul de
rezonanLá ar Lrebul sá fle de 0ţ4Ŵ0ţ3 mmţadlca de aproxlmaLlv 4Ŵ6 sLraLurl de
bandá de hârLle decoraLoareŦ uacá LoLul merae blneţ schlmbam becul cu unul de
100Wx110v sl conLlnuám sá rldlcam Lenslunea la 220vţ ţ ocazlonal realand
frecvenLaţ in cazul in care frecvenLa de rezonanLá va fl plerduLaŦ AceasLa a fosL o
a[usLare prellmlnaraŦ ScoaLem becul sl conecLam LransformaLorul de puLere
incárcaL cu un bec 100Wx36vŦ Se repeLá inLreaul proces de la incepuLţ crescând
LrepLaL Lenslunea sl frecvenLa de rezonanLá de adapLare la puncLul de ardere
lumlnoasa a lámpllŦ 1oaLe acesLea sunL necesare de fácuL penLru a ldenLlflca
defecLele sl erorlle dln monLa[ ţspre deoseblre de slLuaLla ln care am da dlnLrŴo
daLa Lenslune de 220vţ ceva se va ardeţsl nu vom inLeleae de ceŦ
laza urmáLoareţ se scoaLe lampa sl conecLaLl dlodele de puLereŦueasemenl
scoaLeLl auLoLrafo sl allmenLaLl dlrecL de la reLeaŦ ÞesLe caLeva secunde ar Lrebul
sá funcLloneze releul de pornlre sl Lenslunea de leslre va fl 46Ŵ30vŦ ln prlma fazaţ
am recomanda sa conecLaLl un bec 100Wx36v sl sá faceLl LoLul sa mearaa slaur
sLabllţ nu suneLe sLrálneŦ 8ealemenLareŦSLraluclrea lampll sa fle llnlara sl curenLul
sa varleze usor de la max la mlnŦ uacá LoLul esLe blneţ inloculLl becul cu un rezlsLor
de balasL 1Ŧ0 ohml la 3 kW sl conLlnuaLl reala[eleŦÞe scurLţ conecLarea sarclnll (1ţ0
Chm) a[usLarea frecvenLel la puncLul in care volLmeLrul monLaL pe sarclna
prezlnLa Lenslunea maxlmaţ sl roLlnd poLenLlomeLrul de conLrol al frecvenLel in
23

orlce dlrecLleţ Lenslunea va scádeaŦ AproxlmaLlvţfrecvenLa poaLe fl de 30 de
33kPzţ lar Lenslunea maxlmá va fl de aproxlmaLlv 38vŦ 8educem sl mal mulL
rezlsLenLa de sarclná la 0ţ3 ohmlţ sl prln cresLerea frecvenLel aáslm Lenslunea
maxlmáţ apol repeLam LoL penLru sarclna de0ţ23 ChmŦ lnca odaLa va repeLţ LoaLe
operaLlunlle penLru sLablllrea rezonanLel se fac doar penLru a produce o duraLá
maxlmá a lmpulsurllor de conLrol! 8ezulLaLul flnalť ar Lrebul sá obLlneLl o Lenslune
pe leslre de 26Ŵ28v la sarclna de 0Ŧ23 ohml slţdaca ln conLlnuare scadem
rezlsLenLa sarclnllţLenslunea Lrebule sa scadaŦ AsLfelţ in cazul in care rezonanLa va
fl conflauraLa penLru o sarclna de 0Ŧ23Ŵ 0Ŧ2 ohmlţ in acesL loc vom obLlne sl
puLerea maxlmá! CurenLul maxlm de leslre deplnde in inLrealme de droselul
rezonanL mal exacL de lnLreflerul nonŴmaaneLlc dln mlezŦ lnLrefler mal arosţ
curenL sl frecvenLá mal mareŦ 1rebule amlnLlL lar ca mlezul droselulul resonanL
Lrebule ansamblaL asLfel incâL acesLa sa poaLe fl inláLuraL usorţ sl sa se a[usLeze
usor lnLreflerul in cazul in care aroslmea necesará e dlferlLaŦ Croslmea de lucru a
lnLreflerulul poaLe a[unae la 1 Ŵ 1ţ3 mmţ dar esLe mal blnes a lncepem reala[ul cu
0ţ3 Ŵ 0ţ3 mmŦ un asLfel de lnLrefler va llmlLa curenLul maxlm prln LranzlsLorlţ sl in
cazul aparlLlel unel avarll ţ nu va inaádul sáŴl ardáŦ
C cresLere supllmenLará a sarclnllţ la o frecvenLá consLanLá va duce la scáderea
Lenslunll sl puLerllŦ CurenLul de sccŦ poaLe depásl curenLul maxlm de arc de 1ţ2 Ŵ
1ţ3 orlţ dar Lenslunea de leslre scade la 2Ŵ3v slţ asLfelţ puLerea nu va fl
semnlflcaLlvaŦAcesLa esLe un plus lnconLesLabll a lnverLorulul rezonanL o llmlLare
a puLerll ţ naLuralaŦ Cu aceasLá conflauraLleţ aparaLul nu se Leme de modul de
lucru ln scurLŴclrculLţ vlLeza de llmlLare a curenLulul esLe cu un ordln de marlme
mal mare decâL cea mal rapldá proLecLle parameLrlcaŦ lar prln foloslrea de
dublare a Lenslunll de leslre se poaLe aprlnde sl susLlne un arc in cele mal dlflclle
condlLll!
llaura 17Ŵ19 prezlnLa formele de undá de Lenslune pe porLlle LranzlsLorllorţla
sclmbarea curenLulul de leslre ln sensul scaderllţ cu reaulaLorul de fazáŦ

26


Sl lnca un mod de a reala rezonanLaţ penLru elecLronlsLll avansaLlŦ ln clrculLul
prlmar lncludeLl un LransformaLor de curenLŦ ue exempluţ 30 splre pe un lnel ţ
k28 ţ2000DŽPŦ lncárcaLl aparaLul la llmlLa de sarclnáţ de exempluţ 23v sl 130 Aţ
care esLe de aproxlmaLlv 0ţ17 UŦLaLlmea lmpulsulul o sLablllm la maxlmţfrecvenLa
de rezonanLa ln mod evldenL va cresLeţln cazul nosLru aceasLa va fl de
aproxlmaLlv 43Ŵ30kPzŦAllmenLam prln lnLermedlul auLoLrafo cu nu mal mulL de
40Ŵ60vŦ ueslaurţ unlLaLea de conLrol esLe allmenLaLa separaLţ conecLaLl
osclloscopul la LransformaLorul de curenLŦ lmaalnea va araLa ca o slnusolda
lnLrerupLaŦ lnceL ţvarlem frecvenLa pana cand slnusolda se va unl lnLrŴo llnle
conLlnuaŦ AsLa e LoL! ƍ Aproape acelasl lucru se poaLe observa conecLand
osclloscopul la condensaLorul de rezonanLáţ sau conecLand in serle un rezlsLor de
0ţ1 Chml ln clrculLul prlmarţsl conecLand osclloscopul in paralel cu acesLaŦ
Al Lrellea Llp de PalfeŴ8rldae cu balasL de imprásLlereţ esLe un hlbrld inLre
converLorul cu ÞWM sl celrezonaL cu reaulaLor de frecvenLa sau faza Ŧ SlsLemul nu
dlferá de slsLemul de converLor cu ÞWMţ sa lnLrodus numal un lanL 8C in serle cu
LransformaLorul de puLereţ ca sl la slsLemul cu rezonanLáŦ uar acesL lucru nu esLe
un clrculL rezonanLţcl un lanL slmplu de llmlLare a curenLulul maxlmŦ
CondensaLorul dln acesL lanL esLe pur sl slmplu penLru echlllbrare sl capaclLaLea sa
esLe 22DŽl/63v ţ de Llp k73Ŵ16vŦ uroselul poaLe pune exacL la fel ca in
converLlzorul rezonanL ţ de marlmea lnducLanLel sale deplnde puLerea maxlmá a
converLlzorululŦ27

5ŦIu||Ŵ 8r|dge ÞWM pushŴpu|| |nvertorţ resonantţcu drose| de
|mprast|ereŦ
AcesL caplLol esLe dedlcaL in inLrealme converLlzorulul cel mal puLernlc Ŷ lullŴ
8rldaeŦ ln ceea ce prlvesLe uLlllzarea la capaclLaLe maxlma a parameLrllor
LranzlsLorllor sl opLlmlzarea puLerll ţ acesL Llp de lnverLor de inalLá frecvenLá esLe
cel mal bunŦ Asa cum am scrls mal susţ spre deoseblre de lnverLorul PalfŴ8rldaeţ
curenLul prln LranzlsLorl la lullŴ8rldae esLe in másurá sá dea de 2 orl mal mulLa
puLereŦ uar desLul cu Leorla! ne inLoarcem la acesL Llp de lnverLor de suduraŦ ln
prlmul rand avem un lullŴ8rldae cu llmlLarea prln ÞWM a curenLulul maxlm prln
LranzlsLorlţ sl o realare usoara a curenLulul de leslreţ prln reducerea duraLel
lmpulsurllor de comandaŦ ln flaura 20 se prezlnLa schema de clrculL compleLa
penLru un lnverLor de sudura cu o aama de curenLl la leslre de 3 Ŵ 200AŦ
1enslunea maxlma esLe eaala cu 668ŦLa aceasLa Lenslune ard usor sl cel mal arosl
elecLrozlŦ ŦMal [os sunL deLalll cu prlvlre la LransformaLor sl droselŦ
1rŦ 1 Ŷ 2xL20x28ţ 2000DŽP
l Ŵ 14 splreţ ÞL1vŴ2ţ cu un dlameLru de 2ţ36 mmŦ lnducLanLa de 2ţ3Ŵ3mPŦ
ll Ŵ 3 +3 splreţ ÞL1vŴ2ţ un dlameLru de 2Ŧ24 mmţ in paLru flre (16mm ²)
1rŦ2 Ŵ k28x16x9ţ 2000 DŽP
1oaLe infásurárlle sunL la felţ 30Ŵ33 splreţ MC1lŴ0ţ 12mmŦ Se boblneaza LoaLe
odaLáŦ
1rŦ3 Ŵ 822ţ 2000 DŽP Ŵ 60 splreţ SLWŴ2ţ cu dlameLrul de 0ţ3 mmţ llŴa 7 +7 splreţ
SLWŴ2ţ cu dlameLrul de 0ţ3 mmŦ
11rŦ k28x16x9ţ 2000 DŽPţ 30 splreţ SLWŴ2ţ cu dlameLrul de 0ţ3 mmŦ
urŦ1 L20x28ţ 2000 DŽP
Crlce conducLor16 Ŵ 20mm paLraLlţ 6Ŵ7 splreţ pas de 3Ŵ3mmŦ SLranse blne penLru
un arc de duraLaŦ lnducLanLa aproxlmaLa 10Ŵ 30 DŽPŦ
ulodele u1Ŵu3 marca l8ţ 130L8u04Ŧ 8eleul de pornlre 8 la 24vţ 30A AC230vŦ

28

Schema prezenLaLá in flaura 20 esLe desLul de dlflclla sl neceslLá o mare
experlenLá in producLle sl reala[Ŧ uacá credeLl cá nu aveLl o asLfel de experlenLáţ
eu nu va recomand sa va apucaLl de lucru Ŧ Adevárul esLe cá cu caL esLe mal mare
puLerea converLorulul ţ cu aLaL ar Lrebul sá flLl mal aLenLl la execuLarea leaaLurllor
elecLrlceţla slsLemul de ráclre sl asa mal deparLeŦ uar asLa e poezleţsa Lrecem la
pracLlcaŦ CscllaLorul masLerţ ca sl in clrculLul de Palfe Ŵ8rldae esLe consLrulL pe un
clp uC3823ţsl consLrucLla sa nu se deosebesLe cu nlmlc de consLrucLllle
anLerloareŦ LsLe o schema slaura sl slmplaţ dovedlLa in LoaLe apllcaLllle meleŦ
ueclţsLablllLl frecvenLa la leslre la 33 Ŵ 40kPzţ verlflcaLl forma de undá la
infásurárlle de leslre ale 1rŦ3 (punand ca sarclna rezlsLoare de 36 ohml sau bec
3Wx12v)Ŧ Þrln roLlrea poLenLlomeLrulul "reaulaLorulul de curenL"ţ duraLa
lmpulsulul ar Lrebul sá varleze de la 0 Ŵ 30ƷŦÞenLru sudura nu Lrebule sa facem
reaulaLorul lncepand de la zeroţ nu se lnchlde releul de forLaţ recomand o láLlme
mlnlmá a lmpulsurllor de comandaţexperlmenLal obLlnuLa sl flxaLe la nlvelul de
10Ŵ13ƷŦ
LLapa urmaLoareţverlflcarea fazarll (LranzlsLorll lullŴ8rldaeŴulul lucreaza pe
dlaaonalá) penLru a conecLa LransformaLorul de comanda la drlverele
comuLaLoarelor de puLereŦ La lncepuLţpe o dlaaonaláţ in locul LransformaLorulul
lnserlaLl o lampa la 12vţallmenLaLl punLea cu Lenslune de 12Ŵ13vţ penLru
aprlnderea lamplŦ La 12 Ŵ 13v allmenLareţ lampa se va aprlnde la [umaLaLe de
lnLenslLaLeŦ uupá ce am aaslL fazaţ conecLaLl dlaaonala a douaŦ uaca LoLul esLe
corecLţ lumlna se va aprlnde in depllná sLráluclreŦ 8oLlnd poLenLlomeLrul
reaulaLorulul de currenLţ vom observa o schlmbare conslsLenLa a lumlnozlLaLll de
ardere a lampllŦ ln aceasLa sLare verlflcam forma semnalulul de comanda pe
porLlle LranzlsLoarelor de puLere Ŧ AceasLa ar Lrebul sá fle slmllara cu cea dln
llaura 14Ŧ Apolţ faceLl LoL ce am recomandaL penLru PalfeŴ8rldae cu ÞWMŦ Mal [os
sunL osclloaramele de a[uLor luaLe ln dlferlLe puncLe ale lnverLorulul lullŴ8rldae
cu ÞWMŦ
29

ln flaura 21Ŵ fronLul faLa a lmpulsulul de comanda de pe poarLa LranzlsLoarelor
de puLere
llaura 22 fronLul spaLeţ de inchldere a comuLaLorululŦ 0ţ3 DŽs / dlvlzluneţ
2v/dlvlzluneŦ
llaŦ23 Ŵlorma de unda pe infásurarea secundará a LransformaLorulul de puLereţ
maxŦ 13v/dlvŦlţ 2DŽs/dlvŦ
llaŦ24Ŵ de asemeneaţ sub sarclnáţ curenL de 10AŦ SunL clar vlzlblle pauza inLre
lmpulsurlţ frecvenLa 39kPzŦ
llaŦ23 llaŦ26 llaŦ26a
llaŦ23Ŵ curenL de 30A pe sarclna de 0ţ23 ChmŦ 2DŽs/dlvŦţ 13v/dlvŦ
llaŦ26 ŴcurenL de 70A pe sarclna de 0ţ23 ohmlţ 2DŽs/dlvŦţ 13v/dlv
llaŦ26aŴ curenL de 120Aţ forma de Lenslune pe infásurarea secundaráţ 2DŽs/dlvŦţ
13v/dlvŦ
Asa cum vom vedea cu cresLerea ln laLlme a lmpulsurllor de comanda cresLe
curenLul de leslreţ ceea ce de fapL Lrebule sa se sl lnLampleŦ
Sa revedem schema converLorulul lullŴ8rldae cu drosel de lmprasLlereŦ Schema
30

elecLrlca esLe prezenLaLá in llaŦ30Ŧ AcesL slsLem dlferá de cel anLerlor numal in
fapLul cáţ in clrculLul de puLere am lnLrodus un lanL 8C ţ care llmlLeaza curenLul
maxlm sl formeaza caracLerlsLlca abrupL cazaLoare a dlaaramel vAŦ 8ealarea
curenLulul de leslre Ŷprln modlflcarea frecvenLelŦ Cu o frecvenLa de 10kPz Ŷ
curenLul esLe maxlmţ plafonul sáu esLe llmlLaL de slsLemul de proLecLle a ÞWMŦ
Modlflcand frecvenLa la 30kPzţcurenLul ţusor sl lln va scadea la mlnlmŦ AcesL lucru
se daLoreazá fapLulul cá reacLanLa droselulul urŦ2 cresLe llnlar cu frecvenLa in
cresLereŦ 1enslunea pe infásurarea prlmará a LransformaLorulul de puLere la
frecvenLe dlferlLe are formaţ ca in osclloaramele de mal [osŦ
llaŦ27Ŧ llaŦ28Ŧ llaŦ29Ŧ

Cu acesL slsLem poL fl consLrulLe lnverLoare de pâná la 10 kWŦ ConsLrulrea unul
asLfel de converLorţesLe exacL la fel ca laprecedenLulŦ Slnaura dlferenLá esLe cá
oscllaLorul de comanda Lrebule sá acopere lnLreaaa aama de frecvenLe de la
10kPz la 30kPzŦ lnducLanLa droselulul se aleae ln funcLle de puLerea necesará ţde
curenLll admlslblll dln LranzlsLorlţ sl de aama reala[ulul de curenL de leslreŦ AceasLa
poaLe fl sl70DŽP sl 30 DŽPŦ Cu caL esLe mal mlca lnducLanLa droselululţcu aLaL mal
mare va fl curenLul prln clrculLul de forLaţde aceea droselul Lrebule sa alba o
consLrucLle asemanaLoare cu cel de la lnverLorul PalfeŴbrldae resonanL penLru a
puLea cresLe sau scade lnLreflerulţmodlflcand asLfel lnducLanLaŦ


31

32

1enslunea la bornele droselulul penLru dlferlLl curenLl de sarclna va araLa ca ln
llaŦ31 sl llaŦ32Ŧ
Cred cá neŴam mal lumlnaL un plcţ sl puLem merae mal deparLe la lnverLorul lullŴ
8rldae cel mal promlLáLor Ŷ cel ln rezonanLáŦ Schema compleLa esLe prezenLaLá in
flaŦ 33Ŧ Schema lul esLe mulL mal slmplá decâL LoaLe lnverLoarele anLerloare de
sudura de Llp lullŴ8rldaeţ dar nu esLe mal puLln aLracLlváŦ lnsasl lucrul ln realm
rezonanL permlLe obLlnerea unul lnverLor cu cea mal mare eflclenLáţ ellmlna
suprasarclna dln LranzlsLorlţellmlna drlverele ţproLecLla de curenL sl droselul de
leslreţ foloslnd in schlmb schema orlalnala de dublare a Lenslunll de leslreŦ
8ealarea curenLulul de leslre prln varlaLla duraLel lmpulsurllor de comanda la
frecvenLa de rezonanLáŦ AceasLá meLodá se numesLe Ŵ cu a[usLare de fazaŦ Mal [os
vol incerca sá ofer deLalll asupra modulul de lucru a punLll rezonanLeŦ
1ranzlsLorll inLrŴo punLe rezonanLa (ca sl in cea llnlará) lucreaza pe dlaaonalá ţ
aceasLa lnLamplanduŴse asLfelť in Llmp ce LranzlsLorll dln sLânaa sus sl dreapLaŴ[os
12 sl 14ţsunL deschlslţln acesL momenL LranzlsLorll dln dreapLa sus sl sLânaa [osţ 13
sl 11 sunL inchlslŦ Sau lnvers! luncLlonarea punLll rezonanLe esLe impárLlLa in
paLru eLapeŦ Sa vedem ce se inLâmplá in cazul in care frecvenLa de comanda a
LranzlsLoarelor de comuLaLle colnclde cu frecvenLa de rezonanLá a lanLulul urŦ1 ŦŴ
CrezŴ1rŦ1Ŧ Sá presupunem cá in prlma fazá sŴau deschls LranzlsLorll 13ţ 11ţ Llmpul
caL ele se afla in sLarea deschls esLe sLablllL de drlverul Cl ţ lar la frecvenLa de
rezonanLá de33kPz esLe de 14 msŦ ln acesL Llmp curenLul clrcula prln Crez Ŵ urŦ1 Ŵ
1rŦ1Ŧ CurenLul in acesL clrculL inLâl cresLerlle de la zero la valoarea maxlmaţ sl apolţ
pe masura ce condensaLorul Crez se lncarcaţ scade la zeroŦ ConecLaL ln serle cu
CrezŦţ droselul urŦ1 formeaza un fronL slnusoldalŦ
33

34

uacá ln serle cu lanLul de rezonanL lncludem un rezlsLorţ sl conecLaL la acesLa un
osclloscop puLeLl vedea forma curenLululţ care amlnLesLe de o semlperloada a
slnusoldelŦ ln a doua eLapáţ cu duraLa de 2 msţ porLlle LranzlsLorllor 11ţ 13 sunL
conecLaLe la pámânL ţ prln rezlsLorll de 36 ohml sl boblnele LransformaLorulul de
lmpulsurl 1rŦ3ţ acesLa fllnd asaŴnumlLul ƍLlmp morLƍŦ ln acesL Llmp capaclLaLea de
poarLa a LranzlsLorllor 11ţ 13 esLe compleL descárcaLaţ sl LranzlsLorll sunL inchlslŦ
uupá cum relese dln cele de mal susţasa cum am mal spusţ in momenLul de
LranzlLle de la sLarea deschls la inchlsţcurenLul prln cel dol LranzlsLorl esLe zeroţ
deoarece condensaLorul Crez esLe lncarcaL sl curenLul prln aceasLa nu mal clrculaŦ
vlne a Lrela fazá Ŵ deschlderea LranzlsLorllor 12ţ 14Ŧ 1lmpul peLrecuL de el in sLare
deschls esLe de 14 msţ Llmp ln care condensaLorul CrezŦse descarca sl apol se
relncarca cu polarlLaLe lnversaţ formând cea deŴa doua semlperloada a
slnusoldelŦ 1enslunea pana la care se reincarca CrezŦ deplnde de rezlsLenLa de
sarclná dln infásurarea secundará a 1rŦ1ţ sl cu caL rezlsLenLa de sarclná esLe mal
mlcáţ cu aLaL mal mare esLe Lenslunea la care se lncarca CrezŦŦ ÞenLru o sarclná de
0ţ13 ohmlţ Lenslunea pe condensaLorul de rezonanLá poaLe a[unae la valoarea
de3kv Ŧ A paLra eLapaţ incepe ca sl a douaţ in momenLul ln care curenLul de
colecLor al LranzlsLorllor 12ţ 14 scade la zeroŦ AceasLá fazá dureazáţ de asemeneaţ
2 msŦ 1ranzlsLorll sunL inchlslŦ Apolţ LoLul se repeLáŦ lazele a doua sl a paLra de
lucru sunL necesare penLru ca LranzlsLorll dln colLurlle punLll sŴar puLea inchlde
inalnLe de a se deschlde anLerlorll dacá Llmpul fazelor a doua sl a paLra va fl mal
mlc decâL Llmpul necesar penLru inchlderea compleLá a LranzlsLorllor comandaLlţ
apare un varf de currenL ce esLe de fapL un sccŦ pe lnalLa Lenslune lmpacLul fllnd
prevlzlbllţ de oblcelţ dlspare compleL ramura punLll (LranzlsLorul superlor sl
lnferlor )ţ plus punLea redresoare de puLereţ plus slauranLa de la un vecln ! ťŴ)))Ŧ
ÞenLru LranzlsLorll care sunL foloslLl in slsLemul meuţ ƍLlmpul morLƍ ar Lrebul sá fle
cel puLln 1ţ2 mlcrosecundeţ dar avand ln vedere dlspersla parameLrllorţ am
dellberaL aceasLať am crescuL Llmpul morL la 2 mlcrosecundeŦ Csclloaramele
punLll rezonanLe sunL la fel ca penLru semlpunLea rezonanLaţ a se vedea flaurlle
16 Ŵ19Ŧ 1ehnlca de reala[ esLe aceeaslţ de aceea nu o vol repeLaŦ Mal [os sunL daLl
parameLrll de boblna[ a unul lnverLor de sudura lullŴ8rldaeţcu dublor de Lenslune
pe leslre sl a[usLare fazá penLru curenLul de 3Ŵ200AŦ
1rŦ1 L63ţ N 87ţ LÞkCS
33

l Ŵ 18 splreţ ÞL1vŴ2ţ cu dlameLrul de 1Ŧ96 mmţ inLrŴun slnaur sLraL pe o carcasa
sLandardŤ
ll Ŵ 3 +3 splreţ ÞL1vŴ2ţ cu dlameLrul de 2Ŧ24 mmţ paLru flreţ doua sLraLurl de douá
flreŦ ÞenLru a faclllLa schlmbul deLemperaLuraţ banda de lzolaLle dlnLre sLraLurl se
face dln Leflonţ sau dln caucluc slllconlc LermorezlsLenLţ cum ar fl ƍnCMAkCnŦ
1ransformaLorul esLe de dorlL sá se puná pe ráclre forLaLa cu aerŦ
1rŦ2 822ţ 2000nM
l Ŵ 60 splreţ SLWŴ2ţ cu dlameLrul de 0ţ3 mmŤ
ll Ŵ 7 +7 splreţ SLWŴ2ţ cu dlameLrul de 0ţ3 mmŦ
1rŦ3 k28x16x9ţ 2000nM
1oaLe infásurárl sunL ldenLlceţ boblnand in acelasl Llmpţ 23Ŵ30 splreţ MC1lŴ
0ţ12mmŦŦ
urŦ1 L20x28ţ 2000nM
12 splre ÞL1vŴ2ţ cu dlameLrul de 2ţ24 boblnaLe cu aol de aer inLre splreŦ
lnLreflerul nonŴmaaneLlc dln mlez esLe sLablllLv lnLre 0ţ4 la 0ţ9 mm penLru
curenLul de leslreŦ lnducLanLa orlenLaLlva a droselululť de la 100 la DŽPŦ
urŦ2 k28x16x9ţ 2000nM
12Ŵ16 splre inLrŴun slnaur sLraLţ boblnaLa cu cupru cu secLlunea de 1mmŦpaLraL
lzolaLle ÞvCŦ
ulodele de puLere u1Ŵu2 130L8u04ţ
ulodele dublorulul u3Ŵu6 dlode raplde cu curenLul de mlnŦ10Aţ sl Lenslunea de
mlnŦ200vţ cum ar ku2997AŤ
u7ţ u8ţdlode rapldeţde exemplu PL8208 Ŧ
CondensaLorul de rezonanLa 0ţ22DŽl x2000v companla WlMAţ alcaLulL dln paLru
condensaLorl de 0ţ22DŽl x1000v leaaLe serleŴparalelŦ ÞuLeLl folosl k73Ŵ16vţ 0ţ1
DŽlx1600v 10 bucaLlţ douá arupe de 3 bucaLl leaaLe ln paralelţcele doua arupe
leaanduŴse ln serle Ŧ ÞuLeLl uLlllza un condensaLor de Llp k78Ŵ2ţk78Ŵ18Ŧ CbLlneLl
capaclLaLea necesará sl Lenslunea de funcLlonare de cel puLln 2000v!
uacá 200A nu vl se pare suflclenLţ nu Lrebule sa faceLl modlflcárl compllcaLe sl
pracLlc nlcl o schlmbare in clrculLul ln slneţ puLeLl obLlne cu usurlnLá 300A in arcŦ
ÞenLru a face acesL lucruţ esLe suflclenL sá foloslLl LranzlsLorll l8C4ÞS71uu in loc
de l8C4ÞC30uuţ sl doua mlezurl L63 N 87 flrma LÞkCS puse impreunáŦ numárul
de splre ale lnfasurarll prlmare a LransformaLorulul va fl eaal cu 10ţ ÞL1v2 sârmá
36

cu dlameLrul de 1ţ8 mmŦx2 flre lnfásurarea secundará Lrebule sá conLlná 1ţ3 +1ţ3
splre cu secLlunea de 23Ŵ32mmŦpaLraLlŦ AceasLa poaLe fl facuLa dln 7Ŵ8 flre cu
dlameLrul flrulul de 2ţ24 mmŦÞL1v2 Ŧ 8oblnarea acesLul LransformaLor nu esLe asa
de areaŦuroselul se boblneaza pe acelasl mlez de Llp L63 N 87ţ(1bucŦ) sl are 7Ŵ9
splre ÞL1v2 sarma de 2ţ3 mmŦdlameLrulŦlnLreflerul droselulul se sLabllesLe
experlmenLal ţsl esLe orlenLaLlv de 0ţ7Ŵ1ţ3 mmŦ Cu acesLe daLe de boblna[
frecvenLa de rezonanLá va fl de aproxlmaLlv 40kPzŦ ueslaurţ va Lrebul sá creascá sl
suprafaLa radlaLoarelor LranzlsLoarelor de puLere sl a dlodelor de puLere
aproxlmaLlv de douá orlŦ ulodele de leslre sunL leaaLe caLe douá in paralelŦ ÞunLea
redresoare de lnLrare esLeţ de asemeneaţ dublaLaŦ CscllaLorul prlnclpal poaLe sa
rámana neschlmbaLţblocul de allmenLare de 12v deasemeneaŦ CondensaLorul de
rezonanLá nu va mal fl formaL dln 4 plese 0ţ22 h1000v WlMAţ cl dln 9
condensaLorl 0ţ22 x1000v WlMA MkÞ10Ŧ Schema de leaare a condensaLoarelor
esLe daLa in llaŦ 34ŦÞenLru acesLl curenLl Lrebule sa acordam o aLenLle sporlLa
CeneraLorulul de comanda sl LuLuror clrculLelor de comandaŦ ClrculLul uc3823
esLe foarLe senslbll la perLurbárlle puLernlceţ de aceea Lrebule neaparaL ca
aeneraLorul de comanda sa fle amplasaL caL mal deparLe de drosel sl
LransformaLorul de puLereţ flrele care duc la rezlsLorul de comanda ar Lrebul sá fle
ecranaLeţ (Ŵ12v) nu ar Lrebul sá Lreacá in aproplerea flrelor elecLrlce de inalLá
Lenslune de puLereţ sLablllzaLorul 7812 nu poaLe fl pus pe acelasl radlaLor cu
LranzlsLorll de puLere!

C1ŴC9 condensaLorl WlMA MkÞ10
0ţ22 x1000vŦ
8ezlsLenLe de 130kUx2WŦ
AcesL aparaL poaLe deblLa fárá probleme pâná la 9 kW de eneraleţ la 33A Ŵ
valoarea curenLulul in lanLul de rezonanLáŦ
37


uar mal exlsLá sl o alLá modallLaLe de a cresLe puLereaţ lar penLru converLoarele
rezonanLeţ esLe foarLe promlLáLoareŦ AceasLa consLa ln leaarea a douá sau mal
mulLe unlLáLl de puLere pe aceeasl sarclnáŦ Schema lnverLorulul de sudura la
pesLe 330A esLe daLa in llaŦ 33 AcesL slsLem a fosL LesLaL sl mlŴa daL rezulLaLe
mlnunaLeŦ uupá cum puLeLl vedeaţ slsLemul esLe consLrulL pe prlnclplul dublarll
slmple a puLerllŦ ÞenLru a face acesL lucruţ luaLl douá lnverLoare lullŴ8rldae
ldenLlce conLrolaLe de un oscllaLor masLerŦ AcesL model de clrculL esLe [usLlflcaL
doar prln fapLul cá sunL foloslLe mlezurl L63 N 87 flrma ƍLÞkCSţ câLe unul in
flecare lnverLorţ sl LranzlsLorl l8C4ÞC30uuŦ Cu o asLfel de sursa la 330Aţ realmul
Lermlc a celor douá LransformaLoare esLe mulL mal usor decâL realmul Lermlc al
unul slnaur LransformaLor de aceeasl capaclLaLeţ sl sá consLrulesLl doua
LransformaLoare ldenLlce pe mlez L63ţ nu esLe dlflcllŦLa fel cu droselele de
rezonanLa sl LranzlsLorll de puLereŦ 8 LranzlsLorl Llp l8C4ÞC30uu vor cosLa mal
puLln de caL 4 LranzlsLorl l8C4ÞS71uuŦ llresLe ţo soluLle ar puLea fl leaarea
LranzlsLorllor sl LransformaLoarelor ln paralel sl nu de conflaurare a unul lullŴ
8rldaeţ dar am pornlL de la proprla mea experlenLáţ sl ea iml spune cá douá punLl
sunL mulL mal flablle pe aceeasl sarclnáţ sl sunL capablle sá deblLeze cu 20Ʒ mal
mulLa puLere decâL unul cu elemenLele de puLere leaaLe ln paralel! Schema
oscllaLorulul de comanda a rámas exacL ca ln schemele anLerloareţ sŴau schlmbaL
numal daLele de boblna[ ale 1rŦ3 ţ sl a crescuL márlmea lnelulul de ferlLá de la k28
la k32Ŧ CurenLul de leslre esLe realaL prln schlmbarea duraLel lmpulsurllor de
comandaŦ A LrebulL sa cresc puLerea bloculul de allmenLare de 12v de douá orlţ
penLru aceasLa am inloculL oala pe 822 cu 828 sl am leaaL ln paralel doua
sLablllzaLoare 7812Ŧ Am pus deasemenl doua punLl redresoare de 33 A ln parallel
pe lnLrareŦ8eleul de pornlre esLe mal blnes a fle la 30A ţ dar puLeLl pune sl douá
pe 30Aţ capaclLaLea de lnLrare 3 bucŦ de 470DŽlx330vţ dar puLeLl face sl
4x330x400vŦ Mal [os sunL deLalll cu prlvlre la LransformaLor sl drossselť
1rŦ1ţ 1rŦ2 Ŵ infásurarea prlmara 16Ŵ17 splre ÞL1v2 Ŵ dlameLrul de 2ţ0 mmţ
lnfasurarea secundara2ţ3 +2ţ3 splre (3 splre cu prlza medlana ) ÞL1v2ţ cu
dlameLrul de 2ţ24 mmţ in paLru flreţ in LoLal 16mm paLraLl secLluneŦMlez LÞkCS
L63 N 87Ŧ

38

39

urŦ1ţ urŦ2 sarma de dlameLru 2ţ24 sl 10 splre ÞL1v2Ŧ Mlez L20x28
2000nMŦlnLrefler de 0ţ6Ŵ0ţ8 mmţ esLe flxaL aLuncl când realaLlŦ
urŦ3 13 splre de 1mmŦpaLraL vLÞ? pe k28 2000nM1Ŧ
1rŦ4 numárul de splre nu Lrebule schlmbaLţ doar cresLeLl dlameLrul sarmel dln
secundar la 0ţ8 mmŦ
8ealarea unel asLfel de aparaL esLe la fel ca la o punLe unlcá numal ca se face pe
randŦLa lncepuL se realeaza prlmul slŴl oprlm pe al dolŴlea ţapol se realeaza al dolŴ
lea slŴl oprlm pe prlmulŦÞenLru LransformaLorul sl droselul comunţ frecvenLa de
rezonanLá va fl aproxlmaLlv aceeasl in ambele cazurlŦ ln cazul in care dlferenLa de
frecvenLa de rezonanLá esLe pesLe 1 kPzţ esLe necesar sá se adapLeze lnducLanLa
droselulul dln aarnlLurlle lnLreflerululŦ ulferenLa admlslbllá de frecvenLa esLe de
1Ŵ2kPzŦ
6Ŧ 5e|ectarea tranz|stoare|or de putere
1ranzlsLorll de puLere sunL lnlma lnverLorulul de sudura! ue selecLla adecvaLá a
LranzlsLorllor de puLere deplnde flablllLaLea inLreaulul aparaLŦ Þroaresul Lehnlc nu
baLe pasul pe locţ pe plaLá apar o mulLlme de dlspozlLlve semlconducLoare nolţ sl
sá Le descurcl ln aceasLá dlverslLaLe esLe dlflcllŦ Þrln urmareţ in acesL caplLolţ vol
incerca sá rezum prlnclpllle de bazá de aleaere a swlLchŴurllor de puLereţ in scopul
consLrulrll unul lnverLor de sudura puLernlcŦ Þe prlmul loc penLru a incepe esLe
deLermlnarea aproxlmaLlvá a puLerll necesare a converLorululŦ nu vol da calcule
absLracLeţ sl lmedlaL vol Lrece la lnverLorul nosLruŦ uacá vrem sá a[unaem pe arc
de 200 Amperl la o Lenslune de 24 de volLlţ inmulLlnd apol acesLe valorl se obLlne
o puLere uLlla pe care lnverLorul nosLru esLe obllaaL sá o furnlzeze sl sa nu se ardaŦ
24 vţ esLe Lenslunea medle pe lunalmea arculul elecLrlc de 6Ŵ7 mmţ ue fapLţ
lunalmea arculul esLe mereu in schlmbareţ slţ prln urmareţ sl Lenslunea pe elţ de
asemeneaţ se modlflcá sl curenLulŦ uarţ penLru calculul nosLru nu esLe foarLe
lmporLanL! uecl prln inmulLlrea acesLor valorl vom obLlne 4800 de waLlţ orlenLaLlv
randamenLul converLorulul esLe de 83ƷţasLfel puLeLl obLlne puLerea care Lrebule
sá fle pompaLa prln lnLermedlul LranzlsLorllorţ de de aproxlmaLlv 3647 W
Cunoscand puLerea LoLalá se poaLe calcula curenLul la care vor fl obllaaLe sá
comuLe acesLe LranzlsLoareŦ uacá vom face aparaLul sá funcLloneze de la reLeaua
de 220 de volLlţ apol pur sl slmplu impárLlnd puLerea LoLalá la Lensluneţ puLeLl
40

obLlne un curenLţpe care aparaLul ll va consuma de la reLeaŦ AcesLa esLe de
aproxlmaLlv 23 Amperl! Am prlmlL mulLe scrlsorl cu inLrebárlţ poL face un aparaL
de suduraţ asLfel ca el sa lucreze la Lenslunea de 12 volLl la baLerla de maslna?
Cred cá acesLe calcule slmple poL a[uLa pe LoLl sa raspunda la acesLe lnLrebarlŦ Am
anLlclpaL inLrebareaţ de ce am imparLlL puLerea LoLalá la 220 de volLl in loc de 310ţ
care esLe obLlnuLa dupá redresarea sl fllLrarea Lenslunll de allmenLareţ esLe
foarLe slmpluţpenLru a obLlne la o valoare a curenLulul de 23 Amperl ţ310 vţ avem
nevole de o capaclLaLe a fllLrulul de23000 DŽl! Sl am pus nu mal mulL de 1300 DŽlŦ
Valoarea actualá mi ar placea, dar aceasta nu este valoarea curentul maxim prin
tranzistorii selectati de noi! Acum, în datele de catalog ale multor companii sunt
reprodusi doi parametri de curentul maxim, primul la 20 °C, iar al doi-lea la 100°
C! Deci, la curenti mari prin tranzistor, acesta elibereaza caldura, dar viteza de
cedare a acesteea prin radiatorul de racire nu este suIicient de mare si astIel
cristalul de siliciu poate Ii încálzit la temperatura criticá, si cu cat mai puternic va
Ii încálzit, cu atât mai mic va Ii curentul sau maxim, si în cele din urmá aceasta
poate duce la distrugerea tranzistorului. De obicei, o astIel de distrugere aratá ca o
mica explozie , în contrast cu supravoltarea, atunci când tranzistorul doar se arde
in liniste. De aici putem concluziona ca pentru a lucra la un current de 20 de
amperi este necesar sa alegem astIel de tranzistori al cáror curent de operare nu
este mai mic de 25 Amperi la 100 de grade Celsius! Acest lucru imediat îngusteazá
zona noastrá de cáutare pentru câteva zeci de tranzistori de putere.
La alegerea tranzistoarelor de putere nu va sunt Iolositori numai parametrii
maximi de putere ci si parametrii pentru curentii de impuls.Este mai bine sa lasam
o rezerva, altIel deIectarea poate apare in cel mai nepotrivit moment.
Natural, pentru a deIini un curent nu putem uita de tensiunea de lucru. Tensiunea
in circuit nu depáseste tensiunea de alimentare, sau mai simplu, nu poate Ii mai
mare de 310 volti, cu alimentarea de la 220 de volti. Prin urmare, alegeti tranzistori
cu tensiune acceptabila, nu mai putin de 400 de volti. Multi ar putea spune sa
alegem direct pe 1200, declarând cá aceasta ar Ii mai sigur, dar nu este în întregime
adevárat, tranzistori de acelasi tip, dar la tensiuni diIerite pot Ii Ioarte diIeriti! Iatá
un exemplu: tranzistoarele IGBT produse de IR, IRG4PC50UD - 600V - 55A, si
tranzistorii similari pentru 1200 de volti, IRG4PH50UD - 1200V - 45A, si astea nu
sunt toate diIerentele, cu curenti egali în acesti tranzistori, cáderea de tensiune este
diIerita: pe primul 1,65 V si pe al doi-lea 2.75V! Si la curenti de 25 amperi apare
41

pierderea suplimentara de putere in Watts, numai cá aceastá putere care este
eliberata sub Iormá de cáldurá, trebuie sá Iie disipata, ceea ce duce la cresterea
supraIetei radiatorului aproape de douá ori! Aceasta duce nu numai la cresterea în
greutate, dar, de asemenea, si la cresterea volumului! Si toate acestea trebuie avute
în vedere atunci când se aleg tranzistorii de putere, dar aceasta este doar prima
parte pentru a impresiona!
Urmátorul pas este alegerea tranzistorilor cu privire la Irecventa de operare, în
cazul nostru parametrii tranzistorilor trebuie sá Iie mentinuti la o Irecventá minimá
de 100 kHz!Pentru comutarea grea la Irecventa de 30Khz trebuie sa se reserve o
Irecventa de cel putin 3 ori mai mare.Pentru convertizorul resonant dimpotriva,este
posibil sa se utilizeze tranzistori mai 'lenesi¨. Faptul ca procesul de comutatie la
Irecventa de rezonanta nu necesita consum mare de energie,ca la comutatia de
putere,Iace ca tranzistorii sa lucreze Ioarte bine la Irecvente de 4-5 ori mai mari
decat Irecventa demaxima de catalog.Firma IR oIera valoarea Irecventei maxime si
pentru comutatia de putere dar si pentru regimul de rezonanta.Cel mai accesibil
dintre ele, si cu pretul cel mai bun apartine companiei IR . Acesta este, în principal
IGBT dar existá, de asemenea, tranzistorii cu eIect de camp cu tensiunea de 500 de
volti, acceptabili, care lucreazá bine în astIel de sisteme, dar se Iixeaza greu pe
radiator,nu au gauri de Iixare. Nu voi discuta optiunile pro si contra a acestor
tranzistori, chiar dacá parametrii sunt, de asemenea, Ioarte importanti, pe scurt
spun cá, pentru Iunctionarea normalá a tranzistorilor IGBT este nevoie de o pauzá
între închidere si deschidere, pentru a Iinaliza toate procesele din interiorul
tranzistorului, nu mai putin de 1.2 microsecunde! Pentru mosIet, de aceastá datá
pauza nu poate Ii mai micá de 0,5 microsecunde! Acestea sunt de Iapt, toate
cerintele pentru tranzistori, iar în cazul în care sunt toate îndeplinite, atunci veti
obtine o masiná Iiabilá de sudura! Pornind de la cele de mai sus - cea mai buna
alegere este a companiei IR-tranzistori de tip IRG4PC50UD, IRG4PH50UD,
tranzistori cu eIect de camp IRFPS37N50A, IRFPS40N50, IRFPS43N50K. Aceste
tranzistoare au Iost testate si si-au dovedit Iiabilitatea lor si durabilitatea atunci
când lucreazá în invertorul de sudura rezonant. Pentru convertoare de putere
mica,unde puterea nu depáseste 2,5 kW se poate utiliza în conditii de sigurantá
IRFP460.
Ŧ Ide| de pro|ectare s| var|ante de |ucru |n puncte|e ce|e ma|
|mportanteŦ
42

ln acesL caplLol vreau sá menLlonez pe scurL prlnclpalele reaull de care Lrebule sa
Llnem conL penLru consLrucLla unul lnverLor de mare puLere sau a unul
converLlzor de sudura rezonanLť
a) penLru un converLor ÞWM lnLoLdeauna sa apllcam semnale perfecLe pe porLlle
swlLhŴurllor de puLere ţfronLul descrescaLor al lmpulsulul Lrebule sa nu
depaseasca 200 nsecŴaceasLa esLe cea mal lmporLanLa smecherle !! 8eacLla ÞWM
ar Lrebul sá fle obLlnuLa numal dlnLrŴun LraducLor de curenLţnlcl o alLfel de reacLle
de curenL nu esLe admlsaţaceasLa esLe a doua smecherleţ lar a Lrelaţsl cea mal
lmporLanLa smecherle Ŵ ƍLlmpul morLƍsa nu fle mal puLln de 1ţ3 msť)
b) ŴpenLru lnverLorul rezonanL reacLla ÞWM esLe lnadmlslblla ln aeneralţpenLru
aceasLa Lrebule sa avem o Lenslune de allmenLare blne sLablllzaLa a oscllaLorulul
de comandaţ unele varlaLll ale Lenslunll ale Lenslunll de lnLrare a
ampllflcaLorululţ"aresell"(1ţ3)ţLlmp mlnlmţsofL sLarLţmarlrea capaclLaLll la
(8)ţblocarea procesorulul(9)ţproduc o cresLere brusca a Lenslunllţcel mal adesea
loalc de la 0 la 3v cu fronLurl abrupL de cresLere ţlnchlderea dupa aceeasl
loalcaţcaderl de la 3v la0vŦ
c)Ŵpe porLlle LranzlsLoarelor de puLere Lrebule neaparaL puse dlode blderecLlonale
de Llpul kS213
d)ŴLransformaLorul de lmpulsurl Lrebule monLaL ln lmedlaLa aproplere a
LranzlsLorllor de puLereţflrele care duc la porLl Lrebule rasuclLeŦ
e)Ŵpe placa punLll de puLereţ amlnLlLlva ca pe Lraseele de (+) sl (Ŵ) clrcula curenLl
marl de 23 A ţde aceea acesLe Lrasee Lrebule prolecLaLe caL mal laLe sl coslLorlLeŦ
f)ŴLoaLe clrculLele de puLere Lrebule sa alba conexlunl buneţaproape lnLoLdeauna
conLacLele slabe penLru curenLl mal marl de 100AţpoL duce la Loplrea lor sl la un
lncendluŦ
a)Ŵcablul de allmenLare Lrebule sa alba secLlunea de 1ţ3Ŵ2ţ3mmŦpaLraLlŦ
h)Ŵla lnLrare esLe necesara o slauranLa de 23AţpoaLe fl sl auLomaLaŦ
l)ŴLoaLe clrculLele de lnalLa Lenslune Lrebule sa fle blne lsolaLe de carcasa sl de
leslreŦ
[)Ŵdroselul rezonanL nu Lrebule sLrans cu coller meLallc sl nu Lrebule foloslLa o
carcasa meLallcaŦ
k)ŴesLe neaparaL de amlnLlL ca elemenLele de puLere produc o canLlLaLe de
caldura mareţde aceea Lrebule LlnuL conL la amplasarea ln carcasa sl Lrebule
43

prevazuL un slsLem de venLllaLle forLaLa sl naLurala
l)Ŵln paralel cu dlodele de puLere Lrebule puse neaparaL clrculLe 8C de proLecLleţ
acesLea proLe[eaza dlodele de leslre la Lenslunea de sLrapunaereŦ
m)ŴnlclodaLa sa nu puneLl ln clrculLul rezonanL condensaLoare proasLeţacesLea poL
provoca avarll serloaseţ foloslLl numal acele Llpurl lndlcaLe pe schemaţcum ar
flŤk73Ŵ168(0ţ1x1600v) sau WlMAŴMÞk 10(0ţ22x1000v)ţk78Ŵ2ţk78Ŵ
18(0ţ13x1000v)ţleaanduŴle serle paralelŦ
n)ŴunlLaLea de conLrol cu uC3823 nu ar Lrebul sa fle aproape de droselul de
rezonanLa sl LransformaLorul de puLereŦ
8especLarea S18lC1A A ACLS1C8 ÞunC1L uL MAl SuS vor aslaura succesul 100Ʒ
sl slauranLa dumneavoasLraŦ1rebule LlnuL mlnLe lnLoLdeaunaŴelecLronlca de
puLere nu larLaŦ
ConsLrucLla LransformaLorulul de puLere ţdroselulul de leslre sl a droselulul sunL
prezenLaLe ln flaŦ36 sl flaŦ37Ŧ


ConsLrucLla LransformaLorulul de puLereŦ
2xL20x28ţ2000nMP sau 1xL63ţn87ţ2000nMP


Mlez Carcasa

44


llaŦ36
ÞenLru obLlnerea parameLrllor opLlmlţboblna prlmara se va boblna lnLrŴun slnaur
sLraLŦ

ConsLrucLla droselulul urŦ1 sl urŦ2
llaŦ37 llr


CarnlLura dln carLon 3buc penLru urŦ1 0ţ1Ŵ0ţ8mm (selecLaLl la reala[e)
penLru urŦ2 Ŵ 3 mmŦŦ
Mlez 2xL16x20 2000nM
Carcasa boblnel se execuLa dln flbra de sLlclá subLlreţllplLaţ monLaLa pe un
mlez de lemn sl se boblneaza numarul necesar de splreŦurŦ1Ŵ12splre CuLm Ŏ 2ţ24
boblnaL cu spaLlu de 0ţ3Ŵ0ţ3mmţse poaLe folosl flr LexLll ca ln desenŦ

43

urŦ2 Ŵ 6Ŧ3 splre in paLru flreţ CuLm cu Ŏ2ţ24ţsecLlunea LoLala 16mm paLraLl
ţboblnaL splra lanaa splra ln 2 sLraLurlŦ8oblnele Lrebule lmpreanaLe cu o raslna
epoxldlcaŦ
2xL16x20 poaLe fl inloculLá cu un slnaur mlez L20x28Ŧ numárul de splre ln acesL
caz nu Lrebule modlflcaL!


Desen PCB eu nu dau din cauza ca pentru aceasta trebuie date concrete legate de
carcasa,radiatoare,s.a.m.d.Daca doriti ,acestea pot Ii vazute pe site-ul meu
www.vadne.narod.ru Nu cred ca acum avand un computer,a plati o mica taxa ne e
greu.tranzistorii de putere se monteaza pe un singur radiator,cu Iolie
termoconductoare .Pe acelasi radiator se pot monta si CI.stabilizator de 12V,daca
acesta este in carcasa de plastic si curentul de iesire nu depaseste 150A!
Pe alt radiator se monteaza diodele de putere si peste pad diodele
dublorului.Corpul radiatorului poate Ii Iolosit ca iesire de putere pe (¹).Pentru o
racire mai buna radiatoarele se monteaza cu aripioarele unele intr-
altele,ventilatorul racind asIel intreg ansamblul.Radiatoarele, din motive de
securitate ,se recomanda sa Iie izolate Iata de carcasa si intre ele.Daca aveti nevoie
de mai multe detalii eu va pot trimite IotograIii cu aparatul si pcb pentru aceste
blocuri.
.Protectii utile si circuite de¨ pornire la cald¨.¨antilipire¨si
.aprindere usoara¨
Mai ios este prezentat circuitul de protectie termica-Iig.38,pornire la cald si
stabilizare arc,Iig.39,desi in urmatoarele realizari nu le Iolosesc.Termoprotectiile
se lipesc de diode si de inIasurarea transIormatorului de putere ele Iiind inseriate
cu bobina releului de pornire.Prin declansarea releului de pornire la 80-100grade
C,circuitul de de putere este deschis,curentul circula numai prin circuitul de
limitare RC.Intr-un astIel de regim amorsarea arcului este imposibila,consumul de
energie chiar si in regim de scc.nu depaseste 70W.
46Fig.38
Fig.F


Fig.39
47

Acesta este un sistem clasic de .pornire la cald¨si antilipire si lucreaza
astIel:masoara tensiunea de iesire si intra in Iunctiune numai atunci cand este topit
electrodul,adica in intervalul 10-28V,in acest moment in arc circula curentul pe
care l-ati stabilit din regulator,in restul timpului,in momentul aprinderii sau cand se
sparge o picatura mare de metal in timpul sudarii,curentul creste automat pana la
maxim sau pana la o valoare data din proiectare. De obicei se admite o crestere de
50° stabilita de rezistorul R legat in paralel cu optocuplorul.Timpul cat este
inclus acest supracurent este dat de capacitatea condensatorului C.Acest sistem este
Ioarte eIicient daca in ivertorul de sudura nu sunt varIuri de tensiune si tensiunea
maxima nu depaseste 50V.Sistemul .antilipire¨ stabilizeaza arcul la curenti mici, si
nu permite lipirea electrodului.In Iigura 40 este prezentata o schema de .pornire la
cald¨ Fig.40
Urmatoarea schema va Ii Ioarte utila pentru lucrul in regim TIG sau sudura in
argon.Acesta este aprinderea usoara.Schema completa este data in Iig.41.Dupa
cum a-ti ghicit acesta este tot un invertor,dar de putere mica.Foarte util atunci cand
se sudeaza la curenti mici.Nu amorseaza arcul,aceasta este imposibil,pur si simplu
pui electrodul pe metal si cand incet incepi sa-l desprinzi,apare un arc de curent
mic,care nu poate topi electrodul,nu are destula putere,dar arde si se intinde Ioarte
Irumos.Ei bine ,in timp ce este aprins acest arc, in paralel cupleaza sursa de
putere.Daca brusc se lipeste electrodul,atunci imediat se deschide curentul de
putere,ramanand numai curentul de ardere si pana cand nu se aprinde arcul,
curentul de putere nu se cupleaza.Te sIatuiesc sa-l Iolosesti,arcul va arde in
conditii optime, blocul de putere nu se supraincarca si lucreaza mereu intr-un
regim optim de curent,scurtcircuitul este practic exclus-tesiunea max. va Ii de 80-
48

90V,iar curentul de max.5A.
Sistemul de control a blocului de putere este construit cu optocuplor si este similar
cu schema .HOT START¨.Functioneaza astIel-masoara tensiunea pe rezistorul de
iesire al sistemului si da semnal pentru a porni unitatea de putere numai in
gama55-25V la rezistenta de limitare.Adica numai atunci cand arde arcul.Schema
este absolut autonoma,dar pentru simplu raIinament se poate Iolosi in acelasi timp
ca sursa de alimentare(12V) pentru schema de control,puterea acestui convertizor
neIiind mai mare de 250VA.Tranzistorii si diodele trebuie puse pe
radiatoare.Droselul de iesire din blocul de putere pentru conectarea .MP¨ poate Ii
eliminat cu totul.Condensatorul C limiteaza curentul de scc.,se Iixeaza prin
experimentari, capacitatea sa depinzand de Irecventa convertizorului si poate Ii
intre 0,15 si 0,5µF la 160V, de tip K78-2 sau similar.Curentul de scc.nu va
depasi10A,in lucru 4-5A cand este aprins arcul.
Fig.41
Dr.4-12 spire,CuEm cu sectiunea de 1mm.patrat pe un miez K28x16x9,2000NM
49

Tr.1-miez K45x28x16-2000NM,inIasurarea primara40 spire CuEm ¢0,55mm,
bobinat intr-un singur strat uniIorm pe lungimea inelului.Secundarul 2x24spire
CuEm ¢0,7mm,bobinat in doua straturi uniIorm pe toata lungimea inelului.
Tranzistorii si diodele se vor monta pe radiator.

CoeflclenLll de evaluare a plerderllor in mlezurlle de ferlLa

Sper ca examlnarea Labelelor cu parameLrll ferlLelor de producLle
lnLerna va vor a[uLa ln aleaerea unul mlez accepLabllŦLu folosesc L63ţno
87 ūepkos"ŦAcesL mlez ca parameLrl esLe aproplaL de L20x28
lnLernţ2000nMC1 dar cu plerderl mal mlcl sl execuLaL cu mal mulLa
acuraLeLeŦ8ezulLaLe bune se obLln cu mlezul de 2000nM daca penLru
LransformaLor aleaeLl 2xL20x28ŦAcesL LransformaLor cu usurlnLa poaLe
da 230A ln arcŦun slnaur L63 poaLe da 190A ŦAcesLe daLe sunL valablle
penLru frecvenLa de 30Ŵ40 kPzŦ

30

9.Parametrii miezurilor de ferita.

31

10. emple de circuite imprimate si amplasare componente
Aceasta este schema blocului de control cu 1156EY2P ca in imagine.Detalii
explicative nu dau dinadins,pentru a experimenta dv..AltIel nu veti intelege nimic
si invertorul nu va Iunctiona.Nu Iaceti tam-tam,experimentati ,ce si cand a-ti vazut
si cum lucreaza!Faceti totul Iara Ianatism.Daca a-ti Iacut blocul asigurativa ca totul
Iunctioneaza cum trebuie.transIormatorul de impulsuri se leaga in colectorul
tranzistorilor iar punctul median la (¹)alimentare aproape de electrolitici.Fig.42
Aceste Iire sunt torsadate si pot avea lungimea de 10-15 mm.AstIel blocul de
control se poate amplasa separate de tranzistorii de putere si de circuitele de curenti
mari pentru a elimina interIerentele.Iar pe portile tranz.trebuie sa Iie trasee cat mai
scurte de aceea chiar si transIormatorul de impuls este amplasat in apropierea
tranzistorilor de putere.Mai ios este prezentata placa de baza pe care sunt
amplasate BU.,BA.-12V si sistemul de 'HOT START¨,traductorul de curent cu
32

SS495A.Acest aspect este dat ca exemplu.Schema este pe site,iar descrierea
detaliata este data in prima carte la scara1:1

Fig.43.
Aceasta este placa puntii de putere si BU pe radiator 90x90 mm.plusul
diodelor dublorului si stabilizatorul de 12v(in carcasa de plastic).Tranzistorii de
putere se monteaza pe partea cablata a PCB si aceasta este lipita de
radiator.Traseele sunt ingrosate cu sarma de cupru de 1mm.patrat.
33
Fig.44
AceasLa amplasare are sl dezavanLa[eţpe sursa de allmenLare de 12vţ dln cauza
cupla[ulul capaclLlv poL peneLra semnale parazlLe care poL afecLa slsLemul de
llmlLare a curenLulul in clrculLul uC3823 Ŧ Cea mal buná opLlune esLe de a plasa
8a12 vsl 8u pe o placa separaLá sl deparLe de clrculLele de puLereŦ
1oaLe cabla[ele sunL prezenLaLe numal ca un exempluţ dar nu sunL erorlţ sl dacá
inLrŴadevár sunLeLl prea lenes ţ le puLeLl uLlllzaŦ uar eu cred cá e mal blne a
inLeleae pe deplln ceea ce faclţsl saŴLl prolecLezl proprllle cabla[eţ in conformlLaLe
34

cu radlaLoare Laleţ in carcasa LaŦ AsLfelţ nu veLl capaLa un prosL auLomaLlsmţ sl veLl
sLl exacL ce aŴLl coslLorlLţ unde sl de ceŦ
AceasLa esLe placa de lnLrare+blocul de pornlre(facuL penLru releu de 12vţpenLru
24v sŴar puLea sa nu aaslLl)+ alcl se afla condensaLorll penLru dublorul de
Lenslune(cu albasLru(oran[)ŦÞrlvlLl ln foLo!
Diodele dublorului se pun pe radiatorul tranzistoarelor de putere ca si stabilizatorul
de 12V.Totul e la scara1:1
Circuitele de putere se intaresc prin cositorire cu sarma de cupru cu sectiunea de
1mm.patrat.
Fig.44
33

Bibliografie.
1. 'PanĆȨ N9, 1990r .
2. ' MĆĈpČcxeĊē nĉė ĆĊčyĉĔcċēx ĆcrČďċĆĈČn čĆraċĆė Ć Ćx čpĆĊeċeċĆe¨,
2001r .
HąnareĉĔcrnČ 'POPEKA¨.
3. ' CĆĉČnaė ĕĉeĈrpČċĆĈa¨, F.Ă. CeĊëċČn, MČcĈna 2001r .
4. ' CĆĉČnēe čČĉyčpČnČnċĆĈČnēe ĈĉĖďƨ, H.A. BČpČċĆċ, 'POPEKA¨ 2001r .
5. KaraĉČr č/č čpĆôČpČn ¢ĆpĊē NTE.
5. CčpanČďċēe ĊarepĆaĉē ¢ĆpĊē IR.
6. TOā, H.P .HećĊaċ Ć H.H.KaĉaċrapČn, uacrĔ 2.
7. CnapĈa Ć peąĈa ĊeraĉĉČn. P.H.IĉĆąĊaċeċĈČ.
8. 'MĆĈpČcxeĊē nĉė ĉĆċećċēx ĆcrČďċĆĈČn čĆraċĆė Ć Ćx čpĆĊeċeċĆe¨,
2001r .
HąnareĉĔcrnČ 'POPEKA¨.
9. 'TeČpĆė Ć pacďër rpaċc¢ČpĊarČpČn HBā¨. XċēĈČn A.B. MČcĈna 2004r .
10. 'KČĊčČċeċrē nĉė cĆĉČnČć ĕĉeĈrpČċĆĈƨ, DACPOL, 2005r .

050720390034889020/0.43;0794,70/05:9070 50397:.0.,70,:/4,7/0 3/8g80,5:.,/0970,-gL3/4203:00.9743./05:9070 3.07.,x8,3;,9,9 /370800,947, /30507039,,947, 14,790.:73/;0x4-807;,.g8:..08: 0890L3949/0,:3,2,2,70/0.9L3173070 /0,2g70 02:9:208.9:9:747.047.,70,:97288.7847.:4-807;,x 8:089 7:,2398,:3:7,9:7 8,:/4,7:3825:8023/0,903x0 ,59:.g,.0890 8.7847,:14898.780 ,7,9g.g2:3.,20,3:,1489L3,/,7 'g2:x:208. 9:9:747 :93474. :947 5740.9,39 3307 00.9743.,'0:,0; 0;   !:93,90470 .073x00/0-,g50397::33;079478:/:7, 0 .,2:947,/3970;43:
25,.09047, ,750397:,39000573.50/0 .43897:.x0,8:78047/0953;079478:/:7, 970-:08,;,57039.,90;,574.080.0 ,10.90,,,7/070,88:/:7,.:,7. $507.,,.089.,5943:;,;,,10.9,/473x,/0, .953g,.,5g9 0,.00,;418.:79 20/,9;4L3.050.:.,7,.90789.0 .:7039
9038:30,,7.:: ' 

 :7039:/08:/,70  

:7,57039g.,7,.90789.,.:7039
9038:30,,7.:: L30307, :5,.:280 54,904-807;,,.:703x2. /00025:, .,7,.90789.,,7.::0890 5:9073..,,94,70 8,:2,05.9 4/,9,.:.7089070,.:7039::/08:/,70 9038:30,8.,/0 .0,89,089045745709,9014,790390708,39g,,7.:: .,7054,90 ,7970-::9,9,!0-,,7,1.::/02,8:88054,9097,04.43.:01g7g 0.;4. .:.,908902,2,709038:30,,5.,9g,00.974/ .:,992,: 470890 


574.08:/0,573/070,,7.:: ,7.:;,,7/0,:3.:70392:92,2./0.9L3 .,:L3.,70;42L3.07.,8g 
,573/02L397
480.x:30/70,59g/0'38.45: 1,.9,7,573/07,7.:: ,:148914489048.,94,708/10790/85489;0/0 .7089070,9038:3/00870,3;0794,7047/08:/:7, %038:30,89,3/,7//00870 3450397:3;0794,700/08:/:70803.,/70,,3970 '8' 8/053/0 3:2,/0.43897:.9,7/.,94,7047/09038:30 $:78,573.5,g,70/04-.04 .,7,.90789.g: 47.,,94,70.:4.,/070,-7:59,,81,789 29,9,/0.:7039: 2,2/08.:79.7.:9 472,,5742,9;,,.,7,.90789.'50397:3;07947: /08:/:7,970-:08,,7,90.,31  ,.:2;42;0/0,9038:30,/00 70 2,79,,8:7g,573/070,:84,7, 203x3070,89,-9gx,7.::00.97.394,90 702:70/0:.7: :4,8910/0.,7,.90789.,'/03;07947/08:/:7, 0890 : 47/0,5738 ,78L324/.4389,3900.974/094,902g7.0 3.:8;00.974 50397:8:/,70,490:74734/,-0 209,047301074,80 107 

 ,.:2,285:82,/0;7020 L3:7,0890570039,9,.,7,.90789., ,5742,9;,' 397090470 57,.9.,5491/10703902,7 /,7L324//0, ,7 970-:8g80L3.07.08g804-x3g4.,7,.90789.,82,7,/00 70,3;07947:: 2.438/07,9/4,780.x:30,/0.,7,.90789.,50397:.:70392,2./0  /,70890;47-,/02,8:7,3.,701472,.,7,.90789./3,.0,89,43,;, 2-:3,9,989,-9,90,,7.:: .,4.4380.3xg .,9,90,8:/:7 0. ,21472:,9572,.43/x0,:3:3;07947/08:/:7, 
4.,7,.90789.,' 5:9073..,,94,70 .089:.7:089030.08,7 L3.,:L3.,703:0890L3/0539 ,9:3.;424-x30.:70:48070/045x:350397:48:/:7,/0.,9,90 :,xL3.438/07,70:72g94,70,80.x:30,',,7.:: .,70L3.050/:5g 8 80093/0,,5742,9; !0,.0,89,5479:30.:7-,089089,-,94,70/0 


9038:30 .,4.,90 0890.0,2,5497;9g50397:97,38107:/0209,9459/0, 00.974/,574/:8008:/,90 %038:30,,7.::L3,.0,89g70:303:/053/0/0 .:7039:,5.,9 ./053/03:2,/0:320,,7.:: ',4,70,,.08909038:3 54,901.,.:,9,5731472:, &, - L3.,70& 
9038:30,,7.:: ' , 
.401.039 .,700572g8:2,.g/0747/09038:3050 ,34/: .,94/:,7.:: .,703:/053/0/0:320,,7.:: - 
.g/070,/09038:3020/050:39,90/0:320,,7.:: '

22 
:320,,7.::322 !0397:00.974/04x0320/0, ' -'

-9.0508g8.70.94714483/: 80 97.89.:2 50397: 89.8.:45. ' ./0:..7..:7-.9248107.- 50397:29.0.9. 397 :33. %038:30.089:..:7039 .39 8.2-.7970-:8g103:2.08902.:7039::29.2:9803:890.39g/1079./0.90.90789.  .:7039 . :70/05:9070 !0 48.07947.2.07947:: 50397:1:3.:7039:.L38:7. :.700.47../00 70 L3..4397407::..8.0.9.9./3 . .7.70890 8.:.3.70. .943.9g.25:8:70/0.947::/0.0794..:79.89. :325:8/3 97. ..4.381472..94.90.97. 29.4 9038:30/0 ' .8.70..8014720.39 .:.70.-3/.057388902:/04507.257389.89g 80.790 25479.::/0:32022 0890 &  ' .073x..7..5:9070.70...709.025:8:70/0..0.70.89.. :7801.3/.4380..:7039::/08. 9038:30.. :747/0 5:9070 3/10790024/00/0.:9 50397:.94.34.80. 9038:30..gL324/:7/10790  L3 .974/08:/:7.3xg .:9::70843.'.7.90789.0.0..g 00.93070./:..:30.7..:7039/3:39.70:.5708:30.0/053/0/0925:/0 70.3/./g /0 ..7.2.700/0./.8. /0..70....3.42.x:30..5.9.25:8:747/0.43974 ..9.7/-30../0 .89.3:/05.90. /0209...7045.3/..397.:.7: /0.92.70 .8:78.7.92.089802039/0.3950397::3./053/0 3:2.8.3.g/0' 570.254.. .897g 394.70890 !.07947:7043.70...7:.2.-:3..089014.'0890/49..2.5479:30.42.970..39g2.70.42.1:72g94.3xg.7.:7039:: 2.x:30.:23/0 90 90.9.3.43.39.89.07947::/08:/:7.' 80.:! 29.9. .3 !0397:3.43:89..0890..22 #0080.381472.7.70/0.

9050397:.-4.947/0..0.573.95:7/0.3xg 3 1:3.7008:39.:79. /04.g5:9070.0794.23.0...:! .07947:/03..70/0L3.70.70/85:3/057457047. :70/05:9070.089095:7/0.0..xg/0702:/08.70/08:/:7.-.17/0 74887/0 :7/0 $:-.039 :9..089:./8543-9.89.x.71.0794.89.g7508047/05:9070 / 57490.0/8549...70  %5:7/0.:4./.790.0794.039.85:3/0857000 .594::72g947..9./05:9070 .8.5.:25:90x.90470/0.9g31:7..72.-98.0930.0794.90 8:/47:970-:08g 108:7.70.x.50397:.079470890 570039.9g170.470.9g 54.39..7.9 3:.42-3.70.438/07.03xg .70.xg .x01.438/07g.g9708.073x.9 !73:72. .90.390 /.90.x.7007043.9205:8 .0/0.43974.90.70. /0503/850.70/01..073x050397:8:78.7.02.1.25479./080.43.9 $.:7039:: 2.0.-7:590890.5.43.:70.8:39..   .431:7.g 29.7.x0/088902:/0.57490.00.:8g85:3 .8....90.701.08947970 %4..L25497.0890.43..: 4. . 57490.170.703:8:39.70/07043..90.0 . 8294-...9g170.43.2.43.039 /0 8:/47172047897g30..170.43897:70.:2.17/0 $..:! . 50907203:3 .0890 34:...:: ..90.. 02..7.90.089.:2/4../0 .43./08:/./03.g3:.43974/0170./03.289.03xg.073x.:942.. .7:08908:1.0502.:3:.43897:70.8:57.x..g./0.:: 70/.0890./08:/472.390 3:80902/0 702:/08.70/0L3.g:39.70 .0794.02.g7. 80.43.98g..:79.39....:20890.0794..:4.170.:9 0890.::3!. 3.75. .039:9.89.. /080.7g .43897:9 .5.43/x970-:0L3/053901g7g70 %4.709...70. /.0890.105:8.209747/00 70 .5:90780.8910/0.0890970.L3. :5g..43.79: 70:9.g.0 /0.257389.17/08/0:7/0 8:39.39.0794.90/0 24/:78:52039.70 80.70.70/08:/:7.43.970.49038:30507.90.-47/..90 57. 8:780/00307050397:8:/...1 / /8543-9.0794.0..70.9.0890.0 $gL3.0794.0 .573/070 89..L3 24/.5..02./0.0/024/:..99/025479.-.:703929.40/070:.03xg .g .39.020.x0903.:2/9.9.

070 %7...:3.90.9:320/0/2038:32.037043.97.9.903x0/0480-9g.42.8910.8910/0. /:.3xg $.39.0.73:2.8g :9.43.590890:3.42:9.38947/3.0891.2039.0x548-9.7.3x008:39570..:9:/05:9070 50397:..:/:-:9. .073x0.  .947::/05:907008900.90/7.x0 !0397::33.2.07947089014./0.7905742xg947/0.708.97..50L31g :7. 570..2.4.3/.790 5497.07947/02.9.057..::2g9.g.700/05:9070 4380.381472.90/39038:30.397 :370270:/0 .0890.2.25:8:70/0.7g.2.17/00890.89...3//:7..:.70 .0L3949/0.39.90/0. 572.-0 97. 57397.:38:1..9 :94.  .7/ &39514.3894.3/..70.1.089g4.43.089:889020890.9:7.70 . .02.43974:!30.:7039/0 8..7047/05:9070970-:0 2439.90..:08..5.5:x3 /0L3.42.70.38947/0 0 7080.039.:.:3:.391.17/00890570039.20/043.. 1g7g90..7.L3702/0 8.5.g5:9070  . -4.0.7 50/0.9gL31:7.825.g 58.9 /./0 .3894..:..089.9:3.3/ 2439.790 .07947..g9038:30..0890.07947.397.0890.:90 %70-:08g10 570039925:2479L397025:8:70.9g5.70/070 0.17/0:.

07947.8910/08.7.0.90970-:0.g.89..7/07.7041472.9.:9038:30074 .42.825:/0.90.7047/0197..83:84/...:! /0 5.03950397:. 57490.17/0.:.97. .7970-:8g10 &3.70.. .39:2g9.3..:.089.7.70/7.3/.30.9/4.70 ..0  .7.8.070%7.08.9.94.39.75...9008902:9 2.9. .700/05:9070 . %252479 .0.7.:7039 .1.309..90..43.70.0/0/38.703/:.089.17/0 :7043.:9:...3:0890.3894.4780231.0 :7039:/00 70089029.70.7..9.9/0.7.701472.9L3.0.39 7 70 70 :7039:..  :5g.381472.: 4.7/03/:.7083:30..70 !0397:..381472.257397.9549.573.8:57. 24/1.9.25:8:747/0 .:30.7.70:3010.9.800.9.02...438/07.43897:9:3.438/07..42:9.10/025479.2097.39005.:9:/05:9070.90..70.:9:7043.89g 5745709..59::.970-:08g10:.8.3894747/05:90703:8:3930.:7039 0748. .3894747801.08988902507290023.90..::04-.42.:7039:2.90/0.9:7.42:9.:..9.947::854.43/038../4/047/00 70 /.7.2-..97.02g/3.:! 890:847/0.947:/025:8:7 08908:1.'.38947089029.9:.90L3 . L3.089.94.90789.7.:942.97...-4./0 2.3/.39.573/07 .70.0.90..9:3.:280.7. 97.

7.7.70.53gL3570039 .90..07947...8910/0.70/70.0.002..2.43897:.97.g4107g.05072900.70.089..90. 74887/053gL3 5700390890:9.7.209747/00 7008902:92..943..9gL31:7.90.70. :3:.39.2:90 8:39.70/0 8:/:7.:1489 .9. .43/038.:347.08.89..57397.:7039:2.8910/0./0/7.7.981:3.9050397:25:8:70/0.790545:...43. 43.0.42.397.70.947/0 3.43.9837.38947:37023472..70 50397:3.gL3  ..:7039:/00 70 2:39..725.7.0794.301:3...: ./083:--070   .89.43.:703x/025:82.70.90..0.25050397:.L397.9749.079470890.947 2.:38:.050397:89.702::/07043./070. &72g94..70. %7.957324/1.39./01.7.0894730.0.43974.07947:.025.:.3/:7. 25:8:7/0.g5072908g24/1. 1.0794.70.02.43897:.079470890 570039.700/08:/:7.x.8...00. /04.89.43/038.943..070 5:9073.2.03x02..:7039:/00 70/0.:.38947%8%45070.7/0197.02:92.9050397:389.0890. 74887/0 $.07947:/08:/:7../4.2.70..70/08:/:7.43897:90.7 38. $259..:9047/05:9070 .9L33.70..5g897. 70. :70/05:9070 .:/.. . 45479:39gx.g144870.2097/00 708:39.90089014.0794.02.02.5.9:9:747... 8.94747/03.170.50 .30.:38:7 .2439.70.0890 30.02.94747 !72003. :89.7.5.::383:79.30.90. 1..073x07/.03x0 /. .70/08:/:7.7 L3.:70392.01.9 94.5742xg94.07390 3.3/:.7..7.3/.5.-9.2.38947 .0794. 74887/0 :3.70 .:3:.-4.431:7.90..3/:847.45:/0.70.9.737.:94.574.70.8.70.94700.43974:573 24/1.

 /:7.:7039 g83/ 308.1.947 .:7/00890570039...548-9.08.89.5.471570039.:3: .50/..3xg 50397:.57397.47.70. %7.:! 43.9 ./ 307. . .:703x47 5:90747 ....0L3/4:g24/:7 57324/1.9gL3:7.:3.572..:7039/00 70L397 4...9038:3.2-.7g  .g5731.947::/05:907008900.9g9038:30.94708900.07947.947:/0.9.:9::7/0/.02.97.g.2.9.90.:9411  573 24/1.0.70.L3-4-3.2.70.70% %8:39/08.4.9025:8::/0.43974 g83/308.0870..3894713..85:9070/00025: .07947 :7/0...:7039/:-:57397..3/ .2:9.43.07947/08:/:7.:70573/.38947 09..94.00.4-x30/0472..30.:7039::.30.7g.00..9.02..901.07947::089030.g L3.381472.:/0:9..:9411574.43..59:..8005.70 3./070 #0.:703957397.8910/0./0.8910/03.43.033//397.381472./ 2570:3..:70392439470./00 70.381472.42:9.80L3.9050:30025:/0./0 /0.381472.4-930..9g/:7.80 % %8:39L3.70.2.43.9:3.: 9038:30.97.078 %7.g L2570:3g80/08.947:95/0.50397:.00.70.50L31g :7.079478054.:..g.4380.7:.:L3.38947/0472.71.381472.3.:74887/0 ..43974 2-002094/0.8910/0.:3.700/0.17/08.g.g9038:30.2g/089:/0.089.:./7480::3/:.2 .43..   7.70.8.: &..2039./0. .2:90/0857024/:/0:.38947L3./0 .L3 97.25:8:747/0./:-: 9.x0 .07947. 5:9070.700890 2.2.0.9$. &72.7.0.-4.2-.8.5:9070/0./03.3:80L32.70.80 3.:7039::/0 0 70.g507298g4-9309 :3.17/0 :3/09038:30. 70..7 :3.

54/:7043.943.2.3.43.00.8..:7039::/00 70.90130.90.:/7480 $.:25:90x./03.42.79..905g70.43. 8.039 /4.43.070.790 ..42509574.17/0./0.7080144808.90.97.:! 8:39..3:/107g/054/:7043..70 :5g..:3.73:2.04780..3x8.39 .9.:77039 /7...:3..381472.901.9.9749.:8/4.70.x..: .947: /...17/0 ::7043./0. 50397:8:/:7..70/0 5 !0397:97.5054.0/070 54/:7043.70 90 01.9.0 8070/:.70.07947:7/0. ...07947/08:/:7..2.90.7.7.3/.0025:/03.94.947/025:8:7 /08.309.39 :92:95/0..x.03 /4:g24/:7 .9L38070.0:/0390710703x000. 57.97.9gL31:7.39.0:35.0890. #0...0.947:/05:9070 :94./05./0.38947 $%.43..39 $..0750397:.43.381472.079478054.07947/0170.3x:3 8070.00 ..:1489 203x43.03xg /01.2-.57429.0...1.0/0..708..08995/0.2.393:08902:9/1079/0 54/:.0890570039..43/038..7:397.50 .70%08908:1.7.572./ .7 70.9g.02.:97.3894...9742.07947/0170. 2-00/397000.3894747/0 5:907054./0397.:9:7043.:! '02.02.07947:.4250957490.9 !7.L3.  :5.089:.0x548-9.390747L3/08.7070.9.8:39/0170.5.3xg a.:254.03x.08.7..90.1:3.3974/:8L35:8 /4.0890.90/054/ 08903.8.08:/05425..94700./09. 3974/:.73:089037043..:97. .2. 8.073x00.g7.02.70.08.2.3.:! 0890. :7/0.8g 023.70702.381472.039.5:907 !07/0708.039.430.8:8 $ 3817 9 8.39 :2g9..-4.

x430.39.9..'1:3..70.g70.43.70 90 :7039:57397.3x.9.43/038.039...802030./0170.03xg85479g 70..-7../7480:: .. :3.947:/0  ..039.g..947/00.70 /7480: . 43974::3:.07947 70. :4 170.7008903.4.381472.7 /0503/039...

980870/70.005072039.70/070 . 8570 /.90L31g :7g70.9..5742.::3/.80.9:708902.9.9.2097:/0 22 -4-3./0.07947/08:/:7.72.709 .70.93/4:.2097:/0 22 L397 :383:7897./40.2097:17::/0 22 70./0.00.:3:3.90.430. . 8570 8.9 . 8.90L35.572.::. 80.:703x3970 2507 !.050.43/:.90.:/.947:/0.8:7. .:3:573./40..020000.07947:.9:7 !72:897.709 8.947:/09.97.7. 31:7. .:3/.g573.90324/ 70509..7.x .039.097. %7  a L31g :7.8/0 22 800.43897:9050-.950397::3 ..3/.43974 0307.8. .5:/07002039.70 /070897./0/:7..97.9   74887/0 8.079475:9073.381472.-308.43.:88902 !73:72./0.897. 8057039.8/0 22 % 97  a 8570$ 22 7 50 a 225g97.42.97.7970-:.0/01:3.02.70./10703xg L3970.::..8.x43.  /.70.70 5:902970.9.078.9  8570 !%' ..7.9 31g :7g708:39.488:39/.9./08:/:7.38..:.703/:897.::.0.08:39 .0794.97..43.$ ..9.:7039:: /00 70 70/..95.8.2  .L3970897.897.5.x70850.9.42509.500307.x:30.8 ..10/3..:.947 9072.7 8570 :35.0 3 0307.: L3x008 !73..07947::0890/0   %:33:L3. 2039.2:903.3xg-:3g $3:7.544.::39.9 4.225.3..7.3:708:39/089:/08250 /0L3.5:9070089070/:8 $25: 1.70.901.10/0.:3:3.0890889020 08900307.9.:.::383:79.78054..943..0.9 !72:0890.0 .947::8 /7480:: %7  ! $ 3970107/0 22  8570!%' . 74887/050397:.800.-:2:91.- 002..9.:8259.8.:/.2097:/0 22 31.7:0890/0.2097/0-4-3.7.7.8:7g45071472.:8570 $  22 5.0 /390143 %7  a %4.

9.947::7493/708947:.709.5. .7030.70 L3 ..53:3:0890:38023..70/070.071..::505479097.381472.- !00.:53:57397 :3.:72g94..09..43974/0.: ' .7 50397:&. :.7.7.7.953:.3:7g85:3/0.3:5:9028.90 . $ 97.200/31 .:908.7970-:8.79.70..- .0/039.50/0.9031 30.2-005479970-:08... .00 570039.5.3894.90 !0.0 50710.3894747 /0.7..47.790.0 3572:73/ .:54.901.8023..42:9.430.:7039 8.43.&.700/0..:89.43/90 3/0539.g949:2070-30 80970.2..10 . /4.&.42:9.:397..:0307097.0.89..9225:8:747/0.03....2039.90.70:.90..0.21472.8023.00/107g2:9/0.947/0 .7.:L3.9970-:01.70 .9 /7059:3:.:. . :089014..108023.x30.0/09424/1.7..3.L348.

90/0 a .7  .0897089478..8.:0%49:0890.10 /0..9..9..:.2. 0890:8478.0.53:13/0.:5..57397 :37088947/0 . 570107&. 50397: .9..89.13/430/0L3970705729.0.:4.5. !07843.89.70..

 .

   .

.430.:348.7903.  .70./02.:397.40.7/.99038:30.90/35:390  '.947802947.. ' 3.089925 5:90x.2039.453970 .42:9.48.9.2 97059.38947/0./05.24/:::/05:9070 3..05028.

.../0.. #0./..g3: 80. 5:9073..:7039: 8.:7039::... .3889478.:302.3 8.:..07..7.:77039:./05.83.48.5:30508038-9./3   54 970.25:8:747.802030.90390!7.089:.. 430.9..:...80.70:38:3098:07.82. 8.45:80.: 479038:30. .947 .8910L3.: 0890390:3478:3090897.:.7925:8:7050 97.7...7..:8:39 50397:..99038:30.:7039 %70.8:7./0.3/4579.:3/.920.:9:/0.7089070.0 708.0248.970 9070.. #0..-7:8. .:9 !008705:309:3.902.98.902.7097.:.2.70.3:570.8.9....21.8.98 .:9 #/..:9.57.:9.45:50L31g :7.947::/0../00 70./0.381472.48.70.08.:/4 ../0 '.47 9:3.790 '071.:9.L31g :7g747 97.:70398/0.:48:78.5.7g.98g 5:90x1..9.2.-:57330L3/70./.3/ 57490.3082.2..9 708903903.:33.38.72.0 232 .8:7.381472.2328.70..9:3.094-930 42.7089070. ...09.45:508038-9..5.098.x..:7039::573.:7039 8.7g 8g.09949:3./.:79 .8.97:..9 3.70.-:/0147x..8.9.9038:3970-:0.0890 .7970-:8g8.3/8.:7039:2320890 397 .9038:30.9038:3 .:.x.947::/05:9070 07022.::3.0.988.229...303850. 83:08908:78.1.908..7:13/  .925:8:70 !:3090870.071..071.. 31..45:8g 50397::.8054. ..:72.:79 .48.7.

.970-:08.g3:8:57.31   .98.70:8970...48..902.....70.079475:8 5:.30.102.70 2g8:7g947 3.039/0/08 08:393/0480-.49.89 3.700890/089:/070.30 > Â ½ °f ° ½  . 0 7047089039.700700:/0547370850/4/00.890/0.4-93024..908.70 . 2.99038:30 3472..054/.573/09.9..4389.947:: 5:909.1/ .42:3050397:94. 8 3 5.:7039::   . 38:850397:94.:3/.9.381472.9.90/0574/:.53:  /04-.0794.0794.9/3.3472.8. 050720390L3.17/03.9 48...430..39 43.097./..574.39.:9:#/0.. .900/0-4-3.70.573/070.9:. :7039:/08..4314729..:9.70.3xg..045920890/0 380.089.7.90170.08:/0 70.7008908:1.0794.-.2078-30 3:.949:.3x00/05740.947::/05:9070 ..39709:7. 54..488:39147200/0:3/g50 L31g :7.430.70/.8:1.:954.90.80.97: .89/0 2 .::8:739.g5:90x.708389.700/08:/:7.70/05:9070.9 :.45: 2.#.010. .7..7.1.7/07089.3/3970107:50/7480:/00870 8.g0890 30.50397:..:: /..9.471/8.7g50397:.7.4393:.:/7480 70843.0 .9095:70/03..932./0 42.: 8 70.0890. 89059.:! .90L33.7.039.:: :7039:/08. 970: 98g4-x309 ' .7g.08.:79 ..0.53:0890570.L38:7..: /.70 /04-.-0.g947.1 7/08:39:9.:.89g7007.70..381472.:L3..90702:70 .705047089039.97.10.

43.8:7.02008:3914.:/.225g97.:57020/.1 7/0 ¯½f °¯°¯ ½ ¾ €f f ¾ €n °f nff @f fn ¾ fff– f n½f¯ ° ¾ m 3.1 7/0.3. .089.03070.:/.  .:/.8:39570039.9.90.2097:/0 22  8570$ .02.70 8570!' . :70/05:9070 /097.8910/0889020890L32g8:7g8g/0.3894714489 . L3:7..900/0-4-3.03xg/0  /090723.g..2.8./053g.2097:/0 22  8570 8570.07947::/08:/.70.9:30.50/008943.07947:.79082.48 %7  ! $  8570!%' .7L3573.42509. 3. n ° ¾ °  n ° ½°¯  @ ½ ¯n°¾ f °° f ¾ fn½ €¯f° n ° nf ¾ f fm½ ¾n ¯f .L31g :7..05:9:31.42-3.9 %7  a %4.:7039L3.7.:/.3.7.:!0890570039.2/08.2097: 22 170 %7  a  8570 $ .2097:/0 7  a 8570.8:7.:5:3.2097:/0 %%  a 483:7.:3 .7-4-3.70.9.:/.3829070..3.3 8570 %  3.9.3/: 8082:9.902.7.7.. ..43897:950:3. 8.9508.4170.997095:7/0.02.74713/2.594.:7039::/00 70 29.0794.78 .0031.1 7/0 8.70.70.913//0 97..:80.:7039:: 57389. !%' .70 /1073//4.

 .

9038.39.0 70 3925:1:3.7 8024/1.89.g !7374970.7.  5:30247089039.9.5 &$ 0890:3:/3970.3894./00870.574..2.:2..:./7.3894747/05:9070850038..970-:08g1082.2801.54./0.97.70.:7039::/00870.5.: '805.42.31  92524798.8023..89070890.:7039::2.79.70970-:0 8.43974/0 170.970-:0 8g.:.904-807..70..391.::.x43g73472.2.::397.039.: 8/354903942097:/070.070097.2 53 /:7.:7039 9038:30 . 0L394...897.7.9057490.8. 23:8925:2479 !73..7/.708947:: /0.& 094/.5:8 5:.90.00/31:7.7.947. ..70.700%970-:08g10.80.2.381472.5742..70.7094.53:33907.g/0 .7.9.:.70.90.x0 /0 .90..50397:97.:3/0 01....:89..2039./08.  .:7039::2.2.. 0890.70.70 38.170.29.1472.730.42.3.005054.05:x3 2...595.9012.170.0 0890.02.8970.70 .7480.0390 70.9472.3894747 $% 5.02./00870 #0.02.03xg..02.397. /./090723.2.9.5.8910.97.8 $023.07947 .3/.:.07:: 50397:.:7039::/.381472./070...:5g. 2.:309038:3 549.9.700/0.43.47-.-:30/7..:28054.0..5.5:390.7480.002..2-4.381472.4703/.:9:00.9.79.3/. 8../38./025:8:747/0.43897:950:3.50 2548-8.:/05.../0 50 31.947:%7 /7.10.34..70.7L3.947::%7 8.73.8:7./08570a8 430. 88902:0890:3 ..0705:8 5: .:3/0 .0.97.53:.0 .53: .:97./070.2.

25:8:7475054.0..071.381472.48.947::/05:9070.381472..:00.70890297059.43974./05:307031:3.947: 70.:9497.99038:30. .3894747/0.:/0.2089039.2.:/05:90703.25048.73-4.071.430.2039.5.: 9038:30-4..42:9.45 .2:3-0.07947::0890/009702/0825.9:30.304572 .9./02.24/::/05:9070 !074/.:97. fnmf¯½f¾ f½°  ¾ ¾ m½ ¯f–° f ½ nf°¾n¾n½n f¾¯fn€–f  °n fnm¯¾m –f¯n ° 9°f¾f f¯½ff ¾mm¾½° mfi° ¾m €mm½ ¯ f f½ °¯ ¾fn f ¾m¾ ¾n¯ f f¯f"fnm°  ¾ff€f¯ n 9 f f ¾fnff¯ °© ¾ °  –f fn ° ½ °nm f ½° –f¯f –f f n °  "@ °¾° ff½°f ¾mf  fIfI  ° fn ¾¯½¯f f¯ €nf f f ¯½¾   ff  °½°f¯ f¯ f ¾ nf D¯m°¾½f¾f€¾f –f¯ f¯½f ¾fn° nf¯°n¾mf°¾€¯f ½  °°€f¾f f ¾ n° ff –f° f¯½f JI @f  f f °n ½  ½fff€ nf °¾° ffI @f ¾m€°n°  °¯ ¾¯f fnmf¾f¾ ¾  °n° ¾–f°m½ ¯n° nf  ½  ¾¾nf ¯ff€ ° ¯f€° ° €¾ ¯ °f¯ n f ff I €ff¾fn°f ½f¾ n° f ¾f°n f  nf ¾° ff f°¾f¯ ° ffnff °¾° f n ½   ¾ f¾ ¯ ° f °¯©n ½ n  ¯½f¾nn ½ ¯ °°– fnm °¯¯ ° f¯ °ff½ff  f¾ff€°¾nn  °¾ f°n Ân°¾¯ ° – ff½ff°f ½m¾J¾fn f¾f¾f ¾ f¯ °° ½i°m° ¯¯ ° °nf ¾nn f ¾ f€°ff °n ff°.79.90 3.43.97.05028..9g..97..- 34. '  . .0250-0.

¯ fm n°¾¯ n ° f ff¯f¾nn f ½¯ffn fÂn¾  °i¯½mf½ f n n° °¾f –f°½ff n   ¯°m¯½ °f f ¾n f  . – ¯f¯ff f f½f –f ½ °fn f¾fff° °  ° ¾fn½ f J¾ ¾ °f  f –f n °f ¯f  –f ¾ °f ff¾% ¾f%½ ¾ .m¾f° °¾° f½ f fn f¾f ¾m€  °© I  °n ° ¾nf f n ° @ °¾° ff ¾m¾nf m ½f ½ fn° f°f¾mn f¯f  .

@   .f©¾¾° f n½ ff°¾€¯ff  ¾  @  9  ¾½ 9@I n f¯  ¯¯  +¾½ %¾½ n½f¯ f°f% 9@I  ¯¯ f¯ ½f€ ¾¯f° @   ¾½ J n f¯  ¯¯  +¾½ J n f¯  ¯¯ @@  ¾°–f °€mÂf ¾½ 9I n f¯  ¯¯   ¾½ 9@I n f¯  ¯¯ ° € f f ¯¯ ¾ f ¾ ½ ¯ °f    ¾½ n¾ n° f€  °f© ¯¯½mf @  @f n  ° ¾° °n  °f  °fn f¯½ ¾½ .¯½f°f ¾f fn ° i€%n€€%½ f°¾f  n¯f % ½ n % 9° ¯½ °¯  –f©f½ n ° ½ ¯ f°f ¾¯n¾f° ¾ °f ¾f ¾fn°fnff¯¾f–f¾¯ ½°n €°n°f fn ¾¯¯ °½f ½nf°€  ° f°¾€¯f ½ mni° ° ¾ f nf °½ °¯  –f ¾f –f¾¯½f €°n°f f¯f f° ¾ ¾– -½n f f¾f n fn ¾n n ff ff°¾ ½ "©¾f f ¾ ½ n ¾ ½f °n ½ °¯ff°nni° ¾fn°f ¾ ¯nf" ° nf¯f¾f  °nf °nf ½ ¾fn°m ¯ ¾m °  I Âf ¯f fnf½ nff¾½fn ° f½ffff f f ¯°°f  f°¯fn ¾f ¾ f ¾  D¯mf f¾n ¯f ° ¾ ff€ – °f°n –f €fff n °  n ¯fn¯½ f ¾ ½ °fm °– n ¾¾¾ ¯ ½ ¯ ¾f ° ¯ °fn °n ° ff fn ¾n ¾ ¾ ¯½ ° n°¯fn° f¯   ¯¯ n °¾° f  I .

°n ½°€f¾f ¾ ¯fnf½° °½°n ½mn¯½ fnn ¾ €f f¾ ¯m°mn ½ n ° f ¾–°°m ½  ¾ ¯¯fÂ"n f¾f¾ ½nm½°€f½nm  ° –¾¾ ¯n ff ° °f°m½ °n¯f° ff°¾ ½  ¾ ° ° ¾°  ° – ¯f½°f nf°nnnn¯f  ½  .

¯f° ff°¾f °¾° ¾fn ° ¾ ° ° ¾¯ ¯f¾ff n fn ½nm€f½nmffn ¾¾¾ ¯° f  ½ ° ¾n  ½ ° ¾m°n° ¾½ °¾f  f°.

%¾° % ½ n °n½ n ¾½f¾fn°mn ° ¯f f n °€°  ° ½°f ¾ °f°Â° nf f°¾° ff°¾€¯f ½  9n ¾ ½° °€°n f¾ ¯ ° f° € f¯ ½° f°€°n f °° n9J.  °n ½ fnf€ ½i°mff½nf f¯½¾ n°f½ f°¾ ½  f n °f ¯  f°n €¯f ° mf °¾°½ ½ f°¾ffff € f¾ f –  –   .

 .

Âfn¯¾ €°  f nf  ¾ °f fn ¾f ¾ f½nf ½ ½fff°¾ 9 °¾n ¯f½ n °f f¾€ €¯mf ¯½¾ n¯f° f f€n–ff ".

° °f°°½°f f¾f ¾ f°f  °"9°¯f €nf€¯f ¯½¾ n¯f° f ½ ½ff½ ¾  –f n °f ½° fm¯f¯mf¯½¾ n° fnm ° f©¾f f fm°f¾n¯ f°¯n f¯¾nf¯f¾ f € n °f  ¯½ °fnf°¾€¯f ½  °¾ nnn °f°.

 –f¯°° n½ JI °nf¯ °f ½  €¾¯°ff€ –f °f f n°€° f¯ °ff f¾¾m ¾ ½ffm ¯n   °n °¾° f ½ °f f ½ ff½¯f  I fnm¯°f° ¾ f½°¾f ¾ff f° ¾ €f ¯°f¾f ¾ ½ ¾ n ¾ f¾ ¯ €nf€ n °f¾nf n¯f° f½f°fn nff°– ¯°f f¯f¯m ° € °° ¯f–° nf ¾  °f°mf ¾m€   ¯¯ f nf f½¯f ¾f f° m i nff fnm¯ – ° ¾n¯ f¯ nn° JIÂn°°m¯¾m nf¯ °¾° ffI nf°f –f° € n °f  °nf °nf € n °f °f°mf€½ f n f¾ff€¾ f©¾f ½ ¯°ff nf ¯ nÂn° nf¯f°¾€¯f ½   °nmnfn° nJI  ½ m ° –½n ¾ f °n ½ n ¾ni°  ½f °¾° f€ n °f °f°m f f½f f½°n f  ¯°f¾ffm¯½ @f fn ¾ f¾°° n ¾f €mn½ °f °€nf € n   °¯°f© ¾½ ¾  ¾ff°nf f¯ f ° ff °¾° I n f¾ ff ¾°¯ ° – n ff¯mf ¾ ¾nf f¯½fÂn° nf  ½  f¾ ¯ ° ¾nf ff€¾f¯ °f n f f 9 ¾ nf f¾ n° f ¾m€°n°   ½°  °¾° f  f€ I °½¯f€ff f¯ n¯f° f¾fn° nf° nJI¾m€fn ¾f¯ f–f¾– ¾f °¾° ¾m° – ¯ °f fn ff¯½¾f€ °ffÂn ° ¾ff  f¯ff¯° fnm ¾ °  °n nn° ¾ ff¾ ¯fJ¾n°°f –f© 9 ¾n n° nf f¾fn°% ¯%f©¾f f€ n ° f½°n °nf ¯ ¯°f½ ¾fn°f ½ °f °¾° f¯f¯f ° ½ °¯ n°f€ n °  °  .

n  n °¾° ff¾nm f ½¯f € n °f½f €  f °¾° f¯f¯mf€ f½¯fI n ¯Â¯f¯ ¾ °f ¾fn°mf ¯ ½°n   f€ n ° –m¾¯ °¾° f ¯f¯m f½ ½ f¯½ °¾fn°f ¯ °nf fff ½ f ½ f° ½ °¾f f °f° ¾ €fn f½ °f½ n fm ¯f¯mf¯½¾ n°" f€°f f ¾m ° °¾° ½ ¾  If¾fn°f ¯Â fnf°n°°f ¾nf ¯ ¾ °f¾fn° °¾° f ¾f¾nf f ¾€  °nf °nf °f°ff €n°€–ff½ °¾fn°f  ¯  °fn ¾n¯ ° ¾ ½ f¯f¯m".

 °¯f¯   ½°  ° ° –¯  ¾  °f°¯f fn ° € °° ¯f–° n °¯ ° € ¯f–¾ n °Â€ n °m¯f¯f @ f¯°fnf¯ ¾ ¾°f°  f°¾f¯ ff¾€  °nifn ¾f¾f½f € °mf¾ ¾f¾ f©¾  ¾° €  °nf °nf –¾¯ f° n ¾fm € f ¾¯ f nf ° € ½f f©°– f ¯¯ f ¾ ¯f ° ¾f°n ½ ¯ –f©n  ¯¯ D°f¾€ ° € f¯fn °¯f¯½°f°¾  ° nff½f ° ff °f °–m ¾m f m n   ¾½¯ °fmf¾fn° f€ n °mn°¾f°mf n f¾nm f °¾°Â½ .

 ° ¾nn ½f ½mÂn °¯f¯ fn   f °¾° f Â ¾nf f IÂ f¾€ ½ f°f€ ¾ ¯°€nff n ¾f ¾ °½¾°n° ¾f f° °f°¯f f½ °fff .

fn f¾mn°€–f f½ff°¾ ¯ ¯  n°¾n nn f ¯f fn ° ¾ n° ° ¯f¯ ¯f¯f nin f¯ff½ m½ n ½ff¯ nf f½°€¾ f  f f °¾°  ¾ ½f f½° ¾¾° °fn °n ¯f €n n° " –f ½ °f€¯  ° m °¾° ½ ½ f°¾ f ¾n¯ f fn ° ¾ °¾ °¾¾nf n –f €fm   .

Ân °fn –f € n °f¾f€ff ¾ ¯° € m ¾¾ ¯ n° n9J. >°nf°¯ f –f °f°f ½ ° n°¾ff°¾f °nn ½¯f°n °f°¾€¯f n °  ¯½ ¾½ ½ °°    °nmnff½fff¯f ¾fn°m  ¯½ I  nf ¾ f½¯f f¯ f¯½¾¾f ¯f¯f¯ € n °f °f°f°¯  °fn ¾ °nf°¾fn f¾ff€ f½¯f ¯ °f¯½°° ¯ ff€n°¯f¯  I ¾– °f f n° ¾ f¯ °ff¾ ½ff n° nf ¾n¾n½ff°¾€¯f n ° ¯f–° fffffnf¾°¾ f ° ½f °n f ¯€ n °f½f°fnf° ¾°¾ f¾ f°° ° n°°f ¾f " ½f½ fn fÂn¾ ½f ¾ fn° nf° ¾n¾n½fn° °¾f °f°m ¾fn° nf°  °¾ ° ¾  ¯°nn½¯f ¾n° nf° ¾n¾n½ °½ff nfn ¾f  f½ f€ – n ff¾  ¯½m  ¾ °  ° n° n9J. ¾f° ¾°¯f°f°.

 °¾ n f°¾€¯f ½ nfÂf¾¾ ¯n °f°m ffn ¾n° ¾ °nn °f° n°f°¾¯½ ¯f fn °¯f¯ .

° °¾f °fn ¾f° ¾ ½Â¾¯½½ ° n f Ânf½fnf f¾f ¾ $I ½ I ¾ ½f ½° fnf€ nf ° n° °f° ¯f¯ f° nf° ¾f ½° ½ f¯f¯mf n°    .

½¾ ½°  ¾°f° n ¾  ¯½f¾  n ¾nf½ ¾ nf ° ° –¯ n° n ¯f½ °n  – °n fn ½  f ffnf½fnf ¯f¯ff½ff¯ f°¾¾½¯f f½ fn ¾½ °  °fm€ n °m ¾ n ¯f ° Âfn¯f¯¾n¾¯f¾¾ ¾½ ¾  ° f€ – n °½°f°¾f – ¾  °¯m¾m¾m f ¯f¯f ½ f ¾n f"-  °fn ¯ffn ¾½ ° ¾ f ° ½¯f° f ¯° – n¯f f½°9J.fn °¯f¯½° f°¾  –f ¾fffn °  ½° n f f ¯½¾ n¯f° f °€–f¾ ½ °f¾n ¯f nnn¯½ f ½ °°° ¾ fn–f¯f n °f ¾   @ °¾° f¯f¯f ¾ –ffn ffn f¾f °¾° f ¾¾n ¯f–¾ n .@ ¯¯  ° fff  fm @   ¾½ J n f¯  ¯¯ f+¾½ J n f¯  ¯¯ @@  ¾½ J n f¯  ¯¯   n n° n ¯¯½ff ¾½ ½f¾ ¯¯ f°¾ ° ½ ° °fn ff ° nf°ff½¯ff    ¯fnf D  ½° fI .  – 9J.f©¾¾° fn½ ff°¾€¯f¾ ¾  @   ¾½ 9@I n° f¯  ¯¯ ° nf°f  ¯  +¾½ 9@I ° f¯  ¯¯  °½f€ %¯¯% @   @f  °€mÂm ¾°f€  ¾½ .

I     .

n ¯f½ °fm °€–f ¾ ¾ €nf° n ¾m¯f ½ °m °½ n  –f© fnmn nm°f f¾€  ½ °m °f n¯f° ¾fff½nf n m ¾ nmnnf ¾ ¯f¯f ½ fn° nfff ¾m€¯ff °f nf f –f nn f¾¾ ¯ mn ÂfÂf¯f ½f ff¾f ½ ¾f n ¯f ½fnnf ¾nf¯f¾ nf °nn f€  – ¾ n°¾½ ° n½D.

  .f©¾ ¾°¾n–f¯  f©f ° € ½°n f °  – n9J. . ¾n°¾nf¾f°¾ ¾ ¾ n°¯n n°¾n f° f ¾ ¾n ¯f¾–f¾¾¯½f  f °f f½nf ¯  n ¾f € n °ff ¾ f  €nf€¯f ° mf  °€mÂm   f @ %½°f° nf¾fn°f ¾f ¯¾f n J% 9° f½ °¯ # –f n °# ff ¯½¾f ¾mf  f 9 °¾ f° ¾f€fn ¯ –f°n ½f° f °¾ °n  €f n¯f° m¯ ¯°¯mf¯½¾ n¯f° f ½ ¯ °f °f¾€f f°   f½f¯ff €nf f€ff%f°¾ – n ff½ f–°fm%½ °fn° nff°¾€¯f n¯f° ff   n¯ff ½ f°n ½ ½ f–°fm  °nf°¾€¯f °¾ ff¯½ffI f¯ °f½° fn °¾°  I ½ ° f½° ff¯½ f If¯ °f f¯½f¾ ff½° f©¯ff  ° °¾f ½mn f¯–f¾€ff n° nf f–°fff f fnf ¾ n n ¯°f¾ ff½°  ° ½°m¾mn ° ½ °¯  –f n ° ¯ ¾ f¾n¯ f n°¾¾ °ff¯°f f ff¯½ °fn f¾f¾f €nf¯€¯f¾ ¯°f n¯f° f½ ½ f°¾f ½  n f¾ff ¾m€ ¾¯ffnn f ° –f ½ €fn n f¯ n¯f° f½ °f€ – n9J.

 °€–f €°€fff¯½¾ n¯f° f ½ ½fff°¾f ½  –f€°¾½f  °n fn¯f  ¾$ ° I$ ° – ¯f ° f½  °€mÂf f¾ n° fmff°¾€¯f ½  ¯f I$  ¾$  –  f¾ ¯ ° f ¾ ¾fn°m n ° °nf ½ff ° ¯½¾ € n °f – – – f   – n ° ½ ¾fn°f ¯ ¾$ I$  – n ° ½ ¾fn°f ¯ ¾$ I$ – f n ° €¯f °¾° ½  °€mÂf f¾ n° fm ¾$  I$  Âfn¯¯ fnn   f°f¯ f¯½¾ n¯f° fn   n ° ¾ n fn €f½ ¾f¾ ¾°f¯½ f ¯¾n ¯fn°  – n ¾ ¯½f¾ n ¯f  .

 nnf ¾ ½ °fm °– n ¾¾¾ ¯ € m n f° °¯f ° €f½nm  °nn ½ f¯° ¾°f°.

 nf ¯ ffn ° ¯f¯¾€¯ ffnffn ¾nff ½nfff f f–f¯ I –f f n °   ½°¯ €nf f€ n ° .

 . €nf° € n °ff n ° ¾¾°f¾nf ff¯°¯ n ¾n ¾ f fm€f½nm fnf°f ¾ n  °fn€ n °f ° n   @ °¾° f½  °€mÂf f½¯fmff°¾€¯f ½ f € n ° € f €¯f nf °¾n–f¯  ¯f©¾ – – –   .€ n °f  n ° ¾ ¯f¯ ½f€°¾m ¾ ¯f ¾¾ ¯ ½ n f9J.

fn ¾¾¾ ¯½€n°¾ ° f ½i°mfJ .

°¾ f° f¾€ n° ¾ fnf€ nff½ n ° °–f € °m ¾ nm ¾nf n¯f° f ¾mfn½ ° f–f–f¯f € n ° f f ° nf°f ¾ ¾ f – °€°n ½ f° n ¾fm n °f ¯¾ °f°¾  –f¯f –f© n °  n f¾f ½f €¾   .

nf ¾ ¯f¯nf° nf°f ¾ nff¯f ¯f f€n °½°nn €f fn f ¾  ¾ff f n°¾n f¾ ¯f°ff nn f° f€ – ¾°f°½ °f ½ fn ¾ ¾f¾nf ° € ¯ €nf° f¾€ ° nf°f     .

 .

@ °¾° ff °  ¾ ½ ° € n ° ¾fn°fffffnf° – ¾–  .

f©¾  °n nf¾m€ ff¾½f¯ nf½° °f° @f°¾ ° ½° °f°f%nf¾ °n f°fm%n ff½ f–°fm fn f¾f°f¯½f° ¾ f¾€  °¯½n f°¾ °¾i°–f¾¾Â f½f ©¾ @¾@ ¾° ¾n¾ °fn ¾¯¯ °f°¾ ° f½f¾¾Â¾i°–f©¾ @ ¾@¾° °n¾ f° ¾"°n°f f½° °f° ¾  ¯½mf ° ½f f½ f ¯n ¾  °i¯½m °nf °nf € n °f n¯f° ff f°¾f n¯f n°n n€ n °f °f°mff°  . nm° f¯¯f¯°f°½n ½ ¯¯ – ¯f ½f f°  – n ¯f½¯m n ° °f°m n ¯fn¯½ f ¾ ½ °fm ° €– n ¯f ¾ ¯¯f¾¯½m nif ° f f° f  ¾ f ½ – f° ¾ ¯f½°ffnm °¾f¾n° –¯ °f°½ ¯ ° f°° nn f¯f¯f €n °m ¯°f ¾½f¾fn°f °f°¾ ¯°f   ½ nf n °Â ¾  ¾ €¾°  °¾n¯ ¾n ¯f–°ff  f f °¾°   –f fn °  ½°fff f ¯½¾ n¯f° ff € n °f °f°m n f¾m¯ m¾ °¯   nf©¾f €ff .

 @ m½ ¾½° ¯nm °½¯f€fm¾ f ¾n¾f°¾@ @ ¯½ nf ¾ f€f °¾f f ¾n¾ ¾ ¾f   ff€ n °f  °f°m ¾ ¯¾ °fn ¾¯½n °nnf½°.

   @ .

 ° °fn ¾nn °in   f fff f¯f¯f Âf½ ½ ¯f¾fn n° °¾f.

 ¾ °nfnf ¾nf f .

° nf°¾ n .

  ¾ €¯ ff°€°¾°¾ f  .

 .

fnm°¾ nf° °f°°n ¯° ¾ Ân° nfffn ¾f° ¾n¾n½½ f€¯fn ° nf f¯°   ¾ ¯½ f ff ¾°¾  °f f f½m n ff ¯¾ ½ f°¾@ @¾° n° nf f½m¯i° ½° ¾ ¯Â ° f°¾€¯f ¯½¾@ fn ¾f€° fÂf °¯ ¯½¯ °fn ¾¯½nf½fnf f ½ffff°¾@ @ ¾ n¯½ ¾nmnff Âf°¾¾° °n¾ ½mn¯ ¾ °n  ¯f¾¾ f¾fn¯f¯¯f¾½¾  °¯¯ ° f° f¾f f ¾n¾f °n¾ n °½°n f°¾ ¾  f n n° °¾f.

 ¾ °nfnfÂn °½°fn f¾f°¯fnnf I° f f€fm ¾n ff°¾@ @ @¯½½ n  °¾f ¾n¾ ¾ ¯¾ ¯½°nf n° °¾f.

 ¾ ¾nfnf¾f½¾  °nfnfn½ff ° ¾f €¯i° n f f f¾ ¯½ f ff ¾°¾ @ °¾° f½f°ffnf ¾  °nfnf.

  ½°  ¾ °f ¾fn°m ° °€mÂf f¾ n° fmf@ Ânnf ¾ °f ¾fn°m ¾ ¯f ¯nm nff¯f¯f ¾ °¾° ffnf ¾ °nfnf.

f©¾¾° f ½ff¯  °f©f°° ¾ f – n  °¾° ½ ¾ ¾f©¾f €fm½ °n °  @  9  . 9 °¾fn°m  ¯ °¾° f½ n° °¾f °f°m½f f©°– fff f I ½ff f½f  °n ½ nf¾f f  °¯¯ °°nf n ° n nff°¾@ @¾nf f n f¾m€fm fm f¾ ¯ ° f ¯¾ @f°¾¾° °n¾ ½ ¾ ½ m f f fÂf½ff n¾°° n ¾f ½ °nff°¾ °n ½°¾ f½ f °n  °f° f¾ ¾n f° fnm¯½€f f fÂf½fff€¯f ¯n ni¯½° n ¾f½ ° °n fn¯½ mff°¾n¯f° f f½f °f€ n °n ¾ €f½°¾nn ½ °ff °¾° ¯½fn€° ½   n  ¾½f n¯½ f¯f½°%f°¾¾½  °€ % ½¾½° f ¾f ½ ½¾¾–f°f f° n°" %%% 9 °f°¾nf ¾°€¾ °¾¾ ¯¯  ¯½¯ f ¾m€ n ½° ¯n¾ n° fff° °  ¾½ ¾f½ff¯ f¯ ffn f¾f f¯n ¾n¯½¯f¯n¾ n° ¾n–f¯  ½° °f° ¾°f€ nf½ °¾ ¯½° f °f°f f¾ f€–  @ °nf –f© ¾ fn f  fn f° ½ f .

 @f  °€mÂm¾° °n  °f°  °fn f¯½ ¾½ . @f°¾€¯f ¾  ¾m¾ ½°m½ mn €ffnf  @  -.. ¾½  ° °¾°–¾f  °ffnn½n¾ n° f ¯¯ ½ff f 9I.@ ¯¯  -. ¾½ J n f¯  ¯¯  +¾½ J n f¯  ¯¯ @ -. ¾½ 9@I n f¯   °f n– f  ° ¾½ ° € °° ¯f–° n °¯ ¾ ¾f ° f ¯¯½ ° n °  ° nf°f °fff ¾  ff   -. ¾½ 9@I n f¯  ¯¯  ° °¾°–¾f½ nfnf¾f ¾f° f  +¾½ 9@I n f¯  ¯¯ ½f€ f¾f m € 9 °f€fnf¾n¯  ¯½ ff f° f f ° ¾f¾ €fn ° €° ¾f °nfnn¾n°n ¯ ¾ ° n¯f€ -.

  ½  D     f½ nn ° ¯°  °¾° f ¯° I n¯f   f½  ¯½ .

 fnf °½f n° °¾f  I –f ¾ ½ff 9 €¾ I  I nf m–½  nf –f °½ff n  f–½  –f° ¾ °¾  9 f°n° °¾f ½   ° nf½fnf f° n ¾fm °¾° f €°n°f n ½°I" fnm°¾ ½f ¾€n ° ° ¾f€fn ¯ €nmn¯½nf  ½fnn°n¾n¯ f  °nn°¾° ½ ° n°m °fn 9 °f€fn fn ¾n ¾ ¾€n °¾m€¾f°¾9D °n 9.° °¾f °f°f In¯½f°fJ.

D  f¯ €¯f9½¾  ¯½ °m -¯m ¾½ f °€f¾f½¯f ff°¾€¯ff€ –fn 9@I¾i¯m  .

n f¯  ¯¯ € °€mÂf f¾ n° fm ¾mn°°m + ¾½ n¾ n° f ¯¯ ½ff n f¾f½f €€fnf ° € n f¯ € ¯¯ 9@I  °f ffn ¾f°¾€¯f° ¾ f¾f – f ¾ ¾  ° ff½ fn f¾¯ ½ % n %Âf  ¾½ 9@I¾f¯f ¯¯ f¯ ° € ¾ ¾ ¾f ¾ ½ ¯ °f ¾ ¾ °f  ¯¯ .

fn ¾ f  °f© € n °f °f°mf€ f½¯f ¾– f ¾mn f¾nm¾ ¾½f€fff ff f°¾f ½ Âf  ½  f½¯f m    ¾° –f nf m °½ff 9° f  ¾f °f ¾ f¾ ¯ ° f  ff ¾nf½°n½f½f ¾f m¯f°f° ¾n¯ f n f¯ °f I f¾ ¯ ° f .

. n ° n° °¾f IJ.9 n ¯f –f fn° °¾ff ¾ ff °– 9 °fn ¾n ° ¾ffn f¯f ° ¾½f ° f n¯f° f¾nn n¯f° f .° °¾f  °f°m°f¯f€€¯f °½ ¾ IJ.

nDn ¾ €f ¾ °¾ f½ m ½ °n fn f ° f½ffnf – ° f n¯f° f¾f€ f¯½f¾fnf¯f ½f  ¾ ¾ f°¾€¯f ½ € nf nf ¾ n¯f° ff ¾m€ nf°f % I%°f ¾m fnm °f½½ f€  nn  °fm °¾° ½ ¾f f°½f €½¾½ fn f¾f fn f°¾ ½ " .

 .

.n° °¾fJ.9 I  ¾ ° J n ¾f½ff½f f€mm½ ¯ ½i°mfJ ° – f ff fn ° °f° °f°m  .

 f¯f ¾m¾fm¯ ff fn  ½ f f½ °n° f  °f° ¾ €f ½¯mf n f¾fn°¾f° –f ff m¾f¯f ¯ °m ½ ½ fn f¾¾fn°m n ¯f° ¾ ff ½ ¾ ¾ ff °– n ¾¾¾ ¯f€¾ ¾f¯ f f f ¯°°f ½mn¯½ f ¾¾ ¯ ¾ n°¾½ ½°n½ f ¾¯½ f½ 9 °f€fn fn ¾n f m° f  –  °n n°f °¾nf¯f¾ n ¾¯ nn ¾ ©¾€nf f½°€f½nm¾°€¾ ¯ €¯f 9 ni ° ° € nf ° Âf°¾9.

D .

f¾€ ¾¾ff –¯ ¯nfn mf°¾€¯ff ¾ ¯¯f ni –¯ ¯nf °¾°–f°¾€¯f fn fÂnf½fnf ¾mn°¾ ¾ f f°¾€¯ff °n ½ ¯ ° ¾ €n f€ n ¾   °f°f¾f°¾ ½ f°¾½9.

Dn¾f¯f ½° nff°¾9D ¾ ¾ f½ f€ –f f f°¾Âf°¾€¯ff °½ff ° n°€–f f° – ff¯½° f½½f¯ f ½ °m  f ¯¾½° nm m½° ¾°¯¯f€f ½ fn f¾¾fn°m ¾°nf½f ¾m  n ¯f ¯f½  ni°n ¯ °  ½  –f °½ff "n ¯f ¾nf n¯f° ffm¯f¾ fnnf°¾n ¯ f° f ¾ f¾n¯ f °¯f f   °f©f @ Âfn ¾n¯m¯ f° € m f f .

f©¾¾° fn½ ff°¾€¯f ¾¾¾  @ @  °€mÂf f½¯ff ¾½ 9@I f¯  ¯¯ °€f¾f f¾ n° ff + ¾½ %¾½ n½f¯ f°f%9@I n f¯  ¯¯  °½f€  °f¯¯½ff¾ n° . °   ¾ –f½°¾n¯ f f f ¯½¾ n¯f° f ¾fn ¾n½ f n f¯ °f I m ½ °fn f¾ff¯ °nff½ n ¾f¯ –f°½ff f ¾f ff ¯½¾ f¾ ¯ ° f½° ¾f °½ff ½ °f  ½° ¾ ¯f ° ¾f€ f f½ ½°  m ½ nf½fnf f °f n  I f½ €fn  I . 9   .

 .

  ¾f¯f f¯ ¾½ 9@I . ° €   ¯¯ ¾ €ff°nni° –f  ¾½ ¯¯ ½ffI9½ -. -. @ °¯m ¾½ ° ¾n¯ f fn   f¯ ¾f¯ ° ¾ n° ff ¯¯  –f f° f¾€ f½ff ¾ f€ nff½° °nm°¯fnf¾ €fn ½ f° f°n ½¾ – ff½¯¾ ½¯½ f  f f½¾ – fff  f¾ ½¯½ ½¯ 9 °f°¾€¯f¾ ¾ n¯° € n °f  °f°mf€f½¯ffn f °f¯ nf °nf °nf € °f € n °f °f°m ¾ ½ ¾  ¾ ° n ¾f¾m¾ f f½ ° nf°f ¾ °–f° ° € € °ff ¯¾ m € n °f ¾     nf ff°¾f ½  @f°¾ ½ ¾°°¯f° ¾ f" ¾ nff nfmf f°¾ ½  ½° €f f f ° –f½ff 9– ¾ °n° f ½f¾½ n ½ ½fmf½f¯¯  ¾½ ¾ ¯n° nf °  ¾m ¾nn°fn f¾m ¾f ¾ €n 9°¯f  °fn ¾nf½  °n nf¾m ¯½°n½  fm f – f¾n ½  °¾n½ n°¾°° ¾ f½ °n 9 ½¯n½ °f °n ½ ¾  ¯°f ff½¯fmf½ ° n ¾f fn° - fnfn f ¾fn ¯ f n f° °¾ fnm ¯¾mf©°– ¯½ fn ¯½ f °¾°   °¯° f½fn ¾ f¾ ° ½ f½ nf ° °¾ ¾ –f¾m€° ¾f°¾ f f I ¾ °¾° f¯ ½ °–¯ ffn nn ¯¯ €f½ °–¯ ffn ¾ ¯  °¾n¯ f  ½°¯f ¾ °¾° f½   f¾ ¯ ° f ¾ ¯ €nm¾n ° f ½ °nfn°¾° ¾ €f ¯½f°" n½° °¯ ffn ¾f¯ ° f °f f° f¯ °n° ¾  f¾€ ½ ° ½ fnf  ¾m€ ½¯½ff½°° ¯ f°¾  f½¯fJ .

°¾nf° ½ ffm¾ ½f nfnfn °fnf € –f ¾m n¯ fn ¾ f°¾f fnm¯€fn f½ff¾m€°n°  f ff  f½½Â¾¯½ ¯½m° ½ ffmf °¾° ½  .

 ° °n ° ½ nf f½fffn°¾¯f f f n ¾f ¾  f½¯f¯½ "¯½¯¯ ¾n¾n ° m ½€fn °f½ff ¾ f f¾€ nf ¾fn f °¾° f f f f ¯f¾°f" .

.4.70.9012.38947:: 04-.43.89.8..7.2.4x !73:72.50397:. 3:2.4397.9/034.38947 .712.70  .5737.g747..7.0.9..950 /0.2097/0.02.g:9.0070..:7039/04507.2 47007.2097 2.897g/0.:7039:8.. S ./0.9038:3/10790549114.700%574/:80/0# #! & '  97./4 0.910/010.70.5:93/0 /0.:43.97.g9.00/3:72g./02507.0/. 3.9.7.78.38947/0.g 43..059.90/:.38947:/4.4.2039.902507..1.7.:54.38:39 70574/:8/45.. .0..7: %038:30.0.5:9073.79.34../.039/02...70 .0540 L3...70.2 L3./0.00x97./897:070. 50397:.:.90.002/70.5:902. 2.75.g/070.2.:2 L3/..9:7.790/1079.:2. /.38947./013:3.g7...901L3.5.L3..3894.70/0 .9g../008:8.. S 0..089:.89.7.4 2.:8:57.8:7 /.780.90/10703x00 .992..002. 54.825: 3:54.703.:2.70 .8:3914489473:2..9:7./097.7050397:.7..-308.9:3..757397.:.9.89..947:/07.890.8910 .9L3:890.3894782.895 /..2039.0-070...9242039 ..38947 .7:20/. /07.:7039/025:8 8902.3: 8:3994.50572: ' 50.38947/05:9070 .2507089030.90.08900../0:.750397: /0.:703x2. 1L3../4 0. /0.:.789./:7.38947 .08.-.:3. nmfn ¾ nfn ¾¯½ ½f©f½ ¾ff¾½° fffn ¾ ° f ¯ f°n½f ° f f n f¯ ¯½f½ ffmf  °n  nf ¾ °f ½m ¾f f€f f °¾° f¯ °f ¾ €f ¾¯½ ½ °f ° fff fn ° ¯½ I f ¯ °  nf½fnf f€ ">f¯½¾°¯f¯  '.70.:70393:5:902:9.70 8.7/0 33890 0.:703x/0.7..:9038:30.7047/05:90703:.0. .2507.9g :30025:97.73/.8910/0/897:070.0.703:08908:1.85.7.7..g2.0.g .2 572:.8910/097.:/08..89.9:.:7039:2..0 4. ' . ..305497..4x .38947800.0.:77039/0 /0 ..3894.4x :x.g.2573 97. .g9 .54.08997.02:947.089.703: 08902.:703x0.:7039:2.75:90..:../0. /..:.73:0890L3L397020 ..85:308.92.90.2/05:9070.3:0890./0 ..97.209750397:.70.49.4..900/0./09038:300890 /1079.7.70./09038:30.3/97.5.9 97.425.5.4x #! & '  .:93:/05g 0 909038:30.

39/25497.0890 97.0794.39.90 /.39 508. 5.8070807.7480.94.g/0 2.:7/01.90.7L3.0800/3390747: 97.90574.459:305748.30# .70..7.9.3894.04 170.38947.02.:57.78010..08- /397000 ./05:9070/.5.03x.43/x/08:7.7850397:702:/07043.:...2570843.. 0308 .38947..89.70 L3 ..42:9.39.38947 .:010.5:x3/0 2.7.:g L3970L3.9/0. ..9:3.90:9.08:/0./0 /0 .25.170. 97..../.00/02.3:30.9:3./070 50397:.gL33. 170. .9:3.700890 0-07.07947:70843.43.7.9.0.70/05:9070 2..:14899089.39 !0397:./070 /08..2.790-30./04507.97.g..0..03902..2.7089070..170... %/.70:50 7...03xg232g /0 !0397:.998 3:2.947 3:.90 8 .70 !0397:.4.170..0.25#!$ #!$ #!$ .89g5:9070.:.4 72.38947/095#! & #! & 97.9170.:/4..3xg #!   ½ nf Âff° n°½°n n ¯f ¯½f°  ..8:52039.97.90L3/05390 .g/:7g 970-:08g10/85...13.7089070./05:90703.438:22./02.089.3472. &72g947:5.7480.00.3/:.8:-1472g/0.3894747. .5.425.- .90.425.097.170.4x .0.3/80. :3/05:9070.2.-9.3:/05g 0 90 8054..08947 97.x43.0x 4-x3042..90.7...389478..42:9.90.-9.70/003070 .9g 5.47 /:7.9.7572.2.9/0.:3/0!0397:248109 /0.:010.7089g /0.g 50397:1:3.79025479. 14.40/045.039.0./:.89g/./0 970-:08.4:2:: 94.7/.0/:.#4107..!4733//0.. 8:57.30# 97.00700890.0890...70.3894747970-:08g10203x3:9.7089070. 8.80890.:79 85:3.59:..L3 70:9.70.97.-g/08:/:7..4170.10907.05:93472.20978:39 /0.8910/0889020 /.0890 L3573.574.708:3994.0070.4/8.70./0.7930.:570x:.039.3894747%089030.802030.208 50397:.970-:0..802030.7 /0.0.:./07043..073x0050397:97. 0890 548-8.70...9.03:3:2...70.059.38947/05:9070 /.g5.089.389472.07947:/08:/:7.42:9...70014.2.802030..38947:: 3:2.0/070.:90 L3..-:3.38947 .59 94.8:39/01.g-30L3..42:9.:9038:30../0 5:9070 1.L3.-:3.43.70.80:90097.4397..50/0/4:g47.0890/4.9012.70 :.70:..7 /0.:3/0.7043. 02./.:9.0/91.947::.039.209797.89.507/070.3:54.:34897:5.g./0.70..0.:L3... 3g1..0390/0 472.0890....8:8 .039.9.79050397:.90 .574.

 f ¾m€ °f°¯f ° °f n n ° °nf€  fn n °° ¾ f ¯¾f fn f¾f ¾ f f¾¯ n ff f ¾n f¯f ¯½f°f¾¯ n  ¯½¯ ¾f°€ ¯f½° ¯¾ % % ½ °° °f° fnf9J.° f°f¾ff½nf¯¾ ¯°f ½ € n ½ ½ ¾ ½  €° ¾n ¾nff¯½¾ ¾f° ½f¾ f¾nf°¾ n fn f¾f ¾ n f¯f¯½f°f¾¯ n "" fnf9J.°fn ¾nf½ f¾m¯ °° ½ ¾n½°n½f  – nf  ¾f ° ¯n°½ °n°¾nf°° ¯f ½ ¾ff° n° ¾ f °f° f%½ °°n° 9J. ¾ °f ¯¾ f°– ° f ½ ° fn f¾f ¾ff ¯ °¾° f¯ °f ° ¾f fff¾nf n¯f° f ° fff °¾°f °¾° °f f f¯½€nf #– ¾ #% % ¯½¯°¯ ¾€¾f ¯f fnf½fnff %% nf f½n ¾%% ½ nn ¾  ¾nff °¾° n ¯ff ¾ f –n ffIn€°f ½ n ¾  °n f ½ffn f¾ –nf nf fIfI n% ½ ½ f°¾f ½  ° f½ff½¾   n°f ½ % f°¾€¯f ¯½¾ ¯°f°¯ fff½½ f f°¾ ½ € nf nf½ f¾n % ½ ½fnf½° ½ f¯°fnf½ f¾  %+%¾% %nnfn ° ¯f fn ffn ¾ f¾  ½ nf nf¯ff ¾n¾ €% f nn  ½  ¾ff fn° ° ° f½f½ ° f°f n°fn ¾f ½ °n °¯f¯f ½ n f½ f¾f° °n °  –% nf f¯ °f  ¾ff f¾ n° f  ¯¯ ½ff % f°f ¾ ° n ¾ff¾–f°f ½f €¾f¯ff % f nn  °ff °¾°  ¾f€ ° ¾f nfnf¾f¾  ¾ ©% ¾ °f°° ¾f°¾nn ¯ fn¾° €¾f nfnf¾f¯ fnf % ¾ ° f½ff f¯°nf ¯ °  ½ ½ nnf°f  nf f¯f fn f °n°ff¯½f¾f f°nfnf¾f¾   .

½ f°¾¾ ¯ °f €ff¾°fff % °½ff n  ½  ½¾ ° f½ffnn .

9% I%  % I% –f°  ¾ ½ff  °% °f f n°nD. . ½ n fn ¾ f½ © ff   ¾ f °¾° f ¾f½°–  ¯% °n ff¾f°½° °nn °f°n° °¾ff ½f¾ fn ¾ f½ ½nfff¾ f¾ €¾°¯ffn ½° nf ½ ¾n ¯f n¯f €  % I%¾fJ.

°f ¾f€ f½f½  ¾  °f°f¾f°¾€¯f ½  ¾½ nf f@.

@.

@9D-.

@.Df¾–f¾nn ¾ ¾¾–f°f ¯° ff¾f @ °¯° ° f°f n°nf ½ °ff .

°¾nff°¾€¯f ½  ¾  ¾ ¾f ¾ ¾° ½ °f °€– ¾€–   .

°¾nff°¾€¯f ½  -.  .¾f - -. .

fnf¾f   .

 – 9 ° ° f½ff¯ ½¯ °f½¯ff¾ f °f° °¾°– ¾f  .

 -. .°¾nf ¾ ¾ –  f°f °nf° n½ °  ¯¯%¾ nff –f© % ½ ° ¯¯ .

fnf¾f ° ¾  nf °€ f ¾nm¾ ½f ¯°ff½ ° ¯  ¯°¾¾  ° ff°¯f° n ¾f ¾½  ¾½ .

¯  °fn¾½f  ¯¯ ¾ ½f €¾€ nf° ¾ °   .

  ¾½  °½f€ .

80890   .70# 397 :3.8397000 .:.947 .:..8103970./30 3.0930.:90/0 547370..74/ 7::..38947/05:90708024390.:-4-3.7....38.7./ .947:7.:9:/057490.-..947::/05:90700013/3807.:7039:..7.300 70: 97.:9:/0 29..480890570039. 2 / .//4/00 /:-47:: 475:7..7. 1 /083:72..0/0 80.:.8.0..700::/0547370.7.573/070:84..94.7.9.7.39570 8 .700:300397 .9.381472. 7.0890.:2.:.2:90/09.94.:140 90724..8910/0702.0:.9478024390./0/4/08/031.438:2:/0 03070.1.94.73:0144808.70./0 .8 89.947805492439.573...38.90 .97.. .3:2./.702.:/3.7008024390.90 80508..901./..70070./.94..2-: #.70.9:908.70/./0.-.3/:3.039.8.-50397:.104....70900...90/0 .0.3/./.90 8070.43...:79. .08903..90114489.94../8 89.5.. 1 547370./479 ..5499729014947.947/0' /.70 8 .8.80890 !0.97.5. 7.50397:.9:85.::08902548-.7. %072457490.7./.8..7...87.-:3.89.0890 -4./..2478.700::/0547370 !73/0.700 /3249.:9050890 :20: .909072.70.89...9..8.43/:.7..783702/08.425:907 .:7039:/008703:/05...0870/05:907050 !0397:4 7.:9:/0/05:90700890/08. 3:/05.42.¯n  ¾ n° fff¯¯½ff °f¾½ff°–f¾½f°¾f °  ¯½ –°f nf¾°f ½ nf ½f € °nmn°¾°–¯ -¯m ¾½ °fn ¾ nf° ¯ €nf"  0803!0:3:/.089..947::54.3/.70 !0..../4/00/05:90708508905.942.8 .40 /02.50:383:77.754.7./05.90...7./. .70.900 ..8:7.5491.970-:0/..:7  !7490.

       .

..24780..7:3702%8./2904.947 37089:925:: 3242039:.3925:8:/.7/05:90702.9:303:2.:7039 8. 35..974/:: 31:7.0890:388902./0 547370.3.7089070/0 89.7/03 .974/: .3.:7039:/0.935.:7039:/0 5:9070 7.395708:...7.70/089:..:70392.0890.3.9:08..7.790 17:248 -30 3925.0.79001.805089000.28.0.0892420393.:..07947:/08:/:7.:4594..9.8:.0.43/038.743 ..9:7. .:942. .2.8.5.3......3/3:80.7. 0890570039.573/0..7.31 :5. :.3.3/3:2. $..089.9094500...7 .1/0  .-0.3:/05.3/3./35740.70:3./0.0..00.:547: %25:.84.703:54.95. 2.7./008708397.70890.../0 5:9070 ...7/07085...:8 908:30.:8. 4.:84.80890 ' $8902: .3/80 85.:9:089057.790:9.90.2070:397 :3 7024592/0../ 8.7..90890 3. 8 3:507290570.7.5:9070 /. 9.093.0890949:33.9:3.70.0898:57..573/070.974/:50209.8.7.70/0209.974/: 3:.9.3/ 808:/0.7./  &72....:7039:.:7039:/05:90703:80..7045.089...8.0890/.5738.9.39570 89..:50..2.31:3./..70 04-.89.080.: ' 3.42509.4.94.3.9/0.02.089.:..:. .2.71:7/09038:3089038:30.. .4....9:3.-9..50397::...:5.70.../0.8:78.7./0708947:#0..:50.947:: . /08573 ..9038:30.3/08909459 00.:2.:/05:90703:808:57.9.20/.. .7.9..02.:79.573/078.: ..89102.9.: .7.089.07947 /.:70390890/.114.:7039 2.7/0880393/014.7. 2.790:9.-7:8./0 547370.058.7.3:8:39.48.039/.980/08.7. %081.70/..70 .43/945920 -4.. 1448089 .974/: .9..:8:/:7.089889020890 14..33907.8.2.00890.:70392..70.9:3.5.989..:7039:50 ..3 .02..:.08902548- 5:78825: 5:00.-9/370:.

7 .7/0.039.02. %$%#% :3.9038:30.:5478089082...:/05:907050397:. 8010./053.7.07947::854.8:78.901 023...8 3:.2039.5473:39.: $./05:90703:2.50708947:/0 0870.7..3/..947:290.:94342.573 05072039. /05.:82../0.:949: 43/038..:8.9014483.3/0890.5.70.9. '.9.7.97.70 /.43974 5:9070.43974..:80.43.0.07947 3013/2..5738..950:320   .7.  $8902:/0.430.94.8925 .70/0 ' %7./. ! 54.-84:9.901 3970 8 a.2./0.84.70 ' 50397:8..8.. /./029.88902::8/..8023..7: .20398054.13.3:2.:  7 8570 :2.02.-4.70 7480:/00870/3-4..90.:7039:/08.3//0170.389478/4/00970-:05:8050 7.:4594.::/05:90700890. ' /095 8..02.750397:825:7.:7039:/02.7089039.43.9:30.089:. 3:.43897:9.9./022 5.3 .. 0890.9430..7 :7039:/08.8910 2.2..7 .90..9:3. ' .50397:.

93/4:.9:3147250:320.947  .:3/.30:: %7.472439.9.7.30:: $0.:320.507.897.8:7.389478/4/0080. 8570:2 22 -4-3.%7 20  31.572.70.9397 :383:7897./.7:8570 :2 22 -4-3.9:7:314725094.

 €n ° ff f½  °¯  € f ½ nf f¯°f ff n½ff¯ €  ½ n ° °fff©f°f – f°¯ fnn ½f €¾ ¾n - ½¾# n ¾¯ nf½ff¯ ¾ f½½f ° ° -.

 fn½ ¯f¯n¾ nfn¯f¯f fnf  f ° ¾ °n¯ -. fnf½ ° f°¾€¯ff – n ¾f°¾€¯fn¾°f½f f°fn D°¾°–½f f n ¾ f ¾°ff  ½ °€ n °f    .

  . !.209720:747/01079.7.

.:7039.93. 9.90.947: 97./.50.982 .32.-4.2 05072039..800..9:20/.943.8...:2:.89.07947:3:.2039.947:/025:8:7800.:9 8.::/0.75:3.70.1:3..3 970-:08. .093900032.05072039.40..:900/0.25.0. 97.08901708:399478..03:/.7..9 .7897.0.:7039 2.8.1097.750397:.9.25.3894747.2 9.8.08908.:  .023.. :1./0 22 8910-4.3894747/05:9070 .43974.381472.:902572. 83.90& '888902:/0 %$%#% 97.805.3. 0250/0..947:/025:80890... 91./0-.:!.947:/0..381472.    .30 09.:320.70.00.390710703900 .:2970-:0 97.9.09949:1.:/0 .90/097..425430390 .. 8.708:39 ..7.908.9749. 9103:...92./..7.70..574.25.8:7.:9-4...7.:790/0.5...480890570039.439748054.099.949: 1:3.50/000.38947/05:90708/0./38 50397:.7505479097.3./:.08..02..5745070.8..25.3.3/.1.9430.:.908549.9. 05.:/3.

89./.9..90890/.9.089059.7/08.505.089050890 .!8..947:/0. /09.0890/.9. 3..-..97.790...38947/0 5:90708024390.8./0.7.8..947 22 5:8: /4/047/:-47::889.7..    .0..5:39/05:90708&507....7070. %7.9.08905.:8./05.089././0 7.02.790..$$ .0025: $.947 %7.72.80008:393748.9  .89.:57:/022 5..90.3572.89.-.850.0.

   n f¾ff¯½f¾f f ¾ ff°f© ½ ¾¾f f¯ °f I °nff n½f©nf½fn½½ ° f¾ ¯°f ½ff nf ½f€ nf¾¾ ¯ ¯f fn ° °nnD.

 .

f¯f °m½° ¾ f½f¾f fI D½ ½fnf¾ ½ffm ½f nn  ½  @f nf f© ¾°½ °f °¯fnf° ¯½ f°¾°  fnm  ° f m¾° ½ f °   ½ f f n nm ¯f ° f  ° – ½ ½°n fn €fn ¾¾f ½ n ½½ nf f©  °n°€¯f  .

889.:80.7..708.7047/05:9070.4894770././0. 7.947: /0' %49:0..72.:57:.947:97.9    .:900/05:90708039.3894.573./0 22 5.nf ff f  °nfnf¾ff ¾€ ° nf½ff°½¾f¯f¾¯   ¾ fnn f n¾ °  n n f¾f ¾ ½fnf °f + n ½° %€fn½ °  I ½ ° I¾ f½ f¾f°–f¾%+fn¾ f€fn° °¾f½ °   °¾° %nf f¾%f°©% 9°€" 4/00/:-47::805:3507.-.8.:8.97.9:30.

-47.10              ö   ò  øô     ô        % #  ö   ù   øô     .

      ø õ ÷  ù õ ô  û   õ             ö    ò  øô       ò  ô       ö   !    .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful